COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSrečo ZakrajšekOsebna bibliografija za obdobje 1974-2022

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZAKRAJŠEK, Srečo, RAJKOVIČ, Vladislav, BERNIK, Mojca, JEREB, Eva, RAJKOVIČ, Uroš. Evaluation of education scenarios for acquiring digital competences of secondary school students in Slovenia. Central European journal of operations research. 2021, vol. 29, iss. 3, str. 841-857, ilustr., graf. prikazi. ISSN 1435-246X. http://link.springer.com/article/10.1007/s10100-021-00746-5, DOI: 10.1007/s10100-021-00746-5. [COBISS.SI-ID 62143235]
2. ZAKRAJŠEK, Srečo. Analiza različnih procesov pri spreminjanju slovenskih zakonov, povezanih z uvedbo pridobivanja digitalnih kompetenc v gimnaziji. Medijska vzgoja in produkcija. [Spletna izd.]. 2018, št. 1, 15 str., ilustr. ISSN 2463-8420. https://minetsi.com/apps/mvp/222. [COBISS.SI-ID 512453443]
3. ZAKRAJŠEK, Srečo. Izobraževalni scenariji za pridobivanje digitalnih kompetenc dijakov. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2018, letn. 33, [št.] 3/4, str. 94-106, tabele. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 514851191]
4. KOVAČIČ, Andrej, ZAKRAJŠEK, Srečo. Uporaba zaslonov in medijska pismenost predšolskih otrok v vrtcih. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2017, letn. 32, [št.] 2, str. 18-32, graf. prikazi, tabele. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 514682999]
5. ZAKRAJŠEK, Srečo. The impact of modern technologies on elementary school organisation and teaching methods. Innovative issues and approaches in social sciences. January 2016, vol. 9, no. 1, str. 60-76. ISSN 1855-0541. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-2016-no1-art12.pdf. [COBISS.SI-ID 512388163]
6. ZAKRAJŠEK, Srečo. Multimedia production and multi(media) literacy in gymnasiums. Computer technology and application. jan. 2014, vol. 5, no. 1, str. 57-64. ISSN 1934-7332. http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Article/index?id=11764.html. [COBISS.SI-ID 512326211]
7. ZAKRAJŠEK, Srečo. Development model for connecting educational institution with economy over the students project work. International journal of advances in management and economics. may/jun. 2014, vol. 3, no. 3, str. 33-41. ISSN 2278-3369. [COBISS.SI-ID 512326467]
8. ZAKRAJŠEK, Srečo. Multimedia production as an upgrade of ICT in elementary schools. Journal of communication and computer. 2014, vol. 11, no. 3, str. 222-228. ISSN 1548-7709. http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Article/index?id=772.html, DOI: 10.17265/1548-7709/2014.03 002. [COBISS.SI-ID 512341059]
9. ZAKRAJŠEK, Srečo, PURG, Peter. Sustainable development and ICT in Slovenian primary and secondary schools : media-ecological perspective. Discourse and communication for sustainable education. 2010, vol. 1, iss. 1, p. 79-92. [COBISS.SI-ID 512128835]
10. ZAKRAJŠEK, Srečo. Možnosti za sodobno (tehnološko) prenovo slovenske gimnazije. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2010, let. 41, št. 1, str. 20-24. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 512124227]
11. PURG, Peter, ZAKRAJŠEK, Srečo. New technologies for sustainable teaching and learning : a case study from Slovenia on diminishing student's workload and increasing motivation through ICT. Journal of teacher education for sustainability. 2009, vol. 11, iss. 2, str. 31-40. ISSN 1691-4147. [COBISS.SI-ID 512127555]
12. ZAKRAJŠEK, Srečo. The organisational and personnel aspects of introducing ICT into grammar schools. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre. [Tiskana izd.]. nov.-dec. 2009, letn. 42, št. 6, str. 234-245, ilustr. ISSN 1318-5454. [COBISS.SI-ID 249269504]
13. ZAKRAJŠEK, Srečo, STARE, Aljaž. Projektno delo v slovenski medijski produkciji. Projektna mreža Slovenije : revija Slovenskega združenja za projektni management. [Tiskana izd.]. mar. 2009, letn. 12, št. 1, str. 11-20. ISSN 1580-0229. [COBISS.SI-ID 18462694]
14. PRAPROTNIK, Tadej, ZAKRAJŠEK, Srečo. (Multi)mediji v izobraževanju in vsakdanjem življenju. Časopis za kritiko znanosti. 2008, letn. 36, št. 233, str. 216-230. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 512055363]
15. NÝVLIT, Jaroslav, MAČEK, Jadran, ZAKRAJŠEK, Srečo. Precipitation rate of calcium sulphate crystals. Crystal Research and Technology. 1993, vol. 28, no. 4, str. 479-486, graf. prikazi. ISSN 0232-1300. [COBISS.SI-ID 18735621]
16. MAČEK, Jadran, , ZAKRAJŠEK, Srečo, NÝVLT, Jaroslav. Batch precipitation of calcium sulphate. Crystal Research and Technology. 1993, vol. 28, no. 6, str. 847-854, graf. prikazi. ISSN 0232-1300. [COBISS.SI-ID 18735109]
17. MAČEK, Jadran, ZAKRAJŠEK, Srečo, RADKOVIČ, Jožica, BOLE, Velimir. Crystallization of gypsum from batch chemical neutralizations. Journal of crystal growth. [Print ed.]. 1993, vol. 132, str. 99-102, graf. prikazi. ISSN 0022-0248. [COBISS.SI-ID 18736645]
18. ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko. The Restructuring of Industry in Slovenia : An Approach Towards the Reduction of Environmental Pollution. Development & international cooperation. december 1991, 8 [i.e.7], št. 13, str. 129-146. ISSN 0354-1258. [COBISS.SI-ID 59545088]

1.02 Pregledni znanstveni članek

19. ZAKRAJŠEK, Srečo. Kadrovska tveganja v projektnih timih. HR&M : strokovna revija za področje razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu. [Tiskana izd.]. feb./mar. 2021, letn. 7, št. 32, str. 25-27, ilustr., avtorj. sl. ISSN 2463-9443. [COBISS.SI-ID 52578307]
20. ZAKRAJŠEK, Srečo. Multimedijska produkcija (MMP) kot pomemben organizacijski in vsebinski element izobraževalnega sistema. Medijska vzgoja in produkcija. [Spletna izd.]. 2015, letn. 8, št. 1, str. 1-9. ISSN 2463-8420. [COBISS.SI-ID 512387907]
21. ZAKRAJŠEK, Srečo. Uvajanje sodobnih konceptov in organizacijskih oblik za izobraževanje za trajnostni razvoj v izobraževalni sistem. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. mar. 2010, let. 22, št. 1, str. 2-7. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512123971]
22. DRUŽINA, Branko, ZAKRAJŠEK, Srečo. Zbiranje odpadkov nekoč in danes. Gospodarjenje z odpadki : Revija za varovanje okolja. april 1993, 2, št. 6, str. 12-15, ilustr. ISSN 1318-0673. [COBISS.SI-ID 64770816]
23. DRUŽINA, Branko, ZAKRAJŠEK, Srečo. Termično procesiranje posebnih odpadkov - incineracija. Gospodarjenje z odpadki : Revija za varovanje okolja. 1, št.1 (1992), str.2-4. ilustr. ISSN 1318-0673. [COBISS.SI-ID 34709504]
24. DRUŽINA, Branko, ZAKRAJŠEK, Srečo. Tipi incineratorjev in kratek opis tehničnih karakteristik. Gospodarjenje z odpadki : Revija za varovanje okolja. 1, št.2 (1992), str.17-20; št.[3] (1992), str.11-12. ilustr. ISSN 1318-0673. [COBISS.SI-ID 34718976]
25. DRUŽINA, Branko, ZAKRAJŠEK, Srečo. Problem bolnišničnih odpadkov. Gospodarjenje z odpadki : Revija za varovanje okolja. 1992, 1, št. 2, str. 6-9, ilustr. ISSN 1318-0673. [COBISS.SI-ID 34715392]
26. DRUŽINA, Branko, ZAKRAJŠEK, Srečo. Posipanje prometnih objektov s sredstvi proti zmrzali. Življenje in tehnika : revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo. 1990, letn. 41, št. 10, str. 58-61. ISSN 0514-017X. [COBISS.SI-ID 446693]

1.04 Strokovni članek

27. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc, ZAKRAJŠEK, Miha. Značilnosti projektnega dela v multimedijski produkciji. ZPM mrežnik : informacije o ZPM in projektnem managementu. mar. 2022, letn. 5, št. 1, str. 18-23, ilustr. ISSN 2536-2453. http://zpm.si/zpm-novicnik/. [COBISS.SI-ID 105141763]
28. ZAKRAJŠEK, Srečo. Predstavitev knjige Agilno!? Projekti, zaposleni, podjetja". Medijska vzgoja in produkcija. [Spletna izd.]. 2021, št. 1, str. 1-5, ilustr. ISSN 2463-8420. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-HCZ80NFA. [COBISS.SI-ID 95727107]
29. ZAKRAJŠEK, Srečo. Digitalne kompetence sodelavcev. HR&M : strokovna revija za področje razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu. [Tiskana izd.]. okt./nov. 2019, letn. 5, št. 24, str. 15-17, avtorj. sl. ISSN 2463-9443. [COBISS.SI-ID 4915144]
30. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Tveganja pri manjših multimedijskih projektih. Medijska vzgoja in produkcija. [Spletna izd.]. jan.-dec. 2017, št. 1, 7 str., tabela. ISSN 2463-8420. https://minetsi.com/apps/mvp/222. [COBISS.SI-ID 512439619]
31. ZAKRAJŠEK, Srečo. Pomen multimedijske produkcije za slovenski izobraževalni sistem. Ekran : revija za film in televizijo. [Tiskana izd.]. sep.-okt. 2014, letn. 51, str. 46-47, ilustr. ISSN 0013-3302. http://www.ekran.si/iz-tiskane-izdaje/37-iz-tiskane-izdaje/1592-pomen-multimedijske-produkcije-za-slovenski-izobra. [COBISS.SI-ID 512340547]
32. ZAKRAJŠEK, Srečo. Prvi visokošolski strokovni program za multimedijsko produkcijo v Sloveniji. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. dec. 2013, let. 5, št. 4, str. 31-34. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512291395]
33. ZAKRAJŠEK, Nejc, ROŠ, Milenko, ZAKRAJŠEK, Srečo. E-gradivo za predmet Odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Gospodarjenje z okoljem. [Tiskana izd.]. feb. 2011, letn. 20, št. 77, str. 26-29, ilustr. ISSN 1855-3427. [COBISS.SI-ID 512165443]
34. ZAKRAJŠEK, Srečo. Opredelitev tveganj in izdelava programa obvladovanja tveganj (okoljskih) projektov. Gospodarjenje z okoljem. [Tiskana izd.]. dec. 2011, letn. 20, št. 80, str. 20-23. ISSN 1855-3427. [COBISS.SI-ID 512256835]
35. ZAKRAJŠEK, Nejc, DRUŽINA, Branko, ZAKRAJŠEK, Srečo. E-gradivo za predmet nevarne snovi v proizvodnji. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. feb. 2011, letn. 23, št. 1, str. 9-14. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512165187]
36. ZAKRAJŠEK, Srečo, TEPINA, Borko, ZAKRAJŠEK, Nejc. E-gradivo za predmet Medijska umetnost in vizualna komunikacija. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. okt. 2011, letn. 4, št. 3, str. 20-23, ilustr. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 263749632]
37. ZAKRAJŠEK, Srečo. Organizacija ekološkega raziskovalnega tabora z element trajnostnega razvoja. Gospodarjenje z okoljem. [Tiskana izd.]. maj 2010, let. 19, št. 74, str. 21-26. ISSN 1855-3427. [COBISS.SI-ID 512127811]
38. ZAKRAJŠEK, Nejc, ŽNIDARŠIČ, Bojan, ZAKRAJŠEK, Srečo. E-gradivo za predmet Učinkovita raba in obnovljivi viri energije. Gospodarjenje z okoljem. [Tiskana izd.]. sep. 2010, let. 19, št. 75, str. 17-23. ISSN 1855-3427. [COBISS.SI-ID 512143171]
39. ZAKRAJŠEK, Srečo. Izbirni predmeti : projektno delo na določenem področju : v programu medijske produkcije na IAM-Inštitut in akademija za multimedije. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. maj 2010, let. 3, št. 2, str. 4-9. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512128323]
40. ZAKRAJŠEK, Srečo, POŽLEP, Silva, SAJE, Veronika, ZAKRAJŠEK, Nejc. E-gradivo za predmet Grafično oblikovanje v srednji šoli. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. okt. 2010, letn. 3, št. 3, str. 14-21, ilustr. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 257488640]
41. ZAKRAJŠEK, Srečo. Možnosti za sodobno (tehnološko) prenovo slovenske gimnazije. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 41, št. 1, str. 20-24. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1363836]
42. ZAKRAJŠEK, Srečo. Možnosti za inovativne tehnologije za gospodarjenje z odpadki v EU. Gospodarjenje z okoljem. [Tiskana izd.]. feb. 2008, letn. 17, št. 65, str. 9-11. ISSN 1855-3427. [COBISS.SI-ID 29414917]
43. ZAKRAJŠEK, Nejc, ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko, KRNEL, Dušan. E-gradiva Zavoda MINET-IE za predmet Gospodarjenje z odpadki. Gospodarjenje z okoljem. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 17, št. 67, str. 18-20. ISSN 1855-3427. [COBISS.SI-ID 3506283]
44. ZAKRAJŠEK, Nejc, KRNEL, Dušan, ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko. E-gradiva Zavoda MINET-IE pri pouku kemije. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. oktober 2008, letn. 20, št. 3, str. 6-9, ilustr. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 7593545]
45. MIKUŽ, Davorin, ZAKRAJŠEK, Srečo, GOLOB, Gorazd. Od naročila do izdaje knjige. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. marec 2008, let. 1, št. 1, str. 32-38, ilustr. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 29412357]
46. LAPAJNE, Janez, ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Miha. Od naročila do izdelave video spota. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. junij 2008, let. 1, št. 2, str. 33-41. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512051779]
47. KOREN OŠLJAK, Katja, ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. ABC spletne produkcije. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. oktober 2008, let. 1, št. 3, str. 33-36. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512057923]
48. BEDRAČ, Irena, ZAKRAJŠEK, Srečo. Izdelava dokumentarnega filma. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. december 2008, let. 1, št. 4, str. 23-28. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512055107]
49. ZAKRAJŠEK, Srečo. Od gospodarjenja z odpadki do Gospodarjenja z okoljem. Gospodarjenje z odpadki : Revija za varovanje okolja. dec. 2007, let. 16, št. 64, str. 2-4, ilustr. ISSN 1318-0673. [COBISS.SI-ID 29272325]
50. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. IKT (Informacijsko komunikacijske tehnologije) omogočajo in zahtevajo sodobno organizacijo in izvedbo poučevanja kemije. Kemija v šoli. okt. 2007, let. 19, št. 3, str. 2-7. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29270021]
51. ZAKRAJŠEK, Srečo. Znanje kemije osnovnošolcev - odličnjakov ob vstopu v srednjo šolo. Kemija v šoli. dec. 2007, let. 19, št. 4, str. 12-17. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29270277]
52. ZAKRAJŠEK, Srečo. Informacijsko-komunikacijske tehnologije zahtevajo spremembe v ciljih, vsebini, organizaciji in delovanju izobraževalnega sistema. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2007, let. 38, št. 6, str. 4-9. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 987004]
53. ZAKRAJŠEK, Srečo. Odpadki : težave in priložnosti. Eko novice : novice Eko sklada. junij 2005, let. 8, št. 26, str. [2]. [COBISS.SI-ID 264384]
54. DRUŽINA, Branko, ZAKRAJŠEK, Srečo. Problemi povezani s procesom incineracije. Gospodarjenje z odpadki : Revija za varovanje okolja. september 1992, letn. 1, št. 3, str. 11-12. ISSN 1318-0673. [COBISS.SI-ID 452581]
55. DRUŽINA, Branko, GLAŽAR, Saša A., OLBINA, Radojka, ZAKRAJŠEK, Srečo. Odpadki okoli nas. 2., Predelava oz. odlaganje posebnih odpadkov. Kemija v šoli. 1991, letn. 3, št. 1, str. 32-35. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 56396800]
56. DRUŽINA, Branko, GLAŽAR, Saša A., OLBINA, Radojka, ZAKRAJŠEK, Srečo. Odpadki okoli nas. 1, Vrste odpadkov. Bilten : strokovno glasilo. 1990, 7, št. 17/18, str. 36-40. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 58484224]
57. ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko. Prednost mednarodnih eksperimentnih skupin : kongres ISEP - Envirotech Dunaj `90. Delo. [Tiskana izd.]. 31. okt. 1990, letn. 32, št. 255, str. 5. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 516837]
58. ZAKRAJŠEK, Srečo (intervjuvanec), DRUŽINA, Branko. Za vodnim udarom še strupi : po ujmi. Delo. [Tiskana izd.]. 10. nov. 1990, letn. 32, št. 263, str. 23. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 517093]
59. ZAKRAJŠEK, Srečo, ŠUŠTARŠIČ, Janez, POŽEK-NOVAK, Tončka. Kemija v mednarodni maturi. Kemija v šoli. 2, št. 2 (1990), str. 22-24. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 56356608]
60. DRUŽINA, Branko, GLAŽAR, Saša A., OLBINA, Radojka, ZAKRAJŠEK, Srečo. Odpadki okoli nas. 1., Vrste odpadkov. Kemija v šoli. 1990, letn. 2, št. 4, str. 32-34. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 56379648]
61. DRUŽINA, Branko, ZAKRAJŠEK, Srečo. Posebni odpadki zahtevajo veliko posebnega znanja : kam s posebnimi odpadki?. Delo. [Tiskana izd.]. 22. feb. 1989, letn. 31, št. 43, str. 4. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 516325]
62. ZAKRAJŠEK, Srečo (intervjuvanec), DRUŽINA, Branko. O okolju odločajo menedžerji, tehnokrati in politiki : Envitec 89 - Tehnologije za zaščito okolja. Delo. [Tiskana izd.]. 26. apr. 1989, letn. 31, št. 97, str. 6. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 516581]
63. ZAKRAJŠEK, Srečo. Predmet osnove tehnike in proizvodnje na srednjih naravoslovnih šolah. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 1985, let. 41, št. 6, str. 74-77. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 269504]
64. ŠTURM, Jože, STEFANOVSKA, Anita, ZAKRAJŠEK, Srečo, NOVAK, Jure. Vpliv električne stimulacije na nekatere manifestacije odrivne moči. Telesna kultura : revija za teoretična in praktična vprašanja telesne vzgoje, športa in rekreacije. 1984, let. 32, št. 1-2, str. 6-13, graf. prikazi. ISSN 0350-4883. [COBISS.SI-ID 289984]
65. ZAKRAJŠEK, Srečo. 220 cm končno tudi v Sloveniji. Trener, učitelj, vaditelj : strokovni športni bilten. februar 1982, let. 18, št. 2 (478), str. 50-55. ISSN 0351-9651. [COBISS.SI-ID 288960]
66. ZAKRAJŠEK, Srečo. Razvoj skoka v višino za moške. Telesna kultura : revija za teoretična in praktična vprašanja telesne vzgoje, športa in rekreacije. 1981, let. 29, št. 4, str. 8-13. ISSN 0350-4883. [COBISS.SI-ID 288192]
67. ZAKRAJŠEK, Srečo. Polindustrijski poskus čiščenja jalovščine vode iz Žepine pri Celju. Naše okolje. 1980, vol. 4, str. 33-34. ISSN 0350-1612. [COBISS.SI-ID 10216487]
68. REŠEK, L., BOLE, T., KOBE, M., MARINŠEK, D., SLIVNIK, J., ZAKRAJŠEK, Srečo. Prenos raziskovalnih dosežkov v prakso. Raziskovalec : strokovna revija o raziskovalni in inovacijski politiki. 1980, vol. 10, str. 315-320. ISSN 0351-0727. [COBISS.SI-ID 10215975]

