COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSDanica AvsecOsebna bibliografija za obdobje 1970-2022

1987

1. MIHEV, Dušanka, AVSEC, Danica, URLEP-ŠALINOVIĆ, Veronika, JELATANCEV, Biserka. DIK kod kirurškog bolesnika u intenzivnoj terapiji. V: 26. intersekcijski sastanak kirurga Slovenije i Hrvatske uz sudjelovanje kirurga s područja Alpe-Jadran : [Pula, 1-3. listopada 1987] : [sažeci]. [Pula: Zbor liječnika Istre], 1987. Str. 39. [COBISS.SI-ID 2380863]
2. AVSEC, Danica, MIHEV, Dušanka, JELATANCEV, Biserka, URLEP-ŠALINOVIĆ, Veronika. DIK kod politraume. V: 26. intersekcijski sastanak kirurga Slovenije i Hrvatske uz sudjelovanje kirurga s područja Alpe-Jadran : [Pula, 1-3. listopada 1987] : [sažeci]. [Pula: Zbor liječnika Istre], 1987. Str. 38. [COBISS.SI-ID 2380607]


1990

3. AVSEC, Danica, TOŠ, Lučka, PAVČNIK, Dušan. Tromboza vene subklavije zaradi centralnega venskega katetra. Zdravstveni vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. 1990, letn. 59, št. 7-8, str. 361-363. ISSN 0350-0063. [COBISS.SI-ID 19722498]


1993

4. ARKO-MIHEV, Dušanka, AVSEC, Danica, ZALAR, Jurij, FRANKO-KANCLER, Tatjana. Interdisciplinarna diagnostika pljučnice pri bolnikih v enoti intenzivne terapije. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. 1993, letn. 62, št. 3, str. 85-88. ISSN 1318-0347. [COBISS.SI-ID 34526208]
5. ZABAVNIK, Zoran, AVSEC, Danica, URLEP-ŠALINOVIĆ, Veronika. Regionalna anestezija pri bolnikih s peroralno trombembolično zaščito. V: RAFAJ, Tomislav (ur.), RUS-VAUPOT, Viktorija (ur.). Zbornik predavanj. [Ljubljana]: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za anesteziologijo in intenzivno medicino; Slovenj Gradec: Splošna bolnišnica, 1993. Str. 179-182. ISBN 961-6032-00-3. [COBISS.SI-ID 8433625]


1997

6. ZABAVNIK, Zoran, ARL-ŠPRAH, E., AVSEC, Danica. Alergična reakcija po uporabi succinylcholina. V: HRIBAR-HABINC, Miša (ur.), APFEL, Miša (ur.). Zbornik predavanj = Proceedings. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino: = Slovenian Medical Society, Slovenian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, 1997. Str. 216-221. ISBN 961-90190-4-0. [COBISS.SI-ID 7110361]


1998

7. AVSEC, Danica. Beseda urednice. V: AVSEC, Danica (ur.). Transplantacija, sodoben način zdravljenja : zbornik predavanj in praktikum. Maribor: Splošna bolnišnica, 1998. Str. 10. [COBISS.SI-ID 8910041]
8. AVSEC, Danica. Intubacija z upogljivim bronhoskopom. V: Učna delavnica o posebni intubaciji, 6.-7.11.1998. [s.l.: s.n.], 1998. Str. 33-40. [COBISS.SI-ID 9045209]
9. AVSEC, Danica, ZABAVNIK, Zoran. Možganska smrt - informiranost zdravnikov = Brain death - how are the doctors informed and what do they think?. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. julij-avgust 1998, letn. 67, št. 7/8, str. 401-403. ISSN 1318-0347. [COBISS.SI-ID 7877593]
10. AVSEC, Danica. Mrtvi dajalec organov in tkiv. V: AVSEC, Danica (ur.). Transplantacija, sodoben način zdravljenja : zbornik predavanj in praktikum. Maribor: Splošna bolnišnica, 1998. Str. 43-51. [COBISS.SI-ID 8911321]
11. AVSEC, Danica. Multiorganska odpoved kot vzrok smrti pri bolnikih, zdravljenih v IT. V: FLIS, Vojko (ur.). Knjiga povzetkov = Book of abstracts. Drugi kongres Združenja kirurgov Slovenije z mednarodno udeležbo, Maribor, 21.-23.5.1998 = Second congress of Surgical society of Slovenia with international participation, Maribor, 21.-23.5.1998. Maribor, 1998. Str. 53-54. [COBISS.SI-ID 8619993]
12. AVSEC, Danica (urednik). Transplantacija, sodoben način zdravljenja : zbornik predavanj in praktikum. Maribor: Splošna bolnišnica, 1998. 232 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42978305]
13. VONČINA, Jasna, AVSEC, Danica. Transplantation programme in Slovenia. V: BREN, Andrej (ur.), et al. International Conference on Transplantation with Emphasis on Kidney, October 8 - 9, 1998, Medical Faculty University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia : clinico-pathological overview with honorary guest speaker Steen Olsen (Denmark) : [proceedings]. Ljubljana: Medical Faculty, Institute of Pathology: University Medical Centre, Department of Nephrology, 1998. Str. 1-5. ISBN 961-6264-04-4. [COBISS.SI-ID 8563929]
14. ZABAVNIK, Zoran, AVSEC, Danica. Vzdrževanje možnega mrtvega dajalca organov v intenzivni terapiji. V: AVSEC, Danica (ur.). Transplantacija, sodoben način zdravljenja : zbornik predavanj in praktikum. Maribor: Splošna bolnišnica, 1998. Str. 53-63. [COBISS.SI-ID 8911577]


