COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMelita VovkOsebna bibliografija za obdobje 1950-2022

1950

1. VOVK, Melita (umetnik). Ciril Kosmač. [S. l.: M. Vovk, med 1950 in 1960]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85744643]
2. VOVK, Melita (umetnik). Dane Zajc. [S. l.: M. Vovk, med 1950 in 2000]. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 99910659]
3. VOVK, Melita (umetnik). Gösta Isakson (Stockholm). [S. l.: M. Vovk, od 195-]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 113835267]
4. VOVK, Melita (umetnik). [Janez Gradišnik]. [S. l.: M. Vovk, med 1950 in 2000]. 1 risba, č-b. [COBISS.SI-ID 99895299]
5. VOVK, Melita (umetnik). Jeannette Mirsky : (U.S.A.). [S. l.: M. Vovk, med 1950 in 1970]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 67226883]
6. VOVK, Melita (umetnik). Josip Vidmar. [S. l.: M. Vovk, med 1950 in 1970]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 100269571]
7. VOVK, Melita (umetnik). Josip Vidmar. [S. l.: M. Vovk, od 195-]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 113253891]
8. VOVK, Melita (umetnik). Jozula. [S. l.: M. Vovk, od 195-]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 67232515]
9. VOVK, Melita (umetnik). Martina Žnideršič (YUG). [S. l.: M. Vovk, od 195-]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 113842691]
10. VOVK, Melita (umetnik). Mrs. Anne Pellovsky U.S.A. [S. l.: M. Vovk, od 195-]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 113853955]
11. VOVK, Melita (umetnik). Mrs. Carla Poesio (Firenze). [S. l.: M. Vovk, od 195-]. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 113830403]
12. VOVK, Melita (umetnik). [Neidentificiran moški portret]. [S. l.: M. Vovk, od 195-]. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 113864195]
13. VOVK, Melita (umetnik). Tove Jansson. [S. l.: M. Vovk, od 195-]. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 113861635]
14. VOVK, Melita (umetnik). Uroš Kraigher. [S. l.: M. Vovk, med 1950 in 2000]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 100263427]


1955

15. VOVK, Melita (umetnik). Adam Wazyk. [S. l.: M. Vovk, med 1955 in 2000]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 100753923]
16. VOVK, Melita (umetnik). Dr. Janko Moder. [S. l.: M. Vovk, med 1955 in 1956]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 61044483]
17. VOVK, Melita (umetnik). Dr. Vladimir Kralj. [S. l.: M. Vovk], 1955. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 62019843]
18. VOVK, Melita (umetnik). Drago Šega. [S. l.: M. Vovk, med 1955 in 1956]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 57458691]
19. VOVK, Melita (umetnik). France Filipič. [S. l.: M. Vovk, med 1955 in 1965]. 1 risba, č-b. [COBISS.SI-ID 86496771]
20. VOVK, Melita (umetnik). Hiša na Bledu. [S. l.: M. Vovk, med 1955 in 1965]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 61046019]
21. VOVK, Melita (umetnik). Jerzy Andrzejevski. [S. l.: M. Vovk, med 1955 in 1956]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 61040899]
22. VOVK, Melita (umetnik). Kumba. [S. l.: M. Vovk], 1955. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 61037059]
23. VOVK, Melita (umetnik). Lili Novy. [S. l.: M. Vovk], 1955. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 57457411]
24. VOVK, Melita (umetnik). Lili Novy : piše verze na škrnicelj. [S. l.: M. Vovk], 1955. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 58106115]
25. VOVK, Melita (umetnik). Mile Klopčič. [Ohrid: M. Vovk], 1955. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 67229699]
26. VOVK, Melita (umetnik). Mira Mihelič. [Bled: M. Vovk, med 1955 in 1985]. 1 risba, črna barva. [COBISS.SI-ID 57456899]
27. VOVK, Melita (umetnik). Oskar Davičo. [S. l.: M. Vovk, med 1955 in 1956]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 57458947]
28. BREST, Vida. Ptice i grm. Zagreb: Mladost, 1955. [20] str., ilustr. Palčićeva knjižnica, 4. [COBISS.SI-ID 12928825]
29. BREST, Vida. Ptice i žbun. Beograd: Dečja knjiga, 1955. [20] str., ilustr. Biblioteka Pčelica, 4. [COBISS.SI-ID 12929849]
30. BREST, Vida. Ptice in grm. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1955. [20] str., ilustr. Knjižnica Čebelica, 13. [COBISS.SI-ID 1324296]
31. VOVK, Melita (umetnik). [Veno Pilon]. Paris: [M. Vovk], 1955. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 60982019]
32. VOVK, Melita (umetnik). Vladimir Bartol. [S. l.: M. Vovk, 1955?]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 57457155]
33. VOVK, Melita (umetnik). Vladimir Bartol. [S. l.: M. Vovk, 1955]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85742083]
34. BREST, Vida. Vtáci a ker. Petrovec: Kultura, 1955. [20] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1334387]


1956

35. VOVK, Melita (umetnik). Dr. Vladimir Kralj. [S. l.: M. Vovk], 1956. 1 risba, č-b. [COBISS.SI-ID 86485507]
36. VOVK, Melita (umetnik). [Vladimir Kralj]. [S. l.: M. Vovk, po 1956?]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 86487555]


1957

37. BATIČ, Stojan (umetnik), DEBENJAK, Riko (umetnik), JAKAC, Božidar (umetnik), KOBE, Boris (umetnik), KALIN, Zdenko (umetnik), KRALJ, Tone (umetnik), MIHELIČ, France (umetnik), PUTRIH, Karel (umetnik), SEDEJ, Maksim (umetnik), SPACAL, Lojze (umetnik), TRŠAR, Drago (umetnik), TRŠAR, Marijan (umetnik), VOVK, Melita (umetnik), KRŽIŠNIK, Zoran (avtor dodatnega besedila, urednik). Grafika ; Plastika : Slovenj Gradec, Maribor, Celje, Brežice, Novo mesto, Kranj, Kamnik, Trbovlje, 1957. V Ljubljani: Jakopičev paviljon, 1957. [26] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1354867]
38. ŠEGA, Milan. Zgode in nezgode kraljevskega dvora. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1957. 202 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6377785]


1958

39. ŠEGA, Milan. Čarobni ključić. Zagreb: Mladost, 1958. 158 str., ilustr. Biblioteka Vjeverica, 24. [COBISS.SI-ID 5538419]
40. PAVČEK, Tone. Jure-Mure u Africi : (o dečaku koji se nije voleo umivati). Beograd: Dečja knjiga, 1958. [32] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 239169536]
41. PAVČEK, Tone. Jure-Mure u Africi : (o dječaku, koji se nije volio umivati). Zagreb: Mladost, 1958. [34] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1345139]
42. PAVČEK, Tone. Juri-Muri v Afriki : (o fantu, ki se ni maral umivati). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1958. [32] str., ilustr. Cicibanova knjižnica. [COBISS.SI-ID 28204033]


1959

43. VOVK, Melita (umetnik). Franta. [S. l.: M. Vovk], 1959. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 57458435]
44. VOVK, Melita (umetnik). Poslednji humanist. [S. l.: M. Vovk], 1959. 1 risba, č-b. [COBISS.SI-ID 67224323]
45. PEROCI, Ela. Tacek. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1959. 47 str., ilustr. Zbirka Cicibanova knjižnica. [COBISS.SI-ID 7908665]


1960

46. VOVK, Melita (umetnik). Ela Peroci. [S. l.: M. Vovk, 196-]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 63577091]
47. VOVK, Melita (umetnik). Ferdo Godina. [S. l.: M. Vovk], 1960. 1 risba, črna barva. [COBISS.SI-ID 57458179]
48. VOVK, Melita (umetnik). Jela Leppman. [S. l.: M. Vovk, med 1960 in 1970]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 63596035]
49. VOVK, Melita (umetnik). Kristina Brenk?. [S. l.: M. Vovk, 196-?]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 63594243]
50. VOVK, Melita (umetnik). Marc Alyn. [S. l.: M. Vovk, med 1960 in 1980]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85701635]
51. VOVK, Melita (umetnik). Nada Popović : Bgd?. [S. l.: M. Vovk, med 1960 in 1970]. 1 risba, črna barva. [COBISS.SI-ID 60986115]
52. VOVK, Melita (umetnik). [Neidentificiran moški portret]. [S. l.: M. Vovk, 196-]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 113904899]
53. VOVK, Melita (umetnik). [Neidentificiran moški portret]. [S. l.: M. Vovk, 196-]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 113908995]
54. ALBREHT, Vera. Nekoč pod Gorjanci. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1960. 86 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 771639]
55. PAVČEK, Tone. Polž pred nebotičnikom. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1960. [12] str., ilustr. Najdihojca, zv. 10. [COBISS.SI-ID 2172929]
56. PAVČEK, Tone. Sončece v žepu. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, [1960?]. [12] str. Najdihojca, 9. [COBISS.SI-ID 30327553]


