COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Veronika Rot Gabrovec [19008]Osebna bibliografija za obdobje 2000-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ROT GABROVEC, Veronika. Čez puščave, čez morjave. Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. 2018, letn. 45, št. 101, str. 19-28. ISSN 0351-5141. [COBISS.SI-ID 67653218]
2. ROT GABROVEC, Veronika. Translators : travellers, not tourists = Prevajalci : popotniki in ne turisti. ELOPE : English language overseas perspectives and enquiries. [Tiskana izd.]. 2015, vol. 12, no. 2, str. 225-238. ISSN 1581-8918. DOI: 10.4312/elope.12.2.225-238. [COBISS.SI-ID 59385954], [SNIP, Scopus do 22. 12. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00]
3. ILC, Gašper, ROT GABROVEC, Veronika, STOPAR, Andrej. Relating the Slovenian secondary school English language national examinations to the CEFR : findings and implications. V: LAH, Meta (ur.). Skupni evropski jezikovni okvir - navzkrižni pogledi = Cadre européen commun de référence pour les langues - regards croisés. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Presses scientifiques de la Faculté des Lettres, 2014. [letn.] 54, str. 293-308, ilustr. Linguistica, 54. ISBN 978-961-237-724-3. ISSN 0024-3922. DOI: 10.4312/linguistica.54.1.293-308. [COBISS.SI-ID 56735330]
4. ROT GABROVEC, Veronika. Medijska pismenost ali Če lahko Jonas, lahko tudi jaz. Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. 2010, letn. 37, št. 78/79, str. 28-42. ISSN 0351-5141. [COBISS.SI-ID 44557154]

1.02 Pregledni znanstveni članek

5. BITENC PEHARC, Suzana, ROT GABROVEC, Veronika, STOPAR, Andrej, TRATNIK, Alenka. Umestitev izpitov iz angleščine na splošni in poklicni maturi v skupni evropski jezikovni okvir. Vestnik za tuje jezike. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 2, št. 1/2, str. 225-247, ilustr. ISSN 1855-8453. [COBISS.SI-ID 44706146]

1.03 Drugi znanstveni članki

6. ROT GABROVEC, Veronika. Roald Dahl's Matilda and her "new home" in Slovenia. In other words : the journal for literary translators. Winter 2012, no. 40, str. 82-85. ISSN 1361-911X. [COBISS.SI-ID 50652002]
7. ROT GABROVEC, Veronika. Kako smo delali maturo (in preživeli). Angleščina na maturi = How we wrote the matura (and survived). English in the matura. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2005, letn. 14(38), št. 2, str. 333-339, ilustr. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 31053666]

1.04 Strokovni članek

8. ROT GABROVEC, Veronika. Od septembra do septembra --- : z Bralnim društvom Slovenije. Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji. [Tiskana izd.]. julij-avgust 2017, leto 13, št. 134-135, str. 47. ISSN 1854-3359. [COBISS.SI-ID 65257314]
9. ROT GABROVEC, Veronika (avtor, fotograf). O oblikah prijateljstva : bralna značka. Super 50 : življenje se je pravkar začelo. leto 5, št. 1, str. 18, ilustr. ISSN 2536-1600. [COBISS.SI-ID 25666360]
10. ROT GABROVEC, Veronika. Veter v jadrih za sanje. Super 50 : življenje se je pravkar začelo. maj 2017, leto 5, št. 5, str. 20, ilustr. ISSN 2536-1600. [COBISS.SI-ID 64128098]
11. ROT GABROVEC, Veronika. Če bi Mojzes imel tablico --- : mednarodni dan pismenosti in izgubljena enoznačnost. Super 50 : življenje se je pravkar začelo. september 2017, leto 5, št. 9, str. 29, ilustr. ISSN 2536-1600. [COBISS.SI-ID 65258594]
12. ROT GABROVEC, Veronika. Die Quadratur des Lebenskreises --- : --- mit Lesenkreisen lösen, Stadtbibliothek Kranj, Slowenien. Doppelpunkt : Fachzeitschrift für Bibliotheken in der Steiermark. 2015, [nr.] 2, str. 32-34. [COBISS.SI-ID 58394978]
13. ROT GABROVEC, Veronika. One bitter pill to swallow does not make the summer. IATEFL newsletter : Slovenian branch. 2005, vol. 9, no. 36, str. 12-13. ISSN 1408-2780. [COBISS.SI-ID 32503650]
14. ROT GABROVEC, Veronika. The vast land where bizarre animals roam : Australia. IATEFL newsletter : Slovenian branch. 2005, vol. 10, no. 34, str. 6-7. ISSN 1408-2780. [COBISS.SI-ID 32390242]
15. ROT GABROVEC, Veronika. Words and swords. IATEFL newsletter : Slovenian branch. 2004, vol. 8, no. 30, str. 8-9. ISSN 1408-2780. [COBISS.SI-ID 28268898]
16. ROT GABROVEC, Veronika. Where's a Will, there's a play. IATEFL newsletter : Slovenian branch. 2004, vol. 8, no. 31, str. 5-6. ISSN 1408-2780. [COBISS.SI-ID 25180002]
17. ROT GABROVEC, Veronika. The absolutely empty land : where people who have feet the other way round roam. IATEFL newsletter : Slovenian branch. 2004, vol. 9, no. 33, str. 12-13. ISSN 1408-2780. [COBISS.SI-ID 32389730]
18. ROT GABROVEC, Veronika. Springtime holidays and celebrations - a quiz. IATEFL newsletter : Slovenian branch. 2003, vol. 7, no. 27, str. 10-12. ISSN 1408-2780. [COBISS.SI-ID 21940066]
19. ROT GABROVEC, Veronika. Christmas is coming and the goose is getting fat---. IATEFL newsletter : Slovenian branch. 2003, vol. 8, no. 29, str. 8-9. ISSN 1408-2780. [COBISS.SI-ID 27110242]

