COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSPhD Anja Podlesek [18919]Personal bibliography for the period 1994-2022

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. PODLOGAR, Neža, PODLESEK, Anja. Comparison of mental rotation ability, attentional capacity and cognitive flexibility in action video gamers and non-gamers. Cyberpsychology. 2022, vol. 16, no. 2, 1 spletni vir (1 datoteka pdf (14 str.)), ilustr., tabel, graf. prikazi. ISSN 1802-7962. https://cyberpsychology.eu/article/view/14598/16706, DOI: 10.5817/CP2022 - 2 - 8. [COBISS.SI-ID 105968131], [JCR, SNIP]
financier: ARRS, Programi, P5-0110, Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognicije
2. ROŠKAR, Saška, KRALJ, Domen, ANDRIESSEN, Karl, KRYSINSKA, Karolina, VINKO, Matej, PODLESEK, Anja. Anticipated self and public stigma in suicide prevention professionals. Frontiers in psychiatry. 28 June 2022, str. 1-8, ilustr. ISSN 1664-0640. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2022.931245/full, DOI: 10.3389/fpsyt.2022.931245. [COBISS.SI-ID 113524227], [JCR, SNIP]
3. KOMIDAR, Luka, PODLESEK, Anja, PIRC, Tina, PEČJAK, Sonja, DEPOLLI STEINER, Katja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, GRIL, Alenka, BOH PODGORNIK, Bojana, HLADNIK, Aleš, KAVČIČ, Alenka, BOHAK, Ciril, LESAR, Žiga, MAROLT, Matija, PESEK, Matevž, PEKLAJ, Cirila. Slovenian validation of the childrenʼs perceived use of self-regulated learning inventory. Frontiers in psychology. 14. jan 2022, vol. 12, str. 1-10, ilustr. ISSN 1664-1078. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.730386. [COBISS.SI-ID 93434371], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
financier: ARRS, Projekti, J5-9437, Učinkovitost različni vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja
4. KAVČIČ, Alenka, PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, HLADNIK, Aleš, BOH PODGORNIK, Bojana, BOHAK, Ciril, DEPOLLI STEINER, Katja, GRIL, Alenka, LESAR, Žiga, MAROLT, Matija, PEČJAK, Sonja, PESEK, Matevž, PIRC, Tina, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PEKLAJ, Cirila. What can off- and online measures tell about students’ self-regulation and their achievement while learning science expository hypertext. Sustainability. May 2022, vol. 14, iss. 9, str. 1-19, ilustr. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/9/5686, DOI: 10.3390/su14095686. [COBISS.SI-ID 107992835], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
5. ROŠKAR, Saška, SEDLAR, Nataša, FURMAN, Lucija, ROŠKAR, Maja, PODLESEK, Anja. Association of selected area-level indicators with suicide mortality in Slovenian municipalities. Crisis. 2021, vol. 42, iss. 6, str. 441-447. ISSN 0227-5910. https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1027/0227-5910/a000742, DOI: 10.1027/0227-5910/a000742. [COBISS.SI-ID 41303555], [JCR, SNIP, WoS up to 12. 5. 2022: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0,40, Scopus up to 1. 9. 2021: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0,20]
6. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, KAVCIC, Voyko. The Relationship between perceived stress and subjective cognitive decline during the COVID-19 epidemic. Frontiers in psychology. Aug. 2021, vol. 12, 15 str., ilustr. ISSN 1664-1078. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.647971/full, DOI: 10.3389/fpsyg.2021.647971. [COBISS.SI-ID 73478659], [JCR, SNIP, WoS up to 1. 5. 2022: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 4, without self-citations per author (CIAu): 1,33, Scopus up to 19. 7. 2022: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 5, without self-citations per author (CIAu): 1,67]
financier: ARRS, Raziskovalni program, P5-0110, Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognicije
7. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PODLESEK, Anja, PEKLAJ, Cirila. Some predictors of perceived support and proximity in students during COVID-19 distance learning. International electronic journal of elementary education. 2021, vol. 14, no. 1, str. 51-62, tabele, graf. prikazi. ISSN 1307-9298. https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/1627. [COBISS.SI-ID 85865475], [SNIP]
8. PODLESEK, Anja, MARTINČEVIĆ, Marina, VRANIČ, Andreja. Can inhibition or shifting training enhance cognitive abilities in emerging adults? = Ali lahko vadba inhibicije ali preklapljanja izboljša kognitivne sposobnosti mladih na prehodu v odraslost?. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2021, letn. 30, posebna tema, str. 138-152, tabele, graf. prikazi. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/article?id=529, DOI: 10.20419/2021.30.529. [COBISS.SI-ID 62514947], [SNIP, Scopus]
financier: ARRS, P5-0110, Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognicije
9. ALIČ, Lea, PODLESEK, Anja. Razvoj računalniškega treninga vidne pozornosti in preverjanje njegove učinkovitosti pri zdravih mladostnikih = Development of a computer-based visual attention training and investigation of its effectiveness in healthy adolescents. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2021, letn. 30, str. 112-128, ilustr., tabele. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/article?id=531, DOI: 10.20419/2021.30.531. [COBISS.SI-ID 62543363], [SNIP, Scopus]
financier: ARRS, P5-0110, Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognicije
10. STROJNIK, Zala, PODLESEK, Anja. Učinkovitost kognitivnega treninga z zbirko Misleca pri otrocih v srednjem otroštvu = Effectiveness of cognitive training with the 'Misleca' exercise book in middle childhood. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2021, letn. 30, str. 88-100, tabele, graf. prikazi. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/article?id=533, DOI: 10.20419/2021.30.533. [COBISS.SI-ID 62559747], [SNIP, Scopus]
financier: ARRS, P5-0110, Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognicije
11. ŠÖMEN, Maja Maša, LESJAK, Staša, MAJARON, Teja, LAVOPA, Luca, GIROMINI, Luciano, VIGLIONE, Donald, PODLESEK, Anja. Using the Inventory of Problems-29 (IOP-29) with the Inventory of Problems Memory (IOP-M) in malingering-related assessments : a study with a Slovenian sample of experimental feigners. Psychological injury and law. 2021, vol. 14, iss. 2, str. 104-113, tabele, graf. prikazi. ISSN 1938-971X. https://link.springer.com/article/10.1007/s12207-021-09412-2, DOI: 10.1007/s12207-021-09412-2. [COBISS.SI-ID 65582339], [SNIP, WoS up to 30. 5. 2022: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 5, without self-citations per author (CIAu): 0,71, Scopus up to 26. 5. 2022: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 5, without self-citations per author (CIAu): 0,71]
financier: ARRS, P5-0110, Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognicije
12. PODLESEK, Anja, KAVCIC, Voyko. Generalised anxiety in Slovenian university students during the Covid-19 pandemic. Sodobna pedagogika. 2021, letn. 72 <posebna izdaja>, str. 322-341, tabele, graf. prikazi. ISSN 0038-0474. https://www.sodobna-pedagogika.net/arhiv/nalozi-clanek/?id=1828, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125375. [COBISS.SI-ID 54613507], [SNIP]
financier: ARRS, P5-0110, Psychological and neuroscientific aspects of cognition
13. KAVČIČ, Alenka, BOH PODGORNIK, Bojana, BOHAK, Ciril, DEPOLLI STEINER, Katja, GRIL, Alenka, HLADNIK, Aleš, KLOPČIČ, Vid, KOMIDAR, Luka, LESAR, Žiga, MAROLT, Matija, PEČJAK, Sonja, PESEK, Matevž, PIRC, Tina, PODLESEK, Anja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PEKLAJ, Cirila. E-učno okolje z oporami za samoregulacijo učenja. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 29, št. 1, str. 30-46, ilustr. ISSN 1318-1882. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/119. [COBISS.SI-ID 55103491]
14. LESAR, Irena, MAJCEN, Ivana, PODLESEK, Anja. Stališča (bodočih) pedagoških delavcev kot temelj kakovostnega vključevanja otrok priseljencev. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2020, št. 52, str. 147-164, tabele. ISSN 0353-6777. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/8879/8013, DOI: 10.3986/dd.2020.2.09. [COBISS.SI-ID 25896451], [SNIP, Scopus]
15. PESEK, Matevž, MEDVEŠEK, Špela, PODLESEK, Anja, TKALČIČ, Marko, MAROLT, Matija. A comparison of human and computational melody prediction through familiarity and expertise. Frontiers in psychology. Dec. 2020, vol. 11, str. 1-18, ilustr. ISSN 1664-1078. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.557398/full, DOI: 10.3389/fpsyg.2020.557398. [COBISS.SI-ID 41702147], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
16. JOVANOVIĆ, Nikolina, MIGLIETTA, Elisabetta, PODLESEK, Anja, MALEKZADEH, Adam, LASALVIA, Antonio, CAMPBELL, Justin, PRIEBE, Stefan. Impact of the hospital built environment on treatment satisfaction of psychiatric in-patients. Psychological medicine. 2020, vol. , iss. , str. 1-12, tabele. ISSN 0033-2917. https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/impact-of-the-hospital-built-environment-on-treatment-satisfaction-of-psychiatric-inpatients/12FFA1081149FD0593212CB2F8C4E483, DOI: 10.1017/S0033291720003815. [COBISS.SI-ID 38971139], [JCR, SNIP, Scopus up to 10. 2. 2022: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 4, without self-citations per author (CIAu): 0,57]
17. ROŠKAR, Saška, BERLOT, Lina, MALOVRH, Jana, JURJEVIĆ, Sanja, PODLESEK, Anja. Writing about suicide in graduation exam essays in Slovenia. Death studies. 2019, vol. 43, str. 1-8. ISSN 1091-7683. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07481187.2019.1671548, DOI: 10.1080/07481187.2019.1671548. [COBISS.SI-ID 4609765], [JCR, SNIP, Scopus]
