COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSIvan GregorčičOsebna bibliografija za obdobje 1976-2021

1976

1. GREGORČIČ, Ivan. Obisk ; Majska noč ; In potem nekoč ; Nemir v pepelu ; Iskati. Samorastniška beseda. 1976, leto 2, št. 1, str. [7-9]. ISSN 0351-4153. [COBISS.SI-ID 9847863]


1977

2. GREGORČIČ, Ivan. Lev ; Ujet v beg ; Slovo ; Torzo. Samorastniška beseda. 1977, leto [3], št. [1], str. [10-11]. ISSN 0351-4153. [COBISS.SI-ID 9852727]


1978

3. GREGORČIČ, Ivan. Šlager o zemlji ; Zaprta vrata ; Nekdo pade ; Ljubezen. Samorastniška beseda. 1978, leto 4, št. 1, str. [13-15]. ISSN 0351-4153. [COBISS.SI-ID 9849399]


1979

4. GREGORČIČ, Ivan. Lepa Vida ; Kako prost. Samorastniška beseda. 1979, leto 5, št. 1, str. [5]. ISSN 0351-4153. [COBISS.SI-ID 9876279]


1980

5. GREGORČIČ, Ivan. Nekaj ; [Odšli bomo] ; Dva ; Beg. Samorastniška beseda. 1980, leto 6, št. 2, str. [9-10]. ISSN 0351-4153. [COBISS.SI-ID 9872183]


1981

6. GREGORČIČ, Ivan. Pesem za B. ; Poslikane oči ; Naj bo pesem. Samorastniška beseda. 1981, leto 7, št. 1, str. [26-27]. ISSN 0351-4153. [COBISS.SI-ID 9878071]


1982

7. GREGORČIČ, Ivan. [Pesmi : rokopisi : zbirna mapa]. [S. l.: s. n., 1982-1983]. [4] enote. [COBISS.SI-ID 5610464]


1983

8. GREGORČIČ, Ivan. Visoka pesem ; Beg gazel ; Visoko poletje. Samorastniška beseda. 1983, leto 9, št. 1, str. 21-22. ISSN 0351-4153. [COBISS.SI-ID 9861687]


1985

9. GAČNIK-GOMBAČ, Lidija, GREGORČIČ, Avgust, GREGORČIČ, Ivan, PUNGARTNIK, Janez, REŽUN, France, ZIDAR, Anica, FALKNER, Jože (urednik). Življenje ve za pot. Trebnje: Občinska kulturna skupnost; Mirna: Dana, 1985. 94 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3635769]


1986

10. GREGORČIČ, Ivan. Rab : Lojzki Marin. Dolenjski razgledi. sn. 5, št. 9 (18. ix. 1986), str. 92. ISSN 1318-0827. [COBISS.SI-ID 1941303]


1987

11. GREGORČIČ, Ivan. Češnja. Dolenjski razgledi. sn. 5, št. 10 (5. ii. 1987), str. 101. ISSN 1318-0827. [COBISS.SI-ID 1948471]
12. GREGORČIČ, Ivan. Dve pesmi. Dolenjski razgledi. sn. 5, št. 11 (16. vii. 1987), str. 109. ISSN 1318-0827. [COBISS.SI-ID 1953591]


1988

13. GREGORČIČ, Ivan. Gledati ; Naj bo. Dolenjski razgledi. sn. 6, št. 2 (16.vi. 1988), str. 15. ISSN 1318-0827. [COBISS.SI-ID 1976631]
14. GREGORČIČ, Ivan. Ima tudi vas kdaj. Dolenjski razgledi. sn. 6, št. 3 (13. x. 1988), str. 21. ISSN 1318-0827. [COBISS.SI-ID 1988151]
15. GREGORČIČ, Ivan. Rolling stones moje mladosti. Dolenjski razgledi. sn. 6, št. 3 (13. x. 1988), str. 22. ISSN 1318-0827. [COBISS.SI-ID 1988919]
16. GREGORČIČ, Ivan. Svet večer : (stari mami). Dolenjski razgledi. sn. 6, št. 1 (4.ii. 1988), str. 5. ISSN 1318-0827. [COBISS.SI-ID 1964599]


