COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSLjudevit StiasnyOsebna bibliografija za obdobje 1800-2000

1894

1. STIASNY, Ljudevit (avtor, založnik). Kamnik : zemljepisno-zgodovinski opis. V Ljubljani: [L. Stiasny], 1894. VIII, 175 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1302317]
2. STIASNY, Ljudevit (z enoto povezano ime). [Stiasny Ljudevit : zbirna mapa]. Krško [etc.], 1894-<1993>. 1 zbirna mapa (<3> enote). [COBISS.SI-ID 10287777]


1898

3. STIASNY, Ljudevit. V Petrograd : potopisne črtice. V Gorici: Goriška tiskarna A. Gabršček, 1898. 304 str. Slovanska knjižnica, sn. 69-72. [COBISS.SI-ID 4781618]


1903

4. STIASNY, Ljudevit (urednik). Druga zbirka učnih slik pri podanih hospitacijah krškega in litijskega okraja. [S. l.: s. n., 1903 ali 1904]. 79 str., VII f. ilustr. pril. [COBISS.SI-ID 301774336]
5. STIASNY, Ljudevit (urednik). Zbirka učnih slik pri podanih hospitacijah krškega in litijskega okraja. [S. l.: s. n., 1903]. 34 str. [COBISS.SI-ID 87121920]


1904

6. STIASNY, Ljudevit. Konferenčno poročilo c. kr. okrajnega šolskega nadzornika Ljudevita Stiasnega za krški okraj v Radečah, dne 8. julija 1904 in za litijski okraj v Toplicah, dne 15. julija 1904. [S. l.]: Krška in litijska okrajna učiteljska knjižnica, [1904?]. 30 str. [COBISS.SI-ID 9954912]
7. STIASNY, Ljudevit (urednik). Tretja zbirka učnih slik podanih pri hospitacijah krškega in litijskega okraja. [S. l.: s. n., 1904]. 109 str. [COBISS.SI-ID 301775360]


1905

8. STIASNY, Ljudevit (urednik). Četrta zbirka učnih slik po podanih hospitacijah krškega in litijskega okraja. [S. l.]: samozal., [1905]. 96 str. [COBISS.SI-ID 9955168]
9. STIASNY, Ljudevit (urednik). Tretja zbirka učnih slik podanih pri hospitacijah krškega in litijskega okraja. 2. izd. [S. l.: s. n.], 1905. 109, VII f. ilustr. pril. [COBISS.SI-ID 10257717]
10. STIASNY, Ljudevit (urednik). Zbirka učnih slik pri podanih hospitacijah krškega in litijskega okraja. 2. izd. [S. l.: s. n., 1905]. 34 str. [COBISS.SI-ID 185350400]


1906

11. STIASNY, Ljudevit. Druga zbirka učnih slik pri podanih hospitacijah krškega in litijskega okraja. 2. natis. [S. l.]: Ljudevit Stiasny, 1906. 79 str. [COBISS.SI-ID 5055897]
12. STIASNY, Ljudevit. Konferenčno poročilo c. kr. okrajnega šolskega nadzornika Ljudevita Stiasnega v Zatičini dne 27. junija 1906 in v Krškem dne 30. junija 1906. V Ljubljani: [s. n.], 1906. 36 str. [COBISS.SI-ID 8866465]


1909

13. Predavanja učiteljev krškega in litijskega okraja v šolskem letu 1908/09. V Ljubljani: L. Stiasny, 1909. 62 str. [COBISS.SI-ID 754291]
14. STIASNY, Ljudevit (urednik, založnik). Učne slike za ponavljalne šole oziroma za kmetijsko-nadaljevalne šole. [S. l.]: L. Stiasny, 1909. 272 str. [COBISS.SI-ID 87122176]


1910

15. STIASNY, Ljudevit (urednik, založnik), POLÁK, Janko Evangelist (urednik). Druga zbirka učnih slik za ponavljalne, oziroma kmetijsko-nadaljevavne šole. [S. l.]: L. Stiasny, 1910. 267 str. [COBISS.SI-ID 7849824]


1911

16. STIASNY, Ljudevit. Računica za ponavljalne, oziroma za kmetijsko-nadaljevalne šole. 2. neizpremenjena izd. Na Dunaju: Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig, 1911. 85 str. [COBISS.SI-ID 187434240]
17. STIASNY, Ljudevit. Računica za ponavljalne, oziroma za kmetijsko-nadaljevalne šole. Na Dunaju: Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig, 1911. 85 str. [COBISS.SI-ID 512058220]


1912

18. STIASNY, Ljudevit (urednik). Berilo za ponavljalne, oziroma za kmetijsko-nadaljevalne šole. Na Dunaju: Cesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig, 1912. 260 str., [1] f. ilustr. pril. [COBISS.SI-ID 31159297]
19. STIASNY, Ljudevit. Praktični računar : zbirka praktičnih računskih nalog. 1, Številni obseg od 1 do 20. Krško: J. Polák, 1912. 27 str. [COBISS.SI-ID 88436736]
20. STIASNY, Ljudevit. Računica za ponavljalne, oziroma za kmetijsko-nadaljevalne šole. 3. neizpremenjena izd. Na Dunaju: Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig, 1912. 85 str. [COBISS.SI-ID 13132337]


1913

21. STIASNY, Ljudevit (urednik). Berilo za ponavljalne, oziroma za kmetijsko-nadaljevalne šole : s podobo našega svetlega cesarja. 3., neizpremenj. izd. Na Dunaju: C. kr. zal. šol. knjig, 1913. 260 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 31159553]


1914

22. STIASNY, Ljudevit (urednik). Berilo za ponavljalne, oziroma za kmetijsko nadaljevalne šole. 4., neizpremenjena izd. Na Dunaju: Cesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig, 1914. 260 str. [COBISS.SI-ID 95188480]
23. STIASNY, Ljudevit. Računica za ponavljalne, oziroma za kmetijsko-nadaljevalne šole. 4. neizpremenjena izd. Na Dunaju: Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig, 1914. 85 str. [COBISS.SI-ID 95188224]


1919

24. STIASNY, Ljudevit. Konferenčno poročilo Ljudevita Stiasnega. [S. l.: s. n., 1919]. 32 str. [COBISS.SI-ID 185344768]
25. STIASNY, Ljudevit. Pregled zgodovine srbskega naroda. [S. l.]: samozal., [1919]. 32 str. [COBISS.SI-ID 87122432]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 14. 9. 2022