COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSAndrej MergedušOsebna bibliografija za obdobje 2007-2022

2007

1. BOHAK, Zarja, MERGEDUŠ, Andrej, PREGL, Metka. Country presentation: rural development in Slovenia : [predstavitev in predavanje na Universidade de Algarve, Faro (Portugalska), 18.3.2007 - 31.3.2007]. Faro, 2007. [COBISS.SI-ID 2520876]


2010

2. MERGEDUŠ, Andrej. Analiza predvidene ukinitve mlečnih kvot za nadaljni razvoj prireje mleka v Sloveniji : diplomsko delo. Maribor: [A. Mergeduš], 2010. XII, 78 f., ilustr. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Univerzitetne diplomske naloge. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=14491. [COBISS.SI-ID 2954796]
3. MERGEDUŠ, Andrej. Rastne in klavne lastnosti govejih pitancev v kontroliranih pogojih reje in primerjava s slovenskim povprečjem : predstavitev na 25. jubilejnem strokovnem posvetu z naslovom "Govedorejski dan 2020", ki se je odvijal v Šentjurju, 20. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 4665644]


2013

4. MERGEDUŠ, Andrej, KRISTL, Janja, IVANČIČ, Anton, ŠOBER, Andreja, LEBOT, Vincent. Variation of potassium contents in taro [Colocasia esculenta (L.) Scott] corms. V: VOJTÍŠKOVÁ, Jiřina (ur.). Proceedings of 3rd International horticultural conference for post-graduate students 2013, Lednice the Czech Republik, October 23rd-24th 2013. Brno; Lednice: Mendel University: Czech Society for Horticultural Science: Faculty of horticulture, 2013. Str. 106-112. ISBN 978-80-7375-892-9. [COBISS.SI-ID 3607084]


2014

5. TOJNKO, Stanislav, VOGRIN, Andrej, STAJNKO, Denis, MERGEDUŠ, Andrej. Katedra za sadjarstvo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru : [predstavitev raziskovalnega in pedagoškega dela na Katedri za sadjarstvo FKBV, RTV Slovenija 1, v oddaji Ljudje in zemlja, 13. april 2014]. Ljubljana: RTV Slovenija 1, 13. 4. 2014. [COBISS.SI-ID 3705388]
6. MERGEDUŠ, Andrej, ATUNG, Cyril, NASS-KOMOLONG, Birte, KRISTL, Janja, IVANČIČ, Anton, LEBOT, Vincent. Starch, proteins and minerals content of Papua New Guinea taro (Colocasia esculenta) corms. Atiner's Conference Paper Series. 2014, no. agr2014-1181, str. 3-10. ISSN 2241-2891. http://www.atiner.gr/papers/AGR2014-1181.pdf. [COBISS.SI-ID 3809068]


2015

7. MERGEDUŠ, Andrej. Cattles and milk production : [predavanje na BEST (Board of Euroepan Students of Technology) Autumn Course 2015, Maribor, 27. 11. 2015]. [COBISS.SI-ID 4074796]
8. MERGEDUŠ, Andrej. Most exotic food crop of the Pacific : [predavanje tujim študentom in profesorjem na Univerzi v Grazu, Institut fur Pflanzenwissenschaften, Bereich Syst. Botanik und Geobotanik, 3. 11. 2015]. Graz, 2015. [COBISS.SI-ID 4041516]
9. MERGEDUŠ, Andrej. Taro in Vanuatu : [predavanje na "Jour fixé", na tretjem tradicionalnem nizu predavanj v organizaciji Katedre za živinorejo, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM, Hoče, 28. 5. 2015]. Hoče, 2015. [COBISS.SI-ID 3939372]
10. MERGEDUŠ, Andrej, KRISTL, Janja, IVANČIČ, Anton, ŠOBER, Andreja, SEM, Vilma, KRIŽAN, Tomaž, LEBOT, Vincent. Variation of mineral composition in different parts of taro (Colocasia esculenta) corms. Food chemistry. [Print ed.]. 2015, vol. 170, march, str. 37-46. ISSN 0308-8146. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.08.025. [COBISS.SI-ID 3776044]


