COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Martina Ozbič [19321]Osebna bibliografija za obdobje 1988-2022

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OZBIČ, Martina, BERNHARDT, Barbara May. Complexity resolved : profile of a Slovenian child with protracted phonological development over an intervention period. Clinical linguistics & phonetics. [Online ed.]. 2022, vol. 36, iss. 9, str. 765-778, tabele, graf. prikazi. ISSN 1464-5076. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02699206.2021.2010241, DOI: 10.1080/02699206.2021.2010241. [COBISS.SI-ID 120646147], [JCR, SNIP, WoS do 9. 9. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 26. 9. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
2. MARINI, Andrea, OZBIČ, Martina, MAGNI, Rita, VALERI, Giovanni. Toward a definition of the linguistic profile of children with autism spectrum disorder. Frontiers in psychology. May 2020, vol. 11, art. 808, 1 datoteka pdf (13 str.), tabele. ISSN 1664-1078. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00808/full, https://www.frontiersin.org/research-topics/11742/autism-innovations-and-future-directions-in-psychological-research, DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00808. [COBISS.SI-ID 14504195], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,75, Scopus do 5. 3. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
3. BIDER PETELIN, Ivanka, OZBIČ, Martina. The structure of preliteracy competence in children aged five to seven years. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. prosinac 2020, vol. 56, br. 2, str. 1-18, tabele. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 47350531], [SNIP]
4. RUHL, Nadja, POLKINA, Darya, GOROBETS, Elena, OZBIČ, Martina, MARINI, Andrea. A characterization of language development in heritage speakers. International journal of bilingual education and bilingualism. 2020, 1-17 str., tabele. ISSN 1747-7522. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13670050.2020.1774494, DOI: 10.1080/13670050.2020.1774494. [COBISS.SI-ID 69278979], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
5. MARINI, Andrea, PICCOLO, Barbara, TAVERNA, Livia, BERGINC, Moira, OZBIČ, Martina. The complex relation between executive functions and language in preschoolers with developmental language disorders. International journal of environmental research and public health. [Online ed.]. Mar. 2020, vol. 17, iss. 5, str. 1-14, tabele. ISSN 1660-4601. https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1772, DOI: 10.3390/ijerph17051772. [COBISS.SI-ID 9802136], [JCR, SNIP, WoS do 29. 8. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,80, Scopus do 19. 8. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
6. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, May Barbara, MUZNIK, Mojca, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Word-initial rhotics in Slovenian 4-year-olds with typical versus protracted phonological development. Clinical linguistics & phonetics. [Online ed.]. 2018, vol. 32, issue 5/6, str. 523-543, tabele, graf. prikazi. ISSN 1464-5076. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02699206.2017.1359854?needAccess=true, DOI: 10.1080/02699206.2017.1359854. [COBISS.SI-ID 11770185], [JCR, SNIP, WoS do 19. 9. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 28. 9. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
7. SKUBIC, Darija, OZBIČ, Martina. Samoglasniki v stiku : primer slovensko-italijanskih dvojezičnih govork. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 63, št. 1, str. [3]-18, [131], tabele. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 11994697], [SNIP, Scopus]
8. MCLEOD, Sharynne, VERDON, Sarah, OZBIČ, Martina, et al. Tutorial : speech assessment for multilingual children who do not speak the same language(s) as the speech-language pathologist. American journal of speech-language pathology. 2017, vol. 26, issue 3, str. 691-708. ISSN 1558-9110. http://ajslp.pubs.asha.org/epdf.aspx?doi=10.1044/2017_ajslp-15-0161, DOI: 10.1044/2017_AJSLP-15-0161. [COBISS.SI-ID 11556681], [JCR, SNIP, WoS do 22. 9. 2022: št. citatov (TC): 40, čistih citatov (CI): 40, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,41, Scopus do 4. 8. 2022: št. citatov (TC): 44, čistih citatov (CI): 44, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,65]
9. NADERIFAR, Ehsan, GHORBANI, Ali, MORADI, Negin, ANSARI, Hossein, AGHADOOST, Ozra, ASADOLLAHPOUR, Faezeh, OZBIČ, Martina. Evaluation of formant frequencies in Persian speaking children with different degrees of hearing loss. Shiraz E medical journal. 2017, vol. 18, no. 7, 7 str. (pdf), tabele, graf. prikaza. ISSN 1735-1391. http://emedicalj.neoscriber.org/en/articles/13094.html, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4521, DOI: 10.5812/semj.13094. [COBISS.SI-ID 11609161], [SNIP, Scopus do 7. 3. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,43]
10. ŠMID, Marjeta, OZBIČ, Martina. Latentna struktura pripoznanja v izobraževalnih programih za otroke s posebnimi potrebami. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 27, št. 3/4, str. 175-200, 244-245, tabele. ISSN 1581-6036. [COBISS.SI-ID 2995031]
11. KANALEC, Tjaša, OZBIČ, Martina. Ustrezno razvite predopismenjevalne spretnosti v predšolskem obdobju kot ključni dejavnik za kasnejšo šolsko učno uspešnost. Šolsko svetovalno delo : revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih. 2016, letn. 20, št. 3/4, str. 23-34, ilustr. ISSN 1318-8267. [COBISS.SI-ID 11482441]
12. ŠMID, Marjeta, OZBIČ, Martina. Dejavniki sodelovanja pri oblikovanju podpornega okolja ob upoštevanju koncepta pripoznanja. Vodenje v vzgoji in izobraževanju. 2015, letn. 13, [št.] 3, str. 3-22, 131, tabele. ISSN 1581-8225. [COBISS.SI-ID 10881609]
13. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina. Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju : slovenščina = Intelligibility scale of everyday speech : slovene. Defektologica slovenica : revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije. jun. 2013, vol. 21, no. 1, str. 24-33, tabele, graf. prikaza. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 10367305]
14. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina. Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju = Intelligibility in context scale (ICS) : slovenščina. Komunikacija : bilten Društva logopedov Slovenije. jun. 2013, leto 2, št. 3, str. 28-34, ilustr., tabele. ISSN 2335-2779. [COBISS.SI-ID 9672009]
15. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, ZVER, Petra, NOVŠAK BRCE, Jerneja, VALIŠER, Aleksander. Zgodnje prepoznavanje morebitnih učnih težav pred vstopom v šolo z vprašalnikom za vzgojitelje in učitelje. Vodenje v vzgoji in izobraževanju. 2012, letn. 10, [št.] 2, str. 23-37, 139, tabele. ISSN 1581-8225. [COBISS.SI-ID 9388873]
16. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Vowel formant values in hearing and hearing-impaired children : a discriminant analysis. Deafness & education international. 2010, vol. 12, no. 2, str. 99-128. ISSN 1464-3154. [COBISS.SI-ID 8297289], [SNIP, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,50]
17. RAPAIĆ, Dragan, NEDOVIĆ, Goran, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav. Motorično vedenje oseb s posebnimi potrebami. Defektologica slovenica : revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije. apr. 2010, letn. 18, št. 1, str. 7-28. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 8669513]
18. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Voice quality, articulation, nasality, prosody and overall intelligibility in the speech of subjects with hearing impairment. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 2010, vol. 46, br. 1, str. 41-56. ISSN 1331-3010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=4478. [COBISS.SI-ID 8427593], [SNIP, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
19. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša. Complex imitation of gestures in school-aged children with learning difficulties. Kinesiology : international scientific journal of kinesiology and sport. [English ed.]. June 2010, vol. 42, no. 1, str. 44-55. ISSN 1331-1441. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=82639. [COBISS.SI-ID 8360265], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,50]
20. OZBIČ, Martina. Comparative analysis of speech factors in deaf speech with voice and speech functions of the international classification of functioning, disability and health. Defektologica slovenica : revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije. apr. 2009, letn. 17, št. 1, str. 55-70. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 8668233]
21. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Nočejo ali ne zmorejo? : glasbeno udejstvovanje pri otrocih s PPPU. Glasba v šoli in vrtcu : revija za glasbene dejavnosti v vrtcu, za glasbeni pouk v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah ter za zborovstvo. 2009, leto 14, št. 1, str. 36-41. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 1214844]
22. OZBIČ, Martina, STREKELJ, Anja. Vzroki neuspešnosti pri nareku pri dvojezičnih učencih z učnimi težavami. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2009, letn. 24, št. 2, str. 117-130. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 8019785], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
23. FILIPČIČ, Tjaša, OZBIČ, Martina. Prediction of learning difficulties with the test of complex imitation of movement. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008, vol. 38, no. 4, str. 25-29, ilustr. ISSN 1212-1185. [COBISS.SI-ID 7855177]
24. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Otroci z nižjimi izobraževalnimi dosežki in dosežki pri ritmičnih nalogah. Defektologica slovenica : revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije. september 2008, letn. 16, št. 2, str. 55-75. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 7936329]
25. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša, KOGOVŠEK, Damjana. Športna aktivnost učencev z nižjimi izobraževalnimi dosežki v osnovni šoli. Defektologica slovenica : revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije. september 2008, letn. 16, št. 2, str. 7-24. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 7935561]
26. STREKELJ, Anja, OZBIČ, Martina. Uspešnost pri zapisu slovenskega in italijanskega nareka pri dvojezičnih učencih na Primorskem, v Italiji in Sloveniji. Defektologica slovenica : revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije. april 2008, letn. 16, št. 1, str. 7-29. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 7709513]
27. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. An acoustic comparison of formant frequencis in individuals with normal hearing, profound and severe hearing impairment. Investigationes Linguisticae. december 2008, vol. 16, str. 150-162. ISSN 1733-1757. http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/pdf/Martina_Ozbic_inve16.pdf. [COBISS.SI-ID 7877449]
28. OZBIČ, Martina. Primerjalna analiza faktorjev latentnega prostora govora gluhih oseb s funkcijami glasu in govora Mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti, invalidnosti in zdravja. Defektologica slovenica : revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije. april 2007, letn. 15, št. 1, str. 23-41. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 7295049]
29. OZBIČ, Martina. Slušni prediktorji razumljivosti govorjenja seb z motnjo sluha. Defektologica slovenica : revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije. september 2007, letn. 15, št. 2, str. 23-40. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 7426377]
30. OZBIČ, Martina. Glasbo gledam, vidim, tipam, božam, gibam, slišim in poslušam : glasba za osebe z motnjo sluha. Glasba v šoli in vrtcu : revija za glasbene dejavnosti v vrtcu, za glasbeni pouk v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah ter za zborovstvo. 2007, letn. 12, št. 2, str. 28-51, ilustr. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 7178313]
31. OZBIČ, Martina, DONDA, Valerija, KOGOVŠEK, Damjana. Razvojna disleksija in dvojezičnost. Defektologica slovenica : revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije. december 2004, letn. 12, št. 3, str. 27-52. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 6046793]
32. OZBIČ, Martina. Govorna produkcija in slušna percepcija oseb z motnjo sluha : korelacije med stopnjo izgube sluha in formanti samoglasnikov. Defektologica slovenica : revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije. september 2000, letn. 8, št. 2, str. 7-26. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 4071241]
33. OZBIČ, Martina. Akustična spektralna FFT analiza samoglasniškega sistema slovenskega jezika pri tržaških Slovencih. Defektologica slovenica : revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije. april 1998, let. 6, št. 1, str. 22-51. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 2651465]
34. OZBIČ, Martina. Razmerja med formanti samoglasnikov matične in tržaške slovenščine. Uporabno jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije. 1998, št. 6, str. 124-135, tabele, grafikoni. ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 6693965]
35. OZBIČ, Martina. Razvojna konstruktivna dispraksija in ritmična sposobnost. Defektologica slovenica : revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije. december 1995, 3, št. 2, str. 31-43. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 59885568]

1.02 Pregledni znanstveni članek

36. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav. Inkluzivna praksa gluhih/naglušnih oseb v vzgojno-izobraževalnem sistemu Republike Slovenije. Sodobna pedagogika. 2009, letn. 60, št. 1, str. 392-409. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 7781193]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

37. BIDER PETELIN, Ivanka, OZBIČ, Martina. Razvoj fonološkega zavedanja. Bilten Bravo. avg. 2021, letn. 17, št. 34, str. 24-34, tabele. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 83476995]
38. OZBIČ, Martina. Uspešnost treninga metajezikovnega zavedanja in verbalnega fonološkega spomina pri mladostnikih z disleksijo, osnovanega na nelinearni fonologiji : študija primera. Bilten Bravo. avg. 2019, letn. 15, št. 30, str. 23-35, ilustr. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 9728664]

1.04 Strokovni članek

39. OZBIČ, Martina. Gilles de la Tourettov sindrom in specifične učne težave. Bilten Bravo. jan. 2020, letn. 16, št. 31, str. 44-61. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 9797784]
40. OZBIČ, Martina. Tourettov sindrom ter govor, jezik in komunikacija. Bilten Bravo. jul. 2020, letn. 16, št. 32, str. 33-52. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 26492675]
41. OZBIČ, Martina. Od recepcije skozi percepcijo do razumevanja in uporabe jezika. Cogito : strokovno-informativni bilten. 2019, št. 14, str. 75-80. ISSN 1580-2175. [COBISS.SI-ID 21675267]
42. TERČON, Jerneja, OZBIČ, Martina. Nadarjeni predšolski otroci s tveganjem za pojav specifičnih učnih težav. Bilten Bravo. jun. 2016, letn. 12, št. 24, str. 71-78, ilustr. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 11106121]
43. KANALEC, Tjaša, OZBIČ, Martina. Predšolsko obdobje - zgodnja obravnava - se res zavedamo, kako in kaj je pomembno?. Bilten Bravo. dec. 2016, leto 12, št. 25, str. 35-40. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 1401416]
44. OZBIČ, Martina. Pomen opazovanja otrok ter preventive učnih težav pred vstopom v šolo. Koledar : za leto ... 2016, str. 134-140, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 10839881]
45. OZBIČ, Martina. Večjezičnost v logopediji in ocenjevanje večjezičnega govorca. Komunikacija : bilten Društva logopedov Slovenije. mar. 2014, leto 3, št. 5, str. 13-26. ISSN 2335-2779. [COBISS.SI-ID 10006345]
46. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul. Analiza fonološkega razvoja otrok : mere ujemanja. Komunikacija : bilten Društva logopedov Slovenije. jun. 2014, leto 3, št. 6, str. 28-39, tabele. ISSN 2335-2779. [COBISS.SI-ID 10087753]
47. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, ZVER, Petra. Šibka in močna področja otrok : zgodnje prepoznavanje kazalnikov učnih težav ter močnih področij pred vstopom v šolo s pomočjo vprašalnika za učitelje in vzgojitelje : prvi podatki iz pilotske študije. Bilten Bravo. dec. 2011, letn. 7, št. 15, str. 11-17. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 9086793]
48. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Igre za razvoj glasovnega (fonološkega) zavedanja ter za govorni (verbalni) spomin. Bilten Bravo. jan. 2006, letn. 2, št. 3, str. 26-29, ilustr. ISSN 1854-0929. http://www.drustvo-bravo.si/web/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=42. [COBISS.SI-ID 6682953]
49. OZBIČ, Martina. Magično število 9. Bilten Bravo. julij 2006, letn. 2, št. 4, str. 45. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 7357257]
50. OZBIČ, Martina. Razvojna dispraksija - kako pomagati?. Defektologica slovenica : revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije. april 2006, letn. 14, št. 1, str. 37-61. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 6755657]
51. OZBIČ, Martina. Primerjalna analiza statusa oseb z motnjo sluha : manjšinski, deficitarni ali priseljeniški?. Defektologica slovenica : revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije. december 2005, letn. 13, št. 3, str. 43-53. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 6555977]
52. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Vaje za fonološko in grafemsko zavedanje ter verbalni spomin. Defektologica slovenica : revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije. december 2005, letn. 13, št. 3, str. 70-75. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 6556489]
53. OZBIČ, Martina. Delovanje možganov dvojezične osebe. Defektologica slovenica : revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije. september 1999, letn. 7, št. 2, str. 31-51. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 3499593]
54. OZBIČ, Martina. Novomeška pomlad in Marij Kogoj : beseda in glasba se dopolnjujeta. Mladika, Rast : mladinska priloga Mladike. 1992, let. 36, št. 3-10. ISSN 1124-657X, ISSN 2039-9316. [COBISS.SI-ID 5537591]

1.05 Poljudni članek

55. OZBIČ, Martina. Dedek in babica - b in d. Bilten Bravo. julij 2007, letn. 3, št. 6, str. 23, ilustr. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 7356745]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

56. OZBIČ, Martina. Prepoznavanje razvojne dispraksije in pomoč otrokom z dispraksijo. V: KAVKLER, Marija (ur.). Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - spodbujanje, podpiranje in učinkovita pomoč : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2006. Str. 96-102. ISBN 961-91532-2-7, ISBN 978-961-91532-2-2. [COBISS.SI-ID 6764361]
57. OZBIČ, Martina. L'impianto cocleare ed il trattamento logopedico : i fattori rilevanti per la previsione dei risultati. V: BORGO, Laura (ur.). La specificitá logopedica : valutazione e bilancio : atti del V Convegno Nazionale della Federazione Logopedisti Italiani, Padova, 19-20-21 novembre 1998. 1a ed. Tirrenia: Edizioni del Cerro, 1999. Str. 224-229. Studi e ricerche, 13. ISBN 88-8216-051-3. [COBISS.SI-ID 3225929]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