1961

57. KASSILʹ, Lev Abramovič. Čarobna dežela Švambranija. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1961. 2 zv. (299 str.), ilustr. Knjižnica Sinjega galeba, 72-73. [COBISS.SI-ID 7631673]
58. VOVK, Melita (umetnik). Duša. [S. l.: M. Vovk], 1961. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 62002947]
59. VOVK, Melita (umetnik). France Štiglic : Puljski festival. [Pula: M. Vovk], 1961. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85739779]
60. ROSIN, Benjamin. Kdo bo zatožil?. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1961. [20] str., ilustr. Knjižnica Čebelica, 60 [a]. [COBISS.SI-ID 8183609]
61. VOVK, Melita (umetnik). [Neidentificiran moški portret]. [S. l.: M. Vovk], 1961. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 113393923]
62. BREST, Vida. Ptice in grm. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1961. [12] str., ilustr. Cicibanova knjižnica. [COBISS.SI-ID 72777]
63. SUHODOLČAN, Leopold. Skriti dnevnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1961. 149 str., ilustr. Knjižnica Sinjega galeba, 77. [COBISS.SI-ID 960513]
64. BOR, Matej. Sračje sodišče ali Je, kar je. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1961. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 69449]
65. KOŠIR, Niko (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Španske romance. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1961. 131 str., ilustr. Knjižnica Kondor, 43. [COBISS.SI-ID 24173825]
66. GODINA, Ferdo. Žemlje. [V Ljubljani]: Mladinska knjiga, 1961. 36 str., ilustr. Cicibanova knjižnica. [COBISS.SI-ID 31660033]


1962

67. PAVČEK, Tone. Juri-Muri v Afriki : (o fantu, ki se ni maral umivati). Ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1962. [30] str., ilustr. Cicibanova knjižnica. [COBISS.SI-ID 1484086]
68. VOVK, Melita (umetnik). Marjan Kozina. [S. l.: M. Vovk], 1962. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 60977667]
69. GODINA, Ferdo. Pravljica o logarnici. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1962. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 905545]
70. ROZMAN, Smiljan. Teden ima sedem dni : sedem dni ima teden. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1962. 130 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21510145]
71. BAUMANN, Hans. Užaljeni krokodil. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1962. 104 str., ilustr. Zbirka Cicibanova knjižnica. [COBISS.SI-ID 7778105]


1963

72. VEŽINOV, Pavel. Dogodek v tihi ulici. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1963. 133 str., ilustr. Knjižnica Sinjega galeba, 93. [COBISS.SI-ID 2314248]
73. VOVK, Melita (umetnik). Mila Kačič. [S. l.: M. Vovk], 1963. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 62008067]


1964

74. KRYLOV, Ivan Andreevič. Petdeset basni Ivana Andrejeviča Krilova. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1964. 138 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 140860]


1965

75. VOVK, Melita (umetnik). Arthur Miller. [Bled: M. Vovk, 1965?]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 57457923]
76. MIHELIČ, Mira. Dečak u Veneciji. [Beograd]: Mlado pokolenje, 1965. [18] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 107750656]
77. VOVK, Melita (umetnik). Ivo Andrić : NOBEL 1961. [Bled: M. Vovk], 1965. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 58163715]
78. VOVK, Melita (umetnik). Jože Javoršek. [S. l.: M. Vovk, 1965?]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 61882371]
79. VOVK, Melita (umetnik). [Moški portret]. [Bled: M. Vovk, 1965?]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 113400579]
80. MIHELIČ, Mira. Puhek u Veneciji. Sarajevo: "Veselin Masleša", [1965?]. [20] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1914995]
81. MIHELIČ, Mira. Puhek v Benetkah. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1965. 18 str., ilustr. Cicibanova knjižnica. [COBISS.SI-ID 1472566]
82. ALBREHT, Vera. Pustov god. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1965. 61 str., ilustr. Cicibanova knjižnica. [COBISS.SI-ID 2689032]
83. SUHODOLČAN, Leopold. Skriti dnevnik. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1965. 157 str., ilustr. Moja knjižnica, letn. 1, razr. 7, knj. 3, = 7, 3. [COBISS.SI-ID 4022529]
84. SUHODOLČAN, Leopold. Skriti dnevnik. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1965. 157 str., ilustr. Moja knjižnica. [COBISS.SI-ID 1067294]
85. MIHELIČ, Mira. Il viaggio meraviglioso di Giannino. [Milano]: Bemporad Marzocco, [1965]. [20] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 107753472]


1966

86. GODINA, Ferdo. Babilon ljubezni in sovraštva : roman iz življenja filmskih delavcev. Murska Sobota: Pomurska založba, 1966. 291 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1898526]
87. TRDINA, Janez. Bajke in povesti o Gorjancih : izbor. Ljubljana: Prešernova družba, 1966. 125 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1303560]
88. SELIŠKAR, Tone. Deček z velike ceste. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1966. 178 str., ilustr. Izbrana mladinska dela, [10]. [COBISS.SI-ID 28208641]
89. MIHELIČ, Mira. Nova godina na krovu. Beograd [etc.]: Vuk Karadžić [etc.], 1966. [6] str., ilustr. Biblioteka Zvezdica. [COBISS.SI-ID 107841024]
90. MIHELIČ, Mira. Nova godina na krovu. Zagreb: Naša djeca; Novi Sad: Forum; Skopje: Kočo Racin, 1966. [6] str., ilustr. Biblioteka Zvjezdica. [COBISS.SI-ID 107836672]
91. MIHELIČ, Mira. Nova godina na pokrivot. Ljubljana [etc.]: Mladinska knjiga [etc.], 1966. [6] str., ilustr. Biblioteka Svezdička. [COBISS.SI-ID 107837440]
92. MIHELIČ, Mira. Novo leto na strehi. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1966. [8] str., ilustr. Knjižnica Zvezdica. [COBISS.SI-ID 7888185]
93. VOVK, Melita (umetnik). Tove Jansson : vsi portreti - ob kongresu IBBY oktobra 1966. [Ljubljana: M. Vovk], 1966. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 58123011]
94. MAHNIČ, Mirko. Turnir. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1966. 158 str., ilustr. Knjižnica Sinjega galeba, 116. [COBISS.SI-ID 1943560]
95. GODINA, Ferdo. Viragova Verona. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1966. 196 str., ilustr. Knjižnica za mladino. [COBISS.SI-ID 101449]


1967

96. GORNIK, Franc. Bled v fevdalni dobi. Bled: Zavod za napredek turizma, 1967. 238 str., [15] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 21378561]
97. VOVK, Melita (umetnik). Buča (Bojan Stupica). [S. l.: M. Vovk], 1967. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 100256515]
98. MIKELN, Miloš. Jugoslavija za začetnike. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967. 161 str., ilustr. Globus, [49]. [COBISS.SI-ID 27834881]
99. MIHELIČ, Mira. Nový rok na streche. [V Báč. Petrovci]: Obzor; v L'ubl'ane: Mladinska knjiga, [1967]. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 107753984]
100. VOVK, Melita (umetnik). Otto Bihalji Merin. [S. l.: M. Vovk, 1967?]. 1 risba, č-b. [COBISS.SI-ID 86481923]
101. MIHELIČ, Mira. Puhek. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1967. 119 str., ilustr. Cicibanova knjižnica. [COBISS.SI-ID 309534]
102. SUHODOLČAN, Leopold. Skriti dnevnik. 1. ponatis. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1967. 158 str., ilustr. Moja knjižnica, letn. 1, razr. 7, knj. 3, = 7, 3. [COBISS.SI-ID 1595977]
103. FINŽGAR, Fran Saleški. Študent naj bo ; Na petelina. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967. 134 str., ilustr. Knjižnica Sinjega galeba, 119. [COBISS.SI-ID 110921]
104. PEROCI, Ela. Tacek. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1967. 62 str., ilustr. Moja knjižnica, letn. 2, razr. 3, knj. 1, = 3, 9. [COBISS.SI-ID 3988481]


