COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSUbald VrabecOsebna bibliografija za obdobje 1945-2017

19??

1. VRABEC, Ubald (skladatelj). Le vkup uboga gmajna : simfonična pesnitev. [S. l.: U. Vrabec, 19--]. 4 parti (9, 7, 6, 8 str.). [COBISS.SI-ID 9241580]


1937

2. VRABEC, Ubald (avtor, aranžer). Za mlade goslače : slovenski ljudski napevi. Maribor: Glasbena matica, [1937]. 1 partitura ([12] str.). [COBISS.SI-ID 1425287]


1940

3. VRABEC, Ubald (skladatelj). Kresno jutro. V: DRUZOVIČ, Hinko (ur.), et al. 22 pesmi : za moški, mešani in ženski zbor. Maribor: Ipavčeva pevska župa Jugoslovanske pevske zveze, 1940. Pesem 3. [COBISS.SI-ID 1377927]
4. VRABEC, Ubald (skladatelj). Sinoči me dekle je vprašalo. V: DRUZOVIČ, Hinko (ur.), et al. 22 pesmi : za moški, mešani in ženski zbor. Maribor: Ipavčeva pevska župa Jugoslovanske pevske zveze, 1940. Pesem 14. [COBISS.SI-ID 1380743]
5. VRABEC, Ubald (skladatelj). Trbovlje. V: DRUZOVIČ, Hinko (ur.), et al. 22 pesmi : za moški, mešani in ženski zbor. Maribor: Ipavčeva pevska župa Jugoslovanske pevske zveze, 1940. Pesem 13. [COBISS.SI-ID 1380487]


1945

6. VRABEC, Ubald (skladatelj). Koračnica fizkulturnikov. [S. l.: S. n., med 1945 in 1950]. 1 partitura (2 str.). [COBISS.SI-ID 9242604]
7. VRABEC, Ubald (skladatelj). Pesem o ljudski oblasti. [Trst: U. Vrabec, med 1945 in 1947]. 1 partitura (4 str.). [COBISS.SI-ID 9216236]


1946

8. VRABEC, Ubald (skladatelj). Glasba za telovadne vaje. [S. l.: s. n., med 1946 in 1952]. 1 rkp. partitura (6 f.). [COBISS.SI-ID 7209452]
9. VRABEC, Ubald (skladatelj). Glasba za telovadne vaje. [S. l.: s. n., med 1946 in 1952]. 1 rkp. partitura (6 str.). [COBISS.SI-ID 7209964]
10. VRABEC, Ubald (skladatelj). Proste vaje za mladince : za prvi telovadni zlet Julijske krajine in Trsta : Trst, 1. maj 1946. [S. l.: s. n.], 1946. 1 partitura ([1] str.). [COBISS.SI-ID 16554037]
11. VRABEC, Ubald (skladatelj). Proste vaje za mladince : za prvi telovadni zlet Julijske krajine in Trsta, Trst, 1. maj 1946. [S. l.: s. n., 1946]. [2] str. [COBISS.SI-ID 16554293]
12. VRABEC, Ubald (skladatelj). Proste vaje za mladinke : za prvi telovadni zlet Julijske krajine in Trsta : Trst, 1. maja 1946. [S. l.: s. n.], 1946. 1 partitura ([2] str.). [COBISS.SI-ID 16553525]
13. VRABEC, Ubald (skladatelj). Proste vaje za mladinke : za prvi telovadni zlet Julijske krajine in Trsta, Trst, 1. maj 1946. [S. l.: s. n., 1946]. [2] str. [COBISS.SI-ID 16553781]
14. VRABEC, Ubald (skladatelj). Proste vaje za pionirje : za prvi telovadni zlet Julijske krajine in Trsta : Trst, 1. maj 1946. [S. l.: s. n.], 1946. 1 partitura ([2] str.). [COBISS.SI-ID 16553013]
15. VRABEC, Ubald (skladatelj). Proste vaje za pionirje : za prvi telovadni zlet Julijske krajine in Trsta : Trst, 1. maja 1946. [S. l.: s. n.], 1946. 1 partitura ([2] str.). [COBISS.SI-ID 16553269]
16. VRABEC, Ubald (skladatelj). Proste vaje za pionirke : za prvi telovadni zlet Julijske krajine in Trsta : Trst, 1. maj 1946. [S. l.: s. n.], 1946. 1 partitura ([2] str.). [COBISS.SI-ID 16552757]
17. VRABEC, Ubald (skladatelj). Proste vaje za pionirke : za prvi telovadni zlet Julijske krajine in Trsta : Trst, 1. maja 1946. [S. l.: s. n.], 1946. 1 partitura ([2] str.). [COBISS.SI-ID 16552501]


1947

18. VRABEC, Ubald (skladatelj). Pesem o ljudski oblasti. Trst: [s. n.], 1947. 1 partitura (4 str.). [COBISS.SI-ID 9215212]
19. VRABEC, Ubald (skladatelj). Slovenske narodne pesmi : za sopran in alt s spremljevanjem klavirja. Trst: S.H.P.Z., 1947. [12] str. [COBISS.SI-ID 3070956]
20. VRABEC, Ubald (skladatelj). Vaje za starejše pionirke. [Ljubljana]: Fizkulturna zveza Slovenije, [1947]. 1 partitura ([4] str.). [COBISS.SI-ID 16566837]


