COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMarjan GeohelliOsebna bibliografija za obdobje 1978-2021

1978

1. GEOHELLI, Marjan. Kdo v Logatcu bo odgovoril?. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. maj 1978, leto 4, št. 5, str. 2. ISSN 0350-9281. [COBISS.SI-ID 1844864]
2. GEOHELLI, Marjan. Načrti mladinske organizacije. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. marec 1978, leto 4, št. 3, str. 7. ISSN 0350-9281. [COBISS.SI-ID 1846400]


1979

3. GEOHELLI, Marjan. Kulturne zablode. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. februar 1979, leto 5, št. 2, str. 5. ISSN 0350-9281. [COBISS.SI-ID 1855616]


1983

4. GEOHELLI, Marjan. Torta ali žganci?. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. marec 1983, leto 1983, št. 3, str. 9. ISSN 0350-9281. [COBISS.SI-ID 1934976]


1987

5. ŠTEFANČIČ, Marcel (avtor, oseba, ki intervjuva). Imamo literaturo, kakršno zmoremo : pogovarjali smo se s Tonetom Partljičem. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. jan. 1987, leto 13, št. 1, str. 9. ISSN 0350-9281. [COBISS.SI-ID 2017408]
6. BIZJAK-LOŠTREK, Maruša, FURLAN, Alenka, GEOHELLI, Marjan. Nekatera izhodišča za program in delovanje nove logaške knjižnice. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. jun. 1987, leto 13, št. 6, str. 6. ISSN 0350-9281. [COBISS.SI-ID 2034560]
7. GEOHELLI, Marjan. Otroško poletje v logaški knjižnici. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. sep. 1987, leto 13, št. 7, str. 12. ISSN 0350-9281. [COBISS.SI-ID 2022272]
8. GEOHELLI, Marjan. Poročilo o selitvi knjižnice. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. jun. 1987, leto 13, št. 6, str. 7. ISSN 0350-9281. [COBISS.SI-ID 2035584]
9. GEOHELLI, Marjan. Svet knjižnice - poživitev pretoka idej na področju kulture. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. sep. 1987, let. 13, št. 7, str. 10. ISSN 0350-9281. [COBISS.SI-ID 2021504]


1988

10. MALAVAŠIČ, Nevenka (avtor, oseba, ki intervjuva). Coca-cola club. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. apr. 1988, leto 14, št. 3, str. 7. ISSN 0350-9281. [COBISS.SI-ID 2036864]
11. GEOHELLI, Marjan. Kaj je z vami?. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. jul. 1988, leto 14, št. 5, str. 5. ISSN 0350-9281. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-52U2IY5U/7529a14f-05f1-4a1c-ab32-25d9497240de/PDF. [COBISS.SI-ID 2409344]
12. GEOHELLI, Marjan. Kdaj bo mladinsko delo spet smiselno?. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. jul. 1988, leto 14, št. 5, str. 5. ISSN 0350-9281. [COBISS.SI-ID 2044544]
13. GEOHELLI, Marjan. Najboljša leta našega prijateljevanja. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. jul. 1988, leto 14, št. 5, str. 6. ISSN 0350-9281. [COBISS.SI-ID 2046848]


1989

14. GEOHELLI, Marjan. Logatec - kraj brez zgodovine?. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. maj 1989, leto 15, št. 3, str. 7. ISSN 0350-9281. [COBISS.SI-ID 2059648]
15. GEOHELLI, Marjan (intervjuvanec). Marjan Geohelli : prvi ta teden. Mladina. [Tiskana izd.]. 30. jun. 1989, letn. 47, št. 24, str. 18-[19], portr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2415488]
16. GEOHELLI, Marjan. Na svoji strani z Janšo. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. junij 1989, leto 15, št. 4, str. 14. ISSN 0350-9281. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-GSDP29AX/2ccb9154-1afc-4316-b876-4ea0c1aa7d33/PDF. [COBISS.SI-ID 2075264]
17. GEOHELLI, Marjan. Saj kupujete marke, kajne?. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. mar. 1989, leto 1989, št. 2, str. 7. ISSN 0350-9281. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-YH9TRAL5/0d6cfbe6-3803-4d9a-9da8-5d0e67663c88/PDF. [COBISS.SI-ID 2057344]
18. GEOHELLI, Marjan. Sporočila pododbora za varstvo človekovih pravic Logatec : pobuda javnim medijem. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. maj 1989, leto 15, št. 3, str. 12. ISSN 0350-9281. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-GSDP29AX/2ccb9154-1afc-4316-b876-4ea0c1aa7d33/PDF. [COBISS.SI-ID 2074240]


