COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNataša ŠtandekerOsebna bibliografija za obdobje 1990-2025

2004

1. ŠTANDEKER, Nataša. Vpliv sprememb v organizaciji dela na motivacijo zaposlenih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [N. Štandeker], 2004. 60 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4042003]


2012

2. ŠTANDEKER, Nataša. Certifikati kakovosti v bolnišnicah : magistrsko delo Management v zdravstvu in socialnem varstvu. Kranj: [N. Štandeker], 2012. 72 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=52953. [COBISS.SI-ID 7124499]


2016

3. ŠTANDEKER, Nataša. Model delovne sposobnosti : teoretična izhodišča in možnosti raziskovanja z uporabo indeksa delovne sposobnosti. Revija za zdravstvene vede. [Tiskana izd.]. 2016, vol. 3, no. 1, str. 94-104. ISSN 2350-3610. http://fzv.vs-nm.si/uploads/FZV_pripone/revija/revija_jhs_2016_v3n1_www.pdf. [COBISS.SI-ID 514419319]


2019

4. ŠTANDEKER, Nataša. Model dolgotrajne oskrbe v Avstriji. V: KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Integrirana dolgotrajna oskrba : odziv na potrebe dolgožive družbe v Sloveniji : zbornik povzetkov. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2019. Str. 24. ISBN 978-961-6889-33-9. [COBISS.SI-ID 96788225]


2020

5. GHEJU, Claudia Emanuela. Leitlinien für prä- und postoperative Pflegemaßnahmen bei Organtransplantationen, die vom gehobenen dienst in der Gesundheits- und krankenpflege durchzuführen sind = Navodila za izvedbo pre – in po operativnih intervencij zdravstvene nege pri bolnikih z transplanatcijo = Guidelines for pre- and post-operative care measures for organ transplantation to be carried out by the health and nursing professions : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Zdravstvena nega. Maribor: [C. E. Gheju], 2020. 40 str. https://d.cobiss.net/repository/si/files/134831875/110645/Claudia-Emanuela-Gheju---dd4592.pdf/terms. [COBISS.SI-ID 134831875]
6. KARNER, Eva Maria. Die Pflegerische Betreuung eines pädiatrischen all Patienten im system Primary Nursing = Zdravstvena nega otroka z akutno limfno levkemijo v sistemu primarne zdravstvene nege = The nursing care of a standard pediatric all patient in primary nursing : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Zdravstvena nega. Maribor: [E. M. Karner], 2020. 57 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 120730371]
7. EBNER, Lisa Maria. Schmerzmanagement bei Personen mit Demenz = Obvladovanje bolečine pri osebah obolelih za demenco = Pain management in people with dementia : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Zdravstvena nega. Maribor: [L. M. Ebner], 2020. 45 str., ilustr. https://d.cobiss.net/repository/si/files/134832387/110647/Ebner-Lisa.pdf/terms. [COBISS.SI-ID 134832387]
8. ŠTANDEKER, Nataša. Socialnogerontološki model podaljšanja delovne sposobnosti zaposlenih v institucionalnem varstvu starejših : doktorska disertacija. Maribor: [Štandeker N.], 2020. 188 str. + 40 f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 52219139]
9. JAKLIN, Maja. Uporabnost teoretičnih modelov zdravstvene nege pri obravnavi oseb, obolelih za demenco, v domovih starejših v Pomurju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [M. Jaklin], 2020. 52 str., [13] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 71656707]
10. ŠTANDEKER, Nataša. Življenje v domovih starejših v Avstriji med pandemijo COVID-19. Kakovostna starost : časopis za socialno gerontologijo in gerontagogiko. 2020, letn. 23, št. 3, str. 10-15. ISSN 1408-869X. [COBISS.SI-ID 35772675]


2021

11. ŠTANDEKER, Nataša. Dejavniki, ki vplivajo na delovno sposobnost zaposlenih v institucionalnem varstvu starejših v Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji. Kakovostna starost : časopis za socialno gerontologijo in gerontagogiko. 2021, letn. 24, št. 1, str. 31-41, ilustr. ISSN 1408-869X. http://www.inst-antonatrstenjaka.si/izdelki/161.pdf. [COBISS.SI-ID 113082115]
12. VOGRIN, Anita. Negovalne intervencije pri zavračanju inkontinentnih pripomočkov pri obolelih za demenco : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Maribor: [A. Vogrin], 2021. 46 str., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 71917827]
13. URBANIČ, Marija. Občutenje osamljenosti starejših v času izbruha virusa COVID-19 v patronažnem varstvu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Maribor: [M. Urbanič], 2021. 46 str., [15] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 76795395]
14. SRT, Lara. Pomen izražanja s ponavljajočimi se besednimi zvezami pri osebah, obolelih za demenco : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Zdravstvena nega. Maribor: [L. Srt], 2021. 40 str. https://d.cobiss.net/repository/si/files/121556227/107543/Srt_Lara_2021_Pomen-Izra%C5%BEanja-z-ponavlajo%C4%8Dimi-se-besednimi-z.pdf/terms. [COBISS.SI-ID 121556227]
15. ŠTANDEKER, Nataša. Zadnji požirek šampanjca. Kakovostna starost : časopis za socialno gerontologijo in gerontagogiko. 2021, letn. 24, št. 1, str. 75-78. ISSN 1408-869X. [COBISS.SI-ID 117529347]


2022

16. ŠTANDEKER, Nataša. Druga barva lune. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2022. 284 str. Zbirka Frontier, Proza, 220. ISBN 978-961-7150-53-7. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 110178051]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 4. 1. 2023