COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Marko Ogrizek [39170]Osebna bibliografija za obdobje 2012-2022

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OGRIZEK, Marko. Huang Chun-Chieh and comparative philosophy : multiple ways of studying Confucian ideas and notions across texts and contexts. V: ROŠKER, Jana S. (ur.). Taiwanese philosophy and the preservation of Chinese philosophical traditions : special issue. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2020. Vol. 8 (24), issue 3, str. 91-110. Asian studies, vol. 8 (24), issue 3. ISBN 978-961-06-0362-7. ISSN 2232-5131. https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/9141. [COBISS.SI-ID 28494339], [SNIP]
2. OGRIZEK, Marko. Following the way of the ancient kings : the concept of learning in the teachings of Ogyû Sorai. V: ROŠKER, Jana S. (ur.). Confucianism and education. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2017. Vol. 5 (21), issue 2, str. 139-151. Asian studies, vol. 5 (21), issue 2. ISBN 978-961-237-942-1. ISSN 2232-5131. https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/7289/7152, DOI: 10.4312/as.2017.5.2.139-151. [COBISS.SI-ID 64670050], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00, Scopus do 12. 7. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00]
3. OGRIZEK, Marko. Pojmi poti, kreposti in dobrega v konfucijanskih naukih Itôja Jinsaija in Ogyûja Soraija. V: ROŠKER, Jana S. (ur.), PIHLER CIGLIČ, Barbara (ur.). Konfucij in globalizacija : antični in sodobni konfucijanski diskurzi = Confucius and globalization : ancient and contemporary Confucian discourses. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2016. Letn. 10, št. 1, str. 65-81. Ars & humanitas, 10, 1. ISBN 978-961-237-829-5. ISSN 1854-9632. http://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/6443/6124, DOI: 10.4312/ah.10.1.65-81. [COBISS.SI-ID 60800610], [SNIP, WoS]

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. OGRIZEK, Marko. The development of Confucian ethics in the teachings of Itô Jinsai. Inter faculty. 2017, vol. 8, str. 97-111. ISSN 1884-8575. https://journal.hass.tsukuba.ac.jp/interfaculty/article/view/129/247, DOI: 10.15068/00153035. [COBISS.SI-ID 68951650]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. OGRIZEK, Marko. Študij konfucijanske etike skozi različne tekste in kontekste. V: LUNAČEK, Sarah (ur.), VESELIČ, Maja (ur.). Neevropske raziskave v Sloveniji : od zbiranja k raziskovanju : program in povzetki. Ljubljana: Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2019. Str. 32. [COBISS.SI-ID 70483554]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. OGRIZEK, Marko. Filozofski temelji konfucijanstva kot skupne idejne dediščine Vzhodne Azije. V: BEKEŠ, Andrej (ur.), ROŠKER, Jana S. (ur.), ŠABIČ, Zlatko (ur.). Procesi in odnosi v Vzhodni Aziji : zbornik EARL. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze, 2019. Str. 13-33. Zbirka Studia humanitatis Asiatica. ISBN 978-961-06-0270-5. ISSN 2463-8900. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/181/277/4684-1. [COBISS.SI-ID 36502621]
7. OGRIZEK, Marko. Pojem avtoritete v konfucijanskem nauku Ogûja Soraija. V: ROŠKER, Jana S. (ur.). Krepost kot temelj dobrega sosedstva : konfucijanstvo v sodobni Vzhodni Aziji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. Str. 65-80. Zbirka Studia humanitatis Asiatica. ISBN 978-961-237-818-9. ISSN 2463-8900. [COBISS.SI-ID 60965474]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

8. OGRIZEK, Marko, ohk2021julaas. The central philosophical concepts in Ito Jinsai's teachings : a comparative analysis of Confucian ethics : doctoral thesis = Osrednji filozofski pojmi v naukih Itoja Jinsaija : primerjalna analiza konfucijanske etike : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Ogrizek], 2021. 250 str. [COBISS.SI-ID 66871299]

2.11 Diplomsko delo

9. OGRIZEK, Marko. "Pot prakraljev" kot pojmovno jedro konfuciajskega nauka Ogyûja Soraija : diplomsko delo = Soraigaku ni okeru chûshin gainen toshite no "sennô no michi". Ljubljana: [M. Ogrizek], 2015. 55 str. [COBISS.SI-ID 57887842]
10. OGRIZEK, Marko. Pojem moralnosti v neokonfucijanskem nauku Itoja Jinsaija : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Ogrizek], 2014. 45 str. [COBISS.SI-ID 56748130]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

