COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSPhD Vesna Zalar Serjun [32263]Osebna bibliografija za obdobje 2009-2022

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MISLEJ, Vesna, GRILC, Viktor, NOVOSEL, Barbara, MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna. Sewage sludge management at the Central wastewater treatment plant Ljubljana - characterization of its properties, possibilities for sustainable utilization and legislative obstacles. The holistic approach to environment. [Online ed.]. 2022, vol. 12, iss. 1, str. 9-25, ilustr. ISSN 1848-0071. https://casopis.hrcpo.com/volume-12-issue-1-mislej-et-al/, DOI: 10.33765/thate.12.1.2. [COBISS.SI-ID 89458179]
2. LONCNAR, Mojca, MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna, ZUPANČIČ, Marija, SLOOT, Hans A. van der. Leaching and geochemical modelling of an electric arc furnace (EAF) and ladle slag heap. Toxics : Elektronski vir. Jan. 2022, vol. 10, iss. 1, str. 1-21, ilustr. ISSN 2305-6304. https://www.mdpi.com/2305-6304/10/1/10, DOI: 10.3390/toxics10010010. [COBISS.SI-ID 92336899], [JCR, SNIP, WoS]
3. ĐURIĆ, Marija, OPRČKAL, Primož, ZALAR SERJUN, Vesna, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila, MLADENOVIČ, Ana. Environmental impacts and immobilization mechanisms of cadmium, lead and zinc in geotechnical composites made from contaminated soil and paper-ash. Applied sciences. 2021, vol. 11, iss. 24, str. 1-15, ilustr. ISSN 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/24/11822/htm, DOI: 10.3390/app112411822. [COBISS.SI-ID 89409283], [JCR, SNIP, WoS do 25. 9. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,14, Scopus do 13. 10. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,14]
4. FIFER BIZJAK, Karmen, LIKAR, Barbara, MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna. Valorized deinking paper residue as fill material for geotechnical structures. Scientific reports. 2021, vol. 11, str. 1-13. ISSN 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-021-01949-1#Sec14, DOI: 10.1038/s41598-021-01949-1. [COBISS.SI-ID 85169667], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
5. OPRČKAL, Primož, MLADENOVIČ, Ana, ZUPANČIČ, Nina, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila, ZALAR SERJUN, Vesna. Remediation of contaminated soil by red mud and paper ash. Journal of cleaner production. [Print ed.]. 2020, vol. 256, str. 1-10. ISSN 0959-6526. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965262030487X?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.120440. [COBISS.SI-ID 1548126], [JCR, SNIP, WoS do 30. 7. 2022: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 15, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,50, Scopus do 13. 10. 2022: št. citatov (TC): 26, čistih citatov (CI): 20, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,33]
6. MULEC, Janez, SKOK, Sara, ZALAR SERJUN, Vesna, MIHEVC, Andrej. Toksikološka analiza vsebine vojaških čutar, zakopanih 70 let v kraški jami na Kočevskem, JV Slovenija = Toxicological analysis of the content of military canteens buried for 70 years in the karst cave in Kočevsko, South-Eastern Slovenia. Acta biologica slovenica : ABS. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 62, št. 2, str. 67-77, ilustr. ISSN 1408-3671. [COBISS.SI-ID 5272143]
7. VALENTINI, Luca, FERRARI, Giorgio, RUSSO, Vincenzo, ŠTEFANČIČ, Mateja, ZALAR SERJUN, Vesna, ARTIOLI, Gilberto. Use of nanocomposites as permeability reducing admixtures. Journal of the American Ceramic Society. Apr. 2018, str. 1-28. ISSN 0002-7820. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jace.15548, DOI: 10.1111/jace.15548. [COBISS.SI-ID 2359399], [JCR, SNIP, WoS do 24. 8. 2022: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,33, Scopus do 30. 8. 2022: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,50]
8. MLADENOVIČ, Ana, MIRTIČ, Breda, MEDEN, Anton, ZALAR SERJUN, Vesna. Calcium aluminate rich secondary stainless steel slag as a supplementary cementitious material. Construction & building materials. [Print ed.]. Jul. 2016, vol. 116, str. 216-225, ilustr. ISSN 0950-0618. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061816306961, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2016.04.141. [COBISS.SI-ID 2211431], [JCR, SNIP, WoS do 19. 8. 2022: št. citatov (TC): 23, čistih citatov (CI): 23, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,75, Scopus do 11. 8. 2022: št. citatov (TC): 29, čistih citatov (CI): 29, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7,25]
9. ZALAR SERJUN, Vesna, MLADENOVIČ, Ana, MIRTIČ, Breda, MEDEN, Anton, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. Recycling of ladle slag in cement composites : environmental impacts. Waste management. [Print ed.]. Sep. 2015, vol. 43, str. 376-385. ISSN 0956-053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2015.05.006. [COBISS.SI-ID 28586535], [JCR, SNIP, WoS do 13. 5. 2022: št. citatov (TC): 32, čistih citatov (CI): 28, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,67, Scopus do 13. 10. 2022: št. citatov (TC): 36, čistih citatov (CI): 31, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,17]
nagrada: Certifikat o prejemu nagrade za publikacijo z naslovom "Recycling of ladle slag in cement composites: Environmental impacts", je bil vodilni avtorici Vesni Zalar Serjun dodeljen 11. 7. 2016. Izbor za nagrado je temeljil na kvaliteti publikacije iz tematike surovin (sodelovali so: Univerza Liege (Belgija), Univerza Lorraine (Francija), TU Bergakademie Freiberg (Nemčija), ZAG (Slovenija) in Tehnična univerza v Madridu (Španija)) v okviru projekta ACCHARISTU. Nagrado je financiral KIC EIT RawMaterials, promoviral pa Atlantic Copper (Španija) in Tehnična univerza v Madridu (Španija).; Grand certificate of the award for the publication entitled "Recycling of ladle slag in cement composites: Environmental impacts" was granted to the first author Vesna Zalar Serjun on the 11th of July 2016. The award corresponds with the best publication on raw materials thematic (Liege University (Belgium), Lorraine University (France), TU Bergakademie Freiberg (Germany), ZAG (Slovenia) and the Universidad Politécnica de Madrid (Spain) have participated in the competition), considered by the ACCHARISTU Project. The award was funded by the KIC EIT RawMaterials and promoted by Atlantic Copper (Spain) and the Technical University of Madrid (Spain).
10. DOLENEC, Sabina, ZALAR SERJUN, Vesna, UROŠEVIČ, Maja, KÖRNER, Wilfried, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, MIRTIČ, Breda, LUX, Judita, MLADENOVIČ, Ana. Mineralogical and microstructural study of mortars from the bath complex of the Roman villa rustica near Mošnje (Slovenia). Materials characterization. [Print ed.]. 2011, vol. 62, iss. 11, str. 1042-1057. ISSN 1044-5803. DOI: 10.1016/j.matchar.2011.07.019. [COBISS.SI-ID 917342], [JCR, SNIP, WoS do 13. 7. 2022: št. citatov (TC): 43, čistih citatov (CI): 38, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,75, Scopus do 17. 6. 2022: št. citatov (TC): 42, čistih citatov (CI): 37, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,63]