18. JOVANOVIĆ, Nikolina, BEEZHOLD, Julian, TATENO, Masaru, BARRETT, Elizabeth, VLACHOS, Ilias, FIORILLO, Andrea, HANON, Cecile, KAZAKOVA, Olga, NAWKA, Alexander, WUYTS, Philippe, WONG, Vanessa, PAPP, Szilvia, RUJEVIĆ, Jasna, RAČETOVIĆ, Goran, MIHAI, Adriana, GAMA MARQUES, João, MALIK, Amit, WEISS, Ulrike, ROLKO, Teelia, RUSAKA, Marija, PLATZ CLAUSEN, Nanna, SHMUNK, Elena, PODLESEK, Anja. Depression and suicidality among psychiatric residents : results from a multi-country study. Journal of affective disorders. [Print ed.]. 2019, vol. 249, str. 192-198, tabele. ISSN 0165-0327. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718324674, DOI: 10.1016/j.jad.2019.02.023. [COBISS.SI-ID 69085794], [JCR, SNIP, WoS up to 11. 1. 2022: no. of citations (TC): 10, without self-citations (CI): 10, without self-citations per author (CIAu): 0,73, Scopus up to 16. 7. 2022: no. of citations (TC): 12, without self-citations (CI): 12, without self-citations per author (CIAu): 0,88]
19. MOŽINA, Klementina, PODLESEK, Anja, BRAČKO, Sabina. Preserving typographic cultural heritage using contemporary digital technology. Journal of cultural heritage. 2019, vol. 36, [no.] mar.-apr., str. 166-173, ilustr. ISSN 1296-2074. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207418303613, DOI: 10.1016/j.culher.2018.07.010. [COBISS.SI-ID 3517808], [JCR, SNIP, WoS up to 9. 8. 2021: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0,33, Scopus up to 1. 3. 2021: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0,33]
20. JOVANOVIĆ, Nikolina, KUDUMIJA SLIJEPČEVIĆ, Marija, PODLESEK, Anja. Personality traits in suicidal and homicidal subjects with schizophrenia. The journal of forensic psychiatry & psychology. 2019, vol. 30, no. 1, str. 76-88, tabele. ISSN 1478-9949. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14789949.2018.1478985. [COBISS.SI-ID 66978658], [JCR, SNIP, WoS up to 22. 4. 2022: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0,67, Scopus up to 16. 5. 2022: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 1,00]
21. PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PODLESEK, Anja. Links between academic motivation, psychological need satisfaction in education, and university students' satisfaction with their study. Psihologijske teme. 2019, vol. 28, br. 3, str. 567-587, tabele. ISSN 1332-0742. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=334420, DOI: 10.31820/pt.28.3.6. [COBISS.SI-ID 70912866], [SNIP, Scopus up to 4. 5. 2021: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0,50]
22. PEČJAK, Sonja, PODLESEK, Anja, PIRC, Tina. Decision-making styles as predictors of career decision difficulties in secondary school students with regard to gender. Psihologijske teme. 2019, vol. 28, br. 3, str. 601-620, tabele. ISSN 1332-0742. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=334423, DOI: 10.31820/pt.28.3.8. [COBISS.SI-ID 70951522], [SNIP, Scopus up to 16. 3. 2021: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0,33]
23. ŠTIRN, Mateja, PODLESEK, Anja. Občutek pripadanja in socialna vključenost otrok priseljencev. Šolsko svetovalno delo : revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih. 2019, letn. 23, št. 2/3, str. 68-79, ilustr. ISSN 1318-8267. [COBISS.SI-ID 70855522]
24. ZUPANČIČ, Maja, PODLESEK, Anja, KAVČIČ, Tina. Child personality - adjustment associations at the transition from kindergarten to school : evaluating the vulnerability and the scar model. Child indicators research. Feb. 2018, vol. 11, no. 1, str. 97-116, ilustr. ISSN 1874-8988. http://link.springer.com/article/10.1007/s12187-016-9423-x, DOI: 10.1007/s12187-016-9423-x. [COBISS.SI-ID 62208610], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
award: Priznanje ARRS Odlični v znanosti na področju družboslovja 2019
25. TORKAR, Gregor, VELDIN, Manja, GLAŽAR, Saša A., PODLESEK, Anja. Why do plants wilt? Investigating studentsʼ understanding of water balance in plants with external representations at the macroscopic and submicroscopic levels. Eurasia journal of mathematics, science and technology education. 2018, vol. 14, no. 6, str. 2265-2276, ilustr., tabele. ISSN 1305-8223. http://www.ejmste.com/Why-do-Plants-Wilt-Investigating-Students-Understanding-of-Water-Balance-in-Plants,87119,0,2.html, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5015, DOI: 10.29333/ejmste/87119. [COBISS.SI-ID 11953993], [SNIP, Scopus up to 18. 7. 2022: no. of citations (TC): 6, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 0,75]
26. MIHELČIČ, Matjaž, PODLESEK, Anja. The influence of proprioception on reading performance. Clinical and experimental optometry. Mar. 2017, vol. 100, iss. 2, str. 138-143, ilustr. ISSN 1444-0938. http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/cxo.12428/full, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27561230, DOI: 10.1111/cxo.12428. [COBISS.SI-ID 63463266], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
27. GRŽINIČ FRELIH, Nina, PODLESEK, Anja, BABIČ, Jan, GERŠAK, Gregor. Evaluation of psychological effects on human postural stability. Measurement : journal of the International Measurement Confederation. [Print ed.]. 2017, vol. 98, str. 98. ISSN 0263-2241. DOI: 10.1016/j.measurement.2016.11.039. [COBISS.SI-ID 30009383], [JCR, SNIP, WoS up to 23. 5. 2022: no. of citations (TC): 13, without self-citations (CI): 10, without self-citations per author (CIAu): 2,50, Scopus up to 31. 5. 2022: no. of citations (TC): 15, without self-citations (CI): 12, without self-citations per author (CIAu): 3,00]
28. PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PODLESEK, Anja. Veljavnost in zanesljivost Lestvice akademske motivacije na vzorcu slovenskih študentov = Validity and reliability of the Academic Motivation Scale in a sample of Slovenian students. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2. feb. 2017, letn. 26, str. 10-20, tabele. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2017/puklek-levpuscek_podlesek.pdf. [COBISS.SI-ID 63521122], [SNIP, Scopus up to 26. 11. 2021: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 1,00]
29. ROŠKAR, Saška, TANČIČ GRUM, Alenka, POŠTUVAN, Vita, PODLESEK, Anja, DE LEO, Diego. The adaptation and implementation of guidelines for responsible media reporting on suicide in Slovenia = Priredba in implementacija strokovnih smernic za odgovorno novinarsko poročanje o samomoru v Sloveniji. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 56, št. 1, str. 31-38. ISSN 0351-0026. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sjph.2017.56.issue-1/sjph-2017-0005/sjph-2017-0005.xml, DOI: 10.1515/sjph-2017-0005. [COBISS.SI-ID 3678437], [JCR, SNIP, WoS up to 9. 8. 2021: no. of citations (TC): 9, without self-citations (CI): 9, without self-citations per author (CIAu): 1,80, Scopus up to 28. 5. 2021: no. of citations (TC): 11, without self-citations (CI): 11, without self-citations per author (CIAu): 2,20]
30. PUŠNIK, Nace, MOŽINA, Klementina, PODLESEK, Anja. Effect of typeface, letter case and position on recognition of short words presented on-screen. Behaviour & information technology. 2016, vol. 35, iss. 6, str. 442-451, ilustr. ISSN 1362-3001. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0144929X.2016.1158318, DOI: 10.1080/0144929X.2016.1158318. [COBISS.SI-ID 60214370], [JCR, SNIP, WoS up to 9. 8. 2021: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0,67, Scopus up to 12. 7. 2022: no. of citations (TC): 7, without self-citations (CI): 5, without self-citations per author (CIAu): 1,67]
31. JOVANOVIĆ, Nikolina, PODLESEK, Anja, et al. Burnout syndrome among psychiatric trainees in 22 countries : risk increased by long working hours, lack of supervision, and psychiatry not being first career choice. European Psychiatry. [Print ed.]. feb. 2016, vol. 32, str. 34-41, ilustr. ISSN 0924-9338. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2015.10.007. [COBISS.SI-ID 59476066], [JCR, SNIP, WoS up to 4. 4. 2022: no. of citations (TC): 56, without self-citations (CI): 55, without self-citations per author (CIAu): 3,89, Scopus up to 23. 4. 2022: no. of citations (TC): 65, without self-citations (CI): 64, without self-citations per author (CIAu): 4,52]
32. PUŠNIK, Nace, PODLESEK, Anja, MOŽINA, Klementina. Typeface comparison - Does the x-height of lower-case letters increased to thesize of upper-case letters speed up recognition?. International journal of industrial ergonomics. [Print ed.]. 2016, vol. 54, str. 164-169, ilustr. ISSN 0169-8141. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016981411630049X, DOI: 10.1016/j.ergon.2016.06.002. [COBISS.SI-ID 3240304], [JCR, SNIP, WoS up to 9. 8. 2021: no. of citations (TC): 9, without self-citations (CI): 8, without self-citations per author (CIAu): 2,67, Scopus up to 5. 3. 2022: no. of citations (TC): 15, without self-citations (CI): 14, without self-citations per author (CIAu): 4,67]
33. GAMA MARQUES, João, ROBERTO, Alice, GUERRA, Cátia, PINTO DA COSTA, Mariana, PODLESEK, Anja, BEEZHOLD, Julian, JOVANOVIĆ, Nikolina, MOSCOSO, Ana. Comportamento suicidário nos internos de psiquiatria em Portugal : comparação com a realidade Europeia = Suicidal behavior among Portuguese psychiatry trainees : comparison with the European situation. Acta médica portuguesa. 2015, vol. 28, no. 5, str. 608-612. ISSN 1646-0758. http://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/6038/4493. [COBISS.SI-ID 58802274], [JCR, SNIP, WoS up to 9. 8. 2021: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0,25, Scopus up to 3. 12. 2019: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0,25]