1.05 Poljudni članek

69. ZAKRAJŠEK, Srečo. Še več učenja doma. Delo. [Tiskana izd.]. 23. apr. 2020, leto 62, št. 94, str. 7, avtorj. sl. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 30958851]
70. ZAKRAJŠEK, Srečo. Težave ob vpisu na fakultete. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 7. feb. 2020, leto 70, št. 31, str. 2, fotogr. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 30959107]
71. ZAKRAJŠEK, Srečo. Zakaj nimamo izobraževalnega portala : izobraževanje in usposabljanje mladih za koristno uporabo sodobnih tehnologij. Delo. [Tiskana izd.]. 12. jan. 2018, leto 60, št. 9, str. 5, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 512448835]
72. ZAKRAJŠEK, Srečo. Zakaj je treba spremeniti gimnazije. Delo. [Tiskana izd.]. 16. jun. 2018, leto 60, št. 137, str. 8, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 512457795]
73. ZAKRAJŠEK, Srečo. Potrebujemo novo opredelitev gimnazije in mature. Delo. [Tiskana izd.]. 29. dec. 2018, leto 60, št. 299, str. 5, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 512489795]
74. ZAKRAJŠEK, Srečo. Čas je za osebne izobraževalne račune! : težave višjega in visokega šolstva. Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 10. feb. 2018, str. 16-17. ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 512448579]
75. ZAKRAJŠEK, Srečo. Ob 30-letnici ustanovitve revije Kemija v šoli. Kemija v šoli in družbi. [Spletna izd.]. jan/dec 2018, št. 1, 4 str. ISSN 2385-989X. https://www.kemija.net/stevilke/224. [COBISS.SI-ID 512454979]
76. ZAKRAJŠEK, Srečo. Je mogoče vsem dostopna univerza? : h kolumni dr. Darka Štrajna, ŠR št. 19, 1. 2. 2017. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 19. jan. 2018, letn. 69, št. 2, str. 5. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 512448323]
77. ZAKRAJŠEK, Srečo. Zakaj nujno potrebujemo slovenski izobraževalni portal. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 2. mar. 2018, letn. 69, št. 5, str. 4. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 512454723]
78. ZAKRAJŠEK, Srečo. Visoka strokovna šola ne sodi v univerzo. Delo. [Tiskana izd.]. 3. februar 2016, str. 5. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 512388675]
79. ZAKRAJŠEK, Srečo. Zakaj uničujemo na tisoče mladih. Delo. [Tiskana izd.]. 2. 12. 2016, št. 280, let. 58, str. 7. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 512416835]
80. ZAKRAJŠEK, Srečo. "Nojev" pristop ni prava pot. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 20. maj 2016, letn. 67, št. 10, str. 3. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 512395843]
81. ZAKRAJŠEK, Srečo. Zagotoviti vrhunsko izobrazbo. Delo. [Tiskana izd.]. 3. marec 2015, str. 5. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 512360771]
82. ZAKRAJŠEK, Srečo. Več človeške in pedagoške poštenosti : ob predlogu koncept novega zakona o visokem šolstvu. Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 28. februar 2015, str. 14-15. ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 512360515]
83. ZAKRAJŠEK, Srečo. Naj ima vsak profesor svoj s. p. Finance. 17. mar. 2015. ISSN 1580-4240. http://www.finance.si/8819058/%28prejeli-smo%29-Naj-ima-vsak-profesor-svoj-s-p. [COBISS.SI-ID 512361027]
84. ZAKRAJŠEK, Srečo. Študija na IAM : daje odlično podlago za delo v grafični industriji. Grafičar : revija slovenskih grafičarjev. feb. 2014, št. 1, str. 6-7. ISSN 1318-4377. [COBISS.SI-ID 512316995]
85. ZAKRAJŠEK, Srečo. Pregled medijske krajine v Sloveniji : poudarki iz študije, ki jo je pripravil direktorat za medije v aprilu 2014, s komentarji. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. okt. 2014, letn. 7, št. 3, str. 4-6. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512346179]
86. ZAKRAJŠEK, Srečo. Povezati jih s stvarnostjo : naše gimnazije - drugič. Šolski razgledi. 23. maj 2014, let. 65, št. 10, str. 3-4. ISSN 1855-8488. [COBISS.SI-ID 512325955]
87. ZAKRAJŠEK, Srečo. "Zastonj" umakniti iz besednjaka. Delo. [Tiskana izd.]. 18. 7. 2013, let. 55, str. 16. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 512291907]
88. ZAKRAJŠEK, Srečo. Zunanje preverjanje tudi v visokem šolstvu. Delo. [Tiskana izd.]. 5. 12. 2013, let. 55, št. 281, str. 16. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 512306755]
89. ZAKRAJŠEK, Srečo. Šolski sistem kot priložnost za nabiranje ur in služb. Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 6. april 2013, str. 16-17. ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 512290371]
90. ZAKRAJŠEK, Srečo. Skromni napotki za odpravo težav. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. let. 64 (2013), št. 10 (24. 5. 2013); str. 4. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 512292163]
91. ZAKRAJŠEK, Srečo. Mladi morajo študirati, kar jih veseli : kam na formalni študij. Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. februar 2012, str. 18-19. ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 512255043]
92. ZAKRAJŠEK, Srečo. Sodelovanje študentov IAM v nagradnem projektu Petrola. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. maj 2010, let. 3, št. 2, str. 44-45. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512128579]
93. ZAKRAJŠEK, Srečo. Višješolska študijska programa na IAM - Inštitut in akademija za multimedije, Ljubljana. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2009, let. 40, št. 1, str. 55-56. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 512098883]
94. ZAKRAJŠEK, Srečo. Talent jim je le v breme in škodo. Dnevnik. 24. september 2005, let. 55, str. 36-37, ilustr. ISSN 0350-753X. [COBISS.SI-ID 264896]
95. ZAKRAJŠEK, Srečo. Velik pomen šolskega športa. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. 2001, let. 6, št. 9, str. 3. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 301248]
96. ZAKRAJŠEK, Srečo. Za lepši jutri. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. 2001, let. 7, št. 1, str. 3. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 304832]
97. ZAKRAJŠEK, Srečo. Naše želje ob koncu leta. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. 2001, let. 7, št. 3, str. 3. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 305088]
98. ZAKRAJŠEK, Srečo. Ob peti obletnici ŠKL. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. 2001, let. 5, št. 7, str. 3. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 305856]
99. ZAKRAJŠEK, Srečo. Ob evropskem prvenstvu. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. 2000, let. 5, št. 9-10, str. 3. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 306112]
100. ZAKRAJŠEK, Srečo. Ob začetku šeste sezone ŠKL. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. 2000, let. 6, št. 1, str. 3. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 300736]
101. ZAKRAJŠEK, Srečo. Kako bo, ko bom velik(a)?. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. 2000, let. 6, št. 3, str. 3. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 300992]
102. ZAKRAJŠEK, Srečo. Vabimo vas na finalne prireditve ŠKL. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. 1999, let. 4, št. 7, str. 3. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 303808]
103. ZAKRAJŠEK, Srečo. Sestanek ECA in ICF v Londonu. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. št. 6, 1999, str. 3. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 303552]
104. ZAKRAJŠEK, Srečo. Na prelomnici tisočletij. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. 1999, let. 5, št. 1, str. 3. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 305344]
105. ZAKRAJŠEK, Srečo. Skrbni starši : najlepše darilo. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. 1999, let. 5, št. 3, str. 3. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 305600]
106. ZAKRAJŠEK, Srečo. Pomembna je kakovost dela. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. 1998, let. 3, št. 6, str. 3. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 302272]
107. ZAKRAJŠEK, Srečo. Z mladimi je treba delati s srcem. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. 1998, let. 3, št. 8-9, str. 3. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 302528]
108. ZAKRAJŠEK, Srečo. ŠKL po mednarodnih standardih. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. 1998, let. 4, št. 1, str. 3. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 302784]
109. ZAKRAJŠEK, Srečo. Posvet o novih pravilih evropskega združenja. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. 1998, let. 4, št. 2, str. 3. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 303040]
110. ZAKRAJŠEK, Srečo. Naj se v novem letu izpolnijo vse želje. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. 1998, let. 4, št. 4, str. 3. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 303296]
111. ZAKRAJŠEK, Srečo. 7. srečanje slovenskih učiteljev kemije. Kemija v šoli. dec. 1998, let. 10, št. 4, str. 37-38. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29346821]
112. ZAKRAJŠEK, Srečo. Ob aprilski vročici ŠKL. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. št. 7, april 1997, str. 3. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 304320]
113. ZAKRAJŠEK, Srečo. Ob koncu ŠKL 1996/97. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. maj 1997, let. 2, št. 8, str. 3. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 304576]
114. ZAKRAJŠEK, Srečo. Med evropsko plesno in navijaško smetano. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. 1997, let. 3, št. 1, str. 3. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 301504]
115. ZAKRAJŠEK, Srečo. Po prvem mesecu tekmovanja. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. 1997, let. 3, št. 2, str. 3. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 301760]
116. ZAKRAJŠEK, Srečo. Knjižne uspešnice. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. 1997, let. 3, št. 3, str. 10. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 302016]
117. ZAKRAJŠEK, Srečo. ŠKL v občilih. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. november 1996, let. 2, št. 2, str. 9. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 304064]
118. ZAKRAJŠEK, Srečo. Rod, kakršnega še ni bilo : državno košarkarsko prvenstvo kadetov. Šport mladih : revija za šport otrok in mladine. [Tiskana izd.]. maj 1996, let. 4, št. 15-16, str. 10-11. ISSN 1318-1718. [COBISS.SI-ID 288448]
119. ZAKRAJŠEK, Srečo. Maj, bolj naklonjen mladosti in znanju?. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. april 1995, let. 46, št. 8, str. 1. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 29276677]
120. ZAKRAJŠEK, Srečo. Testi v japonskem izobraževalnem sistemu. Didakta. 3, št. 14/15 (1994), str. 96-97. ilustr. ISSN 0354-0421. [COBISS.SI-ID 45806336]
121. ZAKRAJŠEK, Srečo. 13. Mednarodna konferenca o kemijskem izobraževanju - Portoriko 1994. Kemija v šoli. sep. 1994, let. 6, št. 3, str. 25-26. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29410565]
122. ZAKRAJŠEK, Srečo. Poročilo s kongresov in razstav. Kemija v šoli. sep. 1994, let. 6, št. 3, str. 27-31. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29410821]
123. ZAKRAJŠEK, Srečo. 3. srečanje učiteljev kemije : Novo mesto, Otočec, 22. do 24. septembra 1994. Kemija v šoli. dec. 1994, let. 6, št. 4, str. 28-30. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29407749]
124. ZAKRAJŠEK, Srečo. Usmeritev za 19. ali 21. stoletje?. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo. november 1994, 43, št. 11, str. 7+48. ISSN 0030-6681. [COBISS.SI-ID 64327936]
125. ZAKRAJŠEK, Srečo. Pozornost šolskemu menedžmentu. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 25, št. 3 (1994), str. xii. portret. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 55956992]
126. KONTLER-SALAMON, Jasna (avtor, diskutant), ZAKRAJŠEK, Srečo (diskutant), HEDERIH, Darko (diskutant), TANCER, Mladen (diskutant), LAPAJNE, Zdenko (diskutant). Znova v latinske šole? : izobraževanje. Delo. [Tiskana izd.]. 35, št.6 (9.i.1993), str.26-27. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 39572736]
127. ZAKRAJŠEK, Srečo. 12. mednarodna konferenca za kemijsko izobraževanje, Bangkok 1992. Kemija v šoli. feb. 1993, let. 5, št. 1, str. 20. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29410309]
128. ZAKRAJŠEK, Srečo. 2. srečanje slovenskih učiteljev kemije : Portorož, 30.9.-2.10.1993. Kemija v šoli. nov. 1993, let. 5, št. 4, str. 29-32. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29409285]
129. ZAKRAJŠEK, Srečo. Osnovno šolstvo na Japonskem. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo. november 1993, 42, št. 11, str. 16. ISSN 0030-6681. [COBISS.SI-ID 63921920]
130. ZAKRAJŠEK, Srečo. Predvidene spremembe v izobraževanju na Japonskem. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 24, št. 5 (1993), str. 33-36. ilustr. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 55715584]
131. DRUŽINA, Branko, ZAKRAJŠEK, Srečo. Varstvo okolja in dober biznis : GLOBE '92. Delo. [Tiskana izd.]. 34, št.76 (1.iv.1992), str.14. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 30718208]
132. DRUŽINA, Branko, ZAKRAJŠEK, Srečo. Prodor podjetništva - podatki niso več zastonj : Envirotech 92. Delo. [Tiskana izd.]. 34, št.102 (6.v.1992), str.13. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 31269120]
133. ZAKRAJŠEK, Srečo. "Z Japonci danes sodeluješ tako, da z njimi posluješ". Delo. [Tiskana izd.]. 34, št.215 (17.ix.1992), str.14. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 33137664]
134. ZAKRAJŠEK, Srečo. Sistem brez vizije in volje za spremembe : Šolstvo v krizi. Dnevnik. 5. junij 2015, str. 16. ISSN 0350-753X. [COBISS.SI-ID 512369219]
135. ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko. Avtomobili : jutrišnje sonce. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. junij-julij 1992, 2, št. 6/7, str. 52-54, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 77370368]
136. DRUŽINA, Branko, ZAKRAJŠEK, Srečo. Zbiranje, sortiranje, recikliranje in uničevanje odpadkov : seminar na Tehniški fakulteti v Mariboru, 17. decembra 1991. Kemija v šoli. jan. 1992, let. 4, št. 1, str. 31. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29411845]
137. ZAKRAJŠEK, Srečo. Prvi koraki v ekologijo. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo. julij/avgust 1992, 41, št. 7/8, str. 79. ISSN 0030-6681. [COBISS.SI-ID 63694080]
138. ZAKRAJŠEK, Srečo. Proti samoosamitvi? : šola ob osamosvajanju. Delo. [Tiskana izd.]. 33, št.174 (27.vii.1991), str.23. ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 45551104]
139. ZAKRAJŠEK, Srečo. Pouk kemije : kaj učiti, kdaj in predvsem kako? : s kongresa ICCE v Yorku. Delo. [Tiskana izd.]. 13. september 1991, let. 33, str. 15. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 284608]
140. ZAKRAJŠEK, Srečo. Kemija in video v Sloveniji. Kemija v šoli. jan. 1991, let. 3, št. 1, str. 7. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29290245]
141. ZAKRAJŠEK, Srečo, ARH, Jelka. Dejavnost British Councila na področju vzgoje in izobraževanja. Ogledalo : glasilo Zavoda RS za šolstvo. 2, št. 1 (1991), str. 30-32. ISSN 1318-119X. [COBISS.SI-ID 47386624]
142. ZAKRAJŠEK, Srečo. Javnost delovanja slovenskega šolskega sistema. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo. 1991, 38, št. 9, str. 4-5, portret. ISSN 0030-6681. [COBISS.SI-ID 58682112]
143. ZAKRAJŠEK, Srečo. Sistemsko urejanje izobraževanja. Prosvetni delavec : glasilo delavcev v vzgoji, izobraževanju in znanosti Slovenije. 42, št. 17 (11.xi.1991), str. 9. ISSN 0033-1643. [COBISS.SI-ID 56543744]
144. ARH, Jelka, ZAKRAJŠEK, Srečo. Svetovni kongres o planiranju v šolstvu. Delo. [Tiskana izd.]. 32, št.113 (17.v.1990) - št.131 (7.vi.1990). ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 18454528]
145. ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko. Sprotno prilagajanje izobraževalnim novostim : Kemija v šoli. Delo. [Tiskana izd.]. 32, št.243 (17.x.1990), str.6. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 23828224]
146. ŠUŠTERŠIČ, Janez, ZAKRAJŠEK, Srečo, LORENČIČ, Ivan. Šola po ameriško. Prosvetni delavec : glasilo delavcev v vzgoji, izobraževanju in znanosti Slovenije. 41, št. 8 (14.v.1990), str. 3 ; št. 9 (28.v.1990), str.3. ISSN 0033-1643. [COBISS.SI-ID 54972416]
147. ZAKRAJŠEK, Srečo. Razmišljanja o vodstvenih delavcih v slovenskem šolstvu. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 21, št. 1 (1990), str. 4-5. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 34450176]
148. ZAKRAJŠEK, Srečo. Korist imajo vsi : šola, inštitut in seveda mladi : IJS in uvajanje mladih v raziskovalno delo. Delo. [Tiskana izd.]. 24. maj 1989, let. 31, str. 7. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 285376]
149. ZAKRAJŠEK, Srečo. Delo z mladimi raziskovalci. Kemija v šoli. 1989, 1, št. 2, str. 23-24, 1989, 1, št. 4, str. 19-20. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 112569856]
150. DRUŽINA, Branko, ZAKRAJŠEK, Srečo. Bo politika uničila okolje? : Problem nevarnih (posebnih) odpadkov v Sloveniji. Naši razgledi : NR. 38, št. 4 (24.ii.1989), str. 97-98; št. 5 (10.iii.1989), str. 129-130. ISSN 0547-3276. [COBISS.SI-ID 21140736]
151. ZAKRAJŠEK, Srečo. Kemija v šoli : nova slovenska kemijska revija. Vestnik Slovenskega kemijskega društva. 36, št.1 (1989), str.105-107. Documenta chemica Yugoslavica. ISSN 0560-3110. [COBISS.SI-ID 8194048]
152. ZAKRAJŠEK, Srečo. Nerazumevanje za mladinsko raziskovalno in inovativno delo. Dnevnik. 16. julij 1988, let. 37, str. 11. ISSN 0350-753X. [COBISS.SI-ID 282304]
153. ZAKRAJŠEK, Srečo. Skrbno pripravljeno delo bo dalo rezultate : teden kemije na Srednji naravoslovni šoli Ljubljana. Kemija : glasilo delavcev združenih v sestavljeno organizacijo združenega dela Kemija. februar-marec '88, let. 7, št. 2-3, str. 6. [COBISS.SI-ID 282560]
154. ZAKRAJŠEK, Srečo. Uvajanje mladih raziskovalcev v raziskovalno dejavnost. Novice. 1988, letn. 26, št. 3, str. 12-14. [COBISS.SI-ID 112359424]
155. ZAKRAJŠEK, Srečo. So talenti bogastvo ali državna nadloga : po atletski sezoni. Mladina. [Tiskana izd.]. 3. oktober 1986, št. 31, str. 34-36. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 284864]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

156. ZAKRAJŠEK, Srečo. Nujne spremembe slovenske gimnazije (in še mnogočesa). V: RAJKOVIČ, Uroš (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi - VIVID 2016 : zbornik referatov = Education in information society : conference proceedings. 18. mednarodna multikonferenca Informacijska družba IS 2015, 18. november 2016, Kranj, Slovenija = 18th International Multiconference Information Society IS 2016, 18th November 2016, Kranj, Slovenia. Kranj [etc.]: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, 2016. Str. 6-12. http://vivid.fov.uni-mb.si/wp-content/uploads/2016/07/VIVID-2016-Zbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 512416067]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

157. ZAKRAJŠEK, Srečo, JEREB, Eva, RAJKOVIČ, Uroš, RAJKOVIČ, Vladislav, BERNIK, Mojca. A multi-criteria, hierarchical model for the evaluation of scenarios that facilitate the development of digital competences of gymnasium students in the Republic of Slovenia. V: ZADNIK STIRN, Lidija (ur.), et al. SOR '19 proceedings. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 2019. Str. 547-552, ilustr. ISBN 978-961-6165-55-6. [COBISS.SI-ID 8126227]
158. ZAKRAJŠEK, Srečo. Obtaining and evaluating digital competences of Slovenian general gymnasium students. V: PUCIHAR, Andreja (ur.), et al. Digital transformation : meeting the challenges : conference proceedings. 1st ed. Maribor: University of Maribor Press; Kranj: Faculty of Organizational Sciences, 2018. Str. 651-662, ilustr. ISBN 978-961-286-170-4. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/343/309/582-1. [COBISS.SI-ID 512485443]
159. ZAKRAJŠEK, Srečo. Digitalne kompetence dijakov v splošni gimnaziji = Digital competences of general gymnasium students. V: ARSENIJEVIĆ, Olja (ur.), et al. Organizacija in negotovosti v digitalni dobi : konferenčni zbornik = Organization and uncertainty in the digital age : conference proceedings. 37th International Conference on Organizational Science Development, 21st - 23rd March 2018, Portorož, Slovenia. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. Str. 1211-1222. ISBN 978-961-286-146-9. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/326. [COBISS.SI-ID 512455235]
160. ZAKRAJŠEK, Srečo, ARH, Tanja. Kako do dobrih idej za uspešne projekte? = How to find good ideas for successful projects?. V: Izzivi gospodarskega razvoja - inovativni projektni management : zbornik prireditve, Ljubljana, 20. in 21. maj 2013. Ljubljana: GZS, Zbornica osrednjeslovenske regije, 2013. Str. 131-138. ISBN 978-961-6666-76-3. [COBISS.SI-ID 512292675]
161. ZAKRAJŠEK, Srečo. Multimedijska produkcija kot spodbujevalec ustvarjalnosti udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa v osnovni šoli = Multimedia production as a stimulator of creativity for attendees of the educational process in elementary schools. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2013. Str. 708-718. ISBN 978-961-93189-9-7. [COBISS.SI-ID 512305475]
162. ZAKRAJŠEK, Srečo. Mreženje pri študentskih projektih na IAM. V: PALČIČ, Iztok (ur.). Mreženje mrež : zbirka predavanj : Projektni forum 2012. Ljubljana: Slovensko združenje za projektni management, 2012. Str. 17-21. ISBN 978-961-6597-10-4. [COBISS.SI-ID 512260675]
163. ZAKRAJŠEK, Srečo. E-izobraževalna platforma - predpogoj za sodobno šolo = E-educational platform - prerequisite for modern school. V: OREL, Mojca (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti : zbornik referatov = The new vision of future technologies : conference proceedings. Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2011, Ljubljana, 3. november 2011 = International Conference InfoKomTeh 2011, 3rd November 2011. Polhov Gradec: Eduvision, 2011. Str. 198-205. ISBN 978-961-93189-0-4. [COBISS.SI-ID 512258115]
164. ZAKRAJŠEK, Srečo. Izobraževanje in usposabljanje za uporabo elementov (multi)medijske produkcije v projektnem delu. [COBISS.SI-ID 512167491]
165. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Miha. (Multi)medijski projekti v izobraževanju = Multimedia projects in education. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference = Education in information society : conference proceedings. Ljubljana: Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2011. Str. 497-503. ISBN 978-961-232-251-9. [COBISS.SI-ID 512240707]
166. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Cooperation in corporate contests - an excellent opportunity to connect educational institutions with economy and for encouraging project work and business among youth. V: ČURČIĆ, Denis (ur.), JAZBEC, Tina (ur.). Entrepreneurial learning and the role of universities : proceedings of the 3rd EMUNI Conference on Higher Education and Research, 23-25 September 2010, Portorož, Slovenia. 3rd EMUNI Conference on Higher Education and Research, 23-25 September 2010, Portorož, Slovenia. 1st printing. Portorož: EMUNI University, 2010. Str. 476-481. ISBN 978-961-6805-03-2. [COBISS.SI-ID 512144707]
167. ZAKRAJŠEK, Srečo. Projektni koncept izobraževanja z uporabo novih tehnologij in pristopov = Project concept for education with the use of new technologies and approaches. V: OREL, Mojca (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti = The new vision of future technologies. Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2010, Ljubljana 27. oktober 2010 = International Conference InfoKomTeh 2010, 27th October 2010. Ljubljana: Evropska svetovalnica, 2010. Str. 251-260. ISBN 978-961-92958-1-6. [COBISS.SI-ID 512145987]
168. ZAKRAJŠEK, Srečo. IKT kot ovira in možnost za posodobitev slovenskega gimnazijskega izobraževanja = ICT as an obstacle and opportunity for modernization of Slovene high school education. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference = Education in information society : conference proceedings. Ljubljana: Ministrstvo Republike slovenije za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2010. Str. 576-582. ISBN 978-961-232-242-7. [COBISS.SI-ID 512143939]
169. ZAKRAJŠEK, Srečo. Uporaba IKT in oblike e-učenja v slovenskih gimnazijah = The use of ICT and forms of e-learning in Slovenian high schools. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT, SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15.-18. april 2009 = International Conference Enabling Education and Research with ICT, SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15th-18th April 2009. Ljubljana: Arnes, 2009. Str. 965-973. http://www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/predstavitve/2009/ZBORNIK_Sirkt2009.pdf. [COBISS.SI-ID 512099395]
170. ZAKRAJŠEK, Srečo. Sodobni koncepti in modeli, ki vključujejo tudi e-izobraževanje na področju medijske produkcije = Modern cocepts and models that also include e-learning in the field of media production. V: OREL, Mojca (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti = The new vision of future technologies : [zbornik celotnih prispevkov]. Ljubljana: Evropska hiša, 2009. Str. 251-260, ilustr. ISBN 978-961-91676-4-9. [COBISS.SI-ID 512117571]
171. PURG, Peter, ZAKRAJŠEK, Srečo. Education for sustainable development and e-learning. Sustaining positive motivation and credit value through blended learning. V: Sustainable development. Culture. Education, Research and implementation of education for sustainable development : proceedings. part 1. 7th International JTEFS/BBCC Conference May 5-8, 2009, Daugavpils University, Latvia. Daugavpils: Institute for sustainable education Daugavpils University, Latvia, 2009. Str. 186-193, ilustr. ISBN 978-9984-14-438-2. [COBISS.SI-ID 512116803]
172. PURG, Peter, ZAKRAJŠEK, Srečo. Sustaining positive motivation and credit value through blended learning. V: Sustainable development. Culture. Education, Research and implementation of education for sustainable development : proceedings. part 1. 7th International JTEFS/BBCC Conference May 5-8, 2009, Daugavpils University, Latvia. Daugavpils: Institute for sustainable education Daugavpils University, Latvia, 2009. Str. 186-199. ISBN 978-9984-14-438-2. [COBISS.SI-ID 512102723]
173. ZAKRAJŠEK, Srečo. IKT v izobraževanju za trajnostni razvoj = ICT in education for sustainable development. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), et al. Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference = Education in information society : conference proceedings. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2009. Str. 512-520. ISBN 978-961-232-236-6. [COBISS.SI-ID 512120387]
174. ZAKRAJŠEK, Srečo. Analiza stanja in vizije uporabe IKT (informacijsko komunikacijskih tehnologij) v (prenovljeni) slovenski gimnaziji. V: HOČEVAR, Andreja (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2009. Str. 212-220. ISBN 978-961-91792-3-9. [COBISS.SI-ID 512098115]
175. MAČEK, Jadran, NOVOSEL, Barbara, DRUŽINA, Branko, ZAKRAJŠEK, Srečo. Determination of gaseous products evolved during incineration and pyrolysis of solid wastes. V: PILLMANN, W... (ur.). Industrial Waste Management : Waste Reduction and Treatment Site Remediation and Water Purification : proceedings. Vienna: International Society for Environmental Protection, 1992. Str. 348-354. ISBN 3-9500036-3-0. [COBISS.SI-ID 8146137]
176. DRUŽINA, Branko, MAČEK, Jadran, NOVOSEL, Barbara, ZAKRAJŠEK, Srečo. Treatment of hazardous wastes within the new law on environmental protection in Slovenia. V: PILLMANN, W... (ur.). Industrial Waste Management : Waste Reduction and Treatment Site Remediation and Water Purification : proceedings. Vienna: International Society for Environmental Protection, 1992. Str. 407-413. ISBN 3-9500036-3-0. [COBISS.SI-ID 8139225]
177. ZAKRAJŠEK, Srečo. Izhodišča za prenovo slovenskega izobraževalnega sistema. V: MACURA, Dušan (ur.). Šolska doktrina na sodobni preizkušnji. Ljubljana: Enajsta univerza, 1992. Str. 66-74. ISBN 961-6007-01-7. [COBISS.SI-ID 266176]
178. REČNIK, Ferdo, ZAKRAJŠEK, Srečo. The conception and the strategy of the development of education in SR Slovenia. V: Final report : documents of the International Congress "Planning and Management of Educational Development, (Mexico City, 26-30 March, 1990). Paris: Unesco, 1990. [4] f. [COBISS.SI-ID 281024]
179. SKULJ, Tomaž, WECHTERSBACH, Rado, ZAKRAJŠEK, Srečo, ARH, Jelka. The informatization of educational institutions (VESNA project). V: Final report : documents of the International Congress "Planning and Management of Educational Development, (Mexico City, 26-30 March, 1990). Paris: Unesco, 1990. [4] f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 290240]
180. ZAKRAJŠEK, Srečo. The integration of the elements with high motivating value : a chance for school system in a time of crisis. V: Final report : documents of the International Congress "Planning and Management of Educational Development, (Mexico City, 26-30 March, 1990). Paris: Unesco, 1990. [5] f. [COBISS.SI-ID 281280]
181. BOLE, Anže, KOBE, M., REŠEK, L., SLIVNIK, J., ZAKRAJŠEK, Srečo. Model uspešne raziskovalne razvojne dejavnosti in množične inovacijske dejavnosti v organizacijah združenega dela, "Množična inovacijska dejavnost". V: Zbornik referatov za posvetovanje Množična inovacijska dejavnost, [19. maja 1980 v Ljubljani]. V Kranju: Delavska univerza Tomo Brejc, 1980. Str. 51-64. [COBISS.SI-ID 10214695]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