1.05 Poljudni članek

20. ROT GABROVEC, Veronika. Razmišljanje o knjižnih moljih, spolu in bralnih značkah za odrasle. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 50, št. 4, str. 32-33, ilustr. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 70061922]
21. ROT GABROVEC, Veronika. Mesto bere : bralsko popotovanje po svetovnih književnostih. Ljubljana : glasilo Mestne občine Ljubljana. dec. 2017, letn. 21, št. 5/6, str. 44, ilustr. ISSN 1318-797X. [COBISS.SI-ID 65975138]
22. BURCAR, Lilijana, ROT GABROVEC, Veronika. Ob okrogli obletnici dr. Mete Grosman. Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. 2016, letn. 43, št. 96, str. 58-60, portret. ISSN 0351-5141. [COBISS.SI-ID 63200866]
23. ROT GABROVEC, Veronika. Modro brati in kramljati : Mestna knjižnica Kranj. Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji. [Tiskana izd.]. jul./avg. 2015, leto 11, št. 112/113, str. 52, ilustr. ISSN 1854-3359. [COBISS.SI-ID 15041590]
24. ROT GABROVEC, Veronika. Bralec živi tisoč življenj. Plus 50 : življenje se je pravkar začelo. sep. 2015, leto 3, št. 9, str. 6-7, ilustr. ISSN 2350-353X. [COBISS.SI-ID 58394466]
25. ROT GABROVEC, Veronika. Proust je imel prav. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 4. sep. 2015, letn. 66, št. 13, str. 6. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 58392674]
26. ROT GABROVEC, Veronika. Različni bralci z različnimi potrebami. Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji. [Tiskana izd.]. september 2013, leto 9, št. 93, str. 18. ISSN 1854-3359. [COBISS.SI-ID 52687458]
27. ROT GABROVEC, Veronika, NOVLJAN, Silva. Vsi posebni, vsi drugačni - res vsi enakopravni? : razmišljanje pred posvetom Bralnega društva Slovenije. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 64, št. 13, str. 5. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 52644962]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

28. ROT GABROVEC, Veronika. Moja pripoved je zelena, tvoj smeh je rumen. V: IVŠEK, Milena (ur.). Pogovor o prebranem besedilu : zbornik Bralnega društva Slovenije, Ljubljana, 8. september 2003. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2003. Str. 56-63. ISBN 961-234-490-6. [COBISS.SI-ID 24546146]
29. ROT GABROVEC, Veronika. Brati Mc-književnost ali ne - to je zdaj vrašanje : poenostavljena besedila in medkulturno naravnan pouk tujega jezika. V: IVŠEK, Milena (ur.). Različne vrste branja terjajo razvijanje različnih bralnih strategij : zbornik Bralnega društva Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2001. Str. 116-123. ISBN 961-234-407-8. [COBISS.SI-ID 17810786]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

30. ROT GABROVEC, Veronika. Rapsodija v zlatem : F. S. Fitzgerlad, Veliki Gatsby. V: ŠEKLI, Matej (ur.), REZONIČNIK, Lidija (ur.). Slovenski jezik med slovanskimi jeziki : [Slovenski slavistični kongres, Monošter/Szentgotthárd in Moravske Toplice, 30. september - 2. oktober 2021]. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2021. Str. 641-659. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 31. ISBN 978-961-6715-39-3. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 79770371]
31. ROT GABROVEC, Veronika. Od Kmetskih slik do Ljubezni na seniku? : razmišljanje o državi bralcev = From Images of rural life to Farmer wants a wife? : envisaging a country of readers. V: BEŠTER, Tomaž (ur.), VOVK, Damjana (ur.). Povezovanje, sodelovanje, skupnosti : ustvarimo državo bralcev : zbornik referatov = Connection, collaboration, communities : building a country of readers : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: = Slovenian Library Association, 2017. Str. 300-314. ISBN 978-961-6683-20-3. [COBISS.SI-ID 65255010]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

32. ROT GABROVEC, Veronika. Mladi - bralci in ustvarjalci besedil ter mediji ali Kako odgovor '42' razširiti na nekaj strani. V: ZEGA, Petra (ur.). Vpliv družbe in medijev na oblikovanje mladostnika : 21. otroški parlament : zbornik za mentorje/-ice in organizatorje/-ice otroških parlamentov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), 2010. Str. 29-36. ISBN 978-961-6331-37-1. [COBISS.SI-ID 43720290]
33. ROT GABROVEC, Veronika. Z Alico v čudežni deželi nebesednega. V: VINTAR, Jelka (ur.). Razmerja med slikovnimi in besednimi sporočili : zbornik Bralnega društva Slovenije [ob 8. strokovnem posvetovanju], Ljubljana, 8. septembra 2009. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009. Str. 25-44, ilustr. ISBN 978-961-234-818-2. [COBISS.SI-ID 39950178]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

34. ROT GABROVEC, Veronika. Retellings of the classics : is the emperor dressed to kill?. V: Conference on literacy : Learning from the past for the future : literacy for all : [Programm und Abstracts] : 18th Nordic Conference on Literacy [and] 21st European Conference on Literacy, 70th anniversary conference, CPH 2019, [4th-6th August, Copenhagen, Danmark]. 18th Nordic Conference on Literacy [in] 21st European Conference on Literacy, 4th-6th August 2019, Copenhagen, Danmark. [Copenhagen]: Landsforeningen af Læsepædagoger, cop. 2019. Str. 170. [COBISS.SI-ID 43702275]
35. ROT GABROVEC, Veronika. Something old, something new, something digital --- Have you got a clue?. V: Language education across borders (LEAB) : [abstracts]. Graz: University of Graz, 2017. Str. 45. [COBISS.SI-ID 65971554]
36. ROT GABROVEC, Veronika. If you walk long enough ---. V: Words and images. Split: HDAS, 2017. Str. 58. [COBISS.SI-ID 65728098]
37. ROT GABROVEC, Veronika. A place to read. V: ZUPAN, Simon (ur.), ONIČ, Tomaž (ur.). International Conference M@king it new in English studies, [15-17 September 2016] : book of abstracts. Maribor: Univerza: SDAŠ, 2016. Str. 27. [COBISS.SI-ID 62156642]
38. ROT GABROVEC, Veronika. Places and people : to be virtuous or virtual, is that a question?. V: Literature in a multi-literate world : handbook. Auckland: IBBY, 2016. Str. 49. [COBISS.SI-ID 62278498]
39. ROT GABROVEC, Veronika. Distinctive places, distinctive voices = Dôležité miesta a dôležité hlasy. V: VRÁBLOVÁ, Timotea (ur.). Konferenčný bulletin. Oz Fanfáry: Bratislava, 2015. Str. 10. ISBN 978-80-972075-0-2. [COBISS.SI-ID 58655586]
40. ROT GABROVEC, Veronika. Spaces, places and the in-betweenness. V: Literacy in the new landscape of communication : research, education and the everyday : programme, book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2015. Str. 36. [COBISS.SI-ID 58650466]
41. ROT GABROVEC, Veronika. In the beginning was the picture ---. V: Continuity & change : [programme and abstracts]. 50th UKLA International Conference, Brighton, 4th to 6th July 2014. Brighton: UKLA, 2014. Str. 44. [COBISS.SI-ID 55011938]
42. ROT GABROVEC, Veronika. Cultural literacy in Slovenia : toasts, anchors and dragons. V: Language, literacy and literature : re-imagining teaching and learning : programme [and abstracts]. Dublin: Reading Association of Ireland, 2013. Str. 13-14. [COBISS.SI-ID 52977250]
43. ROT GABROVEC, Veronika. University students, illustrations (and roads less travelled by?). V: New challenges - new literacies : programme [and] book of abstracts. Jönköping: Swedish Council of International Reading Association, 2013. Str. 135-136. ISBN 978-81-85307-30-2. [COBISS.SI-ID 52581474]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