34. ROŠKAR, Saška, ROŠKAR, Maja, PODLESEK, Anja. Suicide in Slovenia between 1997 and 2010 : characteristics, trends, and preventive activities. Crisis. 2015, vol. 36, no. 2, str. 126-134. ISSN 0227-5910. DOI: 10.1027/0227-5910/a000298. [COBISS.SI-ID 3294437], [JCR, SNIP, WoS up to 8. 2. 2022: no. of citations (TC): 9, without self-citations (CI): 6, without self-citations per author (CIAu): 2,00, Scopus up to 2. 10. 2021: no. of citations (TC): 10, without self-citations (CI): 6, without self-citations per author (CIAu): 2,00]
35. PEKLAJ, Cirila, PODLESEK, Anja, PEČJAK, Sonja. Gender, previous knowledge, personality traits and subject-specific motivation as predictors of studentʼs math grade in upper-secondary school. European journal of psychology of education. sep. 2015, vol. 30, iss. 3, str. 313-330, tabele, graf. prikazi. ISSN 0256-2928. http://link.springer.com/article/10.1007/s10212-014-0239-0, DOI: 10.1007/s10212-014-0239-0. [COBISS.SI-ID 56471906], [JCR, SNIP, WoS up to 11. 7. 2022: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 4, without self-citations per author (CIAu): 1,33, Scopus up to 21. 5. 2022: no. of citations (TC): 6, without self-citations (CI): 5, without self-citations per author (CIAu): 1,67]
36. FRANKEN, Gregor, PODLESEK, Anja, MOŽINA, Klementina. Eye-tracking study of reading speed from LCD displays: influence of type style and type size. Journal of eye movement research. 2015, vol. 8, no. 1, str. 1-8, ilustr. ISSN 1995-8692. http://www.jemr.org/online/8/1/3. [COBISS.SI-ID 3116912], [JCR, SNIP, WoS up to 5. 1. 2022: no. of citations (TC): 13, without self-citations (CI): 11, without self-citations per author (CIAu): 3,67, Scopus up to 25. 1. 2022: no. of citations (TC): 15, without self-citations (CI): 13, without self-citations per author (CIAu): 4,33]
37. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška, PODLESEK, Anja. The effect of parental involvement and encouragement on preschool childrenʼs symbolic play. Early child development and care. May-Jun. 2014, vol. 184, no. 5/6, str. 855-868, tabele. ISSN 0300-4430. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03004430.2013.820726#.UguL7m1Z5Is, DOI: 10.1080/03004430.2013.820726. [COBISS.SI-ID 52472930], [SNIP, Scopus up to 14. 7. 2022: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 4, without self-citations per author (CIAu): 1,33]
38. JOVANOVIĆ, Nikolina, PODLESEK, Anja, GOLIČNIK-MEDVED, Vesna, GRUBIŠIN, Jasmina, MIHALJEVIĆ PELEŠ, Alma, TOŠIĆ, Goran, LOVRETIĆ, Vanja. Association between psychopathology and suicidal behavior in schizophrenia. Crisis. 2013, vol. 34, no. 6, str. 374-381, tabele. ISSN 0227-5910. http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=1fe075c9-6c21-4b7c-9977-e358f3166754%40sessionmgr113&hid=109, DOI: 10.1027/0227-5910/a000211. [COBISS.SI-ID 52910178], [JCR, SNIP, WoS up to 14. 1. 2022: no. of citations (TC): 16, without self-citations (CI): 15, without self-citations per author (CIAu): 2,14, Scopus up to 9. 1. 2022: no. of citations (TC): 19, without self-citations (CI): 18, without self-citations per author (CIAu): 2,57]
39. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška, PODLESEK, Anja. Characteristics of early vocabulary and grammar development in Slovenian-speaking infants and toddlers : a CDI-adaptation study. Journal of child language. sep. 2013, vol. 40, iss. 4, str. 779-798, preglednice, graf. prikazi. ISSN 0305-0009. http://journals.cambridge.org/repo_A863I7sH, DOI: 10.1017/S0305000912000244. [COBISS.SI-ID 49586786], [JCR, SNIP, WoS up to 9. 4. 2022: no. of citations (TC): 14, without self-citations (CI): 13, without self-citations per author (CIAu): 4,33, Scopus up to 13. 6. 2022: no. of citations (TC): 16, without self-citations (CI): 14, without self-citations per author (CIAu): 4,67]
40. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška, PODLESEK, Anja. Parental influence on the development of children's storytelling. European early childhood education research journal. sep. 2012, vol. 20, no. 3, str. 351-370, tabele. ISSN 1350-293X. [COBISS.SI-ID 49961058], [JCR, SNIP, WoS up to 9. 8. 2021: no. of citations (TC): 6, without self-citations (CI): 6, without self-citations per author (CIAu): 2,00, Scopus up to 26. 5. 2022: no. of citations (TC): 9, without self-citations (CI): 8, without self-citations per author (CIAu): 2,67]
41. KAVČIČ, Tina, PODLESEK, Anja, ZUPANČIČ, Maja. The role of early childhood personality in the developmental course of social adjustment. International journal of behavioral development. May 2012, vol. 36, no. 3, str. 215-225, tabele. ISSN 0165-0254. http://jbd.sagepub.com/content/36/3/215.full.pdf+html. [COBISS.SI-ID 48890210], [JCR, SNIP, WoS up to 9. 8. 2021: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0,67, Scopus up to 3. 12. 2019: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 1,00]
42. BOŽINA, Nada, PODLESEK, Anja, et al. Suicide ideators and attempters with schizophrenia : the role of 5-HTTLPR, rs25531, and 5-HTT VNTR Intron 2 variants. Journal of Psychiatric Research. [Print ed.]. 18. apr. 2012, vol. 46, iss. 6, str. 767-773, tabele. ISSN 0022-3956. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395612000908, DOI: 10.1016/j.jpsychires.2012.03.008. [COBISS.SI-ID 48636002], [JCR, SNIP, WoS up to 3. 3. 2022: no. of citations (TC): 15, without self-citations (CI): 15, without self-citations per author (CIAu): 1,44, Scopus up to 5. 2. 2022: no. of citations (TC): 18, without self-citations (CI): 18, without self-citations per author (CIAu): 1,73]
43. ROŠKAR, Saška, PODLESEK, Anja, KUZMANIĆ, Marja, OMEJC DEMŠAR, Lucija, ZALETEL, Metka, MARUŠIČ, Andrej. Suicide risk and its relationship to change in marital status. Crisis. 2011, vol. 32, no. 1, str. 24-30. ISSN 0227-5910. [COBISS.SI-ID 2438373], [JCR, SNIP, WoS up to 5. 5. 2022: no. of citations (TC): 21, without self-citations (CI): 21, without self-citations per author (CIAu): 3,50, Scopus up to 7. 12. 2021: no. of citations (TC): 25, without self-citations (CI): 25, without self-citations per author (CIAu): 4,17]
44. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška, PODLESEK, Anja, KRANJC, Simona. Assessing toddler language competence : agreement of parents'and preschool teachers'assessments. European early childhood education research journal. mar. 2011, vol. 19, no. 1, str. 21-43, tabele. ISSN 1350-293X. [COBISS.SI-ID 45218914], [JCR, SNIP, WoS up to 9. 8. 2021: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 0,75, Scopus up to 5. 11. 2021: no. of citations (TC): 6, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0,50]
45. RAT, Blaž, MOŽINA, Klementina, BRAČKO, Sabina, PODLESEK, Anja. Influence of temperature and humidity on typographic and colorimetric properties of ink jet prints. Journal of imaging science and technology. Sep./Oct. 2011, vol. 55, no. 5, str. 050607/1-050607/8, ilustr. ISSN 1062-3701. [COBISS.SI-ID 2677104], [JCR, SNIP, WoS up to 9. 8. 2021: no. of citations (TC): 11, without self-citations (CI): 5, without self-citations per author (CIAu): 1,25, Scopus up to 24. 1. 2021: no. of citations (TC): 11, without self-citations (CI): 4, without self-citations per author (CIAu): 1,00]
46. PEČJAK, Sonja, PODLESEK, Anja, PIRC, Tina. Model of reading comprehension for 5th grade students. Studia psychologica. 2011, vol. 53, no. 1, str. 53-67, ilustr. ISSN 0039-3320. [COBISS.SI-ID 45449314], [JCR, SNIP, WoS up to 15. 5. 2022: no. of citations (TC): 7, without self-citations (CI): 5, without self-citations per author (CIAu): 1,67, Scopus up to 5. 7. 2022: no. of citations (TC): 11, without self-citations (CI): 10, without self-citations per author (CIAu): 3,33]
47. PODLESEK, Anja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita. Nekateri individualni in socialni napovedniki bralnih dosežkov slovenskih dijakov v raziskavi PISA 2009. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 22, št. 5/6, str. 89-108, 221-222, tabele. ISSN 1581-6036. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=115. [COBISS.SI-ID 2345303]
48. PODLESEK, Anja, ROŠKAR, Saška, KOMIDAR, Luka. Some factors affecting the decision on non-mandatory vaccination in an influenza pandemic : comparision of pandemic (H1N1) and seasonal influenza vaccination = Nekateri dejavniki odločanja za prostovoljno cepljenje v primeru pandemije gripe : primerjava cepljenja proti pandemski gripi (H1N1) in sezonski gripi. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 50, št. 4, str. 227-238, ilustr. ISSN 0351-0026. http://versita.metapress.com/content/c6566k37phgq3177/fulltext.pdf. [COBISS.SI-ID 2559717], [JCR, SNIP, WoS up to 25. 5. 2022: no. of citations (TC): 9, without self-citations (CI): 9, without self-citations per author (CIAu): 3,00, Scopus up to 19. 5. 2022: no. of citations (TC): 10, without self-citations (CI): 10, without self-citations per author (CIAu): 3,33]
49. ROŠKAR, Saška, PODLESEK, Anja, ROŠKAR, Maja, TAVČAR, Rok, DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, GROLEGER, Urban, MIRJANIČ, Milan, JURIČIČ-KONEC, N., JANET, Evgen, MARUŠIČ, Andrej. Effects of training program on recognition and management of depression and suicide risk evaluation for Slovenian primary-care physicians : follow-up study. Croatian medical journal. 2010, vol. 51, no. 3, str. 192-197. ISSN 0353-9504. [COBISS.SI-ID 1024261204], [JCR, SNIP, WoS up to 12. 7. 2022: no. of citations (TC): 18, without self-citations (CI): 15, without self-citations per author (CIAu): 1,50, Scopus up to 10. 6. 2022: no. of citations (TC): 19, without self-citations (CI): 17, without self-citations per author (CIAu): 1,70]