1999

15. AVSEC, Danica. Bolnišnične okužbe v kirurški enoti za intenzivno terapijo. V: DRAGAŠ, Ana Zlata (ur.), LORENČIČ ROBNIK, Slavica (ur.), KOTNIK-KEVORKIJAN, Božena (ur.). Bolnišnične okužbe : zbornik predavanj. Maribor: Splošna bolnišnica, 1999. Str. 51-63. [COBISS.SI-ID 9914329]
16. AVSEC, Danica. Masivna transfuzija. V: URLEP-ŠALINOVIĆ, Veronika (ur.). Zbornik predavanj : strokovno srečanje ob 50-letnici Oddelka za transfuziologijo in imunohematologijo, Maribor, 3. in 4. december 1999. Maribor: Splošna bolnišnica, Oddelek za transfuziologijo in imunohematologijo, 1999. Str. 169-175. [COBISS.SI-ID 11034329]
17. AVSEC, Danica. Težka intubacija. V: KREMŽAR, Boriana (ur.). Šola intenzivne medicine. Ljubljana: Slovensko združenje za intenzivno medicino, 1999. Str. 31-48. ISBN 961-90042-9-9. [COBISS.SI-ID 10946009]


2000

18. AVSEC, Danica. Donorska bolnišnica. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. april 2000, letn. 9, št. 4, str. 38-39. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 11306713]
19. AVSEC, Danica. Medsebojni odnosi pri zdravnikih, ki živijo najbolj stresno. V: RAKOVEC-FELSER, Zlatka (ur.). Celostni pogled na bolnika. Komunikacija bolnik, svojci - zdravnik, zdravstveno osebje : zbornik predavanj in praktikum, 10. in 11. novembra 2000. Maribor: Splošna bolnišnica, 2000. Str. 83-90. [COBISS.SI-ID 12567001]
20. AVSEC, Danica. Težka intubacija. V: Zbornik predavanj. Ljubljana: Slovensko združenje za intenzivno medicino, 2000. Str. 89-107. ISBN 961-6373-00-5. [COBISS.SI-ID 12890841]
21. AVSEC, Danica. Uporaba bronhoskopske tehnike v anesteziologiji. V: PAVER-ERŽEN, Vesna (ur.), MANOHIN, Aleksander (ur.), HRIBAR-HABINC, Miša (ur.). Respiracija : kontinuirano podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije (CME) : [osmi tečaj FEEA (ponovljeni 1. tečaj), Portorož, 14. - 16. april 2000]. Ljubljana: Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino, Slovensko zdravniško društvo, 2000. Str. 156-171. ISBN 961-90190-9-1. [COBISS.SI-ID 12738265]


2002

22. AVSEC, Danica (intervjuvanec). Darovani organi, ki vračajo življenje : Slovenija in Eurotransplant po letu dni. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 14. jan. 2002, leto 44, št. 10, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 14357465]
23. AVSEC, Danica. Odprtje Republiškega zavoda za presaditve organov in tkiv Slovenijatransplant. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 11, št. 6, str. 18-19. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 14866905]
24. AVSEC, Danica. Uporaba bronhoskopske tehnike v anesteziologiji. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. Feb. 2002, letn. 71, št. 2, str. 129. ISSN 1318-0347. [COBISS.SI-ID 896575]


2003

25. AVSEC, Danica. Dodatne preiskave za določanje primernosti organov možnega mrtvega darovalca organov za presaditev. V: AVSEC, Danica (ur.), VONČINA, Jasna (ur.). Transplantacijska dejavnost : donorski program. 1, Organi. Ljubljana: Zavod RS za presaditev organov in tkiv Slovenija-transplant, 2003. Str. 67-74. ISBN 961-91156-0-0. [COBISS.SI-ID 17884889]
26. AVSEC, Danica. Najbolj etična oblika odgovornosti do soljudi : darovanje organov. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 1. februar 2003, letn. 12, št. 2, str. 34-36. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 15919833]
27. AVSEC, Danica, ZABAVNIK, Zoran. Obvezni podatki o MMD in obvezne preiskave pri MMD organov in tkiv. V: AVSEC, Danica (ur.), VONČINA, Jasna (ur.). Transplantacijska dejavnost : donorski program. 1, Organi. Ljubljana: Zavod RS za presaditev organov in tkiv Slovenija-transplant, 2003. Str. 73-74. ISBN 961-91156-0-0. [COBISS.SI-ID 1444927]
28. AVSEC, Danica. Organizacija transplantacijske mreže v Sloveniji in naše mednarodno sodelovanje. V: BALAŽIC, Jože (ur.), KORNHAUSER, Pavle (ur.). Medicinska etika : deontološka vprašanja pri delu zdravnika. Ljubljana: Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete, 2003. Str. 70-72. ISBN 961-90023-5-0. [COBISS.SI-ID 15840729]
29. AVSEC, Danica. Pogovor z družino. V: AVSEC, Danica (ur.), VONČINA, Jasna (ur.). Transplantacijska dejavnost : donorski program. 1, Organi. Ljubljana: Zavod RS za presaditev organov in tkiv Slovenija-transplant, 2003. Str. 51-54. ISBN 961-91156-0-0. [COBISS.SI-ID 17884121]
30. AVSEC, Danica (urednik), BRILEJ, Martin (urednik). Program presajanja organov v Sloveniji = Organ transplantations in Slovenija : daruj organe reši življenje. [Ljubljana]: Slovensko društvo Transplant, 2003. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 301467648]
31. AVSEC, Danica (urednik), VONČINA, Jasna (urednik). Transplantacijska dejavnost : donorski program. 1, Organi. Ljubljana: Zavod RS za presaditev organov in tkiv Slovenija-transplant, 2003. 146 str., ilustr., preglednice. ISBN 961-91156-0-0. [COBISS.SI-ID 126368512]
32. AVSEC, Danica. Transplantacijska dejavnost in pravne osnove. V: KANDUS, Aljoša (ur.), BUTUROVIĆ-PONIKVAR, Jadranka (ur.), BREN, Andrej (ur.). Transplantacija 2003. Ljubljana: Klinični oddelek za nefrologijo, Interna klinika, Klinični center, 2003. Str. 40-49. ISBN 961-90274-8-5. [COBISS.SI-ID 16261849]
33. AVSEC, Danica. Uvodna beseda. V: AVSEC, Danica (ur.), VONČINA, Jasna (ur.). Transplantacijska dejavnost : donorski program. 1, Organi. Ljubljana: Zavod RS za presaditev organov in tkiv Slovenija-transplant, 2003. Str. 11-12. ISBN 961-91156-0-0. [COBISS.SI-ID 17882329]
34. AVSEC, Danica, ZABAVNIK, Zoran. Vzdrževanje možnega mrtvega darovalca organov in tkiv v intenzivni terapiji. V: AVSEC, Danica (ur.), VONČINA, Jasna (ur.). Transplantacijska dejavnost : donorski program. 1, Organi. Ljubljana: Zavod RS za presaditev organov in tkiv Slovenija-transplant, 2003. Str. 87-97. ISBN 961-91156-0-0. [COBISS.SI-ID 1444671]


