COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSdr. Ana Vogrinčič Čepič [22599]Personal bibliography for the period 2000-2023

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana, KOTRLA TOPIĆ, Marina. If you read at home, it's more relaxed, there are no limits : insights into domestic reading practices of Croatian and Slovenian university students. Literacy. 2021, vol. 55, no. 3, str. 181-190. ISSN 1741-4350. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/lit.12251, DOI: 10.1111/lit.12251. [COBISS.SI-ID 62495491], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
2. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana, KUKKONEN, Karin. Practices and technologies across two reading revolutions : reading the eighteenth century into the twenty-first. The International journal of the book. 2019, vol. 17, iss. 1, str. 27-37. ISSN 1447-9567. https://cgscholar.com/bookstore/works/two-reading-revolutions. [COBISS.SI-ID 69333090], [SNIP]
3. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Branje kot prostorska praksa : odnos bralcev do neposrednega fizičnega prostora branja. In: SAMIDE, Irena (ed.), VIRANT, Špela (ed.). Prostor = Space. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2019. 13, [št.] 2, str. 163-183. Ars & humanitas, 13, 2. ISBN 978-961-06-0283-5. ISSN 1854-9632. https://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/8982/8828, DOI: 10.4312/ars.13.2.163-183. [COBISS.SI-ID 70932322], [SNIP, WoS up to 28. 5. 2021: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 0, without self-citations per author (CIAu): 0,00, Scopus up to 1. 9. 2021: no. of citations (TC): 1, without self-citations per author (CIAu): 0,00]
4. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana, KUZMIČOVÁ, Anežka, DIAS, Patrícia. Vpliv fizičnega prostora in družbenega okolja na bralno izkušnjo : izsledki študije šestih fokusnih skupin = Reading experience and the impact of physical and social environment : a study of six focus groups. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. okt. 2018, 62, [št.] 3, str. 51-67. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7140. [COBISS.SI-ID 68560738]
5. KUZMIČOVÁ, Anežka, DIAS, Patrícia, VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana, BECH ALBRECHTSLUND, Anne-Mette, CASADO, André, KOTRLA TOPIĆ, Marina, MÍNGUEZ LÓPEZ, Xavier, NILSSON, Skans Kersti, BOTELHO, Inês Teixeira, et al. Reading and company : embodiment and social space in silent reading practices. Literacy. 2018, vol. 52, no. 2, str. 70-77. ISSN 1741-4350. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/lit.12131, DOI: 10.1111/lit.12131. [COBISS.SI-ID 65126242], [JCR, SNIP, WoS up to 27. 9. 2022: no. of citations (TC): 13, without self-citations (CI): 11, without self-citations per author (CIAu): 1,22, Scopus up to 11. 7. 2022: no. of citations (TC): 13, without self-citations (CI): 11, without self-citations per author (CIAu): 1,22]
6. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Materialnost branja : primer bralcev romanov v Angliji 18. stoletja in pogled v sodobnost = Materiality of reading =the case of 18th-century novel readers in England, and a glimpse into the present. In: HABJAN, Jernej (ed.). "Kdo bere?" : perspektive raziskovanja branja = "Who reads?" = perspectives on reading research. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, avg. 2011. Str. 77-88, 219-230. Primerjalna književnost, letn. 34, št. 2. ISBN 978-961-93150-1-9. ISSN 0351-1189. [COBISS.SI-ID 46536546], [SNIP, WoS, Scopus]
7. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. A novel between gossip and a court testimony : the peculiar case of Benjamin Victor's Window of the wood (1755). The anachronist. 2010, vol. 15, str. 60-72. ISSN 1219-2589. [COBISS.SI-ID 47864674]
8. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Knjige o branju in nebranju : ogled novega žanra. Ars & humanitas : revija za umetnost in humanistiko. [Tiskana izd.]. 2010, let. 4, št. 1/2, str. 138-159. ISSN 1854-9632. [COBISS.SI-ID 44973666]
9. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Pleasure and shame : books on (not) reading (an overview of the field). The international journal of the book. 2010, vol. 7, no. 3, str. [57]-67. [COBISS.SI-ID 44276578]
10. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Marginalna Evropa : podoba Evropske unije skozi mimobežne časopisne omembe. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. dec. 2009, letn. 25, št. 62, str. 23-43, graf. prikazi. ISSN 0352-3608. [COBISS.SI-ID 29067101]
11. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Tracing female reading : semiotic analysis of a Slovenian women's magazine. Licus : journal of literary theory and cultural studies. 2009, let. 4, št. 6, str. 125-142. ISSN 1846-1778. [COBISS.SI-ID 43805794]
12. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Shamela in the light of eighteenth century novelization of literature. Ege İngiliz ve Amerikan incelemeleri dergisi : interactions. 2008, vol. 17.2, str. 97-109. ISSN 1300-574X. [COBISS.SI-ID 1416845]
13. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. The pursuit of pleasure : changes in the notion of hedonism in eighteenth-century England. Licus : journal of literary theory and cultural studies. 2008, vol. 3, no. 4, str. 71-85. ISSN 1846-1778. [COBISS.SI-ID 1403789]
14. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. The Novel-Reading Panic in 18th-Century in England : An Outline of an Early Moral Media Panic. Medijska istraživanja : znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije. 2008, št. 2, str.103-124. ISSN 1330-6928. [COBISS.SI-ID 38500962]
15. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Sophies on sophas in eighteenth century England : an outline of the novel-reading moral panic. Ege İngiliz ve Amerikan incelemeleri dergisi : interactions. 2007, vol. 16.2, str. 123-137. ISSN 1300-574X. [COBISS.SI-ID 1372045]
16. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Gossip, gift and commodity in Francis Coventry's History of Pompey the Little,or The life and adventures of a lap-dog (1751). ELOPE : English language overseas perspectives and enquiries. [Tiskana izd.]. 2007, vol. 4, [no.] 1/2, str. 107-120. ISSN 1581-8918. DOI: 10.4312/elope.4.1-2.107-120. [COBISS.SI-ID 36997730]
17. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Moralna panika kot odziv na branje romanov v Angliji 18. stoletja. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2006, let. 8, št. 2, str. 119-144. ISSN 1580-688X. [COBISS.SI-ID 1277069]
18. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Konstrukcija bralke : analiza treh tekstov iz slovenske ženske revije. Časopis za kritiko znanosti. 2003, let. 31, št. 212, str. 96-118. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 910221]
19. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Pripovedništvo praznine : obsesivno potrošništvo Ameriškega psiha. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. junij 2003, let. 26, št. 1, str. 21-43. ISSN 0351-1189. [COBISS.SI-ID 842125], [SNIP, Scopus]
20. ČEPIČ, Mitja, VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Tujec in tuje v učbenikih : kritična diskurzivna analiza izbranih primerov iz učbenika zgodovine. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. marec/april 2003, let. 40, št. 2, str. 313-334. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20032cepicvogrincic.pdf. [COBISS.SI-ID 22004317]