182. ZAKRAJŠEK, Srečo. Environmental project "Wastes" in the secondary school curriculum in Slovenia. V: Health and ecological effects : papers from the 9th World Clean Air Congress : towards the year 2000 : critical issues in the global environment = Effets sur la santé et sur l'écologie : exposés du 9e Congrès mondial sur l'air pur : vers l'an 2000 : problèmes cruciaux en matière d'environnement à l'échelle mondiale. Pittsburgh: Air & Waste Management Association, 1992. [4] str. Critical issues in the global environment, vol. 5. [COBISS.SI-ID 278720]
183. ZAKRAJŠEK, Srečo. Eksperimentalni projekt : odpadki. V: ČERIČ, Branko (ur.). Zbornik referatov seminarja Zbiranje, sortiranje, recikliranje in uničevanje odpadkov, Maribor, 17. december 1991. Maribor: Tehniška fakulteta, Laboratorij za makromolekularno kemijo: Enajsta šola - II. gimnazija, 1991. Str. 62-64. ISBN 86-435-0018-6. [COBISS.SI-ID 266688]
184. ZAKRAJŠEK, Srečo. Trening skoka v višino. V: Posvet atletskih trenerjev Slovenije : gradivo. Ljubljana: Atletska zveza Slovenije: Združenje atletskih trenerjev Slovenije, 1985. 8 str. [COBISS.SI-ID 283072]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

185. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Miha. (Multi)medijski projekti v izobraževanju = Multimedia projects in education. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik 14. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2011, 14. oktober 2011, Ljubljana, Slovenija : [povzetki referatov] = Education in information society : proceedings of the 14th International Multiconference Information Society IS 2010, 14th October 2011, [Ljubljana, Slovenija] : [paper abstracts]. Ljubljana: Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2011. Str. 87-88. ISBN 978-961-232-250-2. [COBISS.SI-ID 512240451]
186. ZAKRAJŠEK, Srečo. IKT kot ovira in možnost za posodobitev slovenskega gimnazijskega izobraževanja = ICT as an obstacle and opportunity for modernization of Slovene high school education. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik 13. mednarodne multikonference Informacijska družba 2010, 15. oktober 2010, [Ljubljana, Slovenija] : [povzetki referatov] = Education in information society : proceedings of The 13th International Multiconference Information Society 2010, 15th October 2010, Ljubljana, Slovenija : [paper abstracts]. Ljubljana: Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2010. Str. 92-94. ISBN 978-961-232-243-4. [COBISS.SI-ID 512143683]
187. ZAKRAJŠEK, Srečo. Uporaba IKT in oblike e-učenja v slovenskih gimnazijah = The use of ICT and forms of e-learning in Slovenian high schools. V: OREL, Mojca (ur.), VREČA, Maja (ur.), KOSTA, Maja (ur.). (Zbornik). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15.-18. april 2009. Ljubljana: Arnes, 2009. Str. 186. ISBN 978-961-6321-05-1. [COBISS.SI-ID 512099139]
188. PURG, Peter, ZAKRAJŠEK, Srečo. Sustaining positive motivation and credit value through blended learning. V: Sustainable development. Culture. Education. Research and implementation of education for sustainable development : abstract book. 7th International JTEFS/BBCC Conference May 5-8, 2009, Daugavpils University, Latvia. Daugavpils: Institute for sustainable education Daugavpils University, Latvia, 2009. Str. 113. ISBN 978-9984-14-435-1. [COBISS.SI-ID 512102467]
189. ZAKRAJŠEK, Srečo. IKT v izobraževanju za trajnostni razvoj = ICT in education for sustainable development. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), et al. Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik 12. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2009, 16. oktober 2009 = Education in information society : proceedings of the 12th International Multiconference Information Society - IS 2009, 16th October 2009, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2009. Str. 76-77. ISBN 978-961-232-235-9. [COBISS.SI-ID 512119875]
190. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Celovito podporno okolje za učitelje kemije in varstva okolja = Integrated support environment for teachers of chemistry and environmental protection. V: VREČA, Maja (ur.), BOHTE, Urška (ur.). Zbornik. Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT, SIRIKT 2007, Kranjska Gora, 19. - 21. april 2007. Ljubljana: Arnes, 2007. Str. 113. ISBN 978-961-6321-03-7. [COBISS.SI-ID 512025923]
191. ČAMPELJ, Borut, FLOGIE, Andrej, GAJŠEK, Robert, LESJAK, Dušan, MARINŠEK, Robert, ZAKRAJŠEK, Srečo. Predlog akcijskega načrta nadaljnjega preskoka informatizacija šolstva Slovenije = Proposal of furthe action plan for informatization of Slovenian education. V: VREČA, Maja (ur.), BOHTE, Urška (ur.). Zbornik. Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT, SIRIKT 2007, Kranjska Gora, 19. - 21. april 2007. Ljubljana: Arnes, 2007. Str. 64. ISBN 978-961-6321-03-7. [COBISS.SI-ID 512025667]
192. ZAKRAJŠEK, Srečo, KRNEL, Dušan, DRUŽINA, Branko. The Chemistry in School magazine (Kemija v šoli) - an important element of chemical education in Slovenia. V: KRNEL, Dušan (ur.), GLAŽAR, Saša A. (ur.). Programme and abstracts. 7th ECRICE, European Conference on Research in Chemical Education [and] 3rd ECCE, European Conference on Chemical Education, Ljubljana, 24th August - 28th August 2004. Ljubljana: Faculty of Education, cop. 2004. Str. 270. ISBN 86-7735-078-0. [COBISS.SI-ID 5832521]
193. DRUŽINA, Branko, ZAKRAJŠEK, Srečo. The possibilities for the reduction of hazardous waste-products in the Republic of Slovenia. V: Euroenvironment '92 : chemistry for the protection of the environment : abstracts. [s.l.: s.n.], 1992. Str. p-10/2. [COBISS.SI-ID 449509]
194. ZAKRAJŠEK, Srečo, MAČEK, Jadran, DOLENC, Franc. Reduction of waste in closed circuit of technological water in uranium ore processing. V: Globe '90 conference abstracts = Résumés d'exposés de la conférence de Globe 90. Vancouver: [s.n.], 1990. Str. 151. [COBISS.SI-ID 270784]
195. SLIVNIK, Jože, ZAKRAJŠEK, Srečo, STERGARŠEK, Andrej, NOSE, A. I residui di acido solforico a seguito della produzione di biossido di titanio come materia prima per la produzione di solfato di ammonio = Sulphuric acid wastes following production of titanium dioxide as raw material for ammonium sulphate production = Die Abfallschefelsäure bei der Titandioxid-Produktion als Rohstoff für die Produktion von Ammonium Sulfat. V: Congresso internazionale di merceologia sulle risorse naturali : riassunti = International congress on commodity science natural resources : summaries = Internationaler Kongress für Warenkunde Natürliche Hilfsquellen : Zusammenfassungen. [s.l.]: [s.n.], 1978. 1 f. [COBISS.SI-ID 267712]
196. SLIVNIK, Jože, ZAKRAJŠEK, Srečo, MAČEK, Jadran. La produzione di solfato ammonico da solfato ferroso eptaidrato = The production of ammonium sulfate from ferrous sulfate heptahydrate = Die Produktion von Ammoniumsulfat aus Heptahydrateisensulfat. V: Congresso internazionale di merceologia sulle risorse naturali : riassunti = International congress on commodity science natural resources : summaries = Internationaler Kongress für Warenkunde Natürliche Hilfsquellen : Zusammenfassungen. [s.l.]: [s.n.], 1978. 1 f. [COBISS.SI-ID 267200]
197. SLIVNIK, Jože, ZAKRAJŠEK, Srečo, NOSE, A. Le possibilità di uso di scarti di gesso provenienti dall'industria chimica = The possibilities for use of waste gypsum from chemical industry = Die Einsatzmöglichkeiten von Gipsabfällen. V: Congresso internazionale di merceologia sulle risorse naturali : riassunti = International congress on commodity science natural resources : summaries = Internationaler Kongress für Warenkunde Natürliche Hilfsquellen : Zusammenfassungen. [s.l.]: [s.n.], 1978. 1 f. [COBISS.SI-ID 267456]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

198. ZAKRAJŠEK, Srečo, PURG, Peter. Ecological research camps - a contemporary organizational form of education for sustainable development. V: Sustainable development. Culture. Education. BBCC mission - reorientation of teacher education and research in education for sustainable development : abstract book. Daugavpils: University: Saule, 2010. Str. 97. ISBN 978-9984-14-485-6. [COBISS.SI-ID 512130627]
199. ZAKRAJŠEK, Srečo, PURG, Peter. Pot h kakovosti na slovenskih višjih šolah kot kombinacija zunanje in notranje evalvacije. V: V. strokovni posvet ravnateljev in ravnateljic višjih strokovnih šol : 14. decembra 2005 [na!] Brdu pri Kranju. [S. l.]: Republika Slovenija Ministrstvo za šolstvo in šport, 2005. Str. [7-10]. [COBISS.SI-ID 512027715]
200. ZAKRAJŠEK, Srečo. Predstavitev inštituta in akademije za multimedije višja šola za multimedije. V: OTOREPEC, Robert (ur.). Zbornik strokovnih predavanj. 2. Mednarodni sejem Grafika in pakiranje, Celje, 12.-15. april 2005. Celje: Celjski sejem, 2005. Str. 16-17. ISBN 961-91552-0-3. [COBISS.SI-ID 264128]
201. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Chemistry and environmental protection on the www.minet.si/sola web portal - help with school work. V: KRNEL, Dušan (ur.), GLAŽAR, Saša A. (ur.). Programme and abstracts. 7th ECRICE, European Conference on Research in Chemical Education [and] 3rd ECCE, European Conference on Chemical Education, Ljubljana, 24th August - 28th August 2004. Ljubljana: Faculty of Education, cop. 2004. Str. 278. ISBN 86-7735-078-0. [COBISS.SI-ID 232896]
202. ZAKRAJŠEK, Srečo. Kaj je/bo splošna izobrazba v EU in IKT - družbi?. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 35, št. 2, str. 20. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 695932]
203. ZAKRAJŠEK, Srečo, CELCER, Mateja, ZAKRAJŠEK, Nejc. Kemija na spletnem portalu www.minet.si - pomoč pri poučevanju. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik referatov s posvetovanja. D. 1-2. Slovenski kemijski dnevi 2002, Maribor, 26. in 27. september 2002. Maribor: FKKT, 2002. Str. 923. ISBN 86-435-0491-2. [COBISS.SI-ID 236992]
204. ZAKRAJŠEK, Srečo. Pozitivni in negativni vplivi (kemijskih) informacij. Okoljska vzgoja v šoli : revija za medpredmetno področje v programih osnovnih in srednjih šol. 2001, letn. 3, št. 1-2, str. 110. ISSN 1408-712X. [COBISS.SI-ID 268992]
205. ZAKRAJŠEK, Srečo. Internet portal minet.si kot pomoč pri skrbi za bolj zdrav planet. V: KRUDER, Brigita (ur.). Učitelji naravoslovja v skrbi za zdrav planet : zbornik. 1. natis. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2000. Str. 45-46. ISBN 961-234-288-1. [COBISS.SI-ID 263872]
206. ZAKRAJŠEK, Srečo, VRTAČNIK, Margareta. Raziskovalni tabori za dijake 3. in 4. letnika gimnazije - za izbirni predmet kemija. V: NAJI, Majda (ur.). Poučevanje naravoslovja za novo stoletje : zbornik. Maribor: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, OE, 1999. Str. 67-68. ISBN 961-234-217-2. [COBISS.SI-ID 512390723]
207. ZAKRAJŠEK, Srečo. Gospodarjenje z odpadki kot zanimivo področje v programu šolske okoljske vzgoje. V: NAJI, Majda (ur.). Nove metode in tehnike poučevanja naravoslovnih predmetov - biologije, kemije in fizike : zbornik, Portorož, 13. - 15. november 1998. Maribor: Zavod republike Slovenije za šolstvo, Organizacijska enota, 1998. Str. 9. [COBISS.SI-ID 512390467]
208. ZAKRAJŠEK, Srečo. Gospodarjenje z odpadki - tema v sodobnem pouku. V: NAJI, Majda (ur.). Novosti pri pouku kemije : delovno gradivo simpozija, Ljubljana, 6.-8. marec 1997, Radenci, 20.-22. marec 1997. Simpozij Novosti pri pouku kemije, Ljubljana, 6.-8. marec 1997, Radenci, 20.-22. marec 1997. 1. nat. Maribor: Zavod RS za šolstvo, 1997. Str. 27-28. ISBN 961-6234-02-1. [COBISS.SI-ID 512029763]
209. ZAKRAJŠEK, Srečo. Ohranjanje naravnega okolja (CD ROM). [COBISS.SI-ID 512028227]
210. ZAKRAJŠEK, Srečo. Research project and inovative work for students and teachers in secondary school. V: European conference on research in chemical education (2nd ECRICE) = Congresso nazionale della divisione di didattica della Societa Chimica Italiana : book of abstracts. Pisa: Universita di Pisa, 1993. Str. 82. [COBISS.SI-ID 282048]
211. ZAKRAJŠEK, Srečo. Project "wastes" : integral part of education. V: Chemistry in Transition : Book of Programme and Abstracts : 17-21 December 1992, Bangkok, Thailand. Bangkok, Thailand: 12th ICCE, 1992. Str. 184. ISBN 974-582-167-5. [COBISS.SI-ID 278208]
212. ZAKRAJŠEK, Srečo. Regeneration of tetrachlor methane. V: 11th ICCE : book of abstracts. York: ICCE, 1991. 1 f. [COBISS.SI-ID 268736]
213. ZAKRAJŠEK, Srečo. Journal "Chemistry in school". V: 11th ICCE : book of abstracts. York: ICCE, 1991. Str. 20. [COBISS.SI-ID 268224]
214. ZAKRAJŠEK, Srečo. The production of sodium perborate under laboratory conditions. V: 11th ICCE : book of abstracts. York: ICCE, 1991. Str. 20. [COBISS.SI-ID 268480]
215. ZAKRAJŠEK, Srečo. Regeneration of silver from wastes, produced at the experiment work in the school. V: Vorträge, Posterpräsentation, Kurzfassungen : 3. - 6. April 1991. Salzburg: Universität Salzburg, 1991. 1 str. [COBISS.SI-ID 283840]
216. ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko, KRNEL, Dušan. The review Chemistry in School in the concept of chemistry education in Slovenia. V: Vorträge, Posterpräsentation, Kurzfassungen : 3. - 6. April 1991. Salzburg: Universität Salzburg, 1991. 1 str. [COBISS.SI-ID 283584]
217. ZAKRAJŠEK, Srečo. Uvajanje mladih v raziskovalno delo je sestavni del programa kvalitetne srednje šole. V: KOBAL, Edvard (ur.). Mladinsko raziskovalno delo : prispevki z okrogle mize o mladinskem raziskovalnem delu ob 10. jugoslovanski razstavi učil in šolske opreme z mednarodno udeležbo, ki sta jo organizirala Državna založba Slovenije in Republiški koordinacijski odbor gibanja Znanost mladini 12. aprila 1989 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1990. Str. 26-27. Zbirka Pedagoška obzorja, Serija Ljudje in znanost, 2. ISBN 86-341-0948-8, ISBN 86-341-0188-6. [COBISS.SI-ID 512027971]
218. PRIMOŽIČ-LOPATIČ, Jasmina, ŠUŠTERŠIČ, Janez, ZAKRAJŠEK, Srečo, CANKAR, Gabrijela. Introducing of students research work in science secondary school in Ljubljana. V: School psychology in social context : abstracts of the conference papers, symposia and workshops. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989. Str. 125. [COBISS.SI-ID 270272]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

219. ZAKRAJŠEK, Srečo. Ob prenehanju delovanja ŠKL. V: MODRIJAN, Franjo (ur.), et al. ŠKL - (š)port tisočerih obrazov. [Trzin]: Zavod ŠKL, 2019. Str. 43-46, ilustr. ISBN 978-961-90835-1-2. [COBISS.SI-ID 512490563]
220. ZAKRAJŠEK, Srečo. Kratek pregled razvoja gimnazij na Slovenskem. V: UDIR, Vinko (ur.). Tudi mi smo bili tukaj : drobir spominov ljubljanskih pedagoških svetovalcev : 50 let dela Ljubljanskega zavoda za šolstvo, 1956-2006. Ljubljana: Jutro: Društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije, 2010. Str. 24-37. ISBN 978-961-6746-40-3. [COBISS.SI-ID 512155459]
221. MELE, Martin, PURG, Peter, ZAKRAJŠEK, Srečo. Multimerdijski praktikum (MPR) : Trening medijske produkcije : katalog znanja. V: Medijska produkcija : višješolski študijski program. [S. l.]: Evropski socialni sklad, [2007?]. 3 f. [COBISS.SI-ID 29273093]
222. MELE, Martin, PURG, Peter, ZAKRAJŠEK, Srečo. Praktično izobraževanje 1 : Trening medijske produkcije : katalog znanja. V: Medijska produkcija : višješolski študijski program. [S. l.]: Evropski socialni sklad, [2007?]. 3 f. [COBISS.SI-ID 29273349]
223. MELE, Martin, PURG, Peter, ZAKRAJŠEK, Srečo. Praktično izobraževanje 2 in diplomsko delo (kot del Praktičnega izobraž evanja 2) : Praktični projekt : katalog znanja. V: Medijska produkcija : višješolski študijski program. [S. l.]: Evropski socialni sklad, [2007?]. 3 f. [COBISS.SI-ID 29273605]
224. ZAKRAJŠEK, Srečo. Slovensko šolstvo po mednarodnih standardih. V: BRODNIK, Vilma (ur.), PREVODNIK, Marjan (ur.), GABRIČ, Aleš. Pol stoletja Zavoda Republike Slovenije za šolstvo : zbornik ob 50-letnici delovanja. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2006. Str. 59-62. ISBN 961-234-593-7, ISBN 978-961-234-593-8. [COBISS.SI-ID 512023107]
225. ZAKRAJŠEK, Srečo. Slovensko šolstvo na razpotju?. V: NOVAK, Drago (ur.), VINTAR, Jelka (ur.), VRAČKO, Božidar (ur.). 40 let Zavoda za šolstvo. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996. Str. 61-64. ISBN 86-7759-397-7. [COBISS.SI-ID 512056131]
226. ZAKRAJŠEK, Srečo. Istraživački i inovativni rad mladih : strategijsko značenje aktivnosti školstva i cjelokupnog društva. V: Tehnološki razvoj i obrazovanje : znanstvena rasprava. Knj. 1. Osijek: Sveučilište u Osijeku. Pedagoški fakultet, 1990. Str. 133-145. [COBISS.SI-ID 280000]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

227. BIZJAK, Rajko, ZAKRAJŠEK, Srečo, VERBEC, Luka, RATEJ, Borut, ZAKRAJŠEK, Nejc, POŽLEP, Silva. E-gradiva IAM : Inštituta in akademije za multimedije : za predmet "Fotografija in grafični programi". Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. oktober 2008, let. 1, št. 3, str. 28-32. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512057667]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

228. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. mar. 2014, let. 26, št. 1, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512316739]
229. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. jun. 2014, let. 26, št. 2, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512326723]
230. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. okt. 2014, let. 26, št. 3, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512345411]
231. ZAKRAJŠEK, Srečo. Kako uspeti v multimedijski produkciji?. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. jun. 2014, let. 7, št. 2, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512325699]
232. ZAKRAJŠEK, Srečo. Kakšna je slovenska (multi)medijska krajina?. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. okt. 2014, let. 7, št. 3, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512345923]
233. ZAKRAJŠEK, Srečo. Nove poslovne priložnosti za multimedijsko produkcijo. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. dec. 2014, let. 7, št. 4, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512360259]
234. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. mar. 2013, let. 25, št. 1, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512290115]
235. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. maj 2013, let. 25, št. 2, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512291651]
236. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. sept. 2013, let. 25, št. 3, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512293699]
237. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. dec. 2013, let. 25, št. 4, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512314691]
238. ZAKRAJŠEK, Srečo. Medijski monitoring (kliping) kot možnost za individualne naročnike?. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. feb. 2013, let. 6, št. 1, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512289603]
239. ZAKRAJŠEK, Srečo. Pomen in problemi avtorstva v (multi)medijski stroki in produkciji. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. jun. 2013, let. 6, št. 2, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512290627]
240. ZAKRAJŠEK, Srečo. Kako se znajti v (pre)množici želja, možnosti in zahtev?. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. okt. 2013, let. 6, št. 3, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512315715]
241. ZAKRAJŠEK, Srečo. Velike možnosti na področju multimedijske produkcije. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. dec. 2013, let. 6, št. 4, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512314435]
242. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. mar. 2012, let. 24, št. 1, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512255555]
243. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. maj 2012, let. 24, št. 2, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512260419]
244. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. sept. 2012, let. 24, št. 3, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512271171]
245. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. dec. 2012, let. 24, št. 4, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512277571]
246. ZAKRAJŠEK, Srečo. Kam se usmeriti v današnjem času - kakšne so perspektive (multi)medijske produkcije?. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. maj 2012, let. 3, št. 1, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512256579]
247. ZAKRAJŠEK, Srečo. Uporaba družbenih omrežij za službo in družbo. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. okt. 2012, let. 5, št. 3, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512271427]
248. ZAKRAJŠEK, Srečo. V letu 2013 prvič visokošolski strokovni program za multimedijsko produkcijo v Sloveniji. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. dec. 2013, let. 5, št. 4, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512290883]
249. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. feb. 2011, let. 23, št. 1, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512164931]
250. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. jun. 2011, let. 23, št. 2, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512168771]
251. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. okt. 2011, let. 23, št. 3, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512260163]
252. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. dec. 2011, let. 23, št. 4, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512257091]
253. ZAKRAJŠEK, Srečo. Poceni izobraževanje je najdražje. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. februar 2011, let. 4, št. 1, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512164419]
254. ZAKRAJŠEK, Srečo. Potrebno je povečati vpliv in učinkovitost izobraževanja s pomočjo sodobnih tehnologij in metod dela. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. maj 2011, let. 4, št. 2, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512169027]
255. ZAKRAJŠEK, Srečo. Prvi interaktivni učbeniški komplet in tablični računalniki pri pouku v prvem razredu osnovne šole. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. oktober 2011, let. 4, št. 3, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512259907]
256. ZAKRAJŠEK, Srečo. Prenos spoznanj in znanj medijske produkcije v vsakdanje življenje. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. december 2011, let. 4, št. 4, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512257347]
257. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. mar. 2010, let. 22, št. 1, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512123715]
258. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. junij 2010, let. 22, št. 2, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512126275]
259. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. oktober 2010, let. 22, št. 3, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512143427]
260. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. december 2010, let. 22, št. 4, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512160579]
261. ZAKRAJŠEK, Srečo. Sodobne knjižnice - brez resničnih knjig?. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. marec 2010, let. 3, št. 1, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512124483]
262. ZAKRAJŠEK, Srečo. Kako se lahko mladi vključijo v (medijske) projekte. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. maj 2010, let. 3, št. 2, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512128067]
263. ZAKRAJŠEK, Srečo. Priložnosti za vse nadarjene, izobražene, vztrajne in delovne. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. december 2010, let. 3, št. 4, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512160835]
264. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. mar. 2009, let. 21, št. 1, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512098627]
265. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. jun. 2009, let. 21, št. 2, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512106051]
266. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. okt. 2009, let. 21, št. 3, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512118339]
267. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. dec. 2009, let. 21, št. 4, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512118595]
268. ZAKRAJŠEK, Srečo. Koliko uporabljamo sodobne učbenike?. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. marec 2009, let. 2, št. 1, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512097859]
269. ZAKRAJŠEK, Srečo. Ali je nove tehnologije in medije smiselno uvrstiti v šole?. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. junij 2009, let. 2, št. 2, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512105795]
270. ZAKRAJŠEK, Srečo. Integracija medijskega in izobraževalnega prostora. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. oktober 2009, let. 2, št. 3, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512117827]
271. ZAKRAJŠEK, Srečo. Kakšne so medijske usmeritve?. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. december 2009, let. 2, št. 4, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512118851]
272. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. mar. 2008, let. 20, št. 1, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512051267]
273. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. jun. 2008, let. 20, št. 2, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512051011]
274. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. okt. 2008, let. 20, št. 3, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512056387]
275. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. dec. 2008, let. 20, št. 4, str. 1. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512055875]
276. ZAKRAJŠEK, Srečo. Na poti reviji Medijska vzgoja in produkcija. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. marec 2008, let. 1, št. 1, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 29412101]
277. ZAKRAJŠEK, Srečo. Pomen javnega interesa in strateških odločitev na področju medijev. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. junij 2008, let. 1, št. 2, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512051523]
278. ZAKRAJŠEK, Srečo. Vrsta novih študijskih programov na področju medijev. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. oktober 2008, let. 1, št. 3, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512056899]
279. ZAKRAJŠEK, Srečo. Dobili smo prve diplomirane menedžerje medijske produkcije z angleško diplomo. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. december 2008, let. 1, št. 4, str. 2. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 512054851]
280. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. marec 2007, let. 19, št. 1, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29348357]
281. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. jun. 2007, let. 19, št. 2, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29348101]
282. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. okt. 2007, let. 19, št. 3, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29348869]
283. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. dec. 2007, let. 19, št. 4, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29348613]
284. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. marec 2006, let. 18, št. 1, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29402117]
285. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. jun. 2006, let. 18, št. 2, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29401861]
286. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. okt. 2006, let. 18, št. 3, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29401605]
287. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. dec. 2006, let. 18, št. 4, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29401349]
288. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. marec 2005, let. 17, št. 1, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29403141]
289. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. jun. 2005, let. 17, št. 2, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29402885]
290. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. okt. 2005, let. 17, št. 3, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29402629]
291. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. dec. 2005, let. 17, št. 4, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29402373]
292. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. marec 2004, let. 16, št. 1, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29404165]
293. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. jun. 2004, let. 16, št. 2, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29403909]
294. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. sep. 2004, let. 16, št. 3, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29403653]
295. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. dec. 2004, let. 16, št. 4, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29403397]
296. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. marec 2003, let. 15, št. 1, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29405189]
297. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. jun. 2003, let. 15, št. 2, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29404933]
298. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. sep. 2003, let. 15, št. 3, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29404677]
299. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. dec. 2003, let. 15, št. 4, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29404421]
300. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. feb. 2002, let. 14, št. 1, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29406213]
301. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. jun. 2002, let. 14, št. 2, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29405957]
302. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. okt. 2002, let. 14, št. 3, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29405701]
303. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. dec. 2002, let. 14, št. 4, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29405445]
304. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. marec 2001, let. 13, št. 1, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29407237]
305. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. junij 2001, let. 13, št. 2, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29406981]
306. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. sep. 2001, let. 13, št. 3, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29406725]
307. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. dec. 2001, let. 13, št. 4, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29406469]
308. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. feb. 2000, let. 12, št. 1, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29345029]
309. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. jun. 2000, let. 12, št. 2, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29344773]
310. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. sep. 2000, let. 12, št. 3, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29344517]
311. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. dec. 2000, let. 12, št. 4, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29344261]
312. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. marec 1999, let. 11, št. 1, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29346309]
313. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. jun. 1999, let. 11, št. 2, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29346053]
314. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. okt. 1999, let. 11, št. 3, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29345797]
315. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. dec. 1999, let. 11, št. 4, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29345285]
316. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. feb. 1998, let. 10, št. 1, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29347845]
317. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. jun. 1998, let. 10, št. 2, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29347589]
318. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. sep. 1998, let. 10, št. 3, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29347333]
319. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. dec. 1998, let. 10, št. 4, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29346565]
320. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. feb. 1997, let. 9, št. 1, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29415941]
321. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. jun. 1997, let. 9, št. 2, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29415685]
322. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. sep. 1997, let. 9, št. 3, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29415429]
323. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. dec. 1997, let. 9, št. 4, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29415173]
324. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. feb. 1996, let. 8, št. 1, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29416965]
325. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. jun. 1996, let. 8, št. 2, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29416709]
326. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. sep. 1996, let. 8, št. 3, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29416453]
327. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. dec. 1996, let. 8, št. 4, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29416197]
328. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. feb. 1995, let. 7, št. 1, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29417733]
329. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. jun. 1995, let. 7, št. 2, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29417989]
330. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. sep. 1995, let. 7, št. 3, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29417477]
331. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. dec. 1995, let. 7, št. 4, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29417221]
332. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. feb. 1994, let. 6, št. 1, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29408773]
333. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. junij 1994, let. 6, št. 2, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29408517]
334. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. sep. 1994, let. 6, št. 3, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29408005]
335. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. dec. 1994, let. 6, št. 4, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29407493]
336. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. feb. 1993, let. 5, št. 1, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29410053]
337. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. april 1993, let. 5, št. 2, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29409797]
338. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. junij 1993, let. 5, št. 3, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29409541]
339. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. nov. 1993, let. 5, št. 3, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29409029]
340. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. jan. 1992, let. 4, št. 1, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29411589]
341. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. junij 1992, let. 4, št. 3, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29411333]
342. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. okt. 1992, let. 4, št. 4, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29411077]
343. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. jan. 1991, let. 3, št. 1, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29291013]
344. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. april 1991, let. 3, št. 2, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29323013]
345. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. jun. 1991, let. 3, št. 3, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29323269]
346. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. okt. 1991, let. 3, št. 4, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29323525]
347. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. febr. 1990, let. 2, št. 1, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29291269]
348. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. febr. 1990, let. 2, št. 2, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29323781]
349. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. jun. 1990, let. 2, št. 3, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29324037]
350. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. okt. 1990, let. 2, št. 4, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29324293]
351. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. marec 1989, let. 1, št. 2, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29291525]
352. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. jun. 1989, let. 1, št. 3, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29324549]
353. ZAKRAJŠEK, Srečo. Beseda urednika. Kemija v šoli. okt. 1989, let. 1, št. 4, str. 1. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 29324805]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

354. KODELJA, Zdenko (intervjuvanec), ZAKRAJŠEK, Srečo (intervjuvanec), ŠIMENC, Marjan (intervjuvanec), ZVER, Milan (intervjuvanec), ŠTRUKELJ, Branimir (intervjuvanec). Izbira zasebne šole ni izbira praška v trgovini : okrogla miza : zasebno šolstvo - da ali ne. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 3. jun. 2006, leto 48, št. 126. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 1459799]
355. ZAKRAJŠEK, Srečo. Norost ali peklenski načrt? : Kakšno možnost ima naivni in neuki narod?. Dnevnik. 21. marec 1992, str. [11]. ISSN 0350-753X. [COBISS.SI-ID 512090179]
356. ZAKRAJŠEK, Srečo, REČNIK, Ferdo, VRESNIK, Alfonz. Izobraževanje za obrt in drobno gospodarstvo. V: Obrt in podjetništvo v Republiki Sloveniji jutri : okrogla miza : zbirka referatov. Ljubljana: Skupščina Republike Slovenije, Odbor za podjetništvo in obrt, 19. 4. 1991. Str. 51-55. [COBISS.SI-ID 270016]
357. ZAKRAJŠEK, Srečo. Rdeči vsevedi škodijo. Delo. [Tiskana izd.]. 3. december 1988, let. 30, str. 19. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 280256]
358. ZAKRAJŠEK, Srečo. Naprej le s pametnimi ljudmi. Delo. [Tiskana izd.]. 12. november 1988, let. 30, str. 28. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 279488]
359. ZAKRAJŠEK, Srečo. Šolnina kot dobra naložba. Delo. [Tiskana izd.]. let. 30, 28. maj 1988, str. 26. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 289216]
360. ZAKRAJŠEK, Srečo. Šolske klopi na prvomajski dražbi. Mladina. [Tiskana izd.]. 15. april 1988, št. 15, str. 33. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 286656]
361. ZAKRAJŠEK, Srečo. Nadarjenci : nacionalno bogastvo. RR : revija za razvoj. december 1988, let. 4, št. 6, str. 6-7. ISSN 0352-7832. [COBISS.SI-ID 288704]
362. ZAKRAJŠEK, Srečo. Mar res želimo ostati provinca? : brez strokovnosti in znanosti ni napredka v športu. Delo. [Tiskana izd.]. let. 27, 1. junij 1985, str. 21. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 287168]

1.22 Intervju

363. ZAKRAJŠEK, Srečo (intervjuvanec). Srečo Zakrajšek : Intervju z ---. Svet24. [Tiskana izd.]. 18. 2. 2016, let. 4, št. 40, str. 28-29, portret. ISSN 2335-3325. [COBISS.SI-ID 512388931]
364. ZAKRAJŠEK, Srečo (intervjuvanec). Srečo Zakrajšek : Intervju z ---. ŠKL Zvezda. april, 2012, št. 6, str. 26, portret. [COBISS.SI-ID 512255299]
365. ZAKRAJŠEK, Srečo (intervjuvanec). Srečko Zakrajšek : svoboda in pestrost pri delu ne izčrpavata. TVU-novičke. 2005, št. 2, str. 24-26, ilustr. ISSN 1408-6751. [COBISS.SI-ID 263104]
366. ZAKRAJŠEK, Srečo (intervjuvanec). Omogočiti smiselno učenje. Naša žena : prva slovenska ženska in družinska revija. [Tiskana izd.]. september 2004, št. 9, str. 13-14, ilustr. ISSN 0350-9737. [COBISS.SI-ID 278976]
367. ZAKRAJŠEK, Srečo (intervjuvanec). Ljudje znajo manj kot nekoč. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 16. oktober 2004, let. 55, št. 16, str. 8-9, ilustr. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 263360]
368. ZAKRAJŠEK, Srečo (intervjuvanec). Srečo Zakrajšek. Pepita. november 1999, let. 8, št. 11, str. 10-14, ilustr. ISSN 1318-2234. [COBISS.SI-ID 277696]
369. ZAKRAJŠEK, Srečo (intervjuvanec). Predvsem celovit program. Šport mladih : revija za šport otrok in mladine. [Tiskana izd.]. 1993, let. 1, št. 1, str. 7-9. ISSN 1318-1718. [COBISS.SI-ID 269760]
370. ZAKRAJŠEK, Srečo (intervjuvanec), ŠUŠTERŠIČ, Janez (intervjuvanec), MARINOVIĆ, Dušan (oseba, ki intervjuva), LEŠNIK, Bojan (oseba, ki intervjuva). Škola za (ceo) život. Front : ilustrovani list. Srpskohrv. izd. 14. jun 1991, let. 46, št. 12, str. 8-9. ISSN 0016-2027. [COBISS.SI-ID 286144]
371. ZAKRAJŠEK, Srečo (intervjuvanec), IVELJA, Ranka (oseba, ki intervjuva). Ali kura ali klopotec : s kredo in tablo v novo tisočletje?. Neodvisni dnevnik. 21. julij 1990, let. 38, št. 196, str. 4. ISSN 0353-8184. [COBISS.SI-ID 285888]
372. ZAKRAJŠEK, Srečo (intervjuvanec). Zakaj pozneje ostane le še petje?. Delo. [Tiskana izd.]. 11. november 1986, let. 28, str. 8. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 279232]
373. ZAKRAJŠEK, Srečo (intervjuvanec), HORVAT, Marjan (oseba, ki intervjuva). Hočemo samo čisto navadne, osnovne, človeške pogoje za delo : Srečo Zakrajšek, profesor kemije in atletski trener - še eden, ki odhaja iz športa. Mladina. [Tiskana izd.]. 31. januar 1985, št. 4, str. 36-37. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 287424]

1.25 Drugi sestavni deli

374. KRNEL, Dušan, ZAKRAJŠEK, Srečo. In memoriam dr. Branko Družina. Kemija v šoli in družbi. [Tiskana izd.]. okt. 2014, letn. 26, št. 3, str. 2. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 512345667]
375. ZAKRAJŠEK, Srečo. Vesna Falatov. Kemija v šoli. sep. 1997, letn. 9, št. 3, str. 2, portret. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 105523200]
376. ZAKRAJŠEK, Srečo. Sporočila konference Globe 94. V: Gospodarjenje z odpadki = Waste management. Javnost in eko posli : 2. kongres, Ptuj - Kidričevo, 10. do 13. maj 1994. [S.l.: s.n.], 1994. [4] f. [COBISS.SI-ID 266432]
377. ZAKRAJŠEK, Srečo. IKROS čaka v vladnem bunkerju, življenje pa gre svojo pot... Delo. [Tiskana izd.]. let. 35, 28. april 1993, str. 14. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 289472]
378. DRUŽINA, Branko, ZAKRAJŠEK, Srečo. "Zbiranje, sortiranje, recikliranje in uničevanje odpadkov" : seminar na Tehniški fakulteti v Mariboru, 17. 12. 1991. Kemija v šoli. januar 1992, letn. 4, št. 1, str. 31. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 461541]
379. DRUŽINA, Branko, ZAKRAJŠEK, Srečo. Poročilo s konference GLOBE 92 : Global Opportunities for Business and the Environmental. Kemija v šoli. april 1992, letn. 4, št. 2, str. 36. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 446181]
380. DRUŽINA, Branko, ZAKRAJŠEK, Srečo. 1. srečanje slovenskih učiteljev kemije, Maribor, 1.-3. 10. 1992. Kemija v šoli. oktober 1992, letn. 4, št. 4, str. 30-31. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 446437]
381. ZAKRAJŠEK, Srečo. Skrb za kadre : poročilo o dosedanjem sodelovanju Srednje naravoslovne šole Ljubljana s sozdom Kemija in predlog za skupno delo v naslednjem obdobju. Kemija : glasilo delavcev združenih v sestavljeno organizacijo združenega dela Kemija. 10. junij '87, let. 6, št. 2, str. 14. [COBISS.SI-ID 289728]
382. ZAKRAJŠEK, Srečo. Srednja naravoslovna šola v Ljubljani : problemi in uspehi. Novice IJS. [Tiskana izd.]. 15. september 1987, let. 25, št. 3-4, str. 10-12. ISSN 1581-2707. [COBISS.SI-ID 280512]
383. ZUPAN, Jure, ZAKRAJŠEK, Srečo. Računalništvo in pouk kemije. V: Ražunalnik v šoli. 3. Ljubljana: Zavod SRS za šolstvo, 1987. Str. 24-33. Vzgoja in izobraževanje, Let. 18, priloga 6/87 (2. letnik). ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 2058010]
384. ZAKRAJŠEK, Srečo. Ni naključje, da v SZ atletiki namenjajo prav posebno pozornost. Delo. [Tiskana izd.]. let. 28, 5. maj 1986, str. 13. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 287680]
385. ZAKRAJŠEK, Srečo. Cilj svetovne rekorderke Andonove je skočiti 210 cm. Delo. [Tiskana izd.]. let. 28, 17. februar 1986, str. 16. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 287936]
386. ZAKRAJŠEK, Srečo. Sodelovanje srednje naravoslovne šole in Instituta Jožef Stefan pri vzgoji in izobraževanju mladih naravoslovcev. Novice. junij 1986, let. 24, št. 1, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 269248]
387. ZAKRAJŠEK, Srečo. Ob podpisu listine o pokroviteljstvu SOZD Kemija nad poukom kemije na Srednji naravoslovni šoli; Ljubljana. Kemija : glasilo delavcev združenih v sestavljeno organizacijo združenega dela Kemija. 7. oktober 1985, str. 12. [COBISS.SI-ID 286400]
388. ZAKRAJŠEK, Srečo. Priprave v idealnih razmerah. Delo. [Tiskana izd.]. let. 26, 11. junij 1984, str. 16. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 286912]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

389. ZAKRAJŠEK, Srečo. Kako do sodobne slovenske gimnazije?. 1. izd. Ljubljana: Vega: distribucija Biteks, 2016. 358 str., ilustr. ISBN 978-961-6991-01-8. [COBISS.SI-ID 283741184]
390. ZAKRAJŠEK, Srečo. Changes of organisation and human resources in elementary education system as a consequence of introduction of modern technologies : (example of Slovenia). London: Vega Press, 2015. 94 str., graf. prikazi. ISBN 978-1-909736-05-4. [COBISS.SI-ID 283834624]

2.02 Strokovna monografija

391. KOROŠEC, Vojko, ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAGORC, Meta, PAVLOVIČ, Mik, ZADRAŽNIK, Marko, KOROŠEC CIRMAN, Kiti, MEDEN, Marko, ZAKRAJŠEK, Miha, DERSTVENŠEK, Tjaša, et al., MODRIJAN, Franjo (urednik). ŠKL - (š)port tisočerih obrazov. [Trzin]: Zavod ŠKL, 2019. 487 str., ilustr., fotogr., portreti. ISBN 978-961-90835-1-2. [COBISS.SI-ID 299596032]
392. ZAKRAJŠEK, Srečo. Basics of multimedia production. Ljubljana: Biteks, 2015. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-90208-6-9. [COBISS.SI-ID 281386752]
393. ZAKRAJŠEK, Srečo. Japonski izobraževalni sistem. Ljubljana: Biteks, 1993. 123 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35137792]
394. REČNIK, Ferdo, ZAKRAJŠEK, Srečo, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, MILEKŠIČ, Vladimir, TRATNIK, Monika, KODELA, Rudolf, VELIKONJA, Marija, SKULJ, Tomaž, KOMAC, Irena, GREBENŠEK, Anton, KONČAR, Majda, KOŽELJ LEVIČNIK, Irena M., FATUR, Silvo, CANKAR, Franc, PERENIČ, Irena, MARČIĆ, Nada, JELENC, Zoran, VREZNIK, Alfonz, OPARA, Božidar, DROFENIK, Olga. Education for 21st century. Ljubljana: Board of Education and Sport of the Republic of Slovenia, 1991. 77 str. Global conception of the development of education in the Republic of Slovenia, 1991, 3. ISBN 86-7759-036-6. [COBISS.SI-ID 27896320]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

395. ZAKRAJŠEK, Srečo. Projektno delo v multimedijski produkciji : visokošolski učbenik. Ljubljana: IAM Visoka šola za multimedije, 2017. 161 str., ilustr. ISBN 978-961-92384-2-4. [COBISS.SI-ID 512439363]
396. ZAKRAJŠEK, Srečo. Projektno delo v multimedijski produkciji : visokošolski učbenik. Ljubljana: IAM Visoka šola za multimedije, 2016. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-92384-2-4. [COBISS.SI-ID 283420416]
397. ZAKRAJŠEK, Nejc, ZAKRAJŠEK, Srečo, ŠUHEL MIKOLIČ, Betka. Mutimedijski praktikum : gradivo za 1. letnik. Ljubljana: Zavod IRC, 2011. Višješolski strokovni program Medijska produkcija. ISBN 978-961-6824-69-9. http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Multimedijski_praktikum-Zakrajsek_Zakrajsek_Suhel.pdf. [COBISS.SI-ID 258155008]
398. SAJE, Veronika, ZAKRAJŠEK, Srečo, VEBER-RASIEWICZ, Božena. Grafično oblikovanje : višješolski študijski program Medijski tehnik. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Minet: Evropski socialni sklad, 2010?. [COBISS.SI-ID 512147523]
399. TEPINA, Borko, ZAKRAJŠEK, Srečo, VEBER-RASIEWICZ, Božena. Medijska umetnost in vizualna komunikacija : višješolski študijski program Medijska produkcija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Minet: Evropski socialni sklad, 2010. [COBISS.SI-ID 512147267]
400. ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko, KRNEL, Dušan, ZAKRAJŠEK, Nejc. E-gradiva za predmet Gospodarjenje z odpadki. [Ljubljana]: Zavod Minet; Ministrstvo za šolstvo in šport; Evropski socialni sklad, 2008. ilustr. E-gradiva. [COBISS.SI-ID 512060227]
401. BIZJAK, Rajko, SAJE, Veronika, RATEJ, Borut, POŽLEP, Silva, LAIMIŠ, Jure, FEDRAN, Klemen, ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Fotografija in računalniška grafika : e-gradiva za predmet Organizacijska dela v medijski produkciji : gradiva so narejena po katalogu znanj za predmet Fotografija in računalniška grafika za višjo šolo za medijsko produkcijo. [Ljubljana]: Inštitut in akademija za multimedije; Ministrstvo za šolstvo in šport; Evropski socialni sklad, 2008. ilustr. [COBISS.SI-ID 512060483]
402. ZAKRAJŠEK, Srečo, BEDRAČ, Irena, VEBER-RASIEWICZ, Božena, ZAKRAJŠEK, Nejc. Organizacijska dela v multimedijski produkciji : e-gradiva za predmet Organizacijska dela v medijski produkciji : gradiva so narejena po katalogu znanj za predmet Organizacijska dela v medijski produkciji za višjo šolo za medijsko produkcijo. [Ljubljana]: Inštitut in akademija za multimedije; Ministrstvo za šolstvo in šport; Evropski socialni sklad, 2008. ilustr. [COBISS.SI-ID 512060739]

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

403. ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko, KRNEL, Dušan, ZAKRAJŠEK, Nejc. E-gradiva za kemijo za področje spošne in anorganske kemije. [Ljubljana]: Zavod Minet; Ministrstvo za šolstvo in šport; Evropski socialni sklad, 2008. ilustr. E-gradiva. [COBISS.SI-ID 512059971]
404. ZAKRAJŠEK, Srečo. Postopki, naprave in materiali v kemijski industriji. 1. natis. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1985. 43 str., ilustr. Srednje izobraževanje, Kemija. [COBISS.SI-ID 6687]

2.05 Drugo učno gradivo

405. ZAKRAJŠEK, Srečo. Osnove raziskovalnega dela v multimedijski produkciji : priročnik za študente visoke šole. Ljubljana: IAM Visoka šola za multimedije, 2021. 81 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 91040515]
406. ZAKRAJŠEK, Srečo. Učno gradivo za izvedbo sprotnega dela : [predmet] Priprava in izvedba zahtevnega projekta. Izvedba multimedijske produkcije. Ljubljana: IAM Visoka šola za multimedije, 2021. 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 91029251]
407. ZAKRAJŠEK, Srečo. Učno gradivo za izvedbo sprotnega dela : [predmet] Priprava in izvedba zahtevnega projekta. Priprava multimedijske produkcije. Ljubljana: IAM Visoka šola za multimedije, 2021. 26 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 91032579]
408. ZAKRAJŠEK, Srečo. Učno gradivo za predmet Načrtovanje multimedijske produkcije : izvedba multimedijske produkcije. Ljubljana: IAM Visoka šola za multimedije, 2021. 88 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 91036675]
409. ZAKRAJŠEK, Srečo. Učno gradivo za predmet Načrtovanje multimedijske produkcije : priprava multimedijske produkcije. Ljubljana: IAM Visoka šola za multimedije, 2021. 135 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 91035395]
410. ZAKRAJŠEK, Srečo. Učno gradivo za uvodni del predmeta Načrtovanje multimedijskih izdelkov : predmet Priprava in izvedba zahtevnega projekta. Ljubljana: IAM Visoka šola za multimedije, 2020. 115 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 49613059]
411. ZAKRAJŠEK, Srečo. Upravljanje tveganj v medijski produkciji. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije, IAM, Visoka šola za multimedije, 2017. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512421955]
412. ZAKRAJŠEK, Srečo. Gradivo za predmet Tehnike kreativnosti. Ljubljana: IAM, Visoka šola za multimedije, 2015. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512465219]
413. ZAKRAJŠEK, Srečo. Gradivo za predmet tehnike kreativnosti. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije, IAM, Visoka šola za multimedije, 2014. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512317251]
414. ZAKRAJŠEK, Srečo. Učno gradivo za predmeta načrtovanje multimedijske produkcije in priprava in izvedba zahtevnega projekta : učno gradivo. Ljubljana: Biteks, 2014. 137 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512316227]
415. ZAKRAJŠEK, Srečo. Projektno delo v multimedijski produkciji : učbenik za višješolski program multimediji s testi, primeri vaj in gradivi za izvedbo multimedijskih projektov. 1. izd. Ljubljana: Biteks, 2008. 75 f., ilustr. ISBN 978-961-90208-3-8. [COBISS.SI-ID 238591488]
416. ZAKRAJŠEK, Srečo. Odpadki. Gradivo za pripravo na maturo iz predmeta kemija. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1995. 20 str., ilustr. ISBN 86-7759-316-0. [COBISS.SI-ID 49505792]
417. MAČEK, Jadran, ZAKRAJŠEK, Srečo. Voda. [S. l.]: MM Multimedia, 1995. 20 str., ilustr. Prosojnice za pouk kemije v srednji šoli. [COBISS.SI-ID 181359]
418. ZAKRAJŠEK, Srečo, FLIS, Sjajna. Osnove tehnike in proizvodnje : 2. razred. Del 1, Gradivo za pouk in navodila za vaje. Ljubljana: Srednja naravoslovna šola, 1984. 33 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8663703]
419. ZAKRAJŠEK, Srečo, FLIS, Sjajna. Vaje iz predmeta osnove tehnike in proizvodnje : za 1. letnik Srednje naravoslovne šole. Ljubljana: Srednja naravoslovna šola, 1984. [60] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8663959]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

