COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMarko PršinaOsebna bibliografija za obdobje 1987-2022

19??

1. DRAŽUMERIČ, Marinka. Kulturne znamenitosti v občini Črnomelj. Črnomelj: Občina, [19??]. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 19683639]


1987

2. PRŠINA, Marko. Jamarska reševalna skupina. Dolenjski kras. 1987, [št.] 2, str. 52-53, ilustr. ISSN 1318-0797. http://www.jknm.si/media/DK/DK2_14_Prsina_Jamarska_resevalna_skupina.pdf. [COBISS.SI-ID 58951683]


1992

3. PRŠINA, Marko. Jamarska reševalna skupina. Dolenjski kras. 1992, [št.] 3, str. 10-13, ilustr. ISSN 1318-0797. http://www.jknm.si/media/DK/DK3_03_Prsina_Jamarska_resevalna_skupina.pdf. [COBISS.SI-ID 59084291]


1998

4. PLUT, Ivan (urednik). Črmošnjiška jelka : debelinska kraljica Roga. Novo mesto: ZGS, OE, 1998. [4] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 275580928]
5. IVANOVIČ, Mira (avtor, kartograf, fotograf). Kraška učna pot od Lebice do Krupe. Semič: Turistično društvo; Novo mesto: Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1998. 1 zgibanka ([10] str.), barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 15838562]
6. DRAŽUMERIČ, Marinka. Kulturne znamenitosti v občini Črnomelj. Črnomelj: občina: Agencija za razvoj, [1998?]. 1 zgibanka ([10] str.), barvne fotogr. [COBISS.SI-ID 47547905]
7. BREŠČAK, Danilo, DRAŽUMERIČ, Marinka, HUDOKLIN, Andrej (avtor, fotograf), TAVČAR, Janko (avtor, fotograf). Pešpot Luknja. Novo mesto: Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine: Zavod za gozdove, 1998. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 26242103]
8. KRAMARIČ, Janez. Župančičeva pot od Dragatuša do Vinice. Ljubljana: Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo, Uprava za kulturno dediščino, 1998. 51 str., ilustr. Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, zv. 195. ISBN 961-6037-31-5. [COBISS.SI-ID 75461376]


1999

9. KAPŠ, Peter. Voda za zdravje. Novo mesto: Erro, 1999. 215 str., večinoma barvne ilustr. Knjižna zbirka Razbore. ISBN 961-6290-11-8. [COBISS.SI-ID 103160832]


200?

10. La strada del vino di Podgorjanci : il paese del cviček. Brežice [etc.]: Instituto per l'imprenditorialita e il turismo, [200-]. 1 zgibanka (8 str.), barvne ilustr. Vinske ceste Slovenije. [COBISS.SI-ID 9781921]


2000

11. DRAŽUMERIČ, Marinka, HUDOKLIN, A., SKET, Boris (avtor, fotograf), ŠOLAR LEVAR, Anja. Izvir Krke : kraška jama. [S. l.]: Koordinacijski odbor projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine; Ivančna Gorica: Občina; Krka: Turistično društvo, 2000. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine. [COBISS.SI-ID 62241890]
12. IVANOVIČ, Mira, HUDOKLIN, Andrej. Naravna dediščina v občini Črnomelj. Črnomelj: Občina, 2000. [19] str., barvne ilustr. ISBN 961-90233-2-3. [COBISS.SI-ID 110226688]
13. DRAŽUMERIČ, Marinka, PODGORNIK, Judita, GOLOB, Tomaž. Žužemberk : naravna in kulturna dediščina. Novo mesto: Koordinacijski odbor projekta "Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine"; Žužemberk: Občina, 2000. 1 mapa (4 zgibanke), ilustr. Po poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine, [7, 8]. [COBISS.SI-ID 18456119]
14. DRAŽUMERIČ, Marinka, PODGORNIK, Judita, GOLOB, Tomaž. Žužemberk : natural and cultural heritage : Slovenia. Novo mesto: The Co-ordinating committee for the "On the trail of the heritage of Dolenjska and Bela krajina"; Žužemberk: Commune, 2000. 1 mapa (4 zgibanke), ilustr. Heritage trails through Dolenjska and Bela Krajina, [7, 8]. [COBISS.SI-ID 24604983]