1989

17. GREGORČIČ, Ivan. Balada za blisk in črto. Dolenjski razgledi. sn. 7 [i. e. 6], št. 7 (21. xii. 1989), str. 52. ISSN 1318-0827. [COBISS.SI-ID 2015031]
18. GREGORČIČ, Ivan. Čakam ; Pesem. Dolenjski razgledi. sn. 6, št. 5 (9. ii. 1989), str. 38. ISSN 1318-0827. [COBISS.SI-ID 1998903]
19. GREGORČIČ, Ivan. Ima tudi vas kdaj?. Sodobnost. 37, št.6/7 (1989), str.570-572. portret. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 13678592]


1990

20. GREGORČIČ, Ivan. [Pesmi]. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 1, št.2 (1990), str.85-86. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 27939328]
21. GREGORČIČ, Ivan. Pesnik ; Rab ; Češnja : Lojzki Marin ; Svet večer ; Portret ; Oko in svetloba. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. maj 1990, let.1, št.2, str. 85. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 6151223]
22. ZUPAN, Jože (urednik). Srečanja [mladih literarnih ustvarjalcev v občini Trebnje] : ob slovenskem kulturnem prazniku. Trebnje: Občinska zveza kulturnih organizacij: Vzgojno-izobraževalna organizacija, 1990. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16967168]
23. GREGORČIČ, Ivan. Svet je moj svet miru ; Rašamon ; Balada za blisk in črto. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 1, št.3 (1990), str.186. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 27955968]


1991

24. GREGORČIČ, Ivan. (Dalmacija). Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 2, št. 4 (1991), str. 350. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 33425664]
25. GREGORČIČ, Ivan. (Dalmacija) : oktober 1991. Delo. [Tiskana izd.]. december 1991, let.2, št.4, str. 350, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 6191415]
26. GREGORČIČ, Ivan. Dva Janeza. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 2, št. 3 (1991), str. 238. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 439351]
27. GREGORČIČ, Ivan. Glosička o jeziku in pravopisu. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 2, št. 4 (1991), str. 368-369. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 33435136]
28. GREGORČIČ, Ivan. Kako priti na Dolenjsko?. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 1, 4, str. 295-296. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 20457218]
29. GREGORČIČ, Ivan. Ljubezensko sporočilo domovini 1991. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 2, 1, str. 16. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 28035330]
30. GREGORČIČ, Ivan. Pravljica o deželi besed. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 2, št. 1 (1991), str. 8-10. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 33339904]
31. ŠALI, Severin (avtor, intervjuvanec), GREGORČIČ, Ivan (avtor, oseba, ki intervjuva). S pesnikom na večerni poti : pogovor Ivana Gregorčiča s Severinom Šalijem. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 2, št. 3 (1991), str.257-265. ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 438071]


1992

32. GREGORČIČ, Ivan. Beg gazel : pesmi. Novo mesto: Dolenjska založba, 1992. 64 str., ilustr. Literarna knjižna zbirka Utva, letn. 2, zv. 3. [COBISS.SI-ID 30690048]
33. GREGORČIČ, Ivan. O Naših krajih Franceta Režuna. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 3, št. 3 (1992), str. 218-221. ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 435511]
34. GREGORČIČ, Ivan. O rasti in podrasti. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 3, št. 4/5 (1992), str. 241. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 454967]
35. GREGORČIČ, Ivan. Občutenje Goge. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 3, št. 6 (1992), str. 500. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 551223]
36. GREGORČIČ, Ivan. Pesnik z večerne poti odšel v brezčasje. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 3, št. 6 (1992), str. [383]. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 538423]
37. GREGORČIČ, Ivan. Polemika z avtorjem knjige Naši kraji ali zgodba o zamenjevanju hrušk z jabolki. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 3, št. 6 (1992), str. 494-497. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 549687]
38. ŠEŠKO, Dragomila. Srečevanja. Novo mesto: Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, 1992. 51 str., ilustr. Zbirka Siga, Letn. 4. [COBISS.SI-ID 30185984]
39. ŠKUFCA, Jože (avtor, urednik), GREGORČIČ, Ivan (avtor, urednik), MARKELJ, Milan (avtor, urednik), ŠALI, Franci (avtor, urednik), GABRIJELČIČ, Janez (avtor, urednik), REŠČIČ, Lucijan (avtor, likovni urednik). Tudi po klancih v tretji letnik Rasti. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 3, št. 1/2 (1992), str. 3-7. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 477495]
40. VIDIC, Janez (intervjuvanec), GREGORČIČ, Ivan (oseba, ki intervjuva). "Za nekatere gospod, za druge tovariš, za tretje pa kar Janez." : pogovor z Janezom Vidicem, župnikom iz Šentruperta. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 3, št. 6 (1992), str. [445]-452. ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 546871]


