COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSPolonca Frajzman [40729]Osebna bibliografija za obdobje 2004-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. FRAJZMAN, Polona. Sodelovanje managerjev slovenskih potovalnih agencij s poslovnimi partnerji v tujini. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 331-341. ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 513695036]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. FRAJZMAN, Polona. Sodelovanje managerjev slovenskih potovalnih agencij s poslovnimi partnerji v tujini = Cooperation of Slovenian travel agencies managers with foreign business partners. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 53-55. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 513695292]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.09 Magistrsko delo

3. FRAJZMAN, Polona. Internacionalizacija slovenskih potovalnih agencij : magistrska naloga. Koper: [P. Frajzman], 2012. IX, 123 str. + pril., ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Frajzman_Polonca_20120228.pdf. [COBISS.SI-ID 4269783]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

4. KAVČIČ, Tinkara. Otroška animacija na kmetiji : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [T. Kavčič], 2022. IX, 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 133753347]
5. POKORNY, Tinkara. Spodbujanje pohodništva in gorništva s pomočjo socialnih omrežij : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [T. Pokorny], 2022. IX, 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 133756675]
6. PODPEČAN, Lucija. Vizija razvoja turizma v Mislinji : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [L. Podpečan], 2022. VIII, 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 133748483]
7. GROBELNIK, Damjana. Velenjske razglednice : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [D. Grobelnik], 2021. VIII, 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 98672643]
8. PRUŠNIK, Klara. Turistična pot ob znamenjih in kapelah po ljubenski fari : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [K. Prušnik], 2018. VIII, 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512975637]
9. KEZIĆ, Anamarija. Margaretino poletje v Bakru kot nova turistična destinacija : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [A. Kezić], 2017. VIII, 35 f., 3. f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512904469]
10. ZAMRNIK, Urška. Nova turistična priložnost Dežela kromanjoncev na turistični kmetiji Rogar : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [U. Zamrnik], 2017. VIII, 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512904213]
11. ZAMRNIK, Petra. Tradicionalne jedi Zgornje Savinjske doline : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [P. Zamrnik], 2016. VIII, 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512824853]
12. KLEMENC, Lucija. Razvoj turizma na domačiji Križovnik : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [L. Klemenc], 2015. IX, 38 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512640277]
13. LORBER, Domen. Razvoj turizma v hribovski vasi Strojna : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [D. Lorber], 2015. VII, 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512682773]
14. PODPEČAN, Sonja. Ureditev zbirke Vranovih starin : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [S. Podpečan], 2015. IX, 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512620565]
15. TOPLIŠEK, Sanja. Potovanje po Vetrovi poti : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [S. Toplišek], 2013. VIII, 32 f., IX f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512316181]
16. MASTNAK, Mateja. Izdelava programa za potovanje v Pariz in London : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [M. Mastnak], 2012. VI, 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512248085]

Mentor - drugo

17. FIJAVŽ, Renata, OVTAR, Bojana, PUŠNIK, Nina. Lemberg - nova turistična destinacija : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2009. 41 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905042.pdf. [COBISS.SI-ID 14715701]
18. JEŽOVNIK, Katarina. Izletniške poti v občini Šmartno ob Paki. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2006. 32 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607488.pdf. [COBISS.SI-ID 13024309]
19. BOROVNIK, Saša, BOROVNIK, Sanja. Alternativni turizem v Zgornji Mislinjski dolini : raziskovalna naloga. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2004. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 11406645]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022