58. KOLARIČ, Ana, OZBIČ, Martina, SICHERL-KAFOL, Barbara. Didaktični model spodbujanja pevskega razvoja otroka z [D!]downovim sindromom. V: SCHMIDT, Majda (ur.), RUS KOLAR, Danijela (ur.), KRANJEC, Eva (ur.). Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju : konferenčni zbornik. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. Str. 331-345, graf. prikazi. ISBN 978-961-286-161-2. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/337, DOI: 10.18690/978-961-286-161-2.26. [COBISS.SI-ID 12013641]
59. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. Ekstravertnost pri predšolskih otrocih, ki jecljajo. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. Str. 49-64, tabele. ISBN 978-961-253-194-2. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2016_znanstvena-in-strokovna-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 11239241]
60. KOGOVŠEK, Damjana, VOVK, Mihaela, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid. Alternative and augmentative communication as a basic skill module for SLT students = Alternativna i augmentativna komunikacija kao osnovni modul za studente logopedije. V: NIKOLIĆ, Snežana (ur.), ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Actual defectological practice : international thematic collection of papers = Aktuelna defektološka praksa : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015. Str. 247-258, ilustr., tabele. ISBN 978-86-913605-7-3. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/zbornik%20radova%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10516553]
61. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul, MUZNIK, Mojca. Variabilnost izgovora kot ovira pri avtomatskem prepoznavanju govora : primer epenteze, epiteze in proteze v govoru slovenskih predšolskih otrok. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije : zbornik 17. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2014, 9. - 10. oktober 2014, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek G = Language technologies : proceedings of the 17th International Multiconference Information Society - IS 2014, October 9th - 10th, 2014, Ljubljana, Slovenia : volume G. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2014. Str. 169-174, tabele. ISBN 978-961-264-077-4. http://is.ijs.si/zborniki/2014_IS_CP_Volume-G_%28LT%29.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2811. [COBISS.SI-ID 10549833]
62. NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Vprašalnik za oblikovanje profila predšolskega otroka pred vstopom v šolo : predstavitev preliminarne raziskave. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), et al. Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014. Str. 171-175. ISBN 978-961-92931-4-0. [COBISS.SI-ID 10240073]
63. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja. Fonološki procesi slovenskih predšolskih otrok = Phonological processes of Slovenian preschool children. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014. Str. 268-274, tabele. ISBN 978-961-93662-3-3. [COBISS.SI-ID 10348873]
64. OZBIČ, Martina, SKUBIC, Darija, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Opazovanje potencialno nadarjenih otrok pred vstopom v šolo = Observation of potentially gifted children before entering school. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014. Str. 366-374. ISBN 978-961-93662-3-3. [COBISS.SI-ID 10349385]
65. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul. Transkripcija govora kot osnovna veščina za natančen zapis in analizo govora : primer poučevanja študentov logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani = Transcription of speech as a fundamental skill for a detailed description and analysis of the speech : a case study of teaching speech and language therapist and teachers for the deaf at Faculty of Education Ljubljana. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014. Str. 488-494. ISBN 978-961-93662-3-3. [COBISS.SI-ID 10349129]
66. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽELJAN, Irena, BRECELJ, Irena, LESAR, Barbara, DORNIK, Irena, ŠKVOR, Jana. Sociopragmatične spretnosti ter razumljivost govora otrok s polževim vsadkom. V: WERDONIG, Alenka (ur.). Zbornik referatov 5. slovenskega posveta o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom, Maribor, 10., 11. oktober 2014 = Congress proceedings of the 5th Slovene Conference on Rehabilitation of Persons with Cochlear Implants, Maribor, 10th, 11th October 2014. Maribor: Center za sluh in govor, 2014. Str. 80-83, tabeli. ISBN 978-961-91901-6-6. [COBISS.SI-ID 10273865]
67. NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Ocenjevanje otrokovih veščin pred vstopom v šolo = Assessment of childrenʼs skills before starting school. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2013. Str. 224-231, tabela, graf. prikaz. ISBN 978-961-93189-9-7. [COBISS.SI-ID 9889865]
68. OZBIČ, Martina, PENKO, Barbara, KOGOVŠEK, Damjana. Asertivnost in responzivnost od 12 do 18 mesecev starih slovenskih otrok. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami = Early detection and intervention of people with speech and language disorders : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011. Str. 91-96. ISBN 978-961-90022-1-6. [COBISS.SI-ID 9009225]
69. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KLANČAR, Tjaša, JEVŠNIKAR, Maja, JAUŠEVAC, Marika. Dvojezični test za afazijo - slovensko-italijanska različica. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami = Early detection and intervention of people with speech and language disorders : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011. Str. 168-173. ISBN 978-961-90022-1-6. [COBISS.SI-ID 9010761]
70. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, Barbara Handford, KOŠIR, Stanislav, ZIMIC, Mojca. Medjezikovna študija zapoznelega fonološkega razvoja : pilotska študija za slovenščino. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami = Early detection and intervention of people with speech and language disorders : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011. Str. 129-135. ISBN 978-961-90022-1-6. [COBISS.SI-ID 9010505]
71. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, ZVER, Petra. Nadarjeni otroci z učnimi težavami : zgodnje prepoznavanje pred vstopom v šolo z vprašalnikom za učitelje in vzgojitelje. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami = Early detection and intervention of people with speech and language disorders : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011. Str. 122-128. ISBN 978-961-90022-1-6. [COBISS.SI-ID 9010249]
72. PENKO, Barbara, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Prve geste, prve besede, prve povedi : analiza govornega, jezikovnega in komunikacijskega razvoja otrok od 11 do 36 mesecev starosti. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami = Early detection and intervention of people with speech and language disorders : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011. Str. 85-90. ISBN 978-961-90022-1-6. [COBISS.SI-ID 9008969]
73. KOGOVŠEK, Damjana, ŠUŠTAR, Mirjam, OZBIČ, Martina. Razumevanje govora predšolskih otrok v starsoti 3 do 5 let. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami = Early detection and intervention of people with speech and language disorders : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011. Str. 111-116. ISBN 978-961-90022-1-6. [COBISS.SI-ID 9009993]
74. PENKO, Barbara, KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina. Sociopragmatične veščine in govorno vedenje slovensko govorečih otrok : primerjalna analiza od 20 do 36 mesecev starih otrok z govorno-jezikovnim zaostankom in otrok s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami = Early detection and intervention of people with speech and language disorders : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011. Str. 103-109. ISBN 978-961-90022-1-6. [COBISS.SI-ID 9009737]
75. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. The latent space of speech in deaf people : spoken language as a second language. International association of logopedics and phoniatrics. 6 str. http://www.ialp.info/Selected-papers-Cyprus-Symposium-2009-pg16341.html. [COBISS.SI-ID 8364617]
76. UMANSKI, Daniil, KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, SCHILLER, Niels Olaf. Development of a voice-based rhythm game for training speech motor skills of children with speech disorders. International conference series on disability, virtual reality and associated technologies. 8 str. http://www.icdvrat.reading.ac.uk/2010/papers/ICDVRAT2010_S09_N01_Umanski_etal.pdf. [COBISS.SI-ID 8429129]
77. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Differences between frequencies of formants F1 and F0 and F2 in children with normal hearing and profound or severe hearing impairment. V: PAPATHANASIOU, Ilias (ur.). Proceedings. Athens: Panhellenic Association of Logopedists, 2010. Str. 136-142. [COBISS.SI-ID 8428617]
78. OZBIČ, Martina, STARC, Igor. Igranje glasbil - motorični izziv?. V: PIŠOT, Rado (ur.), et al. Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : prispevki = Contemporary views on the motor development of a child : the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010. Str. 281-284. ISBN 978-961-6328-84-5. [COBISS.SI-ID 8486217]
79. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša, KOGOVŠEK, Damjana, STARC, Igor. Povezanost učnih težav na področju branja in pisanja ter ritmičnih sposobnosti. V: PIŠOT, Rado (ur.), et al. Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : prispevki = Contemporary views on the motor development of a child : the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010. Str. 278-280. ISBN 978-961-6328-84-5. [COBISS.SI-ID 8485961]
80. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, FILIPČIČ, Tjaša, STARC, Igor. Možnost odkrivanja specifičnih učnih težav s pomočjo nejezikovnih ritmičnih in praksičnih preizkusov. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), et al. Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010. Str. 109-116. ISBN 978-961-92931-0-2. [COBISS.SI-ID 8468809]
81. OZBIČ, Martina, FERLUGA, Valentina, KOGOVŠEK, Damjana. Preventiva specifičnih učnih težav v predšolski dobi in prvem razredu osnovne šole. V: HOČEVAR, Andreja (ur.), MAŽGON, Jasna (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2010. Str. 69-88. ISBN 978-961-91792-5-3. [COBISS.SI-ID 8288329]
82. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Vrednosti formantov slovenskih samoglasnikov pri od 5 do 9 let starih otrocih : referenčne vrednoti za slišeče, naglušne in gluhe otroke. V: BRUMEC, Milan (ur.). Zbornik referatov 4. slovenskega posveta o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom z mednarodno udeležbo, 12.-13. november 2010, Kongresni center Hotel Habakuk = Congress proceedings of The 4th Slovene Conference on Rehabilitation of Persons with Cochlear Implants with International Participation, November 12th-13th, 2010, Habakuk Convention Centre, Maribor, Slovenija. Maribor: Center za sluh in govor, 2010. Str. 59-63, ilustr. ISBN 978-961-91901-3-5. [COBISS.SI-ID 8528969]
83. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, UMANSKI, Daniil. Formant frequencies in children with normal hearing and profound or severe hearing impairments. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Zbornik Sedme konference Jezikovne tehnologije, 14. do 15. oktober 2010, [Ljubljana, Slovenia] : zbornik 13. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2010, zvezek C = Proceedings of the Seventh Language Technologies Conference, October 14th-15th, 2010, Ljubljana, Slovenia : proceedings of the 13th International Multiconference Information Society - IS 2010, volume C. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2010. Str. 89-94. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-026-2. ISSN 1581-9973. http://nl.ijs.si/isjt10/JezikovneTehnologije2010.pdf. [COBISS.SI-ID 8511817]
84. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Segmentalne in suprasegmentalne značilnosti govora ter govorna razumljivost slovenskih gluhih in naglušnih oseb. V: OREL, Mojca (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti = The new vision of future technologies : [zbornik celotnih prispevkov]. Ljubljana: Evropska hiša, 2009. Str. 394-415. ISBN 978-961-91676-4-9. http://www2.arnes.si/~morel/zivljenje/Zbornik%20celotnih%20prispevkov%20mednarodne%20konference%20InfoKomTeh%202009%201.pdf. [COBISS.SI-ID 8030025]
85. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav. Logoped in govorno-jezikovne motnje, učne težave, specifične učne težave, primanjkljaji na posameznih področjih učenja. V: HOČEVAR, Andreja (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2009. Str. 367-376. ISBN 978-961-91792-3-9. [COBISS.SI-ID 7785289]
86. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša. Posnemanje kompleksnih gibov dlani kot prediktor šolske uspešnosti v prvi triadi osnovne šole. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna, špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja = The physical education related to the qualitative education : zbornik prispevkov = proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Znanstveno raziskovalno središče; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2008. Str. 380-389, ilustr. ISBN 978-961-253-031-0. [COBISS.SI-ID 7567689]
87. OZBIČ, Martina. Razmišljanje o PV. V: HERNJA, Nada (ur.). Zbornik referatov 3. slovenskega posveta o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom, Maribor - Slovenija, 10.-11. november 2006. Maribor: Center za sluh in govor, 2006. Str. 151-152. ISBN 961-91901-0-6. [COBISS.SI-ID 6810185]
88. OZBIČ, Martina. Govorna produkcija i slušna percepcija osoba oštećena sluha : korelacije između stupnja gubitka sluha i formanata samoglasnika. V: VAROŠANEC ŠKARIĆ, Gordana (ur.). Glas : zbornik radova = Voice : proceedings. Zagreb: Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta: Hrvatsko filološko društvo, 2003. Str. 152-157. ISBN 953-175-190-0. [COBISS.SI-ID 5546313]
89. HERNJA, Nada, KASTELIC, Anita, KOŠIR, Stanislav, MEDVED, Mihaela, MIHELČIČ, Marika, OZBIČ, Martina, RATAJ, Marjeta, KOGOVŠEK, Damjana, ŽELJAN, Irena. Ocena govornih in slušnih sposobnosti pred vstavitvijo polževega vsadka in po njej = Evaluation of speech and hearing skills before and after cochlear implantation. Medicinski razgledi. Supplement. 2000, letn. 39, suppl. 3, str. 207-209. Medicinski razgledi. ISSN 0353-3484, ISSN 0025-8121. [COBISS.SI-ID 11761369]
90. OZBIČ, Martina. Ocena artikulacije oseb s slušno motnjo na osnovi samoglasniških formantov = The evaluation of articulation of the hearing-impaired on the basis of vocalformants. Medicinski razgledi. Supplement. 2000, letn. 39, suppl. 3, str. 225-228. Medicinski razgledi. ISSN 0353-3484, ISSN 0025-8121. [COBISS.SI-ID 11762393]
91. OZBIČ, Martina. Akustična spektralna FFT analiza samoglasniškega sistema slovenskega jezika : formanti slovenskih samoglasnikov. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije za slovenski jezik : zbornik konference = Language technologies for the Slovene language : proceedings of the conference. International Multi-Conference Information Society - IS'98, 6 - 7 October 1998, [Ljubljana] = Multi-konferenca Informacijska družba - IS'98, Ljubljana, Slovenia, October 1998. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 1998. Str. 55-59. ISBN 961-6303-00-7. [COBISS.SI-ID 8738265]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

92. NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Fonološki procesi v govoru slovenskih predšolskih otrok : epenteza. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014. Str. 74-78, tabele. ISBN 978-961-6060-93-6. [COBISS.SI-ID 10327113]
93. DOLINAR, Meta, OZBIČ, Martina. Razumljivost govora predšolskih otrok = Intelligibility of speech in preschool children. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014. Str. 74-78. ISBN 978-961-6060-93-6. [COBISS.SI-ID 10326345]
94. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja. Ko za natančno fonološko analizo primanjkuje časa... ujemanje celotne besede = When for a deep phonological analysis there is not enough time... whole word matching. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014. Str. 106-110. ISBN 978-961-6060-93-6. [COBISS.SI-ID 10326601]
95. KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, SKUBIC, Darija. Slovenski LARSP : prevod in priredba instrumenta LARSP (Language assessment, remidiation and screening procedure) avtorja Davida Crystala za profiliranje jezikovnih zmožnosti govorca = Slovenian LARSP : translation and adaptation of the instrument LARSP (Language assessment, remidiation and screening procedure) by David Crystal[a!] for profiling t[h!]e speakerʹs language competence. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014. Str. 143-146. ISBN 978-961-6060-93-6. [COBISS.SI-ID 10326857]
96. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOKOT, Katja, ŠULIN, Maja, KENDA, Nataša, PENKO, Barbara, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Asertivnost in responzivnost od 12 do 48 mesecev starih slovenskih otrok s tipičnim razvojem, otrok [z!] zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju, z motnjo avtističnega spektra, s cerebralno paralizo in otrok z motnjo v duševnem razvoju. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014. Str. 176-180. ISBN 978-961-6060-93-6. [COBISS.SI-ID 10327369]
97. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Izobraževanje logopedov - predstavitev generičnih in predmetno-specifičnih kompetenc pomembnih za izobraževanje logopedov = Initial education of speech and language therapists - presentations of generic and subject-specific competences relevant to the education of speech and language therapists. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014. Str. 192-196. ISBN 978-961-6060-93-6. [COBISS.SI-ID 10328393]
98. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Alʼ prav se piše: Kaša, /kasa/ ali [ʼkha:sa] (F. Prešeren) Delavnica analize transkripcije govora predšolskih otrok : fonetski, fonološki repertoar ter analiza fonoloških procesov = What is corerect transcript Alʼ prav se piše: Kaša, /kasa/ ali [ʼkha:sa] (F. Prešeren) Workshop about transcription of speech in preschool children : phonetic, phonological repertoire and phonological processes. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014. Str. 214-218. ISBN 978-961-6060-93-6. [COBISS.SI-ID 10328649]
99. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Preventiva specifičnih učnih težav, zgodnje odkrivanje in zgodnja intervencija. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), et al. Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010. Str. 281-285. ISBN 978-961-92931-1-9. [COBISS.SI-ID 8470857]
100. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina. Izobraževanje logopedov-surdopedagogov v Sloveniji. V: BRUMEC, Milan (ur.). Zbornik referatov 4. slovenskega posveta o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom z mednarodno udeležbo, 12.-13. november 2010, Kongresni center Hotel Habakuk = Congress proceedings of The 4th Slovene Conference on Rehabilitation of Persons with Cochlear Implants with International Participation, November 12th-13th, 2010, Habakuk Convention Centre, Maribor, Slovenija. Maribor: Center za sluh in govor, 2010. Str. 127-130. ISBN 978-961-91901-3-5. [COBISS.SI-ID 8529225]
101. OZBIČ, Martina. Petje in flavta v logopediji. V: BAJC, Ana (ur.), BUCIK, Katja (ur.), JANEŽIČ, Silvestra (ur.). Ustvarjalnost v logopediji : zbornik referatov. Vipava: Center za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka, 1999. Str. 220-221. [COBISS.SI-ID 3006025]
102. OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav. Teme pogovora v debatnih skupinah : pričakovane bonitete za osebe s slušno motnjo. V: ROP, Anton. Gluhi in naglušni v reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja : seminar, Fiesa, 20., 21. in 22. marec 1998. Ljubljana: Zveza gluhih in naglušnih Slovenije, 1998. Str. 104-123. [COBISS.SI-ID 3352905]
103. OZBIČ, Martina. Kohlearni implant in (re)habilitacija med zvokom, govorom in jezikom = The cochlear implant from sound perception to speech and language production and comprehension. V: Zbornik referatov 1. slovenskega posveta o rehabilitaciji oseb s kohlearnim implantom, Maribor, 16. in 17. oktober 1998. Maribor: Center za sluh in govor, 1998. Str. 36-51. [COBISS.SI-ID 2720585]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

104. OZBIČ, Martina. Branje knjig : zgolj dekodiranje črk? : na kaj moramo biti pozorni, ko se srečujemo z osebami, ki potrebujejo posebne pristope dela?. V: PALČAR, Irena (ur.). Vsi različni, vsi po isti poti. Trebnje: Knjižnica Pavla Golie, 2011. Str. 4. [COBISS.SI-ID 9053769]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

105. BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul, AYYAD, Hadeel S, LUNDEBORG HAMMARSTRÖM, Inger, MÁSDÓTTIR, T., OZBIČ, Martina. "Grand rounds" in protracted phonological development : contributions of case - based analysis. V: [Panels]. 17th International Clinical Phonetics and Linguistics Association Conference, 22-25 October 2018, St. Georgeʼs Bay, St Julians, Malta. [Msida]: [University of Malta, Faculty of Health Sciences], 2018. 1 str. https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0020/359201/Panel1.pdf. [COBISS.SI-ID 12229449]
106. OZBIČ, Martina, SEVŠEK, Tamara. Language analysis in 6-7 years old childeren [children!] with delayed language development. V: Effectiviteit van behandelinterventies. [S. l.]: [s. n.]. 2017, 1 str. http://docs.wixstatic.com/ugd/d176be_e7aae1edd24548c6ace0d0c62845c112.pdf. [COBISS.SI-ID 11821385]
107. KANALEC, Tjaša, OZBIČ, Martina. Opazovanje vzgojiteljice in njeno ocenjevanje otrokovih spretnosti v drugem starostnem obdobju. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 18-19. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 11438665]
108. BIDER PETELIN, Ivanka, OZBIČ, Martina. Ocenjevanje predbralnih zmožnosti. V: METLJAK, Mira (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 19. ISBN 978-961-253-205-5. [COBISS.SI-ID 11438921]
109. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. Ekstravertnost pri predšolskih otrocih, ki jecljajo. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Mednarodni posvet Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij, 22. 1. 2016, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. Str. 59. ISBN 978-961-253-186-7. [COBISS.SI-ID 10904137]
110. KANALEC, Tjaša, OZBIČ, Martina. Ugotavljanje razvitosti predopismenjevalnih veščin s pomočjo vprašalnika o profilu predšolskega otroka. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Mednarodni posvet Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij, 22. 1. 2016, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. Str. 35-36. ISBN 978-961-253-186-7. [COBISS.SI-ID 10900297]
111. NOVŠAK BRCE, Jerneja, GAČNIK, Mateja, BLAŽIČ, Tea, VANRYCKEGHEM, Martine, OZBIČ, Martina. Communication attitude of Slovenian individuals who stutter. V: Creating the future now : advancing research and clinical practice : programme and abstract book. 30th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, 21 - 25 August, 2016, Dublin. [Dublin]: IASLT, 2016. Str. 284. [COBISS.SI-ID 11152201]
112. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Intelligibility of mono-and bilingual Slovenian preschoolers - a pilot study. V: Creating the future now : advancing research and clinical practice : programme and abstract book. 30th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, 21 - 25 August, 2016, Dublin. [Dublin]: IASLT, 2016. Str. 221-222. [COBISS.SI-ID 11151689]
113. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, SKUBIC, Darija. Slovenian LARSP : translation and adaptattion of the instrument LARSP (Language Assessment, Remediation and Screening Procedure). V: Creating the future now : advancing research and clinical practice : programme and abstract book. 30th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, 21 - 25 August, 2016, Dublin. [Dublin]: IASLT, 2016. Str. 274. [COBISS.SI-ID 11151945]
114. TERČON, Jerneja, OZBIČ, Martina, ZAVRL, Nevenka. Level of information about developmental coordination disorder among Slovene physicians and their medical practice. V: From identification to support and intervention : [abstracts]. [S. l.]: DCD-UK, 2016. Str. 44-45. [COBISS.SI-ID 11167049]
115. BIDER PETELIN, Ivanka, OZBIČ, Martina. Zgodnje odkrivanje učnih težav na področju branja. V: GRIL, Alenka (ur.), et al. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes? : zbornik povzetkov : 1. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 27. september 2016. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2016. Str. 52. ISBN 978-961-270-243-4. [COBISS.SI-ID 11226185]
116. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽELJAN, Irena, BRECELJ, Irena, DORNIK, Irena, LESAR, Barbara, ŠKVOR, Jana. Speech intelligibility and socio-pragmatic skills of children with cochlear implant. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], cop. 2015. Str. 75. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10711881]
117. NOVŠAK BRCE, Jerneja, VANRYCKEGHEM, Martine, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav, JERMAN, Janez. Speech - associated attitude of Slovenian stuttering and nonstuttering preschool children. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], cop. 2015. Str. 104. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10712905]
118. OZBIČ, Martina, JAUŠEVAC, Marika, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Bilingual aphasia test : a pilot study of 50-60 and 65-70 monolingual Slovenian non aphasic speakers, compared to 50-80 Italian-Slovenian and Slovenian-Italian bilingual non aphasic speakers. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], cop. 2015. Str. 105. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10713673]
119. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MARIN, Alja, BERNHARDT, Barbara Handford, STEMBERGER, Joseph Paul. Slovenian phonological development and parent-rated intelligibility in pre-schoolers. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], cop. 2015. Str. 106. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10713929]
120. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MUZNIK, Mojca, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, Barbara Handford. Sliding articulation in Slovenian preschool children, aged from 3 to 7 years. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], cop. 2015. Str. 107. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10714185]
121. BERNHARDT, May Barbara, BÉRUBÉ, Daniel, LUNDEBORG HAMMARSTRÖM, Inger, OZBIČ, Martina, STEMBERGER, Joseph Paul. A crosslinguistic study of pholological development : research findings and tools for speech therapy. V: TRINITE, Baiba (ur.). Open the doors to communication : book of abstracts = Ouvir les portes à la communication : Actes de Congrès du CPLOL. Open the doors to communication. Paris: CPLOL, cop. 2015. Str. 101. ISBN 978-2-9552505-0-1. [COBISS.SI-ID 10555465]
122. NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul. Phonetic transcription as a basic skill for SLTʼs at the Faculty of Education in the University of Ljubljana. V: TRINITE, Baiba (ur.). Open the doors to communication : book of abstracts = Ouvir les portes à la communication : Actes de Congrès du CPLOL. Open the doors to communication. Paris: CPLOL, cop. 2015. Str. 188-189. ISBN 978-2-9552505-0-1. [COBISS.SI-ID 10556489]
123. GAČNIK, Mateja, SKAMLIČ, Nives, DULAR KOLAR, Urša, ŠTOK, Mirjam, OBERŽAN, Lilijana, PINTAR, Uršula, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Preventive speech-language assessment for five-year-old children (PLP-5). V: TRINITE, Baiba (ur.). Open the doors to communication : book of abstracts = Ouvir les portes à la communication : Actes de Congrès du CPLOL. Open the doors to communication. Paris: CPLOL, cop. 2015. Str. 125-126. ISBN 978-2-9552505-0-1. [COBISS.SI-ID 10555977]
124. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Syllable shapes in Slovenian preschool children, aged from 2 to 7 years. V: TRINITE, Baiba (ur.). Open the doors to communication : book of abstracts = Ouvir les portes à la communication : Actes de Congrès du CPLOL. Open the doors to communication. Paris: CPLOL, cop. 2015. Str. 121. ISBN 978-2-9552505-0-1. [COBISS.SI-ID 10555721]
125. OZBIČ, Martina, MARIN, Alja, MUZNIK, Mojca, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, May Barbara. Fonološki razvoj predšolskih otrok : sičniki, šumniki, zlitniki. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Posvet Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2015, 23. 1. 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. Str. 76. ISBN 978-961-253-167-6. [COBISS.SI-ID 10447177]
126. OZBIČ, Martina. Večjezičnost in govorno-jezikovna oviranost. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Posvet Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2015, 23. 1. 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. Str. 62. ISBN 978-961-253-167-6. [COBISS.SI-ID 10444617]
127. KOGOVŠEK, Damjana, VOVK, Mihaela, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid. Alternativna i augmentativna komunikacija kao osnovni modul za studente logopedije = Alternative and augmentative communication as a basic skill module for SLT students. V: ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015. Str. 85-86. ISBN 978-86-913605-8-0. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/Zbornik%20sazetaka%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10520137]
128. KOGOVŠEK, Damjana, VOVK, Mihaela, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, JERMAN, Janez, ŽOLGAR, Ingrid. Communication matrix as a useful tool for professionals and parents. V: ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015. Str. 99. ISBN 978-86-913605-8-0. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/Zbornik%20sazetaka%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10520905]
129. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid. Competences in speech and language therapy in Slovenia. V: ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015. Str. 102. ISBN 978-86-913605-8-0. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/Zbornik%20sazetaka%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10521417]
130. BERNHARDT, May Barbara, BÉRUBÉ, Daniel, LLEÓ, Conxita, MÁSDÓTTIR, T., OZBIČ, Martina, RAMALHO, Margarida, STEMBERGER, Joseph Paul, VIVAR, Pilar. Word-- initial rhotic cluster acquisition in European Portuguese, Icelandic, Slovene, Spanish and Zapotec. V: Abstract book. [S. l.]: International Clinical Phonetics and Linguistics Association, 2014. Str. 32. [COBISS.SI-ID 10146633]
131. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Twice exceptional children before entering school : questionnaire for detecting children at risk for SLI and SLD. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. 14th International ECHA Conference, September 17-20, 2014 Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Faculty of Education, 2014. Str. 98-99. ISBN 978-961-253-158-4. [COBISS.SI-ID 10190921]
132. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOKOT, Katja, ŠULIN, Maja, KENDA, Nataša, PENKO, Barbara. Asertivnost in responzivnost od 12 do 60 mesecev starih slovenskih otrok s tipičnim razvojem, otrok z zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju, z motnjo avtističnega spektra, s cerebralno paralizo in otrok z motnjo v duševnem razvoju. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Posvet Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij, 31.1. in 1.2. 2014, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. Str. 120. ISBN 978-961-253-154-6. [COBISS.SI-ID 9969993]
133. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Fonološki procesi v govoru slovenskih predšolskih otrok : epenteza. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Posvet Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij, 31.1. in 1.2. 2014, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. Str. 119. ISBN 978-961-253-154-6. [COBISS.SI-ID 9969737]
134. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Fonološki razvoj predšolskih otrok, vpliv na opismenjevanje ter učne težave. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Posvet Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij, 31.1. in 1.2. 2014, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. Str. 60. ISBN 978-961-253-154-6. [COBISS.SI-ID 9958729]
135. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Ocenjevanje otrokovih veščin pred vstopom v šolo : pilotska študija. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Posvet Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij, 31.1. in 1.2. 2014, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. Str. 53. ISBN 978-961-253-154-6. [COBISS.SI-ID 9957705]
136. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Standard kakovosti izobraževanja logopedov. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Posvet Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij, 31.1. in 1.2. 2014, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. Str. 126. ISBN 978-961-253-154-6. [COBISS.SI-ID 9971273]
137. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina. Epenthesis in Slovenian children from 3 to 7 years old. V: Knowledge mobilization for an international crosslinguistic study of children's speech development : [abstracts] : August 6th-9th (UBC). Vancouver: The Unversity of British Columbia, Faculty of Medicine, School of audiology and speech sciences, 2013. Str. 3. http://blogs.ubc.ca/crosslinguisticprojectmaterials/files/2013/06/abstract_8_5.pdf. [COBISS.SI-ID 9740617]
138. GAČNIK, Mateja, ŠTOK, Mirjam, SKAMLIČ, Nives, OBERŽAN, Lilijana, DULAR KOLAR, Urša, PINTAR, Uršula, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, et al. Preventivni logopedski pregled 5-letnega otroka (PLP-5). V: STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXI. izobraževalni dnevi, Portorož, 9. in 10. april 2013. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2013. Str. 15. ISBN 978-961-90995-3-7. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2013/Zbornik_prispevkov_Zgodnje_odkrivanje_in_obravnavanje_oseb_s_posebnimi_potrebami.pdf. [COBISS.SI-ID 9607753]
139. OZBIČ, Martina, BERNHARDT, Barbara Handford, KOGOVŠEK, Damjana, ZIMIC, Mojca, STEMBERGER, Joseph Paul. Cluster reduction in Slovenian children from 3 to 7 years old. V: Abstracts. European CPLOL Congress, 25 & 26 May 2012, The Hague, Holland_. [Pariz: CPLOL], 2012. 1 str. http://www.logopedie.nl/bestanden/cplol/posters/12_cluster_reduction_in_slovenian_children_from_3_to_7_years_old.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/826. [COBISS.SI-ID 9258825]
140. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, PENKO, Barbara. First gestures, first words, first sentences : a pilot study for Slovenian children. V: Abstracts. European CPLOL Congress, 25 & 26 May 2012, The Hague, Holland_. [Pariz: CPLOL], 2012. 1 str. http://www.logopedie.nl/bestanden/cplol/posters/19_first_gestures_first_words_first_sentences_a_pilot_study_for_slovenian_children.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/829. [COBISS.SI-ID 9259337]
141. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, PENKO, Barbara. First gestures, first words, first sentences and the parents' degree of education. V: Abstracts. European CPLOL Congress, 25 & 26 May 2012, The Hague, Holland_. [Pariz: CPLOL], 2012. 1 str. http://www.logopedie.nl/bestanden/cplol/posters/18_first_gestures_first_words_first_sentences_and_the_parents_degree_of_education.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/828. [COBISS.SI-ID 9259081]
142. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, FERLUGA, Valentina, ZVER, Petra. Teacher administered questionnaire for detecting precursos of learning disabilities. V: Abstracts. European CPLOL Congress, 25 & 26 May 2012, The Hague, Holland_. [Pariz: CPLOL], 2012. 1 str. http://www.logopedie.nl/bestanden/cplol/posters/26_teacher-administered_questionnare_for_detecting_precursorsof_learning_disabilities.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/830/. [COBISS.SI-ID 9259593]
143. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, BERNHARDT, Barbara Handford, STEMBERGER, Joseph Paul, ZIMIC, Mojca. Whole word matching in Slovenian children from 3 to 7 years old. V: ICPLA 2012 : programme. 14th ICPLA Conference, Cork, Ireland, June 27th - 30th 2012. Cork: [s. n.], 2012. Str. 67-68. [COBISS.SI-ID 9281353]
144. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, JEVŠNIKAR, Maja, KLANČAR, Tjaša. Bilingual aphasia test : a pilot study for 50 - 60 and 665- 75 monolingual Slovenian non-aphasic speakers. V: ICPLA 2012 : programme. 14th ICPLA Conference, Cork, Ireland, June 27th - 30th 2012. Cork: [s. n.], 2012. Str. 68. [COBISS.SI-ID 9281609]
145. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, PENKO, Barbara. MLU, lexical development, assertiveness and responsiveness of Slovenian-speaking children aged from 10 to 36 months. V: ICPLA 2012 : programme. 14th ICPLA Conference, Cork, Ireland, June 27th - 30th 2012. Cork: [s. n.], 2012. Str. 68-69. [COBISS.SI-ID 9281865]
146. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ZVER, Petra, VALIŠER, Aleksander. Zgodnje prepoznavanje morebitnih učnih težav pred vstopom v šolo z vprašalnikom za vzgojitelje in učitelje. V: BREJC, Mateja (ur.), WEISSBACHER, Petra (ur.). Uporaba podatkov v šolah in vrtcih : zbornik povzetkov. Kranj: Šola za ravnatelje, 2012. Str. 48. http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2013/02/VVI-2012_gradivo-za-udelezence.pdf. [COBISS.SI-ID 9168713]
147. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, ŠVIGELJ, Marjeta, BIDER PETELIN, Ivanka, AŽMAN, Simona. Preventiva specifičnih učnih težav ob vstopu v šolo : nabor preskusov. V: BREJC, Mateja (ur.), WEISSBACHER, Petra (ur.). Uporaba podatkov v šolah in vrtcih : zbornik povzetkov. Kranj: Šola za ravnatelje, 2012. Str. 59. http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2013/02/VVI-2012_gradivo-za-udelezence.pdf. [COBISS.SI-ID 9168969]
148. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, Barbara Handford, KOŠIR, Stanislav, ZIMIC, Mojca. Crosslinguistic study of protracted phonological development : preliminary Slovenian data. V: International child phonology conference 2011 : 15th - 18 th June, The University of York. York: University, 2011. Str. 16. http://www.hf.uio.no/iln/forskning/aktuelt/arrangementer/konferanser-seminarer/2010/icpla2010/abstracts/Protracted_phonological_development.pdf. [COBISS.SI-ID 8824137]
149. OZBIČ, Martina, FERLUGA, Valentina, KOGOVŠEK, Damjana, ZVER, Petra. Detecting twice exceptional children from 5 to 7 with teacher-administered questionnaire. V: Making a world of difference for gifted children : [programme]. Prague: [WCGTC], 2011. Str. 72-73. [COBISS.SI-ID 8893769]
150. OZBIČ, Martina, STARC, Igor. Otroci z učnimi težavami in glasba : slušna pozornost in slušni spomin, vidna pozornost in vidni spomin, slušno in vidno procesiranje, hkratno procesiranje, mentalne predstave, ritmične sposobnosti, koncentracija ter načrtovanje giba. V: Povzetki prispevkov. Krško: Glasbena šola, 2011. Str. 6. http://www.g-s.kk.edus.si/seminarji/2011-posvet/outg.pdf. [COBISS.SI-ID 8715849]
151. STARC, Igor, OZBIČ, Martina. Alternativne oblike učenja glasbe : kontekstualizacija glasbenih pojmov ter uporaba nadomestnih oblik zapisa ali izvedbe. V: Povzetki prispevkov. Krško: Glasbena šola, 2011. Str. 7. http://www.g-s.kk.edus.si/seminarji/2011-posvet/aoug.pdf. [COBISS.SI-ID 8716105]
152. PENKO, Barbara, KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina. Socio-conversational skills and verbal behaviour of Slovenian-speaking talkers from 24 to 36 months : a comparative analysis of late talkers with normal language development. V: Social, genetic and cognitive determinants in the acquisition and development of language : [program and abstracts]. Montréal; Université du Québec, UQÀM: International Association for the Study of Child Language, IASCL, 2011. Str. 193. http://www.iascl2011.org/files/IASCL2011-Final.pdf. [COBISS.SI-ID 8893513]
153. OZBIČ, Martina, et al. Logoped in logopedija : predstave običajnih ljudi = Speech therapist and speech and language therapy : notions of ordinary people?. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami = Early detection and intervention of people with speech and language disorders : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011. Str. 205-206. ISBN 978-961-90022-1-6. [COBISS.SI-ID 9011017]
154. KOGOVŠEK, Damjana, POPENKO, Daša, OZBIČ, Martina. Pomembnost zgodnjega razvoja komunikacije = The importance of the earliest development of communication. V: GAČNIK, Mateja (ur.), STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami = Early detection and intervention of people with speech and language disorders : zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = conference proceedings and posters' and workshops' abstracts. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011. Str. 213-214. ISBN 978-961-90022-1-6. [COBISS.SI-ID 9012041]
155. OZBIČ, Martina. Differences between frequencies of formants F1 and F0 and F2 in children with normal hearing and profound or severe hearing impairment. V: Final programme & abstracts. Athens: Panhellenic Association of Logopedists, 2010. Str. 140. [COBISS.SI-ID 8428105]
156. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, Barbara Handford. Cross-linguistics study of protracted phonological development : Slovenian. V: ICPLA 2010. Oslo: Department of Linguistics and Scandinavian Studies: Bredtvet Resouce Centre, 2010. Str. 178-179. http://www.hf.uio.no/iln/forskning/aktuelt/arrangementer/konferanser-seminarer/2010/icpla2010/icpla-abstractbook-10-06-2010.pdf. [COBISS.SI-ID 8361289]
157. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. The formant frequencies in normal hearing children and in deaf children. V: ICPLA 2010. Oslo: Department of Linguistics and Scandinavian Studies: Bredtvet Resouce Centre, 2010. Str. 282. http://www.hf.uio.no/iln/forskning/aktuelt/arrangementer/konferanser-seminarer/2010/icpla2010/icpla-abstractbook-10-06-2010.pdf. [COBISS.SI-ID 8361545]
158. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Vowel discrimination using the laryngeal tone in deaf speakers : the formant frequencies in children with normal hearing and profound or severe hearing impairments. V: ICPLA 2010. Oslo: Department of Linguistics and Scandinavian Studies: Bredtvet Resouce Centre, 2010. Str. 283. http://www.hf.uio.no/iln/forskning/aktuelt/arrangementer/konferanser-seminarer/2010/icpla2010/icpla-abstractbook-10-06-2010.pdf. [COBISS.SI-ID 8361801]
159. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Nadarjeni z učnimi težavami : ali jih prepoznamo?. V: STARC, Sonja (ur.). [Izvlečki = Abstract booklet]. Koper: Pedagoška fakulteta, 2010. Str. 60-61. ISBN 978-961-6528-94-8. http://www.pef.upr.si/mma/izvlecki%207%20mednarodnega%20znanstvenega%20sestanka/2011011811360120/. [COBISS.SI-ID 8593737]
160. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, STARC, Igor. Learning difficulties and rhythm tasks : a discriminant analysis. V: Logopedija i izazovi novog vremena : knjiga sažetaka = Speech and language pathology and challenges of the new area : abstract book. Zagreb: Hrvatsko logopedsko društvo, 2010. Str. 85. http://bib.irb.hr/datoteka/560684.Knjiga_saetaka_Abstract_book.pdf. [COBISS.SI-ID 8457545]
161. UMANSKI, Daniil, KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, SCHILLER, Niels Olaf. Development of a voice-based rhythm game for training speech motor skills of children with speech disorders. V: SHARKEY, Paul (ur.), SÁNCHEZ, Jaime (ur.). Proceedings. The Eight International Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies, 31 August to 2 September, 2010, Viña del mar / Valparaiso, Chile. Reading: University of Reading, School of Systems Engineering, cop. 2010. Str. 47. http://www.icdvrat.reading.ac.uk/2010/papers/ICDVRAT2010_S09_N01_Umanski_etal.pdf. [COBISS.SI-ID 8894281]
162. OZBIČ, Martina, STARC, Igor. Igranje glasbil - motorični izziv? = Playing instruments - a motor challenge?. V: PIŠOT, Rado (ur.), et al. Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = Contemporary views on the motor development of a child = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010. Str. 190-191. ISBN 978-961-6328-83-8. [COBISS.SI-ID 8482633]
163. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša, KOGOVŠEK, Damjana, STARC, Igor. Povezanost učnih težav na področju branja in pisanja ter ritmičnih sposobnosti = Specific learning difficulties and rhythmic abilities. V: PIŠOT, Rado (ur.), et al. Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = Contemporary views on the motor development of a child = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010. Str. 188-189. ISBN 978-961-6328-83-8. [COBISS.SI-ID 8482377]
164. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša. Bilateral coordination in learning disabilities. V: Abstracts. Paris: CPLOL, 2009. 1 str. http://www.cplol.eu/congress2009/eng/posters_f.htm#05. [COBISS.SI-ID 7886921]
165. OZBIČ, Martina, STREKELJ, Anja. Dictation in bilingual SLD. V: Abstracts. Paris: CPLOL, 2009. 1 str. http://www.cplol.eu/congress2009/eng/posters_f.htm#09. [COBISS.SI-ID 7887177]
166. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav. Education for speech and language therapists in Slovenia. V: Abstracts. Paris: CPLOL, 2009. 1 str. http://www.cplol.eu/congress2009/abstracts/sess_06.pdf. [COBISS.SI-ID 7886665]
167. OZBIČ, Martina. The latent space of speech in deaf people. V: Abstracts. Paris: CPLOL, 2009. 1 str. http://www.cplol.eu/congress2009/eng/posters_sa.htm#72. [COBISS.SI-ID 7887433]
168. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. The link between specific learning difficulties and rhythmic abilities. V: Abstracts. Paris: CPLOL, 2009. 1 str. http://www.cplol.eu/congress2009/eng/posters_sa.htm#73. [COBISS.SI-ID 7887689]
169. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Segmentalne in suprasegmentalne značilnosti govora ter govorna razumljivost slovenskih gluhih in naglušnih oseb = Segmental and prosodic chracteristics and speech intelligibility in the speech of Slovenian deaf speakers. V: OREL, Mojca (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti = The new vision of future technologies. Ljubljana: Evropska hiša, 2009. Str. 84. ISBN 978-961-91676-3-2. [COBISS.SI-ID 8074569]
170. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, ZUPAN, Nataša. Funkcionalna pismenost gluhih in naglušnih oseb = Functional literacy of deaf and hard of hearing people. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki = Literacy through all the education : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009. Str. 29. ISBN 978-961-6528-87-0. [COBISS.SI-ID 8114761]
171. OZBIČ, Martina, STREKELJ, Anja. Vzroki neuspešnosti pri nareku pri dvojezičnih učencih z učnimi težavami = Causes of dictation difficulties among bilingual students with learning difficulties. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki = Literacy through all the education : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009. Str. 39. ISBN 978-961-6528-87-0. [COBISS.SI-ID 8115529]
172. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Speech production of hearing-impaired speakers. V: Programme & abstract book. Nicosia: International Association of Logopedics and Phoniatrics, IALP, 2009. Str. 48. [COBISS.SI-ID 8238409]
173. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša. Posnemanje kompleksnih gibov dlani kot prediktor šolske uspešnosti v prvi triadi osnovne šole = Complex imitation of movement as a predictor of learning disabilities in the school age. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna/špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik povzetkov/ priloga CD-zbornik prispevkov = The physical education related to the qualitative education =book of abstracts/ enclosed CD-proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper: =University of Primorska, Faculty of Education Koper; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: =University of Ljubljana, Faculty of Education, 2008. Str. 98-99. ISBN 978-961-253-029-7. [COBISS.SI-ID 7564873]
174. FILIPČIČ, Tjaša, OZBIČ, Martina. Fine motor coordination tasks as a discriminator of learning difficulties. V: STARC, Gregor (ur.), KOVAČ, Marjeta (ur.), BIZJAK SLANIČ, Katarina (ur.). The heart of Europe : book of abstracts. 4th International Symposium Youth Sport 2008, Ljubljana, 14-16 November 2008. Ljubljana: Faculty of Sport, 2008. Str. 73-74. ISBN 978-961-6583-67-1. [COBISS.SI-ID 3465649]
175. OZBIČ, Martina. Prediktorji razumljivosti govora oseb z motnjo sluha = Predictors of intelligibility of speech of deaf and hard of hearing people. V: TOMC ŠAVORA, Petra (ur.), ZORKO, Nuša (ur.). Kvaliteta slovenske logopedije v evropskem prostoru : zbornik povzetkov 2. Kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo = The quality of Slovenian logopedia in Europe : abstracts book. Maribor: Društvo logopedov Slovenije, Aktiv logopedov SV Slovenije: Center za sluh in govor, 2007. Str. 110-111. ISBN 978-961-91901-1-1. [COBISS.SI-ID 7223369]
176. OZBIČ, Martina. Razumljivost govora oseb z motnjo sluha : prispevek tranzientov, formantov ter glasovnih, govornih in izgovornih elementov = Intelligibilty of talk of people with disturbance of hearing : contribution of the transients, formants, voice, speech and articulation elements. V: JURGEC, Peter (ur.). SloFon 1 : zbornik povzetkov = book of abstracts. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: = Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2006. Str. 54-55. [COBISS.SI-ID 7883593]
177. OZBIČ, Martina. Razumljivost govora oseb z motnjo sluha = Intelligibility of speech production in deaf people. V: Izvlečki = Abstracts. 2. mednarodni znanstveni sestanek Vpliv sodobnih znanstvenih dosežkov na zgodnje učenje, Koper, 16. december 2005. Koper: Pedagoška fakulteta, 2005. Str. 27. ISBN 961-6528-35-1. [COBISS.SI-ID 6449481]
178. OZBIČ, Martina. Proizvodnja govora i percepcija zvuka kog gluhih osoba = Speech production and sound perception in the deaf. V: VAROŠANEC ŠKARIĆ, Gordana (ur.). Glas : zbornik zažetaka = Voice : abstract book. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2001. Str. 43-45. ISBN 953-175-128-5. [COBISS.SI-ID 4103497]
179. OZBIČ, Martina. Govorna produkcija in slušna percepcija osed z motnjo sluha : struktura govornega prostora oseb z motnjo sluha ter slišečih oseb = Speech production and auditive perception of hearing impaired persons : structure of speech place of persons with hearing impaired and normal persons. V: Logopedija u novome tisućljeću : 2. kongres logopeda hrvatske, Mošćenička Draga, Hrvatska, 27.-30 rujna 2001 : sažeci = Speech and language pathology in the new millenium : 2nd congress of Croatian speech and language pathologists, Mošćenička Draga, Croatia, 27-30 September 2001 : abstracts. Zagreb: Hrvatsko logopedsko društvo, 2001. Str. 55-56. [COBISS.SI-ID 4393289]
180. OZBIČ, Martina. Does a bilingual person have a unique vowel system in both languages : the Slovenes in Italy. V: Abstracts. Newcastle Upon Tyne: Dental School, University of Newcastle upon Tyne, 1999. Str. 121. [COBISS.SI-ID 3225161]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