1993

41. GREGORČIČ, Ivan, KOLENC, Janez, HIENG, Andrej, ZADRAVEC, Franc, MILIČ, Jolka, PAVČEK, Tone, MAURER, Neža, KOVIČ, Kajetan, PIBERNIK, France, PATERNU, Boris, GLUŠIČ, Helga, INKRET, Andrej, BERGER, Aleš, BAJT, Drago, KOLŠEK, Peter, DEBELJAK, Aleš, GAČNIK-GOMBAČ, Lidija. Deset najprepričljivejših naše povojne književnosti : (anketa). Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 1993, let. 4, št. 7/8, str. 434-[440]. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 930103]
42. GREGORČIČ, Ivan. K - res ; Jesen ; Ni gazel. Dolenjski razgledi. sn. 6, št. 14 (11. ii. 1993), str. 115. ISSN 1318-0827. [COBISS.SI-ID 951863]
43. GREGORČIČ, Ivan. O "domu" in suverenosti. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 4, št. 1/2 (1993) str. 4-5. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 681527]
44. GREGORČIČ, Ivan. O literarnem mentorstvu. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 4, št. 7/8 (1993), str.456-458. ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 932663]
45. GREGORČIČ, Ivan. O literarnem mentorstvu v šoli. Mentor : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva. 1993, 14, št. 9/10, str. 102-106. ISSN 0351-367X. [COBISS.SI-ID 69852928]
46. GREGORČIČ, Ivan (intervjuvanec). Pesem je ritem, valovanje... Dolenjski razgledi. sn. 6, št. 14 (11. ii. 1993), str. 114-115. portret. ISSN 1318-0827. [COBISS.SI-ID 951351]
47. GREGORČIČ, Ivan. [Pesmi]. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 4, št. 3/4 (1993) str. 147-148. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 773943]
48. GREGORČIČ, Ivan. Pesmi štirih - vrnitev poezije v njen dom. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 4, št. 3/4 (1993) str. 138. ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 772151]
49. GREGORČIČ, Ivan. Sredi te moje doline. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 4, št. 3/4 (1993), str. 147-148. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 51007232]


1994

50. KNEZ, Alenka (intervjuvanec). Idealnega učitelja ni; je samo ljubezen in so iskanja : pogovor z učiteljico Alenko Knez. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 5, št. 5/6 (ix. 1994), str. 415-424. ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 1528887]
51. PERHAJ, Ivan, GREGORČIČ, Ivan. Igre s soncem. Novo mesto: OŠ Brusnice, 1994. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1168439]
52. GREGORČIČ, Ivan. Iščem ulico s tvojim imenom. Delo. [Tiskana izd.]. 36, št. 33 (10.ii.1994), str. 13. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 44350976]
53. GREGORČIČ, Ivan. Literarni večer v okrogli dvorani ; Kupovanje pesniške zbirke ; Piknik ob presihajočem jezeru ; Raševinasto podstrešje ; Odsotnost. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 5, št. 5/6 (ix. 1994), str. 318-319. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 1517879]
54. GREGORČIČ, Ivan. O Igrah s soncem Ivana Perhaja. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 5, št. 5/6 (ix. 1994), str. 454. ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 1533239]
55. GREGORČIČ, Avgust (intervjuvanec). Pomembno je, da človek ne pozabi, zakaj živi : pogovor z gospodarstvenikom in pesnikom Avgustom Gregorčičem. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 5, št. 3/4 (vii. 1994), str. 248-253. ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 1432631]


1995

56. GREGORČIČ, Ivan. Blestivke. Delo. [Tiskana izd.]. 37, št. 56 (9.iii.1995), str. 9. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 49370880]
57. GREGORČIČ, Ivan. Famous men of Dolenjska. Slovenija : quarterly magazine. [Tiskana izd.]. 1995, 9, no. 3, str. 40-42, ilustr. ISSN 0353-118X. [COBISS.SI-ID 77753088]
58. GREGORČIČ, Ivan. Lamut v senci province?. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 6, št. 7/8 (xii. 1995), str. 638-639. ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 3097399]
59. GREGORČIČ, Ivan. [Pesmi]. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 6, št. 5/6 (1995), str. 351-352. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 57509376]
60. GREGORČIČ, Ivan. Si slišal pesem? ; Blagor pesmi ; Blestivke ; Kako ; Tvoja njiva. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 6, št. 5/6 (x. 1995), str. 351-352. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 2910007]
61. GREGORČIČ, Ivan. Stoje na glavi in prevračanje kozolcev dedka Severina Šalija. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 6, št.1/2 (v. 1995), str. 29-30. ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 2485047]
62. ŠALI, Severin. V deveto deželo. Ljubljana: Mladika, 1995. 45 str., barvne ilustr. Zbirka Pikapolonica. ISBN 961-205-032-5. [COBISS.SI-ID 45542656]
63. GREGORČIČ, Ivan, MARIN, Marko, ZUPAN, Jože. V objemu Temenice in Mirne : Šentrupert. Šentrupert: Krajevna skupnost, 1995. 1 zgibanka (8 str.), fotogr. [COBISS.SI-ID 5381088]