1.02 Review article

21. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Kako lahko zapeljujemo v branje skozi pogovor in poučevanje. Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. 2021, letn. 48, št. 112, str. 95-107. ISSN 0351-5141. [COBISS.SI-ID 96440835]

1.03 Other scientific articles

22. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Rabe osebnega računalnika in interneta - work in progress = Uses of personal computer and internet - "work in progress" = Usages de l'ordinateur personnel et de l'internet - "work in progress". Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 4, št. 1/4, str. 238-247. ISSN 1580-688X. [COBISS.SI-ID 838541]

1.04 Professional article

23. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Knjižnice danes, knjižnice jutri : aktualne knjižnične prakse in pomen knjižničnega prostora v luči širših družbenih fenomenov - sociološke perspektive = Libraries today, libraries tomorrow: contemporary library practices and the role of library space in the light of wider social phenomena - sociological perspective. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. dec. 2012, letn. 56, št. 4, str. 95-107. ISSN 0023-2424. http://knjiznica.zbds-zveza.si/index.php/knjiznica/article/view/161/152. [COBISS.SI-ID 51356514]
24. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Knjižnice danes, knjižnižce jutri : aktualne knjižnične prakse in pomen knjižničnega prostora v luči širših družbenih fenomenov - sociološki pogled = Libraies Today, Libraries Tomorrow : Contemporary Library Practices and the Role of Library Space in the Light of Wieder Social Phenomena - Sociological Perspective. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. dec. 2012, letn. 56, št. 4, str. 95-107. ISSN 0023-2424. http://knjiznica.zbds-zveza.si/index.php/knjiznica/article/view/161/152. [COBISS.SI-ID 53097314]
25. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Mesto kot literarni junak. Sodobnost. november 2000, let. 48, št. 11, str. 1725-1738. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 20238685]

1.05 Popular article

26. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Samo brez panike : otroci in televizija. Viva : revija za zdravo življenje. [Tiskana izd.]. sep. 2001, leto 9, št. 94, str. 50-54, ilustr. ISSN 1318-2749. [COBISS.SI-ID 6962486]

