COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSJure KorbarOsebna bibliografija za obdobje 2019-2022

2019

1. KORBAR, Jure. Metode za reševanje nelinearnih enačb. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2019/2020, letn. 47, št. 2, str. 23-29, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 18808153]


2020

2. KORBAR, Jure. Brezdotična metoda za identifikacijo materialnih parametrov polimernih materialov : zaključna naloga Razvojno raziskovalnega programa I. stopnje Strojništvo. Ljubljana: [J. Korbar], 2020. XIV, 31 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=118831. [COBISS.SI-ID 27060995]


2022

3. KORBAR, Jure. Karakterizacija obrabe rezilnega orodja preko spremljanja vibracijskega odziva sistema : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo. Ljubljana: [J. Korbar], 2022. XXVI, 58 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 119852803]
4. ČEPON, Gregor, OCEPEK, Domen, KORBAR, Jure, BREGAR, Tomaž, BOLTEŽAR, Miha. Sensitivity-based characterization of the bias errors in frequency based substructuring. Mechanical systems and signal processing. May 2022, vol. 170, str. 1-18, ilustr. ISSN 0888-3270. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888327021011092?dgcid=author, DOI: 10.1016/j.ymssp.2021.108800. [COBISS.SI-ID 97635843]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 10. 10. 2022