2004

35. AVSEC, Danica. National transplant network. V: POŽAR-LUKANOVIČ, Neva (ur.). Final program, book of lectures and abstracts. Ljubljana: Kongres, 2004. Str. 20-25. ISBN 961-238-282-4. [COBISS.SI-ID 19326425]
36. AVSEC, Danica. Nesebična pomoč drugim. Dostop : [glasilo Društva Dostop]. 2004, letn. 1, št. 3, str. 6-[7], portreta. ISSN 1581-8535. [COBISS.SI-ID 229384448]


2005

37. AVSEC, Danica, ŽUNIČ, Vesna, MAHNIČ, Mateja, JUŽNIČ SOTLAR, Maja. Dajmo življenju priložnost : informativne strani Slovenija-transplant o darovanju organov, tkiv in celic. Ljubljana: Slovenija-transplant, Zavod RS za presaditve organov in tkiv, 2005. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 81068]
38. KOVAČIČ, Leja. Darovanje organov = Organ donation. Ljubljana: [K. Leja], 2005. 91 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2227307]
39. AVSEC, Danica. The organisation of Slovenia transplant and national network. V: MEŠIĆ, Enisa (ur.). Zbornik radova II nefrološkog kongresa Bosne i Hercegovine, Tuzla, 06 - 09. 04. 2005 = Proceedings of the II nephrology congress of Bosnia and Herzegovina, Tuzla, April 6 - 9, 2005. Tuzla: Print Com, 2005. Str. 226-230. ISBN 9958-633-45-0. [COBISS.SI-ID 20687065]
40. AVSEC, Danica. The organisation of Slovenia-transplant and national network. V: MEŠIĆ, Enisa (ur.). II nefrološki kongres Bosne i Hercegovine, Tuzla, 06-09.04.2005 : finalni program, pozvana predavanja i knjiga zažetaka = II nephrology congress of Bosnia and Herzegovina : final program, invited lectures and book of abstracts. Tuzla: PrintCom, 2005. Str. 75-78. ISBN 9958-633-39-6. [COBISS.SI-ID 19544025]
41. AVSEC, Danica. Program presajanja čvrstih organov v Sloveniji = Program of transplantation of organs in Slovenia. V: BEOVIĆ, Bojana (ur.), STRLE, Franc (ur.), ČIŽMAN, Milan (ur.). Okužbe pri transplantirancih ; Novosti v infektologiji. Infektološki simpozij, marec 2005, Ljubljana. Ljubljana: Sekcija za kemoterapijo SZD: Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Klinični center: Medicinska fakulteta, 2005. Str. 97-104. [COBISS.SI-ID 19825113]
42. SEDONJA, Simon. Vloga medicinske sestre pri umrlem darovalcu organov : diplomska naloga. Maribor: [S. Sedonja], 2005. [77] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1208. [COBISS.SI-ID 1017252]
43. AVSEC, Danica. Vloga Slovenija-transplanta pri presaditvi ledvic. V: KANDUS, Aljoša (ur.), BUTUROVIĆ-PONIKVAR, Jadranka (ur.), BREN, Andrej (ur.). Presaditev ledvic. Ljubljana: Klinični oddelek za nefrologijo, Interna klinika, Klinični center, 2005. Str. 29-37. ISBN 961-91354-2-3. [COBISS.SI-ID 19450073]