1.02 Pregledni znanstveni članek

11. REDDY, Peddireddy Sreekanth, REDDY, Narala Gangadhara, ZALAR SERJUN, Vesna, MOHANTY, Bijayananda, DAS, Sarat Kumar, REDDY, Krishna, RAO, Bendadi Hanumantha. Properties and assessment of applications of red mud (bauxite residue) : current status and research needs. Waste and biomass valorization. [Spletna izd.]. Mar. 2021, vol. 12, iss. 3, str. 1185-1217, ilustr. ISSN 1877-265X. https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-020-01089-z, DOI: 10.1007/s12649-020-01089-z. [COBISS.SI-ID 15673603], [JCR, SNIP, WoS do 28. 9. 2022: št. citatov (TC): 26, čistih citatov (CI): 26, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,71, Scopus do 4. 10. 2022: št. citatov (TC): 31, čistih citatov (CI): 31, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,43]
12. ZALAR SERJUN, Vesna, MIRTIČ, Breda, MLADENOVIČ, Ana. Evaluation of ladle slag as a potential material for building and civil engineering = Ocena potenciala ponovčne žlindre kot surovine za uporabo v gradbeništvu. Materiali in tehnologije. [Tiskana izd.]. sep.-okt. 2013, letn. 47, št. 5, str. 543-550. ISSN 1580-2949. [COBISS.SI-ID 1093470], [JCR, SNIP, WoS do 28. 5. 2022: št. citatov (TC): 49, čistih citatov (CI): 46, čistih citatov na avtorja (CIAu): 15,33, Scopus do 22. 7. 2022: št. citatov (TC): 54, čistih citatov (CI): 52, čistih citatov na avtorja (CIAu): 17,33]

1.04 Strokovni članek

13. MERTA, Ildikó, ŠAJNA, Aljoša, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, ZALAR SERJUN, Vesna, MLADENOVIČ, Ana. Malte z naravnimi mikrovlakni - potenciali in izzivi. Gradbenik : revija za gradnjo, sanacije in gradbene materiale. dec. 2020, letn. 24, št. 12, str. 50-51, ilustr. ISSN 1408-1725. [COBISS.SI-ID 47952387]
14. MLADENOVIČ, Ana, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, ZALAR SERJUN, Vesna. Žlindre kot sekundarne mineralne surovine v gradbeništvu. Mineralne surovine v letu ... 2017, leto 13, št. 1, str. 151-154, ilustr. ISSN 1854-3995. [COBISS.SI-ID 2338407]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

15. ZALAR SERJUN, Vesna, MLADENOVIČ, Ana, OPRČKAL, Primož, ČRETNIK, Janko. Paper ash as a raw material for the construction sector = Papirni pepeo kao sirovina za građevinski sektor. V: RADONJANIN, Vlastimir (ur.), FOLIĆ, Radomir (ur.). Zbornik radova = Proceedings. 14. međunarodna naučna konferencija iNDiS 2018, Novi Sad, Srbija, 21-23. novembar 2018. = [14th] International Scientific Conference [iNDiS], with Subconference "Eco build", Novi Sad, Serbia, 21-23 November 2018. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, 2018. Str. 1209-1220, ilustr. ISBN 978-86-6022-105-8. [COBISS.SI-ID 2412903]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