44. MIKELN, Petra, PETROVÁ, Zuzana, ROT GABROVEC, Veronika. Why FELA, Federation of European Literacy Associations?. V: Conference on literacy : Learning from the past for the future : literacy for all : [Programm und Abstracts] : 18th Nordic Conference on Literacy [and] 21st European Conference on Literacy, 70th anniversary conference, CPH 2019, [4th-6th August, Copenhagen, Danmark]. 18th Nordic Conference on Literacy [in] 21st European Conference on Literacy, 4th-6th August 2019, Copenhagen, Danmark. [Copenhagen]: Landsforeningen af Læsepædagoger, cop. 2019. Str. 234. [COBISS.SI-ID 43709187]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

45. ROT GABROVEC, Veronika. Učilnica, veliko kot svet. V: RUGELJ, Jože (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Inovativna didaktična uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v študijskem procesu. Ljubljana: Univerza, 2019. Str. 217-239, tabeli. ISBN 978-961-6410-61-8. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111359. [COBISS.SI-ID 70245986]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

46. ROT GABROVEC, Veronika. Branje podob. V: BLATNIK-MOHAR, Marina (ur.). Beremo skupaj : priročnik za spodbujanje branja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003. Str. 99-102. ISBN 86-11-16629-9. [COBISS.SI-ID 21927778]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

47. ROT GABROVEC, Veronika. Ne pozabi na naslov! : Založba Miš, 2022, avtorja Gaja Kos, Jaka Vukotič. Bralna značka. 2022, ilustr. ISSN 2820-6525. https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/ne-pozabi-na-naslov. [COBISS.SI-ID 107463683]
48. ROT GABROVEC, Veronika. Boštjan Gorenc – Pižama, SLOLvenski klasiki 1 (Cankarjeva založba, 2015). Bralna značka. 2016, ilustr. ISSN 2820-6525. https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Pizama-SLOLvenski-klasiki-ok.pdf. [COBISS.SI-ID 107475971]
49. ROT GABROVEC, Veronika. Barbara Simoniti in Peter Škerl: Andrej Nespanec (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014). Bralna značka. 2014, ilustr. ISSN 2820-6525. https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Simoniti-Skerl-Andrej-Nespanec.pdf. [COBISS.SI-ID 107474179]
50. ROT GABROVEC, Veronika. Zagovor branja : Meta Grosman: Zagovor branja. Bralec in književnost v 21. stoletju (Založba Sophia, Ljubljana, 2004, 310 str.). Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. 2005, letn. 32, št. 62, str. 96-99. ISSN 0351-5141. [COBISS.SI-ID 30400354]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

51. ROT GABROVEC, Veronika. Na poti. V: ROT GABROVEC, Veronika (ur.), ARNEŽ, Tina, ZWITTER, Savina. Branje združuje : z BDS že 20 let : zbornik Bralnega društva Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015. Str. 9-10. ISBN 978-961-03-0318-3. [COBISS.SI-ID 1848450]
52. ROT GABROVEC, Veronika. Uvodnik. V: ROT GABROVEC, Veronika (ur.), AMON, Antonija. Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani. Del 2. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo: Bralno društvo Slovenije, 2013. Str. 5-6. ISBN 978-961-03-0146-2. http://www.bralno-drustvo.si/wp-content/uploads/2011/01/Tudi-mi-beremo-splet.pdf. [COBISS.SI-ID 52641634]
53. ROT GABROVEC, Veronika. Uvodna beseda. V: OZBIČ, Martina, ROT GABROVEC, Veronika. Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. Str. 7-8. ISBN 978-961-03-0126-4. [COBISS.SI-ID 52563042]

1.25 Drugi sestavni deli

54. ROT GABROVEC, Veronika. Poročilo s kongresa ZBDS : Povezovanje, sodelovanje, skupnosti: ustvarimo državo bralcev : Kongres Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Olimlje, 27. - 29. september 2017. Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji. [Tiskana izd.]. oktober 2017, leto 13, št. 137, str. 13, ilustr. ISSN 1854-3359. [COBISS.SI-ID 65434722]
55. ROT GABROVEC, Veronika (avtor, fotograf). 35. mednarodni kongres zveze IBBY (Auckland, Nova Zelandija, 18.-21. avgust 2016). Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. 2016, letn. 43, št. 96, str. 66-70, fotogr. ISSN 0351-5141. [COBISS.SI-ID 63232866]
56. ROT GABROVEC, Veronika, JAMNIK, Tilka. Preko meja : prevodi in selitve : 33. kongres Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY), London, 23.-26. avgust 2012, http://www.ibbycongress2012.org/. Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. 2012, letn. 39, št. 84, str. 68-75, ilustr. ISSN 0351-5141. [COBISS.SI-ID 8629790]
57. ROT GABROVEC, Veronika. Poletje tam spodaj. Glasoffil : glasilo Filozofske fakultete. 2011, letn. 8, št. 24, str. 12. ISSN 1855-394X. http://193.2.70.13/fakulteta/Aktualno/GlasiloFF/Glasoffil24.pdf. [COBISS.SI-ID 51029090]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

58. BRANCELJ, Anton, DETELA, Martin, DROBNJAK, Borut, ENIKO, Urška, GABROVEC, Matej, JAGODIČ, Biserka, LIBERŠAR, Antonija, MIHELČIČ, Matjaž, PUŠNIK, Mitja (avtor, fotograf), REJEC BRANCELJ, Irena, REPOLUSK, Peter, ROT GABROVEC, Veronika, VIDMAR, Marjeta, GABROVEC, Matej (urednik). Iran. Ljubljana: Ljubljansko geografsko društvo, 2000. 70 str., ilustr., zvd. Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Azija, 2. ISSN 1408-6409. [COBISS.SI-ID 14961709]
59. GROSMAN, Meta, ROT GABROVEC, Veronika. Šolska ura z Velikim Gatsbyjem. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2000. 104 str. ISBN 961-234-266-0. [COBISS.SI-ID 108228864]