2016

11. REPIČ, Milan, JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej. 10 let preizkušanja bikov polbratov na testni postaji ŽIPO Lenart. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. december 2016, št. 15, str. 28-30, ilustr. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 4263980]
12. MERGEDUŠ, Andrej. Časovna dinamika in variacija kemijske sestave posameznih delov korma tara (Colocasia esculenta) : doktorska disertacija = Temporal dynamics and chemical variation of different parts of taro (Colocasia esculenta) corms : ph. d. thesis. Maribor: [A. Mergeduš], 2016. XIII, 103 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57697. [COBISS.SI-ID 4133164]
13. JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej. From conceptual idea to construction of new free stall for dairy cows using autodesk autocad program. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2016. Vienna: DAAAM International Vienna, 2016. Str. 39-48, ilustr. DAAAM International scientific book. ISBN 978-3-902734-09-9. ISSN 1726-9687. [COBISS.SI-ID 4260908]
14. JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, MERGEDUŠ, Andrej, BRUS, Maksimiljan. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2015 : Progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2016. 20 f., tabele. [COBISS.SI-ID 4075564]
15. JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej, REPIČ, Milan. Preizkušnja sorodnikov bikov lisaste pasme na testni postaji za lastnosti rasti in klavne kakovosti. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. december 2016, št. 15, str. 22- 25, graf. prikazi. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 4263724]
16. KRISTL, Janja, IVANČIČ, Anton, MERGEDUŠ, Andrej, SEM, Vilma, KOLAR, Mitja, LEBOT, Vincent. Variation of nitrate content among randomly selected taro (Colocasia esculenta (L.) Schott) genotypes and the distribution of nitrate within a corm. Journal of food composition and analysis. April 2016, vol. 47, str. 76-81, ilustr. ISSN 0889-1575. DOI: 10.1016/j.jfca.2016.01.007. [COBISS.SI-ID 4089644]


2017

17. JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej. Analiza rezultatov progenega testa bikov na rastne in klavne lastnosti : Predstavitev rezultatov pitanja in nadaljnji potek progenega testa, Lenart, 4. 7. 2017. [COBISS.SI-ID 4381228]
18. BRUS, Maksimiljan, MERGEDUŠ, Andrej, PREVOLNIK POVŠE, Maja, JANŽEKOVIČ, Marjan. Better tolerance against dietary mycotoxins in fattening bulls when supplemented with Farmatan-D. V: ČUBRIĆ ČURIK, Vlatka (ur.). Animal science days. 25th International Symposium 'Animal Science Days' September 20 - 22, 2017 Brandlucken, Austria. [Zagreb]: University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2017. Vol. 82, no. 3, str. 303-306, graf. prikazi. Agriculturae Conspectus Scientificus, vol. 82, Number 2, 3. ISSN 1331-7768. https://hrcak.srce.hr/191846. [COBISS.SI-ID 4399404]
19. BRUS, Maksimiljan, MERGEDUŠ, Andrej, PREVOLNIK POVŠE, Maja, JANŽEKOVIČ, Marjan. Better tolerance on in feed mycotoxicosis incidence with Farmatan-D feed additive fed fattening bulls : predstavitev posterja na 25th International Symposium Animal Science Days, Brandlucken, Austria, 20-22 September, 2017. [COBISS.SI-ID 4381484]
20. JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej. Izvajanje rejskega programa za lisasto pasmo v zadnjem desetletju. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. december 2017, str. 32-34. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 4406828]
21. MERGEDUŠ, Andrej, OBŠTETER, Jana, JANŽEKOVIČ, Marjan. Lastnosti fitnesa v intenzivni prireji mleka in mesa : 9. strokovni posvet. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. marec 2017, št. 16, str. 17-21, ilustr. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 4314156]
22. JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, MERGEDUŠ, Andrej, BRUS, Maksimiljan. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2016 : progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2017. 19 f., tabele. [COBISS.SI-ID 4275500]
23. ŽABJEK, Andreja, ŠKRLEP, Martin, HORVAT ALEKSIĆ, Anja, ŠEGULA, Blaž, PREVOLNIK POVŠE, Maja, MERGEDUŠ, Andrej, REPIČ, Milan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Ocenjevanje kakovosti govejega mesa v rejske namene. V: ŽABJEK, Andreja (ur.). Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji za leto 2016. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2017. Str. 53-62, ilustr. Prikazi in informacije, 294. ISBN 978-961-6998-09-3. http://www.kis.si/f/docs/Prikazi_in_informacije/PI_294_Pregled_zakola_in_klavne_kakovosti_goveda_v_Sloveniji_za_le.pdf. [COBISS.SI-ID 5220200]
24. JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, MERGEDUŠ, Andrej, BRUS, Maksimiljan. Poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2016 in polovico leta 2017 : progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: UM, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2017. 34 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4381740]
25. VRZEL, Martina. Prireja mleka po spremebi[!] načina reje in uvedbi robotske molže : diplomsko delo. Maribor: [M. Vrzel], 2017. IX, 38, [3] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69202. [COBISS.SI-ID 4390188]
26. JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan, MERGEDUŠ, Andrej. Testiranje dodatka tanina v obroku za goveje pitance : (Proizvodnost bikov pitancev lisaste pasme ob uporabi dodatka Farmatan in Tnimil) : Končno poročilo. Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, junij 2017. 42 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4373804]