420. REČNIK, Ferdo (avtor, urednik), ZAKRAJŠEK, Srečo, ZGONC, Boštjan (urednik), MILEKŠIČ, Vladimir (urednik). Izobraževanje v Sloveniji za 21. stoletje. Strokovne podlage za program vzgoje in izobraževanja mladine v Republiki Sloveniji. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1991. 123 str., tabele. ISBN 86-7759-026-9. [COBISS.SI-ID 24315648]

2.08 Doktorska disertacija

421. ZAKRAJŠEK, Srečo. Model za oceno scenarijev za povečanje digitalnih kompetenc dijakov v splošni gimnaziji v Republiki Sloveniji : doktorska disertacija. [Maribor: S. Zakrajšek], 2022. VII, 213 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 110874115]
422. ZAKRAJŠEK, Srečo. Nevtralizacija sulfatnih odplak z apnom : disertacija. Ljubljana: [S. Zakrajšek], 1988. 171 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 153861]

2.09 Magistrsko delo

423. ZAKRAJŠEK, Srečo. Predelava odpadnega železovega (II) sulfata heptahidrata : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Zakrajšek], 1976. 64 f., [20] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 277952]

2.11 Diplomsko delo

424. ZAKRAJŠEK, Srečo. Predelava odpadnega železovega (II) sulfata heptahidrata v amonijev sulfat : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Zakrajšek], 1974. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1165103]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

425. ZAKRAJŠEK, Srečo. Multimedijska produkcija v osnovnih šolah v Ljubljani in Mariboru : Rezultati raziskave. Ljubljana: Raziskovalna enota Inštituta in akademije za multimedije, 2013. 1 zv. (nepag.), grafi. [COBISS.SI-ID 512304963]
426. ZAKRAJŠEK, Srečo. Multimedijska produkcija v slovenskih gimnazijah : Rezultati raziskave. Ljubljana: Raziskovalna enota Inštituta in akademije za multimedije, 2013. 1 zv. (nepag.), grafi. [COBISS.SI-ID 512305219]
427. BERNIK, France, ZAKRAJŠEK, Srečo, GUSTINČIČ, Jadranka (urednik), ZORN, Aleksander (urednik). Strateški svet za kulturo, izobraževanje in znanost. Od Zakona o visokem šolstvu do bioetike : razprave. Ljubljana: Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, 2008. 383 str., ilustr. ISBN 978-961-238-951-2. [COBISS.SI-ID 240643072]
428. BERNIK, France, BOGATAJ, Janez, BRVAR, Andrej, GEISTER, Iztok, GRANDA, Stane, JAMBREK, Peter, KOMEL, Dean, LEBIČ, Lojze, MAKAROVIČ, Matej, ROTOVNIK, Mitja, RUKAVINA, Vladimir, ŠTUHEC, Ivan, TRONTELJ, Jože, TURK, Žiga, ZAJC, Dane, ZAKRAJŠEK, Srečo, ZORN, Aleksander (avtor, urednik), GUSTINČIČ, Jadranka (urednik). Strateški svet za kulturo, izobraževanje in znanost : od identitete do davkov : razprave. Ljubljana: Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, 2006. 415 str., fotogr. ISBN 961-238-817-2, ISBN 978-961-238-817-1. [COBISS.SI-ID 229383680]
429. ŠTURM, Jože (avtor, urednik), RAJKOVIČ, Vladislav, BOHANEC, Marko, LESKOŠEK, Bojan, TUŠAK, Marko, PETROVIĆ, Krešimir, PUSTOVRH, Janez, DEŽMAN, Brane, VERDENIK, Zdenko, ŠIBILA, Marko, ZADRAŽNIK, Marko, ŽVAN, Milan, JOŠT, Bojan, KAPUS, Venceslav, ČUK, Ivan, ZAKRAJŠEK, Srečo. Izbor in usmerjanje otrok v športne panoge na podlagi ekspertnega modeliranja. Ljubljana: Inštitut za kineziologijo Fakultete za šport, 1992. 275 str., tabele. [COBISS.SI-ID 4985860]
430. MAČEK, Jadran, GANTAR, Darja, ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko, CANKAR, Slavko, MAČEK, Matjaž. Znanost o znanosti : znanost in tehnologija. Ljubljana: RSS, 1990. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 2968427]
431. DRUŽINA, Branko, GANTAR, Darja, MAČEK, Jadran, ZAKRAJŠEK, Srečo. Uvodna študija o možnih aktivnostih blagovno transportnega centra BTC, na področju posebnih odpadkov in ekotehnologij. Ljubljana: Center za prenos znanja in tehnologij pri FNT VTOZD Kemija in kemijska tehnologija, 1989. 109 str. [COBISS.SI-ID 2968939]
432. MAČEK, Jadran, GANTAR, Darja, ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko, CANKAR, Slavko. Znanost in tehnologija. Ljubljana: Znanstveno raziskovalni center SAZU, 1988. 164 f., ilustr. Znanost o znanosti. [COBISS.SI-ID 105793536]
433. MAČEK, Jadran, ZAKRAJŠEK, Srečo, NOVOSEL, Barbara, HROVAT, Romana, JANŽEKOVIČ, Mirjam. Študij vpliva komponent uranove rude na izločanje motečih oborin in oblog v posameznih fazah proizvodnje uranovega koncentrata. Ljubljana: RSS, 1987. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. Ciklus jedrskega goriva, Delovanje jedrskih objektov in pridobivanje jedrskega goriva. [COBISS.SI-ID 19603968]
434. ŠTURM, Jože, STEFANOVSKA, Anita, ZAKRAJŠEK, Srečo, NOVAK, Jure, ČOH, Milan, PISTOTNIK, Borut. Vpliv električne stimulacije na nekatere manifestacije odrivne moči. Ljubljana: Fakulteta za telesno kulturo, Inštitut za kineziologijo, 1983. [44] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 27486721]
435. SLIVNIK, Jože, ŽERJAV, Janko, DROFENIK, Mihael, GANTAR, Darja, DRAGIĆ, Vera, HANC, Neda, BITENC, Janez, FISTER, J., MILOJEVIĆ, Milenko, RAHTEN, Ana, SEDEJ, Borka, STRUPI-ŠUPUT, Jerneja, ZAKRAJŠEK, Srečo, ZEMLJIČ, Anton, ŽEMVA, Boris, LUTAR, Karel, KOLAR, Drago, GOLIČ, Ljubo, KRAŠEVEC, Viktor, TRONTELJ, Marija, KOBE, Spomenka, KOSEC, Marija, ROŽAJ BRVAR, Alenka, FRIDERICH, F. Raziskave s področja anorganske kemije : povzetek enoletnega poročila IJS za UPR - RP. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 1981. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 10016768]
436. SLIVNIK, Jože, ZAKRAJŠEK, Srečo, BITENC, Janez. Ocena možnosti predelave sulfatnih odpadkov v SRS : poročilo IJS o raziskovalni nalogi za leto 1980. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 1980. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 12937728]
437. SLIVNIK, Jože, SLIVNIK, Jože, ZAKRAJŠEK, Srečo. Ocena možnosti predelave sulfatnih odpadkov v SRS - poročilo za leto 1979. Ljubljana: RSS, 1979. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. Sekundarne surovine. [COBISS.SI-ID 12404480]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

438. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc, ZAKRAJŠEK, Miha. Letni delovni načrt za študijsko leto 2021/2022. Ljubljana: IAM Visoka šola za multimedije, 2021. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 105142275]
439. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Letni delovni načrt za študijsko leto 2020/2021. Ljubljana: IAM Visoka šola za multimedije, 2020. 32 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 49611779]
440. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Letni delovni načrt za študijsko leto 2019/2020. Ljubljana: IAM Visoka šola za multimedije, 2019. 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 30957827]
441. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Letni delovni načrt za študijsko leto 2018/2019. Ljubljana: IAM Visoka šola za multimedije, 2018. 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512490051]
442. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Letni delovni načrt za študijsko leto 2017/2018. Ljubljana: IAM Visoka šola za multimedije, 2017. 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512440131]
443. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Letni delovni načrt za študijsko leto 2016/2017. Ljubljana: IAM Visoka šola za multimedije, 2016. 30 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512421443]
444. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Letni delovni načrt za študijsko leto 2015/2016. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije, 2015. 29 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512386371]
445. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Letni delovni načrt za študijsko leto 2014/2015. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije, 2014. 29 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512355139]
446. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Letni delovni načrt za študijsko leto 2013/2014. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije, 2013. 29 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512354883]
447. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Miha, ZAKRAJŠEK, Nejc. Izhodišča za letni delovni načrt o izvajanju študijskega procesa na IAM za študijsko leto 2012/2013. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije, 2012. 1 zv. (loč. pag.), tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 512260931]
448. ZAKRAJŠEK, Srečo. Poročilo o projektu = Project report : program certificiranja projektnih managerjev za nivo B. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije, 2012. 1 mapa (loč. pag). [COBISS.SI-ID 512292419]
449. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Miha. Letni delovni načrt o izvajanju študijskega procesa na IAM za študijsko leto 2011/2012. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije, 2011. 51 f., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 512245827]
450. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Miha. Letno delovno poročilo o izvajanju študijskega procesa za študijsko leto 2010/2011. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije, 2011. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512246083]
451. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Miha. Letni delovni načrt o izvajanju študijskega procesa na IAM za študijsko leto 2010/2011. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije, 2010. 1 zv. (63, 42 f.), tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 512159555]
452. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Miha, PAVASOVIĆ, Jasminka, PURG, Peter. Letno delovno poročilo IAM 2009/2010. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije, 2010. 1 zv. (61, 42 f.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512145475]
453. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Miha, MARKIČ ZAKRAJŠEK, Irena. Poslovno poročilo za leto 2009. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije: Center za medijsko promocijo, 2010. 9 f. [COBISS.SI-ID 512134211]
454. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Miha. Letni delovni načrt za študijsko leto 2009/2010. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije, [2009]. 47 f., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 512124739]
455. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Miha, PAVASOVIĆ, Jasminka, PURG, Peter. Letno delovno poročilo IAM 2008/2009. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije: Center za medijsko promocijo, 2009. 30 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512134467]
456. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Miha. Letni delovni načrt za študijsko leto 2008/2009. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije, 2008. 43, [10] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512058179]
457. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Miha. Letno delovno poročilo o izvajanju študijskega procesa za študijsko leto 2007/2008. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije, 2008. 39, [29] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512058435]
458. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Miha. Letni delovni načrt za študijsko leto 2007/2008. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije, 2007. 36 f. [COBISS.SI-ID 29285893]
459. ZAKRAJŠEK, Srečo. Šolski sistem Japonske : študija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport RS, 1993. 109 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 306368]
460. ZAKRAJŠEK, Srečo. Raziskovalna enota srednje šole : model. Ljubljana: Mestna raziskovalna skupnost Ljubljana, 1991. 18 f. [COBISS.SI-ID 294592]
461. MAČEK, J., BOLE, V., ZAKRAJŠEK, Srečo. Matematično statistični model za šaržne nevtralizacije raztopin žveplove kisline s suspenzijo kalcijevega hidroksida. [S> l.: s. n.], 1987. IJS delovno poročilo, 4979. [COBISS.SI-ID 11157031]
462. MAČEK, J., ZAKRAJŠEK, Srečo. Poskusi kontinuirane nevtralizacije raztopin žveplove kisline s kalcijevim hidroksidom. [S. l.: s. n.], 1986. IJS delovno poročilo, 4593. [COBISS.SI-ID 11032871]
463. ZAKRAJŠEK, Srečo, MAČEK, J., OCEPEK, D., STRAŽIŠAR, J. Spremljanje poteka nevtralizacije in kristalizacije pri saržnih poskusih v laboratorijskem merilu. [S. l.: s. n.], 1985. IJS delovno poročilo, 4118. [COBISS.SI-ID 10898983]
464. ZAKRAJŠEK, Srečo, MAČEK, J., OCEPEK, D., POLAK, M. Študij nevtralizacij žveplove kisline in njenih soli s kalcijevim hidroksidom. [S. l.: s. n.], 1984. IJS delovno poročilo, 3792. [COBISS.SI-ID 10787879]
465. ZAKRAJŠEK, Srečo. Izobraževalni tečaj za Cinkarno Celje. [S. l.: s. n.], 1983. IJS delovno poročilo, 3428. [COBISS.SI-ID 10588967]
466. ZAKRAJŠEK, Srečo, MAČEK, J., RUS, B., STOPINŠEK, B. Nevtralizacija žveplove kisline z apnenim mlekom. 1983. IJS delovno poročilo, 3365. [COBISS.SI-ID 10589223]
467. ZAKRAJŠEK, Srečo, VARDJAN-JAREC, Milica, SLIVNIK, J. Nevtralizacija sulfatnih odplak z apnom. 1981. IJS delovno poročilo, 2521. [COBISS.SI-ID 10342695]
468. ZAKRAJŠEK, Srečo, VARDJAN-JAREC, Milica, SLIVNIK, J. Nevtralizacija sulfatnih odplak z apnom (problem sulfatnih oblog). 1980. IJS delovno poročilo, 2161. [COBISS.SI-ID 10221095]
469. SLIVNIK, J., BITENC, Janez, ŠKRILEC, A., DOLENC, F., ŠMIDOVNIK, A., ZAKRAJŠEK, Srečo. Izpiranje amonijevega sulfata iz rjavega amonijevega sulfata. 1979. IJS delovno poročilo, 1810. [COBISS.SI-ID 10130727]
470. NOSE, A., ZAKRAJŠEK, Srečo, ŽERJAV, Janko, BITENC, Janez, ZEMLJIČ, A., SLIVNIK, J. Polindustrijski poskusi čiščenja motnega filtrata in mešanice motnega filtrata in izpusta jalovščine vode iz Žepine. [S. l.: s. n.], 1979. IJS delovno poročilo, 1652. [COBISS.SI-ID 10129447]
471. STERGARŠEK, Andrej, ŠKRILEC, A., ZAKRAJŠEK, Srečo, ŽERJAV, Janko. Poročilo o ogledu tovarne za proizvodnjo TiO2. 1979. IJS delovno poročilo, 1803. [COBISS.SI-ID 10132519]
472. SLIVNIK, J., ZAKRAJŠEK, Srečo, NOSE, A., BITENC, Janez. Poskusi presnove odpadne žveplove kisline iz proizvodnje titanovega dioksida v rjavi amonijev sulfat. [S. l.: s. n.], 1979. IJS delovno poročilo, 1808. [COBISS.SI-ID 10132007]
473. NOSE, A., ZAKRAJŠEK, Srečo. Zasledovanje izpiranje pogače na Moore I in Moore II filtrih v proizvodnji titanovega dioksida. 1979. IJS delovno poročilo, 1807. [COBISS.SI-ID 8590119]
474. SLIVNIK, J., NOSE, A., ZAKRAJŠEK, Srečo, ŽERJAV, Janko, BITENC, Janez, ZEMLJIČ, A. Kratko poročilo o polindustrijskem poskusu čiščenja izpusta jaloviščne vode iz Žepine. [S. l.: s. n.], 1978. IJS delovno poročilo, 1616. [COBISS.SI-ID 10031399]
475. NOSE, A., ZAKRAJŠEK, Srečo, SLIVNIK, J., DULAR, M., MEJAČ, B. Mnenje o elaboratu za vode. [S. l.: s. n.], 1978. IJS delovno poročilo, ?. [COBISS.SI-ID 10027815]
476. ZAKRAJŠEK, Srečo, NOSE, A. Možnost vračanja titana iz odpadne žveplove kisline nazaj v proiz vodnjo TiO2 v sklopu predelave te kisline v amonijev sulfat. [S. l.: s. n.], 1978. IJS delovno poročilo, 1613. [COBISS.SI-ID 10035495]
477. SLIVNIK, J., LENART, J., NOSE, A., ZAKRAJŠEK, Srečo. Ocena možnosti za predelavo žveplove kisline iz Cinkarne Celje v amonijev sulfat. [S. l.: s. n.], 1978. IJS delovno poročilo, 1428. [COBISS.SI-ID 10030887]
478. NOSE, A., ZAKRAJŠEK, Srečo, ŽERJAV, Janko, BITENC, Janez, ZEMLJIČ, A., SLIVNIK, J. Polindustrijski poskus čiščenja izpusta jaloviščne vode iz Žepine. [S. l.: s. n.], 1978. IJS delovno poročilo, 1639. [COBISS.SI-ID 10027559]
479. NOSE, A., STERGARŠEK, Andrej, ZAKRAJŠEK, Srečo. Poročilo o ogledu tovarne sulfatov VEB Leuna Werke "Walter Ulbricht" in razgovoru na predstavništvu VEB Chemianlagenbau und Montagekombinat, Leipzig in Berlinu. [S. l.: s. n.], 1978. IJS delovno poročilo, 1444. [COBISS.SI-ID 10027303]
480. SLIVNIK, J., NOSE, A., RODE, B., MAČEK, J., ZAKRAJŠEK, Srečo. Tekoči sulfatni odpadki. II. Poskusi predelave Mohrove soli v amonijev sulfat. [S. l.: s. n.], 1978. IJS delovno poročilo, 1623. [COBISS.SI-ID 10031143]
481. BITENC, Janez, SLIVNIK, J., ZAKRAJŠEK, Srečo. Tekoči sulfatnih odpadki. I. Določevanje reakcijskih in topilnih entalpij ter specifičnih toplot za nekatere sisteme, ki nastopajo pri predelavi odpadne 23P žveplove kisline v amonijev sulfat. [S. l.: s. n.], 1978. IJS delovno poročilo, 1612. [COBISS.SI-ID 10025767]
482. SLIVNIK, J., ZAKRAJŠEK, Srečo, ŠKANTAR, M., LENART, J. Ocena možnosti uporabe IJS postopka za čiščenje izpusta vode iz Žepine. [S. l.: s. n.], 1976. IJS delovno poročilo, 1014. [COBISS.SI-ID 9530919]
483. SLIVNIK, J., ŠKANTAR, M., ZAKRAJŠEK, Srečo, MARINC, S., ŠKRT, D. Tekoči sulfatni odpadki. [S. l.: s. n.], 1976. IJS delovno poročilo, 1141. [COBISS.SI-ID 9531431]
484. SLIVNIK, J., ZAKRAJŠEK, Srečo, ŠKANTAR, M., AŽMAN, K. Trdni sulfatni odpadki, I. [S. l.: s. n.], 1976. IJS delovno poročilo, 1142. [COBISS.SI-ID 9531687]
485. SLIVNIK, J., ZAKRAJŠEK, Srečo, LENART, J., ŠKANTAR, M. Polindustrijska naprava za predelavo železovega(II) sulfata heptahidrata v amonijev sulfat : IJS elaborat za tovarno TEOL. 1975. [COBISS.SI-ID 7046695]
486. SLIVNIK, J., ŠKANTAR, M., ZAKRAJŠEK, Srečo, STENOVEC, B., MARINC, S. Tekoči sulfatni odpadki. [S. l.: s. n.], 1975. IJS delovno poročilo, 964. [COBISS.SI-ID 7045671]
487. SLIVNIK, J., ZAKRAJŠEK, Srečo, MARINC, S., ŠKANTAR, M., LENART, J., ZEMLJIČ, A. Trdni sulfatni odpadki I. [S. l.: s. n.], 1975. IJS delovno poročilo, 965/I. [COBISS.SI-ID 7046951]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

488. LESJAK, Dušan, ČAMPELJ, Borut, FLOGIE, Andrej, FOTIVEC, Špela, GAJŠEK, Robert, GUČEK, Alja, LOGAR, Tanja, MARINŠEK, Robert, MEŽAN, Janez, ZAKRAJŠEK, Srečo, ZRIMŠEK, Jože, ZUPAN, Anka, COLNAR, Marko, GOJKOVIČ, Marjan, GUŠTIN, Robert, ŠIROK, Majda. Akcijski načrt nadalnjega preskoka informatizacije šolstva. Ljubljana: [Ministrstvo za šolstvo in šport], 2006. 23 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3123374]

2.24 Patent

489. SLIVNIK, J., ZAKRAJŠEK, Srečo. Postopek za pridobivanje amonijevega sulfata iz odpadnih lužnic, ki vsebujejo prosto žveplovo kislino in razne sulfate. 1978. [COBISS.SI-ID 10038823]
490. SLIVNIK, J., ZAKRAJŠEK, Srečo. Postopek za pridobivanje amonijevega sulfata iz železovega(II) sulfata heptahidrata : patent rubrum, št. 7448-P-1123. Beograd: Zvezni zavod za patente, 1975. [COBISS.SI-ID 7051815]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

