COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Maja Opalički Slabe [36322]Osebna bibliografija za obdobje 2013-2022

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OPALIČKI, Maja, DANEVČIČ, Tjaša, HUG, Katrin, FILLINGER, Lucas, MANDIĆ-MULEC, Ines, GRIEBLER, Christian, BRANCELJ, Anton. Key drivers of microbial abundance, activity, and diversity in karst spring waters across an altitudinal gradient in Slovenia. Aquatic microbial ecology. 2021, vol. 86, str. 99-114. ISSN 0948-3055. https://www.int-res.com/prepress/a01956.html, DOI: 10.3354/ame01956. [COBISS.SI-ID 56743171]
2. OPALIČKI, Maja. Patterns in invertebrate drift from an alpine karst aquifer over a one year period = Dinamika plavljenja vodnih nevretenčarjev iz alpskega kraškega vodonosnika v obdobju enega leta. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2015, vol. 44, no. 2, str. 265-278, ilustr. ISSN 0583-6050. http://dx.doi.org/10.3986/ac.v44i2.1513, DOI: 10.3986/ac.v44i2.1513. [COBISS.SI-ID 3740239]
3. MORI, Nataša, KANDUČ, Tjaša, OPALIČKI, Maja, BRANCELJ, Anton. Groundwater drift as a tracer for identifying sources of spring discharge. Ground water. 2015, vol. 53, issue s1, str. 123-132. ISSN 0017-467X. DOI: 10.1111/gwat.12314. [COBISS.SI-ID 3299407]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. OPALIČKI, Maja, DERMASTIA, Marina. Understanding audience for environmental communication. V: JONTES, Dejan (ur.), SKAPIN, Anja (ur.). Reinventing Science Communication? Challenges for the Post-truth Era : book of abstracts : Ljubljana, October 13–14, 2022 University of Ljubljana, Kongresni trg 12. 1st ed., 1st print. Ljubljana: University of Ljubljana Press: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2022. Str. 24-25. ISBN 978-961-297-001-7. [COBISS.SI-ID 127586563]
5. MORI, Nataša, SKAMEN, Urška, POKLUKAR, Monika, OPALIČKI, Maja, STARČIČ ERJAVEC, Marjanca, SIMČIČ, Tatjana. Composition and functioning of streambed biofilm related to environmental gradients and interacting stressors. V: SERTIĆ PERIĆ, Mirela (ur.). Abstract book. 11th Symposium for European Freshwater Sciences, June 30 - July 5, 2019, Zagreb, Croatia. Zagreb: Croatian Association of Freshwater Ecologists, 2019. Str. 226. http://www.sefs11.biol.pmf.hr/wp-content/uploads/2019/06/Book-of-abstract.pdf. [COBISS.SI-ID 5117775]
6. OPALIČKI, Maja, DANEVČIČ, Tjaša, MANDIĆ-MULEC, Ines, BRANCELJ, Anton. Do bacterial communities in karst springs distinguish according to various regions in Slovenia? : preliminary results. V: OGRINC, Nives (ur.), POTOČNIK, Doris (ur.), FAGANELI, Jadran (ur.). Dynamics of Biogeochemical Systems : processes and modeling : conference program and abstracts. [Ljubljana]: National Institute of Biology: Jožef Stefan Institute, [2015]. Str. 122. [COBISS.SI-ID 3663951]
7. MORI, Nataša, KANDUČ, Tjaša, OPALIČKI, Maja, BRANCELJ, Anton. Microcrustacean (Copecoda, Ostracoda) assemblages in the alpine karstic aquifer and the origin of carbon estimated by stable isotopes. V: Abstract book. SEFS 2013, Symposium for European Freshwater Sciences, July 1-5, 2013, Münster, Germany. [S. l.: s. n.], 2013. Str. 268. [COBISS.SI-ID 26881575]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. OPALIČKI, Maja. Izvirska voda = Spring water. V: TOME, Davorin (ur.), et al. 60 obrazov biodiverzitete = [60] views of biodiversity ; avtorji fotografij in risb Špela Ambrožič Ergaver ... et al.]. 1. izd. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2020. Str. 100-101, ilustr. ISBN 978-961-94802-1-2. [COBISS.SI-ID 70737411]
9. OPALIČKI, Maja. Pod morsko gladino = In the sea. V: TOME, Davorin (ur.), et al. 60 obrazov biodiverzitete = [60] views of biodiversity ; avtorji fotografij in risb Špela Ambrožič Ergaver ... et al.]. 1. izd. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2020. Str. 104-105, ilustr. ISBN 978-961-94802-1-2. [COBISS.SI-ID 70738179]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

10. OPALIČKI, Maja. Regional biodiversity and seasonal dynamics of the bacterial communities in karstic springs of Slovenia : dissertation. Nova Gorica: [M. Opalički Slabe], 2019. XIV, 101, [7] str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4593. [COBISS.SI-ID 5406459]

2.11 Diplomsko delo

11. OPALIČKI, Maja. Podzemna vodna favna kot indikator hidrogeoloških lastnosti kraškega vodonosnika : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Opalički], 2013. X, 65 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/OKOLJE/121Opalicki.pdf. [COBISS.SI-ID 2710523]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

12. ŽAGAR, Anamarija, KODERMAN, Blaž, BEVK, Danilo, TOME, Davorin, POLAJNAR, Jernej, OPALIČKI, Maja. Poljudno poročilo rezultatov projekta Layman's report : Life naturaviva, biodiverziteta - umetnost življenja : biodiversity - art of life LIFE16GIE/SI/000711. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo: = National Institute of Biology, 2022. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-7144-17-8. https://www.naturaviva.si/wp-content/uploads/2022/09/LNV_Laymans_Report_FINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 119600387]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

13. ŽAGAR, Anamarija, OPALIČKI, Maja. Kako si prilagojen?. Ljubljana: EKOS NIB, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka 12 min, 07 sek)), barve. https://www.youtube.com/watch?v=BkA5RZ3CsPQ&t=31s. [COBISS.SI-ID 70739715]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.12 Razstava

14. TOME, Davorin (avtor razstave), OPALIČKI, Maja (avtor razstave). Biodiverziteta Slovenije : zunanja fotografska razstava, Jakopičevo razstavišče (park Tivoli, Ljubljana), 14. maj do 1. julij 2021. [COBISS.SI-ID 72665091]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

15. VREZEC, Al, TOME, Davorin (urednik, fotograf), OPALIČKI, Maja (urednik). Neverjetna biodiverziteta Slovenije = Incredible biodiversity of Slovenia. 1. izd. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo: = National Institute of Biology, 2022. 264 str., fotogr. ISBN 978-961-7144-15-4. [COBISS.SI-ID 116005123]
16. VREZEC, Al, ZDEŠAR, Aleš, ŽAGAR, Anamarija, VELKAVRH, Andrej, BRANCELJ, Anton, PLOŠTAJNER, Barbara, VOLČIČ, Bine, TURK, Boris, MAVRIČ, Borut, FRELIH, Črtomir, KROFEL, Miha (avtor, fotograf), BRUS, Robert, et al., TOME, Davorin (urednik, fotograf), OPALIČKI, Maja (urednik). Neverjetna biodiverziteta Slovenije = Incredible biodiversity of Slovenia. 1. izd. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo: = National Institute of Biology, 2022. 264 str., fotogr. ISBN 978-961-7144-15-4. [COBISS.SI-ID 103299331]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 9. 12. 2022