50. CARLI, Vladimir, JOVANOVIĆ, Nikolina, PODLESEK, Anja, ROY, Alec, RIHMER, Zoltan, MAGGI, Stefania, MARUŠIČ, Dragan, CESARO, Caterina, MARUŠIČ, Andrej, SARCHIAPONE, Marco. The role of impulsivity in self-mutilators, suicide ideators and suicide attempters : a study of 1265 male incarcerated individuals. Journal of affective disorders. [Print ed.]. 2010, vol. 123, no. 1/3, str. 116-122. ISSN 0165-0327. [COBISS.SI-ID 1024262996], [JCR, SNIP, WoS up to 12. 7. 2022: no. of citations (TC): 59, without self-citations (CI): 59, without self-citations per author (CIAu): 5,90, Scopus up to 16. 6. 2022: no. of citations (TC): 61, without self-citations (CI): 61, without self-citations per author (CIAu): 6,10]
51. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška, PODLESEK, Anja. Razvoj pripovedovanja zgodbe v zgodnjem otroštvu. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 19, št. 4, str. 35-53, tabele. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2010_4/marjanovic-umek_et_al.pdf. [COBISS.SI-ID 44335970]
52. PEČJAK, Sonja, BUCIK, Nataša, PEŠTAJ, Martina, PODLESEK, Anja, PIRC, Tina. Bralna pismenost ob koncu osnovne šole : ali fantje berejo drugače kot dekleta?. Sodobna pedagogika. mar. 2010, letn. 61, št. 1, str. 86-102. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 247712]
53. ZUPANČIČ, Maja, PODLESEK, Anja. Early child personality ratings predicting developmental outcomes in the last pre-school year. Suvremena psihologija. 2010, vol. 13, br. 1, str. 27-45. ISSN 1331-9264. [COBISS.SI-ID 43214178], [JCR, SNIP, WoS, Scopus up to 3. 12. 2019: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 1,00]
54. GAJŠEK, Rok, ŠTRUC, Vitomir, MIHELIČ, France, PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, SOČAN, Gregor, BAJEC, Boštjan. Multi-modal emotional database : AvID. Informatica : an international journal of computing and informatics. [Tiskana izd.]. 2009, vol. 33, no. 1, str. 101-106, ilustr. ISSN 0350-5596. [COBISS.SI-ID 7037012], [SNIP, Scopus up to 2. 3. 2022: no. of citations (TC): 17, without self-citations (CI): 11, without self-citations per author (CIAu): 1,57]
55. SARCHIAPONE, Marco, PODLESEK, Anja, MARUŠIČ, Andrej, et al. Relations of psychological characteristics to suicide behaviour : results from a large sample of male prisoners. Personality and Individual Differences : an international journal of research into the structure and development of personality, and the causation of individual differences. [Print ed.]. sep. 2009, vol. 47, no. 4, str. 250-255, preglednice. ISSN 0191-8869. [COBISS.SI-ID 39428706], [JCR, SNIP, WoS up to 16. 7. 2022: no. of citations (TC): 30, without self-citations (CI): 29, without self-citations per author (CIAu): 3,63, Scopus up to 13. 7. 2022: no. of citations (TC): 30, without self-citations (CI): 29, without self-citations per author (CIAu): 3,63]
56. JOVANOVIĆ, Nikolina, PODLESEK, Anja, et al. Burnout among psychiatry residents : the international psychiatry resident/trainee burnout syndrome study (BoSS). Die Psychiatrie. 2009, vol. 6, no. 2, str. 75-79, preglednice. ISSN 1614-4864. [COBISS.SI-ID 39517282]
57. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PODLESEK, Anja, SOČAN, Gregor. Analiza razlik v dosežkih učencev/dijakov ter analiza primarnih in sekundarnih učinkov družbenih razlik na dosežke učencev/dijakov. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. pomlad 2009, letn. 20, št. 1/2, str. 83-125, preglednice, graf. prikazi. ISSN 1581-6036. [COBISS.SI-ID 41021538]
58. ZUPANČIČ, Maja, PODLESEK, Anja. Povezanost individualnih značilnosti in dejavnikov konteksta z naravoslovnimi dosežki slovenskih dijakov na PISI 2006. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. pomlad 2009, letn. 20, št. 1/2, str. 145-174, preglednice. ISSN 1581-6036. [COBISS.SI-ID 41023074]
59. ZUPANČIČ, Maja, PODLESEK, Anja. Povezanost nekaterih individualnih in socialnih značilnosti slovenskih dijakov z njihovimi dosežki na PISI 2006 : matematična in bralna pismenost. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. pomlad 2009, letn. 20, št. 1/2, str. 127-143, preglednice. ISSN 1581-6036. [COBISS.SI-ID 41022562]
60. GAJŠEK, Rok, ŠTRUC, Vitomir, VESNICER, Boštjan, PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, MIHELIČ, France. Analysis and assessment of AvID : multi-modal emotional database. In: MATOUŠEK, Václav (ed.), MAUTNER, Pavel (ed.). Text, speech and dialogue : proceedings. 12th International Conference, TSD 2009, Pilse, Czech Republic, September 13-17, 2009. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, cop. 2009. Str. 266-273, ilustr. Lecture notes in computer science, Lecture notes in artifical intelligence, 5729. ISBN 3-642-04207-4, ISBN 978-3-642-04207-2. ISSN 0302-9743. [COBISS.SI-ID 7264852], [SNIP, Scopus up to 10. 8. 2020: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0,17]
61. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, SOČAN, Gregor, BAJEC, Boštjan, BUCIK, Valentin, BRENK, Klas Matija, VATOVEC, Jagoda, ŽARGI, Miha. A comparative analysis of different procedures for measuring speech recognition threshold in quiet. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 17, št. 4, str. 33-49, preglednice. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2008_4/podlesek.pdf. [COBISS.SI-ID 38292834]
62. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška, PODLESEK, Anja. Vrtec in družinsko okolje kot napovednika govorne kompetentnosti šestletnih otrok = Preschool and family environment as predictors of language competence of 6 years old children. Sodobna pedagogika. dec. 2008, letn. 59 (125), št. 5, str. 52-73, preglednice. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 38381666]
63. ZUPANČIČ, Maja, PODLESEK, Anja, KAVČIČ, Tina. Personality types as derived from parental reports on 3-year-old. European journal of personality. 2006, vol. 20, no. 4, str. 285-303, graf. prikazi, preglednice. ISSN 0890-2070. [COBISS.SI-ID 32403554], [JCR, SNIP, WoS up to 9. 8. 2021: no. of citations (TC): 10, without self-citations (CI): 6, without self-citations per author (CIAu): 2,00, Scopus up to 7. 11. 2021: no. of citations (TC): 14, without self-citations (CI): 11, without self-citations per author (CIAu): 3,67]
64. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka. Comparison of three psychophysical methods for measuring displacement in frontal plane motion. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association. 2006, vol. 13, no. 1, str. 51-60, ilustr. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 34272866]
65. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PODLESEK, Anja, FEKONJA, Urška. Assessing the home literacy environment : relationships to child language comprehension and expression. European journal of psychological assessment. 2005, vol. 21, no. 4, str. 271-281. ISSN 1015-5759. [COBISS.SI-ID 30351714], [JCR, SNIP, WoS up to 14. 7. 2022: no. of citations (TC): 48, without self-citations (CI): 38, without self-citations per author (CIAu): 12,67, Scopus up to 16. 7. 2022: no. of citations (TC): 57, without self-citations (CI): 43, without self-citations per author (CIAu): 14,33]
66. VUK, Milena, PODLESEK, Anja. The effect of inner elements of the context figures on the Ebbinghaus illusion. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 14, št. 4, str. 9-22, ilustr. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2005_4/vuk.pdf. [COBISS.SI-ID 31803490]
67. ZUPANČIČ, Maja, PODLESEK, Anja, KAVČIČ, Tina. Parental child-care practices of Slovenian preschoolers' mothers and fathers : The Family Environment Questionnaire. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 13, št. 3, str. 7-26, ilustr. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2004_3/zupancic_podlesek_kavcic.pdf. [COBISS.SI-ID 26855266]
68. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, ZUPANČIČ, Maja, FEKONJA, Urška, KAVČIČ, Tina, PODLESEK, Anja. Dejavnosti v vrtcu : kako jih ocenjujejo starši?. Sodobna pedagogika. 2004, letn. 55, št. 3, str. 74-95, ilustr. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 25895778]
69. PODLESEK, Anja, FESEL KAMENIK, Maja. The location of overt attention affects the bias in acceleration perception : a preliminary study. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 12, št. 2, str. 9-33, ilustr. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2003_2/podlesek.pdf. [COBISS.SI-ID 22314850]
70. PODLESEK, Anja. The effect of motion acceleration on displacement of continuous and staircase motion in the frontoparallel plane. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 11, št. 2, str. 7-21, ilustr. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2002_2/poljansek.pdf. [COBISS.SI-ID 18495074]
71. PODLESEK, Anja. Ustreznost vrednotenja znanja pri maturitetnem izpitu iz matematike. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 9, št. 1, str. 69-78. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2000_1/poljansek.pdf. [COBISS.SI-ID 12832866]
72. BRENK, Klas Matija, PODLESEK, Anja. Psychophysical scaling based on the perception of the form of continuous stimulus increment with time : a preliminary study. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association. 1997, vol. 4, no. 1-2, str. 7-13, graf. prikazi. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 42607105]