1948

21. VRABEC, Ubald. Razlaga k vajam za pouk teorije v pevskem zboru. Trst: Slovensko-hrvatska prosvetna zveza, 1948. [11] str. [COBISS.SI-ID 2116076]
22. VRABEC, Ubald. Vaje za pouk teorije v pevskem zboru. Trst: Slovensko-hrvatska prosvetna zveza, 1948. 24 str. [COBISS.SI-ID 9436140]


1949

23. VRABEC, Ubald (prireditelj). Barčica : Mešan zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1949, letn. 4, št. 2, str. 20. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512077352]
24. VRABEC, Ubald (skladatelj). Bilečanka : Mešan zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1949, letn. 4, št. 2, str. 17. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512077096]
25. VRABEC, Ubald (prireditelj). Dober večer : Mešan zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1949, letn. 4, št. 2, str. 21. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512077608]
26. VRABEC, Ubald (skladatelj). Melodija. [S. l.: . Vrabec, med 194 in 1992]. 1 partitura (2 str.). [COBISS.SI-ID 9259756]
27. VRABEC, Ubald (skladatelj). Na lovu. [S. l.: . Vrabec, med 194 in 1992]. 1 partitura (1 str.). [COBISS.SI-ID 9259244]
28. VRABEC, Ubald (prireditelj). Polževa ženitev : Mešan zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1949, letn. 4, št. 3, str. 33. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512079144]
29. VRABEC, Ubald (skladatelj). Slovanska straža. V: HROVATIN, Radoslav (ur.). Naša pesem : zbirka mešanih zborov. Ljubljana: Sindikalna založba "Delavske enotnosti", 1949. Str. 75-80. [COBISS.SI-ID 93930755]
30. VRABEC, Ubald (skladatelj). Slovenska pesem. V: HROVATIN, Radoslav (ur.). Naša pesem : zbirka mešanih zborov. Ljubljana: Sindikalna založba "Delavske enotnosti", 1949. Str. 71-75. [COBISS.SI-ID 93930499]
31. VRABEC, Ubald (skladatelj). Udar na udar. V: HROVATIN, Radoslav (ur.). Naša pesem : zbirka mešanih zborov. Ljubljana: Sindikalna založba "Delavske enotnosti", 1949. Str. 146-149. [COBISS.SI-ID 94049539]
32. VRABEC, Ubald (skladatelj). Veter : Mešan zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1949, letn. 4, št. 3, str. 32. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512078888]


1950

33. VRABEC, Ubald (skladatelj). Maša v B duru : za mešani zbor in orgle. [S. l.: s. n., med 1950 in 1960]. 1 partitura ( 16 str.). [COBISS.SI-ID 9269484]
34. VRABEC, Ubald (skladatelj). Pesem o ljudski oblasti : Mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1950, letn. 5, št. 1-2, str. 1. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512086312]
35. VRABEC, Ubald (skladatelj). Sv. Maša : za mešani zbor in orgle. [S. l.: s. n., med 1950 in 1960]. 1 partitura (14 str.). [COBISS.SI-ID 9234412]


1951

36. VRABEC, Ubald (prireditelj). Bratci veseli vsi : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1951, letn. 6, št. 3, str. 28. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512100136]
37. Dvanajst narodnih pesmi : za moški zbor. V Trstu: Glasbena matica, 1951. 1 partitura ([24] str.). [COBISS.SI-ID 24555523]


1953

38. VRABEC, Ubald (skladatelj). V spomin Ivanu Cankarju : moški zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1953, letn. 8, št. 4-5, str. 69. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512133416]


1955

39. VRABEC, Ubald. Nekaj nasvetov mlademu pevovodji. V Trstu: Glasbena matica, 1955. [17] str. [COBISS.SI-ID 2245612]
40. VRABEC, Ubald (prireditelj). Vsi so prihajali : ženski zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. [1955], letn. 10, št. 6, str. 96. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512161064]


1956

41. VRABEC, Ubald (skladatelj). Ciganska sirota : ženski zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1956, letn. 11, št. 5-6, str. 88. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512173864]
42. VRABEC, Ubald (skladatelj). Goreči ogenj : ženski zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1956, letn. 11, št. 5-6, str. 88. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512174120]


1957

43. VRABEC, Ubald (skladatelj). Krokodil : mladinski zbor. Grlica : revija za glasbeno vzgojo. 1956/1957, letn. 3, št. 1, str. 4 (12). ISSN 0017-4343. [COBISS.SI-ID 512637480]
44. VRABEC, Ubald (skladatelj). Na saneh : mladinski zbor. Grlica : revija za glasbeno vzgojo. 1956/1957, letn. 3, št. 5, str. 67 (155). ISSN 0017-4343. [COBISS.SI-ID 512654120]


1958

45. VRABEC, Ubald (skladatelj). Slovenska pesem : mešani zbor = [besedilo] Kajuh. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1958, letn. 13, št. 2-3, str. 19. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512193064]
46. VRABEC, Ubald (skladatelj). Udar na udar : mešani zbor = [besedilo] Mile Klopčič. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1958, letn. 13, št. 2-3, str. 21. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512193320]