1996

64. PATERNU, Boris (intervjuvanec), GREGORČIČ, Ivan (oseba, ki intervjuva). "Če je votel jezik, pade vse, pa naj gre še za take ognjemete čustev, duha, idej ---" : pogovor z literarnim zgodovinarjem akademikom prof. dr. Borisom Paternujem. [Novo mesto: Mestna občina Novo mesto, 1996]. 18 str., ilustr. Rast, letn. 7, 1996, št. 1-2, [pril.]. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 2265442]
65. PATERNU, Boris (intervjuvanec). " Če je votel jezik, pade vse, pa naj gre še za take ognjemete čustev, duha, idej ..." : pogovor z literarnim zgodovinarjem akademikom prof. dr. Borisom Paternujem. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. marec 1996, 7, št. 1/2, str. 63-78, portreti. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 3351095]
66. TROHA, Veljko (intervjuvanec), FUIS, Vasja (intervjuvanec), ZALOKAR, Helena (intervjuvanec). Gimnazija Novo mesto v verigi trajanja : pogovori z ravnatelji Veljkom Troho, Vasjo Fuis in Heleno Zalokar. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. oktober 1996, 7, št. 5/6, str. 400-415. portreti. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 4133687]
67. TOPORIŠIČ, Jože (intervjuvanec). " Je nekje v meni vera, da dobro in pravo mora zmagati " : pogovor z jezikoslovcem prof. dr. Jožetom Toporišičem. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. december 1996, let. 7, št. 7/8, str. 591-603, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 4382263]
68. GREGORČIČ, Ivan. Nomad in iskalec biserov. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. marec 1996, 7, št. 1/2, str. [8-9]. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 3336503]
69. GREGORČIČ, Ivan. Toplina zime ; Kozolci ; Teža kamna ; Dež. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. julij 1996, 7, št. 3/4, str. 153. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 3715127]
70. GREGORČIČ, Ivan, MARIN, Marko, ZUPAN, Jožko. V objemu Temenice in Mirne. Šentrupert. Šentrupert: Krajevna skupnost, 1996. ilustr. [COBISS.SI-ID 253275]


1997

71. GREGORČIČ, Ivan. Al' prav se piše --- : Mirenska ali Mirnska dolina. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. marec 1997, let. 8, št. 1/2, str. 118-119, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 4930359]
72. GREGORČIČ, Ivan (ocenjevalec). Iz časa v čas z Ivanom Perhajem : Ivan Perhaj: Iz časa v čas, Magnolija Ljubljana, 1996. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. X.1997, let.8, št.5-6, str. 395-396, portret. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 6129719]
73. GREGORČIČ, Ivan. Mirenska ali Mirnska dolina : al' prav se piše... Delo. [Tiskana izd.]. 27.III.1997, let.39, št.71, str. 14. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4844599]
74. GREGORČIČ, Ivan. O moči pesniške besede : (z modelom interpretacije pesmi). Slovenščina v šoli. september 1997, 2, št. 5, str. 11-16. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 71006208]
75. GREGORČIČ, Ivan. [Pesmi]. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. junij 1997, let. 8, št. 3/4, str. 166-167. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 5514039]
76. GREGORČIČ, Ivan. Romanje z Romarkami Francija Šalija. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. marec 1997, let. 8, št. 1/2, str. 126-127, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 4931383]
77. GREGORČIČ, Ivan. Z Janezom Kolencem na mostu med nevidnima bregovoma. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. december 1997, 8, št. 7/8, str. 527-529, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 6094647]