1.08 Published scientific conference contribution

27. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Knjižnica kot (tretji) prostor : družbeni učinki prostorskih praks : problematizacija koncepta ob primerjavi izposojevalnih knjižnic 18. stoletja in sodobnih javnih knjižnic. Keria : studia Latina et Graeca, 8. Grošljev simpozij, Ljubljana, 6.-9. marec, 2017. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 19, št. 1, str. 57-80, 127, ilustr. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 66311778]
28. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana, Strokovno srečanje z mednarodno udeležbo Knjižnica - igrišče znanja in zabave (9 ; 2013 ; Dolenjske Toplice). Novodobna preobrazba knjižnic : tveganja in izzivi novodobne preobrazbe knjižnic v kontekstu sprememb bralne kulture in družbe nasploh. In: BIŠĆAN, Frida (ed.), et al. Zbornik radova = Zbornik prispevkov. Karlovac: Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić"; Novo mesto: Knjižnica Mirana Jarca, 2014. Str. 98-106, ilustr. ISBN 978-953-7852-16-0. [COBISS.SI-ID 55904610]
29. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Literary effects of author-stardom. In: PENNACCHIA PUNZI, Maddalena (ed.). Literary intermediality : the transit of literature through the media circuit. Bern: P. Lang, 2007. Str. [203]-218. ISBN 978-3-03911-223-4, ISBN 978-3-03-911223-4. [COBISS.SI-ID 1365645]
30. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Book as a commodity : commercialization of literature and literary stardom : is it really a new trend? (Analysis of the representation of literature in European newspapers, 1960 - 2000). In: Changing media - changing Europe. Meeting of Young Scholars, London, 18th-20th June 2003. London: European Science Foundation, 2003. http://www.lboro.ac.uk/research/changing.media/YS%20London/focus_shift-Ana.htm. [COBISS.SI-ID 1441165]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

31. MASCIA, Tiziana, AERILA, Juli-Anna, VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana, WILSON, Máirín. FELA research : standards for literacy professionals in Europe. In: Literacy and diversity : new directions : book of abstracts : 46th Literacy Association of Ireland Conference [and] 22nd European Conference on Literacy, Dublin, 2022. [Dublin]: Literacy Association of Ireland, 2022. Str. 212. https://www.literacyeurope.org/wp-content/uploads/2022/07/Book-of-Abstracts-European-Conference-on-Literacy-2022.pdf. [COBISS.SI-ID 120211715]
32. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Mladi čitatelji, iskustvo čitanja i pedagogija čitanja iz zadovoljstva : opažanja dobivena intervjuom fokus-grupe sastavljene od slovenskih učenika u dobi od 13 i 14 godina. In: TOGONAL, Marijana (ed.). Knjiga sažetaka : međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Čitatelj in čitanje u digitalno doba : Zagreb, 11. studenoga 2021. Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Čitatelj in čitanje u digitalno doba, Zagreb, 11. studenoga 2021. [Zagreb]: Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. Str. 187-188. https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/11/Knjiga_sazetaka_Citatelj_i_citanje_u_digitalno_doba.pdf. [COBISS.SI-ID 88813315]
33. KUZMIČOVÁ, Anežka, DIAS, Patrícia, VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana, BECH ALBRECHTSLUND, Anne-Mette, CASADO, André, KOTRLA TOPIĆ, Marina, MÍNGUEZ LÓPEZ, Xavier, NILSSON, Skans Kersti, BOTELHO, Inês Teixeira. Social space in silent reading practices. In: PIESINAS, Markas Aurelijus (ed.). International scientific conference Books and screens and the reading brain : programme : conference venue Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius, conference days 27-29 September 2017. Vilnius: VšI Akademine leidyba, 2017. Str. 28. ISBN 978-9955-33-719-5. http://www.eread.kf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/09/Programme_Books_and_screens_and_the_reading_brain.pdf. [COBISS.SI-ID 65309538]
34. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Changed discourse on the image of books and reading. In: Beyond the book : Contemporary Cultures of Reading Conference, [Birmingham], 31st August-2nd September 2007. Birmingham: University, Department of American & Canadian Studies, 2007. [COBISS.SI-ID 1440653]

1.13 Published professional conference contribution abstract

35. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. The role of the library space : a socio-historical view. In: 2015 focus : methodologies and terminologies. Zadar: [S. n.], 2015. Str. 14. [COBISS.SI-ID 63670882]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

36. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana, DIAS, Patrícia, KUZMIČOVÁ, Anežka, NILSSON, Skans Kersti. Books, comfort and discomfort : observations from six focus group interviews. In: SCHILHAB, Theresa (ed.), WALKER, Sue (ed.). The materiality of reading. 1st edition, 1st impression. [Aarhus]: Aarhus University Press, 2020. Str. 24-34. ISBN 978-87-7184-958-5, ISBN 87-7184-958-0. [COBISS.SI-ID 47192835]
37. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana, PETEK, Polona. Čefurji raus! : večkulturna zamišljanja slovenske identitete v knjigi in filmu. In: KUHAR, Roman (ed.). Identitete na presečišču kriz. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 153-179. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-06-0171-5. ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 69360226]
38. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Marginalna Evropa : podoba Evropske unije skozi mimobežne časopisne omembe. In: VIDMAR, Ksenija H. (ed.). Vloga množičnih medijev pri oblikovanju slovenske evropske zavesti : kritične perspektive. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. Str. 121-143. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-237-527-0. [COBISS.SI-ID 50741858]
39. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Pogled na roman kot na kulturno formo - zgled Anglije 18. stoletja. In: VIDMAR, Ksenija H. (ed.), LEŠNIK, Avgust (ed.). Včeraj in danes : jubilejni zbornik socioloških razprav ob 50-letnici Oddelka za sociologijo : 1960-2010. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. Str. 401-413. Zbirka Album. ISBN 978-961-237-388-7. [COBISS.SI-ID 44037986]