16. RANT, Darja, ŠTEFANČIČ, Mateja, ZALAR SERJUN, Vesna, GOLEŽ, Mateja. Mud from the Sitarjevec mine as a pigment for textile printing. V: ŠAJNA, Aljoša (ur.), et al. Construction materials for a sustainable future : proceedings of the 2nd International Conference CoMS 2020/21 : 20-21 April 2021, online conference : volume 2. 1st electronic ed. Ljubljana: Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, 2021. Str. 110-117, ilustr. ISBN 978-961-7125-01-6. http://www.zag.si/dl/coms2020-21-proceedings-2.pdf. [COBISS.SI-ID 64700419]
17. ZALAR SERJUN, Vesna, KORAT, Lidija. Temperature pre-treatment of gypsum for powder based 3D printing technology. V: ŠAJNA, Aljoša (ur.), et al. Construction materials for a sustainable future : proceedings of the 2nd International Conference CoMS 2020/21 : 20-21 April 2021, online conference : volume 2. 1st electronic ed. Ljubljana: Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, 2021. Str. 169-174, ilustr. ISBN 978-961-7125-01-6. http://www.zag.si/dl/coms2020-21-proceedings-2.pdf. [COBISS.SI-ID 64725507]
18. GIL ÁLVAREZ, Cristina, KOŠIR, Mateja, LAPAUW, Thomas, ZALAR SERJUN, Vesna, ARNOUT, Lukas, MLADENOVIČ, Ana, CRIJNS, Wouter, ŠTEFANČIČ, Mateja, ĐURIĆ, Marija, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, RÍOS RANSANZ, Guillermo, RUÍZ ORIA, Irene, MEJÍA PÉREZ, Alberto. Valorisation of air-granulated iron silicate slag for construction materials. V: Proceedings of the 7th International Slag Valorisation Symposium, 27.-29. 4. 2021 : shifting gears to a climate - neutral & resource efficient society. Leuven: KU Leuven, Materials Engineering, 2021. Str. 134-142, ilustr. https://slag-valorisation-symposium.eu/proceedings-29e6146b/. [COBISS.SI-ID 117779971]
19. ZALAR SERJUN, Vesna, ŠTEFANČIČ, Mateja, MLADENOVIČ, Ana. Recikliranje sintetične sadre. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 24. posvetovanje slovenskih geologov = 24th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, november 2019. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2019. [št.] 25, str. 157-158. Geološki zbornik, 25. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 2520167]
20. OPRČKAL, Primož, MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. Remediation of contaminated soil in geotechnical composites by the utilization of different recycled materials. V: LAHTINEN, Pentti (ur.), RAASAKKA, Ville (ur.). Conference proceedings : WASCON 2018 - no cradle, no grave - circular economy into practice. Tampere: ISCOWA, 2018. Str. 338-353, ilustr. RIL. Suomen rakennusinsinöörien liitto. ISBN 978-951-758-631-3. ISSN 0356-9403. https://drive.google.com/file/d/14Wpkf2W1bt4-o81De73cTj076QEYTc6e/view. [COBISS.SI-ID 2385511]
21. TOMAZIN, Rok, SIMČIČ, Saša, MATOS, Tadeja, KOPITAR, Andreja Nataša, STOPINŠEK, Sanja, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, ZALAR SERJUN, Vesna, MULEC, Janez. Vpliv turizma na kakovost zraka v Postojnski jami in Škocjanskih jamah = Impact of tourism on air quality in Postojna Cave and Škocjan Caves. V: PETROVEC, Miroslav (ur.). Mikrobiologija v javnem zdravstvu : [zbornik predavanj z recenzijo]. Ljubljana: Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe SZD, 2018. Str. 105-116, ilustr. ISBN 978-961-6956-87-1. [COBISS.SI-ID 43935789]
22. ZALAR SERJUN, Vesna, MLADENOVIČ, Ana, MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez, AŠLER, Ana, ZUPANČIČ, Nina, NIKOLIĆ, Irena, OPRČKAL, Primož. Red mud as an alternative material for the production of a geotechnical composite. V: PONTIKES, Yiannis (ur.). Proceedings of the 2nd International Bauxite Residue Valorisation and Best Practices Conference : BR 2018, May 7-10, 2018 Athens, Greece. Leuven: KU Leuven, 2018. Str. 143-149, ilustr. ISBN 9789082825923. [COBISS.SI-ID 2379879]
23. ZALAR SERJUN, Vesna, MLADENOVIČ, Ana. Ladle slag controversy = Kontroverza o bijeloj zguri. V: BANJAD, I. (ur.). Construction materials for sustainable future : proceedings of the 1st International Conference CoMS_2017, Zadar, Croatia, 19 - 21 April 2017 = Građevinski materijali za održivu budućnost : zbornik radova 1. međunarodne konferencije CoMS_2017, Zadar, Hrvatska, 19. - 21. travnja 2017. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, 2017. Str. 94-100, ilustr. ISBN 978-953-8168-04-8. http://www.grad.hr/coms/ocs/public/coms2017/Proceedings_of_the_CoMS_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 2293095]
24. ZALAR SERJUN, Vesna, MLADENOVIČ, Ana, MAUKO PRANJIĆ, Alenka. Mineraloška karakterizacija pepelov iz industrijskih in termičnih procesov ter njihovih hidratacijskih produktov. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 23. posvetovanje slovenskih geologov = 23rd Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, marec 2017. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2017. Str. 190-191. Geološki zbornik, 24. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 2305383]
25. MISLEJ, Vesna, ZALAR SERJUN, Vesna, NOVOSEL, Barbara, GRILC, Viktor, MLADENOVIČ, Ana, NOVAK, Robert. Characterization of biochar produced from sewage sludge for the purpose of material recovery. V: Advances in sustainable sewage sludge management : ASSM 2016 : book of abstracts. [S. l.: s. n], 2016. Str. 158-162, ilustr. [COBISS.SI-ID 1537435075]
26. MISLEJ, Vesna, KLINAR, Dušan, ZALAR SERJUN, Vesna, GRILC, Viktor, ŽGAJNAR GOTVAJN, Andreja, NOVOSEL, Barbara, MLADENOVIČ, Ana, MODER, Manja. Pyrolysis - the initial stage of an integrated approach to optimal material recovery of sewage sludge : [oral presentation]. V: HSM2016. [S. l.: s. n., 2016]. Str. [1-10], ilustr. [COBISS.SI-ID 1537046211]
27. KORAT, Lidija, ZALAR SERJUN, Vesna, ŠTEFANČIČ, Mateja, DANEU, Nina, MLADENOVIČ, Ana. Characterization of the reaction products formed at the grain/binder interface during the hydration of supplementary cementitious materials. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 22. posvetovanje slovenskih geologov = 22nd Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, november 2015. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2015. Str. 86-92, ilustr. Geološki zbornik, 23. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 2171751]
28. ZALAR SERJUN, Vesna, MLADENOVIČ, Ana, MILAČIČ, Radmila. Mineralogical, chemical and microstructural characterization of ladle slag from stainless steel production. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 22. posvetovanje slovenskih geologov = 22nd Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, november 2015. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2015. Str. 208-213, ilustr. Geološki zbornik, 23. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 2164839]
29. OPRČKAL, Primož, MLADENOVIČ, Ana, MILAČIČ, Radmila, ZALAR SERJUN, Vesna, ŠČANČAR, Janez. Remediacija onesnaženih tal po inovativnem postopku z uporabo recikliranih materialov. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 22. posvetovanje slovenskih geologov = 22nd Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, november 2015. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2015. Str. 142-147, ilustr. Geološki zbornik, 23. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 2165095]
30. MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna, MILAČIČ, Radmila. Reciklirana ponovčna žlindra za zeleni beton = Recycled ladle slag for green concrete. V: ZAJC, Andrej (ur.). Uporaba mineralnih dodatkov v cementu in/ali betonu : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2015. Str. 49-55, ilustr. ISBN 978-961-93671-1-7. [COBISS.SI-ID 2144871]
31. MISLEJ, Vesna, NOVOSEL, Barbara, KLINAR, Dušan, ZALAR SERJUN, Vesna, ZUPAN, Klementina, MARINŠEK, Marjan, GRILC, Viktor, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, NOVAK, Robert. Piroliza posušenega odvečnega blata komunalne čistilne naprave = Pyrolysis of dried sewage sludge. V: KAUČIČ, Venčeslav (ur.), et al. Zbornik referatov in povzetkov. Slovenski kemijski dnevi 2015, Ljubljana, 24. - 25. september 2015 = Slovenian Chemical Days 2015, Ljubljana, September 24 - 25, 2015. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015. Str. [1-9], ilustr. ISBN 978-961-93849-1-6. [COBISS.SI-ID 1536547779]
32. ZALAR SERJUN, Vesna, HANŽIČ, Lucija, DOLENEC, Sabina, MIRTIČ, Breda, MLADENOVIČ, Ana. Ladle slag as material for construction industry : preliminary results. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 21. posvetovanje slovenskih geologov, Ljubljana, 2013 = 21st Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, 2013. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2013. Str. 174-178, ilustr. Geološki zbornik, 22. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 1052510]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