2001

15. PRŠINA, Marko (fotograf). Kolpa : krajinski park : kačji pastir, navadni močerad, zelena žaba, močvirska sklednica. Črnomelj: Občina; Novo mesto: ZVNKD, 2001. 1 razglednica, barve. [COBISS.SI-ID 21372471]
16. PRŠINA, Marko (fotograf). Kolpa : krajinski park. Brklje v Sodevcih. Črnomelj: Občina; Novo mesto: ZVNKD, 2001. 1 razglednica, barve. [COBISS.SI-ID 21371447]
17. PRŠINA, Marko (fotograf). Kolpa : krajinski park. Jez na Kolpi. Črnomelj: Občina; Novo mesto: ZVNKD, 2001. 1 razglednica, barve. [COBISS.SI-ID 21370679]
18. PRŠINA, Marko (fotograf). Kolpa : krajinski park. Marindolski steljnik. Črnomelj: Občina; Novo mesto: ZVNKD, 2001. 1 razglednica, barve. [COBISS.SI-ID 21371959]
19. PRŠINA, Marko (fotograf). Kolpa : krajinski park. Vrhovske vrtače. Črnomelj: Občina; Novo mesto: ZVNKD, 2001. 1 razglednica, barve. [COBISS.SI-ID 21372215]
20. Programi po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine. Novo mesto: Koordinacijski odbor projekta "Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine", 2001. [20] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 19238242]
21. PESKAR, Robert. Tri fare at Rosalnice : heritage trails throuhg Dolenjska and Bela krajina. Metlika: The co-ordinating committee for the "On the trail of the heritage of Dolenjska and Bela krajina": Metlika Commune, avgust 2001. 1 zgibanka [8 str.], ilustr. On the trail of the heritage of Dolenjska and Bela krajina, 27. [COBISS.SI-ID 24075575]
22. PESKAR, Robert. Tri fare v Rosalnicah : po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine. Metlika: Koordinacijski odbor projekta "Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine": Občina Metlika, 2001. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine, 27. [COBISS.SI-ID 18230370]


2002

23. TOMŠIČ, Jože. Ajdovška jama nad Globodolom. Dolenjski kras. 2002, [št.] 4, str. 52-55, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 267185664]
24. PRŠINA, Marko (intervjuvanec). Dobro jamsko fotografijo ustvari lahko le odlično uigrana ekipa prijateljev jamarjev : pogovor z Markom Pršino. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 2002, 44, str. 182-184, ilustr. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 126062592]
25. PRŠINA, Marko (avtor, fotograf). Drugi potop. Dolenjski kras. 2002, [št.] 4, str. 100-105, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 267192064]
26. PRŠINA, Marko (avtor, fotograf). Fotografiranje Kostanjeviške jame. Dolenjski kras. 2002, [št.] 4, str. 95-99, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 267191296]
27. HUDOKLIN, Andrej, PRŠINA, Marko (fotograf), SKET, Boris (fotograf). Kostanjeviška jama. [Novo mesto]: Koordinacijski odbor projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine; Krško: Občina; Kostanjevica na Krki: Klub jamarjev, 2002. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine. [COBISS.SI-ID 9526945]
28. IVANOVIČ, Mira (avtor, fotograf, kartograf), HUDOKLIN, Andrej. Kraški jami Zdenc in Vidovec : naravna dediščina. Ljubljana: Uprava RS za varstvo narave; Novo mesto: Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, [2002]. 1 zgibanka (8 str.), barvne fotogr., ilustr. [COBISS.SI-ID 122599936]
29. HUDOKLIN, Andrej (avtor, fotograf, ilustrator), GAŠPERIČ, Andrej, BUČAR, Zdravko, JENKOLE, Frenk (avtor, ilustrator). Onesnaženost jam. Dolenjski kras. 2002, [št.] 4, str. 69-81, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 267189504]
30. CEGLAR, Katja, PESKAR, Robert. Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine. Kostanjevica na Krki. Novo mesto: Koordinacijski odbor projekta "Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine"; Krško: Občina; Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2005. [5] zgibank v ovoju, ilustr. [COBISS.SI-ID 9592481]
31. MILOŠIČ, Nina. Promocijsko-prodajni katalog 2003/2004. Novo mesto: Koordinacijski odbor projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine, [2002?]. [32] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1017300]
32. MILOŠIČ, Nina. Reisehandbuch 2003/2004. Novo mesto: Koordinationsausschuss des Projekts Auf den Spuren des Erbes von Dolenjska und Bela Krajina, [2002?]. [32] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1017044]
33. DRAŽUMERIČ, Marinka, HUDOKLIN, A., GOLOB, T. (avtor, fotograf), SIMIČ, M. Soteska. [S. l.]: Koordinacijski odbor projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine; Dolenjske Toplice: Občina, 2002. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine. [COBISS.SI-ID 62619746]
34. MILOŠIČ, Nina. Travel manual 2003/2004. Novo mesto: The Marketing Assotiation of the Heritage Trails of Dolenjska and Bela Krajina project, [2002?]. [32] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19407415]