1.02 Review article

73. MLINARIČ LEŠNIK, Vesna, PODLESEK, Anja. Item context effects on Big five personality measures. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association. 2013, vol. 20, no. 1-2, str. 23-28. ISSN 1330-6812. http://mjesec.ffzg.hr/revija.psi/vol%2020%20no%201-2%202013/Mlinaric_2013_v20-1-2.pdf. [COBISS.SI-ID 54053474]
74. PODLESEK, Anja. Sequential effects are not trivial context effects in psychophysical research. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association. 2010, vol. 17, no. 1, str. 39-42. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 44348514]
75. PODLESEK, Anja. O facetni teoriji in njenem prispevku k psihološkemu raziskovanju. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 12, št. 3, str. 25-42. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2003_3/podlesek.pdf. [COBISS.SI-ID 22812002]

1.03 Short scientific article

76. PUŠNIK, Nace, PODLESEK, Anja, NEDELJKOVIĆ, Uroš, MOŽINA, Klementina. Effects of colour combination on short-words processing speed. Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 2019, vol. 26, no. 3, str. 823-830. ISSN 1330-3651. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=322649. [COBISS.SI-ID 3628144], [JCR, SNIP, WoS, Scopus up to 17. 3. 2021: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0,25]
77. PODLESEK, Anja, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta. EuroPsy in Slovenia : the education program for mentoring supervised practice. European psychologist. 2012, vol. 17, no. 4, str. 337-340. ISSN 1016-9040. [COBISS.SI-ID 50779746], [JCR, SNIP, WoS up to 9. 8. 2021: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 0, without self-citations per author (CIAu): 0,00, Scopus]

1.04 Professional article

78. LEVSTEK, Tatjana, BREGANT, Tina, PODLESEK, Anja. Razvoj aritmetičnih sposobnosti = Development of arithmetical abilities. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2013, [letn.] 22, str. 115-121, ilustr. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2013/levstek_et_al.pdf. [COBISS.SI-ID 1286828]
79. PODLESEK, Anja. EuroPsy in kompetence psihologov. Šolsko svetovalno delo : revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih. 2013, letn. 17, št. 3/4, str. 47-57, tabele. ISSN 1318-8267. [COBISS.SI-ID 2195580]
80. PODLESEK, Anja. Avtomatično prepoznavanje čustev v človeškem govoru. Panika : širimo psihološka obzorja. maj 2009, letn. 13, št. 2, str. 38-40, ilustr. ISSN 1318-8747. [COBISS.SI-ID 39677282]
81. NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, PODLESEK, Anja, MUSIL, Bojan. EuroPsy certifikat : standardi izobraževanja za psihologe v Evropi = EuroPsy certificate : European standards of education for psychologists. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 18, št. 3, str. 111-128. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 17273352]
82. PODLESEK, Anja. Zaznavanje gibanja. Panika : širimo psihološka obzorja. [2002], letn. 7, št. 2, str. 76-80, ilustr. ISSN 1318-8747. [COBISS.SI-ID 18909026]
83. PODLESEK, Anja. Raziskovalni načrti z enim udeležencem ali majhnim številom udeležencev. Panika : širimo psihološka obzorja. [2001], letn. 6, št. 2, str. 25-29, ilustr. ISSN 1318-8747. [COBISS.SI-ID 16669794]
84. PODLESEK, Anja, POLIČ, Marko. Psihološki vidiki prehranjevanja. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 1994, št. 8, str. 230-233. ISSN 0353-085X. [COBISS.SI-ID 64012032]

1.05 Popular article

85. PODLESEK, Anja. Meta-analiza Dublina 1997 : kritika 5. evropskega kongresa psihologov v Dublinu. Panika : širimo psihološka obzorja. 1997, let. 3, št. 1, str. 33-34. ISSN 1318-8747. [COBISS.SI-ID 4749154]

1.06 Published scientific conference contribution (invited lecture)

86. BEGUŠ, Samo, PODLESEK, Anja, DRNOVŠEK, Janko, GERŠAK, Gregor. Sound annoyance thresholds outside typical hearing range. In: ČUDINA, Mirko (ed.). [Proceedings of the 7th AAAA Congress on Sound and Vibration with Exhibition, Ljubljana, Slovenia, 22 and 23 September 2016]. Ljubljana: Slovensko društvo za akustiko: = Slovenian Acoustical Society, 2016. Str. 209-216, ilustr. [COBISS.SI-ID 11538004]