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

60. ILC, Gašper, ROT GABROVEC, Veronika, BAŠ, Ivica, FORŠTNER, Milena, GRADIŠNIK, Metka, HRVATIN, Jasna M., KETIŠ, Alenka, KOMADINA, Aleksandra, LIKAR, Ana, PEČNIK, Emil, SHRESTHA, Tatjana, ZORKO NOVAK, Irena, ILC, Gašper (urednik), PLETERSKI, Tanja (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Angleščina : bralno razumevanje ter poznavanje in raba jezika. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2003-2010. 2. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2011 [i. e.] 2012. 310 str. Maturitetni izpiti. ISBN 978-961-6322-92-8. [COBISS.SI-ID 8521502]
61. ILC, Gašper, ROT GABROVEC, Veronika, BAŠ, Ivica, FORŠTNER, Milena, GRADIŠNIK, Metka, HRVATIN, Jasna M., KETIŠ, Alenka, KOMADINA, Aleksandra, LIKAR, Ana, PEČNIK, Emil, SHRESTHA, Tatjana, ZORKO NOVAK, Irena, ILC, Gašper (urednik), PLETERSKI, Tanja (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Angleščina : bralno razumevanje ter poznavanje in raba jezika. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2003-2010. 1. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2011. 310 str. Maturitetni izpiti. ISBN 978-961-6322-92-8. [COBISS.SI-ID 256901632]

2.05 Drugo učno gradivo

62. AHAČIČ, Kozma (avtor, urednik), LIPOVŠEK, Frančiška, ROT GABROVEC, Veronika, RETELJ, Andreja, ŠEČEROV, Neva, PISNJAK, Mária, CAJHEN, Simona, PETEK AHAČIČ, Marjeta, LEŠNIK, Marjana. Primerjalni prikaz rabe jezikoslovnih izrazov pri pouku tujih jezikov v osnovnih in srednjih šolah : delovno gradivo za pripravljavce učnih načrtov, učbenikov in drugih učnih gradiv. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017. ISBN 978-961-03-0387-9. https://www.zrss.si/pdf/primerjalni-prikaz-rabe-jezikovnih-izrazov.pdf. [COBISS.SI-ID 292980224]
63. ILC, Gašper, ROT GABROVEC, Veronika, BAŠ, Ivica, FORŠTNER, Milena, GRADIŠNIK, Metka, HRVATIN, Jasna M., KETIŠ, Alenka, KOMADINA, Aleksandra, LIKAR, Ana, PEČNIK, Emil, SHRESTHA, Tatjana, ZORKO NOVAK, Irena, PLETERSKI, Tanja (urednik), TRKOV, Joži (urednik), ILC, Gašper (urednik). Angleščina : bralno razumevanje ter poznavanje in raba jezika. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2003-2010. 4. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2011 [i. e.] 2013. 310 str. Maturitetni izpiti. ISBN 978-961-6322-92-8. [COBISS.SI-ID 384764]
64. BAŠ, Ivica, BENULIČ, Saša, BREŠČAK, Dragica, ERŽEN, Vineta, FORŠTNER, Milena, GRADIŠNIK, Metka, HRVATIN, Jasna M., JUVANC, Aleša, KETIŠ, Alenka, PIŽORN, Karmen, ROT GABROVEC, Veronika, SHRESTHA, Tatjana, SCHLAMBERGER, Nika (urednik), ROT GABROVEC, Veronika (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Angleščina. Slušno razumevanje : zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2001-2005. Ljubljana: Državni izpitni center, 2006 [i. e. 2009], cop. 2009. 63 str., 1 CD. Maturitetni izpiti. ISBN 961-6322-68-0, ISBN 978-961-6322-68-3. [COBISS.SI-ID 256252]
65. BREŠČAK, Dragica, BAŠ, Ivica, BENULIČ, Saša, ROT GABROVEC, Veronika, SCHLAMBERGER, Nika (urednik), ROT GABROVEC, Veronika (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Angleščina. Slušno razumevanje : zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2001-2005. Ljubljana: Državni izpitni center, 2006. 63 str., 1 CD, stereo. Maturitetni izpiti. ISBN 961-6322-68-0, ISBN 978-961-6322-68-3. [COBISS.SI-ID 230727168]
66. BAŠ, Ivica, BENULIČ, Saša, BREŠČAK, Dragica, ROT GABROVEC, Veronika, FIDLER, Soča, PIŽORN, Karmen, ROT GABROVEC, Veronika (urednik), SCHLAMBERGER, Nika (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Angleščina : bralno razumevanje ter poznavanje in raba jezika. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2003. Ljubljana: Državni izpitni center, 2004. 381 str., ilustr. Maturitetni izpiti. ISBN 961-6322-32-X. [COBISS.SI-ID 129245696]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

67. BAEBLER, Jasna, DJUKIĆ, Vilma, GROSMAN, Meta, JEREB, Elza, KALENIĆ RAMŠAK, Branka, MUSTER, Ana Marija, ROT GABROVEC, Veronika, et al. Angleščina : predmetni izpitni katalog za splošno maturo. Ljubljana: Državni izpitni center, 2007. 87 str., ilustr. Predmetni izpitni katalog za splošno maturo, Angleščina, 2009. ISSN 1318-4040. [COBISS.SI-ID 47530082]

2.08 Doktorska disertacija

68. ROT GABROVEC, Veronika. Medkulturni elementi pri pouku angleškega jezika s poudarkom na pouku književnosti : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Rot Gabrovec], 2000. 196 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 111852032]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

69. DOUPONA, Marjeta, GARBE, Christine, LAFONTAINE, Dominique, POTOČNIK, Nataša, ROSC-LESKOVEC, Darinka, ROT GABROVEC, Veronika, SHIEL, Gerry, VALTIN, Renate. Literacy in Slovenia : country report : children and adolescents. Köln: ELINET, 2016. 64 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3016279]
70. BITENC PEHARC, Suzana, TRATNIK, Alenka, et al., ILC, Gašper (927), ROT GABROVEC, Veronika (927), STOPAR, Andrej (927), et al. Umestitev nacionalnih izpitov iz angleščine v skupni evropski jezikovni okvir : zaključno poročilo o izvedbi projekta. 1. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2014. 40 str. ISBN 978-961-6899-07-9. [COBISS.SI-ID 272943616]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

71. LIPAVIC OŠTIR, Alja, ROT GABROVEC, Veronika, JAZBEC, Saša, KACJAN, Brigita. Nekateri vidiki uvajanja jezikovne kopeli : (CRP za leto 2003). Maribor: [s. n.], 2003. 197 f. [COBISS.SI-ID 12714504]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

72. TUŠAR, Magda (oseba, ki intervjuva), REMŠKAR, Slavica (intervjuvanec), ROT GABROVEC, Veronika (intervjuvanec), GROŠELJ, Nada (intervjuvanec). Pika Nogavička. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015. Kulturni fokus. http://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174360621. [COBISS.SI-ID 59392610]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

