COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSValerij GrašičOsebna bibliografija za obdobje 1994-2021

1994

1. GRAŠIČ, Valerij. Kritične poti in zakasnitve v FPGA vezjih : diplomska naloga. Ljubljana: [V. Grašič], 1994. 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3075924]


2002

2. GRAŠIČ, Valerij. Programski inženiring telekomunikacijskih sistemov in abstraktni zapis ASN.1 : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Grašič], 2002. 180 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2876244]


2009

3. GRAŠIČ, Valerij. Kaj je SCIM?. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik Osemnajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference - ERK 2009, 21-23. september 2009, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2009. Str. 148-151, ilustr. [COBISS.SI-ID 33298437]
4. GRAŠIČ, Valerij. Omrežni posrednik in povezovanje v heterogenih omrežjih. V: UMEK, Anton (ur.), et al. Širokopasovna mobilna omrežja : zbornik referatov. Triindvajseta delavnica o telekomunikacijah, 23 in 24. november 2009, Brdo pri Kranju. Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije, cop. 2009. Str. 78-83, ilustr. VITEL. ISSN 1581-6737. [COBISS.SI-ID 33624581]


2010

5. GRAŠIČ, Valerij, ZEBEC, Luka, KOS, Andrej. Analiza vpliva proženja v IMS storitvenem sloju. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010. Zv. a, str. 249-252, ilustr. Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ... ISSN 1581-4572. [COBISS.SI-ID 7936340]


2011

6. GRAŠIČ, Valerij. Družine na prepihu : kako naj vsi kar največ pridobimo?. Razpotja : revija humanistov Goriške. nov. 2011, leto 2, št. 5, str. 21-24. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 15430962]


2012

7. GRAŠIČ, Valerij, KOS, Andrej. Analiza postavljanja storitev RCS na aplikacijskem sloju IMS. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik enaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012, 17.-19. september 2012, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2012. Zv. a, str. 73-76, ilustr. Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ... ISSN 1581-4572. [COBISS.SI-ID 9414228]
8. GRAŠIČ, Valerij. Analysis of structuring call and non-call services on trial RCS implementation. V: Next generation services - RCS, VoLTE and beyond : workshop. Kranj: [s. n.]. http://www.etsi.org/plugtests/RCS-VOLTE/pres/RCS,%20VoLTE%20&%20Beyond%20-%20RCS%20service%20placement,%20V%20Grasic,%20Iskratel.pdf. [COBISS.SI-ID 36354053]
9. GRAŠIČ, Valerij, KOS, Andrej. Structuring the RCS services on the IMS application layer. Part 1, Description and comparison parameters. Elektrotehniški vestnik. [English print ed.]. 2012, vol. 79, no. 3, str. 99-104, ilustr. ISSN 2232-3228. http://ev.fe.uni-lj.si/3-2012/Grasic.pdf. [COBISS.SI-ID 9635156]
10. GRAŠIČ, Valerij, KOS, Andrej. Structuring the RCS services on the IMS application layer. Part 2, Server traffic and configuration comparison. Elektrotehniški vestnik. [English print ed.]. 2012, vol. 79, no. 3, str. 105-110, ilustr. ISSN 2232-3228. http://ev.fe.uni-lj.si/3-2012/Grasic2.pdf. [COBISS.SI-ID 9635412]
11. GRAŠIČ, Valerij, KOS, Andrej. Strukturiranje storitev RCS na aplikacijskem sloju IMS. Del. 1, Parametri za opis in medsebojno primerjavo. Elektrotehniški vestnik. [Slovenska tiskana izd.]. 2012, letn. 79, št. 3, str. 99-104, ilustr. ISSN 0013-5852. http://ev.fe.uni-lj.si/3-2012/SGrasic.pdf. [COBISS.SI-ID 9634644]
12. GRAŠIČ, Valerij, KOS, Andrej. Strukturiranje storitev RCS na aplikacijskem sloju IMS. Del. 2, Promet strežnikov in primerjava konfiguracij. Elektrotehniški vestnik. [Slovenska tiskana izd.]. 2012, letn. 79, št. 3, str. 105-110, ilustr. ISSN 0013-5852. http://ev.fe.uni-lj.si/3-2012/SGrasic2.pdf. [COBISS.SI-ID 9634900]


2013

13. GRAŠIČ, Valerij, BERTONCELJ, Ivan. Povezovanje storitvenega posrednika in postopek za podporo Centreks internih klicev : patent : SI23819 (A), 2013-01-31. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2013. 30 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 36588037]
patentna družina: WO2013009266 (A1), 2013-01-17
14. GRAŠIČ, Valerij, KOS, Andrej. Vpliv registracije na strukturiranje RCS storitev. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013, 16.-18. september 2013, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2013. Zv. a, str. 41-44, ilustr. Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ... ISSN 1581-4572. [COBISS.SI-ID 10213204]


2017

15. GRAŠIČ, Valerij, BOSHKOSKA, Biljana Mileva. An analysis of the influence of weather data for the city of Ljubljana for forecasting the number of incoming calls to a public safety system 112 using machine learning regression. V: RODIČ, Blaž (ur.). Book of Abstracts. Novo mesto: Faculty of Information Studies, 2017. Str. [12]. http://itis.fis.unm.si/. [COBISS.SI-ID 2048484627]
16. GRAŠIČ, Valerij. Use of a virtualization in the transition of a telecommunication networks toward 5G. International Journal of Digital Technology & Economy. 2017, vol. 2, no. 2, str. 95-108, ilustr. ISSN 2459-5934. http://www.ijdte.com/index.php/ijdte/article/view/37/29. [COBISS.SI-ID 101634563]


