COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Janez Kermavnar [39085]Osebna bibliografija za obdobje 2012-2022

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SABOVLJEVIĆ, Marko S., TOMOVIĆ, Gordana, LAZAREVIĆ, Predrag, LAZAREVIĆ, Maja, VUKOJIČIĆ, Snežana, VUKOJIČIĆ, Snežana, TRBOJEVIĆ, Ivana, PANTOVIĆ, Jovana, STRGULC-KRAJŠEK, Simona, KOPITAR, Darja, BUZUROVIĆ, Uroš, DJUROVIĆ, Sanja Z., KUTNAR, Lado, KERMAVNAR, Janez, SZELĄG, Zbigniew, BOYCHEVA, Petya, IVANOV, Dobri, VELJKOVIĆ, Milorad, DJORDJEVIĆ, Vladan, STEFANUT, Sorin, BÎRSAN, Constantin-Ciprian. New records and noteworthy data of plants, algae and fungi in SE Europe and adjacent regions, 7. Botanica Serbica. 2022, vol. 46, iss. 1, str. 125-132, ilustr. ISSN 1821-2638. https://doi.org/10.2298/BOTSERB2201125S, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=15038, DOI: 10.2298/BOTSERB2201125S. [COBISS.SI-ID 105268483]
2. TOMOVIĆ, Gordana, SABOVLJEVIĆ, Marko S., NIKETIĆ, Marjan, BOYCHEVA, Petya, LAZAREVIĆ, Predrag, KABAŠ, Eva, VIDAKOVIĆ, Danijela, KRIZMANIĆ, Jelena, KUTNAR, Lado, KERMAVNAR, Janez, VELJKOVIĆ, Milorad, DJORDJEVIĆ, Vladan, ASSYOV, Boris, BOZOK, Fuat, STRGULC-KRAJŠEK, Simona, LOBNIK CIMERMAN, Žan, STEFANUT, Sorin, BÎRSAN, Constantin-Ciprian, HAJRUDINOVIĆ-BOGUNIĆ, Alma, BEGIĆ, Ante. New records and noteworthy data of plants, algae and fungi in SE Europe and adjacent regions, 8. Botanica Serbica. 2022, vol. 46, iss. 1, str. 133-141. ISSN 1821-2638. https://doi.org/10.2298/BOTSERB2201133T, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=15043, DOI: 10.2298/BOTSERB2201133T. [COBISS.SI-ID 105321731]
3. KERMAVNAR, Janez, KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander. Variation in floristic and trait composition along environmental gradients in the herb layer of temperate forests in the transition zone between Central and SE Europe. Plant ecology. 2022, vol. 223, iss. 2, str. 229-242. ISSN 1573-5052. https://doi.org/10.1007/s11258-021-01203-8, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=15034, https://link.springer.com/article/10.1007/s11258-021-01203-8, DOI: 10.1007/s11258-021-01203-8. [COBISS.SI-ID 92405251]
4. KUTNAR, Lado, KERMAVNAR, Janez, PINTAR, Anže Martin. Climate change and disturbances will shape future temperate forests in the transition zone between Central and SE Europe. Annals of forest research. 2021, vol. 54, iss. 2, str. 67-86. ISSN 1844-8135. https://doi.org/10.15287/afr.2021.2111, https://www.afrjournal.org/index.php/afr/article/viewFile/2111/1160, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=14685, DOI: 10.15287/afr.2021.2111. [COBISS.SI-ID 91675139]
5. SABOVLJEVIĆ, Marko S., TOMOVIĆ, Gordana, LAZAREVIĆ, Predrag, STOJANOVIĆ, Verica, STRGULC-KRAJŠEK, Simona, KOSIČ, Dijana, KUTNAR, Lado, KERMAVNAR, Janez, BOYCHEVA, Petya, YANEVA, Galina, IVANOV, Dobri, DJUROVIĆ, Sanja Z., BUZUROVIĆ, Uroš, NIKETIĆ, Marjan, ASSYOV, Boris, STEFANUT, Sorin, et al. New records and noteworthy data of plants, algae and fungi in SE Europe and adjacent regions, 5. Botanica Serbica : official journal of the Institute of Botany and Botanical Garden "Jevremovac", University of Belgrade. [Tiskana izd.]. 2021, vol. 45, iss. 2, str. 353-360, ilustr. ISSN 1821-2158. https://doi.org/10.2298/BOTSERB2102353S, DOI: 10.2298/BOTSERB2102353S. [COBISS.SI-ID 81453315]
6. KERMAVNAR, Janez, ELER, Klemen, MARINŠEK, Aleksander, KUTNAR, Lado. Post-harvest forest herb layer demography : general patterns are driven by pre-disturbance conditions. Forest Ecology and Management. [Online ed.]. 2021, vol. 491, article 119121, 13 str., ilustr. ISSN 1872-7042. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119121, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112721002097?via%3Dihub, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=15314, DOI: 10.1016/j.foreco.2021.119121. [COBISS.SI-ID 69244675]
7. KERMAVNAR, Janez, KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander. Disentangling the ecological determinants of species and functional trait diversity in herb-layer plant communities in European temperate forests. Forests. [Online ed.]. 2021, vol. 12, iss. 5, 24 str., ilustr. ISSN 1999-4907. https://doi.org/10.3390/f12050552, DOI: 10.3390/f12050552. [COBISS.SI-ID 69246723]
8. ALAGIĆ, Ajša, KUTNAR, Lado, KOZAMERNIK, Erika, BABIJ, Valerija, MARINŠEK, Aleksander, KERMAVNAR, Janez, SIMČIČ, Anica, ŠPRAH, Ruben. Ocena stanja ohranjenosti habitatnega tipa 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja v območju Natura 2000 Ličenca pri Poljčanah = Conservation status assessment of habitat type 91E0* Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior on Natura 2000 site Ličenca pri Poljčanah. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 79, št. 2, str. 3-27, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 59606787]
9. BACKHAUS, Lindsay, ALBERT, Georg, CUCHIETTI, Anibal, JAIMES NINO, Luisa Maria, FAHS, Nina, LISNER, Aleš, KOLÁŘ, Vojtěch, KERMAVNAR, Janez, WIDMER, Stefan, ZIMMERMANN, Zita, ROFRICS, Nora, DE BELLO, Francesco, LEPŠ, Jan, MEDINA, Nagore García. Shift from trait convergence to divergence along old field succession. Journal of vegetation science. [Online ed.]. 2021, iss. 2, art. e12986, 13 str., ilustr. ISSN 1654-1103. https://doi.org/10.1111/jvs.12986, DOI: 10.1111/jvs.12986. [COBISS.SI-ID 49923075]
10. KERMAVNAR, Janez, FERLAN, Mitja, MARINŠEK, Aleksander, ELER, Klemen, KOBLER, Andrej, KUTNAR, Lado. Effects of various cutting treatments and topographic factors on microclimatic conditions in Dinaric fir-beech forests. Agricultural and forest meteorology. [Print ed.]. 2020, vol. 295, article 108186, str. 1-12, ilustr. ISSN 0168-1923. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2020.108186, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192320302884?via%3Dihub, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=12530, DOI: 10.1016/j.agrformet.2020.108186. [COBISS.SI-ID 30115587]
11. KERMAVNAR, Janez, KUTNAR, Lado. Patterns of understory community assembly and plant trait-environment relationships in temperate SE European forests. Diversity. 2020, vol. 12, iss. 3, article 91, str. 1-23, ilustr. ISSN 1424-2818. https://doi.org/10.3390/d12030091, https://www.mdpi.com/1424-2818/12/3/91, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=11957, DOI: 10.3390/d12030091. [COBISS.SI-ID 5649318]
12. KERMAVNAR, Janez, ELER, Klemen, MARINŠEK, Aleksander, KUTNAR, Lado. Initial understory vegetation responses following different forest management intensities in Illyrian beech forests. Applied vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science. [Tiskana izd.]. Jan. 2019, vol. 22, iss. 1, str. 48-60, ilustr. ISSN 1402-2001. https://doi.org/10.1111/avsc.12409, DOI: 10.1111/avsc.12409. [COBISS.SI-ID 5300134]
13. KERMAVNAR, Janez, MARINŠEK, Aleksander, ELER, Klemen, KUTNAR, Lado. Evaluating short-term impacts of forest management and microsite conditions on understory vegetation in temperate fir-beech forests : floristic, ecological, and trait-based perspective. Forests. [Online ed.]. 2019, iss. 10, article 909, 22 str., ilustr. ISSN 1999-4907. https://doi.org/10.3390/f10100909, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10453, https://www.mdpi.com/1999-4907/10/10/909, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=133167, DOI: 10.3390/f10100909. [COBISS.SI-ID 5572262]
14. KUTNAR, Lado, NAGEL, Thomas Andrew, KERMAVNAR, Janez. Effects of disturbance on understory vegetation across Slovenian forest ecosystems. Forests. [Online ed.]. 2019, iss. 10, article 1048, 16 str., ilustr. ISSN 1999-4907. https://doi.org/10.3390/f10111048, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113007, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10445, https://www.mdpi.com/1999-4907/10/11/1048, DOI: 10.3390/f10111048. [COBISS.SI-ID 5567398]
15. KERMAVNAR, Janez, FERLAN, Mitja, MARINŠEK, Aleksander, ELER, Klemen, KOBLER, Andrej, KUTNAR, Lado (avtor, fotograf). Mikroklimatske razmere v sestojih in vrzelih dinarskih jelovo-bukovih gozdov Slovenije z vidika podnebnih sprememb = Microclimate conditions in mature stands and canopy gaps of dinaric Silver fir-beech forests in Slovenia from climate change perspective. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 77, št. 10, str. 394-407, ilustr. ISSN 0017-2723. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10464. [COBISS.SI-ID 5587622]
16. ELER, Klemen, KERMAVNAR, Janez, MARINŠEK, Aleksander, KUTNAR, Lado. Short-term changes in plant functional traits and understory functional diversity after logging of different intensities : a temperate fir-beech forest experiment. Annals of forest research. 2018, vol. 61, iss. 2, str. 223-241, ilustr. ISSN 1844-8135. https://doi.org/10.15287/afr.2018.1192, http://www.afrjournal.org/index.php/afr/article/view/1192, DOI: 10.15287/afr.2018.1192. [COBISS.SI-ID 5299878]
17. KERMAVNAR, Janez, KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander. Pojavljanje invazivne tujerodne rastlinske vrste kudzu (Pueraria montana var. lobata) v Sloveniji = Occurrence of invasive alien plant species kudzu (Pueraria montana var. lobata) in Slovenia. Hladnikia. [Tiskana izd.]. nov. 2018, [št.] 42, str. 30-42, ilustr. ISSN 1318-2293. [COBISS.SI-ID 5300390]
18. KERMAVNAR, Janez, VILHAR, Urša. Canopy precipitation interception in urban forests in relation to stand structure. Urban ecosystems. 2017, vol. 20, iss. 6, str. 1373-1387. ISSN 1083-8155. https://doi.org/10.1007/s11252-017-0689-7, DOI: 10.1007/s11252-017-0689-7. [COBISS.SI-ID 4831142]