73. FRLIC, Špela (avtor, fotograf), DUŠA, Ana, MARINIČ, Alenka, ROZMAN, Andrej, JUVANČIČ, Katarina, IVANČIČ KUTIN, Barbara, HROBAT VIRLOGET, Katja, ROT GABROVEC, Veronika, ZIPES, Jack David. Zgodbarji : celoletna šola pripovedovanja za dijake CIRIUS-a. Kamnik: Kulturno društvo Priden možic, 2011. 63 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 259021824]
74. ČAŇKOVÁ, Michaela, ROT GABROVEC, Veronika, LÁZÁR, Ildikó (urednik). Developing and assessing intercultural communicative competence : a guide for language teachers and teacher educators. Graz: Centre europeen pour les langues vivantes, Conseil de l'Europe, cop. 2007. 43 str. Languages for social cohesion, Language education in a multilingual and multicultural Europe, L'éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle. ISBN 978-92-871-6225-0. [COBISS.SI-ID 36265058]
75. ČAŇKOVÁ, Michaela, ROT GABROVEC, Veronika, LÁZÁR, Ildikó (urednik). Développer et évaluer la competénce en communication interculturelle : un guide à l'usage des enseignements de langues et de formatures dʹenseignements. Graz: Centre europeen pour les langues vivantes, Conseil de l'Europe, cop. 2007. 48 str. Languages for social cohesion, Language education in a multilingual and multicultural Europe, L'éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle. ISBN 978-92-871-6224-3. [COBISS.SI-ID 36241506]

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

76. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOŠAK BABUDER, Milena, ROT GABROVEC, Veronika (urednik). Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani. 2. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0202-5. http://www.zrss.si/pdf/Tudi-mi-beremo-ZbornikBDS.pdf. [COBISS.SI-ID 271796736]
77. OZBIČ, Martina, ROT GABROVEC, Veronika (avtor, urednik). Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. 122 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0126-4. [COBISS.SI-ID 268005120]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

78. ROT GABROVEC, Veronika (intervjuvanec). Razkošje v glavi : dr. Veronika Rot Gabrovec : [intervju na Radiu Slovenija, prvi program, 31. 8. 2013]. Ljubljana: RTVS, 2013. [COBISS.SI-ID 52688226]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

79. ROT GABROVEC, Veronika. Did the earth move for you too? : Digital (non)-natives, and multimodal folk tales : presentation at the international conference Literacy in the digital age, 20th January 2017, Vilnius, Lithuania. [COBISS.SI-ID 63417698]
80. ROT GABROVEC, Veronika. Poetry and short stories with multicultural issues : workshop at Austrian National Seminar in Teacher Education called "Tage der Literaturdidaktik 2016, Literatur in der Migrationsgesellschaft" (Days of Literature Didactics 2016, Literature in a Migration Society), held in Vienna, 1st April 2016. [COBISS.SI-ID 62886754]
81. ROT GABROVEC, Veronika. In the beginning was the picture --- : workshop at UKLA (The United Kingdom Literary Association), 50th International Conference, 4th to 6th July 2014, University of Sussex, Brighton, UK. [COBISS.SI-ID 54980450]
82. ROT GABROVEC, Veronika. The curious incident of the trolls in Ljubljana : [prispevek na 33rd IBBY World Congress, Crossing Boundaries: Translations and Migrations, London, 23-26 August 2012]. London, 2012. [COBISS.SI-ID 50112610]
83. ROT GABROVEC, Veronika. Is picture really worth a thousand words? : [prispevek na konferenci 46th Annual International IATEFL Conference and Exhibition held from 19th to 23rd March 2012 at the SECC, Glasgow, UK]. Glasgow: IATEFL, 20. mar. 2012. [COBISS.SI-ID 52235874]
84. BRESKVAR, Dragica (diskutant), MOHOR, Miha (diskutant), MOTL, Martina (diskutant), ROT GABROVEC, Veronika (diskutant), STEPANČIČ, Lucija (diskutant), ZORC RUPNIK, Tjaša (diskutant), KOS, Gaja (diskutant). Ustvarjalnost mladih - vsekakor spodbujati, a do kod? : strokovno srečanje za mentorje branja, knjižničarje, učitelje in profesorje slovenščine v okviru mladinskega literarnega festivala "Bralnice pod slamnikom", Knjižnica Domžale, 22. maj 2012. [COBISS.SI-ID 36679981]
85. ROT GABROVEC, Veronika. Are we there yet? : Tracking The rainbow serpent : [prispevek na konferenci 45th Annual International IATEFL Conference and Exhibition, Brighton, UK, 15th-19th April 2011]. Brighton: IATEFL, 15. apr. 2011. [COBISS.SI-ID 52236130]
86. BELAK, Mojca, ROT GABROVEC, Veronika. Do you taboo? : [prispevek na konferenci 43rd Annual International IATEFL Conference and Exhibition, Cardiff, UK, 31st March-4th April 2009]. Cardiff: IATEFL, 31. mar. 2009. [COBISS.SI-ID 49837410]
87. BELAK, Mojca, ROT GABROVEC, Veronika. Taboos are changing and we are changing with them : [prispevek na 15. mednarodni konferenci IATEFL Slovenia, ki je potekala od 13.3. do 16.3.2008 v Termah Topolšica]. Topolšica: IATEFL Slovenia, 13. mar. 2008. [COBISS.SI-ID 49837922]

3.25 Druga izvedena dela

88. ROT GABROVEC, Veronika, LAH, Meta, KRAPEŽ, Katarina. Frazemi z živalmi : delavnica za osnovnošolce v sklopu Spremljevalnih aktivnosti Evropske noči raziskovalcev ob predstavitvi projekta, Lipica, 9. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 111342083]
89. ROT GABROVEC, Veronika. Mehr als tausend Worte? : aus den Spuren der Sprache der Bilder : Vortrag auf dem Biblio-Sommerseminar & Hauptversammlung, Juli 2017, Schloss Puchberg bei Wels, Österreich. [COBISS.SI-ID 65255522]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

90. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. ROT GABROVEC, Veronika (gostujoči urednik 2019). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica. [COBISS.SI-ID 1131780]
91. ARNEŽ, Tina, ZWITTER, Savina (avtor, avtor dodatnega besedila), ROT GABROVEC, Veronika (urednik). Branje združuje : z BDS že 20 let : zbornik Bralnega društva Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0318-3. [COBISS.SI-ID 280882176]
92. OZBIČ, Martina, ROT GABROVEC, Veronika (avtor, urednik). Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. 122 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0126-4. [COBISS.SI-ID 268005120]
93. AMON, Antonija, ROT GABROVEC, Veronika (urednik). Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani. Del 2. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo: Bralno društvo Slovenije, 2013. 68 str. ISBN 978-961-03-0146-2. http://www.bralno-drustvo.si/wp-content/uploads/2011/01/Tudi-mi-beremo-splet.pdf. [COBISS.SI-ID 268550912]
94. BAŠ, Ivica, ROT GABROVEC, Veronika (urednik), SCHLAMBERGER, Nika (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Angleščina : bralno razumevanje ter poznavanje in raba jezika. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2003. 3. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2011, cop. 2008. 381 str., ilustr. Maturitetni izpiti. ISBN 961-6322-32-X. [COBISS.SI-ID 438012]
95. Predmetni izpitni katalog za maturo ... Angleški jezik. ROT GABROVEC, Veronika (član uredniškega odbora 2000-2011). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-2010. ISSN 1318-4040. [COBISS.SI-ID 35856128]
96. BAŠ, Ivica, BENULIČ, Saša, BREŠČAK, Dragica, ERŽEN, Vineta, FORŠTNER, Milena, GRADIŠNIK, Metka, HRVATIN, Jasna M., JUVANC, Aleša, KETIŠ, Alenka, PIŽORN, Karmen, ROT GABROVEC, Veronika, SHRESTHA, Tatjana, SCHLAMBERGER, Nika (urednik), ROT GABROVEC, Veronika (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Angleščina. Slušno razumevanje : zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2001-2005. Ljubljana: Državni izpitni center, 2006 [i. e. 2009], cop. 2009. 63 str., 1 CD. Maturitetni izpiti. ISBN 961-6322-68-0, ISBN 978-961-6322-68-3. [COBISS.SI-ID 256252]
97. BAŠ, Ivica, ROT GABROVEC, Veronika (urednik), SCHLAMBERGER, Nika (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Angleščina : bralno razumevanje ter poznavanje in raba jezika. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2003. 1. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2008. 381 str., ilustr. Maturitetni izpiti. ISBN 961-6322-32-X. [COBISS.SI-ID 1024017506]
98. BREŠČAK, Dragica, BAŠ, Ivica, BENULIČ, Saša, ROT GABROVEC, Veronika, SCHLAMBERGER, Nika (urednik), ROT GABROVEC, Veronika (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Angleščina. Slušno razumevanje : zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2001-2005. Ljubljana: Državni izpitni center, 2006. 63 str., 1 CD, stereo. Maturitetni izpiti. ISBN 961-6322-68-0, ISBN 978-961-6322-68-3. [COBISS.SI-ID 230727168]
99. BREŠČAK, Dragica, BAŠ, Ivica, ROT GABROVEC, Veronika (urednik), SCHLAMBERGER, Nika (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Angleščina. Slušno razumevanje : zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2001-2005. Ljubljana: Državni izpitni center, 2006. 63 str. Maturitetni izpiti. ISBN 961-6322-68-0, ISBN 978-961-6322-68-3. [COBISS.SI-ID 512675703]
100. ROT GABROVEC, Veronika (urednik). The challenges of English as lingua franca. Ljubljana: Oddelek za anglistiko, Filozofska fakulteta, 2006. ISBN 961-237-076-1. [COBISS.SI-ID 128522240]
101. BAŠ, Ivica, BENULIČ, Saša, BREŠČAK, Dragica, ROT GABROVEC, Veronika, FIDLER, Soča, PIŽORN, Karmen, ROT GABROVEC, Veronika (urednik), SCHLAMBERGER, Nika (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Angleščina : bralno razumevanje ter poznavanje in raba jezika. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2003. Ljubljana: Državni izpitni center, 2004. 381 str., ilustr. Maturitetni izpiti. ISBN 961-6322-32-X. [COBISS.SI-ID 129245696]
102. KOMAR, Smiljana (urednik), LIPOVŠEK, Frančiška (urednik), PETRIČ, Jerneja (urednik), ROT GABROVEC, Veronika (urednik). The challenges of English as lingua franca : [book of abstracts]. Ljubljana: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, 2003. 13 str. [COBISS.SI-ID 37163618]