33. ZALAR SERJUN, Vesna, RAVNJAK, Mihael, MLADENOVIČ, Ana. Cement composites incorporating larger quantities of waste gypsum in the combination with different recycled materials. V: Book of abstracts. International Conference on Resource Sustainability (Virtual), July 19-23, 2021, University College Dublin, Ireland. Dublin: ICRS, 2021. Str. 129-130, ilustr. http://icrs2021dublin.ucd.ie/Media/files/Book-of-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 76610307]
34. RANT, Darja, ŠTEFANČIČ, Mateja, ZALAR SERJUN, Vesna, GOLEŽ, Mateja. Mud from the Sitarjevec mine as a pigment for textile printing. V: ŠAJNA, Aljoša (ur.), et al. CoMS_2020/21 Construction materials for a sustainable future : 2nd International Online Conference : Slovenia, April 20-21, 2021 : book of abstracts : programme. 1st electronic ed. Ljubljana: Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, 2021. Str. 36. ISBN 978-961-7125-02-3. http://www.zag.si/dl/coms2020-21-abstracts-programme.pdf. [COBISS.SI-ID 65761027]
35. ZALAR SERJUN, Vesna, SMOLAR, Jasna, PETKOVŠEK, Ana, MLADENOVIČ, Ana. Characterization of mineral phases formed during the hydration of different clays. V: POČKAJ, Marta (ur.), PEVEC, Andrej (ur.). Book of abstracts [and] programme. Twenty-seventh Slovenian-Croatian Crysatllographic Meeting, 19-23 June, 2019, Rogaška Slatina, Slovenia = Sedemindvajseto slovensko-hrvaško kristalografsko srečanje, 19-23 junij 2019, Rogaška Slatina, Slovenija. Ljubljana: Faculty of Chemistry and Chemical Technology, 2019. Str. 48, ilustr. [COBISS.SI-ID 2505319]
36. OARGA-MULEC, Andreea, ŠTEFANČIČ, Mateja, ZALAR SERJUN, Vesna, LIKON, Marko, MLADENOVIČ, Ana, OPRČKAL, Primož, MILAČIČ, Radmila, MAUKO PRANJIĆ, Alenka. The immobilization of compounds from heavy polluted wastewater into geotechnical composite. V: Conference proceedings. 17th International Conference on Chemistry and Environment, ICCE 2019, 16-20 June 2019, Thessaloniki, Greece. Thessaloniki; Brussels: Association of Greek Chemists: European Chemical Society, 2019. Str. 889-890. http://icce2019.org/content/ICCE-2019-Conference-Proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 2475111]
37. ZALAR SERJUN, Vesna, ŠTEFANČIČ, Mateja, MLADENOVIČ, Ana. Recycling of waste industrial gypsum in different cement composites. V: MARKOVIĆ, Smilja (ur.). Program ; and the Book of abstracts. Eighteenth Young Researchers' Conference Materials Sciences and Engineering, December 4-6, 2019, Belgrade, Serbia. Belgrade: Institute of Technical Sciences of SASA, 2019. Str. 84. ISBN 978-86-80321-35-6. [COBISS.SI-ID 2520423]
38. MULEC, Janez, ZALAR SERJUN, Vesna, MAUKO PRANJIĆ, Alenka. Microbiology and mineralogy of sediments retrieved from borehole cores from karst massif. V: Abstract book : ISME 17. [S. l.: s. n.], [2018]. [COBISS.SI-ID 43471661]
39. MISLEJ, Vesna, NOVOSEL, Barbara, GRILC, Viktor, KLINAR, Dušan, ZALAR SERJUN, Vesna, NOVAK, Robert. Deklaracija kakovosti biooglja iz peletiziranega digestata komunalne čistilne naprave. V: PINTAR, Albin (ur.), GANTAR ALBREHT, Marjana (ur.). Book of abstracts : plenary lectures, keynote lectures, section lectures, poster session. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2018. Str. [1]. ISBN 978-961-93849-4-7. [COBISS.SI-ID 1537932483]
40. MISLEJ, Vesna, NOVOSEL, Barbara, GRILC, Viktor, ZALAR SERJUN, Vesna, MLADENOVIČ, Ana, SMOLAR, Jasna, ŠKAPIN, Srečo D. Izhodišča za energijsko izrabo peletiziranega digestata komunalne čistilne naprave in uporabo pepela v smislu krožnega gospodarstva. V: PINTAR, Albin (ur.), GANTAR ALBREHT, Marjana (ur.). Book of abstracts : plenary lectures, keynote lectures, section lectures, poster session. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2018. Str. [1]. ISBN 978-961-93849-4-7. [COBISS.SI-ID 1537932995]
41. OARGA-MULEC, Andreea, ŠTEFANČIČ, Mateja, ZALAR SERJUN, Vesna, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, MULEC, Janez. Microbial activity in alluvial sediment in the Reka River (Škocjan Caves, Slovenia) = Mikrobiološka aktivnost v rečnem sedimentu Reke (Škocjanske jame, Slovenija). V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.). Show caves and science : abstracts & guide book = Turistične jame in znanost : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Str. 84-85. ISBN 978-961-05-0090-2. [COBISS.SI-ID 43376685]
42. TOMAZIN, Rok, SIMČIČ, Saša, MATOS, Tadeja, KOPITAR, Andreja Nataša, STOPINŠEK, Sanja, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, ZALAR SERJUN, Vesna, MULEC, Janez. Tourists impact on air quality in Postojna Cave and Škocjan Caves (Slovenia) = Vpliv turizma na kvaliteto zraka v Postojnski jami in Škocjanskih jamah (Slovenija). V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.). Show caves and science : abstracts & guide book = Turistične jame in znanost : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Str. 95. ISBN 978-961-05-0090-2. [COBISS.SI-ID 43381293]
43. ZALAR SERJUN, Vesna, TURK, Janez, VRABEC, Marko, VRABEC, Mirijam, ROŠER, Janez, ČRETNIK, Janko, MAUKO PRANJIĆ, Alenka. Rentgenske mikrotomografske preiskave avtigenih mineralizacij v lignitu Velenjskega bazena = X-ray microtomographic investigations of authigenic mineralizations in lignite from the Velenje basin, Slovenia. V: NOVAK, Matevž, RMAN, Nina. Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 5. slovenski geološki kongres, Velenje, 3.-5. 10. 2018. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2018. Str. 92-93. ISBN 978-961-6498-60-9. [COBISS.SI-ID 1435742]
44. ZALAR SERJUN, Vesna, MLADENOVIČ, Ana. Characterization of mineral phases formed during of different recycled materials. V: PEVEC, Andrej (ur.), POČKAJ, Marta (ur.). Book of abstracts [and] programme. Twenty-fifth Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting, 14-18 June, 2017, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Faculty of Chemistry and Chemical Technology, 2017. Str. 68. [COBISS.SI-ID 2315879]
45. MAUKO PRANJIĆ, Alenka, MULEC, Janez, MESOJEDEC, Mojca, ZALAR SERJUN, Vesna, MLADENOVIČ, Ana. Development of protocol for determination of natural stone bioreceptivity. V: European Geosciences Union, General Assembly 2017, Vienna, Austria, 23-28 April 2017. München: European Geosciences Union, 2017. Geophysical research abstracts, vol. 19. ISSN 1607-7962. http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-684.pdf. [COBISS.SI-ID 42090029]
46. MISLEJ, Vesna, NOVOSEL, Barbara, ZALAR SERJUN, Vesna, GRILC, Viktor, MARINŠEK, Marjan, ZUPAN, Klementina. Characterization of residues, resulting from the thermal treatment of the sewage sludge, with the purpose of nutrient recovery : [oral presentation]. V: KLJUN, Jakob (ur.), KLEMENČIČ, Marina (ur.), DRVARIČ TALIAN, Sara (ur.). Cutting edge 2015 : scientific conference, Ljubljana, September 2015 : book of abstracts. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2015. Str. 17. ISBN 978-961-6756-62-4. http://www.cutting-edge.si/wp-content/uploads/2014/12/Cutting-Edge-2015-Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 1536525251]
47. MISLEJ, Vesna, MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna, NOVOSEL, Barbara, MARINŠEK, Marjan, ZUPAN, Klementina, FRANCETIČ, Vojmir. Characterization of residues resulting from the Thermal treatment of sewage sludge, and their possible utilization in the production of green concrete. V: Water and Energy 2015 : opportunities for energy and resource recovery in the changing world, June 7 - 10, 2015, Washington. Washington: WEF, 2015. Str. 1-6. [COBISS.SI-ID 2148967]
48. ZALAR SERJUN, Vesna. Optical microscopy as an essential tool for mineral characterization. V: URŠIČ NEMEVŠEK, Hana (ur.), BENČAN, Andreja (ur.), MALIČ, Barbara (ur.). Characterization of materials : [program and lecture notes] : COST Winter School, Ljubljana, Slovenia, 28th and 29th January 2013. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2013. 60 str. (prosojnice). [COBISS.SI-ID 1026654]
49. ZALAR SERJUN, Vesna, DOLENEC, Sabina, MLADENOVIČ, Ana, UROŠEVIČ, Maja, KÖRNER, Wilfried, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, MIRTIČ, Breda, LUX, Judita. Characterization of mortars from Roman villa rustica: archaeological site near Mošnje. V: KOŠIR, Adrijan (ur.), et al. Povzetki in ekskurzije = Abstracts and field trips. 3. Slovenski geološki kongres, Bovec, 16.-18. september 2010. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Ljubljana: Paleontološki inštitut Ivana Rakovca, 2010. Str. 55. ISBN 978-961-254-217-7, ISBN 978-961-05-0352-1. [COBISS.SI-ID 851294]
50. ZALAR SERJUN, Vesna, MIRTIČ, Breda, DOLENEC, Sabina. Uporaba optične mikroskopije in rentgenske praškovne difrakcije pri kvalitativnih in kvantitativnih preiskavah historičnih ometov. Geološki zbornik. 2009, 20, str. 195-197. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 761694]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