1.04 Strokovni članek

19. SIMČIČ, Anica, ALAGIĆ, Ajša, KERMAVNAR, Janez, KUTNAR, Lado, ZIDAR, Simon, MARINŠEK, Aleksander. Tveganja, koristi in upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v alpskem prostoru : rezultati spletne ankete = Risks, benefits, and management of non-native tree species in the Alpine region : online survey results. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 80, št. 1, str. 2-20, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 99858947]
20. RANTAŠA, Boris, GREGORIČ, Andreja, TURK, Lidija, KOLŠEK, Marija, DE GROOT, Maarten, VERLIČ, Andrej, ZIDAR, Simon, KAVČIČ, Andreja, OGRIS, Nikica, KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, PIŠKUR, Barbara, JURC, Dušan, KERMAVNAR, Janez, JAGODIC, Špela, KUS VEENVLIET, Jana, MALOVRH, Judita. Učinki usposabljanj za sistem za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) na tujerodne vrste v slovenskih gozdovih = Effects of training courses for the Early Warning and Rapid Response System (EWRR) for alien species in Slovenian forests. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 79, št. 7/8, str. 273-280, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 81604867]
21. BABIJ, Valerija, KUTNAR, Lado (avtor, fotograf), MARINŠEK, Aleksander (avtor, fotograf), KERMAVNAR, Janez. Delavnice s področja fitocenologije in pedologije za pripravo strokovnih izhodišč za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov območij = Field workshops on phytosociology and pedology for developing background for elaboration of regional forest management plans. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 78, št. 2, str. 77-84, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 5650342]
22. KERMAVNAR, Janez (avtor, fotograf), KUTNAR, Lado (avtor, fotograf), MARINŠEK, Aleksander (avtor, fotograf), KUS VEENVLIET, Jana, DE GROOT, Maarten. Invazivna tujerodna rastlinska vrsta kudzu (Pueraria montana var. lobata) je potencialna grožnja za slovenske gozdove = Invasive alien plant species Kudzu (Pueraria montana var. lobata) as a potential threat for forests in Slovenia. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 77, št. 2, str. 55-72, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 5333670]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

23. KERMAVNAR, Janez, VILHAR, Urša. Vpliv zgradbe sestoja na prestrezanje padavin v urbanih gozdovih. V: KOBAL, Milan (ur.). Voda in gozd : zbornik prispevkov posvetovanja. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2020. Str. 30-35. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124045. [COBISS.SI-ID 44338691]
24. KERMAVNAR, Janez, FERLAN, Mitja, MARINŠEK, Aleksander, ELER, Klemen, KOBLER, Andrej, KUTNAR, Lado. Dinarski jelovo-bukovi gozdovi : primerjava mikroklimatskih razmer med sestoji in vrzelmi. V: KRAIGHER, Hojka (ur.), HUMAR, Miha (ur.). Klimatske spremembe in gozd. 1. izd. Ljubljana: Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2019. Str. 20-22. Studia Forestalia Slovenica, 162. ISBN 978-961-6993-46-3. ISSN 0353-6025. [COBISS.SI-ID 5423270]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

25. KERMAVNAR, Janez, ELER, Klemen, MARINŠEK, Aleksander, KUTNAR, Lado. Impacts of forest management on plant functional traits and ecological conditions in the Dinaric fir-beech forests (Slovenia). V: MILUTINOVIĆ, Milica (ur.). Book of Abstracts. Belgrade: Serbian Plant Physiology Society: University, Institute for Biological Research "Siniša Stanković": University, Faculty of Biology, 2022. Str. 132. ISBN 978-86-912591-6-7. http://www.dfbs.org.rs/book-of-abstracts/. [COBISS.SI-ID 126975235]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