Mentor pri diplomskih delih

103. MANDELJC, Milan. Believing in ideal E-motions : fairy tale film as fairy-tale and ideological genre in the United States and the Soviet Union before the Second World War = Vera v idealʹnye È-mocii : mulʹtiplikacija kak skazočnyj i ideologičeskij žanr v Sodeinënnyh Štatah Ameriki i v Sovetskom Sojuze v period do Vtoroj mirovoj vojny : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mandeljc], 2012. VII, 83 f. [COBISS.SI-ID 50373218]
104. REMIAŠ, Nena. Dragons, dinosaurs, vikings and lore : utopia in children's fantasy literature : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Remiaš], 2011. 56 f. [COBISS.SI-ID 44590434]
105. BUCIK, Kaja. The female coming of age in Ursula K. Le Guin's fantasy cycles : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Bucik], 2011. 93 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45838178]
106. MARINIČ, Ana. Sexuality as a taboo in children's literature = Spolnost kot tabu v otroški literaturi : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Marinič], 2011. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 47698018]
107. ČUJEŽ, Marija. Stolen generations in literature : Follow the rabbit-proof fence and Wild cat falling = Ukradene generacije v literaturi : Follow the rabbit-proof fence (Zajčja ograja) in Wild cat falling : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Čujež], 2011. 54 f. [COBISS.SI-ID 44587362]
108. MATOŠEVIĆ, Ivana. The adaptation of Stephenie Meyer's Twilight in Catherine Hardwicke's film : the course of events and dialogues : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Matošević], 2010. V, 102 str. [COBISS.SI-ID 43915362]
109. KORES, Mateja. The beauty in My brilliant career : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kores], 2010. 88 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 41828962]
110. KLANDER, Irena. Depiction of the holocaust in Number the stars by Lois Lowry and Lisa's war by Carol Matas = Holokavst v delih Number the stars avtorice Lois Lowry in Lisa's war avtorice Carol Matas : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Klander], 2010. 52 f. [COBISS.SI-ID 43531618]
111. KOHEK, Goran. From cartoon classics to the challenges of the modern animated films = Od klasičnih risank do izzivov sodobnih animiranih filmov : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Kohek], 2010. 65 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 43553378]
112. MATEJČIĆ, Katarina. Intertextuality in Anthony Browne's King Kong : diplomska naloga iz Otroške književnosti. Ljubljana: [K. Matejčić], 2010. 53 f. [COBISS.SI-ID 42297698]
113. HOČEVAR, Maruša. Intertextuality in Anthony Browne's works = Intertekstualnost v delih Anthonyja Brownea : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Hočevar], 2010. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 43547490]
114. KOZIC ČOŽ, Urška. Taboos in children's literature : diplomsko delo iz angleškega jezika. Ljubljana: [U. Kozic], 2010. 158 str., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 43531106]
115. ČERNILOGAR, Jerneja. Aboriginalism in The little black princess : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Černilogar], 2009. 58 f. [COBISS.SI-ID 38983010]
116. RADOŠEVIĆ, Sanja. Developing reading ability through picture books : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Radošević], 2009. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 40072802]
117. GABROVŠEK, Ljudmila. Female protagonists in young adult literature : How I live now by Meg Rostoff and Tomorrow, when the war began by John Marsden : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Gabrovšek], 2009. 86 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39005282]
118. TOMŠIČ, Barbara. From fables and other animal stories to Scieszka : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Tomšič], 2009. 69 f. [COBISS.SI-ID 39048802]
119. ECKERT, Suzana. Jacqueline Wilson's contemporary realistic fiction : diplomska naloga iz otroške književnosti. Ljubljana: [S. Jovanovič], 2009. 97 f. [COBISS.SI-ID 40097378]
120. DERNOVŠEK, Davorin. Portrayal of good and evil in the Hellboy graphic novels : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Dernovšek], 2009. 122 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 40072034]
121. KREVS, Jožica. The adaptation of J. R. R. Tolkien's The lord of the rings in Peter Jackson's films: character changes : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Krevs], 2008. V, 58 f. [COBISS.SI-ID 37118818]
122. OREL FRANK, Tina. The changing faces of good and evil in children's literature : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Orel], 2008. 66 f. [COBISS.SI-ID 37121378]
123. ALADIČ, Ana. Creation myths in multicultural position and a Slovenian reader : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Aladič], 2008. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37970530]
124. FRAS, Špela. The development of the heroine in the story of Little red riding hood through time : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Fras], 2008. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36463970]
125. KOPITAR, Gašper. Literature, music and developing reading ability : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Kopitar], 2008. 75 f. [COBISS.SI-ID 37601378]
126. PINCAN, Sanja. Novel vs. film: Rabbit-proof fence and The stolen generation : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Pincan], 2008. 66 f. [COBISS.SI-ID 38273890]
127. BUKOVŠEK, Marko. The problem of alienation in Aldous Huxley's Brave new world and its implications for modern Western democracies in Europe : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Bukovšek], 2008. 61 f. [COBISS.SI-ID 37344354]
128. FRANČEŠKIN, Tadeja. Storytelling in the EFL primary classroom : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Frančeškin], 2008. V, 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37121634]
129. KOZAR, Marko. Audiovisually supported teaching of literature : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kozar], 2007. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36312674]
130. KRANJEC, Katja. Irish studies as part of intercultural language teaching : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Kranjec], 2007. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36316770]
131. ZUPANČIČ, Tina. Morality and didacticism in literary and folk fairy tales : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Zupančič], 2007. 54 f. [COBISS.SI-ID 35472994]
132. ČAKARDIĆ, Ajda. Socialization through fairy tales : (based on the analysis of Snow White, Cinderella, and Sleeping beauty) : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Čakardić], 2007. 78 f. [COBISS.SI-ID 36293218]
133. DAKIČ, Vesna. Intercultural reading of The curious incident of the dog in the night-time : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Dakič], 2006. 58 f. [COBISS.SI-ID 33787746]
134. TONČIČ, Peter. M. Haddon's The curious incident --- and the Slovenian visually impaired readers : diplomska naloga. Ljubljana: [P. Tončič], 2006. 101 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 34570082]
135. BITENC, Maja. Promoting intercultural awareness and tolerance through literature teaching : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Bitenc], 2006. 79 f. [COBISS.SI-ID 32393570]

Prevajalec

136. GRIFFITHS, Andy. 78-nadstropna hišica na drevesu. 1. izd. Dob: Miš, 2023. ISBN 978-961-272-623-2. [COBISS.SI-ID 142251779]
137. GRIFFITHS, Andy. 52-nadstropna hišica na drevesu. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2022. 329 str., ilustr. ISBN 978-961-272-545-7. [COBISS.SI-ID 101256707]
138. GRIFFITHS, Andy. 65-nadstropna hišica na drevesu. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2022. 377 str., ilustr. ISBN 978-961-272-579-2. [COBISS.SI-ID 121335811]
139. GRIFFITHS, Andy. 13-nadstropna hišica na drevesu. 2. izd. Dob: Miš, 2022. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-272-542-6. [COBISS.SI-ID 100948995]
140. GRIFFITHS, Andy. 39-nadstropna hišica na drevesu. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2021. 344 str., ilustr. ISBN 978-961-272-493-1. [COBISS.SI-ID 72310787]
141. GRIFFITHS, Andy. 26-nadstropna hišica na drevesu. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2021. 343 str., ilustr. ISBN 978-961-272-457-3. [COBISS.SI-ID 55781635]
142. APPLEGATE, Katherine. Drevo želja. 1. elektronska izd. Zagorje ob Savi: Ocean, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. ISBN 978-961-94756-4-5. https://www.biblos.si/isbn/9789619475645. [COBISS.SI-ID 304649984]
143. APPLEGATE, Katherine. Drevo želja. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2020. 1 CD (141 min), stereo. [COBISS.SI-ID 21513475]
144. GRIFFITHS, Andy. 13-nadstropna hišica na drevesu. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2020. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-272-409-2. [COBISS.SI-ID 17333251]
145. APPLEGATE, Katherine. Drevo želja. 1. izd. Zagorje ob Savi: Ocean, 2019. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-94306-9-9, ISBN 978-961-94756-0-7. [COBISS.SI-ID 301043200]
nagrada: Zlata hruška, 2020
146. MACDONALD, Alan. Dajmo, troli!. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. 124 str., ilustr. Trolarije. ISBN 978-961-6744-67-6. [COBISS.SI-ID 72827137]
147. MACDONALD, Alan. Kozja pogača. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. 127 str., ilustr. Trolarije. ISBN 978-961-6744-69-0. [COBISS.SI-ID 72825089]
148. MACDONALD, Alan. Pojdite domov, troli!. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. 127 str., ilustr. Trolarije. ISBN 978-961-6744-66-9. [COBISS.SI-ID 72825345]
149. MACDONALD, Alan. Troli na počitnicah. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. 127 str., ilustr. Trolarije. ISBN 978-961-6744-68-3. [COBISS.SI-ID 72826625]
150. GABROVEC, Matej, MIHELČIČ, Matjaž, PUŠNIK, Mitja, DETELA, Martin, REJEC BRANCELJ, Irena. Opis poti. V: GABROVEC, Matej (ur.), et al. Iran. Ljubljana: Ljubljansko geografsko društvo, 2000. Str. 37-63, ilustr., zvd. Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Azija, 2. ISSN 1408-6409. [COBISS.SI-ID 14986797]