2006

44. ŽUNKOVIČ, Nastasja. Mnenja študentov Univerze v Mariboru o darovanju tkiv in organov : diplomsko delo. Maribor: [N. Žunkovič], 2006. [80] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1491. [COBISS.SI-ID 1189284]
45. URAN, Alojz (intervjuvanec), AVSEC, Danica (oseba, ki intervjuva). Plemenita dejanja ustvarjajo ozračje dobrote in povezanosti : nadškof o darovanju organov. Ameriška domovina. 2006, letn. 108, št. 2, str. 15-16, ilustr. ISSN 0164-680X. [COBISS.SI-ID 227830784]
46. AVSEC, Danica. Poslanstvo in razvoj Zavoda RS za presaditev organov in tkiv Slovenija-transplant. V: BLUMAUER, Robert (ur.). Zbornik. 5. obletnica ustanovitve Slovenija Transplanta in 1. strokovno srečanje Slovenskega združenja za transplantacijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, Terme Čatež - Grad Mokrice, Slovenija, 25. in 26. maj 2006. Ljubljana: Slovensko združenje za transplantacijo: Slovenija Transplant: Klinični center, 2006. Str. 11-25. ISBN 961-6442-16-3. [COBISS.SI-ID 21562841]
47. AVSEC, Danica (urednik), VONČINA, Jasna (urednik). Transplantacijska dejavnost. Ljubljana: Slovenija-transplant, 2006. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 225029632]
48. ZORE, Alenka. Zdravstvena nega mrtvega dajalca organov : diplomsko delo. Maribor: [A. Zore], 2006. [75] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1457. [COBISS.SI-ID 1172388]


2007

49. AVSEC, Danica (intervjuvanec). Pogovor z Danico Avsec Letonja. Medicinski mesečnik. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 3, št. 3, str. 86-90, portret. ISSN 1854-1313. [COBISS.SI-ID 22883033]


2008

50. AVSEC, Danica. Dejavnost Zavoda Republike Slovenije za presaditev organov in tkiv. JAMA : the journal of the American Medical Association. [Slovenska tiskana izd.]. 2008, letn. 16, št. 2, str. 51-52. ISSN 1318-1092. [COBISS.SI-ID 24818905]
51. AVSEC, Danica (intervjuvanec). Intervju z Danico Avsec Letonja, direktorico Republiškega zavoda za presaditve organov in tkiv, Slovenija-transplant. NOVIS : novice, obvestila, vesti, informacije združenja. julij-avgust 2008, letn. 35, št. 5, str. 48-49. ISSN 1580-4917. [COBISS.SI-ID 25048537]
52. AVSEC, Danica, ŠPEC-MARN, Ana. Traceability, transparency required. V: DROBNIČ, Matej (ur.), KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Cell and Tissue Engineering Society of Slovenia, 2008. Str. 40-41. ISBN 978-961-92401-0-6. [COBISS.SI-ID 24299481]


2009

53. MANYALICH, Marti, RICART, A., MARTÍNEZ, I., BALLESTE, C., PAREDES, D., VILARDELL, J., AVSEC, Danica, DIAS, L., FEHRMAN-ECKHOLM, I., KYRIAKIDES, G., LINE, P.D., MAXWELL, A., NANNI COSTA, Alessandro, PAEZ, G., TURCU, R., WALASZEWSKI, J., et al. EULID project : European living donation and public health. V: 10th Congress of the Catalan Transplantation Society, Barcelona, Februar 22-25, 2009. [Boston]: Elsevier Science, 2009. Str. 2021-2024. Transplantation Proceedings, vol. 41, issue 6. ISSN 0041-1345. DOI: 10.1016/j.transproceed.2009.05.021. [COBISS.SI-ID 516304921]
54. MANYALICH, Marti, AVSEC, Danica, et al. EULID project. European living donation and public health. Transplant international. Aug. 2009, vol. 22, suppl. 2, str. 230. ISSN 0934-0874. [COBISS.SI-ID 516301593]
55. AVSEC, Danica. Nacionalna transplantacijska mreža in povezava z evrotransplantom. V: ARNOL, Miha (ur.), et al. Presaditev ledvic. 1. dopolnjena izd. Ljubljana: Klinični oddelek za nefrologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinični center, 2009. Str. 33-40. ISBN 978-961-91354-6-4. [COBISS.SI-ID 25905369]
56. AVSEC, Danica, DOLENC, Matej, DOLINŠEK, Mojca, DRAGAŠ, Ana Zlata, GRGIČ-VITEK, Marta, GROSEK, Štefan, KERSNIČ, Petra, KOLMAN, Jana, KOMPAN, Lidija, KRAMAR, Zdenka, REMEC-ZAFRED, Tatjana, ŠKERL, Marjeta, ŽOHAR ČRETNIK, Tjaša, LUŽNIK-BUFON, Tatjana (urednik). Strokovne podlage in smernice za obvladovanje in preprečevanje okužb. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje RS, 2009. http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/zdravstveno_varstvo_v_posebnih/NAKOBO_junij_2010/MZ_Smernice_2009_ORIG_SKUPNO_010610.pdf. [COBISS.SI-ID 1111212]
57. DUH, Katarina. Vloga medicinske sestre pri pripravi pacienta na transplantacijo ledvice : (diplomsko delo). Maribor: [K. Duh], 2009. V, 66 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=8041. [COBISS.SI-ID 1473444]


2011

58. AVSEC, Danica (avtor, urednik), ŠIMENC, Jana (avtor, urednik). European donation day : toolkit for event organizers. Ljubljana: Institute for Transplantation of Organs and Tissue of the Republic of Slovenia, Slovenija-transplant, 2011. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-91156-1-9. [COBISS.SI-ID 255275520]
59. BOŽIĆ, Sladjana. Vloga medicinske sestre po transplantaciji ledvice : (diplomsko delo). Maribor: [S. Božić], 2011. V, 89 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=22986. [COBISS.SI-ID 1707172]