26. KERMAVNAR, Janez, KUTNAR, Lado, BABIJ, Valerija, MARINŠEK, Aleksander, KOZAMERNIK, Erika, SIMČIČ, Anica, ALAGIĆ, Ajša, ŠTEFANIČ, David, ŠPRAH, Ruben. Distinction between different subtypes of the Tilio-Acerion forests (NATURA 2000) based on field mapping. V: JASPRICA, Nenad (ur.), ŠKVORC, Željko (ur.), KRSTONOŠIĆ, Daniel (ur.). Book of Abstracts. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2022. Str. 17. ISBN 978-953-7153-62-5. https://www.unidu.hr/wp-content/uploads/2022/04/EADSVE-Book-of-abstract.pdf. [COBISS.SI-ID 106990083]
27. KUTNAR, Lado, KERMAVNAR, Janez, SABOVLJEVIĆ, Marko S. Bryophyte assemblages in different forest types across Slovenia. V: JASPRICA, Nenad (ur.), ŠKVORC, Željko (ur.), KRSTONOŠIĆ, Daniel (ur.). Book of Abstracts. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2022. Str. 18. ISBN 978-953-7153-62-5. https://www.unidu.hr/wp-content/uploads/2022/04/EADSVE-Book-of-abstract.pdf. [COBISS.SI-ID 106998787]
28. KERMAVNAR, Janez, KOZAMERNIK, Erika, KUTNAR, Lado. Combining field mapping and LiDAR data to improve assessment and conservation management of Natura 2000 priority habitat types. V: DEBINSKI, Eva (ur.), et al. Book of abstracts : 63rd IAVS Symposium, September 20-23, 2021, the virtual event. [S. l.]: International Association for Vegetation Science, 2021. Str. 92. https://cdn-api.swapcard.com/public/files/9dc23852373d4142b9872fdec81d1ca4.pdf. [COBISS.SI-ID 81554691]
29. VILHAR, Urša, FERLAN, Mitja, KERMAVNAR, Janez, KOZAMERNIK, Erika, MARINŠEK, Aleksander, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŽLINDRA, Daniel, RAVBAR, Nataša. Infiltration processes in karst aquifers affected by large-scale forest disturbances. V: EGU General Assembly 2021 : Online : 19. - 30. april 2021. [S. l.]: European Geosciences Union, 2021. 2 str. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-5525, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=14648, DOI: 10.5194/egusphere-egu21-5525. [COBISS.SI-ID 87748099]
30. KERMAVNAR, Janez, KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, KOZAMERNIK, Erika. Canopy height model and topographic wetness index support field mapping of acidophilous spruce forests and bog woodland. V: CHYTRÝ, Milan (ur.), et al. Revegetating Europe : contribution of the EVS to the UN Decade on Ecosystem Restoration : 29th Conference of European Vegetation Survey : online conference, 6-7 September 2021 : abstracts. [S. l.]: European Vegetation Survey, Working Group of the International association for Vegetation Science, 2021. Str. 39. https://zenodo.org/record/5171736#.YW-oZVVByUl. [COBISS.SI-ID 81527555]
31. KUTNAR, Lado, KERMAVNAR, Janez, NAGEL, Thomas Andrew. Changes of forest understory vegetation are driven by disturbances : iIntensive monitoring of Slovenian forests. V: KRAIGHER, Hojka (ur.). Forest science for future forests : forest genetic monitoring and biodiversity in changing environments : LIFEGENMON final conference : from 21st of September till 25th of September 2020, Ljubljana, Slovenia : [book of abstracts]. 1st ed. Ljubljana: Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2020. Str. 89. Studia Forestalia Slovenica, 166. ISBN 978-961-6993-54-8. ISSN 0353-6025. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=12521. [COBISS.SI-ID 31551491]
32. KERMAVNAR, Janez, FERLAN, Mitja, ELER, Klemen, MARINŠEK, Aleksander, KOBLER, Andrej, KUTNAR, Lado. Microclimate in Dinaric fir-beech forests is controlled by the interaction effect between management intensity and topography. V: KRAIGHER, Hojka (ur.). Forest science for future forests : forest genetic monitoring and biodiversity in changing environments : LIFEGENMON final conference : from 21st of September till 25th of September 2020, Ljubljana, Slovenia : [book of abstracts]. 1st ed. Ljubljana: Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2020. Str. 87. Studia Forestalia Slovenica, 166. ISBN 978-961-6993-54-8. ISSN 0353-6025. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=12521. [COBISS.SI-ID 31550467]
33. DOVČ, Natalija, DAMJANIĆ, Rok, WESTERGREN, Marjana, KERMAVNAR, Janez, FINŽGAR, Domen, HRENKO, Melita, BOŽIČ, Gregor, ALIZOTI, Paraskevi, KAVALIAUSKAS, Darius, ARAVANOPOULOS, Filipos, FUSSI, Barbara, KRAIGHER, Hojka. Phenological observations within the LIFEGENMON project in Slovenia. V: KRAIGHER, Hojka (ur.). Forest science for future forests : forest genetic monitoring and biodiversity in changing environments : LIFEGENMON final conference : from 21st of September till 25th of September 2020, Ljubljana, Slovenia : [book of abstracts]. 1st ed. Ljubljana: Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2020. Str. 74. Studia Forestalia Slovenica, 166. ISBN 978-961-6993-54-8. ISSN 0353-6025. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=12521. [COBISS.SI-ID 31520515]
34. DOVČ, Natalija, DAMJANIĆ, Rok, WESTERGREN, Marjana, KERMAVNAR, Janez, FINŽGAR, Domen, HRENKO, Melita, BOŽIČ, Gregor, ALIZOTI, Paraskevi, KAVALIAUSKAS, Darius, ARAVANOPOULOS, Filipos, FUSSI, Barbara, KRAIGHER, Hojka. Fenološka opazovanja v okviru projekta LIFEGENMON v Sloveniji. V: KRAIGHER, Hojka (ur.). Gozdarska znanost za prihodnje gozdove : gozdni genetski monitoring in biotska raznovrstnost v spreminjajočem se okolju : zaključna konferenca projekta LIFEGENMON : od 21. do 25. septembra 2020, Ljubljana, Slovenija : [knjiga povzetkov]. Elektronska izd. Ljubljana: Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2020. Str. 74. Studia Forestalia Slovenica, 178. ISBN 978-961-6993-67-8. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=13802, https://doi.org/10.20315/SFS.178, DOI: 10.20315/SFS.178. [COBISS.SI-ID 58188035]
35. KERMAVNAR, Janez, FERLAN, Mitja, ELER, Klemen, MARINŠEK, Aleksander, KOBLER, Andrej, KUTNAR, Lado. Kako na mikroklimo v dinarsko jelovo-bukovih gozdovih učinkuje interakcija med načinom gospodarjenja in topografijo. V: KRAIGHER, Hojka (ur.). Gozdarska znanost za prihodnje gozdove : gozdni genetski monitoring in biotska raznovrstnost v spreminjajočem se okolju : zaključna konferenca projekta LIFEGENMON : od 21. do 25. septembra 2020, Ljubljana, Slovenija : [knjiga povzetkov]. Elektronska izd. Ljubljana: Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2020. Str. 87. Studia Forestalia Slovenica, 178. ISBN 978-961-6993-67-8. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=13802, https://doi.org/10.20315/SFS.178, DOI: 10.20315/SFS.178. [COBISS.SI-ID 58209539]
36. KUTNAR, Lado, KERMAVNAR, Janez, NAGEL, Thomas Andrew. Spremembe gozdne podrastne vegetacije so posledica motenj : spremljanje stanja slovenskih gozdov z izvajanjem intenzivnega monitoringa. V: KRAIGHER, Hojka (ur.). Gozdarska znanost za prihodnje gozdove : gozdni genetski monitoring in biotska raznovrstnost v spreminjajočem se okolju : zaključna konferenca projekta LIFEGENMON : od 21. do 25. septembra 2020, Ljubljana, Slovenija : [knjiga povzetkov]. Elektronska izd. Ljubljana: Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2020. Str. 89. Studia Forestalia Slovenica, 178. ISBN 978-961-6993-67-8. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=13802, https://doi.org/10.20315/SFS.178, DOI: 10.20315/SFS.178. [COBISS.SI-ID 58211075]
