COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSJanez KlavžOsebna bibliografija za obdobje 2007-2021

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KLAVŽ, Janez, GORENJAK, Maksimiljan, MARINŠEK, Martin. Suicide attempt with a mix of synthetic cannabinoids and synthetic cathinones : case report of non-fatal intoxication with AB-CHMINACA, AB-FUBINACA, alpha-PHP, alpha-PVP and 4-CMC. Forensic science international. Aug. 2016, vol. 265, str. 121-124, ilustr. ISSN 1872-6283. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073816000372, DOI: 10.1016/j.forsciint.2016.01.018. [COBISS.SI-ID 5611839]
2. ČELOFIGA, Andreja, KOPRIVŠEK, Jure, KLAVŽ, Janez. Use of synthetic cannabinoids in patients with psychotic disorders : case series. Journal of dual diagnosis. 2014, vol. 10, no. 3, str. 168-173. ISSN 1550-4271. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15504263.2014.929364#.U_Mi48V_vTo, DOI: 10.1080/15504263.2014.929364. [COBISS.SI-ID 5081407]
3. MIKLAVČIČ VIŠNJEVEC, Ana, STIBILJ, Vekoslava, HEATH, Ester, POLAK, Tomaž, SNOJ TRATNIK, Janja, KLAVŽ, Janez, MAZEJ, Darja, HORVAT, Milena. Mercury, selenium, PCBs and fatty acids in fresh and canned fish available on the Slovenian market. Food chemistry. [Print ed.]. 2011, vol. 124, issue 3, str. 711-720. ISSN 0308-8146. DOI: 10.1016/j.foodchem.2010.06.040. [COBISS.SI-ID 23731239]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

4. GORENJAK, Maksimiljan, KLAVŽ, Janez. Zastrupitve in laboratorijska medicina. V: KRIVEC, Štefka (ur.), KOZMELJ, Mojca (ur.). Zbornik predavanj. Seminar za inženirje in tehnike laboratorijske medicine, Izola, Jesenice, Ljubljana, Maribor, Slovenj Gradec. Ljubljana: Slovensko združenje za klinično kemijo, 2011. Str. [47-60]. ISBN 978-961-92634-5-7. [COBISS.SI-ID 4743743]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. ZUPANC, Mojca, KLAVŽ, Janez, SOLLNER DOLENC, Marija, OSREDKAR, Joško, HORVAT, Milena, HEATH, Ester. Poliklorirani bifenili v užitnih ribah iz Slovenije = Polychlorinated biphenyls in edible fish in Slovenia. V: Slovenski kemijski dnevi 2009, Maribor, 24. in 25. september 2009. [Maribor]: FKKT, [2009]. 9 str. ISBN 978-961-248-173-5. [COBISS.SI-ID 22927399]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

6. GORENJAK, Maksimiljan, KLAVŽ, Janez. Etanol in biokemijski označevalci uživanja alkohola. V: KRIVEC, Štefka (ur.), GRUBELNIK, Darja (ur.), OSREDKAR, Joško. Zbornik predavanj. Seminar za inženirje in tehnike v laboratorijski medicini, Ljubljana, Maribor, Ptuj, Golnik, maj, junij 2018. Ljubljana: Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino, 2018. Str. [37]-51, ilustr. ISBN 978-961-6907-11-8. [COBISS.SI-ID 6392383]

1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

7. KLAVŽ, Janez, GORENJAK, Maksimiljan. Primeri zastrupitev s sintetičnimi kanabinoidi v kliničnem laboratoriju = Synthetic cannabinoid intoxication : case reports in clinical laboratory analysis. V: ČERNE, Katarina (ur.), SOLLNER DOLENC, Marija (ur.). Kanabinoidi pod drobnogledom = Cannabinoids under scrutiny : njihova toksičnost in uporabnost = their toxicity and medical utility : 4. Kongres Slovenskega toksikološkega društva : Ljubljana, 17. 1. 2019 : [zbornik povzetkov]. Ljubljana: Slovensko toksikološko društvo, 2019. Str. 14-15. ISBN 978-961-91445-4-1. http://www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/e-knjige/zbornik-4-kongresa-slovenskega-toksikolo%C5%A1kega-dru%C5%A1tva.pd. [COBISS.SI-ID 13734147]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. BEVC, Sebastjan, PIKO, Nejc, KREL, Cvetka, KLAVŽ, Janez, NOVAK BRBRE, P., PETEK, Jasmina, GORENJAK, Maksimiljan, VODOŠEK HOJS, Nina, JAKOPIN, Eva, EKART, Robert, HOJS, Radovan. Pomen natančne ocene ledvične funkcije v klinični praksi = The importance of accurate estimation of renal function in clinical practice. V: ŠKOBERNE, Andrej (ur.). 7. Slovenski nefrološki kongres = 7th Slovenian Congress of Nephrology : 11. 3.-14. 3. 2021 : zbornik izvlečkov = book of abstracts. [Ljubljana]: Slovensko zdravniško društvo - Slovensko nefrološko društvo, 2021. Str. 193. ISBN 978-961-7092-19-6. https://snk2021.com/live/zbornik. [COBISS.SI-ID 56966659]
9. FLISER, Eva, MODRIČ, Evgenija, KLAVŽ, Janez, JEVŠNIKAR, Bernarda, GORENJAK, Maksimiljan. Influence of metamizole on serum creatinine measurements (case report). Biochemia medica. [Online ed.]. 2013, vol. 23, no. 1, str. a14. ISSN 1846-7482. http://www.biochemia-medica.com/system/files/2nd%20EFLM-BD%20European%20Conference%20on%20Preanalytical%20Phase.pdf. [COBISS.SI-ID 4744511]
10. KLAVŽ, Janez, GORENJAK, Maksimiljan. Synthetic cannabinoid identified in a seized material. V: TIAFT 2012 : program and abstracts. [Hamamatsu: s. n., 2012]. Str. 58. [COBISS.SI-ID 4748863]
11. MIKLAVČIČ VIŠNJEVEC, Ana, SNOJ TRATNIK, Janja, ZAJC, Antonija, VOLK, Saša, KLAVŽ, Janez, KURE, Viktor, ZUPANC, Mojca, STIBILJ, Vekoslava, HEATH, Ester, POLAK, Tomaž, ŽLENDER, Božidar, GOLOB, Terezija, HORVAT, Milena. Mercury, selenium, PCBs and fatty acids in fresh and canned fish on the Slovenian market. V: ICMGP2009, 9th International Conference on Mercury as a Global Pollutant, June 7-12, 2009, Guiyang, China. [S. l.: s. n.], 2009. [COBISS.SI-ID 22732327]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