1968

105. JURČIČ, Josip. Doktor Zober : izviren roman. V Ljubljani: Prešernova družba, 1968. 121 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5904897]
106. PAVLOVEC, Andrej. Likovno ustvarjanje Melite Vovkove. Snovanja. 20. apr. 1968, leto 2, št. 2, str. 18-19, ilustr. ISSN 1318-4474. [COBISS.SI-ID 6066486]
107. KRAŠOVEC, Metka (umetnik), OSTERC, Lidija (umetnik), LUKEŽIČ, Nada (umetnik, avtor dodatnega besedila), VOVK, Melita (umetnik, avtor dodatnega besedila), PLEVNIK, Božena (urednik). Metka Krašovec, Nada Lukežič, Lidija Osterc, Melita Vovk-Štih : Mestna galerija Ljubljana, [1968]. Ljubljana: Mestna galerija, [1968?]. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 55801]
108. KRKLEC, Gustav. Nesramni vrabec ; Kokošja pamet. Ciciban. 1968/1969, letn. 24, št. 4, str. 84, ilustr. ISSN 0350-8870. [COBISS.SI-ID 23742770]


1969

109. AHAČIČ, Draga. Mladina na odru : priročnik za aktivno gledališko vzgojo na osnovnih in srednjih šolah. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. 256 str., ilustr. Učbeniki in priročniki. [COBISS.SI-ID 20183040]
110. SELIŠKAR, Tone. Moja prva knjiga. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1969. [20] str., ilustr. Knjižnica Čebelica, 124. [COBISS.SI-ID 17414151]
111. ROZMAN, Smiljan, MINATTI, Ivan (urednik). Teden ima sedem dni, sedem dni ima teden. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1969. 130 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 372018]


1970

112. GORINŠEK, Danilo. Borštnikovo srečanje: V. teden slovenskih gledališč : od 16. do 23. oktobra 1970 : [gledališki list]. Bojan Stupica in mariborsko gledališče. Gledališki list Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru. sez. 1970/71, leto 25, št. 3, str. 99-101, portret. ISSN 1580-3252. [COBISS.SI-ID 13310211]
113. SELIŠKAR, Tone. Fantu so zrasla ušesa. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1970. 228 str., ilustr. Izbrana mladinska dela, [11], Izbrano delo Toneta Seliškarja. [COBISS.SI-ID 28208897]
114. SELIŠKAR, Tone. Moja prvá kniha. Nový Sad: Obzor; Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. [20] str., ilustr. Edícia Včielka. [COBISS.SI-ID 9902641]


1971

115. MESSNER, Janko. Ansichtskarten von Kärnten : ein Beitrag zum 10. Oktober 1970. Maribor: Obzorja, 1970 [i. e.] 1971. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6562049]
116. LINDGREN, Astrid. Erazem in potepuh. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971. 163 str., ilustr. Knjižnica Biseri. [COBISS.SI-ID 6527489]
117. VOVK, Melita (umetnik). Heinrich Böll : (D). Portorož: [M. Vovk], 1971. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 58105347]
118. VOVK, Melita (umetnik), KISLINGER, Juro (urednik). Melita Vovk-Štih : Likovni salon, [razstava odprta od 5. do 27. marca 1971]. Celje: DSLU, pododbor, 1971. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14821941]
119. MESSNER, Janko. Skurne storije : ob petdesetletnici koroškega plebiscita. Maribor: Obzorja, 1971. 145 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6623489]


1972

120. LINDGREN, Astrid. Erazem in potepuh. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1972. 156 str., ilustr. Moja knjižnica, letn. 4, razr. 5, knj. 1, = 5, 17. [COBISS.SI-ID 28811009]
121. Otroci, tovarišice, deklice, mladeniči in vsi - Mladinsko gledališče izvaja tukaj spodaj vljudnostni poklon. Ljubljana: Mladinsko gledališče, 1972. [32] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 86971137]
122. MIHELIČ, Mira. Peṫkova svätojánska noc. Nový sad: Obzor, 1972. [16] str., ilustr. Včielka. [COBISS.SI-ID 107869696]
123. MIHELIČ, Mira. Puhkova kresna noč. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1972. [16] str., ilustr. Velike slikanice. [COBISS.SI-ID 310046]
124. ČOBAL, Bogdan (umetnik), APOLLONIO, Zvest (umetnik), MAKUC, Vladimir (umetnik), MEDVEŠČEK, Pavel (umetnik), PAVLETIČ-LORENČAK, Darinka (umetnik), ŠEFRAN, Gorazd (umetnik), VOVK, Melita (umetnik), ZELENKO, Karel (umetnik), KISLINGER, Juro (urednik). Razstava grafik ob 10-letnici razstavišča. Celje: DSLU, Likovni salon Celje, 1972. [18] str., ilustr. Likovni salon, Celje, [26]. [COBISS.SI-ID 40548609]
125. ŠEGA, Milan. Zgode in nezgode kraljevskega dvora. [Ljubljana]: Partizanska knjiga, 1972. 139 str., ilustr. Matjaževa knjižnica. [COBISS.SI-ID 900126]


1973

126. BERBUČ, Milan (umetnik), ERŽEN-ŠUŠTARŠIČ, Alenka (umetnik), PERŠIN, France (umetnik), ŠUŠTARŠIČ, Marko (umetnik), TRŠAR, Drago (umetnik), TRŠAR, Marijan (umetnik), VOVK, Melita (umetnik). Berbuč, Eržen, Peršin, Šuštaršič, Tršar D., Tršar M., Vovk-Štih : [ureditev kataloga Božena Plevnik]. Ljubljana: Mestna galerija, 1973. [31] str., ilustr. Mestna galerija, Ljubljana, [100]. [COBISS.SI-ID 93431809]
127. INGOLIČ, Anton. Gimnazijka : roman. 4. izd. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1973. 251 str., ilustr. Zlata knjiga. [COBISS.SI-ID 8023553]
128. INGOLIČ, Anton. Gimnazijka : roman. 4. izd. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1973. 251 str., ilustr. Zlata knjiga. [COBISS.SI-ID 10300]
129. PAVČEK, Tone. Juri-Muri v Afriki : (o fantu, ki se ni maral umivati). Ponatis. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1973. [32] str., ilustr. Cicibanova knjižnica. [COBISS.SI-ID 1549365]
130. VOVK, Melita (umetnik). Ljuba Prenner : ob premieri Gordijskega vozla v Št. Jakobu. [S. l.: M. Vovk, 1973?]. 1 risba, črna barva. [COBISS.SI-ID 57459459]
131. ŠKERL, Ada. Nevsakdanje potovanje. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, [1973]. [16] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. [COBISS.SI-ID 2136584]
132. SMOLNIKAR, Breda. Popki. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1973. 87 str., ilustr. Knjižnica Sinjega galeba, knj. 173. [COBISS.SI-ID 2194440]
133. SUHODOLČAN, Leopold. Skriti dnevnik. 2. ponatis. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1973. 158 str., ilustr. Moja knjižnica, letn. 1, razr. 7, knj. 3, = 7, 3. [COBISS.SI-ID 1021726]


1974

134. VOVK, Melita (drugo), JONTES, Breda (drugo). Fran Milčinski: Ptički brez gnezda : Mladinsko gledališče Ljubljana. Ljubljana, 1974. [COBISS.SI-ID 6535241]
135. KRYLOV, Ivan Andreevič. Sto basni Ivana Andrejeviča Krilova. Maribor: Obzorja, 1974. 272 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 833847]
136. BREST, Vida. Veliki čarovnik Ujtata. [V Ljubljani]: Mladinska knjiga, 1974. 72 str., ilustr. Cicibanova knjižnica. [COBISS.SI-ID 2705672]


1975

137. SNOJ, Jože. Avtomoto mravlje. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1975. 134 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8670209]
138. MARINC, Marjan. Srebrni konj in trinajst drugih. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1975. 302 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7063353]
139. ŽUPANČIČ, Oton. Uganke. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1975. [16] str., ilustr. Knjižnica Čebelica, 183. [COBISS.SI-ID 1955336]
140. KOVAČ, Polonca. Zverinice z Večne poti. Ljubljana: Borec, 1975. 74 str., ilustr. Kurirčkova knjižnica. [COBISS.SI-ID 2653697]


1976

141. PAVČEK, Tone. Juri-Muri v Afriki : (o fantu, ki se ni maral umivati). 2. ponatis. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1976. [32] str., ilustr. Cicibanova knjižnica. [COBISS.SI-ID 9324033]
142. JURCA, Branka, VOVK, Melita. Ko zorijo jagode. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976. 194 str., ilustr. Zbirka Zlata knjiga. [COBISS.SI-ID 365628]
143. INGOLIČ, Anton. La liceale. Padova: Messaggero, 1976. 223 str., [4] f. pril., ilustr. L'astronave. [COBISS.SI-ID 5908793]
144. INGOLIČ, Anton. Mladost na stopnicah : roman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976. 225 str., ilustr. Zlata knjiga. [COBISS.SI-ID 9470721]
145. VOVK, Melita (umetnik). [Ženski portret]. [S. l.: M. Vovk, 1976]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 100263939]