37. KERMAVNAR, Janez, FERLAN, Mitja, ELER, Klemen, MARINŠEK, Aleksander, KUTNAR, Lado. Fine-scale variation in microclimate and understory vegetation associated with different management intensities in beech forests. V: DIEKMANN, Martin (ur.). Abstracts. Bremen: International Association for Vegetation Science, 2019. Str. 117. http://iavs.org/getattachment/2019-Annual-Symposium/Home/Abstractband_IAVS2019_10.pdf.aspx?lang=en-US. [COBISS.SI-ID 5441446]
38. KERMAVNAR, Janez, MARINŠEK, Aleksander, ELER, Klemen, KUTNAR, Lado. Dinaric fir-beech forests in Slovenia : geographical differentiation and response to forest management. V: CATORCI, Andrea (ur.). Book of Abstracts. 38th Meeting of the Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, Colfiorito (Italy) - 8th-12th May 2019. [Camerino: s. n.], 2019. Str. 32. http://www.eadsve.org/wp-content/uploads/Book-of-Abstract.pdf. [COBISS.SI-ID 5374886]
39. JOGAN, Jernej, MARINŠEK, Aleksander, KUTNAR, Lado, KUS VEENVLIET, Jana, ELER, Klemen, KERMAVNAR, Janez, OGRIS, Nikica, DE GROOT, Maarten. Effectiveness of citizens' science projects in early detection of invasive alien species in Slovenia = Učinkovitost projektov ljudske znanosti za zgodnje zaznavanje invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji. V: ZIDAR, Simon (ur.). Detection and control of forest invasive alien species in a dynamic world : book of abstracts = Zaznavanje in nadzor tujerodnih vrst v gozdovih v spreminjajočem se svetu : zbornik povzetkov. Ljubljana: The Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Forestry Institute: = Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2019. Str. 13. [COBISS.SI-ID 5483942]
40. KERMAVNAR, Janez, KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, KUS VEENVLIET, Jana, DE GROOT, Maarten. First detection of kudzu (Pueraria montana var. lobata) in Slovenia : potential threat for Slovenian forests = Prva najdba kudzuja (Pueraria montana var. lobata) v Sloveniji : potencialna grožnja za slovenske gozdove. V: ZIDAR, Simon (ur.). Detection and control of forest invasive alien species in a dynamic world : book of abstracts = Zaznavanje in nadzor tujerodnih vrst v gozdovih v spreminjajočem se svetu : zbornik povzetkov. Ljubljana: The Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Forestry Institute: = Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2019. Str. 63. [COBISS.SI-ID 5485222]
41. MARINŠEK, Aleksander, KERMAVNAR, Janez, KUS VEENVLIET, Jana, KUTNAR, Lado, OGRIS, Nikica, ZIDAR, Simon, DE GROOT, Maarten. Involvement of volunteers in invasive alien species management in urban forest of Ljubljana (Slovenia) = Vključevanje prostovoljcev v upravljanje z invazivnimi tujerodnimi ratslinskimi vrstami v mestnem gozdu Mestne občine Ljubljana. V: ZIDAR, Simon (ur.). Detection and control of forest invasive alien species in a dynamic world : book of abstracts = Zaznavanje in nadzor tujerodnih vrst v gozdovih v spreminjajočem se svetu : zbornik povzetkov. Ljubljana: The Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Forestry Institute: = Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2019. Str. 65. [COBISS.SI-ID 5485478]
42. KERMAVNAR, Janez, FERLAN, Mitja, MARINŠEK, Aleksander, ELER, Klemen, KOBLER, Andrej, KUTNAR, Lado. Dinarsko jelovo-bukovi gozdovi : primerjava mikroklimatskih razmer med sestoji in vrzelmi. V: KRAIGHER, Hojka (ur.), HUMAR, Miha (ur.). Klimatske spremembe in gozd. 1. izd. Ljubljana: Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2019. Str. 20-22, ilustr. Studia Forestalia Slovenica, 162. ISBN 978-961-6993-46-3. ISSN 0353-6025. [COBISS.SI-ID 5395878]
43. KERMAVNAR, Janez, ELER, Klemen, MARINŠEK, Aleksander, KUTNAR, Lado. Logging impacts functional trait composition and increases functional diversity of understory vegetation in Dinaric fir-beech forests. V: Book of abstracts : ecology - meeting the scientific challenges of a complex world. 48th Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, Wien, 10-14 September, 2018. Wien: Gesellschaft für Ökologie; Berlin: Technische Universität, 2018. Str. 59. Verhandlungen - Gesellschaft für Ökologie, Bd. 47/48. ISSN 0171-1113. https://www.gfoe-conference.de/download/Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 5231270]
44. KERMAVNAR, Janez, ELER, Klemen, MARINŠEK, Aleksander, KUTNAR, Lado. Initial response of understory vegetation to different forest management intensities in Illyrian beech forests in Slovenia. V: Vegetation survey 90 years after the publication of Braun-Blanquet's textbook - new challenges and concepts : book of abstracts. Wrocław: Botanical Garden, University of Wrocław, 2018. Str. 50. ISBN 978-83-950944-0-8. [COBISS.SI-ID 5179558]
45. KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, KERMAVNAR, Janez, DE GROOT, Maarten. Potential threat of alien plant species in disturbed forests in Slovenia. V: JELASKA, Sven D. (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. 3. hrvatski simpozij o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem, 26-27 studeni, 2018. Zagreb, Hrvatska. Zagreb: Hrvatsko ekološko društvo: = Croatian Ecological Society, 2018. Str. 23. Zbornik sažetaka (Hrvatski simpozij o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem). ISSN 1849-5702. http://www.ekolosko-drustvo.hr/3CSIS-book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 5263270]
46. KERMAVNAR, Janez, MARINŠEK, Aleksander, ELER, Klemen, KUTNAR, Lado. Vplivi motenj in gospodarjenja z gozdom na dinamiko in vrstno sestavo pritalne gozdne vegetacije. V: HUMAR, Miha (ur.), KRAIGHER, Hojka (ur.). Gozd in les : 70 let. 1. izd. Ljubljana: Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije: Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Forestry Institute, 2017. Str. 17-22. Studia Forestalia Slovenica, 157. ISBN 978-961-6993-26-5. ISSN 0353-6025. [COBISS.SI-ID 4789158]
47. KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, KERMAVNAR, Janez, DE GROOT, Maarten. Alien plant species as a threatening factor in disturbed forests in Slovenia. V: GUARINO, R. (ur.). Vegetation patterns in natural and cultural landscapes : abstract books. palermo: Palermo University Press, 2017. Atti e Convegni, 3. ISBN 978-88-99934-43-9. [COBISS.SI-ID 4841894]
48. KERMAVNAR, Janez, VILHAR, Urša. Rainfall interception in urban forests is related to stand structure. V: VERLIČ, Andrej (ur.), DAVIES, Clive (ur.), HOSTNIK, Robert (ur.). Urban forests for resilient cities : book of abstracts. Ljubljana: Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica Publishing Centre, 2016. Str. 99. ISBN 978-961-6993-05-0. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=14581. [COBISS.SI-ID 4409766]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