2018

27. BUNEVSKI, Gjoko, NIKITOVIĆ, Jelena, JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej, PRIŠENK, Jernej, TRAJKOVSKI, Boge, ANTIĆ, Marina. Defining breed standards and breeding goals for domestic donkey. Acta agriculturae Serbica. 2018, vol. 23, no.46, str. 213-221. ISSN 0354-9542. [COBISS.SI-ID 4512812]
28. BRUS, Maksimiljan, MERGEDUŠ, Andrej, JANŽEKOVIČ, Marjan. Fattening beef cattle with various Farmatan products in 1st and 2nd trial : vabljeno predavanje na seminarju z naslovom "Latest experiences of using Tanin products from different countries" v okviru dogodka 95th Anniversary celebration of company Tanin Sevnica, Grand Hotel Bernardin, Portorož, 19. oktober 2018. [COBISS.SI-ID 4490028]
29. JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej, ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2017 : progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2018. 20 f., tabele. [COBISS.SI-ID 4460844]
30. MERGEDUŠ, Andrej, JANŽEKOVIČ, Marjan. Občni zbor Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije 2018. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. april 2018, št. 19, str. 41-42. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 4461100]
31. MERGEDUŠ, Andrej. Poročilo za leto 2018 : predstavitev na delovnem sestanku Rezultati progenega testa v letu 2018 in nadaljnje delo na progenem testu", ki je potekal v Lenartu, 16. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 4525356]
32. JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej, BREZNIK, Anita. Progeni test bikov lisaste pasme in delo študentov FKBV : prispevek v oddaji na TVSLO1 "Ljudje in zemlja", 18. 11. 2018. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174576430. [COBISS.SI-ID 4495404]
33. MERGEDUŠ, Andrej, PŠENKOVÁ, Martina, BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Tannins and their effect on production efficiency of ruminants. Agricultura. [Print ed.]. dec. 2018, vol. 15, no. 1/2, str. 1-11. ISSN 1580-8432. https://journals.um.si/index.php/agricultura/article/view/522, DOI: 10.18690/agricultura.15.1-2.1-11.2018. [COBISS.SI-ID 17018627]
34. MERGEDUŠ, Andrej, BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Testiranje dodatka tanina v obroku za goveje pitance pasme Limousine : končno poročilo. Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, oktober 2018. 24 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4489260]
35. PLOHL, Sergeja. Ugotavljanje stresa konj s pomočjo neinvazivnih metod : diplomsko delo. Maribor: [S. Plohl], 2018. IX, 48, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72275. [COBISS.SI-ID 4480300]