1998

78. GREGORČIČ, Ivan. Jesen 1997 ; Rast ; Zrcalo ; Negativ. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. februar 1998, let.9, št.1, str. 5, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 6264631]
79. ZUPAN, Jože (intervjuvanec). Ljubezni okrog besede in knjige : pogovor z Jožetom Zupanom, ravnateljem OŠ dr. Pavla Lunačka v Šentrupertu. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. junij 1998, let.9, št.3 (57), str. [277]-289, fotografije. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 6659127]
80. KOLENC, Janez, SMREKAR, Lado, GREGORČIČ, Avgust, GAČNIK-GOMBAČ, Lidija, GREGORČIČ, Ivan (zbiratelj, urednik). Mirna - ime pesniškega zvena in pomena. Mirna: Osnovna šola, 1998. 80 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 74308352]
81. GREGORČIČ, Ivan. V objemu Temenice in Mirne. Trebnje: Občina, 1998. 1 zgibanka (8 str.), fotogr., zvd. [COBISS.SI-ID 5378528]
82. GREGORČIČ, Ivan. Visoko velban dan ; Škovc ; Sonce ; Brana ; Kamen ; Dnevi ; Murn. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. december 1998, let.9, št.6 (60), str.551. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 7121975]


1999

83. JEŽ, Jakob (intervjuvanec). "Biti vezan na zemljo, a potem, ko je na obzorju kaj posebnega, poleteti navzgor" : pogovor s skladateljem Jakobom Ježem. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. julij 1999, let.10, št.3-4(63-64), str. [315]-329, fotografije. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 7712311]
84. ŠKUFCA, Jože (intervjuvanec). "Moja človeška iniciativa je bila Dolenjska s središčem v Malem Lipju" : pogovor s šolnikom in urednikom Jožetom Škufco. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. februar 1999, let.10, št.1 (61), str. [73]-98, fotografije. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 7324983]
85. GREGORČIČ, Ivan, KAPUS, Marko. Steklasova pohodna pot. Šentrupert: Turistično društvo, 1999. 1 zgibanka (12 str.), fotogr., zvd. [COBISS.SI-ID 5377504]
86. GREGORČIČ, Ivan. Vandranja z Gostilno Javornik. Šentrupert: Gostilna Javornik; Mirna: Studio 5, 1999. 1 zgibanka (6 str.), fotogr., zvd. [COBISS.SI-ID 5377760]


2000

87. GREGORČIČ, Ivan. Deček na robu noči ; Rana ; Čas ; Ravan ; Mnižilci svetlobe. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. februar 2000, let.11, št.1 (67), str.[3]-4. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 8241719]
88. GREGORČIČ, Ivan (intervjuvanec). Ivan Gregorčič, pesnik naše doline. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. apr. 2000, leto 2, št. 1, str. 9-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 26265911]
89. GREGORČIČ, Ivan (ocenjevalec). Ob zborniku Enaindvajset. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. oktober 2000, let.11, št.5(71), str. 470-471. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 8850487]
90. KMECL, Matjaž (intervjuvanec). "Življenje je mračno enigmatično v svoji namenjenosti, in sijajno v vsem, kar daje" : pogovor z akademikom prof. dr. Matjažem Kmeclom. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. december 2000, letn. 11, št. 6, str. [547]-559, fotografije. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 9095223]


2001

91. GREGORČIČ, Ivan. Prešeren za vse čase : beseda na prireditvi v počastitev Prešernovega rojstva v Šenrupertu 3. decembra 2000. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. februar 2001, let.12, št.1(73), str. 114-115, portret. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 9320503]
92. GREGORČIČ, Ivan. Si slišal pesem?. Mirna: Studio 5, 2001. 71 str., ilustr. ISBN 961-6403-97-4. [COBISS.SI-ID 115578112]
93. DULAR, Janez (intervjuvanec), GREGORČIČ, Ivan (oseba, ki intervjuva). "Treba se je lotiti dejavne jezikovne politike" : pogovor z jezikoslovcem dr. Janezom Dularjem. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. feb. 2001, letn. 12, št. 1(73), str. 83-94, fotografije. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 9317687]


2002

94. GREGORČIČ, Ivan. "Do tu od tam le pesem veže" : ob 80-letnici pesnika in pisatelja Janeza Kolenca. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. oktober 2002, let.13, št.5(83), str. [379]-380. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 11077687]
95. GREGORČIČ, Ivan. Glas iz semen zvezd : Francetu Režunu. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. oktober 2002, let.13, št.5(83), str. 391. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 11082039]
96. GREGORČIČ, Ivan (ocenjevalec). Ob razstavi ilustracij Kristine Krhin. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. oktober 2002, let.13, št.5(83), str. 488-489, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 11106871]
97. JARM, Stane (intervjuvanec). V lesu lahko zašepeta in zašumi ves gozd : pogovor z akademskim kiparjem Stanetom Jarmom. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. februar 2002, let.13, št.1(79), str. 53-59, fotografije. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 10345271]