2012

60. SPASOVSKI, Goce, BUŠIĆ, Mirela, PIPERO, Pëllumb, SARAJLIĆ, Lada, SUBOTIĆ POPOVIĆ, Andreja, DZHALEVA, Theodora, CODREANU, Igor, MUGOSA RATKOVIĆ, Marina, POPESCU, Irinel, LAUŠEVIĆ, Mirjana, AVSEC, Danica, RALEY, Lydia, EKBERG, Henrik, PLOEG, Rutger Jan, DELMONICO, Francis, et al. Current status of transplantation and organ donation in the Balkans : could it be improved through the South-eastern European Health Network (SEEHN) initiative?. Nephrology, dialysis, transplantation. apr. 2012, vol. 27, no. 4, str. 1319-1323, tabele, graf. prikazi. ISSN 0931-0509. DOI: 10.1093/ndt/gfs071. [COBISS.SI-ID 4018452]
61. KUŠTRIN, Andreja (scenarist), HOFER, Andrej (oseba, ki intervjuva), AVSEC, Danica (intervjuvanec), HOMAN, Matjaž (intervjuvanec), GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec), OREL, Rok (intervjuvanec), ROŽMAN, Primož (intervjuvanec), GREGORIČ, Igor (intervjuvanec), KNEŽEVIČ, Ivan (intervjuvanec), VRTOVEC, Bojan (intervjuvanec), DACINGER, Renata (urednik). Dobra ura. Ljubljana: RTV Slovenija, 2012. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobra-ura/152967394. [COBISS.SI-ID 30440409]


2013

62. ŠIMENC, Jana, AVSEC, Danica. Etični izzivi v transplantacijski medicini : presajanje organov. Delo. [Tiskana izd.]. 6. jun. 2013, leto 55, št. 129, str. 14. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 268417024]
63. AVSEC, Danica, ŠIMENC, Jana. MobilDonor programmes and public support for organ donation in Slovenia : reflections of Slovenija Transplant. V: RANDHAWA, Gurch (ur.), SCHICKTANZ, Silke (ur.). Public engagement in organ donation and transplantation : (from the ELPAT Public Issues Working Group). Lengerich [etc.]: Pabst Science Publishers, 2013. Str. 114-123. ISBN 978-3-89967-821-5. [COBISS.SI-ID 55632738]
64. AVSEC, Danica, ŠIMENC, Jana. Mobilising the public for deceased donations in Slovenia : actions taken by Slovenija-Transplant. Organs, tissues and cells. 2013, vol. 16, no. 3, str. 183-188. ISSN 1828-0595. [COBISS.SI-ID 55612514]
65. ŠIMENC, Jana, AVSEC, Danica. Should we accept organ donation euthanasia : the view of professional community in Slovenia. V: WEIMAR, Willem (ur.). Global issues, local solutions. Lengerich: Pabst Science Publ., 2013. Str. 113. http://hottproject.com/userfiles/PDF's%20news/ELPAT2013ProgrammeBookweb.pdf. [COBISS.SI-ID 55600226]


2014

66. GAJŠEK, Tea. Jaz sem Darovalec : izjava, ki je Lii dvakrat rešila življenje. Ptuj: Društvo Tara, 2014. 168 str., fotogr. ISBN 978-961-283-172-1. [COBISS.SI-ID 80118785]
67. ŠIMENC, Jana, AVSEC, Danica. Organ donation after euthanasia : views of professional community in Slovenia. V: WEIMAR, Willem (ur.), BOS, Michael A. (ur.), BUSSCHBACH, Jan (ur.). Organ transplantation : ethical, legal and psychosocial aspects, Vol. III : Global issues, local solutions. Lengerich, Westf: Pabst Science Publishers, 2014. Str. 284-289. ISBN 978-3-89967-931-1, ISBN 978-3-89967-932-8. [COBISS.SI-ID 55632226]
68. AVSEC, Danica. Program darovanja in pridobivanja delov človeškega telesa zaradi zdravljenja v Sloveniji. Slovensko mladinsko gledališče : sezona ... 2013/2014, št. 7, str. 56-65. ISSN 2232-2019. [COBISS.SI-ID 275789568]
69. KNEŽEVIČ, Ivan (intervjuvanec), ARNOL, Miha (intervjuvanec), TROTOVŠEK, Blaž (intervjuvanec), ANDJELKOVIČ, Lea (intervjuvanec), STANIČ, Rade (intervjuvanec), AVSEC, Danica (intervjuvanec). Prva sočasna presaditev ledvic in jeter v Sloveniji. Viva : revija za zdravo življenje. [Spletna izd.]. 8. maj 2014, str. 1-4. ISSN 1854-5300. http://www.viva.si/Novice/11577/Prva-so%C4%8Dasna-presaditev-ledvic-in-jeter-v-Sloveniji. [COBISS.SI-ID 1603244]
70. AVSEC, Danica, UŠTAR, Barbara. Slovenski donorski in transplantacijski program = Slovene donor and transplantation programme. V: GREGORC, Cvetka (ur.), et al. Z znanjem in sodelovanjem rešujemo življenja : [zbornik predavanj z recenzijo]. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, 2014. Str. 15-20, tabele. ISBN 978-961-273-084-0. [COBISS.SI-ID 31273689]