49. VILHAR, Urša, KERMAVNAR, Janez, KOZAMERNIK, Erika. Urban riparian forests and their hydrological ecosystem services. V: European River Symposium 2021 : May 26th 2021 - May 27th 2021 - online. [S. l.: S. n.], 2021. 1 spletni vir. https://www.ecrr.org/Portals/27/Documenten/EU_River_sym_vilhar_26maj21.pdf. [COBISS.SI-ID 87768835]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

50. KERMAVNAR, Janez. Do urban and peri-urban forests fulfill their hydrological function?. The #EFUF2016 blog : learn about urban forests. ISSN 2463-946X. https://efuf2016.wordpress.com/2016/03/16/do-urban-and-peri-urban-forests-fulfill-their-hydrological-function/. [COBISS.SI-ID 4432550]
51. KERMAVNAR, Janez. Exceptional trees : ambassadors of nature conservation. The #EFUF2016 blog : learn about urban forests. ISSN 2463-946X. https://efuf2016.wordpress.com/2016/04/25/exceptional-trees-ambassadors-of-nature-conservation/. [COBISS.SI-ID 4432806]
52. KERMAVNAR, Janez, RANTAŠA, Boris. How important are forest genetics for urban forests? : a report from the LIFEGENMON parallel session. The #EFUF2016 blog : learn about urban forests. ISSN 2463-946X. https://efuf2016.wordpress.com/2016/06/02/how-important-are-forest-genetics-for-urban-forests-a-report-from-the-lifegenmon-parallel-session/. [COBISS.SI-ID 4652198]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

53. KERMAVNAR, Janez, KUTNAR, Lado, ELER, Klemen, MARINŠEK, Aleksander. Funkcionalna ekologija rastlin : vplivi gospodarjenja na funkcionalne lastnosti gozdne vegetacije : študijsko gradivo pri predmetu Ekologija rastlin. Ljubljana: Univerza, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno ekologijo, 2019. 9 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 5337510]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

54. ABLUTON, Sonia, ALAGIĆ, Ajša (avtor, prevajalec, fotograf), BAXERRES, Bénédicte, BERGER, Frédéric, BINDEWALD, Anja M. (avtor, urednik, fotograf), BOUQUET, Sylvain, BRAUN, Martin, BRUNDU, Giuseppe, DETRY, Patricia, GEORGES, Freya-Isabel (avtor, fotograf), KERMAVNAR, Janez (avtor, prevajalec), KUTNAR, Lado (avtor, fotograf), MARINŠEK, Aleksander (avtor, urednik, prevajalec, fotograf), SIMČIČ, Anica (avtor, prevajalec), ZIDAR, Simon (avtor, prevajalec), et al., KRAXNER, Florian (urednik), LA PORTA, Nicola (urednik), MEISEL, Petra (urednik), LAPIN, Katharina (urednik). Gospodarjenje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v gozdovih alpskega prostora. Dunaj: BFW Dunaj, 2022. 139 str., ilustr. https://www.alpine-space.org/projects/alptrees/handbook/alptrees_mhb_2_slo.pdf. [COBISS.SI-ID 117993731]
55. ALAGIĆ, Ajša (avtor, prevajalec), MARINŠEK, Aleksander (avtor, urednik, prevajalec, fotograf), DOLENC, Ana, KRASOVSKIY, Andrey, SIMČIČ, Anica (avtor, prevajalec), BINDEWALD, Anja M. (avtor, urednik, fotograf), MÜLLER-MEISSNER, Anja, BAXERRES, Bénédicte, COCOZZA, Claudia (avtor, urednik), CHAKRABORTY, Debojyoti, KERMAVNAR, Janez (avtor, prevajalec), KUTNAR, Lado (avtor, fotograf), ZIDAR, Simon (avtor, prevajalec), TRAMPUŠ, Tina (avtor, fotograf), BOBIČ ČERVEK, Živa (avtor, fotograf), et al., KRAXNER, Florian (urednik), LA PORTA, Nicola (urednik), MEISEL, Petra (urednik), STOJNIĆ, Srdjan (urednik), LAPIN, Katharina (urednik). Gospodarjenje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanem prostoru alpskega prostora. Dunaj: BFW Dunaj, 2022. 177 str., ilustr. https://www.alpine-space.org/projects/alptrees/handbook/alptrees_mhb_3_slo.pdf. [COBISS.SI-ID 118008579]
56. ALAGIĆ, Ajša, MARINŠEK, Aleksander (avtor, urednik, fotograf), DOLENC, Ana, KRASOVSKIY, Andrey, SIMČIČ, Anica, BINDEWALD, Anja M. (avtor, urednik, fotograf), MÜLLER-MEISSNER, Anja, BAXERRES, Bénédicte, COCOZZA, Claudia (avtor, urednik), CHAKRABORTY, Debojyoti, KERMAVNAR, Janez, KUTNAR, Lado (avtor, fotograf), ZIDAR, Simon, TRAMPUŠ, Tina (avtor, fotograf), BOBIČ ČERVEK, Živa (avtor, fotograf), et al., KRAXNER, Florian (urednik), LA PORTA, Nicola (urednik), MEISEL, Petra (urednik), STOJNIĆ, Srdjan (urednik), LAPIN, Katharina (urednik). Handbook for non native tree species in the urban space. Vienna: BFW Vienna, 2022. 177 str., ilustr. https://www.alpine-space.org/projects/alptrees/handbook/alptrees_mhb_3_eng.pdf. [COBISS.SI-ID 118067971]
57. ALAGIĆ, Ajša (avtor, fotograf), BAXERRES, Bénédicte, BERGER, Frédéric, BINDEWALD, Anja M. (avtor, urednik, fotograf), BOUQUET, Sylvain, BRUNDU, Giuseppe, CHAKRABORTY, Debojyoti, DETRY, Patricia, GEORGES, Freya-Isabel, GUILLORY, Quentin, KERMAVNAR, Janez, KUTNAR, Lado (avtor, fotograf), LAPIN, Katharina (avtor, urednik), MARINŠEK, Aleksander (avtor, urednik, fotograf), MERMIN, Eric, MÜLLER-MEISSNER, Anja (avtor, fotograf), OETTEL, Janine, SIMČIČ, Anica, ZIDAR, Simon, MEISEL, Petra (urednik). Identification handbook for non native tree species in the Alpine space. 1st ed. [S. l.]: The Alptrees project, 2022. 204 str., ilustr. ISBN 978-3-903258-38-9. https://www.alpine-space.org/projects/alptrees/handbook/alptrees_id_book_eng_kl.pdf. [COBISS.SI-ID 118064643]
58. ABLUTON, Sonia, ALAGIĆ, Ajša (avtor, fotograf), BAXERRES, Bénédicte, BERGER, Frédéric, BINDEWALD, Anja M. (avtor, urednik, fotograf), BOUQUET, Sylvain, BRAUN, Martin, BRUNDU, Giuseppe, DETRY, Patricia, GEORGES, Freya-Isabel (avtor, fotograf), KERMAVNAR, Janez, KUTNAR, Lado (avtor, fotograf), MARINŠEK, Aleksander (avtor, urednik, fotograf), SIMČIČ, Anica, ZIDAR, Simon, et al., KRAXNER, Florian (urednik), LA PORTA, Nicola (urednik), MEISEL, Petra (urednik), LAPIN, Katharina (urednik). Management of non-native tree species in forests of the Alpine space. Vienna: BFW Vienna, 2022. 141 str., ilustr. ISBN 978-3-903258-56-3. https://www.alpine-space.org/projects/alptrees/handbook/alptrees_mhb_2_eng.pdf. [COBISS.SI-ID 118074627]
59. ALAGIĆ, Ajša (avtor, fotograf), BAXERRES, Bénédicte, BERGER, Frédéric, BINDEWALD, Anja M. (avtor, urednik, fotograf), BOUQUET, Sylvain, BRUNDU, Giuseppe, CHAKRABORTY, Debojyoti, DETRY, Patricia, GEORGES, Freya-Isabel, GUILLORY, Quentin, KERMAVNAR, Janez, KUTNAR, Lado (avtor, fotograf), LAPIN, Katharina (avtor, urednik), MARINŠEK, Aleksander (avtor, urednik, fotograf), MERMIN, Eric, MÜLLER-MEISSNER, Anja (avtor, fotograf), OETTEL, Janine, SIMČIČ, Anica, ZIDAR, Simon, MEISEL, Petra (urednik). Priročnik za prepoznavanje tujerodnih drevesnih vrst v alpskem prostoru. 1. izd. [S. l.]: Projekt Alptrees, 2022. 204 str., ilustr. ISBN 978-3-903258-46-4. https://www.alpine-space.org/projects/alptrees/books/alptrees_id_book_slo_kl_1.pdf. [COBISS.SI-ID 117923075]