491. ZAKRAJŠEK, Srečo. E-gradiva?. [Šentjakob: Minet-IE, 2008]. [5] str. [COBISS.SI-ID 29599237]
492. ZAKRAJŠEK, Srečo, PURG, Peter, MELE, Martin, PHILLIPS, Patrick. BA (honours) Media production management : student handbook 2007/2008 : validated by Middlesex University, School of Arts & education, London UK. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije, 2007. 92 str. [COBISS.SI-ID 512030019]
493. ZAKRAJŠEK, Srečo. Raziskovalni tabor (kemija, varstvo okolja) : Medvedje Brdo 2007 : dokumentacija. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 2007. [24] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1352066]
494. ZAKRAJŠEK, Srečo. Poročilo o delu Raziskovalne enote Gimnazije Bežigrad v letu 2005. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 2005. [14] f. [COBISS.SI-ID 1353602]
495. ZAKRAJŠEK, Srečo. Raziskovalni tabor (kemija, varstvo okolja) : Medvedje Brdo 2005 : dokumentacija. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 2005. [17] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1351810]
496. ZAKRAJŠEK, Srečo. Poročilo o delu Raziskovalne enote Gimnazije Bežigrad v letu 2004. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 2004. [13] f. [COBISS.SI-ID 1353346]
497. ZAKRAJŠEK, Srečo. Raziskovalni tabor (kemija, varstvo okolja) : Medvedje Brdo 2004 : dokumentacija. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 2004. [41] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1351554]
498. ZAKRAJŠEK, Srečo. Poročilo o delu Raziskovalne enote Gimnazije Bežigrad v letu 2003. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 2003. [9] f. [COBISS.SI-ID 1353090]
499. ZAKRAJŠEK, Srečo. Poročilo o delu Raziskovalne enote Gimnazije Bežigrad v letu 2002. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 2002. [9] f. [COBISS.SI-ID 1352322]
500. ZAKRAJŠEK, Srečo. Raziskovalni tabor (kemija, varstvo okolja) : Medvedje Brdo 2002 : dokumentacija. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 2002. [20] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1351298]
501. ZAKRAJŠEK, Srečo. Poročilo o delu Raziskovalne enote Gimnazije Bežigrad v letu 2001. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 2001. [8] f. [COBISS.SI-ID 1352834]
502. ZAKRAJŠEK, Srečo. Raziskovalni tabor (kemija) : Medvedje Brdo 2001 : dokumentacija. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 2001. [17] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1351042]
503. ZAKRAJŠEK, Srečo. Poročilo o delu Raziskovalne enote Gimnazije Bežigrad v letu 2000. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 2000. [7] f. [COBISS.SI-ID 1352578]
504. ZAKRAJŠEK, Srečo. Raziskovalni tabor (kemija) : Medvedje Brdo 2000 : dokumentacija. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 2000. [8] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1350786]
505. ZAKRAJŠEK, Srečo. Raziskovalni tabor (kemija) : Medvedje Brdo 1999 : dokumentacija. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 1999. [8] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1350530]
506. ZAKRAJŠEK, Srečo. Raziskovalni tabor (kemija) : Medvedje Brdo 1998 : dokumentacija. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 1998. [16] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1350274]
507. ZAKRAJŠEK, Srečo. Poročilo o delu v letu 1994 : raziskovalna enota Gimnazije Bežigrad. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 1995. 26 str. [COBISS.SI-ID 293056]
508. ZAKRAJŠEK, Srečo. Slovensko šolstvo v tranziciji. 1. natis. Ljubljana: Biteks, 1995. 399 str., ilustr. ISBN 961-90208-0-4. [COBISS.SI-ID 49811712]
509. ZAKRAJŠEK, Srečo. Poročilo o delu v letu 1993 : raziskovalna enota Gimnazije Bežigrad. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 1994. 27 str. [COBISS.SI-ID 292800]
510. ZAKRAJŠEK, Srečo. Poročilo o delu v letu 1992 : raziskovalna enota Gimnazije Bežigrad. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 1993. 30 str. [COBISS.SI-ID 293824]
511. ZAKRAJŠEK, Srečo, LAZARINI, Franc, HRIBAR, Marjan, ČEPAR, Drago, ZUPANČIČ, Jože, GARTNER, Jure, FATUR, Silvo, OSTERMAN-CENC, Terezija (urednik). Gimnazijski program. 3. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992. 224 str. [COBISS.SI-ID 31446272]
512. ZAKRAJŠEK, Srečo, LAZARINI, Franc, HRIBAR, Marjan, ČEPAR, Drago, ŽUPANČIČ, Jože, GARTNER, Jure, FATUR, Silvo, OSTERMAN-CENC, Terezija (urednik). Gimnazijski program. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992. 221 str. [COBISS.SI-ID 28741632]
513. ZAKRAJŠEK, Srečo, LAZARINI, Franc, HRIBAR, Marjan, ČEPAR, Drago, ZUPANČIČ, Jože, GARTNER, Jure, FATUR, Silvo, OSTERMAN, Terezija (urednik). Gimnazijski program. 2. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992. 224 str. [COBISS.SI-ID 29643520]
514. ZAKRAJŠEK, Srečo (avtor, fotograf). Japonska. Ljubljana: Biteks, 1992. 144 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30831360]
515. ZAKRAJŠEK, Srečo. Volitve po slovensko. Ljubljana: Biteks, 1992. 103 str. [COBISS.SI-ID 32250624]
516. ZAKRAJŠEK, Srečo, GLOGOVEC, Viktorija Zmaga (urednik). Obvestila in strokovna izhodišča za delo vzgojno-varstvenih organizacij v šolskem letu 1990/91. [Ponatis]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1990. 74 str. [COBISS.SI-ID 21581824]
517. ZAKRAJŠEK, Srečo. Poročilo o delu v letu 1987. Ljubljana: Srednja naravoslovna šola, 1988. 24 str. [COBISS.SI-ID 293568]
518. ZAKRAJŠEK, Srečo. Poročilo o delu v letu 1985. Ljubljana: Srednja naravoslovna šola, 1986. 23 str. [COBISS.SI-ID 294080]
519. ZAKRAJŠEK, Srečo. Poročilo o delu srednje naravoslovne šole, Ljubljana, v letu 1984. Ljubljana: Srednja naravoslovna šola, 1985. 20 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 285120]

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

520. SAMARDŽIJA, Mojca, ŠOBAR, Peter, BUDNAR, Meta, SIMČIČ, Irena, ZAKRAJŠEK, Srečo, VERBEC, Miha, NOVAK, Jure (urednik). Kakovost dela v šoli kot rezultat uspešnega pedagoškega vodenja : zbornik regijskega posveta ravnateljev osnovnih in srednjih šol, Ljubljana, januar 1998. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998. 48 str., graf. prikazi. ISBN 961-234-094-3. [COBISS.SI-ID 72247552]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

521. ZAKRAJŠEK, Srečo (intervjuvanec). Najbolj pomemben pogoj za vpis je zanimanje : Ljubljana TV, 15. feb. 2018. https://www.tvlj.si/2018/02/15/srecko-zakrajsek-iam-najbolj-pomemben-pogoj-za-vpis-je-zanimanje/. [COBISS.SI-ID 512455747]

3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov

522. ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko, KRNEL, Dušan, NAJI, Majda, TONEJC, Brane. 7. srečanje slovenskih učiteljev kemije, Ptuj, 8. do 10. oktober 1998. Ptuj, 1998. [COBISS.SI-ID 464357]
523. ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko, KRNEL, Dušan, MAČEK, Jadran, NAJI, Majda. 6. srečanje slovenskih učiteljev kemije, Kranjska gora, 16.-18. oktober 1997. Kranjska gora, 1997. [COBISS.SI-ID 464613]
524. ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko, KRNEL, Dušan, MAČEK, Jadran, NUSDORFER, Jožica, PAVŠER, Nada, MAVRIČ, Maja. 5. srečanje slovenskih učiteljev kemije, Radenci, 5. do 7. december 1996. Radenci, 1996. [COBISS.SI-ID 464101]
525. ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko, KRNEL, Dušan, MAČEK, Jadran, NUSDORFER, Jožica, PAVŠER, Nada, ŽERJAL, Breda. 4. srečanje slovenskih učiteljev kemije, Nova Gorica, 12. do 14. oktober 1995. Nova Gorica, 1995. [COBISS.SI-ID 456421]
526. ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko, KRNEL, Dušan, MAČEK, Jadran, ŽERJAL, Breda, CESTNIK, Matevž, VUK, Drago, TONEJC, Brane, VESENJAK, Peter. 2. kongres Javnost in EKO posli, Ptuj - Kidričevo, 10.-13. 5. 1994. Ptuj, 1993. [COBISS.SI-ID 462565]
527. ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko, KRNEL, Dušan, MAČEK, Jadran, ŽERJAL, Breda, FLORIJANČIČ, Stanka, PAVŠER, Nada, PERŠE, Jože. 3. srečanje slovenskih učiteljev kemije, Novo mesto - Otočec, 22. do 24. september 1994. Novo mesto - Otočec, 1993. [COBISS.SI-ID 463333]
528. ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko, KRNEL, Dušan, MAČEK, Jadran, ŽERJAL, Breda, TERAN, Ela, MAVRIČ, Maja. 2. srečanje slovenskih učiteljev kemije, Portorož, 30. septembra do 2. oktobra 1993. Portorož, 1993. [COBISS.SI-ID 462309]
529. ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko, ŽERJAL, Breda, SLOKAR, Marko, MAVRIČ, Maja. Srečanje Bled 93, Bled, 5.-7. maj 1993. Bled, 1993. [COBISS.SI-ID 464869]
530. ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko, KRNEL, Dušan, MAČEK, Jadran, ŽERJAL, Breda, TERAN, Ela, JAZBEC, Romana, SATLER, Anka J. 1. srečanje slovenskih učiteljev kemije, Maribor, 1. do 3. oktober 1992. Maribor, 1992. [COBISS.SI-ID 463845]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

531. ZAKRAJŠEK, Srečo. Predstavitev IAM višje in visoke šole za multimedije ter povezovanje izobraževanja in prakse : Dan radiodifuznih medijev, 10. april 2018, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 512455491]
532. ZAKRAJŠEK, Srečo. Nujne spremembe slovenske gimnazije (in še mnogočesa). Maribor: Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, 18. 11. 2016. [COBISS.SI-ID 512412483]
533. SIMONČIČ, Drago, ZAKRAJŠEK, Srečo, VOGRINEC, Helena. Priložnosti in pasti e-izobraževanja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport [et al.]: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, 6. december 2011. [COBISS.SI-ID 512257859]
534. ZAKRAJŠEK, Srečo. Slovensko šolstvo po mednarodnih standardih : 50. letnica Zavoda RS za šolstvo, 22.5.2006, Kulturni center Janeza Trdine, Novo Mesto. 2006. [COBISS.SI-ID 284096]
535. ZAKRAJŠEK, Srečo. Spletne strani www.minet.si/kemija, www.minet.si/okolje ter spletna portala www.kemija.net in www.okolje.net kot sodobna pomoč učencem in učiteljem : 10. mednarodna konferenca MIRK05, 19.-21.5.2005, Piran. 2005. [COBISS.SI-ID 265152]
536. ZAKRAJŠEK, Srečo. Kaj je (bo) splošna izobrazba v EU in IKT-družbi? : mednarodni posvet o splošni izobrazbi, Portorož, Hotel Histrion, 16.-17. aprila 2004. 2004. [COBISS.SI-ID 263616]
537. ZAKRAJŠEK, Srečo. Sodobni koncepti v poučevanju : srečanje katoliških šol, Zavod Sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana, 22.11.2003. 2003. [COBISS.SI-ID 265664]
538. ZAKRAJŠEK, Srečo. Poizitivni in negativni vplivi (kemijskih) informacij : medpredmetno načrtovanje in povezovanje v naravoslovju : 3. srečanje učiteljev naravoslovnih predmetov, Radenci, 16.-18. december 2001. 2001. [COBISS.SI-ID 264640]
539. ZAKRAJŠEK, Srečo. Projekti v srednji šoli v funkciji dviga kakovosti šole : regionalni posvet ravnateljev OŠ in SŠ, Ljubljana, 20. januar 1998. 1998. [COBISS.SI-ID 265920]
540. ZAKRAJŠEK, Srečo. Ohranjanje naravnega okolja (CD ROM) : [na seminarju] Multimedija pri pouku kemije. 1996. [COBISS.SI-ID 512091715]
541. ZAKRAJŠEK, Srečo, MAČEK, Jadran, DEGEN, Andrej, MARINŠEK, Marjan. Poskus priprave skrajšane učne enote z Microsoft PowerPoint prezentacijskim programom : [na seminarju] Multimedia pri pouku kemije. 1996. [COBISS.SI-ID 512029507]
542. ZAKRAJŠEK, Srečo. Predstavitev japonskega šolskega sistema : spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela v zavodih za usposabljanje ter alternativne in inovativne oblike usposabljanja v Republiki Sloveniji, seminar, Bovec, 7. - 10. april 1992. 1992. [COBISS.SI-ID 284352]
543. ZAKRAJŠEK, Srečo. Projekt "ODPADKI" v šolskem programu v Sloveniji : mednarodni seminar s temo Varovanje okolja, skrb nas vseh za Zemljo in prihodnost človeštva, 5.-14. maj, 1992. 1992. [COBISS.SI-ID 290496]
544. VENCELJ, Peter, ZAKRAJŠEK, Srečo. Odprta vprašanja vzgoje in izobraževanja : strokovno izobraževanje vodstvenih, svetovalnih in pedagoških delavcev v osnovni šoli - profesionalno načrtovanje in vodenje šole, republiški seminar, Portorož, Avditorij, 17. do 19. september 1991. Portorož, 1991. [COBISS.SI-ID 281536]
545. DRUŽINA, Branko, ZAKRAJŠEK, Srečo, MAČEK, Jadran, DURINI, Janez. Sandwich protective ground covering for landfills made from secondary raw materials : Envirotech Vienna 1990 : Second international ISEP congress, Vienna, 23.-26. 10 1990. 1990. [COBISS.SI-ID 448229]
546. PRIMOŽIČ-LOPATIČ, Jasmina, MAKAROVIČ, Jan, ZAKRAJŠEK, Srečo. Model za odkrivanje nadarjenih na Srednji naravoslovni šoli, Ljubljana : Nadarjeni - odkrivanje, usmerjanje, pedagoško delo v vzgojno-izobraževalnem procesu, 4. strokovno srečanje slovenskega društva pedagogov, Maribor, 5.-7. oktober 1989. Maribor, 1989. [COBISS.SI-ID 285632]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

547. ZAKRAJŠEK, Srečo. Izobraževanje za človeka - varovanje okolja v lokalni skupnosti : Prva andragoška poletna šola, Izobraževanje odraslih in lokalni razvoj, 7. julij 1995, Ajdovščina. Ajdovščina, 1995. [COBISS.SI-ID 29276165]
548. VALENČIČ, Teja, LOVREČIČ, Branka, ZAKRAJŠEK, Srečo, KIRN, Andrej. Kam hočemo in kako? : panelna razprava skupine strokovnjakov o politiki in strategiji okoljske vzgoje v Sloveniji na posvetu Okolje in šolske iniciative, 23. april 1993, Ljubljana. Ljubljana, 1993. [COBISS.SI-ID 29276421]

3.25 Druga izvedena dela

549. ZAKRAJŠEK, Srečo. Predstavitev IAM - Inštitut in akademija za multimedije. Ljubljana: 8. informativa : sejem izobraževanja in poklicev, 22., 23. 1. 2016. [COBISS.SI-ID 512388419]
550. VREČA, Maja, LOGAJ, Vinko, DIVJAK, Saša, PIRC MUSAR, Nataša, ZAKRAJŠEK, Srečo, STANČIČ, Zoran. Prižgimo mobilne telefone! : sodelovanje na okrogli mizi Parlament na SIRikt, 6. in 7. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 512404803]
551. ZUPANIČ, Miran, POTOKAR, Boštjan, ZAKRAJŠEK, Srečo, BEŠTER, Janez, POLUTNIK, Jaka. Visokošolsko izobraževanje na področju filma in AV dejavnosti v Sloveniji : okrogla miza na Jesenskem ustvarjalnem maratonu, 17. Festivalu slovenskega filma, 11. 9. 2014, Portorož. 2014. [COBISS.SI-ID 18392086]
552. PAVLIN, Aleš, ZAKRAJŠEK, Srečo, VRHOVEC, Boštjan, REICHENBERG, Mitja. Načrtovanje medijske produkcije in uvod v projektno delo. Ljubljana: Fakulteta za medije, 23. 8. 2012. [COBISS.SI-ID 512286531]
553. REICHENBERG, Mitja, VRHOVEC, Boštjan, ZAKRAJŠEK, Srečo. Projektno delo - dokumentacija. Ljubljana: Fakulteta za medije, 27. 8. 2012. [COBISS.SI-ID 512287043]
554. ZAKRAJŠEK, Srečo. Projektno delo - dokumentacija. Ljubljana: Fakulteta za medije, 26. 8. 2012. [COBISS.SI-ID 512286787]
555. ZAKRAJŠEK, Srečo. Cooperation in corporate contests - an excellent opportunity to connect educational institutions with economy and for encouraging project work and business among youth. Portorož: EMUNI University, 24. september 2010. [COBISS.SI-ID 512144451]
556. ZAKRAJŠEK, Srečo. Grafično oblikovanje. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije, 16. 6. 2010. [COBISS.SI-ID 512150339]
557. ZAKRAJŠEK, Srečo. IKT kot ovira in možnost za posodobitev slovenskega gimnazijskega izobraževanja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport [et al.], 15. oktober 2010. [COBISS.SI-ID 512144195]
558. ZAKRAJŠEK, Srečo. Medijska umetnost in vizualna komunikacija. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije, 16. 6. 2010. [COBISS.SI-ID 512150083]
559. ZAKRAJŠEK, Srečo. Projektni koncept izobraževanja z uporabo novih tehnologij in pristopov. Ljubljana: Evropska svetovalnica, 7. 10. 2010. [COBISS.SI-ID 512146499]
560. ZAKRAJŠEK, Srečo. Analiza stanja in vizije uporabe IKT (informacijsko komunikacijskih tehnologij) v (prenovljeni) slovenski gimnaziji = 3. in 4. april 2009. Žalec: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2009. [COBISS.SI-ID 512098371]
561. ZAKRAJŠEK, Srečo. IKT v izobraževanju za trajnostni razvoj. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport [et al.], 16. oktober 2009. [COBISS.SI-ID 512120131]
562. ZAKRAJŠEK, Srečo, PURG, Peter. Sustainable development of Slovenian high schools through the use of ICT. Daugavpils: Daugavpils University, May 7 2009. [COBISS.SI-ID 512101699]
563. PURG, Peter, ZAKRAJŠEK, Srečo. Sustaining positive motivation and credit value through blended learning. Daugavpils: Daugavpils University, May 7 2009. [COBISS.SI-ID 512102979]
564. ZAKRAJŠEK, Srečo. E-gradiva za predmet Fotografija in računalniška grafika. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije, 11. 9. 2008. [COBISS.SI-ID 512149571]
565. ZAKRAJŠEK, Srečo. E-gradiva za predmet kemija v 1. letniku gimnazije. Ljubljana: Zavod Minet, 15. 9. 2008. [COBISS.SI-ID 512148547]
566. ZAKRAJŠEK, Srečo. Gospodarjenje z odpadki. Ljubljana: Zavod Minet, 27. 6. 2008. [COBISS.SI-ID 512148035]
567. ZAKRAJŠEK, Srečo. Organizacija dela v medijski produkciji. Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije, 27. 6. 2008. [COBISS.SI-ID 512149827]
568. BIZJAK, Rajko, ZAKRAJŠEK, Srečo. Samostojno delo. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 20.09.2008. IAM, 30, 31, 32, 33, 34. [COBISS.SI-ID 512094787]
569. ZAKRAJŠEK, Srečo. Uporaba e-gradiv pri predmetu Organizacijska dela v medijski produkciji. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 23.6.2008. [COBISS.SI-ID 512085315]
570. ZAKRAJŠEK, Nejc, ZAKRAJŠEK, Srečo, VEBER-RASIEWICZ, Božena. Uporaba e-gradiv za pripravo individualnih gradiv. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 27.6.2008. [COBISS.SI-ID 512086595]
571. ZAKRAJŠEK, Nejc, ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko. Uporaba e-gradiv za pripravo individualnih gradiv. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 27.6.2008. [COBISS.SI-ID 512087619]
572. ZAKRAJŠEK, Srečo. Uvodna izhodišča uporabe IKT [informacijsko-komunikacijske tehnologije] in e-gradiv pri poučevanju. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 23.6.2008. [COBISS.SI-ID 512087107]
573. ZAKRAJŠEK, Srečo. Izdelava lastnih video gradiv. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 16.11.2007. IAM, 25. [COBISS.SI-ID 512083011]
574. ZAKRAJŠEK, Srečo. Priprava dokumentacije pri izdelavi video gradiv. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 15.11.2007. IAM, 25, 26. [COBISS.SI-ID 512082499]
575. BIZJAK, Rajko, ZAKRAJŠEK, Srečo. Snemanje in samostojno delo. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 15.11.2007. IAM, 25, 26. [COBISS.SI-ID 512082755]
576. ZAKRAJŠEK, Srečo, BIZJAK, Rajko. Digitalna fotografija : praktično delo. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 24.03.2006. IAM, 15. [COBISS.SI-ID 512074563]
577. ZAKRAJŠEK, Srečo. Elektronska pošta in komuniciranje z učenci pri pripravi in uporabi MM [multimedijskih] gradiv. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 17.03.2006. IAM, 14. [COBISS.SI-ID 512072771]
578. ZAKRAJŠEK, Srečo. Kratek pregled in uporaba multimedijskih aplikacij za uporabo intraneta in interneta. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 17.03.2006. IAM, 14. [COBISS.SI-ID 512072515]
579. ZAKRAJŠEK, Srečo, BIZJAK, Rajko. Osnove digitalne fotografije : teorija. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 24.03.2006. IAM, 15. [COBISS.SI-ID 512073795]
580. ZAKRAJŠEK, Srečo, BIZJAK, Rajko. Osnove digitalnega snemanja. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 24.03.2006. IAM, 15. [COBISS.SI-ID 512074051]
581. ZAKRAJŠEK, Srečo. Priprava gradiva v elektronski obliki. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 06.04.2006. IAM, 17 in 23. [COBISS.SI-ID 512076867]
582. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Glavna skupina halogeni. Ljubljana: [s.n.], 2005. [COBISS.SI-ID 308416]
583. ZAKRAJŠEK, Srečo. Kratek pregled in uporaba multimedijskih aplikacij za kemijo : praktično delo na računalnikih. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 11.03.2005. IAM, 7. [COBISS.SI-ID 512069699]
584. ZAKRAJŠEK, Srečo. Multimedijske tehnologije v raziskovalni dejavnosti. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 16.11.2005. IAM, 8. [COBISS.SI-ID 512070723]
585. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Organske kisikove spojine. Ljubljana: [s.n.], 2005. [COBISS.SI-ID 309440]
586. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Organske reakcije. Ljubljana: [s.n.], 2005. [COBISS.SI-ID 309184]
587. ZAKRAJŠEK, Srečo, BIZJAK, Rajko. Osnove fotografije in priprava MM [multimedijskega] gradiva za predstavitev v razredu in na spletu : praktično delo na računalnikih. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 11.03.2005. IAM, 7. [COBISS.SI-ID 512069955]
588. ZAKRAJŠEK, Srečo. Priprava lastnega multimedijskega gradiva. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 16.11.2005. IAM, 8. [COBISS.SI-ID 512071491]
589. ZAKRAJŠEK, Srečo, SAJE, Veronika, BIZJAK, Rajko. Priprava MM [multimedijskega] gradiva (el. prosojnice, gradivo za splet) za predstavitev v razredu in na spletu : praktično delo na računalnikih. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 12.03.2005. IAM, 7. [COBISS.SI-ID 512070211]
590. ZAKRAJŠEK, Srečo. Projektno in problemsko poučevanje : predavanje na Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, 12.7.2005. 2005. [COBISS.SI-ID 265408]
591. ZAKRAJŠEK, Srečo, BIZJAK, Rajko. Delo v računalniški montažni učilnici ali na terenu. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 13.11.2004. IAM, 1. [COBISS.SI-ID 512064579]
592. ZAKRAJŠEK, Srečo, BIZJAK, Rajko. Delo v računalniški montažni učilnici in analiza dela. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 12.11.2004. IAM, 1. [COBISS.SI-ID 512064323]
593. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Elektrokemija. Ljubljana: [s.n.], 2004. [COBISS.SI-ID 308160]
594. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Hitrost kemijskih reakcij. Ljubljana: [s.n.], 2004. [COBISS.SI-ID 307904]
595. ZAKRAJŠEK, Srečo. Multimedijske tehnologije v raziskovalni dejavnosti mladih. Ljubljana: IAM - Inštitut in akademija za multimedije, 12.11.2004. IAM, 1. [COBISS.SI-ID 512063811]
596. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Ogljikovodiki. Ljubljana: [s.n.], 2004. [COBISS.SI-ID 308928]
597. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Periodni sistem elementov. Ljubljana: [s.n.], 2003. [COBISS.SI-ID 307648]
598. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Zgradba atomov. Ljubljana: [s.n.], 2003. [COBISS.SI-ID 307392]
599. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Zgradba in osnovne vrste organskih molekul. Ljubljana: [s.n.], 2004. [COBISS.SI-ID 308672]
600. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Elementi in spojine. Ljubljana: [s.n.], 2002. [COBISS.SI-ID 306880]
601. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Kemijske formule in enačbe. Ljubljana: [s.n.], 2002. [COBISS.SI-ID 307136]
602. ZAKRAJŠEK, Srečo, ZAKRAJŠEK, Nejc. Lastnosti snovi. Ljubljana: [s.n.], 2002. [COBISS.SI-ID 306624]
603. ZAKRAJŠEK, Srečo. Multimediji. 2001. [COBISS.SI-ID 512092227]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