51. GOLEŽ, Mateja (avtor, fotograf), ZALAR SERJUN, Vesna (avtor, fotograf). Karakterizacija bolonjske in šampanjske krede. V: MLADENOVIČ, Ajda (ur.). Konservator-restavrator : povzetki mednarodnega strokovnega srečanja 2021 = summaries of the International Meeting of Conservators-Restorers 2021 : Tehniški muzej Slovenije, maj 2021. Ljubljana: Društvo restavratorjev Slovenije: Skupnost muzejev Slovenije, 2021. Str. 163, 196, ilustr. Konservator-restavrator. ISSN 1854-5289. [COBISS.SI-ID 75898115]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

52. POTOČNIK, Irena, DOLNIČAR, Vito, ŽBONA, Kristina Ivana, PEZDIRC, Evgen, MLAKAR, Mateja, GUTMAN, Maja, BEŠLAGIĆ, Petra, MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna, DOLENEC, Sabina, KAVČIČ, Mateja. Plečnikova hiša, konservatorsko-restavratorski posegi 2012-2015 : konservacija in obnova. V: FERLE, Mojca (ur.), POROK, Ana. Hiša Plečnik house : ob 100-letnici nakupa hiše na Karunovi 4 in v letu celovite prenove Plečnikove hiše (1915-2015). Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2015. Str. 57-71, ilustr. ISBN 978-961-93900-2-3. [COBISS.SI-ID 2176615]

1.22 Intervju

53. ŽVAB ROŽIČ, Petra (intervjuvanec), RMAN, Nina (intervjuvanec), ROKAVEC, Duška (intervjuvanec), MAUKO PRANJIĆ, Alenka (intervjuvanec), MLADENOVIČ, Ana (intervjuvanec), NAGODE, Marija (intervjuvanec), ZALAR SERJUN, Vesna (intervjuvanec). Nam primanjkuje peski? : Ugriznimo znanost : intervju, RTV SLO, TVS1. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 9. maj 2020. ISSN 1581-372X. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174691015. [COBISS.SI-ID 14614019]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

54. ZALAR SERJUN, Vesna. Karakterizacija in imobilizacija bele žlindre iz procesov sekundarne metalurgije v cementnih kompozitih : doktorska disertacija = Characterization and immobilization of white slag from secondary metallurgical processes in cementitious composites : doctoral dissertation. Ljubljana: [V. Zalar Serjun], 2015. XXVIII, 169 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5197/. [COBISS.SI-ID 7105889]

2.11 Diplomsko delo

55. ZALAR SERJUN, Vesna. Mineraloška karakterizacija rimskodobnih ometov iz Mošenj in Ljubljane : diplomsko delo = mineralogical characterization of Roman age renders from Mošnje and Ljubljana. Ljubljana: [V. Zalar], maj 2009. XVI, 136 f., ilustr., priloge. [COBISS.SI-ID 774238]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