1.19 Review, book review, critique

40. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Matjaž Pikalo: Rdeča raketa: Fant, ki se je smejal življenju. Sodobnost. sep. 2016, letn. 80, št. 9, str. 1272-1275. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 289233152]
41. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Nataša Konc Lorenzutti: Društvo starejših bratov. Sodobnost. jan.-feb. 2015, letn. 79, št. 1/2, str. 180-181, portret. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 58166882]
42. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Šestnajst intimnih drobcev : (Andrej, Blatnik: Zakon želje. Spremno besedo napisala Petra Vidali. Študentska založba, Ljubljana 2000, Knjižna zbirka Beletrina). Literatura. mar. 2001, letn. 13, št. 117, str. 126-134. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 3976734]
43. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Tony Mitchell : (University of Technology, Sydney). Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 3, št. 1/2, str. 250-260. ISSN 1580-688X. [COBISS.SI-ID 838285]
44. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. O gluhcu kilavih koščic : (Jani Virk: Smeh za leseno pregrado. Beletrina, Ljubljana 2000). Sodobnost. marec 2001, letnik 65, št. 3, str. 354-359, ilustr. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 1723251]
45. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Upanje v zmago prijateljstva in ljubezni : (Paul Auster: Leviatan ...). Sodobnost. maj 2001, letn. 65, št. 5, str. 659-665. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 119190528]
46. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Morje, ljubezen, travarica in knjige : (Mate Dolenc: Morje v času mrka; Beletrina, Ljubljana 2000). Sodobnost. dec. 2000, let. 48, št. 12, str. 1925-1928. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 1541235]

1.20 Preface, editorial, afterword

47. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. "Kdo bere?" : perspektive raziskovanja branja = "Who reads?" : perspectives on reading research. In: HABJAN, Jernej (ed.). "Kdo bere?" : perspektive raziskovanja branja = "Who reads?" = perspectives on reading research. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, avg. 2011. Str. 1-6, 141-146. Primerjalna književnost, letn. 34, št. 2. ISBN 978-961-93150-1-9. ISSN 0351-1189. [COBISS.SI-ID 46537058], [SNIP]
48. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. K tematski številki "O knjigi". Ars & humanitas : revija za umetnost in humanistiko. [Tiskana izd.]. 2010, let. 4, št. 1/2, str. 7-8. ISSN 1854-9632. [COBISS.SI-ID 44973922]

1.22 Interview

49. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana (interviewee). Domača knjižnica. Air Beletrina. [Spletna izd.]. 29. 6. 2020, ilustr. ISSN 1855-6663. http://www.airbeletrina.si/clanek/domaca-knjiznica-ana-vogrincic-cepic. [COBISS.SI-ID 62486531]
50. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana (interviewee). Bralci smo si na neki način vsi podobni v svoji subtilni različnosti in vsi nekako blizu. Knjigopis : revija o knjigi in branju. 2019, [št.] 1/2, str. 6-15, portret. ISSN 2670-6415. [COBISS.SI-ID 71127650]
51. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Veliko ljudi najraje bere doma v pižami. SiOL.net. 31. 3. 2019. ISSN 1581-0658. https://siol.net/trendi/kultura/veliko-ljudi-najraje-bere-doma-v-pizami-493746. [COBISS.SI-ID 69406306]

1.25 Other component parts

52. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana, MIHELJ, Sabina. "Changing Media - Changing Europe" in konferenca v Københavnu : mednarodni projekt. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 4, št. 1/4, str. 317-323. ISSN 1580-688X. [COBISS.SI-ID 838797]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

53. LIČEN, Nives, ŠINDIĆ, Aleksandra, VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Družinsko učenje ob tranzicijah. 2. dop. izd. Banja Luka: Centar modernih znanja, 2020. 144 str., ilustr. ISBN 978-99976-761-7-7. [COBISS.SI-ID 128049665]
54. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Družabno življenje romana : uveljavljanje branja v Angliji 18. stoletja. Ljubljana: Studia humanitatis, 2008. 617 str. Zbirka Apes. ISBN 978-961-6262-96-5. [COBISS.SI-ID 242649344]

2.08 Doctoral dissertation

55. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. K družbeni uveljavitvi branja romanov v Angliji 18. stoletja : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Vogrinčič], 2006. 505 f., [15] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1233293]

2.09 Master's thesis

56. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Interpreting gossip in eighteenth-century England : a dissertation submitted in partial fulfilment of the degree of MA in the Eighteenth-Century Studies by taught course. Southampton: [A. Vogrinčič], 2008. 66 str. [COBISS.SI-ID 1371789]