1.08 Published scientific conference contribution

87. ŠLAJPAH, Sebastjan, RAKINIĆ, Kristina, NIKOLOVSKA, Kristina, KOMIDAR, Luka, PODLESEK, Anja, ZAGER KOCJAN, Gaja, MIHELJ, Matjaž, MUNIH, Marko. Effect of speed, speed differences, and motion type on rerceived safety of collaborative robots. In: 20th International Conference on Advanced Robotics, ICAR 2021, December 7-10, 2021, Ljubljana, Slovenija : virtual conference. DOI: 10.1109/ICAR53236.2021.9659479. [COBISS.SI-ID 98613507], [WoS, Scopus]
88. KAVCIC, Voyko, PODLESEK, Anja, HOČEVAR-GROM, Ada, BELŠČAK ČOLAKOVIĆ, Andreja, REHBERGER, Maruša, LAVTAR, Darja. Zaznane kognitivne spremembe med pandemijo COVIDA-19 v Sloveniji = Detected cognitive changes during the COVID-19 pandemic in Slovenia. In: GABROVEC, Branko (ed.), et al. Javno zdravje in COVID-19 : znanstvena in strokovna konferenca : Ljubljana, 29. september 2021 : zbornik povzetkov in recenziranih prispevkov. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2021. Str. 10-18. ISBN 978-961-6945-42-4. [COBISS.SI-ID 78002179]
89. KREBL, Maja, PODLESEK, Anja, GERŠAK, Gregor. A study of baseline in psychophysiological experiments. In: JARM, Tomaž (ed.), et al. Proceedings of the EMBEC 2020 : 8th European Medical and Biological Engineering Conference, November 29 - December 3, 2020 Portorož, Slovenia. 8th European Medical and Biological Engineering Conference, November 29 - December 3, 2020 Portorož, Slovenia. Cham: Springer Nature, cop. 2021. Str. 45-50, ilustr. IFMBE proceedings (Online), vol. 80. ISBN 978-3-030-64610-3. ISSN 1433-9277. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-64610-3_6, DOI: 10.1007/978-3-030-64610-3_6. [COBISS.SI-ID 40337411], [SNIP, Scopus]
90. PODLOGAR, Neža, PODLESEK, Anja. Primerjava kognitivnih sposobnosti igralcev akcijskih videoiger in neigralcev videoiger = Comparison of cognitive skills between action video game players and non-gamers. In: STRLE, Toma (ed.), KOLENIK, Tine (ed.), MARKIČ, Olga (ed.). Kognitivna znanost : zbornik 22. Mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2019, 10. oktober 2019 : zvezek B = Cognitive Science : proceedings of the 22nd International Multiconference Information Society - IS 2019, 10 October, 2019, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2019. Str. 43-46, ilustr. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-157-3, ISBN 978-961-264-158-0. ISSN 2630-371X. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2019/IS2019_Volume_B%20-%20Kognitivna%20znanost.pdf. [COBISS.SI-ID 70813282]
91. PINOZA, Jasna, PODLESEK, Anja, GERŠAK, Gregor. Psihološki in fiziološki odzivi ob robotski vadbi v različnih pogojih navidezne resničnosti. In: MARKIČ, Olga (ed.), et al. Kognitivna znanost : zbornik 20. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2017, 9-13. oktober 2017, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 20th International Multiconference Information Society - IS 2017, 9th-13th October 2017, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2017. Str. 48-51, ilustr. ISBN 978-961-264-113-9. https://is.ijs.si/archive/proceedings/2017/files/Zbornik%20-%20B.pdf. [COBISS.SI-ID 11865428]
92. FRANKEN, Gregor, PODLESEK, Anja, MOŽINA, Klementina. Testing legibility on LCD screen with eye tracker. In: PAVLOVIĆ, Živko (ed.). Proceedings. 8th International Symposium on Graphic Engineering and Design GRID 2016, Novi Sad, November 3-4th, 2016. Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Graphic Engineering and Design, 2016. Str. 319-326, ilustr. ISBN 978-86-78928-67-3. [COBISS.SI-ID 3333488]
93. TESTEN, Urška, PODLESEK, Anja, GERŠAK, Gregor. Psychophysiological responses during reading texts of different levels of complexity. In: MARKIČ, Olga (ed.), et al. Kognitivna znanost : zbornik 18. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2015, 8.-9. oktober 2015, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek C = Cognitive science : proceedings of the 18th International Multiconference Information Society - IS 2015, October 8th-9th, 2015, Ljubljana, Slovenia : volume C. 18. Mednarodna multikonferenca Informacijska družba - IS 2015, Ljubljana, 6. oktober 2015. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2015. Str. 40-43. ISBN 978-961-264-085-9. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2015/IS2015_Volume_C%20-%20Kognitivna%20znanost.pdf. [COBISS.SI-ID 11184980]
94. LEVSTEK, Tatjana, BREGANT, Tina, PODLESEK, Anja. Eye movement correlates for complex subtraction in healthy adolescents and in adolescents with hypoxic-ischaemic encephalopathy. In: GAMS, Matjaž (ed.), et al. Zbornik 16. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2013, 7.-11. oktober 2013 [Ljubljana, Slovenija] : zvezek A = Proceedings of the 16th International Multiconference Information Society - IS 2013, October 7th-11th, 2013, Ljubljana, Slovenia : volume A. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2013. Str. 314-320, tabele. [COBISS.SI-ID 53482338]
95. PUŠNIK, Nace, MOŽINA, Klementina, PODLESEK, Anja. Comparison of processing words presented at various positions on display. In: NOVAKOVIĆ, Dragoljub (ed.). Proceedings. 6th International Symposium on Graphic Engineering and Design GRID 2012, Novi Sad, 15-16.11.2012. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Grafičko inženjerstvo i dizajn, 2012. Str. 279-284, ilustr. ISBN 978-86-7892-457-6. [COBISS.SI-ID 2797424]
96. LEVSTEK, Tatjana, BREGANT, Tina, PODLESEK, Anja, PALMOVIĆ, Marijan, SUŠAC, Anja. Eye movement correlates for complex subtraction in healthy adolescents. In: BOHANEC, Marko (ed.), et al. Zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, 8.-12. oktober 2012, Ljubljana, Slovenia : zvezek A = Proceedings of the 15th International Multiconference Information Society - IS 2012, October 8th-12th, 2012, [Ljubljana, Slovenia] : volume A. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012. Str. 287-292. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-046-0. ISSN 1581-9973. [COBISS.SI-ID 412588]
97. GRŽINIČ FRELIH, Nina, GERŠAK, Gregor, PODLESEK, Anja, DRNOVŠEK, Janko. Prispevki k merilni negotovosti v psihofizioloških meritvah. In: ZAJC, Baldomir (ed.), TROST, Andrej (ed.). Zbornik enaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012, 17.-19. september 2012, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2012. Zv. a, str. 315-318, ilustr. Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ... ISSN 1581-4572. [COBISS.SI-ID 9425748]
98. OGOREVC, Jaka, PODLESEK, Anja, GERŠAK, Gregor, DRNOVŠEK, Janko. The effect of mental stress on psychophysiological parameters. In: Proceedings. 2011 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MeMeA 2011), May 30-31, 2011, Bari, Italy. Piscataway: IEEE, cop. 2011. Str. 294-299, ilustr. ISBN 978-1-4244-9337-1. [COBISS.SI-ID 8410708], [Scopus up to 19. 11. 2021: no. of citations (TC): 20, without self-citations (CI): 14, without self-citations per author (CIAu): 3,50]
99. ŽIBREK, Katja, PODLESEK, Anja, MIHELJ, Matjaž, NOVAK, Domen. Vpliv navideznega okolja na čustveno stanje in občutek prosotnosti v tem okolju. In: BOHANEC, Marko (ed.), et al. Zbornik 14. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2011, 10.-14. oktober 2011 : zvezek A = Proceedings of the 14th International Multiconference Information Society - IS 2011, October 10th-14th, 2011, Ljubljana, Slovenia : volume A. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2011. Str. 289-293, ilustr. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-035-4. ISSN 1581-9973. [COBISS.SI-ID 8702036]
100. PODLESEK, Anja. The bias in acceleration perception for simulated motion in depth. In: Zbornik prispevkov. Rusko-slovenski dnevi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, maj 2009. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. Str. 95-100. ISBN 978-961-237-290-3. [COBISS.SI-ID 39837282]
101. KOMIDAR, Luka, PODLESEK, Anja, GAJŠEK, Rok, SOČAN, Gregor, BAJEC, Boštjan, ŠTRUC, Vitomir, BUCIK, Valentin, MIHELIČ, France. Developing procedures for eliciting aroused psychophysiological state and emotions. In: Zbornik prispevkov. Rusko-slovenski dnevi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, maj 2009. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. Str. 104-110, ilustr. ISBN 978-961-237-290-3. [COBISS.SI-ID 39837538]
102. GAJŠEK, Rok, PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, SOČAN, Gregor, BAJEC, Boštjan, ŠTRUC, Vitomir, BUCIK, Valentin, MIHELIČ, France. AvID : audio-video emotional database. In: ERJAVEC, Tomaž (ed.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ed.). Zbornik Šeste konference Jezikovne tehnologije, 16. do 17. oktober 2008, : zbornik 11. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2008, zvezek C = Proceedings of the Sixth Language Technologies Conference, October 16th-17th, 2008, Ljubljana, Slovenia : proceedings of the 11th International Multiconference Information Society - IS 2008, volume C. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2008. Str. 70-74, ilustr. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-006-4. ISSN 1581-9973. [COBISS.SI-ID 6699092]
103. PODLESEK, Anja. Vidna pozornost in zaznavanje gibanja. In: DETELA, Andrej (ed.), et al. Kognitivna znanost : zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 = Cognitive science = proceedings C of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2002. Str. 160-163. ISBN 961-6303-44-9. [COBISS.SI-ID 19478626]
104. PODLESEK, Anja. Zaznavanje pospešenosti različnih vrst gibanja v globini. In: DETELA, Andrej (ed.), et al. Kognitivna znanost : zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 = Cognitive science = proceedings C of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2002. Str. 179-182, ilustr. ISBN 961-6303-44-9. [COBISS.SI-ID 19479650]
105. PODLESEK, Anja. The effect of spatiotemporal factors on acceleration perception. Perception. 2002, vol. 31, suppl., str. 85. ISSN 0301-0066. [COBISS.SI-ID 19149410], [JCR, SNIP, WoS up to 10. 8. 2020: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1,00]
106. PODLESEK, Anja. Integrative approach to investigation of motion perception. In: VODUŠEK, David B. (ed.), REPOVŠ, Grega (ed.). Informacijska družba IS '01 : zbornik B 4. mednarodne multi-konference, 22. do 26. oktober 2001, Ljubljana, Slovenija. Kognitivna nevroznanost IS '01 = Information society IS '01 : proceedings B of the 4th international multi-conference, 22-26th October 2001, Ljubljana, Slovenija. Cognitive neuroscience IS '01. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2001. Str. 42-45. ISBN 961-6303-32-5. [COBISS.SI-ID 16811106]
107. PODLESEK, Anja. Effect of motion acceleration on the representational displacement for real and sampled motion. Perception. 2001, vol. 30, suppl., str. 104-105. ISSN 0301-0066. [COBISS.SI-ID 17093218], [JCR, SNIP, WoS]
108. PODLESEK, Anja, BRENK, Klas Matija. Rate-of-change constancy at discrete and continuous stimulus change. In: KILLEEN, Peter R. (ed.), UTTAL, William R. (ed.). Fechner day 99 : looking back: the end of 20th century psychophysics : proceedings of the fifteenth annual meeting. Tempre: International Society for Psychophysics, 1999. Str. 332-337. [COBISS.SI-ID 10765666]
109. PODLESEK, Anja, BRENK, Klas Matija. On findings in psychophysical measurement with the method of global perception. In: Abstracts : install diskette. [San Francisco: International Association of Applied Psychology], 1998. [COBISS.SI-ID 9048162]
110. PODLESEK, Anja, BRENK, Klas Matija. Computerised psychophysical measurement based upon the method of global perception. In: CROMIE, Samuel D. (ed.), et al. Abstracts. Fifth European Congress of Psychology, July 6th-11th 1997, Dublin, Ireland. Dublin: Psychological Society of Ireland, 1997. Str. 265. ISBN 0-950457-09-4. [COBISS.SI-ID 4769634]