56. ZALAR SERJUN, Vesna, FRELIH, Danijela, MLADENOVIČ, Ana, ŠEME, Blaž. Poročilo o analizi barvnih plasti in ometov stenske poslikave z arheološkega najdišča Rebelčja vas, Ptuj. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2021. 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 83561731]
57. ZALAR SERJUN, Vesna, FRELIH, Danijela, MLADENOVIČ, Ana, ŠEME, Blaž. Poročilo o analizi barvnih plasti in ometov stenske poslikave z arheološkega najdišča Zgornji Breg, Ptuj. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2021. 70 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 83504387]
58. BRICELJ, Maja, LAVRIČ, Maja, LAZAR, Evgen, ŽERJAL, Tina, PLESNIČAR, Rok, RIŽNAR, Igor, TOŠKAN, Borut, ZALAR SERJUN, Vesna, GOLEŽ, Mateja, MLADENOVIČ, Ana, MIŠKEC, Alenka, PAUŠIČ, Igor, KALIGARIČ, Mitja. Končno poročilo o arheoloških izkopavanjih v Polju pri Vodicah. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2019. 421 str., [31] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 514135851]
59. MAUKO PRANJIĆ, Alenka, ZALAR SERJUN, Vesna, ČRETNIK, Janko, TURK, Janez, ŠTEFANČIČ, Mateja, MLADENOVIČ, Ana, ŠKRLEP, Luka, NADRAH, Peter, KORAT, Lidija, DUCMAN, Vilma, LENART, Stanislav, BRAS, Vladimir, ŠAJNA, Aljoša, KOŠIR, Adrijan, VRABEC, Mirijam, VRABEC, Marko. Poročilo št. 0004/16-420-1 o protokolih za 3D in 4D mikroskopijo geoloških/mineraloških vzorcev : (projekt ARRS J1- 7148: 3D in 4D mikroskopija - razvoj novega učinkovitega orodja v geoloških znanostih). Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2019. 78 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2433639]
60. ZALAR SERJUN, Vesna. Poročilo o mineraloško-petrografski analizi vzroca 11-0035. Ljubljana: IRMA, 2011. 3 str. [COBISS.SI-ID 1012574]
61. ZALAR SERJUN, Vesna. Poročilo o mineraloško-petrografski analizi vzroca 11-0049. Ljubljana: IRMA, 2011. 3 str. [COBISS.SI-ID 1011038]
62. ZALAR SERJUN, Vesna. Poročilo o mineraloško-petrografski analizi vzroca 11-0102. Ljubljana: IRMA, 2011. 3 str. [COBISS.SI-ID 1011550]
63. ZALAR SERJUN, Vesna. Poročilo o mineraloško-petrografski analizi vzroca 11-0140. Ljubljana: IRMA, 2011. 3 str. [COBISS.SI-ID 1013342]
64. ZALAR SERJUN, Vesna. Poročilo o mineraloško-petrografski analizi vzroca 11-0165. Ljubljana: IRMA, 2011. 4 str. [COBISS.SI-ID 1013086]
65. ZALAR SERJUN, Vesna. Poročilo o mineraloško-petrografski analizi vzroca 11-0205. Ljubljana: IRMA, 2011. 3 str. [COBISS.SI-ID 1011806]
66. ZALAR SERJUN, Vesna. Poročilo o mineraloško-petrografski analizi vzroca 11-0260. Ljubljana: IRMA, 2011. 4 f. [COBISS.SI-ID 1011294]
67. ZALAR SERJUN, Vesna. Poročilo o mineraloško-petrografski analizi vzroca 11-0323. Ljubljana: IRMA, 2011. 3 str. [COBISS.SI-ID 1012062]
68. ZALAR SERJUN, Vesna. Poročilo o mineraloško-petrografski analizi vzroca 11-0324. Ljubljana: IRMA, 2011. 3 str. [COBISS.SI-ID 1012318]
69. ZALAR SERJUN, Vesna, OVEN, Maja. Poročilo o mineraloško petrografski analizi po naročilu št. 210035 z dne 11.05.2010 standardu EN 932-3. Ljubljana: IRGO, 2010. 3 str. [COBISS.SI-ID 1010782]
70. ZALAR SERJUN, Vesna, OVEN, Maja. Poročilo o petrografski analizi vzroca 10-0072. Ljubljana: IRMA, 2010. 3 str. [COBISS.SI-ID 1012830]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

71. TURK, Janez, MILAČIČ, Radmila, ĐURIĆ, Marija (umetnik), ZALAR SERJUN, Vesna (umetnik). Laboratorijske preiskave (mineraloška, kemijska in geotehnična karakterizacija geotehničnih kompozitov, izluževalni testi), okoljski monitoring, analitika in smernice : poročilo ARRS projekta "Vpliv geotehničnih zasipov iz recikliranih materialov na podzemno vodo" (L1-19190). Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2022. 23 str., 46 str. pril. [COBISS.SI-ID 113896707]
financer: ARRS Termit d.d. HMEZAD-TMT d.o.o. Komunala Metlika d.o.o. Snaga Javno podjetje d.o.o. STONEX geotehnologija d.o.o., Aplikativni projekt, L1-9190, SI, Vpliv geotehničnih zasipov iz recikliranih materialov na podzemno vodo
72. FIFER BIZJAK, Karmen, RATEJ, Jože, LIKAR, Barbara, ZALAR SERJUN, Vesna, MLADENOVIČ, Ana. Poročilo o možnih načinih odlaganja ali uporabe produktov zgorevanja v TEŠ - 2. faza. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2019. 105 str., 89 str. pril. [COBISS.SI-ID 2571367]
73. FIFER BIZJAK, Karmen, SMRTNIK, Franci, MLADENOVIČ, Ana, LIKAR, Barbara, ZALAR SERJUN, Vesna. Končno poročilo o vgrajevanju plasti na področju bivšega površinskega kopa Bukova gora. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2018. 165 str., 149 str. pril. [COBISS.SI-ID 2529127]
74. FIFER BIZJAK, Karmen, SMRTNIK, Franci, PETKOVŠEK, Borut, RAVNIKAR TURK, Mojca, LENART, Stanislav, LIKAR, Barbara, GERŠAK, Andraž, VOVČKO, Laura, GRUBIŠIĆ, Zoran, ŽVANUT, Pavel, MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna, DRNOVŠEK, Sabina, FRANKO, Jerneja. Poročilo o geoloških, geomehanskih in hidrogeoloških preiskavah na področju sanacije ugreznin (PSU). Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2017. 38 str., 285 str. pril. [COBISS.SI-ID 2445671]
75. MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna. Poročilo o mineraloški sestavi vzorcev iz vrtin v predoru Karavank. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2016. 34 f. [COBISS.SI-ID 2310247]
76. MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna. Poročilo o analizi vzorcev silikona in vzorca obarvane kamnine. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2015. 3 f. [COBISS.SI-ID 2112615]
77. MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna. Report about the analysis of a composite made of red mud and biomass (paper-mill) ash. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2015. 7 f. [COBISS.SI-ID 2158183]
78. MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna. Report about the analysis of composites made of galvanic sludge and biomass (paper-mill) ash. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2015. 9 f. [COBISS.SI-ID 2158439]
79. MAUKO PRANJIĆ, Alenka, MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna. Strokovno mnenje o vzrokih za pojav madežev na tlaku iz naravnega kamna. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2015. 7 f. [COBISS.SI-ID 2113127]
80. MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna. Poročilo o mineraloški analizi. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2014. 17 f. [COBISS.SI-ID 2112359]
81. MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna. Poročilo o mineraloški analizi metalurških odpadkov iz podjetja MPI - RECIKLAŽA metalurgija, plastika in inženiring d.o.o. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2014. 3 f. [COBISS.SI-ID 2112103]
82. MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna. Poročilo o petrografski analizi cementnih kompozitov iz Plečnikove hiše. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2015. 60 f., 3 f. pril. [COBISS.SI-ID 2113383]
83. MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna. Strokovno mnenje o vzrokih na epoksidnem premazu. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2014. 7 f. [COBISS.SI-ID 2113639]
84. MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna. Poročilo o mineraloški analizi metalurških odpadkov iz podjetja MPI - RECIKLAŽA metalurgija, plastika in inženiring d.o.o. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2013. 14 f. [COBISS.SI-ID 2111847]
85. MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna. Poročilo o mineraloški analizi predelane starane sveže žlindre. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2013. 7 f. [COBISS.SI-ID 2112871]
86. HANŽIČ, Lucija, SAMEC, Niko, KOKALJ, Filip, MLADENOVIČ, Ana, MIRTIČ, Breda, ZALAR SERJUN, Vesna, BRENCE, Miran, TUŠAR, Marjan, JELUŠIČ, Primož. Študija uporabnosti pepela izpod rešetke Toplarne Celje : poročilo projekta. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2011. 52 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 15653654]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