1959

47. VRABEC, Ubald (skladatelj). Balada : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1959, letn. 14, št. 4, str. 51. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512212776]
48. VRABEC, Ubald (prireditelj). Grenka smrt : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1959, letn. 14, št. 4, str. 49. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512212520]
49. VRABEC, Ubald (skladatelj). Pomladni pozdrav : moški zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1959, letn. 14, št. 4, str. 52. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512213032]
50. VRABEC, Ubald (skladatelj). Rasti mi, rasti : ženski zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1959, letn. 14, št. 1, str. 13. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512207144]
51. VRABEC, Ubald (skladatelj). Robijaši : moški zbor s klavirjem. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1959, letn. 14, št. 4, str. 55. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512213288]


1960

52. VRABEC, Ubald (prireditelj). Eto pletem mrižu svoju : moški zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1960, letn. 15, št. 5, str. 76. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512227112]
53. VRABEC, Ubald (prireditelj). Kaj pa fantič dela : ženski zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1960, letn. 15, št. 6, str. 95. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512229672]
54. VRABEC, Ubald (prireditelj). Kaj ti je deklica : ženski zbor s klavirjem. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1960, letn. 15, št. 6, str. 96. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512229928]
55. VRABEC, Ubald (skladatelj). Rdeča tulpa : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1960, letn. 15, št. 6, str. 83. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512228392]


1961

56. VRABEC, Ubald (skladatelj). Anka zaspanka : mladinski zbor. Grlica : revija za glasbeno vzgojo. 1961, letn. 7, št. 5, str. 66 (136). ISSN 0017-4343. [COBISS.SI-ID 512711720]
57. VRABEC, Ubald (skladatelj). Mladini : mladinski zbor. Grlica : revija za glasbeno vzgojo. 1961, letn. 7, št. 1-2, str. 13 (29). ISSN 0017-4343. [COBISS.SI-ID 512704808]


1963

58. VRABEC, Ubald (skladatelj). Jutranja : mladinski zbor. Grlica : revija za glasbeno vzgojo. 1963, letn. 9, št. 4-5, str. 56. ISSN 0017-4343. [COBISS.SI-ID 512732200]


1964

59. VRABEC, Ubald (skladatelj). Komen : moški zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1964, letn. 17, št. 3, str. 41. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512245032]
60. VRABEC, Ubald (skladatelj). Vsemu dane... : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1964, letn. 17, št. 3, str. 33. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512244008]
61. VRABEC, Ubald (skladatelj). Zap'ščena : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1964, letn. 17, št. 3, str. 36. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512244264]


1965

62. VRABEC, Ubald. Komorni zbor Jakob Gallus. Jadranski koledar ... 1965, str. 98-103, ilustr. ISSN 1124-6529. [COBISS.SI-ID 10255084]
63. Koncert zbora Jacobus Gallus. Trst: [s. n.], 1965. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3153388]


1966

64. VRABEC, Ubald. Glasbena matica v desetletju 1918-1928. Jadranski koledar ... 1966, str. 166-169. ISSN 1124-6529. [COBISS.SI-ID 10325484]
65. VRABEC, Ubald (skladatelj). Sinoči me dekle je vprašalo : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1966, letn. 18, št. 1, str. 1. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512248616]
66. VRABEC, Ubald (skladatelj). Slovenska maša : za mešani zbor in orgle. Trst: [s. n.], 1966. 1 zborovska partitura (12 str.). [COBISS.SI-ID 9613315]


1967

67. VRABEC, Ubald (intervjuvanec). Podoba glasbenika Ubalda Vrabca. Ljubljanski dnevnik. 14. apr.. 1967, leto 17, št. 101, str. 7. ISSN 1318-4504. [COBISS.SI-ID 1115066718]
68. VRABEC, Ubald (prireditelj). Polka je ukazana : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1967, letn. 19, št. 2-3, str. 17. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512262696]
69. VRABEC, Ubald (skladatelj). Zdravljica : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1967, letn. 19, št. 4, str. 49. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512265768]


1968

70. VRABEC, Ubald (skladatelj). Bratci veseli : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1968, letn. 20, št. 3, str. 33 (1). ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512279080]
71. VRABEC, Ubald (skladatelj). Vsakdo ima svoj posel : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1968, letn. 20, št. 4-5, str. 52. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512281896]


1969

72. VRABEC, Ubald (skladatelj). Enoglasna maša st. 3. Trst: [s. n.], 1969. 1 partitura (4 str.). [COBISS.SI-ID 7176428]
73. VRABEC, Ubald (skladatelj). Uspavanka : ženski zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1969, letn. 21, št. 2-4, str. 49. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512291624]


1970

74. VRABEC, Ubald (skladatelj). Kresno jutro : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1970, letn. 22, št. 1-2, str. 13. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512299560]
75. VRABEC, Ubald (skladatelj). Slep je, kdor se s petjem ukvarja : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1970, letn. 22, št. 5-6, str. 92. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512306216]


1971

76. VRABEC, Ubald (skladatelj). Po cesti gre : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1971, letn. 23, št. 1, str. 15. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512308520]
77. VRABEC, Ubald (skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi). Vrabec in snop. V: GABRIJELČIČ, Marijan (ur.). Mladinski zbori VIII. V Celju: Mladinski pevski festival, 1971. Pesem 2. [COBISS.SI-ID 1433479]


1972

78. Mešani pevski zbor Jacobus Gallus, Trst. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon, p 1972. 1 gramof. plošča (35 min, 34 sek), 33 1/3 o/m, stereo, mono. [COBISS.SI-ID 251420160]
79. VRABEC, Ubald (skladatelj). Sinoči me dekle je vprašalo : moški zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1972, letn. 24, št. 1-2, str. 18. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512320552]


