COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSRadoslav DaboOsebna bibliografija za obdobje 1950-2022

1956

1. DABO, Radoslav. Torzo. Zagreb: [samozal. R. Dabo], 1956. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 206044160]


1971

2. DABO, Radoslav (urednik, avtor dodatnega besedila). Novejša hrvaška poezija : antologija. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1971. 153 str. [COBISS.SI-ID 7857977]


1973

3. DABO, Radoslav (urednik). Moderna srbska poezija : antologija. Maribor: Obzorja, 1973. 195 str. [COBISS.SI-ID 1079838]


1974

4. STEVOVIĆ, Saša (umetnik), SEKIRNIK, Branko (urednik). Saša Stevović. [V Ljubljani: Študentska galerija FORUM, 1974?]. [12], ilustr. [COBISS.SI-ID 236633600]
5. DABO, Radoslav (urednik, avtor dodatnega besedila). Sodobna hrvaška noveleta : antologija. Maribor: Obzorja, 1974. 554 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2192414]
6. UDOVIČ, Jože (avtor, avtor dodatnega besedila). Večernji glasovi. Sarajevo: "Veselin Masleša", 1974. 81 str. [COBISS.SI-ID 51529]


1975

7. DABO, Radoslav (urednik, prevajalec). Nova slovenska lirika : antologija. Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske, 1975. 223 str. Opča knjižnica 12/20, sv.23. [COBISS.SI-ID 1214537]
8. UJEVIĆ, Tin, TAUFER, Veno (urednik, prevajalec). Ujević. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975. 156 str. Zbirka Lirika, 30. [COBISS.SI-ID 6432001]


1977

9. NAZOR, Vladimir, DABO, Radoslav (zbiratelj, urednik, avtor dodatnega besedila). Sončni ditirambi : izbrane pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977. 113 str., ilustr. Knjižnica Kondor, 167. [COBISS.SI-ID 407838]


1978

10. ČRNUGELJ, Silva. Lirske preokupacije u poeziji Desanke Maksimović : diplomski rad. Ljubljana: [S. Črnugelj], 1978. 41 f. [COBISS.SI-ID 12816969]
11. KRLEŽA, Miroslav, DABO, Radoslav (urednik, avtor dodatnega besedila). Novele. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1977. 299 str. [COBISS.SI-ID 22688775]
12. KAŠTELAN, Jure, PARUN, Vesna, MIHALIĆ, Slavko, ZIDIĆ, Igor, DABO, Radoslav (urednik, avtor dodatnega besedila). Pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978. 254 str., avtorj. sl. Beseda sodobnih jugoslovanskih pisateljev. [COBISS.SI-ID 11852295]


1981

13. DUČIĆ, Jovan, RAKIĆ, Milan, ŠANTIĆ, Aleksa, PETKOVIĆ, Vladislav, DABO, Radoslav (urednik, avtor dodatnega besedila). Srbski modernisti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981. 152 str., slike avtorjev. Knjižnica Kondor, 194. [COBISS.SI-ID 2825985]


1982

14. DABO, Radoslav. Čama i rajsko stanje. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1982. 68 str. Opća knjižnica 12/20, sv. 49. [COBISS.SI-ID 20943111]


1983

15. VIDRIĆ, Vladimir, MATOŠ, Antun Gustav. Hrvaška moderna : Vidrić, Matoš. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983. 203 str., avtorj. sl. Knjižnica Kondor, zv. 214. [COBISS.SI-ID 706078]
16. STEVOVIĆ, Saša. Sašo Stevović. Koper: Občinski svet ZSS, Komisija za kulturo: Kulturna skupnost občine: Zveza kulturnih organizacij, [1983]. [28] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 37338112]


199?