2.11 Undergraduate thesis

57. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Newyorška trilogija Paula Austerja : literarna podoba mesta : diplomsko delo A. Ljubljana: [A. Vogrinčič], 2000. 110 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 15276130]

2.12 Final research report

58. ZULE, Filip, KOVAČ, Miha, VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana, RUDOLF, Matevž. Analiza založniške dejavnosti na članicah Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 44 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-06-0208-8. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/156/252/3990-1. [COBISS.SI-ID 300044288]
59. VIDMAR, Ksenija H., MANDELC, Damjan, VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana, ČEPIČ, Mitja, PRPIČ, Marko. Kako smo predsedovali: medijsko poročanje o predsedovanju Slovenije Svetu EU -analize in odzivi = Dis-Closing Encounters: European Public Space, Cultural Diversity, and the Slovenian EU Presidency. 2009. ZIFF delovno poročilo. http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Dejavnosti/ZIFF/SEUCON/Porocila/porocila.html. [COBISS.SI-ID 38959458]

2.25 Other monographs and other completed works

60. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana, ČEPIČ, Mitja. Foreigner and foreignness in textbook literature : a critical discourse analysis of selected examples from a history textbook. Braunschweig: Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung, 2009. Eckert, Analysen. http://www.edumeres.net/publikationen/eckert-dokumente/eckert-analysen/analyse/article/foreigner-and-foreignness-in-textbook-literature.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=105&cHash=15eb743fe4. [COBISS.SI-ID 1441421]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

61. TOÈ, Rodolfo, VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana (interviewee). Maledetti romanzi : oddaja Pappagalli, platforma za podkaste Spreaker from iHeart, 2022. https://www.spreaker.com/user/rodolfotoe/37-maledetti-romanzi. [COBISS.SI-ID 114706691]
62. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Kdo se boji slovenščine? : 3. del : RTV Slovenija, 1. program, 30. 10. 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174647914. [COBISS.SI-ID 71128162]
63. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana (interviewee). Raje bi, da ne : o (ne)bralni kulturi : oddaja Panoptikum, RTV Slovenija, 1. program, 12. 2. 2015. Ljubljana: RTV Slovenija, 1. program, 12. 2. 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/panoptikum/174319612. [COBISS.SI-ID 57803106]
64. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana (interviewee). Knjiga na ekranu : digitalni knjižni trg : oddaja Panoptikum, RTV Slovenija, 1. program, 15. 11. 2012. Ljubljana: RTV Slovenija, 1. program, 15. 11. 2012. http://4d.rtvslo.si/arhiv/panoptikum/150645708. [COBISS.SI-ID 57803362]

3.15 Unpublished conference contribution

65. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Tretji prostor : vzporednice med knjižnimi izposojevalnicami 18. stoletja in sodobnimi javnimi knjižnicami : sociološko-zgodovinski pogled : prispevek na 8. Grošljevem simpoziju, GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 7. 3. 2017. 2017. [COBISS.SI-ID 63748962]
66. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. A novel between gossip and a court testimony : a peculiar case of Benjamin Victor's The widow of the wood : presented at "The Novel and its Borders" a Conference at the Centre for the Novel in association with the AHRC Centre for Irish and Scottish Studies, Aberdeen, Scotland, 8th-10th July 2008. Aberdeen: University, 2008. [COBISS.SI-ID 1418637]
67. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Writers' letters : a novel-writing laboratory including readers? ; predavanje na konferenci ESSE 8 - European Society for the Study of English, University of London, 29 August - 2 September 2006. London, 31.6.2006. [COBISS.SI-ID 1271181]
68. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Readers making book : paper at the 102nd Annual Conference Pacific Ancient & Modern Language Association, Portland, Oregon, 5th-7th November 2004. Portland: Pacific Ancient & Modern Language Association, 2004. [COBISS.SI-ID 1442189]

3.16 Unpublished invited conference lecture

69. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Zapeljevanje v branje : o pogovarjanju, poučevanju in novodobnih bralnih formatih : plenarno predavanje na strokovnem posvetu Zapeljevanje v branje ali Kako branje živi na spletu, Ljubljana, 8. 9. 2021. https://ars.rtvslo.si/2021/09/ars-humana-308/. [COBISS.SI-ID 77969155]
70. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Fiction in the media : literary stardom and commercialization of the novels : predavanje na 7. konferenci ESSE (European society for the study of English), 8.-12. september 2004, Zaragoza. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2004. [COBISS.SI-ID 1012365]