1973

80. VRABEC, Ubald (skladatelj). Bilečanka. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 49-52). [COBISS.SI-ID 38878211]
81. VRABEC, Ubald (skladatelj). Bratci veseli vsi. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 43-45). [COBISS.SI-ID 38863875]
82. VRABEC, Ubald (skladatelj). Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 partitura (114 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 6327992]
83. VRABEC, Ubald (skladatelj). Kaznjenci. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 7-18). [COBISS.SI-ID 38829315]
84. VRABEC, Ubald (skladatelj). Komen. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 33-35). [COBISS.SI-ID 38837507]
85. VRABEC, Ubald (skladatelj). Kresno jutro. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 partitura (str. 99-102). [COBISS.SI-ID 38933507]
86. VRABEC, Ubald (skladatelj). Maoče. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 67-71). [COBISS.SI-ID 38889475]
87. VRABEC, Ubald (skladatelj). Mi. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 55-57). [COBISS.SI-ID 38882563]
88. VRABEC, Ubald (skladatelj). Moj rojstni kraj. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 partitura (str. 76-79). [COBISS.SI-ID 38927875]
89. VRABEC, Ubald (skladatelj). Naša zemlja. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 19-21). [COBISS.SI-ID 38830339]
90. VRABEC, Ubald (skladatelj). Naše življenje. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 31-32). [COBISS.SI-ID 38836227]
91. VRABEC, Ubald (skladatelj). Pesem o gozdnem viru. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 36-40). [COBISS.SI-ID 38839043]
92. VRABEC, Ubald (skladatelj). Pesem o ljudski oblasti. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 58-60). [COBISS.SI-ID 38883587]
93. VRABEC, Ubald (skladatelj). Polka je ukazana. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 partitura (str. 107-114). [COBISS.SI-ID 38935043]
94. VRABEC, Ubald (skladatelj). Pomladni pozdrav. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 41-42). [COBISS.SI-ID 38861571]
95. VRABEC, Ubald (skladatelj). Prihod. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 partitura (str. 72-75). [COBISS.SI-ID 38926595]
96. VRABEC, Ubald (skladatelj). Rdeča tulpa. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 103-106). [COBISS.SI-ID 38934275]
97. VRABEC, Ubald (skladatelj). Samo miljon. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 46-48). [COBISS.SI-ID 38876931]
98. VRABEC, Ubald (skladatelj). Sinoči me dekle je vprašalo. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 80-81). [COBISS.SI-ID 38928387]
99. VRABEC, Ubald (skladatelj). Tolmin. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 22-26). [COBISS.SI-ID 38833411]
100. VRABEC, Ubald (skladatelj). Udar na udar. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 53-54). [COBISS.SI-ID 38880771]
101. VRABEC, Ubald (skladatelj). Umetnost. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 partitura (str. 89-94). [COBISS.SI-ID 38931715]
102. VRABEC, Ubald (skladatelj). V spomin Ivanu Cankarju. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 27-30). [COBISS.SI-ID 38835203]
103. VRABEC, Ubald (skladatelj). Veter. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 83-84). [COBISS.SI-ID 38930179]
104. VRABEC, Ubald (skladatelj). Vsakdo ima svoj posel. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 partitura (str. 95-98). [COBISS.SI-ID 38932739]
105. VRABEC, Ubald (skladatelj). Vsemu dane so pregrade. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 partitura (str. 85-88). [COBISS.SI-ID 38931203]
106. VRABEC, Ubald (skladatelj). Vstajenje Primorske. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 61-66). [COBISS.SI-ID 38885123]
107. VRABEC, Ubald (skladatelj). Zapeščena. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 82). [COBISS.SI-ID 38929923]
108. VRABEC, Ubald (skladatelj). Zdravljica. V: VRABEC, Ubald. Izbrani zbori. Ljubljana: Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1973. 1 strnjena partitura (str. 5-6). [COBISS.SI-ID 38827523]


1974

109. VRABEC, Ubald (skladatelj), HAREJ, Zorko (urednik). Ljudske nabožne. V Trstu: Zveza cerkvenih pevskih zborov, 1974. 1 partitura (V, 47 str.). [COBISS.SI-ID 2246380]
110. VRABEC, Ubald (skladatelj). Maša št. 5 za zbor in enoglasno petje. Trst: Z.C.P.Z. - Zveva cerkvenih pevskih zborov, 1974. 1 partitura ([6] str.). [COBISS.SI-ID 2246124]


1975

111. VRABEC, Ubald (skladatelj). Moški zbori. Trst: samozal., 1975. 1 partitura (30 str.). [COBISS.SI-ID 2245868]
112. Petnajst beneških za mešani in moški zbor. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1975. 1 partitura (30 str.). [COBISS.SI-ID 1956211]
113. VRABEC, Ubald (skladatelj). Slovenska pesem : moški zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1975, letn. 27, št. 1-2, str. 4. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512341800]