604. Gospodarjenje z odpadki : Revija za varovanje okolja. ZAKRAJŠEK, Srečo (urednik 1992-). Ljubljana: BITEKS, 1992-2007. ISSN 1318-0673. http://www.biteks.si. [COBISS.SI-ID 30458625]
605. Kemija v šoli. ZAKRAJŠEK, Srečo (urednik 1989-, član uredniškega odbora 1989-). Ljubljana: Raziskovalna enota Gimnazije Bežigrad, 1989-2007. ISSN 0353-4928. https://www.kemija.net/. [COBISS.SI-ID 16517890]
606. Kemija v šoli in družbi. ZAKRAJŠEK, Srečo (urednik 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Biteks, 2008-2014. ISSN 1855-3478. http://www.biteks.si/ks/. [COBISS.SI-ID 15897864]
607. Kemija.net. ZAKRAJŠEK, Srečko (urednik 2005-). Ljubljana: Biteks, 2006-. ISSN 1854-7419. http://kemija.net. [COBISS.SI-ID 230577664]
608. Medijska vzgoja in produkcija. ZAKRAJŠEK, Srečko (urednik 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Biteks, 2008-2014. ISSN 1855-3354. http://www.biteks.si/mvp. [COBISS.SI-ID 237926144]
609. Mi.net. ZAKRAJŠEK, Srečko (urednik 2003-). Ljubljana: Minet-ie, 2006-. ISSN 1854-7435. http://www.mi.net. [COBISS.SI-ID 230583808]
610. Okolje.net. ZAKRAJŠEK, Srečko (urednik 2005-). Ljubljana: Biteks, 2006-. ISSN 1854-7427. [COBISS.SI-ID 230578176]
611. Cool ŠKL : priloga revij Cool in SWPower. ZAKRAJŠEK, Srečko (glavni urednik 2002-2003, odgovorni urednik 2002-2003). Maribor: Novium, 2002-2003. ISSN 1581-5986. [COBISS.SI-ID 122807808]
612. Delo koš ŠKL : glasilo Šolske košarkarske lige. ZAKRAJŠEK, Srečko (glavni urednik 2002-2003, odgovorni urednik 1996-2003). Ljubljana: Zavod ŠKL, 1996-2002. ISSN 1408-7340. [COBISS.SI-ID 77176832]
613. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. ZAKRAJŠEK, Srečo (glavni urednik 1989-1992). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica. [COBISS.SI-ID 1131780]
614. ŠUŠTERŠIČ, Janez (urednik, avtor), ČOKL, Sonja (urednik, avtor), ŠKORJANEC, Viljenka (urednik, avtor), VERBEC, Miha (urednik), ZAKRAJŠEK, Srečo (urednik), DVORŽAK, Bojana (urednik). Ob petdesetletnici šolske zgradbe za Bežigradom : zbornik srednje naravoslovne šole, Ljubljana. Ljubljana: [Srednja naravoslovna šola], 1986. [100] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1414709]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

615. RESINOVIČ, Rok. Animacija odzivanja feromagnetne tekočine na glasbeno podlago : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [R. Resinovič], 2018. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512454211]
616. VREŽE, Kristjan. Arhitekturna vizualizacija : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [K. Vreže], 2018. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512480323]
617. KOŠČAK, Gregor. Glasbena TV - oddaja : Glasbeni jam : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [G. Koščak], 2018. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512450371]
618. GAŠPARIČ, Tadej. Organizacija grafičnega dela za promocijo festivala Štour : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [T. Gašparič], 2018. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512453699]
619. KUTNAR, Grega. Organizacija izdelave 2D animiranih sekvenc : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [G. Kutnar], 2018. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512482627]
620. JUG, Janja. Organizacija izdelave treh plakatov za poklic orodjarja : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [J. Jug], 2018. 42 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512449859]
621. ČUK, Tadej. Organizacija posnetkov za proslavo o Priključitvi Primorske v Postojni : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [T. Čuk], 2018. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512449603]
622. BRATUŠ, Miran. Organizacija postprodukcije kratkega igranega filma "Mine dan, začne se jutro" : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [M. Bratuš], 2018. 37 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512485187]
623. ŠTIGL, Luka. Organizacija predprodukcije spletne serije Truplo : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [L. Štigl], 2018. 50 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512452675]
624. RAIČEVIĆ, Sanja. Organizacija predprodukcije spletne serije Truplo : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [S. Raičević], 2018. 50 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512451651]
625. TOMŠIČ, Nejc. Organizacija priprave kataloga fotografij za pevko : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [N. Tomšič], 2018. 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512461123]
626. TOMŠIČ, Manuel. Organizacija snemanja dokumentarnega filma "Dediščina furmanstva" : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [M. Tomšič], 2018. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512483907]
627. LAVRIH, Dominik. Organizacija snemanja reklamnega videa za podjetje Mediafol : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [D. Lavrih], 2018. 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512450627]
628. REJEC, Jakob. Primer uporabe strokovnega programa za 3D tracking : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [J. Rejec], 2018. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512451907]
629. STEBLOVNIK, Jaka. Spletna oddaja "Gasilci na slovenskem" : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [J. Steblovnik], 2018. 41 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512452419]
630. HABJANIČ, Mateja. 3D animacija "Die Zeitlosen Gesichter" : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [M. Habjanič], 2017. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512436547]
631. TEHOVNIK, Jan. Animacija 3D namišljenega lika : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [J. Tehovnik], 2017. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512425795]
632. AVBELJ, Matevž. Arhitekturna vizualizacija spomenika Buzludzha : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [M. Avbelj], 2017. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512438595]
633. JAGODNIK, Rok. Kratek 3D animirani film The explorer : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [R. Jagodnik], 2017. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512438851]
634. ORAŽEM, Jan. Predstavitev osebnega portfolia v virtualni resničnosti : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [J. Oražem], 2017. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512423747]
635. FENJVEŠI, Saša. 3D model zmaja : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [S. Fenjveši], 2016. 30 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512409155]
636. CEGNAR KARPOV, Jaka. 3D model znanstveno [!] fantastičnega mesta : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa medijska produkcija. Ljubljana: [J. Cegnar Karpov], 2016. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512419395]
637. KLAVS, Klemen. 3D-model s character riggom+animacije : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [K. Klavs], 2016. 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512414019]
638. KOTAR, Mitja. Nizko[!] poligonska 3D animacija v stilu igre Minecraft : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [M. Kotar], 2016. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512395331]
639. KOZLEVČAR, Žan. Serija abstraktnih slik in modelov v 3D prostoru : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [Ž. Kozlevčar], 2016. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512414275]
640. LISJAK, Jernej. Simulacija vode v vodnjaku : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [J. Lisjak], 2016. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512397123]
641. PAVLIČ, Jon. Tihožitje, izdelano s 3D-orodji in senčilniki : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [J. Pavlič], 2016. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512408899]
642. BABIČ, Uroš. Vizualizacija 3D-modela fantazijske taverne v igralnem pogonu Unreal engine 4 : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [U. Babič], 2016. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512409411]
643. ŠLJIVAR, Bernard. 3D fantazijski lik --- ork : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [B. Šljivar], 2015. 35 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512382787]
644. SRIĆA, Nejc. 3D vizualizacija modela: ferrari F430 : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [N. Srića], 2015. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512383043]
645. GOMEZEL, Luka. 3D-animacija antropomorfnega lika v domišljijskem prostoru : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [L. Gomezel], 2015. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512375875]
646. POTOKAR, Katja. 3D-animacija "Skriti svet Sladka Zvezdica" : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [K. Potokar], 2015. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512381507]
647. KOBAL, Aleš. 3D-modeliranje avtomobilov : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [A. Kobal], 2015. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512373571]
648. NOVAK, Eva. Glasbena oddaja Druga alternativa : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [E. Novak], 2015. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512370755]
649. MAJARON, Urška. Implementacija 3D tiskanja v lutkarski tehnologiji : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [U. Majaron], 2015. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512379715]
650. PERČIČ, Matic. Izdelava animirane risanke Bzzz : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [M. Perčič], 2015. 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512362307]
651. ALIČ, Vid. Izdelava in animacija 3D modela volka : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [V. Alič], 2015. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512380227]
652. RODE, Urban. Izdelava in simulacija gibanja obleke v 3D-programski opremi : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [U. Rode], 2015. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512366403]
653. KOK, Miha. Nizkopoligonska 3D animacija : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [M. Kok], 2015. 37 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512366147]
654. ČERNE, Nataša. Razvoj in predprodukcija 3D animacije : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [N. Černe], 2015. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512379971]
655. BALANTIČ, Aleš. Simbolna 3D animacija šahovske partije med G. Kasparovi[!]m in IBM super računalnikom deep blue : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [A. Balantič], 2015. 32 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512383299]
656. BABUNSKI, Vojdan. Televizijska oddaja "Agility" : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [V. Babunski], 2015. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512374339]
657. JAPELJ, Lenart. Televizijska oddaja "Jamar" : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [L. Japelj], 2015. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512384835]
658. MIKLIČ, Blaž. Televizijska oddaja "OSM" : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [B. Miklič], 2015. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512375619]
659. KORENČAN, Jan. TV oddaja o urbani kulturi : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [J. Korenčan], 2015. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512374083]
660. SEVER, Bit. TV-oddaja: Modno spogledovanje : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [B. Sever], 2015. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512384323]
661. GALE, Luka. TV-oddaja: Rekreativci : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [L. Gale], 2015. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512383811]
662. AKRAP, Niko. Video projekt Glasbeni konglomerat : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [N. Akrap], 2015. 1 zv. (delno paginiran), ilustr. [COBISS.SI-ID 512370499]
663. OVSENEK, Matej. 3D arhitekturna vizualizacija rezidence Farnsworth : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [M. Ovsenek], 2014. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512339011]
664. OREŠNIK, Jan. 3D modeliranje vesolja : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [J. Orešnik], 2014. 22, 21 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512329283]
665. RIHTAR, Miha. 3D simulacija svetlobne pokrajine : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [M. Rihtar], 2014. 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512352067]
666. MLAKAR, Matej. 3D vizualizacija arhitekture : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [M. Mlakar], 2014. 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512351299]
667. KOŠIR, Nejc. 3D vizualizacija fantazijske pokrajine : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [N. Košir], 2014. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512350787]
668. DUGANDŽIJA, Primož. 3D-[!]animacija Bugzz, animacija lika s pomočjo sistema Cat : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [P. Dugandžija], 2014. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512340291]
669. STRMŠEK, Urška. Animacija v sodarski delavnici : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [U. Strmšek], 2014. 32 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512353603]
670. STARC, Luka. Arhitekturna vizualizacija: fotorealističen prikaz materialov z uporabo Chaosgroup V-Ray in Autodesk 3DS max : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [L. Starc], 2014. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512351811]
671. BOGDANOV, Sašo. Chiliartquartet promo videospot : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [S. Bogdanov], 2014. 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512331587]
672. SMERDEL, Domen. Dokumentarni film Eurobasket - zgodba o uspehu : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa multimediji. Ljubljana: [D. Smerdel], 2014. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512358467]
673. KUKOVIČ, Jan. Fotografije za platnice knjig : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [J. Kukovič], 2014. 35 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512349251]
674. SAJOVIC, Rok. Integracija 3D modela v video : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [R. Sajovic], 2014. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512332355]
675. MAIERLE, Nik. Izdelava 3D video igre : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [N. Maierle], 2014. VI, 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512323907]
676. ROVAN, Rok. Izdelava fotografije z visokim dinamičnim razponom in uporaba v 3D studio max : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [R. Rovan], 2014. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512338499]
677. PAPEŽ, Rudi. Izdelava in animacija lika v 3D-[!]okolju - Bugzz : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [R. Papež], 2014. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512339267]
678. MILJAK, Nejc. Izdelava inspiracijskega videa : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [N. Miljak], 2014. 30 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512352579]
679. JESENKO, Jerneja. Izdelava napovednika poročnega filma : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [J. Jesenko], 2014. 32 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512353859]
680. GNEZDA, Primož. Kratki 3D-[!]animirani film Bzzz-karikatura komarja : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [P. Gnezda], 2014. 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512343875]
681. PRISTOVŠEK, Rok. Modeliranje dreves z Avtodesk 3DS max in dodatkom Growfx : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [R. Pristovšek], 2014. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512340035]
682. ŠEBENIK, Miha. Modeliranje karakterja za video igre : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [M. Šebenik], 2014. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512323395]
683. CERGOLJ KEBLER, Denis. Percepcija globine v stereoskopski 3D projekciji : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [D. Cergolj Kebler], 2014. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512328515]
684. ŠERMAZANOV, Gregor. Postavitev 3D objekta v video posnetek : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [G. Šermazanov], 2014. 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512331843]
685. BITENC, Uroš. Predstavitev video razreda Gimnazije Šiška : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [U. Bitenc], 2014. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512336963]
686. ZALOŽNIK, Luka. Predstavitveni video delovanja Rodu Sklanih taborov Domžale : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [L. Založnik], 2014. 35 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512342851]
687. VIRANT, Anže. Predstavitveni video Prostovoljnega gasilskega društva Golo : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [A. Virant], 2014. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512343363]
688. JENKO, Andraž. Primerjava dveh tridimenzionalnih grafičnih programov: 3DS max in Maya : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [A. Jenko], 2014. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512331331]
689. POLŠAK, Aleš. Primerjava poligonalnega in površinskega modeliranja : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [A. Polšak], 2014. 24, 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512354627]
690. HACE, Rok. Reklamni video za aplikacijo Scanwritr : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [R. Hace], 2014. 37 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512352835]
691. BILAJBEGOVIĆ, Adnen. Sistem delcev znotraj programa 3DS max 2013 in Blender 2.71 : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [A. Bilajbegović], 2014. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512339523]
692. KRIVEC, Mojca. Teksturiranje lika : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [M. Krivec], 2014. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512354371]
693. ZAVRL, Nejc. Televizijska oddaja o kratkih filmih, Filmski odklop : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [A. Zavrl], 2014. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512336707]
694. SRŠEN, Manca. Televizijska oddaja o športnem plezanjeu Friko : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [M. Sršen], 2014. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512349763]
695. SLAK, Grega. Televizijska zabavna oddaja Pr'Jožet : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [G. Slak], 2014. 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512353091]
696. BRELIH, Andraž. TV oddaja o hip hopu - DJ is all in : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [A. Brelih], 2014. 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512353347]
697. BOLHA, Anže. TV prispevek: Igralska šola CEA televisa : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa multimediji. Ljubljana: [A. Bolha], 2014. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512358211]
698. VIDMAR, Aljaž. TV-športna oddaja o košarki - Šport plus : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa multimedijska produkcija. Ljubljana: [A. Vidmar], 2014. 31 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512329027]
699. ISTENIČ, Dominik. 360° HDR panorame : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa medijska produkcija. Ljubljana: [D. Istenič], 2013. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512311107]
700. KOCH, Marko. 3D modeliranje : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa medijska produkcija. Ljubljana: [M. Koch], 2013. VIII, 42, 21 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512288323]
701. SMOLEJ, Aleš Emlyn. 3D modeliranje za igre : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa medijska produkcija. Ljubljana: [A. E. Smolej], 2013. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512310851]
702. FEKONJA, Oskar. Izdelava in animacija 3D uvodne špice : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [O. Fekonja], 2013. VI, 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512294467]
703. BABOTOV, Jan. Izdelava modela ohišja iPhona s programom 3DS max : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa medijska produkcija. Ljubljana: [J. Babotov], 2013. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512310083]
704. PETAN, Igor. Linearni postopek pri izrisu 3D modelov : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa medijska produkcija. Ljubljana: [I. Petan], 2013. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512293187]
705. MAKUC, Matic. Mapiranje 3D-objekta v programu 3DS max : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa medijska produkcija. Ljubljana: [M. Makuc], 2013. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512310339]
706. RADOVIĆ, Bruno. Osvetlitev v kvizu Lepo je biti milijonar : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa medijska produkcija. Ljubljana: [B. Radović], 2013. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512311363]
707. ŽLINDRA, Klemen. Pravilno deljenje in razporeditev poligonov pri 3D-modeliranju : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [K. Žlindra], 2013. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512294723]
708. ZUPANČIČ, Leon. Simulacija arhitekturnih materialov v 3D maxu : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa medijska produkcija. Ljubljana: [L. Zupančič], 2013. VI, 24, 19 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512289091]
709. OMAHEN, Boštjan. Simulacija tekočin v 3D prostoru : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa medijska produkcija. Ljubljana: [B. Omahen], 2013. VII, 18, 20 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512314947]
710. NEMEC, Dejan. Simulacija tkanine v 3D okolju : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa medijska produkcija. Ljubljana: [D. Nemec], 2013. VIII, 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512297027]
711. SREBRNJAK, Andrej. Sistemi delcev in njihova uporaba za vizualno simulacijo : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa medijska produkcija. Ljubljana: [A. Srebrnjak], 2013. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512310595]
712. NOVOGRADEC, Alen. Sledenje kamere in vstavljanje 3D objektov v filmu : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [A. Novogradec], 2013. 27, 17 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512294979]
713. FERENČEK, Mojca. 3D animacija domišljijskega lika : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [M. Ferenček], 2012. 49, 23 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512282691]
714. ŠPRUK, Klemen. 3D modeliranje avtomobila : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [K. Špruk], 2012. 1 zv. (loč. pag), ilustr. [COBISS.SI-ID 512268099]
715. MANFREDA, Heli. Izdelava 3D knjižnice osnovnih elementov notranje operme kot pomoč pri 3D vizualizaciji opremljanja prostora : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [H. Manfreda], 2012. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512279363]
716. MEKINA, Blaž. Izdelava brošure : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Multimediji. Ljubljana: [B. Mekina], 2012. VII, 35 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512275779]
717. LOVINČIČ, Istok. Kosti nestandardnih modelov : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [I. Lovinčič], 2012. 1 zv. (loč. pag), ilustr. [COBISS.SI-ID 512262467]
718. MERČUN, Sebastjan. Najhitrejše oblike modeliranja s pomočjo Zspher v programu Zbrush : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [S. Merčun], 2012. VI, 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512266563]
719. MARGAN, Erik. Priprava in integracija 3D prizorišča z video posnetki za izdelavo glasbenega videospota : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [E. Margan], 2012. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512280131]
720. ERŽEN, Miran. Sistem delcev (particle system) v programu Autodesk Maya : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [M. Eržen], 2012. VIII, 30 f., 11 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512252739]
721. BEZGOVŠEK, Gregor. Svetloba v 3D modeliranju : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [G. Bezgovšek], 2012. 1 zv. (loč. pag), ilustr. [COBISS.SI-ID 512268867]
722. HUMAR, Tina. Teksturiranje kože : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [T. Humar], 2012. 48, 19 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512264003]
723. HANČIČ, Luka. Uporaba materialov za simulacijo naravnih pojavov : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [L. Hančič], 2012. VI, 16, 22 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512287299]
724. VESELIČ, Dejan. 3D televizijski programi v vsakem gospodinjstvu : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [D. Veselič], 2011. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512174147]
725. ŠPAROVEC, Bogdan Franc. Digitalizacija muzejskega gradiva s poudarkom na fotografskem gradivu : diplomsko delo višješolskega programa. Medvode: [B. F. Šparovec], 2011. IV, 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 441708]
726. MULALIĆ, Adam. Gradnja avdio studia in postavitev snemalnega okolja : diplomsko delo višješolskega programa. Kamnik: [A. Mulalić], 2011. 1 zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 512166723]
727. HROVAT, Anže. Interaktivne table v izobraževanju : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [A. Hrovat], 2011. VIII, 37 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512234051]
728. OSOLNIK, Jure. Izdelava interaktivne aplikacije za informacijski terminal : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [J. Osolnik], 2011. VIII, 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512220227]
729. KAVŠEK, Miha. Izdelava interaktivnega e-učbenika v okolju Adobe : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [M. Kavšek], 2011. VIII, 105 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512235843]
730. BARDORFER, Sandra. Izdelava prestižnega koledarja Casino Riviera : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [S. Bardorfer], 2011. VIII, 56 f., 27 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512234819]
731. TROŠT, Jernej. Modeliranje delov hokejskega igrišča v 3D-tehniki : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [J. Trošt], 2011. IX, 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512232771]
732. LOZINŠEK, Luka. Multimedijska oprema avtomobila : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [L. Lozinšek], 2011. VIII, 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512231747]
733. PEČE, Luka. NLB liga TV grafika : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [L. Peče], 2011. VIII, 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512230211]
734. DENKOVSKI, Paulina. Organizacija dogodka MA-LI FEST : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [P. Denkovski], 2011. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512236355]
735. OMAN, Blaž. Organizacija in izvedba snemanj akcijskih športov : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [B. Oman], 2011. V, 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512201795]
736. KLEVŽE, Andraž. Organizacija LAN party-ja : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [A. Klevže], 2011. 27 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512232003]
737. RISTIČ, Katja. Organizacija poroke z multimedijskimi vsebinami : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [K. Ristič], 2011. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512236099]
738. ŠALEHAR, Miha. Organizacija produkcije periodične studijske TV oddaje od osnutka do realizacije v specifičnem okolju javnega medija : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [M. Šalehar], 2011. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512201539]
739. JUREČIČ, Anton. Organizacija proslave : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [A. Jurečič], 2011. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512228163]
740. PEČNIK, Albin. Potek dela pri izdelavi 3D posebnih učinkov s pomočjo testne scene : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [A. Pečnik], 2011. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512227395]
741. LEPOŠA, Tomaž. Predstavitveni DVD Sven Pepeonik d.o.p. : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [T. Lepoša], 2011. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512209731]
742. ŠERUGA, Sašo. Priprava 3D-modela za animacijo v programu Autodesk Maya : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [S. Šeruga], 2011. V, 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512205635]
743. ŠETINA, Julijan. Projekt. 3D animacija veverice : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [J. Šetina], 2011. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512166467]
744. BRIC, Žiga. Reševanje problema teksturiranja objekta : diplomsko delo višješolskega programa. Radovljica: [Ž. Bric], 2011. VIII, 19 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512208707]
745. VERK, Eva. Simulacija gibanja domin v programu Autodesk 3DS Max : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [E. Verk], 2011. IX, 22 f., 30 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512208963]
746. BAJC, Aleš. Učna enota fitnes za začetnike : priprava in izvedba projekta : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [A. Bajc], 2011. VIII, 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512236611]
747. GRBANOVIĆ, Damir. Večplastna animacija v CAT sistemu : (Character animation toolkit) : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [D. Grbanović], 2011. VIII, 26 f., 38 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512202819]
748. KÖLNER, Alfred. Videonadzor v varnostno-nadzornem centru : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [A. Kölner], 2011. VII, 71 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512229699]
749. CENCELJ, Tomaž. Videopodpora radijskega resničnostnega šova Osvoji srce Špele Grošelj : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [T. Cencelj], 2011. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512229955]
750. SOVINEK, Jure. Izdelava 3D animacije, namenjene spletni uporabi : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [J. Sovinek], 2010. 37 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512142915]
751. CSIK, Zsolt. Izdelava digitalnega karakterja v 3D okolju : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [Z. Csik], 2010. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512139587]
752. KAVŠEK, Neža. Izvedba projekta: Počitnice z avdicijo.com : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [N. Kavšek], 2010. XI, 98 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512156995]
753. BUKOVAC, Jernej. Proces izdelave makete s pomočjo 3D tiskalnika in programske opreme 3D studio Max : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [J. Bukovac], 2010. IV, 37 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512124995]
754. ŽGAVC, Ljubo. Promocijski DVD za poklic letalski tehnik : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [L. Žgavc], 2010. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512138307]
755. RUTAR, Artur. TV dokumentarni film - Busheva zapuščina : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [A. Rutar], 2010. VII, 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512125763]
756. VERČ, Sandra. Učna enota za izdelovanje umetnih nohtov : priprava in izvedba projekta : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [S. Verč], 2010. VIII, 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512129859]
757. MELE, Rok. Izdelava animiranih DVD menijev : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [R. Mele], 2009. VI, 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512110659]
758. ZUPANČIČ, Borut. Izvedba in produkcija avdio CD-ja glesbene skupine Kyan Arain : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [B. Zupančič], 2009. IV, 42 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512107331]
759. CELIČ, Matjaž. Kako naredimo kratek animiran film : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [M. Celič], 2009. 71 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512120643]
760. PODKORITNIK, Gregor. Lokalna televizijska informativna oddaja : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [G. Podkoritnik], 2009. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512108099]
761. DORRER, Andrej. Medijska predprodukcija : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [A. Dorrer], 2009. IV, 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512100419]
762. PEČAVER, Matej. Načrtovanje in gradnja avdio studia IAM : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [M. Pečaver], 2009. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512108611]
763. PAVLICA, Davorin. Oblikovanje uspešnih spletnih strani : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [D. Pavlica], 2009. VII, 57 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512121155]
764. GORJANEC, Jure. Oblikovna, vsebinska in organizacijska prenova brezplačnega mesečnika slovenskih srednješolcev Delo Maturant&ka : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [J. Gorjanec], 2009. 75 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512107843]
765. GRUDEN, Tomaž. Od ročne do računalniške animacije : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [T. Gruden], 2009. 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512104515]
766. KOŠUTNIK, Jan. Priročnik mešanja in končne obdelave zvoka : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [J. Košutnik], 2009. IX, 45 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512103747]
767. POGAČNIK, Sebastjan. Projekt dokumentarnega filma : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [S. Pogačnik], 2009. VI, 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512109379]
768. POVIRK, Mojca. Učna enota o nakitu : priprava in izvedba projekta : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [M. Povirk], 2009. VII, 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512113219]
769. LAIMIŠ, Jure. Virtualni Melbot spopad : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [J. Laimiš], 2009. VI, 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512104259]
770. TERGLAV, Luka. Vodenje projekta DHL club na spletu : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [L. Terglav], 2009. VI, 45 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512110403]
771. JAGRIČ, Rahela. Delo zvočnega mojstra v izobraževalno dokumentarni nanizanki "Slovenski vodni krog" : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [R. Jagrič], 2008. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512048451]
772. MARN, Aljaž. Interaktivni mediji in zasebnost : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [A. Marn], 2008. 66 f. [COBISS.SI-ID 512047939]
773. MOČENIK, Barbara. Multimedijska podpora literarnemu večeru : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [B. Močenik], 2008. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512053315]
774. JAPELJ, Uroš. Multimedijska spletna skupnost O2Z2. Vodenje in organizacija : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [U. Japelj], 2008. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512052035]
775. VODEB, Nina. Načrtovanje spletne strani cvetličarne Kavalir : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [N. Vodeb], 2008. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512053827]
776. ŠPELJAK, Dejan. Načrtovanje spletnega portala in izdelava spletne strani Kleti Pinterič : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [D. Špeljak], 2008. XII, 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512040003]
777. CIMERMANČIČ, Gregor. Organizacija prireditve Cerkniška noč : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [G. H. Cimermančič], 2008. VII, 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512053571]
778. DOLAR, Žiga. Priprava svetlobnih učinkov v video postprodukciji : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [Ž. Dolar], 2008. IX, 79 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512053059]
779. INTIHAR, Andrej. Priročnik za VJ-je : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [A. Intihar], 2008. VII, 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512037699]
780. PREK, Jure. Projekt: Kratki animirani film : diplomsko delo višješolskega študija. Kranj: [J. Prek], 2008. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512052803]
781. GLAVNIK, Barbara. Spletna stran Studia Estrada : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [B. Glavnik], 2008. 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512047683]
782. KOSAR, Tamara. Avtorska televizijska oddaja Salon in motion : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [T. Kosar], 2007. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512036419]
783. BAJRIĆ, Samir. Organizacija in vodenje dela pri projektu Vzorčna TV oddaja Impresionisti : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [S. Bajrić], 2007. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512026947]
784. ABRAM, Boštjan. Organizacijska in tehnološka študija video montaže na IAM : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [B. Abram], 2007. VIII, 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512035651]
785. RAJKOVIĆ, Dejan. Priročnik za izdelavo interaktivne spletne animacije : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [D. Rajković], 2007. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512037443]
786. GRAŠIČ, Gorazd. Priročnik za izdelavo uvodne animacije za televizijsko oddajo Da Vinci : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [G. Grašič], 2007. VII, 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512032067]
787. STADLER, Boštjan. Videoprojekt Freedom : diplomsko delo višješolskega programa. Ljubljana: [B. Stadler], 2007. 37 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512034883]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