2015

71. KNEŽEVIČ, Ivan, POGLAJEN, Gregor, KŠELA, Juš, AVSEC, Danica, JELENC, Matija, ZEMLJIČ, Gregor, OKRAJŠEK, Renata, ŠEBEŠTJEN, Miran, FRLJAK, Sabina, ANDROČEC, Vesna, PINTAR, Tatjana, VRTOVEC, Bojan. Analysis of a significant increase of heart transplantation rates in Slovenia. Journal of heart and lung transplantation. [Print ed.]. 2015, vol. 34, no. 4s, str. s157. ISSN 1053-2498. [COBISS.SI-ID 2506156]
72. KNEŽEVIČ, Ivan, POGLAJEN, Gregor, KŠELA, Juš, AVSEC, Danica, JELENC, Matija, ZEMLJIČ, Gregor, OKRAJŠEK, Renata, ŠEBEŠTJEN, Miran, FRLJAK, Sabina, ANDROČEC, Vesna, PINTAR, Tatjana, VRTOVEC, Bojan. Analysis of a significant increase of heart transplantation rates in Slovenia. V: Final program : ISHLT 2015. Nice: ISHLT, 2015. Str. 184. [COBISS.SI-ID 2510508]
73. AVSEC, Danica, AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana, DUH, Darja, BREZNIK, Matej, ČEBULC, Gorazd, FAFANGEL, Mario, FATUR, Tanja, HROVATIN, Breda, KALAN, Katja, LEVIČNIK-STEZINAR, Snežna, LOVREC, Milan, MALI, Polonca, MALOVRH, Tadej, PERHARIČ, Lucija, RECEK, Marjeta, SOČAN, Maja, STRLE, Franc, RAČNIK, Joško, TERNIFI, Vesna, TRILAR, Tomi, VRDELJA, Mitja, ZVER, Jasna, SOČAN, Maja (urednik). Načrt pripravljenosti na pojav virusa Zahodnega Nila v Sloveniji : predlog delovne skupine za leto 2015. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015. ISBN 978-961-6911-67-2. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/wnv_8.7.2015_final_final_final.pdf. [COBISS.SI-ID 280329728]
74. VUK, Karmen. Ozaveščenost in naklonjenost izvajalcev zdravstvene nege glede posmrtnega darovanja organov in tkiv : (diplomsko delo). Maribor: [K. Vuk], 2015. V, 41 f., VII pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48190. [COBISS.SI-ID 2114980]
75. AVSEC, Danica, ŠIMENC, Jana. Spodbujanje javnosti k opredelitvi za darovanje organov in tkiv po smrti : dejavnosti Slovenija-transplanta. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. mar. 2015, leto 24, št. 3, str. 17-19, ilustr., graf. prikaz. ISSN 1318-0193. http://issuu.com/gooya/docs/isis2015-03/17?e=4411864/11618629. [COBISS.SI-ID 279173888]