1976

114. VRABEC, Ubald (skladatelj). Kralj Matjaž : moški zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1976, letn. 28, št. 6, str. 155 (5). ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512363048]
115. VRABEC, Ubald (skladatelj). Lector et auditor : moški zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1976, letn. 28, št. 6, str. 151 (1). ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512362792]
116. VRABEC, Ubald (skladatelj, aranžer), HAREJ, Zorko (urednik). Ljudski napevi. V Trstu: Zveza cerkvenih pevskih zborov, 1976. 1 partitura (26 str.). [COBISS.SI-ID 271084]
117. VRABEC, Ubald (skladatelj). Moj rojstni kraj : moški zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1976, letn. 28, št. 6, str. 162 (12). ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512363304]
118. VRABEC, Ubald (skladatelj). Sinoči me dekle je vprašalo : moški zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1976, letn. 28, št. 5, str. 143 (25). ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512361768]
119. VRABEC, Ubald (skladatelj). V spomin Ivanu Cankarju : moški zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1976, letn. 28, št. 1-2, str. 52. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512354344]


1978

120. VRABEC, Ubald (skladatelj). Naša zemlja : moški zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1978, letn. 30, št. 3, str. 81. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512391208]


1979

121. VRABEC, Ubald (skladatelj). Rdeč zaton : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1979, letn. 31, št. 4, str. 97. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512409896]
122. VRABEC, Ubald (skladatelj). Uspavanka : dekliški ali mladinski zbor : 4 gl. Grlica : revija za glasbeno vzgojo. 1979, letn. 21, št. 3-5, str. 55. ISSN 0017-4343. [COBISS.SI-ID 512837160]


1980

123. VRABEC, Ubald (skladatelj). Pesem o cuclju : 1-gl. otroški zbor s spremljavo klavirja. Grlica : revija za glasbeno vzgojo. 1980, letn. 22, št. 4-5, str. 8. ISSN 0017-4343. [COBISS.SI-ID 512842024]
124. VRABEC, Ubald (skladatelj). Sonce skrilo je obraz : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1980, letn. 32, št. 4, str. 102. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512422952]
125. RIBIČIČ, Josip (pisec besedila uglasbenih pesmi). Šentjakobski otroci pojejo. [Trst]: ZTT, [1980]. 1 gramofonska plošča. [COBISS.SI-ID 9968620]


1981

126. APIH, Milan (skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi). Bilečanka. V: Na svoji zemlji. Ljubljana: RTV, [1981]. 1 zvočna kaseta, str. b, št. 1. [COBISS.SI-ID 252451584]
127. VRABEC, Ubald (skladatelj). Kraška gmajna : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1981, letn. 33, št. 5-6, str. 120. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512436776]
128. VRABEC, Ubald (skladatelj). Pesem svitanica : 3-4 gl. mladinski zbor. Grlica : revija za glasbeno vzgojo. 1981, letn. 23, št. 3-5, str. 40. ISSN 0017-4343. [COBISS.SI-ID 512854312]
129. VRABEC, Ubald (skladatelj). Slovenska pesem. V: Na svoji zemlji. Ljubljana: RTV, [1981]. 1 zvočna kaseta, str. b, št. 2. [COBISS.SI-ID 252453376]


1982

130. VRABEC, Ubald (skladatelj). Zdravljica : 3-gl. mladinski zbor. Grlica : revija za glasbeno vzgojo. 1982, letn. 24, št. 1-2, str. 36. ISSN 0017-4343. [COBISS.SI-ID 512857128]


1983

131. VRABEC, Ubald (skladatelj). Anka zaspanka : 2-gl. otroški zbor a cappella. Grlica : revija za glasbeno vzgojo. 1983, letn. 25, št. 3-4, str. 27. ISSN 0017-4343. [COBISS.SI-ID 512868648]


1984

132. VRABEC, Ubald (skladatelj). Dedek Mraz : 3-gl. mladinski zbor. Grlica : revija za glasbeno vzgojo. 1984, letn. 26, št. 3-5, str. 18. ISSN 0017-4343. [COBISS.SI-ID 512872744]
133. VRABEC, Ubald (skladatelj). Doma : 3-gl. mladinski zbor. Grlica : revija za glasbeno vzgojo. 1984, letn. 26, št. 3-5, str. 16. ISSN 0017-4343. [COBISS.SI-ID 512872488]
134. VRABEC, Ubald (skladatelj). Gluhonemi žrtvi : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1984, letn. 36, št. 5-6, str. 137. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512465704]
135. VRABEC, Ubald (skladatelj). Moja pot v šolo. 1984. 1 rkp. partitura (5 str.). [COBISS.SI-ID 265469184]


1985

136. VRABEC, Ubald (skladatelj). Bor : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1985, letn. 37, št. 3-4, str. 83. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512471336]
137. VRABEC, Ubald (skladatelj). Kënga e të internaurëve. V: SHIROKA, Bitër Kolë (ur.). Këngë masash. Prishtinë: Collegium cantorum, 1985. Str. 18-23. [COBISS.SI-ID 299627264]
138. VRABEC, Ubald (skladatelj). Protuletje : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1985, letn. 37, št. 5-6, str. 162. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512476456]
139. VRABEC, Ubald (skladatelj). V spomin Ivanu Cankarju : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1985, letn. 37, št. 1-2, str. 13. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512466984]
140. VRABEC, Ubald (skladatelj). Zdravljica : mešani zbor. V: FÜRST, Jože (ur.), FAGANEL, Tomaž (ur.). Prešernova pesmarica : zborovske uglasbitve Prešernovih pesmi. Posebna izd. v Evropskem letu glasbe. Ljubljana: ZKOS, 1985. Str. 25-26. [COBISS.SI-ID 66455553]
141. VRABEC, Ubald (skladatelj). Zdravljica : moški zbor. V: FÜRST, Jože (ur.), FAGANEL, Tomaž (ur.). Prešernova pesmarica : zborovske uglasbitve Prešernovih pesmi. Posebna izd. v Evropskem letu glasbe. Ljubljana: ZKOS, 1985. Str. 51-52. [COBISS.SI-ID 66462721]