181. ŠMID, Marjeta, OZBIČ, Martina. Pomen sodelovanja pri oblikovanju podpornega okolja v luči koncepta pripoznanja. V: BREJC, Mateja (ur.), WEISSBACHER, Petra (ur.). Sodelovanje v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. IV. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju, Portorož, 31. marec in 1. april 2015. Kranj: Šola za ravnatelje, 2015. Str. 60-61. [COBISS.SI-ID 10531401]
182. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, RODDAN, Hazel. Sodelovanje med teorijo in prakso na področju logopedije in surdopedagogike. V: BREJC, Mateja (ur.), WEISSBACHER, Petra (ur.). Sodelovanje v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. IV. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju, Portorož, 31. marec in 1. april 2015. Kranj: Šola za ravnatelje, 2015. Str. 60. [COBISS.SI-ID 10531145]
183. KOGOVŠEK, Damjana, ŽOLGAR, Ingrid, NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina. Gluhi, naglušni in slepi, slabovidni so lahko nadarjeni. V: METLJAK, Mira (ur.). Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2013. Str. 13-14. ISBN 978-961-253-151-5. [COBISS.SI-ID 9897033]
184. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOKOT, Katja, ŠULIN, Maja, KENDA, Nataša, PENKO, Barbara, et al. Asertivnost in responzivnost od 12 do 48 mesecev starih slovenskih otrok s tipičnim razvojem, otrok z zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju, z motnjo avtističnega spektra, s cerebralno paralizo in otrok z motnjo v duševnem razvoju. V: STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXI. izobraževalni dnevi, Portorož, 9. in 10. april 2013. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2013. Str. 16. ISBN 978-961-90995-3-7. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2013/Zbornik_prispevkov_Zgodnje_odkrivanje_in_obravnavanje_oseb_s_posebnimi_potrebami.pdf. [COBISS.SI-ID 9608009]
185. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, ŠVIGELJ, Marjeta, BIDER PETELIN, Ivanka, AŽMAN, Simona, REPE, Katja, et al. Preventiva specifičnih učnih težav ob vstopu v šolo: nabor preskusov. V: STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXI. izobraževalni dnevi, Portorož, 9. in 10. april 2013. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2013. Str. 17. ISBN 978-961-90995-3-7. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2013/Zbornik_prispevkov_Zgodnje_odkrivanje_in_obravnavanje_oseb_s_posebnimi_potrebami.pdf. [COBISS.SI-ID 9608265]
186. VALIŠER, Aleksander, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ZVER, Petra, et al. Profil funkcioniranja 5-letnih otrok pred vstopom v šolo. V: STRLE, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXI. izobraževalni dnevi, Portorož, 9. in 10. april 2013. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2013. Str. 24. ISBN 978-961-90995-3-7. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2013/Zbornik_prispevkov_Zgodnje_odkrivanje_in_obravnavanje_oseb_s_posebnimi_potrebami.pdf. [COBISS.SI-ID 9609289]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

187. BERNHARDT, Barbara May, STEMBERGER, Joseph Paul, BÉRUBÉ, Daniel, CIOCCA, Valter, FREITAS, Maria João, IGNATOVA, Diana, KOGOVŠEK, Damjana, LUNDEBORG HAMMARSTRÖM, Inger, MÁSDÓTTIR, Thóra, OZBIČ, Martina, PEREZ, Denisse, RAMALHO, Margarida. Identification of protracted phonological development across languages : the whole word match and basic mismatch measures. V: BABATSOULI, Elena (ur.), BALL, Martin John (ur.). An anthology of bilingual child phonology. Blue Ridge Summit: Multilingual Matters, cop. 2020. Str. 274-308, tabele, graf. prikazi. Second language acquisition, 142. ISBN 978-1-78892-841-0. [COBISS.SI-ID 25872643]
188. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav. Inclusion for deaf and hard of hearing pupils in the school system of the Republic of Slovenia. V: JOHNSEN, Berit H. (ur.). International classroom studies of inclusive practices : comparing teaching-learning processes. Oslo: Cappelen Damm, 2020. Str. 121-131, ilustr. Anthology: Comparative classroom studies towards inclusion, no.3. ISBN 978-82-02-47062-3. https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/122. [COBISS.SI-ID 46145539]
189. JOHNSEN, Berit H., IGRIĆ, Ljiljana, RAPAIĆ, Dragan, SALIHOVIĆ, Nevzeta, JACHOVA, Zora, KOŠIR, Stanislav, ZEČIĆ, Sadeta, DŽEMIDŽIĆ KRISTIANSEN, Selma, ANGELOSKA GALEVSKA, Nataša, CVITKOVIĆ, Daniela, DIZDAREVIĆ, Alma, KAROVSKA, Aleksandra, HADŽIĆ, Selmir, ILIĆ, Snežana, KOGOVŠEK, Damjana, LISAK, Natalija, NEDOVIĆ, Goran, OZBIČ, Martina, STOJKOVIĆ, Irena. International classroom studies of inclusive practices : comparing teaching-learning processes. V: JOHNSEN, Berit H. (ur.). International classroom studies of inclusive practices : comparing teaching-learning processes. Oslo: Cappelen Damm, 2020. Str. 223-432, ilustr. Anthology: Comparative classroom studies towards inclusion, no.3. ISBN 978-82-02-47062-3. https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/122. [COBISS.SI-ID 46808323]
190. MARINI, Andrea, OZBIČ, Martina. Caratteristiche linguistiche in bambini bilingui con disturbo primario del linguaggio. V: ORZAN, Eva (ur.). Dala diagnosi all' autonomia comunicativa : percorsi interprofessionali in audiologia e otologia pediatrica. Palermo: Plumelia Edizioni Bagheria, 2019. Str. 252-255. ISBN 978-88-98731-71-8. https://www.google.com/url?q=https://www.burlo.trieste.it/sites/default/files/documenti-basicpage/Dalla_diagnosi_allautonomia_comunicativa.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwj-vOGe0LP2AhVcgv0HHaRsB9gQFnoECAYQAg&usg=AOvVaw3lRV95nKIj8hiXnyTmzj6w. [COBISS.SI-ID 101918723]
191. SKUBIC, Darija, PRAPROTNIK, Ana, SEVŠEK, Tamara, OZBIČ, Martina. Slovenian LARSP. V: BALL, Martin John (ur.). Grammatical profiles : further languages of LARSP. Bristol; Blue Ridge Summit: Multilingual Matters, 2019. Str. 123-150, ilustr. Communication disorders across languages, 18. ISBN 978-1-78892-438-2. [COBISS.SI-ID 12548169]
192. FILIPČIČ, Tjaša, MRHAR, Tina, OZBIČ, Martina, JERMAN, Janez. Subjektivna kakovost življenja in gibalne aktivnosti odraslih oseb s sladkorno boleznijo tipa 2. V: FILIPČIČ, Tjaša (ur.), JERMAN, Janez (ur.). Pomen gibanja za kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. Str. 102-121, tabele. ISBN 978-961-6843-91-1. [COBISS.SI-ID 12338249]
193. BIDER PETELIN, Ivanka, OZBIČ, Martina. Ocenjevanje predbralnih zmožnosti otrok, starih od 5 do 7 let = Evaluation of prereading abilities of children aged 5-7. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 7-25, tabele. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 11773769]
194. KANALEC, Tjaša, OZBIČ, Martina. Vzgojiteljičino opazovanje in ocenjevanje otrokovih spretnosti v drugem starostnem obdobju = Kindergarten teacherʼs observation and assessment of childrenʼs abilities in the second age period. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. Str. 85-102. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 11778633]
195. BIDER PETELIN, Ivanka, OZBIČ, Martina. Zgodnje odkrivanje težav na področju branja. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : [strokovna monografija]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017. Str. 85-106, 144-145, tabele. Digitalna knjižnica, Documenta, 12. ISBN 978-961-270-264-9, ISBN 978-961-270-265-6. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/ISBN/978-961-270-265-6/index.html#p=84. [COBISS.SI-ID 11769673]
196. KANALEC, Tjaša, OZBIČ, Martina. Ugotavljanje razvitosti predopismenjevalnih veščin s pomočjo vprašalnika za oblikovanje profila otroka pred vstopom v šolo. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. Str. 233-250, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-193-5. [COBISS.SI-ID 11116361]
197. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MUZNIK, Mojca, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, May Barbara. Razvoj sičnikov, šumnikov in zlitnikov pri slovenskih predšolskih otrocih. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Del 2, [letn.] 34, str. 543-552, tabele. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 34. ISBN 978-961-237-787-8, ISBN 978-961-237-788-5. ISSN 1408-211X. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp34/zbornik%202/Ozbic.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3225. [COBISS.SI-ID 10805577]
198. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, May Barbara. Fonološki razvoj predšolskih otrok : sičniki, šumniki, zlitniki. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. Str. 221-237, tabele. ISBN 978-961-253-177-5. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10692937]
199. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Standard kakovosti izobraževanja logopedov = Quality standard of speech and language therapistsʹ education. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. Str. 157-170, tabele. ISBN 978-961-253-156-0. [COBISS.SI-ID 10165321]
200. NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Ocenjevanje otrokovih veščin pred vstopom v šolo = Assesing childrenʹs skills before entering school. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. Str. 235-248, ilustr., tabeli. ISBN 978-961-253-156-0. [COBISS.SI-ID 10166089]
201. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOKOT, Katja, ŠULIN, Maja, KENDA, Nataša, PENKO, Barbara, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Asertivnost in responzivnost od 12 do 48 mesecev starih slovenskih otrok s tipičnim razvojem, otrok z zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju, z motnjo avtističnega spektra, s cerebralno paralizo in otrok z motnjo v duševnem razvoju = Assertiveness and responsiveness of Slovenian children of 12 to 48 months of age with typical development, delayed speech and language development, autistic spectrum disorder, cerebral palsy and mental disabilities. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. Str. 249-275, tabele. ISBN 978-961-253-156-0. [COBISS.SI-ID 10166345]
202. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja. Fonološki procesi v govoru slovenskih predšolskih otrok : epenteza = Phonological processes in speech of Slovenian preschool children : epenthesis. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. Str. 277-305, tabele. ISBN 978-961-253-156-0. [COBISS.SI-ID 10166601]
203. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav. Methodology in the study of inclusion of the deaf and hard of hearing in the Slovenian school system. V: JOHNSEN, Berit H. (ur.). Theory and methodology in international comparative classroom studies. 1. ed. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2014. Str. 283-290. Anthology: Comparative classroom studies towards inclusion, no. 2. ISBN 978-82-02-47061-6. [COBISS.SI-ID 10477129]
204. KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav, OZBIČ, Martina. A study of the process towards inclusion related to Slovenian pupils with hard of hearing or functional deafness. V: JOHNSEN, Berit H. (ur.). Research project preparation within education and special needs education : introduction to theory of science, project planning and research plans. 1st ed. [Oslo]: Cappelen Damm, 2013. Str. 255-263. Antology no 1. ISBN 978-82-7634-977-1. [COBISS.SI-ID 9936457]
205. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Nadarjeni z učnimi težavami: ali jih prepoznamo?. V: HOZJAN, Dejan (ur.), STRLE, Marko (ur.). Inkluzija v sodobni šoli. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. Str. 213-233. Knjižnica Annales Ludus. ISBN 978-961-6862-29-5. [COBISS.SI-ID 4627415]
206. STREKELJ, Anja, OZBIČ, Martina. Vzroki neuspešnosti pri nareku pri dvojezičnih učencih z učnimi težavami. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011. Str. 140-152, 510-511. Knjižnica Annales Ludus. ISBN 978-961-6862-05-9. [COBISS.SI-ID 9060169]
207. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, ZUPAN, Nataša. Funkcionalna pismenost gluhih in naglušnih oseb. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011. Str. 424-445, 546-548. Knjižnica Annales Ludus. ISBN 978-961-6862-05-9. [COBISS.SI-ID 9062729]
208. FILIPČIČ, Tjaša, OZBIČ, Martina. Specific teaching competence and attitudes toward inclusion of pupils with physical impairment into physical education. V: CAZZOLI, Stefania, ANTALA, Branislav. Integration and inclusion in physical education. 1st ed. Bratislava: Fédération Internationale d'Éducation Physique (FIEP), 2010. Str. 25-37. ISBN 978-80-89324-05-7. [COBISS.SI-ID 8437321]
209. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša. Can the PE teacher detect pupils with learning difficulties during the PE class and help them to develop motor planing for school successfulness?. V: CAZZOLI, Stefania, ANTALA, Branislav. Integration and inclusion in physical education. 1st ed. Bratislava: Fédération Internationale d'Éducation Physique (FIEP), 2010. Str. 108-115. ISBN 978-80-89324-05-7. [COBISS.SI-ID 8437577]
210. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav. Izrazje na področju gluhote in trendi poimenovanja gluhih oseb. V: JAVRH, Petra (ur.). Vseživljenjsko učenje in strokovno izrazje. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008. Str. 159-170. ISBN 978-961-6086-75-2. [COBISS.SI-ID 7688009]
211. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav. Študij logopedije v Sloveniji in Evropi - ali so potrebe zadoščene?. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), ZGAGA, Pavel (ur.). Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov II. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2007. Str. 176-191. ISBN 978-961-253-019-8. [COBISS.SI-ID 7154249]
212. OZBIČ, Martina, ŽOLGAR, Ingrid. Nekritična prepričanja in napačne predstave o osebah z motnjo sluha bodočih učiteljic. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), ZGAGA, Pavel (ur.). Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov II. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2007. Str. 246-268. ISBN 978-961-253-019-8. [COBISS.SI-ID 7155273]
213. OZBIČ, Martina. Razumljivost govora oseb z motnjo sluha. V: DAROVEC, Darko (ur.), et al. Zgodnje učenje in poučevanje otrok. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Pedagoška fakulteta, 2006. Str. 141-148. Knjižnica Annales Majora. [COBISS.SI-ID 2163415]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

214. OZBIČ, Martina. Govorno-jezikovne motnje kot možen predhodnik učnih težav. V: DESTOVNIK, Karl (ur.), TASIČ, Andreja (ur.). Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2008, 2009, 2010 in 2011. Ljubljana: SOUS - Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2011. Str. 113-119. ISBN 978-961-269-466-1. [COBISS.SI-ID 8812873]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

215. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Slišati, poslušati, sporazumevati se in ... govoriti : Kako spodbujati jezikovni razvoj z glasom, petjem in glasbo avtoric Serene Bonifacio in Ingrid Rudoi. Objem zvoka. mar. 2018, letn. 15, št. 33, str. 8. ISSN 1855-8402. http://www.csgm.si/images/datoteke/casopis/asopis_objem_zvoka_st_33www.pdf. [COBISS.SI-ID 11994953]
216. OZBIČ, Martina. Včasih samo jecljam : knjiga za otroke od 7. do 12. leta starosti avtorja Eelca de Geus. Komunikacija : bilten Društva logopedov Slovenije. avg. 2015, let. 4, št. 8, str.41. ISSN 2335-2779. [COBISS.SI-ID 10778185]
217. OZBIČ, Martina. S knjižne police : knjiga Od joka do prvih besed avtorice Nives Skamlič. Komunikacija : bilten Društva logopedov Slovenije. avg. 2015, let. 4, št. 8, str.53-54. ISSN 2335-2779. [COBISS.SI-ID 10779465]
218. KOŠIR, Stanislav, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Multimedijski slovar mednarodne kretnje. Defektologica slovenica : revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije. december 2008, letn. 16, št. 3, str. 96-105, ilustr. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 8145993]
219. OZBIČ, Martina. Recenzija dela Glasovi v gibanju in igri avtorice Bernardke Lesjak Skrt. Defektologica slovenica : revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije. september 2008, letn. 16, št. 2, str. 99-100. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 7937097]
220. OZBIČ, Martina. Sosičev kratki roman Balerina, balerina. Defektologica slovenica : revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije. april 1997, let. 5, št. 1, str. 113-114. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 2692169]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

221. OZBIČ, Martina. Uvodnik. Komunikacija : bilten Društva logopedov Slovenije. mar. 2015, let. 3, št. 7, str. 1. ISSN 2335-2779. [COBISS.SI-ID 10482761]
222. OZBIČ, Martina. Uvodnik. Komunikacija : bilten Društva logopedov Slovenije. mar. 2015, let. 3, št. 7, str. 1. ISSN 2335-2779. [COBISS.SI-ID 10776137]

1.22 Intervju

223. OZBIČ, Martina (intervjuvanec). "Na šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji bi morala delovati dva oddelka" : dr. Martina Ozbič, logopedinja in specialna pedagoginja. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 12. okt. 2022, leto 75, št. 237, str. 21, fotogr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 126275843]
224. DROBNIČ RADOBULJAC, Maja (intervjuvanec), BANDEL, Teja (intervjuvanec), ZELENJAK, Nives (intervjuvanec), OZBIČ, Martina (intervjuvanec). Hiperaktivni otroci : čudoviti in hkrati tragični. Delo.si. [Spletna izd.]. 5. 11. 2013. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/druzba/panorama/hiperaktivni-otroci-cudoviti-in-hkrati-tragicni.html. [COBISS.SI-ID 31376857]