11. OGRIZEK, Marko, PETEK, Nina. Pogovor o Konfucijevi filozofiji in knjigi Michaela Schumana "Konfucij in svet, ki ga je ustvaril". [San Bruno]: You Tube, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (44 min, 58 sek). https://www.youtube.com/watch?v=ohRv1MR7iL0. [COBISS.SI-ID 80926211]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

12. OGRIZEK, Marko. Huang Chun-Chieh and comparative philosophy : multiple ways of studying Confucian ethics across texts and contexts : prispevek na mednarodni konferenci Taiwanese philosophy and the preservation of Confucian tradition, Ljubljana, 17-18 October 2019. [COBISS.SI-ID 70397026]
13. ROŠKER, Jana S., MARKIČ, Olga, HEDŽET TÓTH, Cvetka, MURŠIČ, Rajko, ULE, Andrej, OGRIZEK, Marko. Postmoderni subjekt in relacijsko sebstvo : prispevek v okviru spremljevalnega programa sejma Liber.ac "konferenca Odprta znanost" in "konferenca Univerzitetno založništvo", Foersterjev vrt za Filozofsko fakulteto, Ljubljana (SLO), 23. maja 2019. [COBISS.SI-ID 44847149]
14. OGRIZEK, Marko. The development of Confucian ethics in the works of Itô Jinsai : prispevek na 13th EASJ Workshop for doctorial candidates, Arrabida Monastery, Lisbon, Portugal, 27-30th August 2017. [COBISS.SI-ID 66116706]
15. OGRIZEK, Marko. Transfering Confucianism : intercultural perspectives on China and Japan : prispevek na International symposium on the specific methodology of Chinese Studies in the PhD Program: the transfer of concepts and categories from one socio-cultural context into another Korte, December 16, 2017. [COBISS.SI-ID 66116194]

3.25 Druga izvedena dela

16. ROŠKER, Jana S. (diskutant), SERNELJ, Tea (diskutant), OGRIZEK, Marko (diskutant). Krepost kot temelj dobrega sosedstva: konfucijanstvo v sodobni Vzhodni Aziji : Besedna postaja, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Modra soba, 22. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 68542818]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Prevajalec

17. ROŠKER, Jana S. (urednik). Filozofija na Tajvanu : značilnosti, vloga in pomen. 1. e-izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019. Zbirka Studia humanitatis Asiatica. ISBN 978-961-06-0215-6. ISSN 2463-8900. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 300434432]
18. ROŠKER, Jana S. (urednik). Filozofija na Tajvanu : značilnosti, vloga in pomen. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019. 219 str. Zbirka Studia humanitatis Asiatica. ISBN 978-961-06-0214-9. ISSN 2463-8900. [COBISS.SI-ID 300429312]
19. HUANG, Chun-chieh. Kako je mogoče "misliti z vidika Vzhodne Azije" na podlagi izkušenj japonsko-kitajske idejne izmenjave. V: ROŠKER, Jana S. (ur.). Filozofija na Tajvanu : značilnosti, vloga in pomen. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019. Str. [171] -190. Zbirka Studia humanitatis Asiatica. ISBN 978-961-06-0214-9. ISSN 2463-8900. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/166/262/4205-1. [COBISS.SI-ID 71600482]
20. HUANG, Guanmin. Med filozofijo in religijo: razmišljanje o modernosti pri Tang Junyiju in Nishitaniju Keijiju. V: ROŠKER, Jana S. (ur.). Filozofija na Tajvanu : značilnosti, vloga in pomen. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019. Str. [191] -210. Zbirka Studia humanitatis Asiatica. ISBN 978-961-06-0214-9. ISSN 2463-8900. [COBISS.SI-ID 71600738]

Oseba, ki intervjuva

21. ROŠKER, Jana S. Predstavitev knjige Kriza kot nevarnost in upanje - etike pandemij, razcvet avtokracij in sanje o avtonomiji v transkulturni perspektivi. https://www.youtube.com/watch?v=6VyAavRNMxQ. [COBISS.SI-ID 60367107]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 6. 12. 2022
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 6. 12. 2022
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 6. 12. 2022
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022