3.25 Other performed works

71. LIČEN, Nives (discussant), DIMOVSKI, Vlado (discussant), LORBER, Lučka (discussant), VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana (discussant), ZEI, Lada (discussant), PAVLIHA, Milan (discussant), ŠPARL, Monika (discussant), GRŽELJ, Alenka (discussant). Dolgoživost : izziv za učenje, izobraževanje in raziskovanje : znanje za blagostanje starejših : okrogla miza v okviru "21. Festival za tretje življenjsko obdobje", Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost, Cankarjev dom, Ljubljana, 28. 9. 2022. [COBISS.SI-ID 125072643]
72. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana (discussant), KOSTANJEVEC, Metka (discussant), LAVRIČ RAVBAR, Barbara (discussant), PUNGERŠIČ, Diana (discussant), ZEI, Lada (discussant). Skupno branje : uvodna predstavitev tematike in okrogla miza, Kulturni bazar, Cankarjev dom, Ljubljana, 31. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 125948163]
73. ILICH, Iztok (discussant), VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana (discussant), RUGELJ, Samo (discussant). Napisani svet : Debatna kavarna, Slovenski knjižni sejem, Ljubljana, 30. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 70991714]
74. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Pripovedovanje, branje, drugič : pogovor v okviru cikla predavanj o pripovedovanju, branju in poslušanju, Vodnikova domačija, Ljubljana, 17.11.2016. [COBISS.SI-ID 63626338]
75. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Bralna moralna panika : od romana do e-knjige ; predavanje v sklopu "Naših predavanj" Združenja univerzitetnih izobraženk Slovenije, Ljubljana, 14. december 2009. Ljubljana, 14.12.2009. [COBISS.SI-ID 43805282]
76. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Gossip in eighteenth-century England : between literature and sociability : lecture at the 2007-2008 Women's Studies Group 1558-187 programme, London, 22nd September 2007. London: Women's Studies Group, 2007. [COBISS.SI-ID 1441933]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

77. Ars & humanitas : revija za umetnost in humanistiko. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana (guest editor 2010). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2007-Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2007-2021Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2022-. ISSN 1854-9632. https://journals.uni-lj.si/arshumanitas. [COBISS.SI-ID 233246720]
78. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana (editor, translator), SMOLEJ, Tone (editor, translator). Kdo bere? : perspektive raziskovanja branja : (program in povzetki referatov) = Who reads? : perspectives on reading research : (programme and abstracts). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2010. 40 str. http://www.zrc-sazu.si/sdpk/images/VILENICA-2010-brosura.pdf. [COBISS.SI-ID 251828992]

Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

79. INTIHAR, Zala. Knjiga in film : primer adaptacije romana Parfum: zgodba o morilcu Patricka Süskinda : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Intihar], 2022. 78 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=141724. [COBISS.SI-ID 130254083]
80. PREK PERME, Tina. Knjižni blogi : slovenski knjižni vplivneži in njihovo osebno pisanje v javnem literarnem diskurzu : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Prek Perme], 2021. 131 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=135123. [COBISS.SI-ID 100942083]
81. OREL, Špela. Marija Magdalena v Svetem pismu in slovenskem leposlovju : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Orel], 2019. 63 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108491&lang=slv. [COBISS.SI-ID 69766242]

Mentor for Undergraduate Theses

82. JELEN, Veronika. Kajenje cigaret v luči družbene vloge žensk : analiza ameriških tiskanih oglasov iz obdobja fordizma : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Jelen], 2016. 82 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 59814242]
83. KLJUN, Maša. Med ljubeznijo in sovraštvom : odnos Leva Tolstoja do Ane Karenine in feministična teorija : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kljun], 2016. 53 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98340&lang=slv. [COBISS.SI-ID 59832418]
84. IVAKIČ, Anja. Mehki terorizem Marka Breclja : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Ivakič], 2016. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 61338210]
85. ŽURA, Janez. Od fanzina do Facebooka : primerjava fanzinov s spletnimi socialnimi profili : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Žura], 2016. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 61988450]
86. KUMAR KRISTANČIČ, Katarina. Pregled raziskav branja na Slovenskem od osamosvojitve pa do dandanes : diplomsko delo. Medana: [K. Kumar Kristančič], 2016. VI, 89 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98405&lang=slv. [COBISS.SI-ID 61307234]
87. PUŠNIK, Gregor. Retorika nezavednega : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Pušnik], 2016. 84 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98501&lang=slv. [COBISS.SI-ID 61908066]
88. PLAVEC, Vesna. Spomini na branje : pogovor z upokojenci/varovanci doma za ostarele o prebranem leposlovju : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Plavec], 2016. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 62605922]
89. MAČEK, Polona. Spreminjanje vloge splošne knjižnice - primer Knjižnice Prežihov Voranc v Ljubljani v obdobju med letoma 1990 in 2010 : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Maček], 2016. 89 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 60861026]
90. LENARČIČ, Katja. Ideološko-literarna analiza romana Novo trpljenje mladega W. Ulricha Plenzdorfa : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Lenarčič], 2015. 100 str. [COBISS.SI-ID 57993314]
91. MEDEN, Tanja. Tuji literarni vplivi na razvoj (pisemskega) romana v Španiji 19. stoletja na primeru treh bestsellerjev : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Meden], 2015. 63 f. [COBISS.SI-ID 59015266]
92. JARM, Laura. Diktatorski roman : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Jarm], 2014. 97 f. [COBISS.SI-ID 54575458]
93. KRAŠNA, Eva. Sociološki pogled na razvoj pisanega bontona na Slovenskem : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Krašna], 2014. 73 f. [COBISS.SI-ID 56587106]
94. FEKONJA, Špela. Slovenski in japonski pogled na pravljice : primerjava teorije in analiza konkretnih primerov na podlagi motivov porok in družine : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Fekonja], 2013. V, 91 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 51933026]
95. ERHOVNIC, Maja. Prosti čas in knjižnica : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Erhovnic], 2012. 94 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 48478818]
116. ZULE, Filip. Analiza založniške dejavnosti na članicah Univerze v Ljubljani. 1. e-izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0207-1. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/156/252/3990-1. [COBISS.SI-ID 300041984]

Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

96. RAJGL, Karmen. Poučevanje učiteljev slovenščine v luči njihovih osebnih bralnih izkušenj : primer učiteljev na območju Kozjanskega in Obsotelja : diplomski seminar/zaključno delo. Ljubljana: [K. Rajgl], 2022. 51 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=140469. [COBISS.SI-ID 122532611]
97. PURGER, Elizabeta. Prehod s tiskanih na elektronske priročnike v podjetju Adria Airways : vpliv na učenje in znanje kabinske posadke : diplomski seminar. Ljubljana: [E. Purger], 2022. 51 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 121453571]
98. PREDALIČ, Jaka. Raba knjižničnih prostorov za študijske namene : diplomski seminar. Ljubljana: [J. Predalič], 2022. 27 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 128246787]
99. FARIČ, Ana. Vpliv pandemije COVID-19 na rabo družbenega omrežja Instagram med mladimi : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Farič], 2022. 176 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=139558. [COBISS.SI-ID 123100675]
100. AMBROŽIČ, Valentina. Razumevanje spolne drugačnosti v sodobnem romanu : Ime mi je Damjan, Leto biserov, Preden se znoči : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Ambrožič], 2021. 29 f. [COBISS.SI-ID 121374979]
101. LENARČIČ, Dominik. Vsebinski vidik izposoje v času epidemije : primer Mestne knjižnice Ljubljana : diplomski seminar. Ljubljana: [D. Lenarčič], 2021. 48 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 70973699]
102. GRUDEN, Norma. Branje proznih leposlovnih del slovenskih avtorjev med uporabniki Mestne knjižnice Ljubljana : diplomski seminar. Ljubljana: [N. Gruden], 2020. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 38550019]
103. LONČAR, Nika. Filmska adaptacija romana : študija primera Kam si šla, Bernadette : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Lončar], 2020. 37 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121172. [COBISS.SI-ID 57789699]
104. KOČEVAR, Anamarija. Skrb za bralno motivacijo v slovenskem in finskem šolskem sistemu ter študija primera na OŠ Semič. Ljubljana: [A. Kočevar], 2020. 55 f., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117789. [COBISS.SI-ID 47068419]
105. ŠPES, Teja. Vpliv tehnologije na branje ter bralne navade in rituali študentov : raziskovanje branja preko individualnih intervjujev in dnevnika branja : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Špes], 2020. 43 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125620. [COBISS.SI-ID 56914179]
106. HABERMUT, Tajda. Bralne navade uporabnikov/študentov knjižnice Fakultete za socialno delo : diplomski seminar : s prilogami na CD ROM-u. Ljubljana: [T. Habermut], 2019. 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 69777506]
107. BARTOL, Maša. Pregled bralnih skupin v Mestni knjižnici Ljubljana in predlogi za pridobitev mlajših članov : diplomski seminar. Ljubljana: [M. Bartol], 2019. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 69651554]
108. TRČEK, Ana. Neknjižni program manjše mestne knjigarne : primerjava Hiše sanjajočih knjig in Mladinske knjige na Trubarjevi : diplomski seminar. Ljubljana: [A. Trček], 2018. 38 f. [COBISS.SI-ID 68049250]
109. LEŠNIK, Vesna. Socialna vloga splošne knjižnice : Borza dela in opolnomočenje brezposelnih uporabnikov : diplomski seminar. Ljubljana: [V. Lešnik], 2018. 38 f. [COBISS.SI-ID 68048994]
110. ČEŠNOVAR, Nika. Kritična diskurzivna analiza izbranih novinarskih prispevkov na temo evtanazije : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Češnovar], 2017. 36 f., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98921&lang=slv. [COBISS.SI-ID 65538658]
111. PEČNIK, Kaja. Umestitev značilnosti drame absurda glede na družbeno-literarne razmere v Franciji med leti 1950-1960 : primer Plešaste pevke in Čakajoč Godota : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Pečnik], 2017. 44 f. [COBISS.SI-ID 65932386]
112. PODPEČAN, Katja. Knjižnica Šentjur in razvoj bralne kulture v Šentjurju skozi 20. stoletje : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Podpečan], 2016. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 62595426]
113. KOŠAK, Tatjana. Družbeni fenomen erotičnega romana na primeru E. L. James : Petdeset odtenkov sive : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Košak], 2015. 35 f. [COBISS.SI-ID 58946914]
114. ŽUNKO, Zala. Položaj in rabe popularnih romanc pri nas : pogovor z bralkami : diplomsko delo. Ljubljana: [Z. Žunko], 2015. 42 f. [COBISS.SI-ID 58415202]
115. POZNIČ, Neža. Vpliv rabe interneta na bralne navade študentov Univerze v Ljubljani : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Poznič], 2015. 55 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104515. [COBISS.SI-ID 58395234]