1.25 Drugi sestavni deli

225. OZBIČ, Martina. Na Krasu zasebna logopedska ambulanta ter specialno-rehabilitacijsko pedagoška posvetovalnica. Kraški obzornik : informativni bilten občine Sežana. [Tiskana izd.]. nov. 2017, let. 19, št. 7, str. 39. ISSN 2232-2884. [COBISS.SI-ID 11819849]
226. OZBIČ, Martina. Diplomska dela univerzitetnega študijskega programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer: Surdopedagogika in logopedija, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, od junija 2014 do oktobra 2014. Komunikacija : bilten Društva logopedov Slovenije. mar. 2015, let. 3, št. 7, str. 26. ISSN 2335-2779. [COBISS.SI-ID 10483017]
227. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Mednarodna konferenca CPLOL 2015, Firenze, Italija. Komunikacija : bilten Društva logopedov Slovenije. avg. 2015, let. 4, št. 8, str. 55-56. ISSN 2335-2779. [COBISS.SI-ID 10779721]
228. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Spletna stran za fonološki razvoj otrok mednarodnega projekta Cross-linguistic study of protracted phonological (speech) development in children. Komunikacija : bilten Društva logopedov Slovenije. avg. 2015, let. 4, št. 8, str.49-52. ISSN 2335-2779. [COBISS.SI-ID 10779209]
229. OZBIČ, Martina (prireditelj, prevajalec), KOGOVŠEK, Damjana (prireditelj, prevajalec), NOVŠAK BRCE, Jerneja (prireditelj, prevajalec), RAZTRESEN, Katja (prireditelj, prevajalec). Večjezični otroci z govornimi motnjami : dokument priporočil = The multilingual children with speech sound disorders : position paper. Charles Sturt University. 2012, 5 str. (pdf). http://www.csu.edu.au/research/multilingual-speech/position-paper. [COBISS.SI-ID 11433545]
230. OZBIČ, Martina. Diplomska dela diplomantov na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Program logopedija in surdopedagogika v letih 2011 in 2012. Komunikacija : bilten Društva logopedov Slovenije. dec. 2012, let. 1, št. 1, str. 40-41. ISSN 2335-2779. [COBISS.SI-ID 9588553]
231. STARC, Igor, OZBIČ, Martina. Alternativne oblike učenja glasbe : kontekstualizacija glasbenih pojmov ter uporaba nadomestnih oblik zapisa ali izvedbe. Obvestila. http://www.g-s.kk.edus.si/seminarji/2011-posvet/aoug.pdf. [COBISS.SI-ID 8726089]
232. OZBIČ, Martina, STARC, Igor. Otroci z učnimi težavami in glasba : slušna pozornost in slušni spomin, vidna pozornost in vidni spomin, slušno in vidno procesiranje, hkratno procesiranje, mentalne predstave, ritmične sposobnosti, koncentracija ter načrtovanje giba. Obvestila. http://www.g-s.kk.edus.si/seminarji/2011-posvet/outg.pdf. [COBISS.SI-ID 8725833]
233. OZBIČ, Martina. Prepoznavanje in odkrivanje specifičnih učnih težav. Bilten Bravo. dec. 2010, letn. 6, št. 13, str. 19-20. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 8633929]
234. OZBIČ, Martina. Ah, ta matematika ... : grafomotorična pomoč otrokom, ki si ne zapomnijo simbola in nimajo predstave o količini. Bilten Bravo. december 2008, letn. 4, št. 9, str. 48-53, ilustr. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 7790409]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

235. GAČNIK, Mateja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, SKAMLIČ, Nives, DULAR KOLAR, Urša, ŠTOK, Mirjam, OBERŽAN, Lilijana, PINTAR, Uršula, ŽOLGAR, Ingrid. PLP-5 : preventivni logopedski pregled 5-letnega otroka : priročnik. Portorož: Center za korekcijo sluha in govora; Maribor: Center za sluh in govor; Ljubljana: Zavod za gluhe in naglušne, 2013. 37 str., ilustr. ISBN 978-961-90022-2-3. [COBISS.SI-ID 267337984]

2.08 Doktorska disertacija

236. OZBIČ, Martina. Razumljivost govorjenja oseb z motnjo sluha : doktorsko delo. Ljubljana: [M. Ozbič], 2007. 195 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 6973769]

2.09 Magistrsko delo

237. OZBIČ, Martina. Govorna produkcija in slušna percepcija oseb z motnjo sluha : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Ozbič], 2000. 352 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3994185]

2.11 Diplomsko delo

238. OZBIČ, Martina. Akustična spektralna FFT analiza samoglasniškega sistema slovenskega jezika pri tržaških Slovencih. Ali ima dvojezični človek dva ločena samoglasniška sistema? : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Ozbič], 1997. 229 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2336841]
239. OZBIČ, Martina. Gibalno-ritmična sposobnost in razvojna konstruktivna dispraksija : ali je slaba gibalno-ritmična sposobnost dispraktični pojav : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Ozbič], 1995. 238 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1541193]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

240. BAUMAN, Jasna, CIGLAR, Veronika, HOLEC, Darja, JUHART, Matjaž, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav, KULOVEC, Marjetka, OZBIČ, Martina, REZAR, Petra, ŽELE, Andreja. Stanje slovenskega znakovnega jezika : ekspertiza. Ljubljana: Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, 2009. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-269-176-9. [COBISS.SI-ID 248662528]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

241. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Pogovor z dr. Martino Ozbič : pogovor z logopedinjo in rehabilitacijsko pedagoginjo dr. M. Ozbič o novem priročniku V svetu glasov, vaje fonološkega zavedanja. Trst: RAI Furlanija Julijska krajina, 2022. Studio D. http://www.sedezfjk.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-63972ca6-e95a-49e1-a97a-489b21af7b95.html. [COBISS.SI-ID 118046211]
242. OZBIČ, Martina (intervjuvanec). Šolski otrok : v sodelovanju s pedagoginjo dr. Martino Ozbič : motnje pozornosti in koncentracije ter težave otrok s hiperaktivnim sindromom. 4. Trst: RAI Furlanija Julijska krajina, 2021. Studio D. http://www.sedezfjk.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-63972ca6-e95a-49e1-a97a-489b21af7b95.html. [COBISS.SI-ID 89157379]
243. OZBIČ, Martina (intervjuvanec). Šolski otrok : v sodelovanju s pedagoginjo dr. Martino Ozbič : opismenjevanje, delovne navade in ostali mejniki šolskega izobraževanja. 3. Trst: RAI Furlanija Julijska krajina, 2021. Studio D. http://www.sedezfjk.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-63972ca6-e95a-49e1-a97a-489b21af7b95.html. [COBISS.SI-ID 89151491]
244. OZBIČ, Martina (intervjuvanec). Šolski otrok : v sodelovanju s pedagoginjo dr. Martino Ozbič o splošnih in specifičnih učnih težavah - zgodnje odkrivanje in pomoč. 2. Trst: RAI Furlanija Julijska krajina, 2021. Studio D. http://www.sedezfjk.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-63972ca6-e95a-49e1-a97a-489b21af7b95.html. [COBISS.SI-ID 89144067]
245. OZBIČ, Martina (intervjuvanec). Šolski otrok : v sodelovanju s pedagoginjo dr. Martino Ozbič o težavah in izzivih šolobveznega [!] otroka na začetku novega šolskega leta. 1. Trst: RAI Furlanija Julijska krajina, 2021. Studio D. http://www.sedezfjk.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-63972ca6-e95a-49e1-a97a-489b21af7b95.html. [COBISS.SI-ID 89112579]
246. OZBIČ, Martina (intervjuvanec). Otrokova uspešnost je odvisna od vseh nas. Roma: TV RAI, 2019. https://www.rainews.it/tgr/fjk/video/2019/03/tdd-Tdd-predstavlja-Martina-Ozbic-Otrokova-uspesnost-je-odvisna-od-vseh-nas-552f8a7c-2870-435e-b83a-ba92082f6cae.html. [COBISS.SI-ID 12356937]

2.21 Programska oprema

247. STARC, Aljaž, OZBIČ, Martina. Generator ne-besed. [S. l.]: Webonize; [Šmarje]: Logos, cop. 2020. https://nebesede.logos-martinaozbic.eu. [COBISS.SI-ID 9809304]
248. FUZIR, Jernej, MAVSAR, Mitja, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Liba Biba. Verzija 1.1.0. [S. l.]: Liba Biba, 2015. https://www.varuska-ziva.si/liba-biba-aplikacija-z-logopedskimi-vajami/. [COBISS.SI-ID 11431497]

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

249. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOŠAK BABUDER, Milena, ROT GABROVEC, Veronika (urednik). Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani. 2. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0202-5. http://www.zrss.si/pdf/Tudi-mi-beremo-ZbornikBDS.pdf. [COBISS.SI-ID 271796736]
250. OZBIČ, Martina, ROT GABROVEC, Veronika (avtor, urednik). Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. 122 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0126-4. [COBISS.SI-ID 268005120]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.10 Umetniška poustvaritev

251. JURČIČ, Josip, OZBIČ, Martina (glasbenik). Deseti brat : predstava, Slovensko stalno gledališče Trst. Trst, 1995. [COBISS.SI-ID 11540809]
252. OZBIČ, Martina (izvajalec), STARC, Igor (izvajalec). Glasbeni nastop : Božičnica 1993, odprtje razstave ilustracij za otroke : Hranilnica in posojilnica na Opčinah, 6. - 15. 12. 1993. [COBISS.SI-ID 11539785]
253. HOFMANNSTHAL, Hugo von (umetnik), OZBIČ, Martina (glasbenik). Hugo von Hofmannsthal: Slehernik : Slovensko stalno gledališče Trst. Trst: Slovensko stalno gledališče, 1989. [COBISS.SI-ID 7245357]
254. OZBIČ, Martina (glasbenik). Anton Pavlovič Čehov: Striček Vanja : Slovensko stalno gledališče Trst. Trst, 1988. [COBISS.SI-ID 7197997]

3.11 Radijski ali TV dogodek

255. OZBIČ, Martina (intervjuvanec). Pogovor z dr. Martino Ozbič : oddaja Nedeljski pogovori, del 5. 5. 2019, Deželni sedež RAI za Furlanijo Julijsko krajino. http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-d103401f-4cce-4787-aba0-ff67db88119b.html. [COBISS.SI-ID 9724824]
256. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Človeški glas in glasovne motnje : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Od malih nog do srebrnih las, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 20. 4. 2018. Od malih nog do srebrnih las, 12. [COBISS.SI-ID 9748632]
257. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Disleksija in sorodne motnje : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Od malih nog do srebrnih las, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 23. 3. 2018. Od malih nog do srebrnih las, 8. [COBISS.SI-ID 9747608]
258. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Govorno-jezikovne motnje : disfazija, afazija : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Od malih nog do srebrnih las, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 16. 2. 2018. Od malih nog do srebrnih las, 3. [COBISS.SI-ID 9746328]
259. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Logopedija in delo logopeda : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Od malih nog do srebrnih las, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 2. 3. 2018. Od malih nog do srebrnih las, 5. [COBISS.SI-ID 9746840]
260. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Medgeneracijsko povezovanje : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Od malih nog do srebrnih las, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 2. 2. 2018. Od malih nog do srebrnih las, 1. [COBISS.SI-ID 9746072]
261. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Motivacija v mladih in starih letih : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Od malih nog do srebrnih las, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 27. 4. 2018. Od malih nog do srebrnih las, 13. [COBISS.SI-ID 9748888]
262. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Odstopanje in drugačnost : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Od malih nog do srebrnih las, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 4. 5. 2018. Od malih nog do srebrnih las, 14. [COBISS.SI-ID 9749144]
263. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Pomen branja pri mladih : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Od malih nog do srebrnih las, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 9. 3. 2018. Od malih nog do srebrnih las, 6. [COBISS.SI-ID 9747096]
264. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Pomen branja pri starejših : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Od malih nog do srebrnih las, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 16. 3. 2018. Od malih nog do srebrnih las, 7. [COBISS.SI-ID 9747352]
265. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Pomen gibalne dejavnosti : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Od malih nog do srebrnih las, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 11. 5. 2018. Od malih nog do srebrnih las, 15. [COBISS.SI-ID 9749400]
266. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Pomen pisanja : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Od malih nog do srebrnih las, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 30. 3. 2018. Od malih nog do srebrnih las, 9. [COBISS.SI-ID 9747864]
267. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Poslušanje in slušno zaznavanje : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Od malih nog do srebrnih las, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 6. 4. 2018. Od malih nog do srebrnih las, 10. [COBISS.SI-ID 9748120]
268. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Razvojna apraksija, dispraksija : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Od malih nog do srebrnih las, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 23. 2. 2018. Od malih nog do srebrnih las, 4. [COBISS.SI-ID 9746584]
269. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Vloga glasbe v razvoju in starosti : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Od malih nog do srebrnih las, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 13. 4. 2018. Od malih nog do srebrnih las, 11. [COBISS.SI-ID 9748376]
270. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Vseživljenjsko izobraževanje : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Od malih nog do srebrnih las, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 9. 2. 2018. Od malih nog do srebrnih las, 2. [COBISS.SI-ID 9745816]
271. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Digitalna demenca : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Sodobni pedagoški izzivi, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 24. 3. 2017. Sodobni pedagoški izzivi, 1. [COBISS.SI-ID 9742488]
272. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Disleksija in ostale specifične učne težave : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Sodobni pedagoški izzivi, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 5. 5. 2017. Sodobni pedagoški izzivi, 6. http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-63972ca6-e95a-49e1-a97a-489b21af7b95.html. [COBISS.SI-ID 9743768]
273. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Gilles de la Tourette sindrom : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Sodobni pedagoški izzivi, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 21. 4. 2017. Sodobni pedagoški izzivi, 4. [COBISS.SI-ID 9743256]
274. OZBIČ, Martina (intervjuvanec). Govorni razvoj otroka : oddaja Mladi val, 25. 10. 2017, Rai Furlanija Julijska Krajina. [COBISS.SI-ID 11814729]
275. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Hiperaktivni sindrom in motnje pozornosti : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Sodobni pedagoški izzivi, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 28. 4. 2017. Sodobni pedagoški izzivi, 5. [COBISS.SI-ID 9743512]
276. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Nadarjeni otroci : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Sodobni pedagoški izzivi, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 12. 5. 2017. Sodobni pedagoški izzivi, 7. http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-63972ca6-e95a-49e1-a97a-489b21af7b95.html. [COBISS.SI-ID 9744280]
277. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). O knjigi Slišati, poslušati, govoriti : rojstvo odnosa : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Sodobni pedagoški izzivi, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 7. 4. 2017. Sodobni pedagoški izzivi, 3. [COBISS.SI-ID 9743000]
278. BLAŽINA, Tamara (intervjuvanec), OZBIČ, Martina (intervjuvanec), KRAVOS, Marijan (intervjuvanec). O poučevanju slovenščine v italijanskih šolah : okrogla miza, oddaja Obzornik magazine, Narodnostni trenutek Slovencev v Italiji 29. okt. 2017, Rai Furlanija Julijska Krajina. [COBISS.SI-ID 11823433]
279. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Opismenjevanje : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Sodobni pedagoški izzivi, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 31. 3. 2017. Sodobni pedagoški izzivi, 2. [COBISS.SI-ID 9742744]
280. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Otrokove poletne počitnice : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Sodobni pedagoški izzivi, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 9. 6. 2017. Sodobni pedagoški izzivi, 10. http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-63972ca6-e95a-49e1-a97a-489b21af7b95.html. [COBISS.SI-ID 9744792]
281. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Pomen glasbene vzgoje v razvojni dobi : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Sodobni pedagoški izzivi, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 19. 5. 2017. Sodobni pedagoški izzivi, 8. http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-63972ca6-e95a-49e1-a97a-489b21af7b95.html. [COBISS.SI-ID 9744024]
282. OZBIČ, Martina (intervjuvanec), CAHARIJA, Tatjana (oseba, ki intervjuva, urednik). Sodobno starševstvo : prispevek v oddaji Studio D z naslovom Sodobni pedagoški izzivi, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 26. 5. 2017. Sodobni pedagoški izzivi, 9. http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-63972ca6-e95a-49e1-a97a-489b21af7b95.html. [COBISS.SI-ID 9744536]
283. OZBIČ, Martina (intervjuvanec). Sodobne vzgojne problematike : 5 oddaj, Studio D, RAI, Radio Trst, sep. - nov. 2016. [COBISS.SI-ID 11699529]
284. OZBIČ, Martina (intervjuvanec). Otrok in komunikacija : 10 oddaj, Studio D, RAI, Radio Trst, mar.- maj 2014. [COBISS.SI-ID 11699273]
285. OZBIČ, Martina (intervjuvanec). Komunikacija v razvojnem obdobju : oddaja Otrok in komunikacija (10 oddaj), Studio D, RAI, Radio Trst, marec-maj 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9635145]
286. OZBIČ, Martina. V svetu otrok = I bambini e il loro mondo : 11 oddaj, Studio D, RAI, Radio Trst, apr. - jun. 2004. [COBISS.SI-ID 11698761]
287. OZBIČ, Martina. V svetu otrok = I bambini e il loro mondo : 11 oddaj, Studio D, RAI, Radio Trst, jan. - mar. 2003. [COBISS.SI-ID 11698505]
288. OZBIČ, Martina. Od Milj do Devina = Da Muggia a Duino : 6 oddaj, Studio D, RAI, Radio Trst, mar. - apr. 1996. [COBISS.SI-ID 11698249]
289. OZBIČ, Martina. Flavta : V pravljičnem svetu glasbil, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 30. 9. 1995. V pravljičnem svetu glasbil, 1. [COBISS.SI-ID 9770392]
290. OZBIČ, Martina. Glasbene zasedbe : V pravljičnem svetu glasbil, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 17. 11. 1995. V pravljičnem svetu glasbil, 8. [COBISS.SI-ID 9772184]
291. OZBIČ, Martina. Godala : V pravljičnem svetu glasbil, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 20. 10. 1995. V pravljičnem svetu glasbil, 4. [COBISS.SI-ID 9771160]
292. OZBIČ, Martina. Harmonika : V pravljičnem svetu glasbil, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 27. 10. 1995. V pravljičnem svetu glasbil, 5. [COBISS.SI-ID 9771416]
293. OZBIČ, Martina. Kitara : V pravljičnem svetu glasbil, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 7. 10. 1995. V pravljičnem svetu glasbil, 2. [COBISS.SI-ID 9770648]
294. OZBIČ, Martina. Klavir : V pravljičnem svetu glasbil, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 13. 10. 1995. V pravljičnem svetu glasbil, 3. [COBISS.SI-ID 9770904]
295. OZBIČ, Martina. Ljudska glasba : V pravljičnem svetu glasbil, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 24. 11. 1995. V pravljičnem svetu glasbil, 9. [COBISS.SI-ID 9772440]
296. OZBIČ, Martina. Otrok, ritem, gib = I bambino: ritmo e movimento : 7 oddaj, Studio D, RAI, Radio Trst, maj - jun. 1995. [COBISS.SI-ID 11699017]
297. OZBIČ, Martina. Petje, glasilke : V pravljičnem svetu glasbil, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 1. 12. 1995. V pravljičnem svetu glasbil, 10. [COBISS.SI-ID 9772696]
298. OZBIČ, Martina. Tolkala : V pravljičnem svetu glasbil, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 10. 11. 1995. V pravljičnem svetu glasbil, 7. [COBISS.SI-ID 9771928]
299. OZBIČ, Martina. Trobila : V pravljičnem svetu glasbil, RAI Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 3. 11. 1995. V pravljičnem svetu glasbil, 6. [COBISS.SI-ID 9771672]
300. OZBIČ, Martina. Otroški kotiček: za spretne roke = Un poʼ di tutto per i giovani artisti : ponovitev oddaj, 12 oddaj, Studio D, RAI, Radio Trst, sep. - dec. 1994. [COBISS.SI-ID 11697993]
301. OZBIČ, Martina. Nagradna abeceda = Incontro con i piuʼ piccini : 4 oddaje, Studio D, RAI, Radio Trst, apr. 1993. [COBISS.SI-ID 11697225]
302. OZBIČ, Martina. Mi in glasba = Noi e la musica : Studio D, RAI, Radio Trst, maj 1992. [COBISS.SI-ID 11696201]
303. OZBIČ, Martina. Otroški kotiček: nagradna abeceda = Lʼangolino dei ragazzi: incontro con i piuʼ piccini : 12 oddaj, Studio D, RAI, Radio Trst, jan. - mar. 1992. [COBISS.SI-ID 11696969]
304. OZBIČ, Martina. Za spretne roke = Un poʼ di tutto per i giovani artisti : 12 oddaj, Studio D, RAI, Radio Trst, apriI - junij 1992. [COBISS.SI-ID 11695945]