2.08 Doktorska disertacija

60. KERMAVNAR, Janez. Vplivi gospodarjenja na funkcionalne lastnosti gozdne vegetacije in ekološke razmere v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih : doktorska disertacija = Impacts of forest management on functional properties of vegetation and ecological conditions in the dinaric fir-beech forests : doctoral dissertation. Ljubljana: [J. Kermavnar], 2021. XI f., 225, [37] str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124521. [COBISS.SI-ID 50582531]

2.09 Magistrsko delo

61. KERMAVNAR, Janez. Sestojne padavine v izbranih urbanih gozdovih Ljubljane : magistrsko delo - (magistrski študij - 2. stopnja) = Stand precipitation in selected urban forests In the city of Ljubljana : M. Sc. Thesis - (Master Study Programmes). Ljubljana: [J. Kermavnar], 2015. XIII f., 103 f., [11] f. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115262. [COBISS.SI-ID 4165286]

2.11 Diplomsko delo

62. KERMAVNAR, Janez. Drevesne naravne vrednote v občini Logatec : diplomsko delo - univerzitetni študij - 1. stopnja = Heritage trees within municipality Logatec : B. Sc. Thesis - Academic Study Programmes. Ljubljana: [J. Kermavner], 2012. VI, 45 str. + pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=16168. [COBISS.SI-ID 3541670]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

63. FERLAN, Mitja, GRAH, Andrej, KERMAVNAR, Janez, KUTNAR, Lado, OGRIS, Nikica, PINTAR, Anže Martin (avtor, urednik, fotograf), RUPEL, Matej, SIMONČIČ, Primož, SKUDNIK, Mitja, VILHAR, Urša, ŽLINDRA, Daniel (avtor, urednik). Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2021 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VI, 95 str.)). https://www.gozdis.si/f/docs/publikacije/Porocilo-o-spremljanju-stanja-gozdov-za-leto-2021.pdf, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=15250. [COBISS.SI-ID 113444611]
64. SKUDNIK, Mitja, FERLAN, Mitja, GRAH, Andrej, KERMAVNAR, Janez, KUTNAR, Lado, OGRIS, Nikica, PINTAR, Anže Martin, PLANINŠEK, Špela (avtor, urednik), RUPEL, Matej, SIMONČIČ, Primož, ŽLINDRA, Daniel (avtor, urednik). Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2020. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (135 str.)). https://www.gozdis.si/f/docs/publikacije/Porocilo-o-stanju-gozdov-2020.pdf, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=14193. [COBISS.SI-ID 70824707]
65. FERLAN, Mitja, GRAH, Andrej, KERMAVNAR, Janez, KUTNAR, Lado, OGRIS, Nikica, PINTAR, Anže Martin, PLANINŠEK, Špela (avtor, urednik), RUPEL, Matej, SIMONČIČ, Primož, SKUDNIK, Mitja, ŽLINDRA, Daniel (avtor, urednik). Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2019. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (102 str.)). http://www.gozdis.si/data/publikacije/2020/porocilo_stanje_gozdov/Porocilo_o_spremljanju_stanja_gozdov_za_leto_2019_final.pdf, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=12305. [COBISS.SI-ID 21507587]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

66. BABIJ, Valerija, KUTNAR, Lado, COJZER, Mateja, MARINŠEK, Aleksander, KERMAVNAR, Janez, ŠPRAH, Ruben. Rastiščne in vegetacijske razmere v GGE Lobnica : (9. delavnica Javne gozdarske službe na OE ZGS Maribor) : Maribor, Ljubljana, 14. junij 2022. [Maribor: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor; Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije], 2022. 34 str., ilustr. https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=15323. [COBISS.SI-ID 116436227]
67. KUTNAR, Lado (avtor, fotograf), KERMAVNAR, Janez, SIMČIČ, Anica (avtor, fotograf). Testiranje protokola monitoringa gozdnih habitatnih tipov v projektu LIFE-IP NATURA.SI. Ljubljana: Štirna, Zavod za trajnostne rešitve, 2021. 1 spletni vir. http://www.natura2000.si/novica/testiranje-protokola-monitoringa-gozdnih-habitatnih-tipov-v-projektu-life-ip-naturasi/. [COBISS.SI-ID 79905795]
68. BABIJ, Valerija, KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, KERMAVNAR, Janez, REŠČIČ, Matej, TORJAN, Mitja, KOZAMERNIK, Erika. Rastiščne, talne in vegetacijske razmere v izbranih gozdovih na območju GGE Brkini II in GGE Trnovo : delavnica javne gozdarske službe s področja fitocenologije in pedologije v okviru priprav strokovnih izhodišč na področju gozdnih rastišč za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov območij. [Ljubljana]: Zavod za gozdove Slovenije: Gozdarski inštitut Slovenije, 2019. 25 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5440678]
69. BABIJ, Valerija, KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, BELAK, Danilo, KERMAVNAR, Janez, KOZAMERNIK, Erika. Rastiščne, talne in vegetacijske razmere v izbranih gozdovih na območju GGE vzhodno Goričko in GGE Goričko obrobje : delavnica javne gozdarske službe s področja fitocenologije in pedologije v okviru priprav strokovnih izhodišč na področju gozdnih rastišč za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov območij. [Ljubljana]: Zavod za gozdove Slovenije: Gozdarski inštitut Slovenije, 2019. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5440422]
70. BABIJ, Valerija, KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, POLJANEC, Aleš, KERMAVNAR, Janez, KOZAMERNIK, Erika. Rastiščne, talne in vegetacijske razmere v izbranih gozdovih na območju Pokljuke : delavnica s področja fitocenologije in pedologije za alpsko območje v okviru priprav strokovnih izhodišč na področju gozdnih rastišč za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov območij. [Ljubljana]: Zavod za gozdove Slovenije: Gozdarski inštitut Slovenije, 2019. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5466278]
71. BABIJ, Valerija, MARINŠEK, Aleksander, KUTNAR, Lado, KERMAVNAR, Janez, PRELEC, Frenk, KOZAMERNIK, Erika. Rastiščne, talne in vegetacijske razmere v izbranih gozdovih na območju Snežnika : delavnica javne gozdarske službe s področja fitocenologije in pedologije v okviru priprav strokovnih izhodišč na področju gozdnih rastišč za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov območij. [Ljubljana]: Zavod za gozdove Slovenije: Gozdarski inštitut Slovenije, 2019. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5440934]
72. KUTNAR, Lado, KERMAVNAR, Janez, MARINŠEK, Aleksander, COJZER, Mateja, CENČIČ, Ljubo. Rastiščne in vegetacijske razmere v GGE Kapla : 8. delavnica Javne gozdarske službe na OE ZGS Maribor. Maribor: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota; Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2018. 45 str., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 5155494]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