2003

35. HORVAT, Milena. Ajdovska jama. Krško: Občina, 2003. 1 zgibanka (8 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 9318817]
36. AUGUŠTIN, Greta (urednik, avtor dodatnega besedila). Bela krajina : katalog turistične ponudbe. Črnomelj: Zavod za turizem Bela krajina; Metlika: Turistično društvo Vigred, 2003. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9409441]
37. PRŠINA, Marko. Izjemen uspeh slovenskih fotografov. Grafičar : revija slovenskih grafičarjev. 2003, [št.] 4, str. 20-21, ilustr. ISSN 1318-4377. [COBISS.SI-ID 213731328]
38. SAJE, Jože. Kočevski Rog. Baza 20. Dolenjske Toplice: the Coordinating committee for the "On the trail of the heritage of Dolenjska and Bela Krajina": Dolenjske Toplice Commune; Novo mesto: Dolenjski muzej Novo mesto, 2003. 1 ovoj (3 zgibanke), ilustr. On the trail of the heritage of Dolenjska and Bela Krajina. [COBISS.SI-ID 132116995]
39. DRAŽUMERIČ, Marinka, HUDOKLIN, Andrej (avtor, fotograf). Mirna gora : po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine. [Novo mesto]: Koordinacijski odbor "Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine"; Semič: Občina, 2003. 1 zloženka [8 str.], ilustr. Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine, 20. [COBISS.SI-ID 15385399]
40. PESKAR, Robert. Romarska cerkev Matere božje na Zaplazu : po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine. [Novo mesto]: Koordinacijski odbor "Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine"; Trebnje: Občina; Čatež: Turistično društvo, 2003. 1 zloženka [6 str.], ilustr. Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine, 1. [COBISS.SI-ID 14620471]
41. PESKAR, Robert. Šentrupert : po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine. [Novo mesto]: Koordinacijski odbor "Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine"; Metlika: Občina, 2003. 1 zloženka [8 str.], ilustr. Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine, 3. [COBISS.SI-ID 14623799]
42. PRŠINA, Marko. Velika Stražica v udornici Luknja pri Prečni, 4 km od Novega mesta. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. maj-jun. 2003, letn. 65, št. 9/10, str. 457, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 21034029]


2004

43. PRŠINA, Marko. Fotografiranje v podzemnih jamah : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Pršina], 2004. XII, 85 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1323888]
44. CEGLAR, Katja, PESKAR, Robert. Kostanjevica na Krki. Novo mesto: Koordinacijski odbor projekta "Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine"; Krško: Občina; Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2004-2012. [3] zgibanke v ovoju, ilustr. Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine. [COBISS.SI-ID 22017335]
45. DRAŽUMERIČ, Marinka, IVANOVIČ, Mira (avtor, fotograf), MASON, Phil (avtor, prevajalec). Lahinja : krajinski park = Lahinja : landscape park : protected natural area - natura 2000. [Novo mesto]: Koordinacijski odbor projekta "Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine"; [Črnomelj]: Občina Črnomelj, 2004. 1 ovoj (6 zgibank), ilustr. Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine. [COBISS.SI-ID 18464311]
46. PLUT, Ivan. Orjak v Kočevskem rogu : Najnarska smreka. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. 10. jun. 2004, leto 55, št. 23, str. 21, ilustr. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 13249847]
47. BINKS, Gillian. Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine. Novo mesto: Območna gospodarska zbornica Novo mesto, koordinacijski odbor projekta "Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine", 2004. [30] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 18716727]
48. KAPUS, Marko. Trebnje : Galerija likovnih samorastnikov : po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine. [Novo mesto]: Koordinacijski odbor "Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine"; Trebnje: Občina, 2004. 1 zloženka, ilustr. Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine, 5. [COBISS.SI-ID 18666039]
49. PESKAR, Robert. Vesela Gora : po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine. [Novo mesto]: Koordinacijski odbor "Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine"; Trebnje: Občina, 2004. 1 zloženka [8 str.], ilustr. Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine, 3. [COBISS.SI-ID 5597920]
50. PRŠINA, Marko. Zmagovalna razpršena kaplja : natečaj revije Geographical - Fotograf leta 2003. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 12. jan. 2004, leto 46, št. 8, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 128531712]


2005

51. TAVČAR, Janko, DRAŽUMERIČ, Marinka, HUDOKLIN, Andrej (avtor, fotograf), KOSTEVC, Vlado (avtor, fotograf). Gozdarska pešpot : Straža - Frata. Novo mesto: Zavod za gozdove Slovenije, OE, 2005. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 19808567]
52. KONCILIJA, Tomaž, BLATNIK, Tomaž, PUCELJ, Boštjan. Mestna občina Novo mesto. Novo mesto: Mestna občina Novo mesto, 2005. 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16235831]
53. HUDOKLIN, Andrej (avtor, ilustrator), KRYŠTUFEK, Boris, KUMELJ, Marko. Polharska pot. ponatis. [S. l.]: Druščina polharjev POLH na Dolenjskem, 2005. [8] str., zgibanka, barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 55810049]
54. HRIBAR, Darko, HUDOKLIN, Andrej. Prvič pod 200 m v Kočevskem Rogu : brezno Štirnica. Živa : priloga Dolenjskega lista. apr. 2005, leto 4, št. 4, str. 14, ilustr. ISSN 1580-8793. [COBISS.SI-ID 14871607]
55. DRAŽUMERIČ, Marinka, GOLOB, Tomaž, SIMIČ, Mitja. Soteska : heritage trails through Dolenjska and Bela krajina. [Novo mesto]: The co-ordinating committee of the "On the trail of the heritage of Dolenjska and Bela krajina"; Dolenjske Toplice: Commune, 2005. 1 zloženka ([8 str.]), ilustr. Heritage trails through Dolenjska and Bela krajina, 10. [COBISS.SI-ID 136569603]