3.12 Razstava

305. OZBIČ, Martina (umetnik). Razstava domačih ustvarjalcev : OŠ France Bevk, Opčine, 28. 5. - 21. 6. 1996. [COBISS.SI-ID 11540553]
306. OZBIČ, Martina (umetnik). Skupinska razstava slovenskih zamejskih umetnikov : Kulturni center Lojze Bratuž, Gorica, 19. -30. okt. 1996. [COBISS.SI-ID 11540041]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

307. OZBIČ, Martina. Laboratorio per studenti bilingui : Corso di Laurea Interateneo Trieste-Udine in Logopedia, Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche chirurgiche e della salute, Universitá degli Studi di Trieste, 9 aprile 2021. [COBISS.SI-ID 59296259]
308. OZBIČ, Martina. Laboratorio sull'operatività diretta con simulazione di casi clinici in lingua slovena : Dipartimento universitario clinico di scienze mediche, chirurgiche e della salute dell'Università degli studi di Trieste, nel mese di settembre 2021. [COBISS.SI-ID 84564739]
309. OZBIČ, Martina. Il linguaggio nel bambino bilingue : trattamento : insegnametno nel Master di I livello in L'intervento logopedico nei disturbi della comunicazione linguistica in età evolutiva, Facoltà di medicina e chirurgia A. Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore, 9 maggio 2021. [COBISS.SI-ID 63087875]
310. OZBIČ, Martina. Il trattamento nel bambino bilingue : casi clinici : Corso Alta Formazione ECM "Valutazione e trattamento dei disturbi di linguaggio in età evolutiva", Istituto di neuropsichiatria ricerca e terapia in età evolutiva in collaborazione con Scuola Logopedia Bolzano, 23. 5. 2021. [COBISS.SI-ID 64822275]
311. OZBIČ, Martina. Laboratorio sull'operatività diretta con simulazione di casi clinici in lingua slovena : Dipartimento universitario clinico di scienze mediche, chirurgiche e della salute dell'Università degli studi di Trieste, aprile 2020. [COBISS.SI-ID 30242051]
312. OZBIČ, Martina. Il multilinguismo : Dipartimento universitario clinico di scienze mediche, chirurgiche e della salute dell'Università degli studi di Trieste, maggio 2020. [COBISS.SI-ID 30244867]
313. OZBIČ, Martina. Disturbi di linguaggio in età adulta, multilinguismo : seminario Test e strumenti logopedici a fini diagnostici in sloveno, Corso di Laurea Interateneo Trieste - Udine in Logopedia - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, 7. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 9738648]
314. OZBIČ, Martina. Disturbi di linguaggio in età pediatrica : seminario Test e strumenti logopedici a fini diagnostici in sloveno, Corso di Laurea Interateneo Trieste - Udine in Logopedia - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, 26. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 9738136]
315. OZBIČ, Martina. Disturbi specifici di apprendimento : seminario Test e strumenti logopedici a fini diagnostici in sloveno, Corso di Laurea Interateneo Trieste - Udine in Logopedia - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, 8. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 9738392]
316. OZBIČ, Martina. Analisi comparativa del sistema fonetico-fonologico sloveno ed italiano : seminario Fonetica e fonologia della lingua slovena e disturbi fonetico-fonologici, Corso di Laurea Interateneo Trieste - Udine in Logopedia - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, 15. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 9725848]
317. OZBIČ, Martina. Definizione della fonologia non lineare ed il suo uso in logopedia : introduzione all'analisi fonetico-fonologica del parlato : seminario Fonetica e fonologia della lingua slovena e disturbi fonetico-fonologici, Corso di Laurea Interateneo Trieste - Udine in Logopedia - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, 22. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 9726616]
318. OZBIČ, Martina. Descrivere il parlato : dal singolo fonema ai processi, l'analisi, presentazione di casi : seminario Fonetica e fonologia della lingua slovena e disturbi fonetico-fonologici, Corso di Laurea Interateneo Trieste - Udine in Logopedia - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, 22. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 9726872]
319. OZBIČ, Martina. Diagnosi differenziale : disturbo fonetico, disturbo fonologico, aprassia verbale evolutiva : seminario Fonetica e fonologia della lingua slovena e disturbi fonetico-fonologici, Corso di Laurea Interateneo Trieste - Udine in Logopedia - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, 29. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 9727896]
320. OZBIČ, Martina. Fonetica slovena : foni-fonemi-allofoni : fonetica del dialetto triestino e goriziano : Seminario Fonetica e fonologia della lingua slovena e disturbi fonetico-fonologici, Corso di Laurea Interateneo Trieste - Udine in Logopedia - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, 14. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 9725336]
321. OZBIČ, Martina. Fonologia slovena : seminario Fonetica e fonologia della lingua slovena e disturbi fonetico-fonologici, Corso di Laurea Interateneo Trieste - Udine in Logopedia - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, 14. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 9725592]
322. OZBIČ, Martina. Laboratorio fonetico fonologico. 1, Analisi dei risultati di campioni del parlato italiano : seminario Fonetica e fonologia della lingua slovena e disturbi fonetico-fonologici, Corso di Laurea Interateneo Trieste - Udine in Logopedia - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, 28. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 9727384]
323. OZBIČ, Martina. Laboratorio fonetico fonologico. 2, Analisi dei risultati di campioni del parlato sloveno : seminario Fonetica e fonologia della lingua slovena e disturbi fonetico-fonologici, Corso di Laurea Interateneo Trieste - Udine in Logopedia - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, 28. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 9727640]
324. OZBIČ, Martina. La procedura : trascrizione, uso del software Phon : seminario Fonetica e fonologia della lingua slovena e disturbi fonetico-fonologici, Corso di Laurea Interateneo Trieste - Udine in Logopedia - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, 28. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 9727128]
325. OZBIČ, Martina. Spunti per la terapia : seminario Fonetica e fonologia della lingua slovena e disturbi fonetico-fonologici, Corso di Laurea Interateneo Trieste - Udine in Logopedia - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, 29. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 9728152]
326. OZBIČ, Martina. Trascrizione con i simboli IPA : applicazione sull'italiano e lo sloveno : seminario Fonetica e fonologia della lingua slovena e disturbi fonetico-fonologici, Corso di Laurea Interateneo Trieste - Udine in Logopedia - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, 21. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 9726104]
327. OZBIČ, Martina. Trascrizione con i simboli IPA : parte pratica, trascrizione del parlato sloveno ed italiano : seminario Fonetica e fonologia della lingua slovena e disturbi fonetico-fonologici, Corso di Laurea Interateneo Trieste - Udine in Logopedia - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, 21. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 9726360]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

328. OZBIČ, Martina. Logopedia in Slovenia : predavanje na webinarju Logopedia all'estero, la figura del Logopedista in Europa e nel mondo, 17-18 aprile 2021. [COBISS.SI-ID 61158659]
329. OZBIČ, Martina. Logopedia nelle zone di confine italo-sloveno : predavanje na Logopedia e plurilinguismo, Milano, 30 novembre 2019. [COBISS.SI-ID 9809560]
330. SEVER, Jožica, OZBIČ, Martina. Bilingual aphasia test : a pilot study of 55-79 Italian-Slovenian and Slovenian-Italian bilingual aphasic speakers : predavanje na 10th European Congress of Speech and Language Therapy, CPLOL Congress 10-12 May 2018, Cascais, Portugal. [COBISS.SI-ID 12315721]
331. AYYAD, Hadeel S, OZBIČ, Martina, RAMALHO, Margarida, FREITAS, Maria João, BÉRUBÉ, Daniel, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul. "Grand rounds" in protracted phonological development including in Down syndrome : predavanje na 17th International Clinical Phonetics and Linguistics Association Conference, 24 October 2018, St. Georgeʼs Bay, St Julians. Malta. [COBISS.SI-ID 12313673]
332. BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul, BÉRUBÉ, Daniel, IGNATOVA, Diana, LUNDEBORG HAMMARSTRÖM, Inger, MÁSDÓTTIR, T., OZBIČ, Martina, PEREZ, Denisse, RAMALHO, Margarida, FREITAS, Maria João. Identification of protracted phonological development across languages - Disambiguation of borderline cases through mismatch analyses (Part 2) : predavanje na International Child Phonology Conference (ICPC 2018), 20th June 2018, Chania, Crete, Greece. [COBISS.SI-ID 12315465]
333. STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, May Barbara, BÉRUBÉ, Daniel, LUNDEBORG HAMMARSTRÖM, Inger, MÁSDÓTTIR, T., KATO AIZAWA, Mary, LOZANO, Patti, RAMALHO, Margarida, FREITAS, Maria João, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Identification of protracted phonological development across languages - The whole word match measure (Part 1) : predavanje na International Child Phonology Conference (ICPC 2018), 20th June 2018, Chania, Crete, Greece. [COBISS.SI-ID 12315209]
334. SKALMIČ, Nives, GAČNIK, Mateja, DULAR KOLAR, Urša, ŠTOK, Mirjam, OBERŽAN, Lilijana, PINTAR, Uršula, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Preventive speech-language assessment for five-year-old children PLP-5 : predavanje na 5th Congress of Croatian speech and language therapists/pathologists, September 24 - 26, 2015, Osijek, Croatia. [COBISS.SI-ID 11257929]
335. OZBIČ, Martina. Zgodnje prepoznavanje otrok, ki izkazujejo rizičnost za učne težave pred vstopom v šolo - z vprašalnikom za vzgojitelje in učitelje : predavanje na 13. posvetu šolskih svetovalnih delavcev Prispevki strok za svetovalno delo v praksi, Terme Olimia, 13. apr. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9195081]
336. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. La letto scrittura e i disturbi di apprendimento in bilingui Italo-Sloveni e Sloveno-Italiani : predavanje na II Meeting Scientifico di logopedia Il Plurilinguismo in Logopedia, Pisa, Italy, 15 e 16 ottobre 2010. [COBISS.SI-ID 10765129]
337. OZBIČ, Martina. Primerjalna analiza samoglasniškega sistema matičnih Slovencev in Slovencev iz Trsta : predavanje "9. primorski slovenistični dnevi", Špeter, 2.4.1998. [COBISS.SI-ID 10746953]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

338. OZBIČ, Martina. Uporabna fonetika in uporabna fonologija : vabljeno predavanje na strokovnem srečanju Sekcije logopedov Zdravstvenih domov Slovenije, 20. 11. 2020. [COBISS.SI-ID 39317507]
339. OZBIČ, Martina. Fonološke osnove disleksije in vloga izvršilnih funkcij : vabljeno predavanje na 1. strokovnem posvetu Zbornice specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in drugih pedagoških delavcev v zdravstvu Slovenije - strokovno združenje, 11. 9. 2020 v Narodnem domu Logatec. [COBISS.SI-ID 39296003]
340. OZBIČ, Martina. Otrok pred in ob vstopu v šolo : opazovanje močnih in šibkih področij, preventivno delo ter opolnomočenje otroka : 54. seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji, Trst - Dolina - Opčine - Nabrežina - Doberdob - Gorica - Špeter, 3. 9.-10. 9. 2019. Opčine, 2019. [COBISS.SI-ID 9741464]
341. OZBIČ, Martina. Od recepcije preko percepcije do razumevanja in uporabe jezika : vabljeno predavanje na mednarodni konferenci Govorno-jezikovne motnje v vrtcu in šoli, Ljubljana, 1. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 12313929]
342. OZBIČ, Martina. Logopedsko ocenjevanje v večjezični situaciji : vabljeno predavanje v okviru strokovnega srečanja ob Evropskem dnevu logopedije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 6. marec 2014. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Novice/dan_logopedije_2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2644. [COBISS.SI-ID 10025545]
343. OZBIČ, Martina. Asertivnost in responzivnost od 12 do 48 mesecev starih slovenskih otrok s tipičnim razvojem, otrok z zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju, z motnjo avtističnega spektra, s cerebralno paralizo in otrok z motnjo v duševnem razvoju : Vabljeno plenarno predavanje na 5. mednarodnem kongresu študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike "Različnost bogati", Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 17. 5. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9658953]
344. OZBIČ, Martina. Disturbi di Linguaggio ed Abilità Socioconversazionali : Vabljeno plenarno predavanje na kongresu: Il disturbo di linguaggio: modelli neuropsicologici e quadri clinici in etaʼ evolutiva, 5 Ottobre 2013 Sala Convegni IRCCS Santa Lucia, Roma, Italia. 2013. [COBISS.SI-ID 9829705]
345. OZBIČ, Martina. Logopedska obravnava otrok iz dvojezičnega okolja : vabljeno predavanje na študijskem srečanju logopedov JZ Slovenije, Center za korekcijo sluha in govora Portorož, 13. 11. 2013. [COBISS.SI-ID 10586185]

3.25 Druga izvedena dela

346. OZBIČ, Martina. Tourettov sindrom in učne težave : predavanja na daljavo v Programih profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, katalog KATIS 2021/2022, 14. 3.-16. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 102966275]
347. OZBIČ, Martina, PERČIČ, Silva, BUKAVEC, Sonja. Vaje fonološkega zavedanja, spomina in pozornosti ter prepoznavanje splošnih in specifičnih učnih težav (SUT) : 28. 1. 2022, predavanje preko spletne aplikacije Zoom v izobraževalnem programu Slovenščina v vrtcu. [COBISS.SI-ID 96088323]
348. OZBIČ, Martina. Družinske igralne dejavnosti v podporo otroku pri začetnem usvajanju branja : predavanje za starše otrok Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin, 9. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 55880451]
349. OZBIČ, Martina. Dvojezičnost in logopedija : predavanje Aktivu logopedov - surdopedagogov zdravstvene enote Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, 11. 5. 2021. [COBISS.SI-ID 64363267]
350. OZBIČ, Martina. Mala šola logopedije : izobraževanje v obsegu 16 pedagoških ur za kolektiv Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje od 14. 5. 2021 do 4. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 69135107]
351. OZBIČ, Martina. Pomoč otrokom in najstnikom s specifičnimi učnimi težavami : vloga fonološkega zavedanja in izvršilnih funkcij : predavanje v prostorih Sklada Mitja Čuk 24. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 69127683]
352. OZBIČ, Martina. Preventivno delo ob prehodu otroka v osnovno šolo : otroci, ki so rizični za specifične učne težave : predavanje na daljavo v Programih profesionalnega usposabljanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, katalog KATIS 2020/2021, 22. 3. 2021 in 23. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 59184899]
353. OZBIČ, Martina. Program govorno-jezikovnega spodbujanja v predšolskem obdobju : oralna motorika, praksija govoril, vzgoja dihanja za govor, razvoj fonološkega zavedanja in metajezikovnega zavedanja : predavanje na daljavo v Programih profesionalnega usposabljanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, katalog KATIS 2020/2021, 5. 2. 2021 in 6. 2. 2021. [COBISS.SI-ID 59186947]
354. OZBIČ, Martina. Specifične učne težave : vloga izvršilnih funkcij in spomina : predavanje in delavnica 28. in 29. junija 2021, Svet Montessori. [COBISS.SI-ID 69133571]
355. OZBIČ, Martina. Mala šola logopedije : izobraževanje v Osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer, od 18. 11. do 16. 12. 2020. [COBISS.SI-ID 49788675]
356. OZBIČ, Martina. Na nelinearni fonologiji osnovana pomoč otrokom s težavami branja in pisanja : predavanje na daljavo v Programih profesionalnega usposabljanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, katalog KATIS 2020/2021, 9. 9. 2020 in 13. 1. 2021. [COBISS.SI-ID 49693699]
357. OZBIČ, Martina. Preventivno delo ob prehodu otroka v osnovno šolo : otroci, ki so rizični za specifične učne težave : predavanje na daljavo v Programih profesionalnega usposabljanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, katalog KATIS 2020/2021, 3. 10. 2020 in 5. 11. 2020. [COBISS.SI-ID 49569283]
358. OZBIČ, Martina. Program govorno-jezikovnega spodbujanja v predšolskem obdobju : oralna motorika, praksija govoril, vzgoja dihanja za govor, razvoj fonološkega zavedanja in metajezikovnega zavedanja : predavanje na daljavo v Programih profesionalnega usposabljanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, katalog KATIS 2020/2021, 19. 12. 2020. [COBISS.SI-ID 49697539]
359. OZBIČ, Martina. Glasba in otroci s posebnimi potrebami : izobraževalni tečaj za učitelje in profesorje vseh vrtcev in šol, SCGV Emil Komel, Gorica, 11. maja 2019. [COBISS.SI-ID 9725080]
360. OZBIČ, Martina. TS - jezik - vez med vnuki in nonoti : predavanje , Narodna in študijska knjižnica Trst, Italija, 18. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 12421705]
361. OZBIČ, Martina. (Ne)izjemna večjezičnost : predavanje, Narodna in študijska knjižnica Trst, Italija, 25. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 12314441]
362. OZBIČ, Martina. Disleksija in druge pojavne oblike različnosti : predavanje v okviru Govor-ilnice z dr. Martino Ozbič, Kosovelova knjižnica Sežana, 28. 2. 2018. [COBISS.SI-ID 11933257]
363. OZBIČ, Martina. Glasba, jezik, govor komunikacija : kako lahko spodbujamo razvoj z glasbo : predavanje v okviru Govor-ilnice z dr. Martino Ozbič, Kosovelova knjižnica Sežana, 14. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 11946569]
364. OZBIČ, Martina. Govorno-jezikovni in komunikacijski razvoj ter odstopanja : kateri so kazalniki težav,od giba preko govora do opismenjevanja,vloga koordinacije pri šolskem uspehu : predavanje v okviru Govor-ilnice z dr. Martino Ozbič, Kosovelova knjižnica Sežana, 11. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 11974473]
365. OZBIČ, Martina. In che modo il bambino si approccia al mondo del linguaggio, della comunicazione? Come capisce e come usa il codice linguistico? Quali sono le tappe linguistiche, comunicative tra il primo ed il terzo anno di vita? : Slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel", 23 maggio 2018, Trst, Italija. [COBISS.SI-ID 12004937]
366. OZBIČ, Martina. Kako otrok vstopa v svet komunikacije, jezika in govora? Kako razume in uporablja jezikovni kod? Kateri so komunikacijski, jezikovni in govorni mejniki med 1. in 3. letom starosti? : Slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel", 23. 5. 2018, Trst, Italija. [COBISS.SI-ID 12005193]
367. OZBIČ, Martina. Od zvoka do jezika : kako smo se naučili govoriti in kako poslušamo. Priložnosti in izzivi. : predavanje, KRUT - Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje, Trst, 12. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 11978057]
368. OZBIČ, Martina. Otrok pred in ob vstopu v šolo : opismenjevanje, kaj je, kaj zahteva, kako lahko pomagam, kaj naj spodbujam : predavanje v okviru Govor-ilnice z dr. Martino Ozbič, Kosovelova knjižnica Sežana, 10. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 11908169]
369. OZBIČ, Martina. Valutazione dellʼimpatto della condizione di bilinguismo sullo sviluppo linguistico in bambini con DSL (Progetto 5 x 1000) : Site visit, Pasian di Prato (UD) e S. Vito al Tagliamento (PN), 8 maggio 2018. [COBISS.SI-ID 11993673]
370. OZBIČ, Martina. Komunikacija pred rojstvom, takoj po rojstvu in v prvem letu življenja pred pojavom prve besede : predavanje Govorilnice z dr. Martino Ozbič, Kosovelova knjižnica Sežana, 11. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 11815497]
371. OZBIČ, Martina. Komunikacijski, jezikovni in govorni razvoj od 1. do 3. leta ter od 3. do 5. leta : od prve besede do stavka in od stavka do pripravljenosti za šolo : predavanje v okviru Govor-ilnice z dr. Martino Ozbič, Kosovelova knjižnica Sežana, 11. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 11823177]
372. OZBIČ, Martina. Otroške pesmi, bibanke, izštevanke - skupno branje, vrata za jezikovni razvoj : TS - predavanje na temo zgodnjega branja in jezikovnega razvoja otrok, Narodna in študijska knjižnica Trst, Italija, 26. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 11815753]
373. OZBIČ, Martina. Raznolikost otrok : razlike, odstopanja, motnje pri učenju. Kaj lahko storimo starši? : predavanje za starše, Osnovna šola France Bevk na Opčinah, 18. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 11814985]
374. OZBIČ, Martina. Šolanje : avtocesta, bližnjica ali strma pot? : predavanje, Dijaški dom Gorica, 7. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 11874121]
375. OZBIČ, Martina. TS - Dis-leksija : res le motnja? Ali tudi različen pogled na svet? : predavanje, Narodna in študijska knjižnica Trst, Italija, 30. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 11873865]
376. OZBIČ, Martina. Vloga domače naloge : nebodigatreba ali dobrodošla dejavnost? : predavanje za starše, Osnovna šola France Bevk na Opčinah, 29. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 11873609]
377. OZBIČ, Martina. Vzgoja in komunikacija : ko je vedenje otrok sporočilo staršem, komunikacija pa rešitev ali problem : predavanje za starše, Osnovna šola France Bevk na Opčinah, 4. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 11815241]
378. OZBIČ, Martina. Prepoznavanje in vrednotenje govornih težav : predavanje v okviru Dneva odprtih vrat, Izobraževalni dan OŠ Jela Janežiča, Škofja Loka, 18. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 11547721]
379. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, BERNHARDT, Barbara May, STEMBERGER, Joseph Paul. Crosslinguistic project in phonological development for Slovene : lecture at The Universoty of British Columbia, Vancouver, Canada, 26. 3. 2015. [COBISS.SI-ID 100372227]
380. OZBIČ, Martina. Analiza artikulacijskih gibov slovenskih fonemov ter odstopanj v izgovoru z uporabo ultrazvoka : predstavitev projekta, ki je bil v letih 2012/2013 in 2013/2014 financiran na internem razpisu PeF UL v okviru Raziskovalnega dneva Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 4. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 10453577]
381. OZBIČ, Martina. Ocenjevanje komunikacije, jezika in govora za slovenske govorce : priprava instrumentov ter vzpostavitev spletne strani znotraj Katedre za logopedijo in surdopedagogiko PeF : predstavitev projekta, ki je bil v letih 2012/2013 in 2013/2014 financiran na internem razpisu PeF UL v okviru Raziskovalnega dneva Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 4. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 10452297]
382. NUSSDORFER, Vlasta (diskutant), PIKALO, Jernej (diskutant), KOPAČ, Anja (diskutant), ČOBAL, Nadja (diskutant), OZBIČ, Martina (diskutant), STRLE, Marko (diskutant), PETAK, Dunja (diskutant), BRECELJ-KOBE, Mojca (diskutant), MACEDONI-LUKŠIČ, Marta (diskutant), ZAVRL, Nevenka (diskutant), VOVK ORNIK, Natalija (diskutant). Okrogla miza o problematiki avtizma v Sloveniji : konferenca Vseslovenske iniciative za enake možnosti oseb z avtizmom, velika SMELT-ova dvorana, Ljubljana, 10. april 2014. [COBISS.SI-ID 9728408]
383. OZBIČ, Martina. Prevod in priredba instrumenta za profiliranje jezikovnih slovničnih zmožnosti govorca LARSP (Language Assessment, Remediation And Screening Procedure) avtorja Davida Crystala : predstavitev projekta, ki je bil v letih 2012/2013 in 2013/2014 financiran na internem razpisu PeF UL v okviru Raziskovalnega dneva Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 4. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 10453065]
384. BERNHARDT, May Barbara, BÉRUBÉ, Daniel, LLEÓ, Conxita, MÁSDÓTTIR, T., OZBIČ, Martina, RAMALHO, Margarida, STEMBERGER, Joseph Paul, VIVAR, Pilar. Word-initial rhotic cluster acquisition in European Portuguese, Icelandic, Slovene, Spanish and Zapotec : 15th ICPLA Conference 2014 June 11-13 Stockholm, Sweden. 2014. [COBISS.SI-ID 10090057]
385. OZBIČ, Martina. Fonološko zavedanje : predavanje na srečanju Društva Bravo, Koper, 17. 11. 2010. [COBISS.SI-ID 10739273]
386. OZBIČ, Martina. Kako naučiti otroka sprejemati različnost drugih ; Kako reševati konflikte med ljudmi na osebnem nivoju ; Pomoč pri razvijanju govora in jezika : predavanja v okviru Strokovnega tečaja za vodstveno, pedagoško in nepedagoško osebje v Didaktičnem okrožju z dvojezičnim slovenskim poučevanjem - Špeter Slovenov, Videm, 4. 5. 2002 (5 ur). [COBISS.SI-ID 11547209]
387. OZBIČ, Martina. Korak za korakom - pot in ovinki v otrokovem razvoju (spretnosti, veščine in težave) : predavanje v okviru predavanja za starše, 19. maj 2000, Osnovna šola Otona Župančiča. [COBISS.SI-ID 11547465]
388. OZBIČ, Martina. Sprejemanje drugačnosti in razreševanje konfliktov med otrokom in voditeljem : predavanje v okviru izpopolnjevalnih tečajev za roditelje, Finžgarjev dom, Opčine pri Trstu, 25. 3. 1996. [COBISS.SI-ID 11546953]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