1990

19. GEOHELLI, Marjan. Logatčani v svetovnem vrhu. NOČ : notranjski časopis. 29. december 1990, leto 1, št. 2, str. 8. [COBISS.SI-ID 1729920]
20. GEOHELLI, Marjan. Vztrajnost v potrpežljivi vaji : kratek odlomek iz pogovora s pesmimi Anice Perpar. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. sep. 1990, september, str. 16, fotogr. ISSN 0350-9281. [COBISS.SI-ID 2098816]


1991

21. GEOHELLI, Marjan. Bossi, črički in banane : Tereza Kesovija v primežu gnilega postsocialističnega gospodarskega liberalizma. NOČ : notranjski časopis. 12. januar 1991, leto 2, št. 3, str. 15. [COBISS.SI-ID 1745280]
22. GEOHELLI, Marjan. Logaški koledar 1991. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. jan. 1991, januar, str. 8. ISSN 0350-9281. [COBISS.SI-ID 2112640]
23. J. K. Narodni dom Logatec - javna kulturna ustanova. NOČ : notranjski časopis. 2. marec 1991, let. 2, št. 10, str. 8. [COBISS.SI-ID 1754240]
24. GEOHELLI, Marjan. Prva knjiga o Logatcu!! : (prvi vtis). Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. jan. 1991, januar 1991, str. 9, fotogr. ISSN 0350-9281. [COBISS.SI-ID 2112384]
25. GEOHELLI, Marjan. ZKO Logatec ali Zvezani, Kulturni, Organizirani : logaška kultura se sklanja pod težo "zdravih sil" : kako dolgo še? : kdaj začetek stopnjevanja navzgor?. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. jan. 1991, januar, str. 16. ISSN 0350-9281. [COBISS.SI-ID 2114944]


1992

26. Logatec v času in prostoru : posneto ob otvoritvi slikarja Milana Lamovca - Didija. Slovenske Konjice: Kanal X, 1992. 1 videokaseta (VHS, PAL) (60 min, 56 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 2081920]


2004

27. GEOHELLI, Marjan. Enotna cena knjige - ne škoduje nikomur, koristi vsem; tretjič : odziv. Delo. [Tiskana izd.]. 29. dec. 2004, leto 46, št. 302, str. 13. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 218030848]


2007

28. RUGELJ, Samo, NOVAK, Bogdan, LAINŠČEK, Feri, GRADIŠNIK, Branko, GEOHELLI, Marjan, BLATNIK, Andrej, ČANDER, Mitja. Berimo Slovence! : pred Slovenskimi dnevi knjige. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 21. apr. 2007, leto 49, št. 92, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 233142528]


2011

29. AHČAN, Uroš. Rekonstrukcija dojke z uporabo kalupa : prispevek v časniku Večer, 12. 4. 2011. Ljubljana: Večer, 2011. [COBISS.SI-ID 438956]


2016

30. GEOHELLI, Marjan. Marjan Geohelli. V: et al. Knjižnica Logatec : sedem desetletij bralnih doživetij : zbornik ob 70-letnici delovanja Knjižnice Logatec. Logatec: Knjižnica, 2016. Str. 18-19, ilustr. ISBN 978-961-94015-0-7. [COBISS.SI-ID 2416768]


2021

31. GEOHELLI, Marjan. Janšo je treba premagati na volitvah. Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 24. 4. 2021, str. 22, ilustr. ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 63857411]
32. GEOHELLI, Marjan. Peter Jambrek, Zveza komunistov, "rjavosrajčniki" in protesti 2020/21. Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 15. 5. 2021, str. 23. ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 63868931]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 17. 11. 2022