2006

56. GOŠNIK, Tone. Medvojne ambulante zdravstvene postaje na Dolenjskem in v Beli krajini : manjšo zdravstveno pomoč so v letih 1944-1945 zlasti podeželskemu prebivalstvu nudile tudi ambulantne zdravstvene postaje : pomemben delež Novega mesta v partizanski lekarniški dejavnosti : Gradac v Beli krajini je bil 18. junija 1944 rojstni kraj Rdečega križa Slovenije. Vizita : interno glasilo Splošne bolnišnice Novo mesto. sep. 2006, letn. 7, št. 30, str. 26-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 17352503]
57. PUNGERČAR, Majda. Novo mesto. Novo mesto: Turistično društvo: Mestna občina, 2006. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18924343]
58. KEMPERL, Metoda. Šmarna gora. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije; Ljubljana: distribucija Buča, 2006. 48 str., ilustr. Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 209. ISBN 961-6420-20-8, ISBN 978-961-6420-20-4. [COBISS.SI-ID 230355456]


2007

59. KEMPERL, Metoda, KLEMENČIČ, Matej, WEIGL, Igor. Baročna Ljubljana. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2007. 83 str., ilustr. Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 210. ISBN 978-961-6037-55-6. [COBISS.SI-ID 236611584]
60. KEMPERL, Metoda, KLEMENČIČ, Matej, WEIGL, Igor. Baroque Ljubljana. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2007. 83 str., ilustr. Cultural and natural monuments of Slovenia, 210. ISBN 978-961-6420-30-3. [COBISS.SI-ID 237807360]
61. KAPUS, Marko (urednik). Dolenjska in Bela krajina : 2007 : turistične informacije in koledar prireditev. Novo mesto: Kompas, 2007. 44 str. [COBISS.SI-ID 22814519]
62. HUDOKLIN, Andrej. Dolenjske jame kot naravne vrednote. Dolenjski kras. 2007, [št.] 5, str. 106-108, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 267217152]
63. KLOBUČAR, Borut, IVANŠEK, Lidija. Lahinja : krajinski park : in the embrace of nature. [Dragatuš]: Društvo za razvoj podeželja; [Črnomelj]: RIC Bela krajina, 2007. 7 str., ilustr. Bela krajina. [COBISS.SI-ID 20873527]
64. KONCILIJA, Tomaž. Mestna občina Novo mesto. Novo mesto: Mestna občina, 2007. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-92069-0-4. [COBISS.SI-ID 232454400]
65. KOGELNIK, Mateja, IVANOVIČ, Mira (avtor, fotograf), ŠKEDELJ-PETRIČ, Andreja (avtor, fotograf), BOŽIČ, Janez (avtor, fotograf). Najjužnejša slovenska pešpot od Radencev do Damlja : [zgibanka]. 2. izd. Adlešiči: Krajinski park Kolpa, 2007. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 24982327]
66. PRŠINA, Marko. Rovi pod mestnim jedrom Novo mesto. Dolenjski kras. 2007, [št.] 5, str. 85-94, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 267205888]


2008

67. Občina Šentjernej. Šentjernej: Občina, [2008!]. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19409975]
68. ŠTEPEC, Dušan, PRŠINA, Marko. Preliminarna valorizacija kozolcev v Suhi Krajini : skupina kozolcev v Ratju in malem Lipju. Novo mesto: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, 2008. 26 str., 6 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 514048299]


2009

69. SAJE, Jože. Kočevski Rog : Baza 20. Novo mesto: Dolenjski muzej, 2009. 1 zgibanka ([10] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 20517175]
70. UDOVČ, Katarina. Mačkovec pri Novem mestu. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2009. 86 str., ilustr. Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 8. ISBN 978-961-6420-41-9. [COBISS.SI-ID 246385920]
71. KOGELNIK, Mateja, IVANOVIČ, Mira (avtor, fotograf), ŠKEDELJ-PETRIČ, Andreja (avtor, fotograf), BOŽIČ, Janez (avtor, fotograf). Najjužnejša slovenska pešpot od Radencev do Damlja : [zgibanka]. 3. izd. Adlešiči: Krajinski park Kolpa, 2009. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 122831619]
72. KLANČIČAR, Slavko, KLANČIČAR, Dejan (urednik). Svisli za reke in misli : aforizmi. Dolenjske Toplice: K2M, 2009. 173 str., fotogr. ISBN 978-961-91185-4-2. [COBISS.SI-ID 243848192]
73. SIMONIČ, Binca (urednik). Župnija Črmošnjice : 500 let : 1509-2009 : zbornik. Semič: Župnija, 2009. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-269-095-3. [COBISS.SI-ID 246764544]