87. DACINGER, Renata (oseba, ki intervjuva), ŽVAB ROŽIČ, Petra (intervjuvanec), ROKAVEC, Duška (intervjuvanec), MLADENOVIČ, Ana (intervjuvanec), RMAN, Nina (intervjuvanec), MAUKO PRANJIĆ, Alenka (intervjuvanec), ČRETNIK, Janko (intervjuvanec), ZALAR SERJUN, Vesna (intervjuvanec). Nam primanjkuje peska?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Ugriznimo znanost. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174691015. [COBISS.SI-ID 15966211]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

88. ZALAR SERJUN, Vesna, MLADENOVIČ, Ana, OPRČKAL, Primož. Application of red mud for the remediation of contaminated soil : 1st REBAUX Workshop 2019, EIT RawMaterials, University of Zagreb, Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering (RGNF), 14.-15. 10. 2019. http://reebaux.gfz.hr/wp-content/uploads/2019/10/Application-of-red-mud-for-the-remediation-of-contaminated-soil.pdf, http://reebaux.gfz.hr/1st-reebaux-workshop-lectures/. [COBISS.SI-ID 2505063]
89. MLADENOVIČ, Ana, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, ZALAR SERJUN, Vesna. Recycling of ferrous slags for construction purposes : Universidad Politécnica de Madrid, 15. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 2486375]
90. MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna. Recycling of ferrous slags for construction purposes : Dubrovnik International ESEE Mining school - DIM ESEE 2017 ʺZero waste managementʺ, EIT RawMaterials, Dubrovnik International ESEE Mining school, IUC Dubrovnik (Inter-University Centre), 23. 11. 2017. https://eitrawmaterials.eu/events/dim-2017/. [COBISS.SI-ID 2346087]
91. MAUKO PRANJIĆ, Alenka, MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna. Recycling of ferrous slags for construction purposes : Universidad Politécnica de Madrid, 18. 2. 2016, Spain. [COBISS.SI-ID 2223207]
92. MAUKO PRANJIĆ, Alenka, MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna, OPRČKAL, Primož. Recycling of ferrous slags for construction purposes : Universidad Politécnica de Madrid, 24. 11. 2016, Spain. [COBISS.SI-ID 43279875]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

93. TURK, Janez, MLADENOVIČ, Ana, OPRČKAL, Primož, ĐURIĆ, Marijana, ZALAR SERJUN, Vesna, SEŠEK PAVLIN, Alenka, MILAČIČ, Radmila, MALI, Nina, URBANC, Janko, KOROŠA, Anja. Monitoring of leaching of potentially toxic substances from geotechnical composites made of recycled wastes : 2nd International Symposium on Water, Ecology and Environment (ISWEE 2021), October 15th-18th, 2021, Beijing, China, online. https://www.iswee-conf.com/#/. [COBISS.SI-ID 89184771]
94. MLADENOVIČ, Ana, OPRČKAL, Primož, ZALAR SERJUN, Vesna. Red mud - from waste to resource : 2nd REEBAUX Workshop, ELTE-Budapest 2020, 16. - 17. 10. 2020, online. http://reebaux.gfz.hr/2nd-reebaux-workshop-lectures/. [COBISS.SI-ID 33405955]
95. OPRČKAL, Primož, MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna. Red mud - from waste to resource : RIS-RECOVER webinar (4) "Zero-waste approach for mine tailings and metallurgical waste", 26. 11. 2020, online. [COBISS.SI-ID 41393667]
96. OPRČKAL, Primož, MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna, ŠTEFANČIČ, Mateja, ČRETNIK, Janko. Mehanizmi imobilizacije onesnažil v gradbenih kompozitih in izbrane prakse : Delavnica o uporabi sekundarnih surovin v gradbenih materialih, RIS-ALICE, 27. 11.2019, ZAG, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2528615]
97. MLADENOVIČ, Ana, OPRČKAL, Primož, ZALAR SERJUN, Vesna, ŠTEFANČIČ, Mateja, ČRETNIK, Janko. Mehanizem imobilizacije onesnažil v gradbenih kompozitih in izbrane dobre prakse : Simpozij Razvojne usmeritve in trajnostni vidiki na področju mineralnih veziv, projekt "Belitno - sulfoaluminatni klinker iz sekundarnih surovin za trajnostno proizvodnjo nizkoogljičnih in nizkoenergijskih cementov". Projekt št. C3330 - 17 - 529035 "Raziskovalci - 2.0 - ZAG - 529035", Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana, 15. marec 2018. [COBISS.SI-ID 2371175]
98. OPRČKAL, Primož, ZALAR SERJUN, Vesna, MLADENOVIČ, Ana, MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez, ZUPANČIČ, Nina, AŠLER, Ana. Use of red mud for immobilization of contaminated soil : SulcIS matchmaking event, SulcIS innovation scheme, Iglesias (CA), Italy, 28th do 30th November 2018. [COBISS.SI-ID 2480743]
99. MAUKO PRANJIĆ, Alenka, MLADENOVIČ, Ana, TURK, Janez, ŠAJNA, Aljoša, ZALAR SERJUN, Vesna, OPRČKAL, Primož, BRAS, Vladimir. Krožno gospodarstvo in vrednotenje okoljskih odtisov : LCA delavnica Vrednotenje procesov, novih rešitev in produktov z vidika okoljskih učinkov, Ljubljana, 27. oktober 2016. Ljubljana, 2016. [COBISS.SI-ID 2258791]