73. KERMAVNAR, Janez, KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander. Species and functional trait diversity and composition of forest understory vegetation in Slovenian ICP-Forests plots : presented online at ICP Forests meeting Expert Panel: Biodiversity and Ground Vegetation, 12. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 117177347]
74. VURUNIĆ, Suzana, KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, ŠTEFANIČ, David, KOZAMERNIK, Erika, ALAGIĆ, Ajša, KERMAVNAR, Janez, SIMČIČ, Anica, BABIJ, Valerija. Predstavitev HT 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja : online predavanje na Delavnici za pripravo nabora ekosistemskih storitev za spremljanje učinkov projekta na ekosistemske storitve v akciji D.4, 2. 9. 2021. [COBISS.SI-ID 75771139]
75. KUTNAR, Lado, KERMAVNAR, Janez, MARINŠEK, Aleksander, KOZAMERNIK, Erika, SIMČIČ, Anica, ALAGIĆ, Ajša, ŠTEFANIČ, David, BABIJ, Valerija, ŠPRAH, Ruben. Predstavitev vmesnih rezultatov fitocenoloških kartiranj kisloljubnih smrekovih in barjanskih gozdov na ovršnem delu Pohorja : predavanje na Strokovni delavnici za umeščanje ukrepov v izbranih habitatnih tipih, 7. september 2021, Gozdarska koča na Komisiji, Pohorje. [COBISS.SI-ID 75595011]
76. KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, KOZAMERNIK, Erika, KERMAVNAR, Janez, SIMČIČ, Anica, ALAGIĆ, Ajša, ŠTEFANIČ, David, PINTAR, Anže Martin, BABIJ, Valerija, ŠPRAH, Ruben, VURUNIĆ, Suzana. Kartiranje sestojev habitatnih tipov 91E0* in 9180* : predavanje na delavnici "Aktivnost A.1: Priprava predlogov izvedbenih ukrepov za izbrane gozdne habitatne tipe na projektnih območjih Ličenca pri Poljčanah in Boč, Haloze in Donačka gora", Boč, 19. 6. 2020. [COBISS.SI-ID 31037699]
77. KUTNAR, Lado, KERMAVNAR, Janez, MARINŠEK, Aleksander, FERLAN, Mitja, DE GROOT, Maarten, SKUDNIK, Mitja, KOBLER, Andrej, ŽLINDRA, Daniel, KOBAL, Milan, SINJUR, Iztok, SIMONČIČ, Primož. Dinaric fir-beech forests in Slovenia : effects of forest management on carbon and biodiversity : predavanje na konferenci Cooperation China-Slovenia in the Field of Forestry, Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, 16. 5.-18. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 5090214]