389. Komunikacija : bilten Društva logopedov Slovenije. OZBIČ, Martina (glavni urednik 2015-2016, odgovorni urednik , član uredniškega odbora 2012-2014). Maribor: Društvo logopedov Slovenije, 2012-2016. ISSN 2335-2779. [COBISS.SI-ID 264732928]
390. KOVAČEVIĆ, Jasmina (urednik), VUČINIĆ, Vesna (urednik). Smetnje i poremećaji : fenomenologija, prevencija i tretman = Disabilities and disorders : phenomenology, prevention and treatment. Beograd; = Belgrad: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju: = University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitacion, 2010. 2 zv. (527; 607 str.), graf. prikazi. Edicija Radovi i monografije. ISBN 978-86-80113-98-2, ISBN 978-86-80113-99-9. [COBISS.SI-ID 177448204]

Mentor pri doktorskih disertacijah

391. BIDER PETELIN, Ivanka. Ocenjevanje predbralnih zmožnosti pri otrocih, starih pet do sedem let : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Bider Petelin], 2019. XI, 218 str., [1] f. zganj. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5761/. [COBISS.SI-ID 12462921]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

392. ČERGAN RISTIĆ, Aleksandra. Proces pomoči na podlagi potreb družin z otroki s posebnimi potrebami : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Čergan Ristić], 2019. X, 231 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5745/. [COBISS.SI-ID 12450121]

Mentor pri magistrskih delih

393. STANOVNIK, Matevž. Analiza poklicnega izobraževanja za dijake z avtistično motnjo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Stanovnik], 2016. [127] f., 5 f. pril. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3937. [COBISS.SI-ID 11243593]
394. KANALEC, Tjaša. Opazovanje in ocenjevanje otrokovih predopismenjevalnih veščin : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kanalec], 2016. X, 175 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3500. [COBISS.SI-ID 11040073]
395. VIDMAR, Alenka. Vzgojiteljeva stališča o preventivnem logopedskem programu v vrtcu kot modelu spodbudnega okolja za razvoj jezikovne zmožnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vidmar], 2016. X, 150 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3534. [COBISS.SI-ID 11063881]
396. VIŠATICKI, Kristina. Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Višaticki], 2014. VI, 279 str., ilustr., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2521. [COBISS.SI-ID 10234185]
397. PENKO, Barbara. Sociopragmatične spretnosti otrok, starih od 12 do 36 mesecev : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Penko], 2013. VII f., 67 str., [4] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1649. [COBISS.SI-ID 9703497]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

398. ŠKOFLEK, Martina. Interakcija med otrokom in materjo : analiza posnemanja prozodičnih elementov govora pri dojenčku v prvem letu življenja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Škoflek], 2018. 137 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5155. [COBISS.SI-ID 12052553]
399. KOLAR, Vlatka. Fonološki razvoj in govorna razumljivost predšolskih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Kolar], 2017. 182 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4828. [COBISS.SI-ID 11764809]
400. BERGINC, Moira. Govorno-jezikovne zmožnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v Primorsko-kraški regiji : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Berginc], 2017. XV, 126 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4699. [COBISS.SI-ID 11717961]
401. KAVČIČ, Ana. Govorno-jezikovne značilnosti slepih in slabovidnih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kavčič], 2017. IV, 52 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4794. [COBISS.SI-ID 11750217]
402. JURIČ, Vanja. Miofunkcionalna terapija pri osebah z Downovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Jurič], 2017. 60 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4409. [COBISS.SI-ID 11489865]
403. ERZAR, Ema. Ocenjevanje govora in jezika pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Erzar], 2017. 70 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4468. [COBISS.SI-ID 11556425]
404. BENEDIČIČ, Lucija. Ocenjevanje pragmatičnih zmožnosti pri predšolskih otrocih z avtistično motnjo : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Benedičič], 2017. 103 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4810. [COBISS.SI-ID 11755337]
405. PRAPROTNIK, Ana. Uporaba profila SLO-LARSP za analizo slovnične zmožnosti triletnih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Praprotnik], 2017. 109 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4747/. [COBISS.SI-ID 11733321]
406. KOLARIČ, Mojca. Komunikacija matere s slepim ali slabovidnim otrokom : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kolarič], 2016. 32 str., [9] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3716. [COBISS.SI-ID 11160393]
407. NOVAK, Špela. Ocenjevanje pragmatičnega razvoja predšolskih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Novak], 2016. 111 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3624. [COBISS.SI-ID 11119689]
408. PLOHL, Kaja. Pogledi logopedov na vzpostavljanje partnerstva s starši : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Plohl], 2016. 107 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4370. [COBISS.SI-ID 11446857]
409. SEVŠEK, Tamara. Pripovedovanje zgodbe 6-9 let starih otrok s specifičnimi govorno-jezikovnimi motnjami : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Sevšek], 2016. 104 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3454. [COBISS.SI-ID 10998345]
410. SVETEC, Anamarie. Sociopragmatične spretnosti otrok z downovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Svetec], 2016. 72 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3669. [COBISS.SI-ID 11137097]
411. OSTRUH, Saša. Razvoj sociopragmatičnih spretnosti pri otrocih od 12. do 36. meseca : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Ostruh], 2015. VII, 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3155. [COBISS.SI-ID 10746185]
412. ONUK, Anja. Uporaba ultrazvoka v logopediji : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Onuk], 2015. 101 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3077. [COBISS.SI-ID 10717257]
413. ŠKOFIC, Mojca. Vpliv pogostih vnetij ušes na fonološki razvoj predšolskega otroka : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Škofic], 2015. 191 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3130. [COBISS.SI-ID 10735945]

Mentor pri diplomskih delih

414. KRAŠNA, Kaja. Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) in govorne, jezikovne, komunikacijske ovire pri ALS : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Krašna], 2016. 131 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3829. [COBISS.SI-ID 11197001]
415. FERLEŽ, Mojca. Analiza zapisa nareka pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Ferlež], 2016. 99 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4223. [COBISS.SI-ID 11360585]
416. GODEŠA, Marjeta. Dejavniki tveganja za nastanek glasovnih težav pri pevcih : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Godeša], 2016. VIII, 76 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3622. [COBISS.SI-ID 11119177]
417. ŠEŠKO, Špela. Mnenje staršev in otrok o izvajanju prilagoditev osnovnošolskega programa : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Šeško], 2016. 80 f., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3747. [COBISS.SI-ID 11171401]
418. KRENKER, Tanja. Pristopi učiteljev do učencev z govorno-jezikovnimi motnjami v osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Krenker], 2016. IX, 98 f., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4075. [COBISS.SI-ID 11304521]
419. LOPARNIK, Mateja. Roka kot podpora in nadomestilo komunikacije : diplomsko delo. [Ljubljana]: [M. Loparnik], [2016]. 47 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3652. [COBISS.SI-ID 11130953]
420. KOŠUTA, Jara. Spodbujanje predopismenjevalnih spretnosti preko igre v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Košuta], 2016. 82 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3578. [COBISS.SI-ID 11092809]
421. SEVER, Jožica. Uporaba testa za afazijo pri slovensko-italijanskih in italijansko-slovenskih dvojezičnih pacientih z Brocovo afazijo : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Sever], 2016. 83 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3804. [COBISS.SI-ID 11187273]
422. BERLOŽNIK, Ana. Vaje za spodbujanje fonološkega zavedanja verbalnega spomina s pomočjo glasbenih dejavnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Berložnik], 2016. VI, 176 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4069. [COBISS.SI-ID 11301705]
423. RAZTRESEN, Katja. Nudenje logopedskih storitev pripadnikom neslovenskih jezikovnih in narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Raztresen], 2015. 120 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2884. [COBISS.SI-ID 10607433]
424. IZLAKAR, Neva. Prikaz metode PECS pri otroku z avtistično motnjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Izlakar], 2015. VI f., 113 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10844489]
425. KRANJEC, Petra. Logopedski pregled govora, jezika in komunikacije triletnih otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Kranjec], 2014. 105 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2082. [COBISS.SI-ID 10014281]
426. SLOKAR, Polona. Preventiva v logopediji : govorno-jezikovni pregled triletnikov : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Slokar], 2014. 62 str., [4] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2338. [COBISS.SI-ID 10152777]
427. FRANGEŽ, Mateja. Primerjava ritmičnih sposobnosti med otroki z govorno-jezikovno motnjo in otroki brez govorno-jezikovne motnje : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Frangež], 2014. 130 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2226. [COBISS.SI-ID 10102601]
428. IVETAC, Tina. Razumljivost govora otrok v vsakdanjem življenju pri otrocih z govorno jezikovno motnjo : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Ivetac], 2014. VII, 76 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2545. [COBISS.SI-ID 10246729]
429. DOLINAR, Meta. Razumljivost govora predšolskih otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Dolinar], 2014. X f., 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2095. [COBISS.SI-ID 10022729]
nagrada: Prešernova nagrada UL PeF za študijsko leto 2013/2014
430. MIHELČIČ, Maruša. Spodbujanje komunikacije, govora in jezika pri otrocih v prvih treh letih življenja : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mihelčič], 2014. 104 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2016. [COBISS.SI-ID 9947977]
431. TRONTELJ, Mojca. Uporaba alternativnih oblik komunikacije pri otrocih z Downovim sindromom : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Trontelj], 2014. 116 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2343. [COBISS.SI-ID 10157385]
432. LAH, Vlasta. Uporaba tabličnega računalnika pri logopedskem delu : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Lah], 2014. 110 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2663. [COBISS.SI-ID 10383945]
433. PETRUN, Ana. Zgodnja obravnava nedonošenih otrok kot rizične skupine za specialno pedagoško obravnavo : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Petrun], 2014. 95 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2454. [COBISS.SI-ID 10221641]
434. MARIN, Alja. Fonološki (govorni) razvoj otrok med 2;5. in 5;7. letom starosti : transkripcija govora : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Marin], 2013. 157 str., [67] str. pril., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1883. [COBISS.SI-ID 9826121]
nagrada: Prešernova nagrada UL PeF za študijsko leto 2013/2014
435. PLEŠIC, Mateja. Govorno-jezikovne sposobnosti dvojčic s sindromom Williams-Beuren : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Plešic], 2013. 154 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1614. [COBISS.SI-ID 9691977]
436. KRIŽAN, Katarina. Holistični pristop v terapiji mišično tenzijske disfonije (MTD) : rehabilitacijski program za osebe z odklonom na področju fonacije po Kosmačevi : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Križan], 2013. 108 str., [1] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1628. [COBISS.SI-ID 9696585]
437. KOKOT, Katja. Obravnava dvojčkov z avtizmom po Floortime metodi : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Kokot], 2013. 85 f., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1586. [COBISS.SI-ID 9686857]
438. TURŠIČ, Ana. Odkrivanje učnih težav s pomočjo neverbalnih praksičnih in ritmičnih preizkusov : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Turšič], 2013. IV, 80 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1627. [COBISS.SI-ID 9696329]
439. VOLČIČ, Jana. Primerjalna analiza javnega in montessori vrtca ter predopismenjevalne veščine otrok : diplomsko delo. Spodnja Senica: [J. Starman], 2013. XIV, 100 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1570. [COBISS.SI-ID 9676617]
440. CIRMAN, Sabrina. Risbe otrok z govorno-jezikovnimi motnjami : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Cirman], 2013. 93 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1542. [COBISS.SI-ID 9656137]
441. UDOVČ, Nataša. Socialna vključenost naglušne romske učenke v oddelek vzgoje in izobraževanja in v 3. razred osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Udovč], 2013. 98 str., graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1357. [COBISS.SI-ID 9580617]
442. ŠULIN, Maja. Sociopragmatične spretnosti otrok z avtizmom : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Šulin], 2013. VIII f., 80 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1455. [COBISS.SI-ID 9632585]
443. KENDA, Nataša. Sociopragmatične veščine otrok s cerebralno paralizo : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Kenda], 2013. 83 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1422. [COBISS.SI-ID 9614153]
444. BLAŽIČ, Tea. Stališča odraslih, ki jecljajo, do govorne komunikacije : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Blažič], 2013. 64 str., graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1545. [COBISS.SI-ID 9656649]
445. JAUŠEVAC, Marika. Uporaba testa za afazijo pri slovensko-italijanskih in italijansko-slovenskih dvojezičnih osebah : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Jauševac], 2013. 77 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1266. [COBISS.SI-ID 9550665]
446. MUZNIK, Mojca. Fonološki razvoj otrok med 3. in 7. letom starosti (transkripcija govora) : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Muznik], 2012. 149 str, [81] str. pril., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1287. [COBISS.SI-ID 9552201]
447. REPE, Katja. Povezanost med sposobnostjo pomnjenja povedi in sposobnostjo pomnjenja melodije pri otrocih v zadnjem letu vrtca in prvem letu osnovne šole : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Repe], 2012. 115 f., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/953. [COBISS.SI-ID 9317449]
448. VALIŠER, Aleksander. Profil funkcioniranja 5-letnih otrok pred vstopom v šolo : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Vališer], 2012. 126 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1129. [COBISS.SI-ID 9438793]
449. JEVŠNIKAR, Maja. Uporaba testa za afazijo pri dvojezični osebi v starosti od 65 do 75 let slovensko govorečih oseb brez demence : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Jevšnikar], 2012. 86 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/725. [COBISS.SI-ID 9184329]
450. ŠTEH, Urška. Uspešnost metode modifikacije vedenja pri dečku z Aspergerjevim sindromom : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Šteh], 2012. IV, 98 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/768/. [COBISS.SI-ID 9214281]
451. AŽMAN, Simona. Fonološko zavedanje in branje pred otrokovim vstopom v šolo ter v prvem in drugem razredu : diplomsko delo. Gorje: [S. Ažman], 2011. V f., 115 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/576. [COBISS.SI-ID 9082697]
452. ŠVIGELJ, Marjeta. Ocenjevanje predbralnih sposobnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Švigelj], 2011. IV, 168 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/443. [COBISS.SI-ID 8976713]
453. KLANČAR, Tjaša. Slovenska različica testa za afazijo pri dvojezični osebi: norme za 50-60 let stare govorce : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Klančar], 2011. 72 str., [31] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/441. [COBISS.SI-ID 8976201]
454. ZVER, Petra. Ugotavljanje otrokovega funkcioniranja in njegovih sposobnosti na področju predakademskih veščin : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Zver], 2011. 70 str., [10] str. pril., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/35. [COBISS.SI-ID 8872265]
455. RUPNIK, Mojca. Uspešnost vključevanja in vrste glasbenih aktivnosti v terapiji govorno-jezikovnih komunikacijskih motenj : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Rupnik], 2011. 83 str., ilustr., note. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/519. [COBISS.SI-ID 9035593]
456. ANDREJC, Mojca. Vpliv družinskega okolja na otrokov jezikovni razvoj ter vloga jezika pri oblikovanju človekovega pogleda na stvarnost : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Andrejc], 2011. 67 str., [3] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/449. [COBISS.SI-ID 8976457]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

457. ŠUMAK, Barbara. Primerjava izobraževanja logopedov v Sloveniji, Belgiji in na Portugalskem : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Šumak], 2016. VIII, 83 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3419. [COBISS.SI-ID 10971977]
458. RAVNIKAR, Jana. Stopnja razumljivosti govora predšolskega otroka : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Ravnikar], 2015. VIII, 62 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2724. [COBISS.SI-ID 10416201]
459. ZLODEJ, Marsela. Dejavniki uspešne komunikacije pri slepih in slabovidnih : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Zlodej], 2013. 35 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1710. [COBISS.SI-ID 9756233]
460. KOŽELJ, Urša. Kortikalna motnja vida : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Koželj], 2013. 20 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1711. [COBISS.SI-ID 9756489]
461. ŠKRLEC, Eva. Naloge in organizacija dela mobilnega tiflopedagoga ali tiflopedagoginje : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Škrlec], 2013. 35 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1714. [COBISS.SI-ID 9755721]
462. ERJAVEC, Barbara. Ozaveščanje o slepoti in slabovidnosti : delavnice za starše in sorodnike : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Erjavec], 2013. 23 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1707. [COBISS.SI-ID 9760329]
463. HRASTOVŠEK, Janja. Priprava otroka s slepoto na branje in pisanje : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Hrastovšek], 2013. [36] f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1712. [COBISS.SI-ID 9756745]
464. DEMŠAR, Maja. Prostočasne aktivnosti kasneje oslepelih starejših oseb : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Demšar], 2013. 28 str., graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1731. [COBISS.SI-ID 9765449]