2003

98. BINKOVSKI, Edita, ŠEŠKO, Dragomila, RAVNIKAR, Špela, AVŠIČ, Danica, SRPČIČ, Nada, STOPAR, Rudi, BARBIČ, Nina, VATOVEC, Ivana, MLINAR, Rudi, GREGORČIČ, Ivan (urednik). Če beseda bi doma ostala, --- : zbornik literarnih prispevkov ob 6. srečanju ljubiteljskih pesnikov in pisateljev občine Brežice, december 2003. Brežice: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Brežice, 2003. 32 str. [COBISS.SI-ID 9180837]
99. MIHELČIČ, Pavel (intervjuvanec), GREGORČIČ, Ivan (oseba, ki intervjuva). "Glasba ustvarja zvočni svet; v njem je stvarnost oddaljena kot zvezde v vesolju : pogovor s skladateljem in glasbenim kritikom Pavlom Mihelčičem. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. julij 2003, let. 14, št. 3/4 (87/88), str. 291-303. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 693895]
100. GREGORČIČ, Ivan. Inflacija duha je velika, toda nikjer je ne merijo : beseda na svečani akademiji ob kulturnem prazniku. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. april 2003, let.14, št.2(86), str. 153-156. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 11884087]
101. GREGORČIČ, Ivan. Nedokončana vinjeta. Lucijan Reščič (1946-2003). Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. oktober 2003, let.14, št.5(89), str. 379-380, portret. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 12149815]
102. TRŠAR, Marijan (intervjuvanec). "Nikoli dosežen ideal: biti srečen že s tem, da si!" : pogovor z akademskim slikarjem, profesorjem, likovnim teoretikom in kritikom ter pisateljem Marijanom Tršarjem. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. februar 2003, let. 14, št. 1 (85), str. 55-73. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 512030335]
103. GREGORČIČ, Ivan. Obisk po sončnem zahodu pri Lučku ; Jesenska. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 14, št. 5, str. 381. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 12151095]


2004

104. PEČEK, Stane (intervjuvanec). Ljubitelj, ki pripoveduje zgodbe : pogovor s Stanetom Pečkom, kultirnikom - animatorjem in ustvarjalcem. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. februar 2004, let.15, št.1(91), str. 73-91, portret, fotografije. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 12691255]
105. ŠUŠTAR, Alojzij (intervjuvanec). "Zame je vera sploh največ, kar mi je poleg življenja Bog dal" : pogovor z nekdanjim nadškofom in metropolitom dr. Alojzijem Šuštarjem. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. dec. 2004, letn. 15, št. 6, str. [619]-631, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 15274295]


2005

106. BUKOVEC, Vilma (intervjuvanec). "Bila sem otrok narave in sonca" : pogovor s sopranistko Vilmo Bukovec. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. okt. 2005, letn. 16, št. 5, str. [491]-499, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 15892791]
107. HRASTELJ, Stanka. Nizki toni. Novo mesto: Goga, 2005. 79 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 961-6421-28-X. [COBISS.SI-ID 219441920]
nagrada: Literarni prvenec, 2005
108. GREGORČIČ, Ivan. Pot kot brazgotina : Tone Srebrnjak: Križpotje, zbral, odbral in spremne zapise prispeval Jože Škufca, založila OŠ Brusnice 2004. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. feb. 2005, letn. 16, št. 1, str. 87-88, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 15402039]
109. PEČEK, Stane. Predpražnik. Mirna: Studio 5, 2005. 47 str., ilustr. ISBN 961-91224-3-7. [COBISS.SI-ID 223381248]
110. GREGORČIČ, Ivan, ELETA, Nada (urednik). Rijeka riječi = Reka besed. Karlovac: Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačič; Novo mesto: Knjižnica Mirana Jarca, 2005. 99 str., ilustr. ISBN 953-6829-34-7. [COBISS.SI-ID 219788800]
111. GREGORČIČ, Ivan. Si slišal pesem? ; Ko začnem pisati ; Kupovanje pesniške zbirke ; Okrogla pesem ; Blagor pesmi. V: ELETA, Nada (ur.), GREGORČIČ, Ivan. Rijeka riječi = Reka besed. Karlovac: Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačič; Novo mesto: Knjižnica Mirana Jarca, 2005. Str. 51-57, portret. ISBN 953-6829-34-7. [COBISS.SI-ID 14891831]