1977

146. KOVAČ, Polonca. Andrejev ni nikoli preveč. Ljubljana: Borec, 1977. 102 str., ilustr. Kurirčkova knjižnica, [60]. [COBISS.SI-ID 2655489]
147. INGOLIČ, Anton. Gimnazijka : roman. 4. izd. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1977. 251 str., ilustr. Zbirka Zlata knjiga. [COBISS.SI-ID 9938177]
148. VOVK, Melita (umetnik). Kurent. [S. l.]: M. Vovk, 1977. 1 risba, č-b. [COBISS.SI-ID 81668355]
149. VOVK, Melita (umetnik). Mladi bohinjski junaki. [S. l.: M. Vovk], 1977. 1 risba, č-b. [COBISS.SI-ID 81670659]
150. BREST, Vida. Ptice in grm. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1977. [16] str., ilustr. Knjižnica Čebelica, 201. [COBISS.SI-ID 7798073]
151. VOVK, Melita (umetnik). Stražar. [S. l.]: M. Vovk, 1977. 1 risba, vijolična barva. [COBISS.SI-ID 106381315]


1978

152. VUGA, Saša. Erazem Predjamski : ali vsa drzna in predrzna dejanja stotnika cesarjeve telesne straže ... [Koper]: Lipa, 1978. 3 zv. (263, 314, 339 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 28712193]
153. VUGA, Saša. Erazem Predjamski : ali vsa drzna in predrzna dejanja stotnika cesarjeve telesne straže ... [Koper]: Lipa, 1978. 3 zv. (263, 314, 339 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 3266609]
154. INGOLIČ, Anton. Gimnazijka : roman. 5. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978. 251 str., ilustr. Zlata knjiga. [COBISS.SI-ID 10980865]
155. PAVČEK, Tone. Juri-Muri v Afriki : (o fantu, ki se ni maral umivati). 3. ponat. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978. [32] str., ilustr. Cicibanova knjižnica. [COBISS.SI-ID 11057921]
156. ŠÖMEN, Branko. Med v laseh : mladinski roman. Ljubljana: Borec, 1978. 165 str., ilustr. Kurirčkova knjižnica, 63. [COBISS.SI-ID 11616519]


1979

157. SNOJ, Jože. Auto-moto mravi : roman. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1979. 153 str., ilustr. Gazela, 39. [COBISS.SI-ID 10632705]
158. SNOJ, Jože. Auto-moto mravi : roman. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1979. 153 str., ilustr. Gazela, knj. 39. [COBISS.SI-ID 12329479]
159. INGOLIČ, Anton. Gimnazijka : roman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979 [natis 1980]. 328 str., ilustr. Petdeset najlepših po izboru bralcev. [COBISS.SI-ID 4678145]
160. INGOLIČ, Anton. Gimnazijka : roman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979. 328 str., ilustr. Petdeset najlepših po izboru bralcev. [COBISS.SI-ID 4585729]
161. JURCA, Branka. Ko zorijo jagode. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979. 194 str., ilustr. Zbirka Zlata knjiga, 79. [COBISS.SI-ID 12595463]
162. INGOLIČ, Anton. Mladost na stopnicah : roman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979. 225 str., ilustr. Zbirka Zlata knjiga 79. [COBISS.SI-ID 11441409]
163. ALEČKOVIĆ, Mira. Otroci iz zadnje ulice. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1979. 165 str., ilustr. Cicibanova knjižnica. [COBISS.SI-ID 27360513]


1980

164. INGOLIČ, Anton. Gimnazijka : roman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979. 328 str., ilustr. Petdeset najlepših po izboru bralcev. [COBISS.SI-ID 14636039]
165. INGOLIČ, Anton. Pretrgana naveza. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980. 287 str., ilustr. Petdeset najlepših po izboru bralcev. [COBISS.SI-ID 11808257]


1981

166. SNOJ, Jože. Avtomoto mravlje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981. 165 str., ilustr. Moja knjižnica, letn. 7, knj. 3. [COBISS.SI-ID 3979777]
167. HOHLER, Franz. Čipo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981. 136 str., ilustr. Knjižnica Sinjega galeba, 234. [COBISS.SI-ID 16825088]
168. LINDGREN, Astrid. Erazem in potepuh. 2. natis. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1981. 156 str., ilustr. Moja knjižnica, letn. 7, knj. 10. [COBISS.SI-ID 18202880]
169. INGOLIČ, Anton. Gimnazijka : roman. 5. izd. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1981. 251 str., ilustr. Zbirka Zlata knjiga. [COBISS.SI-ID 12275713]
170. ROZMAN, Smiljan. Ta glavna Urša. V Ljubljani: Prešernova družba, 1981. 208 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12540673]


1982

171. APOLLONIO, Zvest (umetnik), BAVČER, Jani (umetnik), BERTONCELJ, Matjaž (umetnik), BRAJIČ, Dušan (umetnik), BRATUŠ, Lucijan (umetnik), BRUMEN, Jože (umetnik), DRAUŠBAHER, Harald (umetnik), DVORŠAK, Ivan (umetnik), FAJON, Bronislav (umetnik), FURLAN LORBEK, Nadja (umetnik), GROBOVŠEK, Jovo (umetnik), HOCHSTÄTTER, Miran Mišo (umetnik), JAGODIČ, Stane (umetnik), JERAŠA, Cveto (umetnik), JOVANOVIČ HYVÄRINEN, Dušan (umetnik), KOS, Božo (umetnik), KRNAIČ, Ernest (umetnik), LESNIKA, Romana (umetnik), LICUL, Miljenko (umetnik), MANČEK, Marjan (umetnik), NOVAK, Ranko (umetnik), PRAH, Herbert (umetnik), SIMIČ, Peter (umetnik), SKALAR, Judita (umetnik), SKALAR, Peter (umetnik), STEPANČIČ, Cveta (umetnik), SUHADOLC, Janez (umetnik), ŠKERLAVAJ, Peter (umetnik), TOŠ, Vladimir (umetnik), VERNIK, Peter (umetnik), VIPOTNIK, Matjaž (umetnik), ZELINKA, Katja (umetnik), ZUPANČIČ, Dalibor (umetnik), VOVK, Melita (umetnik). 30 let DOS : razstava grafičnega oblikovanja : Društvo oblikovalcev Slovenije, Razstavišče Rihard Jakopič Ljubljana, od 25. februarja do 10. marca 1982. [S. l.: s. n.], 1982. [15] str. [COBISS.SI-ID 512515362]
172. TAVČAR, Zora. Veter v laseh. Celje: Mohorjeva družba, 1982. 223 str., ilustr. Slovenske večernice, zv. 132. [COBISS.SI-ID 54017]


1983

173. VOVK, Melita (umetnik). Dane Zajc. [Bled: M. Vovk], 1983. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 58104323]
174. INGOLIČ, Anton. Gimnazijka : roman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983. 328 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 13832705]
175. INGOLIČ, Anton. Gimnnazijka : roman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983. 328 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 13832961]
176. JURCA, Branka. Ko zorijo jagode. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983. 194 str., ilustr. Zlata knjiga. [COBISS.SI-ID 3245625]
177. INGOLIČ, Anton. Mladost na stopnicah : roman. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983. 225 str., ilustr. Zbirka Zlata knjiga. [COBISS.SI-ID 14035201]
178. INGOLIČ, Anton. Mladost na stopnicah : roman. [2.ponatis]. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983. 225 str., ilustr. Zbirka Zlata knjiga. [COBISS.SI-ID 23721223]
179. PREGELJ, Ivan. Peter Pavel Glavar, lanšpreški gospod : zgodovinska povest. Celje: Mohorjeva družba, 1983. 131 str., ilustr. Slovenske večernice, 133. [COBISS.SI-ID 54273]
180. JAWORCZAKOWA, Mira. Po sončni strani. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983. 237 str., ilustr. Knjižnica Sinjega galeba, 247. [COBISS.SI-ID 384798]


1984

181. VUGA, Saša. Erazem Predjamski ali Vsa drzna in predrzna dejanja stotnika cesarjeve telesne straže ... 2. izd. [Koper]: Lipa; [Ljubljana]: Državna založba Slovenije; [Maribor]: Obzorja, 1984. 3 zv. (270; 314; 339 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 1673758]