3.25 Druga izvedena dela

78. KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, KERMAVNAR, Janez. (Potencialno) invazivne rastlinske vrste v gozdovih : predavanje na usposabljanju Kako se odzvati na tujerodne vrste v Gozdu?, namenjeno organizacijam in podjetjem povezanih z gozdom in gozdarstvom za sodelovanje v Sistemu za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na invazivne tujerodne vrste v gozdu - ZOHO, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, 6. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 5042342]
79. MARINŠEK, Aleksander, KUTNAR, Lado, KAVČIČ, Andreja, DE GROOT, Maarten, KERMAVNAR, Janez. Uporaba aplikacije Invazivke : predavanje na usposabljanju Kako se odzvati na tujerodne vrste v Gozdu?, namenjeno organizacijam in podjetjem povezanih z gozdom in gozdarstvom za sodelovanje v Sistemu za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na invazivne tujerodne vrste v gozdu - ZOHO, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, 6. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 5042598]
80. KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, KUS VEENVLIET, Jana, KERMAVNAR, Janez, VEENVLIET, Paul. Popis (potencialno) invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v urbanem gozdu Ljubljane : predstavitev rastlinskih vrst z Opozorilnega seznama - Life Artemis : predavanje za usposabljanje prostovoljcev, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, 24. avg. 2017. [COBISS.SI-ID 4861606]
81. KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, ELER, Klemen, KUS VEENVLIET, Jana, KERMAVNAR, Janez, VEENVLIET, Paul. Predstavitev rastlinskih vrst z Opozorilnega in Opazovalnega seznama - Life Artemis : predavanje za usposabljanje prostovoljcev, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, 17. avg. 2017. [COBISS.SI-ID 4861862]
82. KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, JOGAN, Jernej, ELER, Klemen, KUS VEENVLIET, Jana, KERMAVNAR, Janez. Terenski del usposabljanja s prepoznavanjem vrst z Opozorilnega in Opazovalnega seznama Life Artemis : izobraževanje prostovoljcev, Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Ljubljana, 24. avg. 2017. [COBISS.SI-ID 4862118]
83. MARINŠEK, Aleksander, KUTNAR, Lado, KERMAVNAR, Janez. Tujerodne rastlinske vrste : opozorilni in opazovalni seznam (LIFE ARTEMIS) : predavanje na delavnici Usposabljanje za sodelovanje v sistemu za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdu - za strokovnjake v gozdarstvu in na drugih strokovnih področjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami, v okviru projekta LIFE ARTEMIS, Območna enota Bled, Bled, 13. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4940454]
84. MARINŠEK, Aleksander, KUTNAR, Lado, KERMAVNAR, Janez. Tujerodne rastlinske vrste : opozorilni in opazovalni seznam (LIFE ARTEMIS) : predavanje na delavnici Usposabljanje za sodelovanje v sistemu za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdu - za strokovnjake v gozdarstvu in na drugih strokovnih področjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami, v okviru projekta LIFE ARTEMIS, Območna enota Celje, Žalec, 28. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 4941990]
85. MARINŠEK, Aleksander, KUTNAR, Lado, KERMAVNAR, Janez. Tujerodne rastlinske vrste : opozorilni in opazovalni seznam (LIFE ARTEMIS) : predavanje na delavnici Usposabljanje za sodelovanje v sistemu za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdu - za strokovnjake v gozdarstvu in na drugih strokovnih področjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami, v okviru projekta LIFE ARTEMIS, Območna enota Kranj, Kranj, 23. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 4941478]
86. MARINŠEK, Aleksander, KUTNAR, Lado, KERMAVNAR, Janez. Tujerodne rastlinske vrste : opozorilni in opazovalni seznam (LIFE ARTEMIS) : predavanje na delavnici Usposabljanje za sodelovanje v sistemu za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdu - za strokovnjake v gozdarstvu in na drugih strokovnih področjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami, v okviru projekta LIFE ARTEMIS, Območna enota Ljubljana, Ljubljana, 21. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 4940966]
87. MARINŠEK, Aleksander, KUTNAR, Lado, KERMAVNAR, Janez. Tujerodne rastlinske vrste : opozorilni in opazovalni seznam (LIFE ARTEMIS) : predavanje na delavnici Usposabljanje za sodelovanje v sistemu za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdu - za strokovnjake v gozdarstvu in na drugih strokovnih področjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami, v okviru projekta LIFE ARTEMIS, Območna enota Murska Sobota, Srednja Bistrica 29. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 4941734]
88. MARINŠEK, Aleksander, KUTNAR, Lado, KERMAVNAR, Janez. Tujerodne rastlinske vrste : opozorilni in opazovalni seznam (LIFE ARTEMIS) : predavanje na delavnici Usposabljanje za sodelovanje v sistemu za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdu - za strokovnjake v gozdarstvu in na drugih strokovnih področjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami, v okviru projekta LIFE ARTEMIS, Območna enota Novo mesto, Novo mesto, 20. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 4940710]
89. MARINŠEK, Aleksander, KUTNAR, Lado, KERMAVNAR, Janez. Tujerodne rastlinske vrste : opozorilni in opazovalni seznam (LIFE ARTEMIS) : predavanje na delavnici Usposabljanje za sodelovanje v sistemu za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdu - za strokovnjake v gozdarstvu in na drugih strokovnih področjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami, v okviru projekta LIFE ARTEMIS, Območna enota Postojna, Postojna, 22. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 4941222]
90. KERMAVNAR, Janez, KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander. Tujerodne rastlinske vrste : opozorilni in opazovalni seznam (LIFE ARTEMIS) : predavanje na delavnici Usposabljanje za sodelovanje v sistemu za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdu - za strokovnjake v gozdarstvu in na drugih strokovnih področjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami, v okviru projekta LIFE ARTEMIS, Območna enota Maribor, Maribor, 7. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 4942758]
91. KERMAVNAR, Janez, KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander. Tujerodne rastlinske vrste : opozorilni in opazovalni seznam (LIFE ARTEMIS) : predavanje na delavnici Usposabljanje za sodelovanje v sistemu za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdu - za strokovnjake v gozdarstvu in na drugih strokovnih področjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami, v okviru projekta LIFE ARTEMIS, Območna enota Slovenj Gradec, Slovenj Gradec, 5. 7. 2017. [COBISS.SI-ID 4942246]
92. KERMAVNAR, Janez, KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander. Tujerodne rastlinske vrste : opozorilni in opazovalni seznam (LIFE ARTEMIS) : predavanje na delavnici Usposabljanje za sodelovanje v sistemu za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdu - za strokovnjake v gozdarstvu in na drugih strokovnih področjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami, v okviru projekta LIFE ARTEMIS, Območna enota Tolmin, Nova Gorica, 6. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 4942502]
93. KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, KERMAVNAR, Janez. Tujerodne rastlinske vrste : opozorilni in opazovalni seznam (LIFE ARTEMIS) : predavanje na delavnici Usposabljanje za sodelovanje v sistemu za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdu - za strokovnjake v gozdarstvu in na drugih strokovnih področjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami, v okviru projekta LIFE ARTEMIS, Območna enota Kočevje, Kočevje, 31. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 4939430]
94. KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, KERMAVNAR, Janez. Tujerodne rastlinske vrste : opozorilni in opazovalni seznam (LIFE ARTEMIS) : predavanje na delavnici Usposabljanje za sodelovanje v sistemu za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdu - za strokovnjake v gozdarstvu in na drugih strokovnih področjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami, v okviru projekta LIFE ARTEMIS, Območna enota Kostanjevica, Brežice, 14. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 4939942]
95. KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, KERMAVNAR, Janez. Tujerodne rastlinske vrste : opozorilni in opazovalni seznam (LIFE ARTEMIS) : predavanje na delavnici Usposabljanje za sodelovanje v sistemu za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdu - za strokovnjake v gozdarstvu in na drugih strokovnih področjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami, v okviru projekta LIFE ARTEMIS, Območna enota Nazarje, Nazarje, 20. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 4940198]
96. KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, KERMAVNAR, Janez. Tujerodne rastlinske vrste : opozorilni in opazovalni seznam (LIFE ARTEMIS) : predavanje na delavnici Usposabljanje za sodelovanje v sistemu za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdu - za strokovnjake v gozdarstvu in na drugih strokovnih področjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami, v okviru projekta LIFE ARTEMIS, Območna enota Sežana, Dolenja vas, 2. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 4939686]
97. KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, ELER, Klemen, KUS VEENVLIET, Jana, KERMAVNAR, Janez. Usposabljanje s prepoznavanjem vrst z Opozorilnega in Opazovalnega seznama Life Artemis : izobraževanje prostovoljcev, Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Ljubljana, 17. avg. 2017. [COBISS.SI-ID 4862374]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

98. Informacijski sistem FOR-PLAT. FERLAN, Mitja (urednik), HLADNIK, Jože (urednik), KERMAVNAR, Janez (urednik), KOZAMERNIK, Erika (urednik), LEVANIČ, Tom (urednik), MARINŠEK, Aleksander (urednik), SIMONČIČ, Primož (urednik), ŠTEFANIČ, David (urednik), ŽLINDRA, Daniel (urednik), VILHAR, Urša (urednik). Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2022-. ISSN 2820-4735. http://forplat.net/. [COBISS.SI-ID 113647875]

Recenzent

99. VESELIČ, Živan, BABIJ, Valerija, DAKSKOBLER, Igor, KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, ROZMAN, Andrej. Priročnik za razpoznavanje gozdnih rastiščnih tipov. Ljubljana: Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba, 2022. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-6142-33-5. [COBISS.SI-ID 107650051]
100. Applied vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science. KERMAVNAR, Janez (recenzent 2019, 2021). [Tiskana izd.]. Uppsala: Opulus Press, 1998-. ISSN 1402-2001. http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1654-109X. [COBISS.SI-ID 10661421]
101. Atmosphere. KERMAVNAR, Janez (recenzent 2021). Basel: MDPI AG, 2010-. ISSN 2073-4433. http://www.mdpi.com/journal/atmosphere, http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:ch:bel-187315, http://www.e-helvetica.nb.admin.ch/directAccess?callnumber=bel-187315. [COBISS.SI-ID 522992153]
102. Forest Ecology and Management. KERMAVNAR, Janez (recenzent 2021). [Print ed.]. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0378-1127. http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127. [COBISS.SI-ID 25479680]
103. Scandinavian journal of forest research. KERMAVNAR, Janez (recenzent 2020). [Tiskana izd.]. Stockholm: Scandinavian University Press, 1986-. ISSN 0282-7581. http://firstsearch.oclc.org/dbname=ECO;journal=0282-7581;screen=info;done=referer;FSIP, http://www.ingentaconnect.com/content/tandf/sfor, http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=BD6&site=ehost-live. [COBISS.SI-ID 502694]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 25. 10. 2022