COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSPatrik Godec [40731]Osebna bibliografija za obdobje 2003-2023

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.09 Magistrsko delo

1. GODEC, Patrik. Organizacija notranjih kontrol v informacijskem sistemu korporacije : magistrsko delo Management informacijskih sistemov, Kakovost in varnost informacijskih sistemov. Kranj: [P. Godec], 2014. 106 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=46909. [COBISS.SI-ID 7402259]

2.11 Diplomsko delo

2. GODEC, Patrik. Multimodalni uporabniški vmesniki : diplomska naloga. Ljubljana: [P. Godec], 2003. IV, 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3675476]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

3. GGEČEK, Boris. Analiza brezplačnih antivirusnih programov : diplomska naloga. Celje: [B. Ggeček], 2014. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513374524]
4. HUDIN, Marko. Implementacija varnostnega kopiranja v oblak kot storitev : diplomska naloga. Celje: [M. Hudin], 2014. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513031996]
5. KOPITAR, Urh. Načrt vzpostavitve sistema za upravljanje informacijske varnosti v organizaciji : diplomska naloga. Celje: [U. Kopitar], 2014. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513294396]
6. KRAŠOVEC, Gorazd. Testna postavitev varnega informacijsko komunikacijskega omrežja v podjetju PPC Petek, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [G. Krašovec], 2014. 56 f., 15 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513162812]
7. VODIŠEK, Rok. Vdiranje v brezžična omrežja s pomočjo programskega orodja Linux BackTrack : diplomska naloga. Celje: [R. Vodišek], 2014. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513165372]
8. KOVAČIČ, Darko. Implementacija informacijske varnostne politike v Lekarni UKC Ljubljana : diplomska naloga. Celje: [D. Kovačič], 2013. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512824380]
9. GORUČAN, Matej. Implementacija varnostne politike in analiza tveganja zlonamerne programske kode v Zdravstvenem domu Žalec : diplomska naloga. Celje: [M. Goručan], 2013. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512804668]
10. BOŽIČ, Gregor. Analiza varnosti informacijskega sistema Carinske uprave Republike Slovenije : diplomska naloga. Celje: [G. Božič], 2012. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512763452]
11. SAVINEK, Maja. Aplikacija Uganke za nagajivce : diplomska naloga. Celje: [M. Savinek], 2012. 47 f., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512788028]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022