2010

74. SAJE, Jože. Baza 20 : Kočevski rog. Dolenjske Toplice: Občina Dolenjske Toplice: Koordinacijski odbor projekta "Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine"; Novo mesto: Dolenjski muzej Novo mesto, 2010. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 55831299]
75. KLOBUČAR, Borut, IVANŠEK, Lidija. Lahinja : krajinski park : v objemu narave. [Dragatuš]: Društvo za razvoj podeželja; [Črnomelj]: RIC Bela krajina, 2010. 7 str., ilustr. Bela krajina. [COBISS.SI-ID 20872247]
76. KLOBUČAR, Borut, IVANŠEK, Lidija. Lahinja : krajinski park : v objemu narave. Ponatis. [Dragatuš]: Društvo za razvoj podeželja; [Črnomelj]: RIC Bela krajina, 2010. [8] str., ilustr. Bela krajina. [COBISS.SI-ID 13841457]
77. Oglarstvo v preteklosti za prihodnost. Dolenjske Toplice: Občina, 2010. 94 str., fotogr. ISBN 978-961-269-355-8. [COBISS.SI-ID 253436672]


2011

78. Kiparske kolonije Dolenjske Toplice : 2001-2005. Dolenjske Toplice: Kulturno-umetniško društvo, 2011. 79 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 251834368]
79. ŠTEPEC, Dušan (avtor, fotograf), GERIĆ, Dunja (avtor, ilustrator), ČUFAR, Katarina. Kozolec na prepihu časa : Simončičev toplar v Bistrici na Dolenjskem. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. 132 str., [3] zganj. f. pril., ilustr. Vestnik, 22. ISBN 978-961-6420-84-6. [COBISS.SI-ID 260173568]
80. KINK, Barbara, IVANOVIČ, Mira, SIMČIČ, Matej. Prilozje - gdje si ribnjak i močvara pružaju ruku. [Ljubljana]: Zavod RS za varstvo narave, 2011. 1 zgibanka (6 str.), barvne fotogr. [COBISS.SI-ID 26361655]
81. KINK, Barbara, IVANOVIČ, Mira, SIMČIČ, Matej. Prilozje - kjer si naravno ohranjen del mokrišča in ribnik sežeta v dlan. [Ljubljana]: Zavod RS za varstvo narave, 2011. 1 zgibanka (6 str.), barvne fotogr. [COBISS.SI-ID 26361143]
82. BOGATAJ, Janez (avtor, fotograf). Slovenija praznuje : sodobne šege in navade na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 384 str., ilustr. ISBN 978-86-11-15343-8. [COBISS.SI-ID 257671168]


2012

83. VIDIC, Srečko (avtor, fotograf, ilustrator). Čaganka, najgloblje brezno na Dolenjskem. Dolenjski kras. 2012, [št.] 6, str. 31-37, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 266445056]
84. HRIBAR, Darko (avtor, ilustrator). Nova odkritja v izviru Obrh. Dolenjski kras. 2012, [št.] 6, str. 131-135, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 266467584]
85. PRŠINA, Marko (avtor, fotograf). Partizanska lekarna. Dolenjski kras. 2012, [št.] 6, str. 70-75, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 266448896]
86. TIČAR, Jure (avtor, fotograf, ilustrator). Pečenjevka. Dolenjski kras. 2012, [št.] 6, str. 126-130, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 266466560]
87. HUDOKLIN, Andrej (avtor, fotograf), PRESETNIK, Primož. Varstvo ogroženih jamskiih zatočišč netopirjev na Dolenjskem. Dolenjski kras. 2012, [št.] 6, str. 147-156, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 266470656]
88. HUDOKLIN, Andrej. Zakaj je Jazbina zaprta?. Dolenjski kras. 2012, [št.] 6, str. 76-81, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 266449152]


2013

89. SAJE, Jože. Baza 20 v Kočevskem rogu : naša kulturna dediščina. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. 1. avg. 2013, leto 64, št. 31, str. 18, ilustr. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 22914871]
90. BULOG, Boris (avtor, fotograf). Človeška ribica. V: ŠTANGELJ, Mojmir (ur.), et al. Narava Bele krajine. Metlika: Belokranjski muzej, 2013. Str. 174-185, ilustr. ISBN 978-961-6652-09-4, ISBN 978-961-6652-10-0, ISBN 978-961-6652-11-7. [COBISS.SI-ID 1231605]
91. SAJE, Jože. Kočevski Rog med drugo svetovno vojno in danes : vodnik po spomenikih državnega pomena in razstavah Dolenjskega muzeja Novo mesto = Kočevski Rog during the Second World War and today : a guide to the monuments of national importance and exhibitions of the Dolenjska Museum, Novo Mesto. Novo mesto: Dolenjski muzej, 2013. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-6306-43-0. [COBISS.SI-ID 266345216]
92. ŠTEPEC, Dušan (intervjuvanec). Kozolec je slovenski in osebni statusni simbol : Dušan Štepec, konservator. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 19. jan. 2013, leto 55, št. 16, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 22445879]
93. SAJE, Jože. Partizanska tiskarna : naša kulturna dediščina. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. 10. okt. 2013, leto 64, št. 41, str. 20, ilustr. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 23124023]
94. BAVEC, Uroš, BRITOVŠEK, Tina, DRAŽUMERIČ, Marinka (avtor, fotograf), FORTUNA SAJE, Anđelka (avtor, ilustrator), PESKAR, Robert (avtor, fotograf, ilustrator), GOLOB, Tanja, GOLOB, Tomaž (avtor, fotograf), KORAČIN, Robert (avtor, fotograf), MESOJEDEC, Tanja (avtor, fotograf), PODGORNIK, Judita (avtor, fotograf), PUNGERČAR, Martin, SALMIČ PUNGERČAR, Zdenka, STRGAR, Dušan (avtor, fotograf), ŠTEPEC, Dušan (avtor, fotograf), UDOVČ, Katarina, PESKAR, Robert (urednik). 30 let Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novem mestu - 30 let v dobro dediščine : [publikacija ob razstavi]. Novo mesto: Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota, 2013. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-6902-58-8. [COBISS.SI-ID 270030336]
95. MLAKAR, Vlasta. Zeleni Jurij : bajeslovni junak, ki premaga zimo. Moj planet : revija, s katero se zabavam in raziskujem svet. apr. 2013, letn. 8, št. 8, str. 24-25, ilustr. ISSN 1854-2883. [COBISS.SI-ID 274847744]


