COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMarsel BratušaOsebna bibliografija za obdobje 2012-2021

2012

1. BRATUŠA, Marsel. Vezanje fluoridnih ionov na kationske polielektrolite (ionene) v vodi. Ljubljana: [M. Bratuša], 2012. 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36529669]
nagrada: Fakultetna študentska Prešernova nagrada za leto 2012


2013

2. RODIČ, Peter, BRATUŠA, Marsel, LUKŠIČ, Miha, VLACHY, Vojko, HRIBAR-LEE, Barbara. Influence of the hydrophobic groups and the nature of counterions on ion-binding in aliphatic ionene solutions. Colloids and surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects. [Print ed.]. 2013, vol. 424, no. 1, str. 18-25. ISSN 0927-7757. DOI: 10.1016/j.colsurfa.2013.02.021. [COBISS.SI-ID 36602373]


2017

3. KOGOVŠEK, Rok, BRATUŠA, Marsel, MEŠKO-BRGULJAN, Pika. Quality control - novel approach to IQC management = Obvladovanje kakovosti - sodoben pristop k vodenju notranje kontrole kakovosti. V: MEŠKO-BRGULJAN, Pika (ur.), KRHIN, Blaž (ur.), BRATOŽ, Saša (ur.). Proceedings of the conference = Konferenčni zbornik. Ljubljana: Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino: = Slovenian Association for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2017. Str. 23-25. ISBN 978-961-6907-10-1. [COBISS.SI-ID 2048321649]
4. BRATUŠA, Marsel. Vrednotenje pretočne citometrije kot presejalne metode za odkrivanje bakteriurije = Assessment of flow cytometry as a screening method for bacteriuria : Master's Study Programme Laboratory Medicine. Ljubljana: [M. Bratuša], 2017. XII, 47 f., tabele, ilustr. http://www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/knjiznica-doc/magistrske/2017/bratusa_marsel_mag_nal_2017.pdf?sfvrsn=2. [COBISS.SI-ID 4406129]


2019

5. BRATUŠA, Marsel, KOGOVŠEK, Rok, MIKEC, Staša, MEŠKO-BRGULJAN, Pika, 5th EFLM Conference on Preanalytical Phase, Zagreb, 22-23 March 2019. Optimising centrifugation of serum samples on 39 clinical chemistry analytes. Clinical chemistry and laboratory medicine. Apr. 2019, vol. 57, no. 4, str. ea46. ISSN 1437-4331. https://www.degruyter.com/downloadpdf/journals/cclm/57/4/article-peA1.xml. [COBISS.SI-ID 28259075]


2020

6. KOGOVŠEK, Rok, BRATUŠA, Marsel, MEŠKO-BRGULJAN, Pika. Izkušnje vodenja notranje kontrole kakovosti iz prakse - Klinika Golnik. Laboratorijska medicina : znanstveno-strokovno glasilo Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino, 8. Mednarodna konferenca o kakovosti medicinskih laboratorijev - Teorija in praksa v vodenju notranje kontrole kakovosti, Ljubljana, 15. 10. 2019. [Tiskana izd.]. 2020, [št.] 2, str. 105-106. ISSN 2670-4463. https://www.szkklm.si/assets/images/upload/LM_2_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 20378115]


2021

7. AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica, ZUPANČIČ, Meta, SKVARČ, Miha, OSREDKAR, Joško, GOBEC, Lidija, MEŠKO-BRGULJAN, Pika, KARAKAŠ, Nina, KOGOVŠEK, Rok, BRATUŠA, Marsel, KRIVEC, Štefka (urednik), GRUBELNIK, Darja (urednik). Strokovno izobraževanje SZKKLM 2021. Ljubljana: Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino, 2021. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-6907-13-2. [COBISS.SI-ID 64253443]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 12. 9. 2022