2016

76. AVSEC, Danica (urednik). Communicating about organ donation and transplantation : a handbook on theoretical and practical aspects. Ljubljana: Slovenija-Transplant; München: Deutsche Stiftung Organtransplantation, 2016. graf. prikazi. ISBN 978-961-93360-2-1, ISBN 978-3-00-053019-7. http://www.foedus-ja.eu/news-events/downloadable-documents/180-communicating-about-organ-donation-and-transplntation-a-handbook-on-theoretical-and-practical-aspects-1. [COBISS.SI-ID 284573184]
77. BREIDENBACH, Thomas (avtor, urednik), RAHMEL, Axel, LINGEMANN, Marie, AVSEC, Danica, LOGAR ZAKRAJŠEK, Bernarda (avtor, urednik), SÁNDOR, Mihály, DEME, Orsolya, GOKIA, Vassiliki, VASSILIOU, Georgia, BUŠIĆ, Mirela, et al., AVSEC, Danica (urednik), BREIDENBACH, Thomas (urednik), LINGEMANN, Marie (urednik), LOGAR ZAKRAJŠEK, Bernarda (urednik). Communicating about organ donation and transplantation : a handbook on theoretical and practical aspects. [Ljubljana]: Slovenija-Transplant; [München]: Deutsche Stiftung Organtransplantation, 2016. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-93360-1-4, ISBN 978-3-00-052845-3. [COBISS.SI-ID 284236544]
78. UŠTAR, Barbara, AVSEC, Danica. Izobraževanje strokovnih javnosti, sodelovanje v mednarodnih projektih in publikacije Slovenija-Transplanta = Educating the professional community, cooperation in international projects and the main publications of Slovenija-Trnsplant. V: AVSEC, Danica (ur.), ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (ur.). Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji : programi, smernice in perspektive. Ljubljana: Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant; Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. Str. 85-92, ilustr. ISBN 978-961-278-260-3. [COBISS.SI-ID 3018412]
79. AVSEC, Danica, AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana, RADOHA BERGOČ, Milena, ČEBAŠEK, Petra, ČUFAR, Andreja, DUH, Darja, ČEBULC, Gorazd, FABJAN-VODUŠEK, Vesna, FATUR, Tanja, KALAN, Katja, KNAP, Nataša, KORVA, Miša, KOTAR, Tadeja, LEVIČNIK-STEZINAR, Snežna, LOVREC, Milan, MALI, Polonca, PERHARIČ, Lucija, PETROVEC, Miroslav, JURJEVEC, Maja, SOČAN, Maja, STRLE, Franc, ŠUBELJ, Maja, TERNIFI, Vesna, TRILAR, Tomi, TUL, Nataša, VAN DER GEEST, Gijsbertus Mattheus, VRDELJA, Mitja, ZVER, Jasna, et al., SOČAN, Maja (urednik). Načrt pripravljenosti na pojav virusa Zika v Sloveniji : predlog delovne skupine. 2. izdaja. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/zika2_nacrt_pripravljenosti_za_splet_popravljeno_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 4559333]
80. AVSEC, Danica, AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana, RADOHA BERGOČ, Milena, ČEBAŠEK, Petra, ČUFAR, Andreja, DUH, Darja, ČEBULC, Gorazd, FABJAN-VODUŠEK, Vesna, FATUR, Tanja, KALAN, Katja, KNAP, Nataša, KORVA, Miša, KOTAR, Tadeja, LEVIČNIK-STEZINAR, Snežna, LOVREC, Milan, MALI, Polonca, PERHARIČ, Lucija, PETROVEC, Miroslav, JURJEVEC, Maja, SOČAN, Maja, STRLE, Franc, ŠUBELJ, Maja, TERNIFI, Vesna, TRILAR, Tomi, TUL, Nataša, VAN DER GEEST, Gijsbertus Mattheus, VRDELJA, Mitja, ZVER, Jasna, et al., SOČAN, Maja (urednik). Načrt pripravljenosti na pojav virusa Zika v Sloveniji : predlog delovne skupine za leto 2016. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/zika_nacrt_pripravljenosti_za_splet_13_9_2016_final_55555.pdf. [COBISS.SI-ID 3686885]
81. AVSEC, Danica. Ozaveščanje splošnih javnosti : izhodišča in pristopi Slovenija - transplanta = Raising public awareness : the approach and activities of Slovenija-transplant. V: AVSEC, Danica (ur.), ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (ur.). Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji : programi, smernice in perspektive. Ljubljana: Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant; Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. Str. 79-84, ilustr. ISBN 978-961-278-260-3. [COBISS.SI-ID 3018156]
82. TRONTELJ, Jože (intervjuvanec). "Ponosni smo lahko, da smo tako konservativni" : (in memoriam) : intervju z akad. prof. dr. Jožetom Trontljem, dr. med. = "We can be proud of beeing conservatively oriented". V: AVSEC, Danica (ur.), ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (ur.). Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji : programi, smernice in perspektive. Ljubljana: Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant; Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. Str. 21-24, fotogr. ISBN 978-961-278-260-3. [COBISS.SI-ID 3016876]
83. KUŠAR, Boštjan, SIMČIČ, Zvonka, AVSEC, Danica. Poslovno in upravno poslovanje Slovenija-Transplanta = The financial and administrative management of Slovenija-Transplant. V: AVSEC, Danica (ur.), ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (ur.). Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji : programi, smernice in perspektive. Ljubljana: Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant; Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. Str. 107-115, ilustr. ISBN 978-961-278-260-3. [COBISS.SI-ID 3019180]
84. GADŽIJEV, Andrej, AVSEC, Danica. Razvoj donarskega programa v Sloveniji in ocena primernosti za darovanje = The development of the Slovenian donor programme and identification of potential donors. V: AVSEC, Danica (ur.), ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (ur.). Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji : programi, smernice in perspektive. Ljubljana: Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant; Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. Str. 69-78, ilustr. ISBN 978-961-278-260-3. [COBISS.SI-ID 3017900]
85. AVSEC, Danica (urednik), ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (urednik). Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji : programi, smernice in perspektive. Ljubljana: Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant; Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 248 str., ilustr. ISBN 978-961-278-260-3. [COBISS.SI-ID 284290816]
86. AVSEC, Danica (intervjuvanec). "V transplantacijski medicini sem videla most k življenju" : intervju s prim. Danico Avsec, dr. med. = "In transplantation medicine I saw a bridge to life". V: AVSEC, Danica (ur.), ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (ur.). Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji : programi, smernice in perspektive. Ljubljana: Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant; Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. Str. 61-68, fotogr. ISBN 978-961-278-260-3. [COBISS.SI-ID 3017644]


2017

87. ŠIMENC, Jana, AVSEC, Danica. Evropski dan darovanja 2017 : ogled filma Pokrpajmo žive in okrogla miza. Transplant : glasilo Slovenskega društva Transplant. dec. 2017, str. 2-5, fotogr. ISSN 1855-9735. [COBISS.SI-ID 42620973]
88. AVSEC, Danica, ŠIMENC, Jana. Kako preseči pomanjkanje organov za zdravljenje s presaditvijo? : strokovni simpozij ob evropskem dnevu darovanja (Cankarjev dom, Ljubljana, 7. 10. 2016). Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. jan. 2017, št. 1, str. 56-60. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 41696301]


2018

89. GADŽIJEV, Andrej, AVSEC, Danica. Donorski program : postopki za izvajanje v donorskih bolnišnicah. Ljubljana: Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant, 2018. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-91156-4-0. [COBISS.SI-ID 295524352]
90. AVSEC, Danica. Dosežki donorske in transplantacijske dejavnosti v Sloveniji v letu 2017. Acta anaesthesiologica Emonica. [Tiskana izd.]. sep. 2018, vol. 1, no. 1, str. 67-70. ISSN 2630-1857. [COBISS.SI-ID 18572291]
91. WEISS, Julius, ELMER, Andreas, MAHÍLLO, Beatriz, DOMÍNGUEZ-GIL, Beatriz, AVSEC, Danica, NANNI COSTA, Alessandro, HAASE-KROMWIJK, Bernadette J.J.M., LAOUABDIA, Karim, IMMER, Franz F. Evolution of deceased organ donation activity versus efficiency over a 15-year period : an international comparison. Transplantation. oct. 2018, vol. 102, no. 10, str. 1768-1778, tabele, graf. prikazi. ISSN 0041-1337. DOI: 10.1097/TP.0000000000002226. [COBISS.SI-ID 4018196]