788. VITKO, Gal. Cesta na Koroško - Računalniška igra : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [G. Vitko], 2021. 70 f., [51] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 86571267]
789. AVSEC, Janez. e-Delavnica: Dodajanje prispevkov v platformi za ustvarjanje spletnih strani Wordpress : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [J. Avsec], 2021. 64 f., [40] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 86589443]
790. MAROLT, Simon. Glasbeni dokumentarec "Zadnji val" : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [S. Marolt], 2021. 61 f., [57] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 85799427]
791. PERNAT, Timotej. Igrano dokumentarni film Dnevnik Jureta Detele : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [T. Pernat], 2021. 58 f., [61] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 85798403]
792. HAFNER, Nejc. Kratki igrani film Zadnja večerja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [N. Hafner], 2021. 63 f., [87] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 86766851]
793. MAČEK, Jure. Dokumentarni film Fed Horses, na poti k uspehu! : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [J. Maček], 2020. 56 f., [73] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 49608963]
794. MAROLT, Luka. Kratka 3D-animacija Lubnik : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [L. Marolt], 2020. 51 f., [46] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 38690563]
795. ŠKVORC, Žiga. 3D animirana risanka Sanjske počitnice : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [Ž. Škvorc], 2019. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512519235]
796. JAGODNIK, Rok. Digitalni dvojnik, 3D-figura Slavka Avsenika : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [R. Jagodnik], 2019. 83 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512519491]
797. BERGINC, Katrin. Kratki igrani film I hope you like Daisies : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [K. Berginc], 2019. 251 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512523075]
798. SALKIĆ, Aljaž. Free Like A Bird - dokumentarno igrani film : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [A. Salkić], 2018. 89 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512486467]
799. BOKAN, Tadej. Kratki igrani film Zanka : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [T. Bokan], 2018. 99 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512462915]
800. VESEL, Jon. Produkcija kratkega igranega filma Morski konjiček : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [J. Vesel], 2018. 118 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512467523]
801. PEČOLER, Igor. Produkcija kratkega igranega filma Pohlep : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [I. Pečoler], 2011. 121 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512467779]
802. KOČEVAR, Aleš. Uporaba tekočin v 3D-animaciji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [A. Kočevar], 2018. 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512466243]
803. AUGUŠTIN, Jernej. 3D arhitekturna vizualizacija objekta : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [J. Auguštin], 2017. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512430403]
804. DERVIŠEVIĆ, Tamara. Celovečerni film "Holivudski film" : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [T. Dervišević], 2017. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512431427]
805. WEISS, Ida. Dokumentarnii film in izvedba dokumentarnega portreta Peter vs. Harry : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [I. Weiss], 2017. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512431683]
806. JANC, Anja. Kratki igrani film "Čas, da ti rečem adijo" : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [A. Janc], 2017. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512429379]
807. BRGLEZ, Iris. Nebo - kratki igrani film : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [I. Brglez], 2017. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512431171]
808. ŠVIGELJ, Luka. Umetniški film Pot : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [L. Švigelj], 2017. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512430659]
809. ŠERTEL, Simona Mateja. Produkcijski procesi kratkega igranega filma Vztrajnost pogleda : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa multimedijska produkcija. Ljubljana: [S. M. Šertel], 2016. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512401475]
810. MIHELČIČ, Matej. Marketinška strategija računalništva v oblaku podjetja HC Center s kreativno zasnovo : diplomsko delo visokošolskega programa multimedijska produkcija. Ljubljana: [M. Mihelčič], 2015. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512368451]
811. FRANTAR, Boštjan. Marketinška strategija računalništva v oblaku podjetja HC Center z medijskim planom : diplomsko delo visokošolskega programa multimedijska produkcija. Ljubljana: [B. Frantar], 2015. 99 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512368707]
812. KOSTEVC, Bojan. Dokumentarno-igrani film "Med legendo in resničnostjo" : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa multimedijska produkcija 1. stopnje. Ljubljana: [B. Kostevc], 2014. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512319811]
813. BAJRIĆ, Samir. Igrano dokumentarni film - V iskanju hudiča (U potrazi za šejtanom) : diplomsko delo visokošolskega programa multimedijska produkcija. Ljubljana: [S. Bajrić], 2014. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512326979]
814. SVETINA, Blaž. Predlog organizacijskih izboljšav v TV-produkciji regionalnega RTV centra Koper - Capodistria : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Svetina], 2014. V, 82 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024072930]
815. ŽIVKOVIČ, Matjaž. Pomen društvenih multimedijskih projektov za lokalna okolja : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Živkovič], 2013. XII, 123 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512288067]
816. PURKART, Tomaž. Organizacija in produkcija prireditve Lipica v Ljubljani : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Purkart], 2011. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 1024001250]
817. VEŠLIGAJ, Dušan. Vpliv sodobne IKT opreme na izobraževanje v programu medijski tehnik : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Vešligaj], 2010. V, 109 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512142659]

Mentor - drugo

818. ĆIRIĆ, Eva, TRKOV, Saša. Sledenje neolitskih prehranjevalnih verig z uporabo stabilnih izotopov. Povzetki raziskovalnih nalog za leto ... str. [3]. ISSN 1318-9336. [COBISS.SI-ID 291520]
819. ŽIVEC, Petra. Precipitated reactions. The Abstracts of student research projects. [English ed.]. str. [4]. ISSN 1318-9050. [COBISS.SI-ID 293312]
820. MANKOČ, Teja, TOMAŽIN, Petra. Tretiranje komunalnih odpadkov : raziskovalna naloga. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad Ljubljana, 1992. [20] f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9373747]
821. KEPA, Jerca. Vpliv aktivnih substanc na lastnosti regeneratorjev za lase. Ljubljana: Dimnazija Bežigrad, 1993. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 942172]
822. RUPNIK, Marko. Merjenje in računanje pH s Commodore -64K. Povzetki raziskovalnih nalog za leto ... str. 11. ISSN 1318-9336. [COBISS.SI-ID 290752]
823. GRUDEN, Kristina, TURK, Mateja. Določanje molske mase z metodo gelske filtracije : (uvajanje metode v praktični pouk v srednjih naravoslovnih šolah). Povzetki raziskovalnih nalog za leto ... str. 14. ISSN 1318-9336. [COBISS.SI-ID 291008]
824. ZIDAR, Peter. Simulacija kemijske reakcije na računalniku Spectrum. Povzetki raziskovalnih nalog za leto ... str. 18. ISSN 1318-9336. [COBISS.SI-ID 291264]
825. VIDMAR, Gaj, ZUPAN, Blaž. Predstavitev podatkov in avtomatska sinteza znanja v kemiji. Povzetki raziskovalnih nalog za leto ... str. 9. ISSN 1318-9336. [COBISS.SI-ID 291776]
826. JAVORŠEK, Jure. Računalniško krmiljenje aparature za nevtralizacijo odpadne vode : (računalniško vodena titracija). Povzetki raziskovalnih nalog za leto ... str. 10. ISSN 1318-9336. [COBISS.SI-ID 292032]
827. MAZIĆ, Uroš. Učenje kinetike kemičnih reakcij s pomočjo računalnika. Povzetki raziskovalnih nalog za leto ... str. 16. ISSN 1318-9336. [COBISS.SI-ID 292288]
828. ŽONTAR, Dejan. Uvajanje spektroskopskih metod v pouk na srednji šoli. Povzetki raziskovalnih nalog za leto ... str. 18. ISSN 1318-9336. [COBISS.SI-ID 292544]
829. BABIČ, Dušan, GOSTIČ, Samo, JAVORŠEK, Jure, MAJDIČ, Aleš, PERDIH, Marko, PIRC, Mare, ZEMLJIČ, Martin. Uporaba računalniških programov pri pouku naravoslovnih in strokovnih predmetov. Ljubljana: Srednja naravoslovna šola, 1985. 3 str. [COBISS.SI-ID 294336]

Prevajalec

830. Naravoslovje in tehnologija v družbi, SATIS. 1. 2. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1993. 117 str., ilustr. ISBN 86-7759-041-2. [COBISS.SI-ID 33097472]

Prireditelj

831. Naravoslovje in tehnologija v družbi, SATIS. 1. 2. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1993. 117 str., ilustr. ISBN 86-7759-041-2. [COBISS.SI-ID 33097472]
832. Naravoslovje in tehnologija v družbi, SATIS. 1. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992. 110 str., ilustr. ISBN 86-7759-041-2. [COBISS.SI-ID 29373696]

Avtor dodatnega besedila

833. Kemija. Kisline, baze, soli. Tržič: Učila, 1998. 1 mapa ([43] listov, 28 prosojnic), barve. Komplet prosojnic za osnovne in srednje šole. ISBN 961-233-152-9. [COBISS.SI-ID 72485632]
834. Kemija. Snov, delci, reakcija. Tržič: Učila, 1998. 1 mapa ([41] listov, 28 prosojnic), barve. Komplet prosojnic za osnovne in srednje šole. ISBN 961-233-151-0. [COBISS.SI-ID 72485376]
835. Naravoslovje in tehnologija v družbi, SATIS. 1. 2. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1993. 117 str., ilustr. ISBN 86-7759-041-2. [COBISS.SI-ID 33097472]

Somentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

836. ZAJC, Stojan. Spletno mesto Mary and Me : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [S. Zajc], 2018. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512470851]
837. KASTELIC, Tomaž. Fotoreportaža tekme ameriškega nogometa kluba Ljubljana Silverhawks : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [T. Kastelic], 2015. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512369987]
838. ULAGA, Dejan. Fotografska predstavitev kraja in občanov : diplomsko delo višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija. Ljubljana: [D. Ulaga], 2014. 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512337731]
839. KOLAR, Dušan. Varovanje vodnega vira Orehovec : diplomska naloga. Ljubljana: [D. Kolar], 1995. 110 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536483523]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

840. PIŠKUR, Jure. 360-stopinjska virtualna predstavitev Gimnazije Ledina - pilotni projekt : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [J. Piškur], 2021. 82 f., [52] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 86579459]
841. MURNC, Anže. Aplikacija Chatbot Alisa : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [A. Murnc], 2021. 67 f., [47] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 86580739]
842. BAUKMAN, Tanit. Fotografska delavnica za otroke iz socialno ogroženih družin : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [T. Baukman], 2021. 60 f., [51] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 86589187]
843. TEKAUC, Nataša. Hibridno spletno mesto Rang d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [N. Tekauc], 2021. 58 f., [41] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 86569731]
844. ZAGOŽEN, Tjaša. Izdelava zahtevne spletne trgovine za hipno nakupovanje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [T. Zagožen], 2021. 70 f., [35] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 86572291]
845. ŠLOGAR, Mišo. Načrtovanje hibridnega spletnega mesta s trgovino z namenom grajenja blagovne znamke : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [M. Šlogar], 2021. 66 f., [39] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 86575619]
846. HORVAT, Tea. Načrtovanje mobilne aplikacije za organizacijo potovanj: Travelour : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [T. Horvat], 2021. 64 f., [44] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 86583555]
847. BOŽIČ, Žiga. Načrtovanje sistema pametne proizvodnje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [Ž. Božič], 2021. 71 f., [47] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 86587907]
848. DRUJKIĆ, David. Spletna aplikacija eMatura : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [D. Drujkić], 2021. 58 f., [39] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 86584323]
849. NAHTIGAL, Domen. Dokumentarni film Svetovni skandalopetra rekord : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [D. Nahtigal], 2020. 57 f., [45] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 86757635]
850. ANCELJ, Gal. Dokumentarni film Tradicija : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [G. Ancelj], 2020. 65 f., [51] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 38691843]
851. MARKOJA, Veronika. Ladies Dance Team, od začetka do 2019 : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [V. Markoja], 2020. 51 f., [58] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 38691587]
852. BLAŽON, Maksimilijan. Medijska podpora - Dogodek: Večerja na Metelkovi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [M. Blažon], 2020. 72 f., [65] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 85797379]
853. JURKOVIĆ, Erazem. Muzejsko železje: Park vojaške zgodovine : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [E. Jurković], 2020. 56 f., [49] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 38692099]
854. PAVŠEK, Žan. Načrtovanje sodobne multidisciplinarne aplikacije za organizacijo dela v manjših podjetjih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [Ž. Pavšek], 2020. 78 f., [56] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 38691075]
855. GOSTINČAR, Nejc. Dokumentarni film - Delo poklicne gasilke : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [N. Gostinčar], 2018. 81 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512463427]
856. DORNIG, Jaka. Dokumentarni film Golovec 75 : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [J. Dorning], 2018. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512463171]
857. PEŠUT, Peter. Dokumentarni film: Potop do rekorda : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [P. Pešut], 2018. 82 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512463683]
858. POKLAR, Blaž. Dokumentarni film Gasilka : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa Multimedijska produkcija. Ljubljana: [B. Poklar], 2017. 1 zv. (delno pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512444227]

Oseba, ki intervjuva

859. SLOKAR, Marko (intervjuvanec). Zapis razgovora z Markom Slokarjem, državnim sekretarjem na Ministrstvu za okolje in prostor. Gospodarjenje z odpadki : Revija za varovanje okolja. februar 1996, 5, št. 17, str. 7. ISSN 1318-0673. [COBISS.SI-ID 65784832]
860. SLOKAR, Marko (intervjuvanec). Pogovor z Markom Slokarjem, dipl. ing., državnim sekretarjem za področje odpadkov v Ministrstvu za okolje in prostor. Gospodarjenje z odpadki : Revija za varovanje okolja. december 1994, 3, št. 12, str. 2-3. ISSN 1318-0673. [COBISS.SI-ID 64954112]

Izvajalec

861. CAHUNEK, Toni (režiser, filmski montažer, scenarist). ŠKL - (š)port tisočerih obrazov. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (93 min, 31 sek), barve, zvok (dolby digital stereo 2.0). https://www.imdb.com/title/tt10137390/?ref_=nm_flmg_dr_1, https://bsf.si/sl/film/skl-sport-tisocerih-obrazov/. [COBISS.SI-ID 76809987]

Recenzent

862. PETRIČEVIČ, Vesna. Poslovno sporazumevanje in vodenje : gradivo za 1. letnik. Ljubljana: Zavod IRC, 2010. Višješolski strokovni program Fotografija. ISBN 978-961-6824-22-4. http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Poslovno_sporazumevanje_in_vodenje-Petricevic.pdf. [COBISS.SI-ID 251000832]
863. MATOSKI, Mirela, PLANŠAK, Mojca. Medijsko sporočanje : učbenik višješolskega strokovnoizobraževalnega programa ; Alternativni mediji. [Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije], 2008. 93 str., ilustr. E-gradiva. [COBISS.SI-ID 512059715]
864. PURG, Peter. Uvod v medije : višješolski strokovni program Medijska produkcija. [Ljubljana: Inštitut in akademija za multimedije], 2008. 127 str., ilustr. E-gradiva. [COBISS.SI-ID 512059459]

Drugo

865. Kemija. Zgradba atoma, periodni sistem, vezava. Tržič: Učila, 1997. 1 mapa ([39] listov, 28 prosojnic), barve. Komplet prosojnic za osnovne in srednje šole. ISBN 961-233-018-2. [COBISS.SI-ID 63017472]


NERAZPOREJENO

866. ZAKRAJŠEK, Srečo. Načrtovanje multimedijske produkcije. Ljubljana: Biteks ZS, 2022. ISBN 978-961-95953-2-9. [COBISS.SI-ID 122896387]
867. ZAKRAJŠEK, Srečo. Načrtovanje multimedijskih izdelkov in storitev. Ljubljana: Biteks ZS, 2022. ISBN 978-961-95953-0-5. [COBISS.SI-ID 122895107]
868. ZAKRAJŠEK, Srečo. Priprava in izvedba multimedijske produkcije. Ljubljana: Biteks ZS, 2022. ISBN 978-961-95953-1-2. [COBISS.SI-ID 122897667]
869. ZAKRAJŠEK, Srečo. Priprava in izvedba zahtevnega projekta : izvedba multimedijske produkcije : učno gradivo za izvedbo sprotnega dela. Ljubljana: IAM Visoka šola za multimedije, 2022. ISBN 978-961-92384-8-6. [COBISS.SI-ID 99179267]
870. ZAKRAJŠEK, Srečo. Priprava in izvedba zahtevnega projekta : priprava multimedijske produkcije : učno gradivo za izvedbo sprotnega dela. Ljubljana: IAM Visoka šola za multimedije, 2022. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-92384-7-9. [COBISS.SI-ID 93665539]
871. ZAKRAJŠEK, Srečo. Učno gradivo za predmet Načrtovanje multimedijske produkcije : izvedba multimedijske produkcije. Ljubljana: IAM Visoka šola za multimedije, 2022. ISBN 978-961-92384-9-3. [COBISS.SI-ID 99324931]
872. ZAKRAJŠEK, Srečo. Učno gradivo za predmet Načrtovanje multimedijske produkcije : priprava multimedijske produkcije. Ljubljana: IAM Visoka šola za multimedije, 2022. 137 str., ilustr. ISBN 978-961-92384-6-2. [COBISS.SI-ID 92626691]
873. ZAKRAJŠEK, Srečo. Vodenje in organiziranje multimedijske produkcije. Ljubljana: Biteks ZS, 2022. ISBN 978-961-95953-3-6. [COBISS.SI-ID 122899459]
874. ZAKRAJŠEK, Srečo. Organizacija in vodenje multimedijske produkcije : študijsko gradivo. Ljubljana: IAM Visoka šola za multimedije, 2021. ISBN 978-961-92384-4-8. [COBISS.SI-ID 50754563]
875. ZAKRAJŠEK, Srečo. Učno gradivo za uvodni del predmeta Načrtovanje multimedijskih izdelkov : predmet Priprava in izvedba zahtevnega projekta. Ljubljana: IAM Visoka šola za multimedije, 2021. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-92384-5-5. [COBISS.SI-ID 77022467]
876. ZAKRAJŠEK, Srečo. Kako do dobrih idej za poslovne uspehe?. Ljubljana: Biteks, 2016. ISBN 978-961-93959-2-9. http://www.biblos.si/lib/book/9789619395929. [COBISS.SI-ID 283711232]
877. ZAKRAJŠEK, Srečo. Modern technologies in elementary schools. Ljubljana: Biteks, 2016. ISBN 978-961-93959-4-3. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-3C6HYG1U. [COBISS.SI-ID 284689920]
878. ZAKRAJŠEK, Srečo. Nujne spremembe v osnovni šoli zaradi sodobnih tehnologij. 1. izd. Ljubljana: Biteks, 2016. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-93959-3-6. [COBISS.SI-ID 284304896]
879. ZAKRAJŠEK, Srečo. Basics of multimedia production. Ljubljana: Biteks, 2015. ISBN 978-961-90208-7-6, ISBN 978-961-90208-8-3, ISBN 978-961-93959-0-5. [COBISS.SI-ID 281387008]
880. ZAKRAJŠEK, Srečo. Kako do dobrih idej za poslovne uspehe?. Ljubljana: Biteks, 2015. ISBN 978-961-90208-9-0. [COBISS.SI-ID 281654016]
881. ZAKRAJŠEK, Srečo. Osnove multimedijske produkcije : učno gradivo. Ljubljana: Biteks, 2015. ISBN 978-961-90208-5-2. [COBISS.SI-ID 277673728]
882. ZAKRAJŠEK, Srečo. Osnove multimedijske produkcije : [učno gradivo za študente (multi)medijske produkcije na IAM]. Ljubljana: Biteks, 2015. ISBN 978-961-93959-1-2. http://www.biblos.si/lib/book/9789619395912. [COBISS.SI-ID 283068928]
883. ZAKRAJŠEK, Srečo. Osnove projektnega dela v multimedijski produkciji : učno gradivo. Ljubljana: Biteks, 2013. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-90208-4-5. [COBISS.SI-ID 265249024]
884. ZAKRAJŠEK, Srečo, MARKIČ-ZAKRAJŠEK, Irena. Organizacijska dela v multimedijski produkciji : učbenik za višješolski program multimediji s testi, primeri vaj in postopki izdelave različnih multimedijskih izdelkov. 1. izd. Ljubljana: Biteks, 2008. 121 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-90208-1-4. [COBISS.SI-ID 238589440]
885. ZAKRAJŠEK, Srečo. Organizacijska dela v multimedijski produkciji : učbenik za višješolski program multimediji s testi, primeri vaj in postopki izdelave različnih multimedijskih izdelkov. 1. izd. Ljubljana: Biteks, 2008. 1 optični CD-ROM. ISBN 978-961-90208-2-1. [COBISS.SI-ID 238590720]
886. SLIVNIK, Jože, ZAKRAJŠEK, Srečo, ŽERJAV, Janko, BITENC, Janez, DRAGIĆ, Vera, HANC, Neda, MATKO, Jože, MILOJEVIĆ, Milenko, PETAČ, Peter, RAHTEN, Ana, RODE, Bojan, SEDEJ, Borka, ZEMLJIČ, Anton. Raziskave izkoriščanja sekundarnih surovin = Investigation of waste reuse. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 1981. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 1607173]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 25. 10. 2022