2019

36. BUNEVSKI, Gjoko, NIKITOVIĆ, Jelena, PRIŠENK, Jernej, JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej, SEKOVSKA, Blagica, STOJANOVSKI, S., TRAJKOVSKI, Boge. Defining the breed standards and breeding goals for domestic mountain horse. Journal of agricultural, food and environmental sciences : international scientific journal. April 2019, vol. 73, no. 1, str. 51-59, ilustr. ISSN 2545-4315. http://www.fznh.ukim.edu.mk/JAFES/VOL%2073_2019/51_JAFES%202019%20no.%201.pdf. [COBISS.SI-ID 4605996]
37. BUNEVSKI, Gjoko, TRIVUNOVIĆ, Snežana, ŠTRBAC, Ljuba, JANKOVIĆ, Dobrila, JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej, GANTNER, Vesna, PLAVŠIĆ, Milenko, NIKITOVIĆ, Jelena, KLINCAROV, A. Effective size estimation of autochthonous cattle breeds. V: PERIĆ, Lidija (ur.). Proceedings. The International Symposium on Animal Science (ISAS) 2019, 3-8. 6. 2019, Herceg Novi, Montenegro. Novi Sad: Faculty of Agriculture, 2019. Str. 75-80. ISBN 978-86-7520-468-8. [COBISS.SI-ID 4593964]
38. MERGEDUŠ, Andrej, BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Ekonomika pitanja bikov : predstavljeno na delovnem sestanku z naslovom "Analize prirastov bikov v progenem testu in ekonomika pitanja", Lenart, 3. 7. 2019. [COBISS.SI-ID 4607788]
39. MERGEDUŠ, Andrej, VRZEL, Martina, BUNEVSKI, Gjoko, BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Introduction of automatic milking and its effect on milk production. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2019. Vienna: DAAAM International Vienna, 2019. Str. 109-122, ilustr. DAAAM International scientific book. ISBN 978-3-902734-24-2. ISSN 1726-9687. https://www.daaam.info/Downloads/Pdfs/science_books_pdfs/2019/Sc_Book_2019-009.pdf. [COBISS.SI-ID 4647468]
40. JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej, ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2018 : progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2019. 20 f., tabele. [COBISS.SI-ID 4516140]
41. MERGEDUŠ, Andrej. Poročilo prirastov predhodnih skupin : predstavljeno na delovnem sestanku z naslovom "Analize prirastov bikov v progenem testu in ekonomika pitanja", Lenart, 3. 7. 2019. [COBISS.SI-ID 4607532]
42. MERGEDUŠ, Andrej. Poročilo za leto 2018 : predstavljeno na delovnem sestanku z naslovom "Rezultati progenega testa v letu 2018 in nadaljnje delo na progenem testu", Lenart, 16. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 4607020]
43. MERGEDUŠ, Andrej, JANŽEKOVIČ, Marjan. Rezultati preizkušanja bikov lisaste pasme v 50. skupini progenega testa. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. december 2019, št. 24, str. 16-18, ilustr. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 4645932]
44. MERGEDUŠ, Andrej, JANŽEKOVIČ, Marjan. Rezultati rastnih in klavnih lastnosti bikov lisaste pasme v progenem testu : predstavitev na 13. strokovnem posvetu z naslovom "Značilnosti in prednosti lisaste pasme za prirejo mesa, Hoče, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM, 22. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 4541740]
45. MERGEDUŠ, Andrej, JANŽEKOVIČ, Marjan. Rezultati rastnih in klavnih lastnosti bikov v progenem testu. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. april 2019, št. 22, str. 27-30, ilustr. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 4578092]


2020

46. GALUN, Maja. Analiza vpliva manualne terapije, izvedene kot masaža, na površinsko temperaturo pri konjih : diplomsko delo. Maribor: [M. Galun], 2020. V, 34 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=77813. [COBISS.SI-ID 29800195]
47. MERGEDUŠ, Andrej, HARIH, Leon, HOHLER, Anton, JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan. Comparison of different instruments for evaluation of colostrum quality in dairy cattle. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2020. Vienna: DAAAM International Vienna, 2020. Str. 91-98, ilustr. DAAAM International scientific book. ISBN 978-3-902734-27-3. ISSN 1726-9687. DOI: 10.2507/daaam.scibook.2020.07. [COBISS.SI-ID 45321475]
48. NOVAKOVIĆ, Bogoljub, NIKITOVIĆ, Jelena, ANTIĆ, Marina, MERGEDUŠ, Andrej. Insemination index and fertilization success in Holstein's cattle race after retention of the placenta. Journal of agricultural, food and environmental sciences : international scientific journal. 2020, vol. 74, no. 1, str. 46-55, graf. prikazi. ISSN 2545-4315. https://journals.ukim.mk/index.php/jafes/article/view/1411. [COBISS.SI-ID 23895299]
49. MERGEDUŠ, Andrej, JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2019 : progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, januar 2020. 19 f. [COBISS.SI-ID 4656172]
50. MERGEDUŠ, Andrej. Občni zbor Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije 2020. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. junij 2020, št. 25, str. 25-26, ilustr. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 23768067]