1.09 Published professional conference contribution

111. PODLESEK, Anja. Supervizirana praksa psihologov. In: KASTNER, Marjetka (ed.). Prva slovenska mentorska konferenca : Predstavitev mentorskih programov : Ljubljana, 10. 2. 2017. Domžale: Life Learning Academia, 2017. Str. 14-15. ISBN 978-961-94168-0-8. [COBISS.SI-ID 65199970]
112. PODLESEK, Anja. Priprava znanstvenega članka in objavljanje družboslovnih kvalitativnih in kvantitativnih raziskav. In: ZURC, Joca (ed.), et al. Pisanje znanstvenega in strokovnega članka : v okviru 4. mednarodne znanstvene konference s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2011. Str. 44-49. [COBISS.SI-ID 46448226]

1.10 Published scientific conference contribution abstract (invited lecture)

113. PUŠNIK, Nace, PODLESEK, Anja, MOŽINA, Klementina. Perception of typography and colour influenced by screen size. In: Abstracts book : papers presented at the 7th ICTVC Patras, Greece, from 19 to 21 June 2019. S. l.: s. n., 2019. Str. 52. [COBISS.SI-ID 3628656]
114. PODLESEK, Anja, DRAŠČEK, Maja, GERŠAK, Gregor. CCRacer : a driving game for measuring cognitive control. In: Knjiga sažetaka = Book of abstracts. Savremeni trendovi u psihologiji, Filozofski fakultet, Novi Sad, 19-21 oktobar 2017. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2017. Str. 31. ISBN 978-86-6065-434-4. http://stup.ff.uns.ac.rs/knijgarezime.pdf. [COBISS.SI-ID 65503842]
115. POLITAKIS, Vida Ana, SLANA OZIMIČ, Anka, MATKOVIČ, Andraž, PODLESEK, Anja, REPOVŠ, Grega. Cognitive control challenge task : improved (simplified) version. In: Knjiga sažetaka = Book of abstracts. Savremeni trendovi u psihologiji, Filozofski fakultet, Novi Sad, 19-21 oktobar 2017. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2017. Str. 32. ISBN 978-86-6065-434-4. http://stup.ff.uns.ac.rs/knijgarezime.pdf. [COBISS.SI-ID 65505378]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