1986

142. VRABEC, Ubald (skladatelj). Bazovica : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1986, letn. 38, št. 1-2, str. 18. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512477992]
143. VRABEC, Ubald (skladatelj). Mlada : moški zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1986, letn. 38, št. 5-6, str. 146. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512487464]
144. VRABEC, Ubald (skladatelj). Suita : za flavto in spinet. V: Duo Pahor Slama. Trst; = Trieste: Založništvo tržaškega tiska: = Editoriale stampa Triestina; Ljubljana: Adit, [1987?]. 1 gramof. plošča, str. a, št. 3. [COBISS.SI-ID 255491584]
145. VRABEC, Ubald (prireditelj). Vsi so prihajali : ženski zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1986, letn. 38, št. 5-6, str. 152. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512488232]


1987

146. VRABEC, Ubald (skladatelj). Jesen na Krasu : moški zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1987, letn. 39, št. 5-6, str. 142. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512494888]
147. VRABEC, Ubald (skladatelj). Na goriškem Travniku : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1987, letn. 39, št. 5-6, str. 121. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512493096]
148. VRABEC, Ubald (skladatelj). Pesem zvestobe : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1987, letn. 39, št. 1-2, str. 31. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512489512]


1989

149. VRABEC, Ubald (skladatelj). Istra - mati : moški zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1989, letn. 41, št. 1-2, str. 29. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512504872]
150. VRABEC, Ubald, FERLETIČ, Marija (avtor, prevajalec). Tolminski puntarji : opera. [Gorica; Trst; Čedad]: Svet slovenskih organizacij, 1989. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7023666]


1990

151. VRABEC, Ubald (skladatelj), ŠKULJ, Edo (urednik). Maša v čast sv. Antonu. Ljubljana: Družina, Cerkveni glasbenik, 1990. 1 partitura (20 str.). Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Zbirka 1, Slovenske maše, zv. 11. [COBISS.SI-ID 283318528]


1991

152. VRABEC, Ubald (skladatelj). Jesen na Krasu : šest pesmi za moški zbor. Trst: Svet slovenskih organizacij, 1991. 1 partitura (18 str.). [COBISS.SI-ID 68194048]


1993

153. VRABEC, Ubald (skladatelj). Maše za mešani zbor, enoglasno petje in orgle. [Trst]: Svet slovenskih organizacij, 1993. 1 partitura (55 str.). [COBISS.SI-ID 36996608]


1999

154. VRABEC, Ubald (skladatelj). Iz Jutrove dežele : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1999, letn. 49, št. 3 (priloga), str. 18 (246). ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512559144]
155. VRABEC, Ubald (skladatelj). Jožef, prileten mož : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1999, letn. 49, št. 3 (priloga), str. 15 (243). ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512558376]
156. VRABEC, Ubald (skladatelj). Kaj so pa to... : moški zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1999, letn. 49, št. 3 (priloga), str. 14 (242). ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512558120]
157. VRABEC, Ubald (skladatelj). Ljub' Jezušček zdiše : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1999, letn. 49, št. 3 (priloga), str. 21 (249). ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512560168]
158. VRABEC, Ubald (skladatelj). Mi smo tej tri kraljetarji : moški zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1999, letn. 49, št. 3 (priloga), str. 20 (248). ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512559656]
159. VRABEC, Ubald (skladatelj). Možem za nov' let talamo : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1999, letn. 49, št. 3 (priloga), str. 19 (247). ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512559400]
160. VRABEC, Ubald (skladatelj). Na nebu je zvezda : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1999, letn. 49, št. 3 (priloga), str. 17 (245). ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512558888]
161. VRABEC, Ubald (skladatelj). 'Na pjesma žalima : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1999, letn. 49, št. 3 (priloga), str. 23 (251). ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512560424]
162. VRABEC, Ubald (skladatelj). Nikar ne dremajte : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1999, letn. 49, št. 3 (priloga), str. 21 (249). ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512559912]
163. VRABEC, Ubald (skladatelj). Svet' Jožef in Marija : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1999, letn. 49, št. 3 (priloga), str. 13 (241). ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512557864]
164. VRABEC, Ubald (skladatelj). Svitej se, svitej : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1999, letn. 49, št. 3 (priloga), str. 13 (241). ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512557608]
165. VRABEC, Ubald (skladatelj). Ura je polnoči : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1999, letn. 49, št. 3 (priloga), str. 17 (245). ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512558632]
166. VRABEC, Ubald (skladatelj). Vstan', Jurca : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1999, letn. 49, št. 3 (priloga), str. 12 (240). ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512557352]


2001

167. VRABEC, Ubald (skladatelj). Gularja sen tiela jmiet : januar 2001. 1 rkp. partitura (10 str.). [COBISS.SI-ID 247110656]
168. VRABEC, Ubald (skladatelj). Kej me beš teku zamjero : tržaška narodna. 1 rkp. partitura (5 str.). [COBISS.SI-ID 247132416]