2019

92. UŠTAR, Barbara (avtor, urednik), ŠIMENC, Jana, GADŽIJEV, Andrej, ČEBULC, Gorazd, JAKOVAC, Jože, AVSEC, Danica (urednik). Daj življenju priložnost : donorska in transplantacijska dejavnost v Sloveniji v letu 2018 = Give life a chance : donor and transplantation activity in Slovenia in 2018. Ljubljana: Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant: = Institute for Transplantation of Organs and Tissues of the Republic of Slovenia Slovenija-transplant, 2019. 112 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4017684]
93. AVSEC, Danica. Darovanje in pridobivanje delov človeškega telesa za namen zdravljenja. V: KREMŽAR, Boriana (ur.), et al. Intenzivna medicina : učbenik. Ljubljana: Slovensko združenje za intenzivno medicino (SZIM), 2019. Str. 991-997, ilustr. ISBN 978-961-6373-46-3. [COBISS.SI-ID 4017428]
94. AVSEC, Danica. Pravni in organizacijski vidiki transplantacijske dejavnosti v Sloveniji = Legislative and ethical aspects in transplant medicine in Slovenia. V: BUTUROVIĆ-PONIKVAR, Jadranka (ur.). Etični izzivi pri transplantaciji organov = Ethical challenges in organ transplantation. Ljubljana: Univerzitetni klinični center: = University Medical Center, 2019. Str. 45-60. ISBN 978-961-6442-94-7. [COBISS.SI-ID 31995651]
95. BERZELAK, Jernej, AVSEC, Danica, KAMIN, Tanja. Reluctance and willingness for organ donation after death among the Slovene general population = Zadržki in pripravljenost darovati organe po smrti med splošno populacijo v Sloveniji. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. dec. 2019, letn. 58, št. 4, str. 155-163, tabele, graf. prikazi. ISSN 0351-0026. https://content.sciendo.com/view/journals/sjph/58/4/article-p155.xml, DOI: 10.2478/sjph-2019-0020. [COBISS.SI-ID 4616677]
96. LUŠICKY, Petra, AVSEC, Danica. Vloga Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija : transplant v donorskem programu = The role of the Institute of the Republic of Slovenia for the transplantation of organs and tissues Slovenija : transplant in the donor program. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. jan./feb. 2019, letn. 88, št. 1/2, str. 3-20. ISSN 1318-0347. https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/2833, DOI: 10.6016/ZdravVestn.2833. [COBISS.SI-ID 4017940]


2020

97. JAJČEVIČ, Iva, LAH, Klemen. Darovanje organov. V: JAJČEVIČ, Iva (ur.), OBLAK, Luka (ur.). Vse o darovanju po korakih : kompendij o darovanju krvi, krvotvornih matičnih celic in organov. Maribor: Študentski svet Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, 2020. Str. [50]-65, ilustr. ISBN 978-961-95136-0-6. [COBISS.SI-ID 38774531]
98. AVSEC, Danica (intervjuvanec), KAMIN, Tanja (intervjuvanec), ARNOL, Miha (intervjuvanec). Darovanje organov - zgodba o upanju : o transplantacijski dejavnosti iz psihološkega, sociološkega in humanističnega vidika : oddaja Ars Humana, Radio Slovenija, 9. 11. 2020. [COBISS.SI-ID 40072963]
99. AVSEC, Danica, KAMIN, Tanja, ARNOL, Miha. Darovanje organov-zgodba o upanju : oddaja Ars Humana na RTV SLO, 9. 11. 2020. https://ars.rtvslo.si/2020/10/ars-humana-273/. [COBISS.SI-ID 45256451]
100. AVSEC, Danica. Donorska in transplantacijska dejavnost v času epidemije. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 2020, leto 29, št. 6, str. 27-30, tabele. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 55337219]
101. AVSEC, Danica, ŠIMENC, Jana. Donorski program po cirkulatorni smrti v Sloveniji : analiza stališč strokovne javnosti in nadaljnji razvoj = Donor programme after circulatory death in Slovenia : analisys of the views of professional community and future perspectives. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. maj-jun. 2020, letn. 89, št. 5/6, str. 255-267. ISSN 1318-0347. https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/2974/2604, DOI: 10.6016/ZdravVestn.2974. [COBISS.SI-ID 23481347]
102. ARNOL, Miha, SMRKOLJ, Tomaž, AVSEC, Danica, GADŽIJEV, Andrej, KNEŽEVIČ, Ivan. An increase in kidney transplantation procedures from deceased donors during the COVID-19 epidemic in Slovenia. Transplant international. Nov. 2020, vol. 33, iss. 11, str. 1562-1564. ISSN 0934-0874. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/tri.13715, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=122074, DOI: 10.1111/TRI.13715. [COBISS.SI-ID 25452035]
103. PIRES SILVA, Ana M. (intervjuvanec). Izvajanje Konvencije proti trgovini s človeškimi organi : intervju z Ano M. Pires Silva, portugalsko točko za stike za kazniva dejanja, povezana s presaditvijo organov. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. feb. 2020, leto 29, št. 2, str. 6-11, portret. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 54851075]
104. AVSEC, Danica. Komentar k zapisu Presaditve organov in etika, avtorja Eldarja Gadžijeva. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. feb. 2020, leto 29, št. 2, str. 35-37. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 54852099]
105. JAJČEVIČ, Iva (urednik), OBLAK, Luka (urednik). Vse o darovanju po korakih : kompendij o darovanju krvi, krvotvornih matičnih celic in organov. Maribor: Študentski svet Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, 2020. V, 76 str., ilustr. ISBN 978-961-95136-0-6. [COBISS.SI-ID 32527107]


2022

106. AVSEC, Danica. Mag. Verena Kolšek, dr. med., specialistka anesteziologije in reanimatologije (1930-2021). Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. apr. 2022, leto 31, št. 4, str. 50-51, portret. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 111018755]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 4. 1. 2023