Translator

117. D'AVENIA, Alessandro. Kar ni pekel : roman. Ljubljana: Družina, 2016. ISBN 978-961-04-0266-4. http://www.biblos.si/lib/book/9789610402664. [COBISS.SI-ID 283951360]
118. VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana (editor, translator), SMOLEJ, Tone (editor, translator). Kdo bere? : perspektive raziskovanja branja : (program in povzetki referatov) = Who reads? : perspectives on reading research : (programme and abstracts). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2010. 40 str. http://www.zrc-sazu.si/sdpk/images/VILENICA-2010-brosura.pdf. [COBISS.SI-ID 251828992]

Co-Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

119. FELC, Mateja. Vpliv epidemije na bralne navade : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Felc], 2022. 89 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 124364803]
120. DOBRIĆ, Eva. Svetovanje za branje : predlog modela storitve svetovanja za prostočasno branje odraslih za leposlovni oddelek Knjižnice Otona Župančiča : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Dobrić], 2020. 58 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117378&lang=slv. [COBISS.SI-ID 37156611]
121. POLŠAK, Nika. Ženski glasovi na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja : izbrane avtobiografije uporniških žensk : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Polšak], 2020. 53 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117347. [COBISS.SI-ID 57255171]
122. SABOTIČ, Klara. Branje doma : raziskovanje bralnih navad po metodi individualnih intervjujev : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Sabotič], 2019. 106 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113535&lang=slv. [COBISS.SI-ID 70984034]

Co-Mentor for Undergraduate Theses

123. KRŽIŠNIK, Teja. Neoliberlani diskurz v osnovnošolskih učbenikih : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kržišnik], 2008. 74 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Krzisnik-Teja.PDF. [COBISS.SI-ID 27225437]

Co-Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

124. ČELHAR, Aja. Angleški sentimentalni roman : senzibilnost in družabnost v romanu 18. stoletja : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Čelhar], 2019. 38 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110275. [COBISS.SI-ID 70098018]

Reviewer

125. LIČEN, Nives, MEZGEC, Maja, FINDEISEN, Dušana, GERDINA, Otto, STEGU, Tadej, KAPLER, Urša, HUDOURNIK, Klara, BRATOŽ, Silva, MEDEN, Ema, FURLAN, Meta, RIHTARŠIČ, Sara, SUHOVRŠNIK, Mojca, PODREKA, Jasna, NOVAKOVIĆ, Sanja, TUŠEK, Nina, DE BRITO, Maja, ŠEGULA, Ana, MARC, Brigita, SLABE, Damjan, ŠMID, Mateja, KUTIN, Meta, ŠPARL, Monika, LIČEN, Nives (editor), MEZGEC, Maja (editor). Homo senescens : dolgoživost in izobraževanje starejših. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-7128-91-8. [COBISS.SI-ID 121417475]
126. BIZJAK ZABUKOVEC, Branka, BLATNIK, Andrej, CIGLENEČKI, Jelka, DUHOVNIK, Suzana, GOGALA, Andrej, HERCOG, Marko, HRIBAR, Mojca, KEPIC MOHAR, Alenka, KOCJAN-BARLE, Marta, KOS, Gaja, KOVAČ, Miha, POGAČNIK, Aleš, RUGELJ, Samo, UČAKAR, Aleš, UČAKAR, Pavle, VRAČKO, Matjaž, ZAMIDA, Renata, BLATNIK, Andrej (editor), KOVAČ, Miha (editor), RUGELJ, Samo (editor). Založniški standardi : kakovostno izdajanje knjig v Sloveniji. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 342 str., ilustr. Zbirka Bralna znamenja. ISBN 978-961-282-237-8. [COBISS.SI-ID 291240960]
127. KOVAČ, Miha, GREGORIN, Rok. Ime česa je konec knjige : skrivnostne sile knjižnega trga. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 213 str., ilustr. Zbirka Bralna znamenja. ISBN 978-961-282-221-7. [COBISS.SI-ID 286899968]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Typology, year - descending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 9. 3. 2023
Links between COBIB.SI and WoS records and number of citations updated on (daily): 9. 3. 2023
Links between COBIB.SI and Scopus records and number of citations updated on (daily): 9. 3. 2023
JCR database updated on (yearly): 17. 11. 2022
SNIP database updated on (yearly): 13. 9. 2022