1985

182. VOVK, Melita (umetnik). Aharon Megged - Izrael. [Bled: M. Vovk], 1985. 1 risba, črna barva. [COBISS.SI-ID 109120259]
183. VOVK, Melita (umetnik). Alexandre Blokh : (Fr. [Bled: M. Vovk], 1985. 1 risba, črna barva. [COBISS.SI-ID 61878531]
184. VOVK, Melita (umetnik). Bat Sheva Sheriff : (Izreal) : karikatura. [Bled: M. Vovk, med 1985 in 2001]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 61879811]
185. VOVK, Melita (umetnik). Carl Fredrik Prytz : (Nor.). [Bled: M. Vovk], 1985. 1 risba, črna barva. [COBISS.SI-ID 62030595]
186. INGOLIČ, Anton. Gimnazijka : roman. 5. izd. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1985. 251 str., ilustr. Zlata knjiga. [COBISS.SI-ID 15199233]
187. ŠÖMEN, Branko. Med v laseh : mladinski roman. 2. izd. Ljubljana: Borec, 1985. 167 str., ilustr. Kurirčkove uspešnice. [COBISS.SI-ID 24331527]
188. VOVK, Melita (umetnik). Mohamed Selmi : Tunis. [Bled: M. Vovk], 1985. 1 risba, črna barva. [COBISS.SI-ID 62034947]
189. VOVK, Melita (umetnik). Olivier Revault d'Allones : FR. [Bled: M. Vovk], 1985. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85531395]
190. TAVČAR, Zora. Poklical si me po imenu. Koper: Ognjišče, 1985. 142 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15648513]
191. KRAKER-STARMAN, Ana. Skrbimo za higieno doma. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, 1985. 123 str., ilustr. Družina in vzgoja, 1. [COBISS.SI-ID 918024]
192. ROZMAN, Smiljan. Ta glavna Urša. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985. 260 str., ilustr. Moja knjižnica, letn. 10, knj. 5. [COBISS.SI-ID 3982337]
193. VOVK, Melita (umetnik). Wilhelm Heiliger : D. [Bled: M. Vovk], 1985. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 112374275]


1986

194. MUSIEROWICZ, Małgorzata. Najstnica Tina. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986. 267 str., ilustr. Knjižnica Sinjega galeba, 261. [COBISS.SI-ID 410398]
195. SUHODOLČAN, Leopold. Skriti dnevnik. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986. 163 str., ilustr. Moja knjižnica, letn. 11, knj. 10. [COBISS.SI-ID 102967]


1987

196. ROZMAN, Smiljan. Druščina : mladinski roman. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. 181 str., ilustr. Zbirka Odisej. [COBISS.SI-ID 375070]
197. LINDGREN, Astrid. Erazem in potepuh. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. 186 str., ilustr. Zlata knjiga. [COBISS.SI-ID 3714048]
198. BENEDIČIČ, Valentin. Moj sadovnjak ljubezni, zemlje in spominov. Radovljica: samozal., 1987. 77 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 149557]
199. KOVAČ, Polonca. Zverinice z Večne poti. 2. izd. V Ljubljani: Borec, 1987. 86 str., ilustr. Kurirčkove uspešnice. [COBISS.SI-ID 17252353]


1988

200. VOVK, Melita (umetnik). B.A. Novak. [Bled: M. Vovk], 1988. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 63579907]
201. VOVK, Melita (umetnik). Eva Tóth : Madžarska. [Bled: M. Vovk], 1988. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 105855491]
202. VOVK, Melita (umetnik). Jessica d'Este from London : (GB). [Bled: M. Vovk], 1988. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 64244227]
203. VOVK, Melita (umetnik). Miroslav Košuta : (Trst). [Bled: M. Vovk], 1988. 1 risba, č-b. [COBISS.SI-ID 85650435]
204. BIZOVIČAR, Milan (umetnik), CIUHA, Jože (umetnik), KRŽIŠNIK, Tomaž (umetnik), OSTERC, Lidija (umetnik), VOVK, Melita (umetnik). Od skice do lutke : [Bežigrajska galerija, Ljubljana, 1998]. Ljubljana: Bežigrajska galerija, 1988. 10 str., ilustr. Razstava, 1988, 8. [COBISS.SI-ID 81907]
205. VOVK, Melita (umetnik). Wiplinger. [Bled: M. Vovk], 1988. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 84944131]


1989

206. AVČIN, Marij. Doktor Anton. Celje: Mohorjeva družba, 1989. 195 str., ilustr. Slovenske večernice, 139. [COBISS.SI-ID 7703040]
207. BENEDIČIČ, Valentin. Moj sadovnjak ljubezni, zemlje in spominov. 2. izd. Radovljica: samozaložba [T.Benedičič], l989. 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 13683456]


1990

208. VOVK, Melita (umetnik). Éva Tóth. [S. l.: M. Vovk, 199-]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 105860611]
209. VOVK, Melita (umetnik). Heiki Palmu : Finska Suomi. [Bled: M. Vovk, 199-]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 113815043]
210. VOVK, Melita. Iz bolivijskega dnevnika. Srce in oko : revija Prešernove družbe. 2, št.17 (1990), str.392-395. ilustr. ISSN 0353-4979. [COBISS.SI-ID 47015424]
211. VOVK, Melita (umetnik). James Powderly : U.S.A. : učenec Riharda Jacksona. [S. l.: M. Vovk, 199-]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 64246275]
212. VOVK, Melita (umetnik). JKelter. [S. l.: M. Vovk, med 1990 in 2005]. 1 risba, č-b. [COBISS.SI-ID 86500611]
213. VOVK, Melita (umetnik). Mila Kačič. [S. l.: M. Vovk, med 1990 in 2000]. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 100218627]
214. GORNIK, Franc. Zgodovina blejske župnije. Celje: Mohorjeva družba; Bled: Župnijski urad, 1990. 240 str., ilustr. ISBN 86-7577-011-1. [COBISS.SI-ID 19099648]


1991

215. VOVK, Melita (umetnik). Besnik Mustafai [ali] Xhevahir Spahiu? : Albanija. [Bled: M. Vovk], 1991. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 113767939]
216. VOVK, Melita (umetnik). Besnik Mustafai [ali] Xhevahir Spahiu? : Albanija. [Bled: M. Vovk], 1991. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 105877763]
217. VOVK, Melita (umetnik). Dag Salstad : Norveška. [Bled: M. Vovk], 1991. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 105752067]
218. VOVK, Melita (umetnik). Hans Raimund (Avst.-Ö) : Avstrija. [Bled: M. Vovk], 1991. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 106187267]
219. VOVK, Melita (umetnik). Hyun Bok Lee : (South Korea). [Bled: M. Vovk], 1991. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 62023171]
220. VOVK, Melita (umetnik). Jenny Brown : U.S.A. [Bled: M. Vovk], 1991. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 63601411]
221. VOVK, Melita (umetnik). Jo Shapcott (GB) : GB. [Bled: M. Vovk], 1991. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 106194179]
222. VOVK, Melita (umetnik). Jószef Tornai : (Madž.-Hong.). [Bled: M. Vovk], 1991. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 105750275]
223. VOVK, Melita (umetnik). Laurie Berry Hill : U.S.A. [Bled: M. Vovk], 1991. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 63600387]
224. VOVK, Melita (umetnik). Riva Rubin : Isreal. [Bled: M. Vovk], 1991. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 62028547]
225. VOVK, Melita (umetnik). Urho Ketvel : (Fin.). [Bled: M. Vovk], 1991. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 106190595]


1992

226. VOVK, Melita (umetnik). Alina Kowalczykowa (Pol.). [Bled: M. Vovk], 1992. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 108129539]
227. VOVK, Melita (umetnik). Antonin Mestan : D (Čeh). [Bled: M. Vovk], 1992. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109125635]
228. VOVK, Melita (umetnik). Arnaldo Bressan : (Ital.). [Bled: M. Vovk], 1992. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85680131]
229. VOVK, Melita (umetnik). Bashkin Shehu (Alb.). [Bled: M. Vovk], 1992. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 105828867]
230. VOVK, Melita (umetnik). Besnik Mustafaj. [Bled?: M. Vovk], 1992. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 84947971]
231. VOVK, Melita (umetnik). Boris A. Novak - Slov. [Bled: M. Vovk], 1992. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 58178819]
232. VOVK, Melita (umetnik). Christopher White : (GB). [Bled: M. Vovk], 1992. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 61889027]
233. VOVK, Melita (umetnik). Igor Torkar. [Bled: M. Vovk], 1992. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 58115331]
234. VOVK, Melita (umetnik). Isidor Consul : (Katal.). [Bled: M. Vovk], 1992. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 63602947]
235. VOVK, Melita (umetnik). Josip Osti : (Bosna-Slov.). [Bled: M. Vovk], 1992. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 58109187]
236. MLAKAR, Janko. Kako je Trebušnik hodil na Triglav. Žirovnica: Agens, 1992. 39 str., ilustr. Zbirka Pot kulturne dediščine. ISBN 961-6114-00-X. [COBISS.SI-ID 31438336]
237. VOVK, Melita (umetnik). Margarete Hannsmann : (D). [Bled: M. Vovk], 1992. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 108094211]
238. VOVK, Melita (umetnik). Meta Jovanovski : (Maked.). [Bled: M. Vovk], 1992. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85526019]
239. VOVK, Melita (umetnik). Peter Paul Wiplinger : Avstrija. [S. l.: M. Vovk, 1992?]. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 100259587]
240. VOVK, Melita (umetnik). Redjep Ismaili : (Kosovo). [Bled: M. Vovk], 1992. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 63610883]
241. VOVK, Melita (umetnik). Ruzha Cleaveland : (USA). [Bled: M. Vovk], 1992. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109711363]
242. VOVK, Melita (umetnik). Stojan Vujičić (Madžarska). [Bled: M. Vovk], 1992. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109067779]
243. VOVK, Melita (umetnik). Varda Genossar : ISR. [Bled: M. Vovk], 1992. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85669891]