2021

51. TURK, Nika. Bivalne potrebe športnih konj in finančna analiza gradnje hleva : diplomsko delo. Maribor: [N. Turk], 2021. VIII, 33 str., [1] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 76770051]
52. ERJAVEC, Karmen, JANŽEKOVIČ, Marjan, KOVAČ, Milena, SIMČIČ, Mojca, MERGEDUŠ, Andrej, TERČIČ, Dušan, KLOPČIČ, Marija. Changes in use of communication channels by livestock farmers during the COVID-19 pandemic. Sustainability. 2021, vol. 13, no. 18, str. 1-14, ilustr. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/18/10064, DOI: 10.3390/su131810064. [COBISS.SI-ID 75932675]
53. ERJAVEC, Karmen, JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej, JORDAN, Dušanka, BENEDIČIČ, Janez, KLOPČIČ, Marija. Govedorejci o nastanitvenih sistemih za krave molznice ali krave dojilje. Kmečki glas. 7. jul. 2021, letn. 78, št. 27, str. 11, ilustr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 69712387]
54. MERGEDUŠ, Andrej, JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2020 : progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, januar 2021. 19 f., tabele. [COBISS.SI-ID 48469763]
55. MERGEDUŠ, Andrej, JANŽEKOVIČ, Marjan. Rezultati testiranja bikov lisaste pasme v 50. in 51. progenotestni skupini. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. marec 2021, št. 28, str. 24-26, ilustr. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 65484547]
56. KRISTL, Janja, SEM, Vilma, MERGEDUŠ, Andrej, ZAVIŠEK, Mojca, IVANČIČ, Anton, LEBOT, Vincent. Variation in oxalate content among corm parts, harvest time, and cultivars of taro (Colocasia esculenta (L.) Schott). Journal of food composition and analysis. September 2021, vol. 102, 104001, str. 1-8, graf. prikazi. ISSN 0889-1575. DOI: 10.1016/j.jfca.2021.104001. [COBISS.SI-ID 66010627]


2022

57. MERGEDUŠ, Andrej. Agritourism and animal husbandry: Where do they meet? : predavanje na CEEPUS summer school "Tourism and agriculture = Agrotourism, tourism culture and more", University of Maribor, Faculty of Agriculture and Live Sciences, 7. 9. 2022. [COBISS.SI-ID 123495171]
58. MERGEDUŠ, Andrej, JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, KRANER ŠUMENJAK, Tadeja, BRUS, Maksimiljan. Growth performance, meat quality, and fecal microbial population in limousin bulls supplemented with hydrolyzable tannins. Agriculture. 2022, vol. 12, str. 1-16, graf. prikazi. ISSN 2077-0472. DOI: 10.3390/agriculture12070939. [COBISS.SI-ID 116379139]
59. MERGEDUŠ, Andrej, JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2021 : progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, januar 2022. 19 str. [COBISS.SI-ID 94325251]
60. SENEGAČNIK, Katja. Ocenjevanje dobrega počutja športnih konj in konj v ljubiteljskih rejah : diplomsko delo. Maribor: [K. Senegačnik], 2022. XI, 58, [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 124898051]
61. KODERMAN, Patricija, JORDAN, Dušanka, MERGEDUŠ, Andrej. Odgovor na vprašanje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na temo intervencija dobrobit živali iz strateškega načrta SKP 2023-2027 - konji. Maribor; Ljubljana: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede: Biotehniška fakulteta, 2022. 11 str. [COBISS.SI-ID 116404483]
62. JORDAN, Dušanka, MERGEDUŠ, Andrej, KODERMAN, Patricija. Rezultati v okviru projekta - CRP V4-2012 "Razvoj trajnostnih konceptov gradenj hlevov" konji : predstavitev na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Ljubljana, 11. 7. 2022. [COBISS.SI-ID 116397571]
63. KODERMAN, Patricija, MERGEDUŠ, Andrej, JORDAN, Dušanka. Sistemi uhlevitve konj v Sloveniji = Housing of horses in Slovenia. V: ČEH, Tatjana (ur.), KAPUN, Stanko (ur.). 30. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2022 = 30th International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals [being] Zadravec-Erjavec Days 2022 : zbornik predavanj = proceedings : Murska Sobota, 17. in 18. november 2022, 17th and 18th November 2022. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2022. Str. 107-114, ilustr. ISBN 978-961-94540-7-7. [COBISS.SI-ID 130760963]
64. PLANTEV, Urška. Srčni utrip kobile pred in med žrebitvijo : diplomsko delo. Maribor: [U. Plantev], 2022. VIII, 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 99007235]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 4. 1. 2023