2006

112. KOMELJ, Milček (intervjuvanec). "Umetnost je hrana samo dojemljivim in humanim" : pogovor z umetnostnim zgodovinarjem dr. Milčkom Komeljem. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. feb. 2006, letn. 17, št. 1, str. [67]-99, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 16516919]
113. GREGORČIČ, Ivan. Volčje noči, volčji časi ; Jesenska ; Grahast dan ; Vrbe in jelše ob vodi ; Srbijo me besede ; Najlepše pesmi. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. feb. 2006, letn. 17, št. 1, str. [4]-6. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 16513847]


2007

114. GREGORČIČ, Ivan, KOČEVAR, Marjanca, MARKELJ, Milan. Bibliofilska Reka poetičnih podob. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. 25. okt. 2007, leto 58, št. 43, str. 18. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 18504759]
115. SMOLE, Barica, GREGORČIČ, Ivan, KOČEVAR, Marjanca, MARKELJ, Milan. Grafično-pesniška zbirka. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. dec. 2007, letn. 18, št. 6, str. 696-697. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 18864183]
116. TROBIŠ, Smiljan. Hvalnica lepoti. 1. izd. Ljubljana: Spes, 2007. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-6621-01-4. [COBISS.SI-ID 236248064]
117. GREGORČIČ, Ivan, KAPUS, Marko, MARIN, Marko, SAPAČ, Igor. Križem kražem po Mirni. Trebnje: Občina Trebnje, 2007. 1 zgibanka ([11] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 237271808]
118. GREGORČIČ, Ivan, KOČEVAR, Marjanca, MARKELJ, Milan. Med najlepšimi knjigami 2007 : bibliofilska izdaja Reka poetičnih podob med nominiranci. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. 6. dec. 2007, leto 58, št. 49, str. 18, ilustr. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 18629943]
119. GREGORČIČ, Ivan. "Nekateri plesni junaki me še danes obiskujejo in mi prišepetavajo" : pogovor z baletnim plesalcem in koreografom Janezom Mejačem. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. feb. 2007, letn. 18, št. 1, str. [53]-74. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 18205495]
120. GREGORČIČ, Ivan. Okus po nekem času in neki mladosti : Barica Smole: Reka slezenaste barve : Založba Goga, Novo mesto, 2007. Spremna beseda: Marija Mercina. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. dec. 2007, letn. 18, št. 6, str. 709-710. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 18867255]
121. GREGORČIČ, Ivan. Prodajalci megle ; Za prastarim gričem ; Tesnoba v lesu. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. apr. 2007, letn. 18, št. 2, str. 152-153. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 18215735]
122. ORAČ, Janko (umetnik). Reka poetičnih podob. Ljubljana: Edina, 2007. 1 mapa (4 snopiči, 9 grafičnih listov), barve. Grafično pesniška zbirka Eon, 1. ISBN 978-961-6364-26-3. [COBISS.SI-ID 235578368]
123. BULC, Marko (intervjuvanec). "Svoji preteklosti se ne morem in nočem odreči" : pogovor z nekdanjim politikom in gospodarstvenikom Markom Bulcem. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. okt. 2007, letn. 18, št. 5, str. [517]-536, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 18882103]
124. PREGL KOBE, Tatjana, GREGORČIČ, Ivan, KOČEVAR, Marjanca, MARKELJ, Milan. V reki verzov reka poetičnih podob : Reka poetičnih podob : barvni lesorezi: Janko Orač : poezija: Ivan Gregorčič, Marjanca Kočevar, Milan Markelj : grafično pesniška zbirka Eon I : založba Edina. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. dec. 2007, letn. 18, št. 6, str. [694]-695, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 18863927]