1993

244. VOVK, Melita (umetnik). Bashkin Shehu (Alban.). [Bled: M. Vovk], 1993. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109265155]
245. VOVK, Melita (umetnik). Bogomil Gjuzel : (Maked.). [Bled: M. Vovk], 1993. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 109876227]
246. VOVK, Melita (umetnik). Christa Dericum (D). [Bled: M. Vovk], 1993. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109846531]
247. VOVK, Melita (umetnik). Fernando Ainsa : (Uruguay). [Bled: M. Vovk], 1993. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109485059]
248. VOVK, Melita (umetnik). Hans van den Waarsenburg. [Bled: M. Vovk], 1993. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85672963]
249. VOVK, Melita (umetnik). Heiki Palmu (Fin.). [Bled: M. Vovk], 1993. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109144579]
250. VOVK, Melita (umetnik). Ivo Runtić (Hrv.). [Bled: M. Vovk], 1993. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109298179]
251. VOVK, Melita (umetnik). Jan Beneš. [Bled: M. Vovk], 1993. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 70116867]
252. VOVK, Melita (umetnik). Jana Štroblova : (Češ.). [Bled: M. Vovk], 1993. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85687299]
253. VOVK, Melita (umetnik). Josef Hruby : (Češ.). [Bled: M. Vovk], 1993. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 109703939]
254. VOVK, Melita (umetnik). Katja Behrens : (D). [Bled: M. Vovk], 1993. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109698819]
255. VOVK, Melita (umetnik). Ludwig Hartinger (Avstr.-Öst.). [Bled: M. Vovk], 1993. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109855235]
256. VOVK, Melita (umetnik). Melita Vovk : risbe in slike. Kranj: Gorenjski muzej, 1993. 1 zloženka ([8] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 515667327]
257. VOVK, Melita (umetnik). Philipp Wambolt : Nemčija. [Bled?: M. Vovk], 1993. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 105851395]
258. VOVK, Melita (umetnik). Philis Levin : (USA). [Bled: M. Vovk], 1993. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109003779]
259. VOVK, Melita (umetnik). Pierre Yves Soucy : (Belg). [Bled: M. Vovk], 1993. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 108999427]
260. VOVK, Melita (umetnik). Richard Jackson : (U.S.A.). [Bled: M. Vovk], 1993. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109717251]
261. VOVK, Melita (umetnik). Stig Dalagar (DK). [Bled: M. Vovk], 1993. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109104387]
262. VOVK, Melita (umetnik). Ted Howard. [Bled: M. Vovk], 1993. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85678339]
263. VOVK, Melita (umetnik). Teresa Rogerson : U.S.A. [Bled: M. Vovk], 1993. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109835523]


1994

264. VOVK, Melita (umetnik). Anatolij Makarov - Rusija. [Bled: M. Vovk], 1994. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109176323]
265. VOVK, Melita (umetnik). Artur Miedzyrzecki - Poljska. [Bled: M. Vovk], 1994. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109178883]
266. Deveti spominski pohod na Triglav : ob 50 letnici vzpona partizanskih patrulj. Kranj: Organizacijski komite 9. spominskega pohoda partizanov in mladih na Triglav, 1994. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42141952]
267. VOVK, Melita (umetnik). Gianni Tagliapetra : (Ital.). [Bled: M. Vovk], 1994. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 112376579]
268. VOVK, Melita (umetnik). Gianni Tagliapietra - Italija. [Bled: M. Vovk], 1994. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 64244995]
269. VOVK, Melita. Iz skicirke Melite Vovk - PEN na Bledu. Delo. [Tiskana izd.]. 36, št. 126 (2.vi.1994), str. 13-15. portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 48384512]
270. VOVK, Melita (umetnik). Jukka Koskelainen : (Fin.). [Bled: M. Vovk], 1994. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 70084611]
271. JURCA, Branka. Ko zorijo jagode. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1994. 214 str., ilustr. Zbirka Domen. ISBN 86-11-14073-7. [COBISS.SI-ID 37799168]
272. BATAGELJ, Tone. Leni kos. Ciciban. 49, št.8 (april 1994), str. 14-[15]. ilustr. ISSN 0350-8870. [COBISS.SI-ID 51103232]
273. AVČIN, Marij. Ljubljanske razglednice : našemu mestu. Ljubljana: DZS, 1994. 346 str., ilustr. ISBN 86-341-1228-4. [COBISS.SI-ID 42563328]
274. VOVK, Melita (umetnik). Miroslav Kusi (Slovak.). [Bled: M. Vovk], 1994. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109860611]
275. VOVK, Melita (umetnik). Monique Garnier-Lancon : (Fr.). [Bled: M. Vovk], 1994. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85565443]
276. VOVK, Melita (umetnik). Peter Day : (GB). [Bled: M. Vovk], 1994. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85538819]
277. VOVK, Melita (umetnik). Philipp Wambolt (D). [Bled: M. Vovk], 1994. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 112370179]
278. VOVK, Melita (umetnik). Richard Jackson (USA) : ZDA. [Bled: M. Vovk], 1994. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 99941635]
279. VOVK, Melita (umetnik). Ronald Harwood. [Bled: M. Vovk], 1994. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109841923]
280. VOVK, Melita (umetnik). Ronald Harwood - International President London. [Bled: M. Vovk], 1994. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 106196739]
281. VOVK, Melita (umetnik). Tomo Momirovski (Maked). [Bled: M. Vovk], 1994. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 105842179]
282. VOVK, Melita (umetnik). Tvrtko Kulenović : (Bosna). [Bled: M. Vovk], 1994. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 108082179]
283. KOVAČ, Polonca. Zverinice z Večne poti. 3. izd. Ljubljana: Mladika, 1994. 86 str., ilustr. Knjižna zbirka Trepetlika, št. 14. ISBN 961-205-023-6. [COBISS.SI-ID 39993344]


1995

284. VOVK, Melita (umetnik). Alan McConnel-Duff : (Ir.). [Bled: M. Vovk], 1995. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 62022147]
285. VOVK, Melita (umetnik). Anna Santoliquido : (It.). [Bled: M. Vovk], 1995. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109332739]
286. VOVK, Melita (umetnik). Arieh Sivan : (Izr.). [Bled: M. Vovk], 1995. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109270275]
287. VOVK, Melita. Blejski portreti - Iz skicirke akademske slikarke Melite Novak [!]. Delo. [Tiskana izd.]. 37, št. 130 (8.vi.1995), str. 10-11. portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 52448512]
288. VOVK, Melita (umetnik). Boris A. Novak (Slo). [Bled: M. Vovk], 1995. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 113251587]
289. VOVK, Melita (umetnik). Evald Flisar : (SLO). [Bled: M. Vovk], 1995. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 70068227]
290. VOVK, Melita (umetnik). Han Suyin : (Kitaj.-Chin.). [Bled: M. Vovk], 1995. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 61878019]
291. VOVK, Melita (umetnik). Hanan A. Awwad : (Pal.). [Bled: M. Vovk], 1995. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109873411]
292. VOVK, Melita (umetnik). Iulius Edlis : Rus. [Bled: M. Vovk], 1995. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 108995075]
293. VOVK, Melita (umetnik). Miroslav Hule : (Češka). [Bled: M. Vovk], 1995. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 63616515]
294. VOVK, Melita (umetnik). Nelleke van Maaren (NL). [Bled: M. Vovk], 1995. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 108588547]
295. VOVK, Melita (umetnik). Nicole Zand, Le Monde : (FR). [Bled: M. Vovk], 1995. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85665795]
296. VOVK, Melita (umetnik). Niels Barfoed. [Bled: M. Vovk], 1995. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109294339]
297. VOVK, Melita (umetnik). Petrov (Bolg.). [Bled: M. Vovk], 1995. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 108583427]
298. VOVK, Melita (umetnik). Stephan Hermlin : (D-East). [Bled: M. Vovk], 1995. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 70072067]