17. ZAJC, Dane. Plamen u ustima : prevodi. U Ljubljani: Slovenačko narodno pozorište, [199-?]. 23 f. [COBISS.SI-ID 1968499]


1990

18. DABO, Radoslav. Johanes Gnade. Republika : časopis za književnost. 46, 1-2, str. 125-128. ISSN 0350-1337. [COBISS.SI-ID 11153666]
19. ZLOBEC, Jaša L. Moj trešnjov cvijet. Oko : novine za kulturu. 1, 17, str. 28. ISSN 0353-457X. [COBISS.SI-ID 17779202]
20. TAUFER, Veno. Putovanje odo. Zagreb: Naprijed, 1990. 111 str. Jugoslavenski pisci. ISBN 86-349-0254-4. [COBISS.SI-ID 3437831]


1996

21. STRNIŠA, Gregor. Zvijezde. Zagreb: Meandar, 1996. 109 str. Edicija Meandar, knj. 10. ISBN 953-6181-32-0. [COBISS.SI-ID 163187]


1997

22. ŠALAMUN, Tomaž. Riva. Zagreb: Meandar, 1997. 127 str. Edicija Meandar, knj. 17. ISBN 953-6181-53-3. [COBISS.SI-ID 4150065]


1998

23. PAVČEK, Tone, DABO, Radoslav (urednik, prevajalec). Ljubav. Zagreb: Meandar, 1998. 79 str. Edicija Meandar, knj. 32. ISBN 953-6181-90-8. [COBISS.SI-ID 98184960]


1999

24. VIDMAR, Maja, DABO, Radoslav (urednik, prevajalec). Akt. Zagreb: Meandar, 1999. 73 str. Edicija Meandar, knj. 37. ISBN 953-206-003-0. [COBISS.SI-ID 106265600]


2001

25. ZAJC, Dane, DABO, Radoslav (urednik, prevajalec). Izabrane pjesme. Zagreb: Konzor, 2001. 107 str., avtorj. fotogr. Orfej. ISBN 953-6317-83-4. [COBISS.SI-ID 117400576]
26. GRAFENAUER, Niko. Izbrisi : elegije. Kolo. [Tiskano izd.]. jesen 2000, god. 11, br. 3, str. 109-128. ISSN 1331-0992. [COBISS.SI-ID 21251170]


2002

27. GRAFENAUER, Niko. Izbrisi. Zagreb: Naklada Jurčić, 2002. 112 str. Posebna izdanja, 29. ISBN 953-6462-58-3. [COBISS.SI-ID 19941218]
28. KOS, Janko (avtor, avtor dodatnega besedila), DABO, Radoslav (urednik, avtor dodatnega besedila). Nova slovenska lirika. 2. dopunjeno i prošireno izd. Zagreb: Konzor, 2002. 564 str. Biblioteka Fibula. ISBN 953-6317-85-0. [COBISS.SI-ID 117398784]


2003

29. ZLOBEC, Ciril. Lovac vlastitog života. Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 2003. 103 str. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, knj. 8. ISBN 953-6810-27-1. [COBISS.SI-ID 22507821]


2004

30. KOSOVEL, Srečko. Odabrane pjesme. Zagreb: Naklada Jurčić, 2004. 169 str. Biblioteka Posebna izdanja, knj. 18. ISBN 953-6462-85-0. [COBISS.SI-ID 214522112]


2005

31. MOZETIČ, Brane. Leptiri. Zagreb: Dan, 2005. 102 str. Knjižnica Pales, knj. 11. ISBN 953-7238-02-4. [COBISS.SI-ID 221439488]
32. MINATTI, Ivan, DABO, Radoslav (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Odabrane pjesme. Zagreb: Dan, 2005. 104 str. Knjižnica Pales, knj. 10. ISBN 953-7238-01-6. [COBISS.SI-ID 221438720]


2011

33. NOVAK, Boris A., OSTI, Josip (avtor dodatnega besedila, urednik). Dlaneno platno : [izabrane pjesme]. Sarajevo: Društvo pisaca Bosne i Hercegovine, 2011. 264 str., ilustr. Edicija Bosanski stećak, knj. 4. ISBN 9958-800-13-6, ISBN 978-9958-800-13-9. [COBISS.SI-ID 45743714]
34. ŠALAMUN, Tomaž. [Pesme]. V: BEGANOVIĆ, Davor (ur.), KAZAZ, Enver (ur.). Unutarnji prijevodi. 1. izd. Podgorica: Sibila; Zagreb: Ljevak, 2011. Str. 246-303. Biblioteka Cicero. ISBN 978-9940-9215-5-2, ISBN 978-953-303-372-3, ISBN 978-953-303-373-0. [COBISS.SI-ID 268907008]


2015

35. NOVAK, Boris A., OSTI, Josip (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Zaostavština : izabrane pjesme. Cetinje: OKF, 2015. 307 str. ISBN 978-9940-36-004-7. [COBISS.SI-ID 59279714]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 26. 1. 2023