12. KLAVŽ, Janez, GORENJAK, Maksimiljan. Fatal combination of alpha-PVP and traditional drugs. V: Program & abstracts : TIAFT 2016. [Brisbane: s. n., 2016]. Str. 235. [COBISS.SI-ID 5782847]
13. NOVAK BRBRE, P., KLAVŽ, Janez. Gama-hidroksibutirat - od zaspanosti do nezavesti = Gamma-hydroxybutyrate - from somnolence to unconsciousness. V: Zbornik strokovnih prispevkov = Abstracts book. 5. slovenski kongres inženirjev in tehnikov laboratorijske medicine, Portorož, 30. 9.-1. 10. 2016. Ljubljana: Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino, 2016. Str. 41-43. ISBN 978-961-6907-08-8. [COBISS.SI-ID 5809471]
14. KLAVŽ, Janez, GORENJAK, Maksimiljan, MARINŠEK, Martin. Intoxication with a mix of designer drugs - a case report. V: 53rd TIAFT Meeting 2015, Firenze, August 30th-September 4th, 2015. [Firenze: The International Association of Forensic Toxicologists, 2015]. Str. 211. [COBISS.SI-ID 5469247]
15. KOPRIVŠEK, Jure, KLAVŽ, Janez, ČELOFIGA, Andreja. Problem of misuse of synthetic cannabinoids in patients with psychotic disorder. V: Abstracts : addressing mental health needs in the Alps - Adria - Danube region: stigma, community based care, stress and suicidality. WPA Regional Congress, April 9-12, 2014, Ljubljana. Ljubljana: [s. n.], 2014. Str. 40. [COBISS.SI-ID 4964415]
16. KOPRIVŠEK, Jure, ČELOFIGA, Andreja, KLAVŽ, Janez. Problematika zlorabe sintetičnih kanabinoidov in njihove detekcije. V: NOVAK ŠAROTAR, Brigita (ur.), PREGELJ, Peter (ur.), BON, Jurij (ur.). Zbornik 5. slovenskega psihiatričnega kongresa, 14.-17. november 2012, Kongresni center Bernardin, Grand hotel Bernardin. [Ljubljana]: Združenje psihiatrov pri SZD, [2012]. Str. 124. [COBISS.SI-ID 4487999]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.11 Diplomsko delo

17. KLAVŽ, Janez. Vsebnost polikloriranih bifenilov v ribah s slovenskega tržišča = Levels of polychlorinated biphenils in commercial fish species in Slovenia : diplomska naloga. Ljubljana: [J. KLavž], 2007. 57 f., ilustr. Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 2233713]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

18. NOVAK BRBRE, P., KLAVŽ, Janez. Levamizol kot primes kokaina : [predavanje na 4. slovenskem kongresu klinične kemije [in] 4. slovenskem kongresu tehnikov laboratorijske medicine [in] 20. mednarodnem simpoziju Slovenskega združenja za klinično kemijo in Hrvatskog društva medicinskih biokemičara, Portorož, 28.-29. septembra 2012]. Portorož, 2012. [COBISS.SI-ID 4744767]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

19. KLAVŽ, Janez. Vpliv farmakološke terapije na toksikološke preiskave : predavanje na strokovnem srečanju SZKKLM na temo Vpliv zdravil in posegov na laboratorijske preiskave v organizaciji Oddelka za laboratorijsko diagnostiko UKC Maribor, Slovenske Konjice, 2. junij 2016. [COBISS.SI-ID 5730623]
20. KLAVŽ, Janez. Problematika določanja novejših sintetičnih drog : vabljeno predavanje na strokovnem srečanju Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino, Maribor, 5. in 6. junij 2015. [COBISS.SI-ID 5398079]
21. KLAVŽ, Janez. Toksikološka analiza - prikaz primerov : predavanje na strokovnem srečanju SZKKLM ob 60. obletnici Oddelka za laboratorijsko diagnostiko UKC Maribor, Maribor, hotel Habakuk, 30. 5. 2014. [COBISS.SI-ID 5082175]
22. KLAVŽ, Janez. Vloga HbA1c v diagnostiki in spremljanju diabetesa : [predavanje na Strokovnem srečanju Slovenskega združenja za klinično kemijo, Maribor, 14. 6. 2013]. Maribor, 2013. [COBISS.SI-ID 4743999]
23. KLAVŽ, Janez. Presejalni testi na droge : [predavanje na Strokovnem srečanju Slovenskega združenja za klinično kemijo "Javna naročila" in POCT, Ptuj, 3. in 4. junij 2011]. Ptuj, 2011. [COBISS.SI-ID 4743487]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 9. 9. 2022