2002

169. VRABEC, Ubald (skladatelj), BALOH, Anton (urednik, dirigent). Vrabčeva pesem. Divača: Mešani pevski zbor Divača, p 2002. 1 CD (37 min, 48 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 236959232]


2003

170. VRABEC, Ubald (prireditelj). Čuk se je oženil. V: Le predi, dekle, predi. Mengeš: [Samozal.]: Ženski nonet Vigred, p 2003. 1 cd, št. 2. [COBISS.SI-ID 129257984]
171. VRABEC, Ubald (prireditelj). Polka je ukazana : slovenska ljudska. V: GOBEC, Mitja (ur.). Slovenska zborovska stvaritev. 2, Ljudske pesmi : 56 prirejevalcev - 63 skladb = From Slovenian choral opus. 2, Folk songs : 56 arangers - 63 compositions. 1. natis. Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnost, 2003. Str. 60-66. Edicija Izbrana dela slovenskih skladateljev, št. 41. [COBISS.SI-ID 127586816]


2004

172. VRABEC, Ubald (skladatelj). Bila je noč. V: Božično pričakovanje : božične pesmi tržaških skladateljev. Trst; Trieste: Mladika, 2004. Pesem 5. [COBISS.SI-ID 221844480]
173. VRABEC, Ubald (prireditelj). Jožef, prileten mož : ljudska. V: Božično pričakovanje : božične pesmi tržaških skladateljev. Trst; Trieste: Mladika, 2004. Pesem 18. [COBISS.SI-ID 221853184]
174. VRABEC, Ubald (prireditelj). Možem za nov' let' talamo : ljudska. V: Božično pričakovanje : božične pesmi tržaških skladateljev. Trst; Trieste: Mladika, 2004. Pesem 21. [COBISS.SI-ID 221854464]
175. VRABEC, Ubald (prireditelj). Svitej se, svitej : ljudska. V: Božično pričakovanje : božične pesmi tržaških skladateljev. Trst; Trieste: Mladika, 2004. Pesem 17. [COBISS.SI-ID 221852416]
176. VRABEC, Ubald (prireditelj). Ura je polnoči : ljudska. V: Božično pričakovanje : božične pesmi tržaških skladateljev. Trst; Trieste: Mladika, 2004. Pesem 19. [COBISS.SI-ID 221853440]
177. VRABEC, Ubald (prireditelj). Vstan Jurca : ljudska. V: Božično pričakovanje : božične pesmi tržaških skladateljev. Trst; Trieste: Mladika, 2004. Pesem 20. [COBISS.SI-ID 221854208]


2005

178. VRABEC, Ubald (skladatelj). Anka zaspanka. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 17. [COBISS.SI-ID 226733312]
179. VRABEC, Ubald (skladatelj). Bazovica. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 56-59. [COBISS.SI-ID 226741760]
180. VRABEC, Ubald (skladatelj). Bilečanka. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 60-63. [COBISS.SI-ID 226742016]
181. VRABEC, Ubald (skladatelj). Čuk se je oženil : ljudska. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 52-55. [COBISS.SI-ID 226741504]
182. VRABEC, Ubald (skladatelj). Dedek Mraz. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 28-30. [COBISS.SI-ID 226735616]
183. VRABEC, Ubald (skladatelj). Doma. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 26-27. [COBISS.SI-ID 226735360]
184. VRABEC, Ubald (skladatelj). Jutranja. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 33-34. [COBISS.SI-ID 226736384]
185. VRABEC, Ubald (skladatelj). Kanglica. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 7-8. [COBISS.SI-ID 226712832]
186. VRABEC, Ubald (skladatelj). Krokodil. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 23. [COBISS.SI-ID 226734848]
187. VRABEC, Ubald (skladatelj). Mladini. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 38-41. [COBISS.SI-ID 226736896]
188. VRABEC, Ubald (skladatelj). Moja mamica. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 11. [COBISS.SI-ID 226714368]
189. VRABEC, Ubald (skladatelj). Moja piška. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 13. [COBISS.SI-ID 226715904]
190. VRABEC, Ubald (skladatelj). Moja pot v šolo. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 24-25. [COBISS.SI-ID 226735104]
191. VRABEC, Ubald (skladatelj). Na saneh. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 14. [COBISS.SI-ID 226716928]
192. VRABEC, Ubald (skladatelj). Na širnem Primorju. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 22. [COBISS.SI-ID 226734592]
193. VRABEC, Ubald (skladatelj). Pesem o cuclju. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 5-6. [COBISS.SI-ID 226712320]
194. VRABEC, Ubald (skladatelj). Pesem svitanica. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 42-44. [COBISS.SI-ID 226737408]
195. VRABEC, Ubald (skladatelj). Pesmica o kruhku. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 21. [COBISS.SI-ID 226734336]
196. KNEZ, Olga. Poklon ob stoletnici rojstva skladatelja Ubalda Vrabca. Primorski dnevnik. [Tiskana izd.]. 07. dec. 2005, leto 61, št. 285, str. 5. ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 11543602]
197. VRABEC, Ubald (skladatelj). Polževa snubitev : ljudska. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 50-51. [COBISS.SI-ID 226738688]
198. VRABEC, Ubald (skladatelj). Povabilo. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 15. [COBISS.SI-ID 226717696]
199. VRABEC, Ubald (skladatelj). Primožu Trubarju. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 12. [COBISS.SI-ID 226715392]
200. VRABEC, Ubald (skladatelj). Sladkosnedna miška. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 31-32. [COBISS.SI-ID 226735872]
201. VRABEC, Ubald (skladatelj). Škržat. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 18-20. [COBISS.SI-ID 226734080]
202. VRABEC, Ubald (skladatelj), MIHELČIČ, Slavko. Špela-uk. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 9-10. [COBISS.SI-ID 226713600]
203. VRABEC, Ubald (skladatelj). Uspavanka. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 45-46. [COBISS.SI-ID 226737664]
204. VRABEC, Ubald (skladatelj), KRALJ, Bojana (urednik). Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. 1 partitura (64 str.). [COBISS.SI-ID 223240960]
205. VRABEC, Ubald (skladatelj). Vrabec in snop. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 35-37. [COBISS.SI-ID 226736640]
206. VRABEC, Ubald (skladatelj). Zdravljica. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 47-49. [COBISS.SI-ID 226738176]
207. VRABEC, Ubald (skladatelj). Zjutraj. V: KRALJ, Bojana (ur.), VRABEC, Ubald. Vrabčkove pesmi : pesmi za otroške in mladinske zbore. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2005. Str. 16. [COBISS.SI-ID 226733056]