2014

96. SAJE, Jože. 70 let Baze 20 in partizanskih bolnic v Kočevskem rogu. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. sep.-dec. 2015, letn. 25, št. 5/6, str. 34-43, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 25002551]
97. DRAŽUMERIČ, Marinka, PESKAR, Robert (avtor, fotograf). Sakralna dediščina v občini Straža. V: GRANDA, Stane (ur.). Straža : kraj topline, zelenja in modrine. Straža: Občina, 2014. Str. 375-422, ilustr. ISBN 978-961-93728-0-7. [COBISS.SI-ID 26639159]
98. ŠKEDELJ-PETRIČ, Andreja, ŽITNIK, Denis, SIMČIČ, Matej (avtor, drugo, fotograf). Valuable natural features in Bela krajina. V: ŠTANGELJ, Mojmir (ur.), et al. Natural heritage of Bela krajina, Slovenia. Metlika: Belokranjski muzej: = Bela krajina Museum, 2014. Str. 40-51, ilustr. ISBN 978-961-6652-12-4. [COBISS.SI-ID 1429749]


2015

99. PESKAR, Robert (urednik). Dolenjske Toplice v odsevu časa : [znanstvena monografija ob 800-letnici prve omembe Dolenjskih Toplic v zgodovinskih virih]. Dolenjske Toplice: Občina, 2015. 555 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-281-758-9. [COBISS.SI-ID 278380288]
100. STIPANČIĆ, Petra. Pregled novomeških arheoloških raziskav. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. jan.-apr. 2015, letn. 26, št. 1/2, str. 43-64, fotogr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 25582647]
101. PRŠINA, Marko. Toplice in topliške hiše. V: PESKAR, Robert (ur.). Dolenjske Toplice v odsevu časa : [znanstvena monografija ob 800-letnici prve omembe Dolenjskih Toplic v zgodovinskih virih]. Dolenjske Toplice: Občina, 2015. Str. 227-338, ilustr. ISBN 978-961-281-758-9. [COBISS.SI-ID 26418743]


2016

102. PRŠINA, Marko (intervjuvanec). "Fotografija me je povsem prevzela" : intervju: Marko Pršina. Glasilo občine Dolenjske Toplice. apr. 2016, letn. 18/4, št. 202, str. 6-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 26315831]
103. Kočevski rog : izletniška karta = excursion map. Dolenjske Toplice: Občina, 2016. 1 zvd., barve. [COBISS.SI-ID 64476770]


2017

104. LADIŠIĆ, Borivoj (avtor, ilustrator). Jame ob Brestanici. Dolenjski kras. 2017, [št.] 7, str. 118-121, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 299318528]
105. LADIŠIĆ, Borivoj (avtor, ilustrator). Jezernica. Dolenjski kras. 2017, [št.] 7, str. 78-83, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 299310336]
106. KOŠUTNIK, Jure (avtor, fotograf). Ledena jama pri Kunču. Dolenjski kras. 2017, [št.] 7, str. 182-191, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 66437218]
107. VIDIC, Srečko (avtor, ilustrator). Lijak 2 pod Grintovcem. Dolenjski kras. 2017, [št.] 7, str. 48-51, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 299305984]
108. VIDIC, Srečko (avtor, ilustrator). Lijak pod Grintovcem. Dolenjski kras. 2017, [št.] 7, str. 40-47, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 299305216]
109. HUDOKLIN, Andrej, ALJANČIČ, Gregor (avtor, fotograf). Pregled razširjenosti človeške ribice ter njenega odkrivanja na nizkem dolenjskem krasu. Dolenjski kras. 2017, [št.] 7, str. 212-227, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 27517239]
110. STANKOVIĆ, Dragana. Presenetljive najdbe na novomeškem Glavnem trgu : obnova mestnega jedra. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 17. okt. 2017, leto 67, št. 241, str. 4, ilustr. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 27415607]
111. PRŠINA, Marko (avtor, fotograf). Razkrita skrivnost jame na Cvingerju. Dolenjski kras. 2017, [št.] 7, str. 105-117, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 27514935]
112. LADIŠIĆ, Borivoj (avtor, ilustrator). Sistem Željnske jame. Dolenjski kras. 2017, [št.] 7, str. 62-73, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 27515703]
113. PESKAR, Robert (avtor, urednik), SAGADIN, Milan, ŠEBALJ, Andrej. Župnijska cerkev sv. Kancijana v Kranju : njeno obličje in pomen. Ljubljana: Slovensko konservatorsko društvo, 2017. 243 str., ilustr. ISBN 978-961-94163-0-3. [COBISS.SI-ID 288454400]