2008

125. WEISS, Maja (intervjuvanec). "Moški s kitaro, na konju skozi stepo, s široko mongolsko glavo" : pogovor s filmsko in TV-režiserko Majo Weiss. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. feb. 2008, letn. 19, št. 1, str. [46]-61, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 18919735]
126. PAVČEK, Tone (intervjuvanec). Pesnik, ki gre za soncem : pogovor s pesnikom, esejistom, prevajalcem in urednikom, akademikom Tonetom Pavčkom. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. jul. 2008, letn. 19, št. 3/4, str. [278]-295, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 19287607]
127. BOŽIČ, Rasto, GREGORČIČ, Ivan, KOČEVAR, Marjanca, MARKELJ, Milan. Reka poetičnih podob : v trebanjski knjižnici za kulturni praznik predstavili bibliofilsko knjigo iz zbirke Eon. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. 7. feb. 2008, leto 59, št. 6, str. 18, ilustr. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 18846263]
128. BOŽIČ, Rasto (avtor, fotograf), GREGORČIČ, Ivan, KOČEVAR, Marjanca, MARKELJ, Milan. Zlitje podob in poezije : Reka poetičnih podob, skupni podvig dolenjske poezije in likovne umetnosti. Dobro jutro : Novo mesto. [Tiskana izd.]. 6. dec. 2007, leto 58, št. 49, str. 18, ilustr. ISSN 1854-3219. [COBISS.SI-ID 18823479]


2009

129. GREGORČIČ, Ivan. Anonimni literarni natečaj za sodobno angažirano pesem in kratko prozo. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. jul. 2009, letn. 20, št. 3/4, str. [303]. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 20047415]
130. GREGORČIČ, Ivan. Je angažiranost v literaturi še možna in smiselna?. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. okt. 2009, letn. 20, št. 5, str. [432-433]. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 20500023]


2010

131. KOMELJ, Miklavž (intervjuvanec). Kako delati svetlobo v mračenm času? : pogovor s pesnikom in umetnostnim zgodovinarjem dr. Miklavžem Komeljem. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. apr. 2010, letn. 21, št. 2, str. 42-55, portreti + ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 1096386654]
132. KOMELJ, Miklavž (intervjuvanec). Kako delati svetlobo v mračnem času? : pogovor s pesnikom in umetnostnim zgodovinarjem dr. Miklavžem Komeljem. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. apr. 2010, letn. 21, št. 2, str. 42-55, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 20670775]


2011

133. GREGORČIČ, Ivan. Odšel pesnik, ki je hodil za soncem : Tone Pavček (1928-2011). Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. dec. 2011, letn. 22, št. 6, str. 7-10, fotogr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 21741111]
134. MARKELJ, Milan (intervjuvanec). "Zame je Kapitelj veliko več kot le stvarni del mesta" : pogovor z novinarjem, urednikom in književnikom Milanom Markljem. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. mar. 2011, letn. 22, št. 1, str. 47-62, fotogr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 21268791]


2012

135. GREGORČIČ, Ivan. Jože Škufca (1934-2012). Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. okt.-dec. 2012, letn. 23, št. 5/6, str. 3-5. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 22418743]


2013

136. GREGORČIČ, Marta (intervjuvanec, fotograf). "Kadar teorija izključi prakso, je zgolj ideologija" : pogovor s sociologinjo dr. Marto Gregorčič. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. jan.-apr. 2013, letn. 24, št. 1/2, str. 45-62, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 23025463]


2014

137. PIPAN, Janez (intervjuvanec). "Dolenjska bo vedno v mojem srcu na nekoliko dramatičen način." : pogovor z režiserjem Janezom Pipanom. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. sep.-dec. 2014, letn. 25, št. 5/6, str. 60-84, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 25004343]
138. GREGORČIČ, Ivan. Janez Kolenc (1922-2014). Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. jan.-apr. 2014, letn. 25, št. 1/2, str. 55-57, portret. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 24236343]


2015

139. KOČEVAR, Marjanca (intervjuvanec). "Poezija je moj način življenja že od otroštva.". Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. sep.-dec. 2015, letn. 26, št. 5/6, str. 52-68, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 26165303]


2017

140. GREGORČIČ, Ivan (urednik). Besede povezujejo 2017. Trebnje: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava, 2017. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5926624]


2020

141. GREGORČIČ, Ivan (urednik, avtor dodatnega besedila). Besede povezujejo 2018-2020 : območno srečanje literatov Mirnske in Temeniške doline. Trebnje: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava, 2020. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-7010-79-4. [COBISS.SI-ID 40722179]


2021

142. TROBIŠ, Smiljan. Hvalnica lepoti. Elektronska izd. Ljubljana: Spes, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). ISBN 978-961-6621-70-0. https://www.biblos.si/isbn/9789616621700. [COBISS.SI-ID 84056323]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 16. 2. 2023