1996

299. VOVK, Melita (umetnik). A. Blokh (Fr.). [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 106199043]
300. VOVK, Melita (umetnik). Alexander Giese (Austr.). [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109132547]
301. VOVK, Melita (umetnik). Alexandre Blokh : (Fr.). [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 61879299]
302. VOVK, Melita (umetnik). Amir Talić (Bosna). [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109688323]
303. VOVK, Melita. Blejski obrazi 1996 : iz skicirke akad. slikarke Melite Vovk. Delo. [Tiskana izd.]. 30.V.1996, 38, št. 123, str. 14-15, portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 60942592]
304. VOVK, Melita (umetnik). Eva Toth : (Madžar.). [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 63589379]
305. VOVK, Melita (umetnik). Eva Toth (Madž.-H.). [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 112379651]
306. VOVK, Melita (umetnik). Francis King (GB). [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 108116227]
307. VOVK, Melita (umetnik). [Franček Rudolf]. [Bled: M. Vovk, 1996?]. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 105883139]
308. VOVK, Melita (umetnik). Franček Rudolf - Slovenija. [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 112657923]
309. VOVK, Melita (umetnik). Frank Mackay Anim - Appiah : (Gana). [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85545731]
310. VOVK, Melita (umetnik). Ismet Bekrić (Bosna). [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109482243]
311. VOVK, Melita (umetnik). Jaume Creus : (Katalon. - Šp). [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 112372483]
312. VOVK, Melita (umetnik). Juan Octavio Prenz : (Argent.). [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 109077507]
313. VOVK, Melita (umetnik). Juan Octavio Prenz : Argentina. [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109063427]
314. VOVK, Melita (ilustrator), ŠUBIC PLENIČAR, Rezka, RODMAN, Klemen (grafični oblikovalec). Komu Matiček, Micka, hči župana, ki mar mu je slovenstvo, nista znana? : 1996. Radovljica: Kino podjetje: Knjižnica Antona Tomaža Linharta, 1996. 1 koledar (14 listov), barve. [COBISS.SI-ID 14476178]
315. VOVK, Melita (umetnik). Luko Paljetak : (Hrv.). [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 70121475]
316. VOVK, Melita (umetnik). Neža Maurer : Slovenija. [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 57457667]
317. VOVK, Melita (umetnik). Neža Maurer (Slo). [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 112930051]
318. VOVK, Melita (umetnik). Terry Carlbom : Švedska. [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109061123]
319. VOVK, Melita (umetnik). Tonko Maroević : (Hrv.). [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85658115]
320. VOVK, Melita (umetnik). Urs Jäggi : (D). [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109484547]
321. VOVK, Melita (umetnik). Viktor Krivulin : (Rus.). [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85652739]
322. VOVK, Melita (umetnik). Vladimir Kornilov : (Rus.). [Bled: M. Vovk], 1996. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 108606979]


1997

323. VOVK, Melita (umetnik). Adam Michnik : (Pol. [Bled: M. Vovk], 1997. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 86490115]
324. VOVK, Melita (umetnik). Adam Michnik : (Pol.). [Bled: M. Vovk], 1997. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 106199555]
325. VOVK, Melita (umetnik). Adam Michnik : (Pol.). [Bled: M. Vovk], 1997. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 70110723]
326. VOVK, Melita (umetnik). Edith Mrazek-Sommer. [Bled: M. Vovk], 1997. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 108108547]
327. VOVK, Melita (umetnik). Eftim Kletnikov : (Maked.). [Bled: M. Vovk], 1997. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109313283]
328. VOVK, Melita (umetnik). Hanifa Kapidžić-Osmanagić, Bosna. [Bled: M. Vovk], 1997. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109260035]
329. VOVK, Melita (umetnik). Jacques Thiériot (Fr). [Bled: M. Vovk], 1997. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109331203]
330. VOVK, Melita (umetnik). Julia Hartwig : (Pol.). [Bled: M. Vovk], 1997. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 70104835]
331. VOVK, Melita (umetnik). Jurgen Knudsen, Danska. [Bled: M. Vovk], 1997. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 105754883]
332. LOVRENČIČ, Joža. Karnska kraljica. Celje: Mohorjeva družba, 1997. 271 str., ilustr. Slovenske večernice, 147. ISBN 961-218-198-5. ISSN 1408-0842. [COBISS.SI-ID 68747008]
333. PARTLJIČ, Tone. Komedije. Ljubljana: Pisanica, 1997. 161 str., ilustr. ISBN 961-90369-5-6. [COBISS.SI-ID 68486912]
334. VOVK, Melita (umetnik). Lev Timofejev : (Rus.). [Bled: M. Vovk], 1997. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 109323523]
335. VOVK, Melita (umetnik). Marija Mitrović : (Srb.-Slo.). [Bled: M. Vovk], 1997. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 61886467]
336. VOVK, Melita (umetnik). Mitsugu Saotome - Japonska. [Bled: M. Vovk], 1997. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 64252163]
337. VOVK, Melita (umetnik). Moshe Shafrir : (Israel). [Bled: M. Vovk], 1997. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 64249091]
338. VOVK, Melita (umetnik). Nuruddin Farah : (Somalija). [Bled: M. Vovk], 1997. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 70076675]
339. VOVK, Melita (umetnik). Orsolya Gallos (Madž. H.). [Bled: M. Vovk], 1997. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 108088067]
340. VOVK, Melita (umetnik). Paul H. Scott : (Scotl.-G. B.). [Bled: M. Vovk], 1997. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 112367107]
341. POGAČNIK, Bogdan, VOVK, Melita (umetnik). "Velika vloga Slovenije v intelektualnem življenju zadnjih tridesetih let" : z udeleženci blejskega srečanja PEN. Delo. [Tiskana izd.]. 29.V.1997, let. 39, št. 122, str. 14, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 68147712]
342. VOVK, Melita (umetnik). Vojo Šindolić : (U.S.A.). [Bled: M. Vovk], 1997. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 64253699]
343. VOVK, Melita (umetnik). Zdenka Becker : (Slovak.). [Bled: M. Vovk], 1997. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85534467]


1998

344. VOVK, Melita (umetnik). Aleksij Pregarc : (Slov v Ital.). [Bled: M. Vovk], 1998. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 109309187]
345. SUHODOLČAN, Leopold (intervjuvanec), ZUPAN, Jože (oseba, ki intervjuva). Čas ne more do živega. V: ZUPAN, Jože. Srečavanja. Ljubljana: Karantanija, 1998. Str. 116-121, portret. [COBISS.SI-ID 2693684]
346. VOVK, Melita (umetnik). Ferenc Temesi : (Madž.). [Bled: M. Vovk], 1998. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85563139]
347. VOVK, Melita (umetnik). Hanifa Kapidžić-Osmanagić. [Bled: M. Vovk], 1998. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 109072387]
348. VOVK, Melita (umetnik). Isidre Grau : (Katalon.). [Bled: M. Vovk], 1998. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 108603651]
349. VOVK, Melita (umetnik). Jean Charles Lombard (Fr.). [Bled: M. Vovk], 1998. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 109180675]
350. VOVK, Melita (umetnik). Jonathan Nathan : (Israel). [Bled: M. Vovk], 1998. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 109303043]
351. VOVK, Melita (umetnik). Maria Kodama : (Argent.) : Borges 1986. [Bled: M. Vovk], 1998. 1 risba, č-b. [COBISS.SI-ID 85566723]
352. VOVK, Melita (umetnik). Meto Jovanoski (Maked.). [Bled: M. Vovk], 1998. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 105756931]
353. VOVK, Melita (umetnik). Mila Kačič : (SLO. [Bled: M. Vovk], 1998. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 58103555]
354. VOVK, Melita (umetnik). Milček Komelj : (SLO). [Bled: M. Vovk], 1998. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85561091]
355. SRŠEN, Janez. Padanje proti vrhu : aforizmi. Ljubljana: Kres, 1998. 71 str., ilustr. ISBN 86-7823-163-7. [COBISS.SI-ID 80008448]
356. ZUPAN, Jože. Srečavanja. Ljubljana: Karantanija, 1998. 356 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19489336]
357. BERNIK, Janez (umetnik), CIUHA, Jože (umetnik), DIDEK, Zoran (umetnik), DOVJAK, Marjan (umetnik), JEMEC, Andrej (umetnik), KOTNIK, Rudolf (umetnik), KAVČIČ, Maks (umetnik), KOS, Gojmir Anton (umetnik), KREGAR, Stane (umetnik), LAKOVIČ, Vladimir (umetnik), LAPAJNE, Tone (umetnik), MALEŠ, Miha (umetnik), OSTERC, Lidija (umetnik), PREGELJ, Marij (umetnik), RIJAVEC, Milan (umetnik), SAVINŠEK, Jakob (umetnik), SEDEJ, Maksim (umetnik), SLANA, France (umetnik), SMREKAR, Hinko (umetnik), STERNEN, Matej (umetnik), SPACAL, Lojze (umetnik), ŠUBIC, Ive (umetnik), ŠUŠTARŠIČ, Marko (umetnik), VOVK, Melita (umetnik), TRŠAR, Dušan (umetnik), TIHEC, Slavko (umetnik), ZUPAN, France (umetnik), et al. Ustvarjalci XX. stoletja : skupinska razstava, 20. junij-15. julij 1998, Galerija Miklova hiša, Ribnica. Ribnica, 1998. [COBISS.SI-ID 14169096]