2018

114. UDOVČ, Katarina. Arheologija v Mačkovcu : naša kulturna dediščina. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. 16. avg. 2018, leto 69, št. 33, str. 20, ilustr. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 27946039]
115. ANDREJČIČ, Anton (avtor, fotograf, urednik), KAPŠ, Franc. Čebelarsko društvo Straža - Dolenjske Toplice v sklopu 110 letnice. Straža; Dolenjske Toplice: ČD, 2018. 212 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024457039]
116. PRŠINA, Marko (urednik). Dragotin Gregorc : [učitelj iz Dolenjskih Toplic : spominski zbornik]. Dolenjske Toplice: Občina, 2018. 367 str., ilustr. ISBN 978-961-94369-0-5. [COBISS.SI-ID 293573120]
117. SALMIČ PUNGERČAR, Zdenka. Jezus na Oljski gori : naša kulturna dediščina. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. 29. mar. 2018, leto 69, št. 13, str. 22, ilustr. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 27714103]


2019

118. PODGORNIK, Judita, PRŠINA, Marko, ZALETELJ, Bojan. Kočevski rog - Baza 20, EŠD 271, Kočevski rog - Bunker 44, EŠD 8729 : konservatorski načrt : mapa 01. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Restavratorski center, 2019. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 514155051]


2020

119. PRŠINA, Marko. 100-letnica ustanovitve Sokolskega društva Toplice. Glasilo občine Dolenjske Toplice. jul. 2020, letn. 22/7, št. 253, str. 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 55888387]
120. PRŠINA, Marko (avtor, fotograf). Arheološka pot Cvinger. Glasilo občine Dolenjske Toplice. jun. 2020, letn. 22/6, št. 252, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 55878403]
121. PRŠINA, Marko (avtor, fotograf). Gomilno grobišče. Vrelec : glasilo Občine Dolenjske Toplice. okt. 2020, letn. 22/10, št. 256, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 56445955]
122. PODGORNIK, Judita, PRŠINA, Marko, ZALETELJ, Bojan. Konservatorski načrt. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Restavratorski center, 2020. 3 zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 96198403]
123. PRŠINA, Marko (avtor, fotograf). Lukenjska jama kot arheološko najdišče. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. 24. jun. 2020, leto 71, št. 26, str. 22, ilustr. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 23017475]
124. BARBIČ, Barbara. Nova podoba arheološke poti. Glasilo občine Dolenjske Toplice. apr. 2020, letn. 22/4, št. 250, str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID 53978371]
125. MATIJEVIČ, Jožef, HUDOKLIN, Andrej (urednik). Poklon Novomeški pomladi v kamnu. [Novo mesto: Društvo likovnih ustvarjalcev v kamnu Skulpte, 2020]. [32] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 56619523]
126. KULOVEC, Franc (avtor, fotograf). Pomniki boja za svobodo. Novo mesto: Združenje borcev za vrednote NOB, 2020. 174 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6681-72-8. [COBISS.SI-ID 35933443]
127. PRŠINA, Marko (avtor, fotograf). Prazgodovinsko gradišče. Glasilo občine Dolenjske Toplice. jul. 2020, letn. 22/7, št. 253, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 55890179]
128. PRŠINA, Marko (avtor, fotograf). Talilniško območje. Vrelec : glasilo Občine Dolenjske Toplice. sep. 2020, letn. 22/9, št. 255, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 56414723]
129. PRŠINA, Marko (avtor, fotograf). Utrjen vhod pred prazgodovinskim gradiščem. Vrelec : glasilo Občine Dolenjske Toplice. avg. 2020, letn. 22/8, št. 254, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 56029443]
130. PESKAR, Robert (avtor, urednik), VISOČNIK, Julijana, ŠIMAC, Miha. Župnijska cerkev v Šentrupertu na Dolenjskem : 500-letnica izgradnje, oprave in posvetitve. Ljubljana: Slovensko konservatorsko društvo, 2020. 319 str., ilustr. ISBN 978-961-94163-4-1. [COBISS.SI-ID 30285827]