2018

17. GRAŠIČ, Valerij, KOS, Andrej, BOSHKOSKA, Biljana Mileva. Classification of incoming calls for the capital city of Slovenia smart city 112 public safety system using open Internet of Things data. International journal of distributed sensor networks. [Online ed.]. 2018, vol. 14, no. 9, str. 1-12, ilustr. ISSN 1550-1477. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1550147718801703, DOI: 10.1177/1550147718801703. [COBISS.SI-ID 2048569107]
18. GRAŠIČ, Valerij, BOSHKOSKA, Biljana Mileva. Comparison of forecasting incoming calls to emergency call number 112 based on the classification. V: HAFNER, Ana (ur.), LEVNAJIĆ, Zoran (ur.). Book of Abstracts. Novo mesto: Faculty of Information Studies, 2018. Str. [10-11]. http://itis.fis.unm.si/wp-content/uploads/2018/10/ITIS2018-Proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 2048552979]
19. GRAŠIČ, Valerij, BOSHKOSKA, Biljana Mileva. Public safety system with alarm triggering based on J48 decision trees classification. V: Zbornik radova. Prva međunarodna naučna konferencija o digitalnoj ekonomiji DIEC 2018, Visoka škola "Internacionalna poslovno-informaciona akademija" Tuzla, maj 2018. Tuzla: Off-set d.o.o., 2018. Str. 115-125, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048522003]
20. GRAŠIČ, Valerij, ROBNIK, Ana, PREŠEREN, Grega. Security in the case of a WebRTC-based media server. V: MLINAR, Tomi (ur.), SIMIČ, Nikolaj (ur.). Zaupanja vreden internet : zbornik referatov = Trusted internet : proceedings. Štiriintrideseta delavnica o telekomunikacijah VITEL, 14. in 15. maja 2018, Brdo pri Kranju, Slovenija. Ljubljana: Slovensko društvo za elektronske komunikacije, 2018. Str. 67-72, ilustr. VITEL. ISSN 1581-6737. http://www.drustvo-sikom.si/arhiv-dogodkov/vitel-2018/zbornik-34-delavnice/. [COBISS.SI-ID 101659907]


2019

21. GRAŠIČ, Valerij. Artificial Intelligence for Real-time Communication when Telcos moving to 5G. V: FRIC, Urška (ur.). 11th International Conference on Information Technologies and Information Society : (ITIS2019) : book of abstracts : Dolenjske Toplice, Slovenia, November 7-8 2019. Novo mesto: Faculty of Information Studies, 2019. Str. 6. ISBN 978-961-93391-6-9. http://itis.fis.unm.si/. [COBISS.SI-ID 2048622355]
22. GRAŠIČ, Valerij. Optimizacija razporedov/izmen s pomočjo strojnega učenja. V: Umetna inteligenca : 11. posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov, Novo mesto, 4. 4. 2019. Novo mesto: [SRIP Tovarne prihodnosti: Fakulteta za informacijske študije], 2019. Str. 1-19, ilustr. https://www.gzdbk.si/media/pdf/sekcije/informatika/posvet2019/8_Grasic.pdf. [COBISS.SI-ID 101648387]


2021

23. GRAŠIČ, Valerij. Digital Transformation for Smart Communities and 5G. V: ERMAN, Nuša (ur.). 12th International Conference on Information Technologies and Information Society : ITIS 2021 : book of abstracts : November 4-5, 2021 Dolenjske Toplice, Slovenia. Novo mesto: Faculty of Information Studies, 2021. Str. 16. ISBN 978-961-93391-8-3. http://itis.fis.unm.si/wp-content/uploads/2022/01/ITIS-2021-Book-of-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 93254147]
24. GRAŠIČ, Valerij. Metoda in sistem za napovedovanje števila dohodnih klicev na klicne centre : patent SI 26022 A, 2021-12-31. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2021. 15 str., 4 str. pril., ilustr. http://www3.uil-sipo.si/PublicationServer/documentpdf.jsp?iDocId=49859&iepatch=.pdf, https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079293683/publication/SI26022A?q=pn%3DSI26022A. [COBISS.SI-ID 101378051]
patentna družina: P-202000148, 2020-08-25
25. GRAŠIČ, Valerij. Napovedovanje števila dohodnih klicev sistema javne varnosti za klic v sili 112 ob uporabi odprtih podatkov interneta stvari : doktorska disertacija. Novo mesto: [V. Grašič], 2021. XXXI, 317 str., graf. prikazi, tabele. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7758. [COBISS.SI-ID 67602435]
26. GRAŠIČ, Valerij. Varno mesto – rešitev za varna mesta in skupnosti : predavanje na strokovnem posvetu Teden Javne in zasebne varnosti, 11. – 14. 10. 2021, Ljubljana. [Ljubljana: SRIP Pametna mesta in skupnosti], 2021. http://pmis.ijs.si/sl/teden-javne-in-zasebne-varnosti-11-14-10-2021/. [COBISS.SI-ID 101663491]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 9. 10. 2022