1999

358. Rpečnekova vučca : folklorne pripovedi z visoke Gorenjske (in iz Kanalske doline). [Ljubljana]: Kmečki glas, 1999. 210 str., ilustr. Zbirka Glasovi, knj. 20. ISBN 961-203-171-1, ISBN 961-203-172-X. ISSN 1408-0524. [COBISS.SI-ID 103789312]


2000

359. VOVK, Melita (umetnik). Alistar ...?. [S. l.: M. Vovk, 2000?]. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 113379587]
360. VOVK, Melita (umetnik). Jordan Plevnes. [Bled: M. Vovk], 2000. 3 risbe, siva barva. [COBISS.SI-ID 106201347]
361. VOVK, Melita (umetnik). [Neidentificiran moški portret]. [Bled: M. Vovk], 2000. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 113762051]
362. VOVK, Melita (umetnik). [Neidentificiran moški portret]. [Bled: M. Vovk], 2000. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 113421827]
363. VOVK, Melita (umetnik). [Neidentificiran moški portret]. [Bled: M. Vovk], 2000. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 113763075]
364. VOVK, Melita (umetnik). [Neidentificiran moški portret]. [S. l.: M. Vovk, 2000?]. 1 risba, siva barva. [COBISS.SI-ID 113386499]
365. VOVK, Melita (umetnik). [Neidentificiran ženski portret]. [Bled: M. Vovk], 2000. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 113403907]


2002

366. PAVČEK, Tone. Juri Muri v Afriki : (O fantu, ki se ni hotel umivati) : priredba. Ljubljana: Zavod za gluhe in naglušne, 2002. 18 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512194624]


2003

367. PAVČEK, Tone. S črko čez Krko. V Ljubljani: Karantanija, 2003. [91] str., ilustr. Zbirka Metuljčki. ISBN 961-226-582-8. [COBISS.SI-ID 125716992]


2004

368. VOVK, Melita. Pri Martinu. V: DEŽMAN, Jože (ur.). Bled 1000 let : Blejski zbornik 2004. Radovljica: Didakta, 2004. Str. 215-220. Gorenjski kraji in ljudje, 25. ISBN 961-6463-87-X. [COBISS.SI-ID 9435958]


2005

369. ŽNIDAR, Metka (avtor, scenarist). Bled skozi čas : 1004-1858 : [zgodovinsko-dokumentarni film]. Blejska Dobrava: Videofon, [2005]. 1 video DVD (54 min, 29 sek), barve, zvok. ISBN 961-6460-36-6, ISBN 978-961-6460-36-1. [COBISS.SI-ID 222318080]
370. VOVK, Melita (umetnik). Kadija George Sesay : Siera Leone. [Bled: M. Vovk], 2005. 1 risba, barve. [COBISS.SI-ID 85549571]
371. ZIDANSKI, Majda. Kongresna dejavnost : organizacija kongresov. Bled: Albatros, 2005. [VIII], 160 str., ilustr., obrazci. ISBN 961-238-524-6. [COBISS.SI-ID 222539776]
372. BREST, Vida. Veliki čarovnik Ujtata. Ljubljana: Karantanija, 2005. 75 str., ilustr. Zbirka Krtek. ISBN 961-226-729-4. [COBISS.SI-ID 222625280]


2006

373. PAVČEK, Tone. Juri-Muri v Afriki : o fantu, ki se ni maral umivati. Ljubljana: samozal., 2006. [32] str., ilustr. ISBN 961-245-233-4, ISBN 978-961-245-233-9. [COBISS.SI-ID 230037760]


2007

374. KOVAČ, Polonca. Bobrova zgodba. Kekec : literarna revija za učence od 2. do 5. razreda osnovnih šol. mar. 2007, letn. 16, št. 7, str. 26-27, ilustr. ISSN 1318-1408. [COBISS.SI-ID 244442880]
375. VOVK, Melita, PUHAR, Alenka. Jula Molnar (1891-1967) : podjetnica, ki je na Bledu ustvarila najboljši hotel. V: ŠELIH, Alenka (ur.), et al. Pozabljena polovica : portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Tuma: SAZU, 2007. Str. 255-258, portret. Razprave, 22. ISBN 978-961-6682-01-5. ISSN 0560-2955. [COBISS.SI-ID 27437357]


2008

376. ZUPAN, Jože. Ilustracije na obisku : razstava akademske slikarke Melite Vovk v Baragovi galeriji v Trebnjem. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. apr. 2008, letn. 19, št. 2, str. 190-191, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 19183415]
377. ZUPAN, Jože. Razstava akademske slikarke Melite Vovk v Baragovi galeriji v Trebnjem. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. pomlad 2008, leto 10, št. 1, str. 32-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 26271799]


2011

378. VOVK, Melita (umetnik). Melita Vovk : Galerija Lek, 14. junij - 9. september 2011. [Ljubljana: Lek, 2011]. 1 zloženka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 25783555]


2012

379. VOVK, Melita (avtor, ilustrator). Osnutek nagovora ob odprtju razstave leta 1984 v LIP-u Bled. Razgledi Muzejskega društva Bled. 2012, [št.] 4, str. 3-10, ilustr. ISSN 1854-9268. [COBISS.SI-ID 12040606]


2015

380. VOVK, Melita (intervjuvanec). Če ni svobode, je bolje, da umetnosti ni : ilustratorka in slikarka. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 18. jul. 2015, leto 57, št. 165, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 281057792]
381. VOVK, Melita (umetnik). Melita Vovk : risbe, slike in grafike : [Bežigrajska galerija 2, 20. maj - 27. junij 2015, 20 May - 27 June 2015]. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane: = City of Ljubljana Museum and Art Galleries, 2015. 32 str., ilustr. Razstava, 2015, 8. [COBISS.SI-ID 763375]


2017

382. ŽNIDAR, Metka (avtor, scenarist). Bled skozi čas : 1001-1858 : [zgodovinsko-dokumentarni film]. Blejska Dobrava: Videofon, [2017]. 1 video DVD (24 min, 46 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16286366]
383. ŽNIDAR, Metka (avtor, scenarist). Bled skozi čas : 1001-1858 : [zgodovinsko-dokumentarni film]. Blejska Dobrava: Videofon, [2017]. 1 video DVD (45 min, 24 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16286110]
384. KOVAČ, Polonca. Kaj se komu sanja : izbrane zgodbe. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 407 str., ilustr. Zbirka Sončnica. ISBN 978-961-01-4543-1. [COBISS.SI-ID 290940928]
385. BRAJER, Marja (avtor, ilustrator). Pesmi. Ljubljana: samozal. M. Brajer, 2017. 89 str., ilustr. ISBN 978-961-288-189-4. [COBISS.SI-ID 293206528]


2019

386. PODJED, Franc. Moja muzika : moja glasbena pot. Bled: samozal. F. Podjed, 2019. 365 str., ilustr., note. ISBN 978-961-290-031-1. [COBISS.SI-ID 298566656]


2021

387. VOVK, Melita (umetnik). Melita Vovk : osebno : pregledna razstava ilustracij : Galerija Instituta "Jožef Stefan", od 7. junija do 5. julija 2021. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", [2021]. [4] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 96548611]
388. VOVK, Melita (umetnik), KUNSTELJ PAVLOVSKI, Ana Marija (urednik, avtor dodatnega besedila), FAJFAR, Janez (avtor dodatnega besedila, urednik). Melita Vovk osebno. 2, Ustvarjanje ; avtor poezije Boris A. Novak. Bled: Zavod za kulturo, 2021. 377 str., ilustr. Zbirka Novembrski opus, knj. 2. ISBN 978-961-94602-2-1, ISBN 978-961-94602-3-8. ISSN 2784-5109. [COBISS.SI-ID 64712451]
389. PAVLOVČIČ, Lidija. Melita Vovk osebno. 1, Biografija umetnice : 1928-2020. Bled: Zavod za kulturo, 2021. 181 str., ilustr. Zbirka Novembrski opus, knj. 1. ISBN 978-961-94602-2-1, ISBN 978-961-94602-1-4. ISSN 2784-5109. [COBISS.SI-ID 64712195]


2022

390. VOVK, Melita (umetnik). M. Vovk. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2022. 4 str., [4] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 103338755]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 18. 11. 2022