3.25 Druga izvedena dela

100. MLADENOVIČ, Ana, OPRČKAL, Primož, ZALAR SERJUN, Vesna. Red mud utilization in the construction sector/remediation of contaminated soil with red mud : RIS-Restore Summer School, 3. 9. 2021, on-line. [COBISS.SI-ID 84903427]
101. MAUKO PRANJIĆ, Alenka, MLADENOVIČ, Ana, ZALAR SERJUN, Vesna, PIVK, Silvo. Vzroki za nastanek madežev na kamnu : delavnica ʺMadeži na kamnu in njihovo čiščenje (primeri iz kulturne dediščine, moderne arhitekture in kraških jam)ʺ, Ljubljana, ZVKDS, 21. 12. 2016. [COBISS.SI-ID 2276199]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

102. International journal of materials science and applications. ZALAR SERJUN, Vesna (član uredniškega odbora 2020). [Print ed.]. New York, NY: Science Publishing Group, 2012-. ISSN 2327-2635. [COBISS.SI-ID 17905942]

Ilustrator

103. GRÖMER, Karina, KOSTAJNŠEK, Klara (avtor, fotograf), TOLAR, Tjaša, PAJAGIČ BREGAR, Gojka. Tekstilna najdba iz železnodobne naselbine Most na Soči : konservacija, analiza, primerjava = Textile find from the Iron Age settlement at Most na Soči : conservation, analysis and comparisons. V: DULAR, Janez (ur.), TECCO HVALA, Sneža (ur.). Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave = The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo: Založba ZRC, 2018. Str. 453-465, ilustr. Zbirka Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 34. ISBN 978-961-05-0108-4. [COBISS.SI-ID 43554349]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

104. FRELIH, Danijela. Konserviranje-restavriranje fragmenta stenske poslikave iz emonske insule XVII, soba II : magistrsko delo B. Ljubljana: [D. Frelih], 2021. 104 str., [108] str. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=131740&lang=slv. [COBISS.SI-ID 85128963]

Somentor pri diplomskih delih

105. ZAJC, Marjana. Mineraloška karakterizacija sedimentov Sečoveljskih solin in zaliva Makirina na Hrvaškem : diplomsko delo = Mineralogical characterization of sediments from the Sečovlje salina and Makirina bay in Croatia. Ljubljana: [M. Zajc], sep. 2010. XV, 114 f., ilustr., priloge. [COBISS.SI-ID 843102]

Recenzent

106. Cement & Concrete Composites. ZALAR SERJUN, Vesna (recenzent 2019-). [Print ed.]. Barking: Elsevier Applied Science, 1990-. ISSN 0958-9465. [COBISS.SI-ID 1462021]
107. Construction & building materials. ZALAR SERJUN, Vesna (recenzent 2017-). [Print ed.]. Reigate: Scientific & Technical Press, 1987-. ISSN 0950-0618. http://www.sciencedirect.com/science/journal/09500618. [COBISS.SI-ID 25270784]
108. Journal of cleaner production. ZALAR SERJUN, Vesna (recenzent 2016-). [Print ed.]. Amsterdam: Elsevier, 1993-. ISSN 0959-6526. http://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526. [COBISS.SI-ID 15470597]
109. Journal of materials in civil engineering. ZALAR SERJUN, Vesna (recenzent 2017-). New York, NY: American Society of Civil Engineers, Materials Engineering Division, 1989-. ISSN 0899-1561. http://ascelibrary.org/mto/resource/1/jmcee7, http://scitation.aip.org/mto/. [COBISS.SI-ID 2148106]
110. Materiali in tehnologije. ZALAR SERJUN, Vesna (recenzent 2019-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2000-. ISSN 1580-2949. http://mit.imt.si/Revija/index-slo.html, http://www.dlib.si/details/urn:nbn:si:spr-ihg6vo21, http://mit.imt.si/. [COBISS.SI-ID 106193664]
111. KORAT, Lidija. Razvoj prahu za namene 3D-tiskanih mezostrukturnih izolacijskih materialov : letno poročilo št. 633/19-1 o uporabi industrijskih odpadkov za namene 3D-tiska. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (30 str.)), ilustr. http://www.zag.si/si/projekti-zag/z2-1861. [COBISS.SI-ID 112610819]
financer: ARRS, Post-doc, Z2-1861, SI, Razvoj prahu za namene 3D-tiskanih mezostrukturnih izolacijskih materialov, 3Dp
112. KORAT, Lidija. Razvoj prahu za namene 3D-tiskanih mezostrukturnih izolacijskih materialov : letno poročilo št. 633/19-2 o izboljšanju lastnosti 3D-tiskanih prototipov. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)), ilustr. http://www.zag.si/si/projekti-zag/z2-1861. [COBISS.SI-ID 117904387]
financer: ARRS, Post-doc, Z2-1861, SI, Razvoj prahu za namene 3D-tiskanih mezostrukturnih izolacijskih materialov, 3Dp
113. Materials. ZALAR SERJUN, Vesna (recenzent 2020). Basel: Molecular Diversity Preservation International, 2008-. ISSN 1996-1944. https://www.mdpi.com/journal/materials. [COBISS.SI-ID 33588485]
114. Indian journal of engineering and materials sciences. ZALAR SERJUN, Vesna (recenzent 2017). [Print ed.]. New Delhi: National Institute of Science Communication, CSIR., 1994-. ISSN 0971-4588. http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/36. [COBISS.SI-ID 11290390]
115. Materials characterization. ZALAR SERJUN, Vesna (recenzent 2016). [Print ed.]. New York, NY: Elsevier, 1990-. ISSN 1044-5803. http://www.journals.elsevier.com/materials-characterization/. [COBISS.SI-ID 27546368]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 14. 10. 2022
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 14. 10. 2022
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 14. 10. 2022
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 13. 9. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022