Prevajalec

465. WEEDON, Charles, REID, Gavin. SNAP-3 : profil ocene posebnih potreb, 3. izdaja : računalniško podprto ocenjevanje in izdelava profila specifičnih učnih težav (5-14 let) : priročnik. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2018. 64 str., [62] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6068-97-0. [COBISS.SI-ID 293210368]
466. LONG, Rob, WEEDON, Charles. SNAP-V : profil ocene posebnih potreb - vedenje : računalniško podprto ocenjevanje in izdelava profila socialnih, čustvenih in vedenjskih težav (5-16 let) : priročnik. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2018. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-6068-98-7. [COBISS.SI-ID 293210112]
467. BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul. Phonological development tools and cross-linguistic phonology project. Nonlinear Phonological Scan Analysis for Intervention Planning: Slovenian : test materials. [Vancouver]: [The University of British Columbia Friedman Building, School of Audiology and Speech Sciences], cop. 2015. http://phonodevelopment.sites.olt.ubc.ca/practice-units/slovene/. [COBISS.SI-ID 12317257]
468. LI, Ping, ZHANG, Fan, TSAI, Erlfang, PULS, Brendan. Vprašalnik o zgodovini jezikovne uporabe (slovenščina) = Language history questionnaire (Slovenian). Pennsylvania: Penn State University, 2014. http://blclab.org/lhq/LHQ_v2_Slovenian.pdf. [COBISS.SI-ID 10325321]
469. MCLEOD, Sharynne, HARRISON, Linda J., MCCORMACK, Jane. Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju : slovenščina. Bathurst: Charles Sturt University, 2012. http://www.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/400005/ICS-Slovenian.pdf. [COBISS.SI-ID 9475145]
470. PARADIS, Michel. Bilingual aphasia test : slovensko-italijanska dvojezičnost : bilingualismo italo-sloveno. Montreal: McGill University, 2011. https://secureweb.mcgill.ca/linguistics/sites/mcgill.ca.linguistics/files/slovenian-italian.pdf. [COBISS.SI-ID 8851017]
471. PARADIS, Michel. Bilingual aphasia test : stimulus book : slovenska različica. Montreal: McGill University, 2011. https://secureweb.mcgill.ca/linguistics/sites/mcgill.ca.linguistics/files/slovenian_stimulus_book.pdf. [COBISS.SI-ID 8850761]
472. PARADIS, Michel. Test za afazijo pri dvojezični osebi. Montreal: McGill University, 2011. https://secureweb.mcgill.ca/linguistics/sites/mcgill.ca.linguistics/files/slovenian_bat.pdf. [COBISS.SI-ID 8850249]
473. WEEDON, Charles, REID, Gavin. Profil ocene posebnih potreb : priročnik za uporabo : [računalniško podprt diagnostični preizkus z izdelavo profila : 5-14 let]. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2009. 58, [59] str., ilustr., 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6068-58-1, ISBN 978-961-6068-59-8. [COBISS.SI-ID 248104192]
474. BLUMENTHAL, Mirjam, JULIEN, Manuela. Vprašalnik o večjezičnosti otrok : intervizijska skupina za delo z večjezičnimi otroki = Anamnese Meertalige Kinderen. 2. izdaja. Destelbergen: Sig vzw, 2006, cop. 2011. http://www.sig-net.be/uploads/covers_publicaties/amk_slovenian_tra.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3372. [COBISS.SI-ID 10932809]

Prireditelj

475. LI, Ping, ZHANG, Fan, TSAI, Erlfang, PULS, Brendan. Vprašalnik o zgodovini jezikovne uporabe (slovenščina) = Language history questionnaire (Slovenian). Pennsylvania: Penn State University, 2014. http://blclab.org/lhq/LHQ_v2_Slovenian.pdf. [COBISS.SI-ID 10325321]
476. MCLEOD, Sharynne, HARRISON, Linda J., MCCORMACK, Jane. Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju : slovenščina. Bathurst: Charles Sturt University, 2012. http://www.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/400005/ICS-Slovenian.pdf. [COBISS.SI-ID 9475145]
477. PARADIS, Michel. Bilingual aphasia test : slovensko-italijanska dvojezičnost : bilingualismo italo-sloveno. Montreal: McGill University, 2011. https://secureweb.mcgill.ca/linguistics/sites/mcgill.ca.linguistics/files/slovenian-italian.pdf. [COBISS.SI-ID 8851017]
478. PARADIS, Michel. Bilingual aphasia test : stimulus book : slovenska različica. Montreal: McGill University, 2011. https://secureweb.mcgill.ca/linguistics/sites/mcgill.ca.linguistics/files/slovenian_stimulus_book.pdf. [COBISS.SI-ID 8850761]
479. PARADIS, Michel. Test za afazijo pri dvojezični osebi. Montreal: McGill University, 2011. https://secureweb.mcgill.ca/linguistics/sites/mcgill.ca.linguistics/files/slovenian_bat.pdf. [COBISS.SI-ID 8850249]
480. WEEDON, Charles, REID, Gavin. Profil ocene posebnih potreb : priročnik za uporabo : [računalniško podprt diagnostični preizkus z izdelavo profila : 5-14 let]. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2009. 58, [59] str., ilustr., 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6068-58-1, ISBN 978-961-6068-59-8. [COBISS.SI-ID 248104192]
481. BLUMENTHAL, Mirjam, JULIEN, Manuela. Vprašalnik o večjezičnosti otrok : intervizijska skupina za delo z večjezičnimi otroki = Anamnese Meertalige Kinderen. 2. izdaja. Destelbergen: Sig vzw, 2006, cop. 2011. http://www.sig-net.be/uploads/covers_publicaties/amk_slovenian_tra.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3372. [COBISS.SI-ID 10932809]

Avtor dodatnega besedila

482. BIDER PETELIN, Ivanka. Preizkus predbralnih zmožnosti − PPZ : priročnik. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2022. 84 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-7088-14-4. [COBISS.SI-ID 95098115]

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

483. RAMADANI RASIMI, Teuta. Expressive and receptive semantic skills in hearing impaired children : doctoral thesis. Ljubljana: [T. Ramadani Rasimi], 2020. [XVI], 229 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6225/. [COBISS.SI-ID 16542723]

Somentor pri magistrskih delih

484. BOŽIČ RANFL, Ana. Fonološki in fonetični razvoj otroškega govora : usvajanje slovenskega jezika pri otroku, starem od tri do štiri leta : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Božič], 2016. 173 str., 43 str. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 1570445]
485. MEDIČ, Manuela. Poklicna orientacija učencev in učenk s posebnimi potrebami v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Medič], 2015. IX, 162 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/3283/. [COBISS.SI-ID 10854985]
486. TAMŠE, Maja. Mnenje šolskih svetovalnih delavcev o svoji usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami v večinskih šolah : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Tamše], 2013. 208 str., ilustr., graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1979. [COBISS.SI-ID 9914953]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

487. KAVČIČ, Ana. Didaktični model spodbujanja pevskega razvoja otroka z Downovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kavčič], 2017. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4374. [COBISS.SI-ID 11451209]
488. KOVAČEVIČ, Alisa. Govorna razumljivost odraslih oseb z Downovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kovačevič], 2017. 106 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4378. [COBISS.SI-ID 11464521]
489. JEREB, Larisa. Možnosti integracije metod pomoči z umetnostjo v terapijo govorno-jezikovnih motenj pri predšolskem otroku : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Jereb], 2016. 115 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3621. [COBISS.SI-ID 11118665]
490. STANČIČ, Boris. Osnove govorne delavnice : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Stančič], 2014. 111 f. [COBISS.SI-ID 3747675]

Somentor pri specialističnih delih

491. VILČNIK, Vesna. Opis komuniciranja in izražanja čustev najstnika z visoko funkcionalnim avtizmom s pomočjo dramskih dejavnosti : specialistično delo. Domžale: [V. Vilčnik], 2015. 135 str., ilustr., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3289. [COBISS.SI-ID 10853449]

Somentor pri diplomskih delih

492. PATERNOST, Ula. Vpliv prisotnosti terapevtskega psa na otroke z motnjami govora in pozornosti : diplomsko delo : univerzitetni študij = Effect of therapy dog presence on children with speech disorder and attention deficit : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [U. Paternost], 2016. IX, 57 f., [1] f. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=123923. [COBISS.SI-ID 3775112]
493. BOŽIČ, Ana. Opismenjevanje po fonomimični metodi: nabor, analiza in dopolnila gradiv : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Božič], 2011. 128 str., [14] str., pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/230. [COBISS.SI-ID 8918089]
494. POŽIN, Anita. Vpliv motnje senzorne integracije na otrokovo delovanje na področju govora, vedenja in učenja : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Požin], 2011. 94 f., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/406. [COBISS.SI-ID 8945993]
495. BREZNIK, Helena. Pomoč z glasbo, zvok gonga in otrok z motnjami avtističnega spektra : diplomsko delo. Ljubljana: [H. Breznik], 2010. 101 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 8268617]
496. SVETIČIČ, Ana. Življenje in specialno - pedagoško delo Angele Vode : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Svetičič], 2009. 73 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7734089]
497. CIGAN, Katja. Primerjava bralne pismenosti enojezičnih in dvojezičnih učencev v 7. razredu : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Cigan], 2007. 84 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7326281]
498. STREKELJ, Anja. Dvojezični učenci in učne težave pri branju in pisanju : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Strekelj], 2006. 71 f., tabele. [COBISS.SI-ID 6696521]
499. AMBROŽIČ, Jožica. Postopek učenja klaviatur pri osebah z motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Ambrožič], 2006. 77 str., ilustr., tabele, note. [COBISS.SI-ID 6745417]
500. METLIKA, Nataša. Zgodnja obravnava deklice z razvojnimi težavami : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Metlika], 2006. 83 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6623817]
501. DONDA, Valerija. Dislessia evolutiva e bilinguismo : uno studio su due bambini gemelli italo-sloveni : tesi di laurea. Padova: [V. Donda], 2003. 145 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7883337]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

502. MILANESE, Maria. L'effetto della condizione di bilinguismo sullo sviluppo linguistico e cognitivo in bambini con Disturbio Primario del Linguaggio (DPL). Trieste: [M. Milanese], 2019. 60 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 9758104]
503. ZUPANČIČ, Urška. Vloga logopeda pri informiranju vzgojiteljev za delo na področju odstopanj v govorno-jezikovni komunikaciji : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Zupančič], 2017. 61 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4637. [COBISS.SI-ID 11691081]
504. POGRAJC, Anastazija. Vloga vzgojiteljev in staršev v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja pri predšolskih otrocih : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Pograjc], 2017. 122 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4650. [COBISS.SI-ID 11693641]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2017

Izvajalec

505. Kantata Ubalda Vrabca : Božični sijaj, Koncert pevskih zborov z Opčin pri Trstu, Celje, 27. 1. 1991. [COBISS.SI-ID 11539273]
506. Božični sijaj : kantata Ubalda Vrabca : božični koncert ob 85-letnici skladatelja Ubalda Vrabca, Opčine, 25. 12. 1990. [COBISS.SI-ID 11539529]
507. Don Bosco živi med ljudstvom pod Triglavom : slavnostna akademija ob stoletnici smrti sv. Janeza Bosca : Kodeljevo, Ljubljana, 9. okt. 1988. [COBISS.SI-ID 11539017]

Recenzent

508. FARIČ, Robert, VALIŠER, Aleksander. Družboslovje 7 : učbenik za 7. razred dvojezične osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom = Társadalomtudomány 7 : tankönyv a kétnyelvû általános iskolák 7. osztálya számára : alkalmazott tantervû nevelési-oktatási program. Spletna izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo: = A Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (299 str.)), ilustr. ISBN 978-961-03-0526-2. http://www.zrss.si/pdf/druzboslovje-7.pdf. [COBISS.SI-ID 92436995]
509. Glasilka logo-surdo : glasilo študentov logopedije in surdopedagogike. OZBIČ, Martina (recenzent 2018-). [Tiskana izd.]. Maribor: Študentska sekcija Društva logopedov Slovenije, 2018-. ISSN 2591-2208. http://ssdlogs.splet.arnes.si/2057-2/. [COBISS.SI-ID 293825536]
510. STARE, Alenka. Matematika 9 : delovni zvezek za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017. 160 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512090223]
511. STARE, Alenka. Matematika 9 : učbenik in delovni zvezek za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-03-0370-1. [COBISS.SI-ID 290353920]
512. STARE, Alenka. Matematika 9 : učbenik za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017. 144 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512938304]
513. BAJC BEDEN, Nataša. Kosmati pomočnik : pes kot pomočnik pri učenju otroka z Aspergerjevim sindromom : študija primera 2012-2015. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2016. ISBN 978-961-03-0344-2. www.zrss.si/pdf/kosmati-pomocnik-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 284642048]
514. VOUK, Andreja. Matematika 3 : delovni zvezek za 3. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2016. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-03-0345-9. [COBISS.SI-ID 285086976]
515. NIKOLIĆ, Snežana (urednik), ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (urednik), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (urednik). Actual defectological practice : international thematic collection of papers = Aktuelna defektološka praksa : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015. 416 str., ilustr. ISBN 978-86-913605-7-3. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/zbornik%20radova%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 294685191]
516. BAJC BEDEN, Nataša. Naša matematika. Delovni zvezek za matematiko za 5. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom : 1. in 2. del. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-03-0327-5. [COBISS.SI-ID 282666752]
517. BAJC BEDEN, Nataša. Naša matematika. Delovni zvezek za matematiko za 5. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015. 2 zv. (118, 147 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512090735]
518. GEUS, Eelco de. Včasih samo jecljam : knjiga za otroke od 7. do 12. leta starosti. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-253-157-7. [COBISS.SI-ID 274699008]
519. DOLENC, Ema (avtor, fotograf). Družboslovje 5. Učbenik za 5. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-234-993-6. [COBISS.SI-ID 267418880]
520. DOLENC, Ema (avtor, fotograf). Družboslovje 5 : učbenik za družboslovje za 5. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2013. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-234-993-6. [COBISS.SI-ID 512497728]
521. ZUPANČIČ, Helena, VALIŠER, Aleksander. Družboslovje 6 : učbenik za družboslovje za 6. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-03-0145-5. [COBISS.SI-ID 268417280]
522. ZUPANČIČ, Helena, VALIŠER, Aleksander. Družboslovje 6 : učbenik za družboslovje za 6. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0145-5. [COBISS.SI-ID 512497984]
523. VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Delovanje svetovalne službe : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 113 str., tabele. ISBN 978-961-253-077-8. https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/view/140/335/301-1. [COBISS.SI-ID 261833472]
524. ŠKOF PAVLINEC, Damjana, JERŠAN KOJEK, Helena (avtor, fotograf). Družboslovje 4 : učbenik in delovni zvezek za 4. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-234-992-9. [COBISS.SI-ID 262985472]
525. FARIČ, Robert, VALIŠER, Aleksander. Družboslovje 7 : učbenik za 7. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-03-0057-1. [COBISS.SI-ID 262180352]
526. CIZEJ, Vesna (avtor, fotograf), KALAN, Martina (avtor, fotograf), SKRIBE-DIMEC, Darja. Naravoslovje 5 : učbenik za 5. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-234-994-3. [COBISS.SI-ID 262363392]
527. CIZEJ, Vesna (avtor, fotograf), KALAN, Martina (avtor, fotograf), SKRIBE-DIMEC, Darja. Naravoslovje 5 : učbenik za 5. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-234-994-3. [COBISS.SI-ID 512499520]
528. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-253-079-2. http://pefprints.pef.uni-lj.si/1186/1/Vogrinc%2CDevetak_Sodobne_teme.pdf. [COBISS.SI-ID 261015296]
529. DOLENC, Ema (avtor, fotograf). Naravoslovje 6 : učbenik za 6. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-234-915-8. [COBISS.SI-ID 253031680]
530. DOLENC, Ema (avtor, fotograf). Naravoslovje 6 : učbenik za 6. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-234-915-8. [COBISS.SI-ID 512117568]

Član komisije za zagovor

531. PATERNOST, Ula. Vpliv prisotnosti terapevtskega psa na otroke z motnjami govora in pozornosti : diplomsko delo : univerzitetni študij = Effect of therapy dog presence on children with speech disorder and attention deficit : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [U. Paternost], 2016. IX, 57 f., [1] f. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=123923. [COBISS.SI-ID 3775112]


NERAZPOREJENO

532. OZBIČ, Martina. Desno, levo, gor in dol : zbirka manj in bolj resnih čečkarij in vzorcev za uspešno ter ustrezno načrtovanje giba ob uporabi pisala ali prsta v dvodimenzionalnem prostoru. Raven 1 = Destra, sinistra, su e giù : collezione semiseria di scarabocchi e sequenze grafiche per un'efficace e adeguata programmazione dell'atto motorio nello spazio-foglio bidimensionale con l'impiego di strumenti di scrittura o delle dita. Livello 1 = Rechst, Links, Rauf und Runter : eine Sammlung heiterer Kritzeleien, Schwungübungen und Muster für eine erfolgreiche und angemessene Bewegungsplanung bei der Benutzung von Schreibwerkzeug oder des eigenen Fingers im zweidimensionalen Raum. Stufe 1. Trst; = Trieste; = Triest: Mladika, 2022. ISBN 978-88-7342-324-9. [COBISS.SI-ID 120028419]
533. OZBIČ, Martina. Desno, levo, gor in dol : zbirka manj in bolj resnih čečkarij in vzorcev za uspešno ter ustrezno načrtovanje giba ob uporabi pisala ali prsta v dvodimenzionalnem prostoru. Raven 2 = Destra, sinistra, su e giù : collezione semiseria di scarabocchi e sequenze grafiche per un'efficace e adeguata programmazione dell'atto motorio nello spazio-foglio bidimensionale con l'impiego di strumenti di scrittura o delle dita. Livello 2 = Rechst, Links, Rauf und Runter : eine Sammlung heiterer Kritzeleien, Schwungübungen und Muster für eine erfolgreiche und angemessene Bewegungsplanung bei der Benutzung von Schreibwerkzeug oder des eigenen Fingers im zweidimensionalen Raum. Stufe 2. Trst; = Trieste; = Triest: Mladika, 2022. ISBN 978-88-7342-325-6. [COBISS.SI-ID 120225539]
534. OZBIČ, Martina. Desno, levo, gor in dol : zbirka manj in bolj resnih čečkarij in vzorcev za uspešno ter ustrezno načrtovanje giba ob uporabi pisala ali prsta v dvodimenzionalnem prostoru. Raven 3 = Destra, sinistra, su e giù : collezione semiseria di scarabocchi e sequenze grafiche per un'efficace e adeguata programmazione dell'atto motorio nello spazio-foglio bidimensionale con l'impiego di strumenti di scrittura o delle dita. Livello 3 = Rechst, Links, Rauf und Runter : eine Sammlung heiterer Kritzeleien, Schwungübungen und Muster für eine erfolgreiche und angemessene Bewegungsplanung bei der Benutzung von Schreibwerkzeug oder des eigenen Fingers im zweidimensionalen Raum. Stufe 3. Trst; = Trieste; = Triest: Mladika, 2022. ISBN 978-88-7342-326-3. [COBISS.SI-ID 120227075]
535. PERČIČ, Silva, BUKAVEC, Sonja, OZBIČ, Martina. V svetu glasov : vaje fonološkega zavedanja. 1. ponatis. Trst: Mladika, 2022. 197 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-318-8. [COBISS.SI-ID 120704515]
536. PERČIČ, Silva, BUKAVEC, Sonja, OZBIČ, Martina. V svetu glasov : vaje fonološkega zavedanja. Trst: Mladika, 2022. 197 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-318-8. [COBISS.SI-ID 106895363]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 10. 2022
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 19. 10. 2022
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 19. 10. 2022
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 13. 9. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022