2006

208. VRABEC, Ubald (skladatelj). Njega ni. V: QUAGGIATO, Patrick (ur.). Mojo srčno kri škropite : zbirka zborovskih skladb na besedilo Simona Gregorčiča : ob 100-letnici pesnikove smrti. Gorica: Zveza slovenske katoliške prosvete, 2006. Str. 47. [COBISS.SI-ID 231453952]


2007

209. VRABEC, Ubald (skladatelj). Bazovica. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 21. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241055744]
210. VRABEC, Ubald (skladatelj). Bor. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 20. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241055488]
211. VRABEC, Ubald (skladatelj). Komen. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 3. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241048576]
212. VRABEC, Ubald (skladatelj). Kralj Matjaž. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 2. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241048320]
213. VRABEC, Ubald (skladatelj). Kraška gmajna. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 17. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241054720]
214. VRABEC, Ubald (skladatelj). Kresno jutro. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 5. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241049344]
215. VRABEC, Ubald (skladatelj). Mlada. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 4. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241048832]
216. VRABEC, Ubald (skladatelj). Moj rojstni kraj. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 11. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241051904]
217. VRABEC, Ubald (skladatelj). Pesem zvestobe. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 22. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241056000]
218. VRABEC, Ubald (skladatelj). Prihod. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 12. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241052160]
219. VRABEC, Ubald (skladatelj). Punt. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 6. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241049600]
220. VRABEC, Ubald (skladatelj). Rdeč zaton. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 16. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241054464]
221. VRABEC, Ubald (skladatelj). Rdeča tulpa. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 9. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241050624]
222. VRABEC, Ubald (skladatelj). Slovenska pesem. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 7. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241049856]
223. VRABEC, Ubald (skladatelj). Sonce skrilo je svoj obraz. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 18. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241054976]
224. VRABEC, Ubald (skladatelj). Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. 1 CD (75 min, 45 sek), stereo. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241025280]
225. VRABEC, Ubald (skladatelj). Umetnost. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 14. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241053184]
226. VRABEC, Ubald (skladatelj). Uspavanka. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 1. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241047552]
227. VRABEC, Ubald (skladatelj). V spomin Ivanu Cankarju. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 18. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241055232]
228. VRABEC, Ubald (skladatelj). Veter. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 8. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241050368]
229. VRABEC, Ubald (skladatelj). Vsakdo ima svoj posel. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 13. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241052928]
230. VRABEC, Ubald (skladatelj). Vsemu dane so pregrade. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 15. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241053696]
231. VRABEC, Ubald (skladatelj). Zdravljica. V: VRABEC, Ubald. Ubald Vrabec. [Ljubljana]: Slovenski komorni zbor, Slovenska filharmonija, 2007. Pesem 10. Slovenska zborovska glasba, 39. [COBISS.SI-ID 241051136]


2013

232. VRABEC, Ubald (skladatelj), BAN, Janko (avtor dodatnega besedila, urednik, notograf), TAVČAR, Aljoša (avtor dodatnega besedila, urednik). Božični sijaj : kantata za otroški zbor, mešani zbor in pihalni kvartet = cantata for children's voices, mixed chorus and wind quartet = cantata per coro di voci bianche, coro misto e quartetto di fiati = Kantate für Kinderchor, gemischten Chor und Bläserquartett. Urtext. Trieste; = Trst: Nomos, cop. 2013. 1 partitura (VIII, 16 str.). Slovenski zamejski skladatelji. [COBISS.SI-ID 6802668]


2014

233. Naša zborovodja, skladatelja Stane Malič in Ubald Vrabec. Opčine: Župnija sv. Jerneja ap.; = Opicina: Parrocchia S. Bartolomeo Ap., cop. 2014. 1 CD (50 min). [COBISS.SI-ID 7650284]


2017

234. VRABEC, Ubald (prireditelj), BAN, Janko (avtor dodatnega besedila, urednik, notograf). Ljudske nabožne : priredbe za mešane, moške in ženske zbore. Urtext. = Trieste; Trst: NMS Nomos Music, cop. 2017. 1 partitura (XIII, 105 str.). Slovenski zamejski skladatelji. [COBISS.SI-ID 1540255428]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 9. 12. 2022