Avtor dodatnega besedila

151. KUMER, Peter (avtor, kartograf, fotograf), MILOST, Jerneja (avtor, fotograf), KLADNIK, Drago (urednik). Irska. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 185 str., ilustr., zvd. Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Evropa. ISBN 978-961-254-744-8. ISSN 1408-6395. [COBISS.SI-ID 276515328]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

152. ŠPES, Tanja. English and German reading badge in primary schools in Slovenia = Leseabzeichen im Englisch- und Deutschunterricht an slowenischen Grundschulen = Angleška in nemška bralna značka v slovenskih osnovnih šolah : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Špes], 2021. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 83433731]
153. JARC, Tatjana. Developing intercultural communicative competence in an EFL classroom with the help of children's literature = Razvijanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti pri poučevanju angleščine kot tujega jezika s pomočjo otroške literature : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Jarc], 2020. 40 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=137554&lang=slv. [COBISS.SI-ID 44655619]
154. KAMENICKI, Anja. Primary school learners' motivation to participate in English reading competitions = Motivacija učencev osnovne šole za udeležbo na bralnih tekmovanjih iz angleščine : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kamenicki], 2020. 62 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121876&lang=slv. [COBISS.SI-ID 42787587]

Somentor pri diplomskih delih

155. FURLAN, Katarina. An overview of the British society between 1920 and 1970 through Agatha Christie's novels = Pogled na britansko družbo med leti 1920 in 1970 skozi dela Agathe Christie : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Furlan], 2013. 55 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 52455010]
156. DOLINŠEK, Nuša. The perception of the illustrations of the picture book The lost thing by Shaun Tan = Zaznavanje ilustracij v slikanici Izgubljena stvar avtorja Shauna Tana : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Dolinšek], 2013. IV, 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 54426722]
157. SIMČIĆ, Doris. Scrooged : contemporary Christmas carol : contrastove analysis = Scrooged : sodobna Božična pesem v prozi : kontrastivna analiza : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Simčić], 2013. 61 f. [COBISS.SI-ID 52996706]
158. PŠENIČNIK, Mateja. Fiction and non-fiction in Guantanamo boy by Anna Perera = Fikcija in nefikcija v romanu Guantanamo boy Anne Perera : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Pšeničnik], 2012. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 49226082]
159. GRLICA, Vesna. Representation of Australian indigenous people in Australian young adult literature = Upodobitev avstralskih domorodcev v avstralski mladinski literaturi : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Grlica], 2012. 124 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 49712994]
160. POČEK, Maruška. Searching through wonderlands = Brskanje po čudežnih deželah : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Poček], 2012. 65 str., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 49471074]
161. LESKOVŠEK, Nina. Talking pictures = Govoreče slike : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Leskovšek], 2012. 71 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 49321058]
162. NEMANIČ, Barbara. The portrayal of convicts in The secret river by Kate Grenville and The Playmaker by Thomas Keneally : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Nemanič], 2010. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 43916642]
163. KRAVANJA, Evelina. Branje slikanice v tujem jeziku s pomočjo ilustracij : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Kravanja], 2007. 81 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7072585]
164. ŠIROVNIK, Tamara. Intergenerational conflicts in Hanif Kureishi's My son the fanatic : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Širovnik], 2006. 43 f. [COBISS.SI-ID 33794914]
165. GRUM, Petra. The comparison of the abridged and unabridged versions of Jane Austen's "Pride and prejudice" : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Grum], 2003. 90 f. [COBISS.SI-ID 22418018]

Oseba, ki intervjuva

166. BEEKE, Daan (intervjuvanec). Na obisku: Daan Beeke : projektni menedžer nizozemske bralne fundacije Stichting lezen. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 50, št. 4, str. 58-61, portret. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 70068834]
167. GROSMAN, Meta (intervjuvanec). META - interview. V: KOMAR, Smiljana (ur.), MOZETIČ, Uroš (ur.). Literary criticism as metacommunity : a festschrift for Meta Grosman. Ljubljana: Slovensko društvo za angleške študije, 2006. Vol. 3, [no.] 1/2, str. 23-27. ELOPE, Vol. 3, [no.]1/2, 2006. ISSN 1581-8918. DOI: 10.4312/elope.3.1-2.23-27. [COBISS.SI-ID 34526562]

Fotograf

168. ROT GABROVEC, Veronika. Veter v jadrih za sanje. Super 50 : življenje se je pravkar začelo. maj 2017, leto 5, št. 5, str. 20, ilustr. ISSN 2536-1600. [COBISS.SI-ID 64128098]

Recenzent

169. ILC, Gašper, KETIŠ, Alenka, KOMADINA, Aleksandra, LIKAR, Ana, MEGLIČ, Simona, ZORKO NOVAK, Irena. Angleščina : predmetni izpitni katalog za splošno maturo : ... se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2018, dokler ni določen novi ... Ljubljana: Republiški izpitni center, 2016. 54 str., ilustr. Predmetni izpitni katalog za maturo, Angleški jezik, 2018. ISSN 2232-6448. https://www.ric.si/mma/2018%20M-ANG-2018/2016082923163831/. [COBISS.SI-ID 68813410]
170. COLLIE, Joanne, BIZJAK, Petra, ŠANTL, Maja. Way up. [Upper intermediate. Učbenik za angleščino v 3. in 4. letniku gimnazij]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-271-074-3. [COBISS.SI-ID 254509824]
171. FORŠTNER, Milena, ILC, Gašper, KETIŠ, Alenka, KOMADINA, Aleksandra, LIKAR, Ana, ZORKO NOVAK, Irena. Angleščina : predmetni izpitni katalog za splošno maturo. Ljubljana: Državni izpitni center, 2010. 54 str., ilustr. Predmetni izpitni katalog za maturo, Angleški jezik, 2012. ISSN 1318-4040. [COBISS.SI-ID 45280866]
172. COLLIE, Joanne. Way up. Intermediate. Delovni zvezek za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazij. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-271-022-4. [COBISS.SI-ID 250603008]
173. COLLIE, Joanne, BIZJAK, Petra, MARJANOVIĆ, Darja. Way up. Intermediate. Učbenik za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazij. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-271-021-7. [COBISS.SI-ID 250035456]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 9. 3. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 9. 3. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 9. 3. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022