2021

131. ČREŠNAR, Matija, PRŠINA, Marko. Cvinger near Dolenjske Toplice gets its own website. Iron age Danube route magazine. 2021, vol. 1, str. 47, ilustr. ISSN 2718-5400. [COBISS.SI-ID 77224195]
132. TROBIČ, Milan (avtor, oseba, ki intervjuva), PRŠINA, Marko (intervjuvanec), KRIŽ, Borut (intervjuvanec), ČREŠNAR, Matija (intervjuvanec). Cvinger pri Dolenjskih Toplicah : prazgodovinsko metalurško središče. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenije, javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (24 min, 43 sek)). Nedeljska reportaža. https://radioprvi.rtvslo.si/2021/06/cvinger/. [COBISS.SI-ID 74345987]
133. PRŠINA, Marko. Kelti v Toplicah - resnica ali utvara?. Vrelec : glasilo Občine Dolenjske Toplice. nov. 2021, letn. 23/11, št. 269, str. 6-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 87523843]
134. ŽNIDARŠIČ, Mojca (avtor, fotograf). Kip je dobil korono : rešili so ga pred propadanjem : lesen kip Viktorja Plestenjaka iz leta 1983 v topliškem parku prenovljen in nadgrajen znova pozdravlja mimoidoče : za to najbolj zaslužen Marko Pršina : tudi druge skulpture kličejo po obnovi. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. 1. jul. 2021, leto 72, št. 26, str. 5, ilustr. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 70822915]
135. MREVLJE, Neža. Kjer so zapisane ambicije Hermana II. Celjskega : cerkev sv. Ruperta v Šentrupertu. Nedeljski dnevnik. 24. feb. 2021, letn. 60, št. 8, str. 27, ilustr. ISSN 1318-0339. [COBISS.SI-ID 53038339]
136. PRŠINA, Marko. Koga moti Zdraviliški trg?. Vrelec : glasilo Občine Dolenjske Toplice. nov. 2021, letn. 23/11, št. 269, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 87535875]
137. JERŠEK, Miha (avtor, fotograf), KRIŽNAR, Matija (avtor, fotograf). Kustodiat za geologijo – razkrivanje geološke dediščine Slovenije = Department of Geology – revealing the geological heritage of Slovenia. V: KRYŠTUFEK, Boris (ur.). 200 let Prirodoslovnega muzeja II, Kustodiati. 1 = 200 years of the Natural History Museum II, Departments. 1. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije: = Slovenian Museum of Natural History, 2021. No. 101, str. 5-50, ilustr. Scopolia, 101, 2021. ISBN 978-961-6367-63-9. ISSN 0351-0077. https://www.pms-lj.si/si/files/default/Publikacije/Strokovna-glasila/Scopolia_101__web.pdf. [COBISS.SI-ID 90184195]
138. BARBIČ, Barbara. Mala Knežja jama očiščena navlake. Vrelec : glasilo Občine Dolenjske Toplice. dec. 2021, letn. 23/12, št. 270, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 96846083]
139. HUDOKLIN, Andrej. O jamah na belokranjskem ravniku : naša naravna dediščina. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. 8. apr. 2021, leto 72, št. 14, str. 21, ilustr. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 59401219]
140. PRŠINA, Marko (avtor, fotograf). Obrambni zid na Cvingerju. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. 13. maj 2021, leto 72, št. 19, str. 19, ilustr. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 64468995]
141. MATIJEVIČ, Jožef, HUDOKLIN, Andrej (urednik). Odsev vode v kamnu. [Novo mesto: Društvo likovnih ustvarjalcev v kamnu Skulpte, 2021]. [32] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 87746563]
142. PRŠINA, Marko. Preimenovanja ulic v Dolenjskih Toplicah : kako preoblikovati ulični sistem?. Vrelec : glasilo Občine Dolenjske Toplice. nov. 2021, letn. 23/11, št. 269, str. 6, ilustr. [COBISS.SI-ID 87521539]


2022

143. BARBIČ, Barbara. Kočevski Rog očiščen pnevmatik. Vrelec : glasilo Občine Dolenjske Toplice. jun. 2022, letn. 24/6, št. 276, str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID 118084611]
144. KRIŽNAR, Matija (avtor, fotograf), JAMNIK, Pavel (avtor, fotograf). Pleistocenska favna Vodoravne jame na Židovcu in pregled drugih okoliških jamskih paleontoloških najdišč. Dolenjski kras. 2022, [št.] 8, str. 123-135, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 131049987]
145. BRUS, Robert. Skrivnostni zaklad slovenskega gozda. National geographic. Slovenija. maj 2022, leto 17, št. 5, str. 110-133, ilustr. ISSN 1854-4851. [COBISS.SI-ID 106432003]
146. SALMIČ PUNGERČAR, Zdenka. Slika Janeza Wolfa : naša kulturna dediščina. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. 8. sep. 2022, leto 73, št. 36, str. 19, ilustr. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 122088195]
147. HUDOKLIN, Andrej (urednik). Zgodbe vina v kamnu : [tematska letna razstava društva Skulpte, 2022]. [Novo mesto]: Društvo likovnih ustvarjalcev v kamnu Skulpte, [2022]. [32] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 132876291]
148. MOHAR, Rozalija, SIMONIČ, Binca (urednik). Župnija Semič nekoč in danes : ob ponovni posvetitvi farne cerkve svetega Štefana v Semiču. Semič: Župnija, 2022. ISBN 978-961-07-1238-1. [COBISS.SI-ID 117981955]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 16. 3. 2023