116. JURIŠEVIČ, Mojca, PODLESEK, Anja, PODLOGAR, Neža. Gifted and non-gifted students during the COVID-19 pandemic in Slovenian upper secondary schools. In: JURIŠEVIČ, Mojca (ed.). 17th European Congress of Psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : book of abstracts. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2022. Letn. 31, str. 76. Psihološka obzorja, Letn. 31, 2022. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 114228995], [SNIP]
117. JURIŠEVIČ, Mojca, PODLOGAR, Neža, ŠIMON, Jana, ALTARAS DIMITRIJEVIĆ, Ana, JOLIĆ MARJANOVIĆ, Zorana, PODLESEK, Anja. The impact of educational changes due to the COVID-19 pandemic on the academic life of gifted secondary school students in Croatia, Serbia and Slovenia. In: JURIŠEVIČ, Mojca (ed.). 17th European Congress of Psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : book of abstracts. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2022. Letn. 31, str. 154. Psihološka obzorja, Letn. 31, 2022. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 115611907], [SNIP]
118. GRIL, Alenka, PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, PEKLAJ, Cirila. Individual differences and self-regulation scaffolds in expository hypertexts : their role in effective individual e-learning of science in ninth graders. In: JURIŠEVIČ, Mojca (ed.). 17th European Congress of Psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : book of abstracts. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2022. Letn. 31, str. 328 (270). Psihološka obzorja, Letn. 31, 2022. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 114118147], [SNIP]
119. KOMIDAR, Luka, RAKINIĆ, Kristina, ZAGER KOCJAN, Gaja, NIKOLOVSKA, Kristina, PODLESEK, Anja, MIHELJ, Matjaž, ŠLAJPAH, Sebastjan. Perceived safety of the robot arm during two collaborative tasks. In: JURIŠEVIČ, Mojca (ed.). 17th European Congress of Psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : book of abstracts. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2022. Str. 390-391. Psihološka obzorja, Letn. 31, 2022. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 115262979]
120. ROŠKAR, Saška, KRALJ, Domen, ANDRIESSEN, Karl, KRYSINSKA, Karolina, VINKO, Matej, PODLESEK, Anja. Stigma povezana z duševnimi motnjami, samomorilnostjo in iskanjem strokovne pomoči pri zdravstvenih strokovnjakih v Sloveniji = Mental illness stigma, suicidality and help seeking among slovenian health care professionals. In: VRAČKO, Pia (ed.), et al. Javno zdravje – dosežki, nova spoznanja in izzivi prihodnosti : zbornik izvlečkov. Ljubljana: Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva, 2022. Str. 107-108. https://www.spm.si/gradiva-kongres-2022/. [COBISS.SI-ID 110044675]
121. ROŠKAR, Saška, KRALJ, Domen, ANDRIESSEN, Karl, KRYSINSKA, Karolina, VINKO, Matej, PODLESEK, Anja. Self-stigma in suicide prevention professionals. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2022, letn. 31, str. 208. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 113492227], [SNIP]
122. ROŠKAR, Saška, KRALJ, Domen, ANDRIESSEN, Karl, KRYSINSKA, Karolina, VINKO, Matej, PODLESEK, Anja. Suicide prevention professionals personal experience with mental illness, suicide behaviourand help-seeking self-stigma. In: Book of abstracts, programme and presenters : 31st World Congress. [S. l.: s. n., 2021]. Str. 341-342. ISBN 978-1-922361-19-6. https://www.iasp.info/goldcoast2021/31st-world-congress-abstract-book/. [COBISS.SI-ID 78630147]
123. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, KAVCIC, Voyko. Stress and subjective cognitive decline during the COVID-19 epidemic. In: International scientific psychology conference : 25th Ramiro and Zoran Bujas days, Zagreb, 30 September - 2nd October = Međunarodni psihologijski znanstveni skup : 25 dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, 30. rujna - 2. listopada 2021. Zagreb: Filozofski fakultet. https://app.confiva.com/conferences/148/lobby. [COBISS.SI-ID 85259779]
124. PODLOGAR, Neža, PODLESEK, Anja. Do action video gamers have superior cognitive skills comparing to non-gamers?. In: Psychology in the 21st century : open minds, societies & world : scientific programme. [S. l.]: [s. n.], 2021. 1 str. https://whova.com/embedded/subsession/csg_202107/1776326/1776333/. [COBISS.SI-ID 74549251]
125. PODLOGAR, Neža, PODLESEK, Anja, JURIŠEVIČ, Mojca. Značilnosti učenja nadarjenih srednješolcev med izrednim učenjem na daljavo = Learning characteristics of gifted high school students during emergency remote learning. In: GOJKOV, Grozdanka (ed.), PRTLJAGA, Snežana (ed.). Samoregulacija i razvoj potencijala darovitih : zbornik rezimea sa međunarodnog naučnog skupa = Self-regulation and development of potentials of the gifted : book of abstracts. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", 2021. Str. 98-99. Biblioteka Zbornik rezimea, 27. ISBN 978-86-7372-288-7. http://www.nauka.uskolavrsac.in.rs/wp-content/uploads/2021/06/Zbornik-rezimea-27-OS.pdf. [COBISS.SI-ID 68788483]
126. KAVCIC, Voyko, PODLESEK, Anja. Samoocena aksioznosti med epidemijo COVID-19 v Sloveniji. In: LEP, Žan (ed.), HACIN BEYAZOGLU, Kaja (ed.). 4. Rostoharjevi dnevi : psihološki pogledi na pandemijo COVID-19 : programska knjižica : 24. in 25. september 2020, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo], 2020. Str. 9. http://psy.ff.uni-lj.si/media/datoteke/RD20_ProgramskaKnji%C5%BEica_2.pdf. [COBISS.SI-ID 31929091]
127. PODLESEK, Anja, KAVCIC, Voyko. Stres in samozaznane kognitivne spremembe v času COVID-19. In: LEP, Žan (ed.), HACIN BEYAZOGLU, Kaja (ed.). 4. Rostoharjevi dnevi : psihološki pogledi na pandemijo COVID-19 : programska knjižica : 24. in 25. september 2020, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo], 2020. Str. 12. http://psy.ff.uni-lj.si/media/datoteke/RD20_ProgramskaKnji%C5%BEica_2.pdf. [COBISS.SI-ID 31979267]
128. ALIČ, Lea, PODLESEK, Anja. Growth curve modeling of cognitive enhancement in visual attention training. In: JELIĆ, Margareta (ed.), TOMAS, Jasmina (ed.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts. 24. dani Ramira i Zorana Bujasa, Međunarodni psihologijski znanstveni skup, Zagreb, 11. - 13. travnja 2019. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 2019. [COBISS.SI-ID 69447266]
129. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, SOČAN, Gregor, GERŠAK, Gregor, TKALČIČ, Marko. The value of psychophysiological measures for predicting the accuracy of arithmetic task solution. In: JELIĆ, Margareta (ed.), TOMAS, Jasmina (ed.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts. 24. dani Ramira i Zorana Bujasa, Međunarodni psihologijski znanstveni skup, Zagreb, 11. - 13. travnja 2019. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 2019. [COBISS.SI-ID 69441890]
130. PEČJAK, Sonja, PODLESEK, Anja, SLANA OZIMIČ, Anka, REPOVŠ, Grega. Baterija testov za merjenje izvršilnih funkcij pri učencih osnovne šole. In: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 57. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70337122], [SNIP]
131. DEPOLLI STEINER, Katja, PEKLAJ, Cirila, PODLESEK, Anja. Baterija testov za merjenje številskih predstav pri učencih na začetku osnovne šole. In: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 57. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70336610], [SNIP]
132. PODLESEK, Anja, PROSENIK, Uroš, KOMIDAR, Luka, DEMŠAR, Jure, LEBAR BAJEC, Iztok, ALIČ, Lea, LAH, Amadeja, MARTINČEVIĆ, Marina. CCRacer 2.0 : računalniška igra za merjenje izvršilnih funkcij. In: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 57-58. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70355042], [SNIP]
133. KOCBEK, Katarina, ŠTIRN, Mateja, RUTAR, Sonja, LESAR, Irena, PODLESEK, Anja, MAJCEN, Ivana, JELEN MADRUŠA, Mojca. Evalvacija Predloga programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. In: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 93-94. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70380898], [SNIP]
134. ALIČ, Lea, PODLESEK, Anja. Razvoj in preverjanje učinkovitosti kognitivnega treninga vidne pozornosti. In: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 59. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70362210], [SNIP]
135. PODLESEK, Anja, BERLOT, Lina, MALOVRH, Jana, JURJEVIĆ, Sanja, ROŠKAR, Saška. Stališča dijakov do samomora, izražena v maturitetnih esejih "Samomor kot izstop iz kolesja sistema" : veliko hrupa za nič?. In: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 69-70. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70368098], [SNIP]
136. KOCBEK, Katarina, ŠTIRN, Mateja, PODLESEK, Anja. Stališča otrok in mladostnikov, študentov ter strokovnih delavcev v VIZ v zvezi z inkluzivnim poučevanjem in kulturno raznolikostjo. In: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 87. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70380642], [SNIP]
137. KLEPEC, Nuša, PODLESEK, Anja. Vloga psiholoških dejavnikov in psihološka priprava pri e-športu. In: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 100. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70381666], [SNIP]
138. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, PEKLAJ, Cirila. Vprašalnik o načinih dela za šolo. In: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 58. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70361954], [SNIP]
139. MALEC, Nina, PODLESEK, Anja, POPIČ, Damjan. Zmotna prepričanja o psihološkem poklicu in kako se s tem sooča stroka. In: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 100. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70381154], [SNIP]
140. SLAPNIČAR, Miha, PODLESEK, Anja, DEVETAK, Iztok. Strategije reševanja problema sinteze natrijevega klorida na treh ravneh predstavitev kemijskih pojmov. In: PINTAR, Albin (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 74. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12616265]
141. BERLOT, Lina, JURJEVIĆ, Sanja, MALOVRH, Jana, PODLESEK, Anja, ROŠKAR, Saška. Content analysis of the national high-school Matura essays with the title "Suicide as an exit from the wheels of the system". In: PODLESEK, Anja (ed.). Book of abstracts. 13th Alps Adria psychology conference, [University of Ljubljana, Department of Psychology], Ljubljana, 27th-29th September 2018. [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo], 2018. Letn. 27, str. 86. Psihološka obzorja, Letn. 27, 2018. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/AA_2018_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 68290658], [SNIP]
142. ALIČ, Lea, PODLESEK, Anja. Efficiency of cognitive training of attention in high school students. In: PODLESEK, Anja (ed.). Book of abstracts. 13th Alps Adria psychology conference, [University of Ljubljana, Department of Psychology], Ljubljana, 27th-29th September 2018. [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo], 2018. Letn. 27, str. 89. Psihološka obzorja, Letn. 27, 2018. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/AA_2018_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 68291938], [SNIP]
143. ŠTIRN, Mateja, MAJCEN, Ivana, PODLESEK, Anja. A sense of belonging and social inclusion as important factors for successful integration of migrant children. In: PODLESEK, Anja (ed.). Book of abstracts. 13th Alps Adria psychology conference, [University of Ljubljana, Department of Psychology], Ljubljana, 27th-29th September 2018. [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo], 2018. Str. 104. Psihološka obzorja, Letn. 27, 2018. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/AA_2018_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 12229961], [SNIP]
144. ŠTIRN, Mateja, MAJCEN, Ivana, PODLESEK, Anja. A sense of belonging and social inclusion as important factors for successful integration of migrant children. In: PODLESEK, Anja (ed.). Book of abstracts. 13th Alps Adria psychology conference, [University of Ljubljana, Department of Psychology], Ljubljana, 27th-29th September 2018. [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo], 2018. Letn. 27, str. 104. Psihološka obzorja, Letn. 27, 2018. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/AA_2018_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 68342626], [SNIP]
145. PRIŠUTA, Neven, IVANEC, Dragutin, PODLESEK, Anja. Social influence in experiencing music : role of musical preferences and personality. In: PODLESEK, Anja (ed.). Book of abstracts. 13th Alps Adria psychology conference, [University of Ljubljana, Department of Psychology], Ljubljana, 27th-29th September 2018. [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo], 2018. Letn. 27, str. 103. Psihološka obzorja, Letn. 27, 2018. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/AA_2018_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 68341090], [SNIP]
146. ROŠKAR, Saška, SEDLAR, Nataša, FURMAN, Lucija, PODLESEK, Anja, ROŠKAR, Maja. Ecological study of suicides in Slovenian municipalities between 2012-2016. European journal of public health. [Online ed.]. 2018, vol. 28, suppl. 4, str. 56. ISSN 1464-360X. https://academic.oup.com/eurpub/article/28/suppl_4/cky213.153/5185801, DOI: 10.1093/eurpub/cky213.153. [COBISS.SI-ID 4355557], [JCR, SNIP]
147. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, SOČAN, Gregor, GERŠAK, Gregor, TKALČIČ, Marko, KREBL, Maja, ROJEC, Luka. Physiological correlates of arithmetic task difficulty. In: 10th context in psychology symposium : book of abstracts, Ilok, June 16-18, 2017. Rijeka: Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, 2017. Str. 11. [COBISS.SI-ID 65198946]
148. PODLESEK, Anja. Capacity building beyond national associations and individuals - roles of the universities. In: Abstract book. 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Netherlands, July 11-14, 2017. [Brussels: European Federation of Psychologistsʼ Associations, cop. 2017. Str. 143. https://www.eiseverywhere.com/docs/4545/180227. [COBISS.SI-ID 64759138]
149. BEEZHOLD, Julian, DURANT, D., GINZLER, A., SHERMAN, R., PODLESEK, Anja, JOVANOVIĆ, Nikolina. Prevalence of depression in psychiatry trainees in 22 countries : findings from the international burnout syndrome study (BoSS). In: Abstracts of the 25th European congress of psychiatry. 25th European Congress of Psychiatry, Florence, Italy, 1-4 April 2017. Amsterdam: Elsevier, 2017. Vol. 41, str. 569. European psychiatry, Vol. 41, suppl. April 2017. ISSN 0924-9338. [COBISS.SI-ID 65242978], [JCR, SNIP, WoS up to 7. 5. 2022: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0,33]
150. BEEZHOLD, Julian, BEEZHOLD, K., MALIK, Amit, LYDALL, G., PODLESEK, Anja, JOVANOVIĆ, Nikolina. Psychiatry trainee burnout in the United Kingdom : the BoSS study. In: Abstracts of the 25th European congress of psychiatry. 25th European Congress of Psychiatry, Florence, Italy, 1-4 April 2017. Amsterdam: Elsevier, 2017. Vol. 41, str. 297. European psychiatry, Vol. 41, suppl. April 2017. ISSN 0924-9338. [COBISS.SI-ID 65233762], [JCR, SNIP, WoS]
151. BEEZHOLD, Julian, BEEZHOLD, K., LYDALL, G., MALIK, Amit, PODLESEK, Anja, JOVANOVIĆ, Nikolina. Working hours of United Kingdom psychiatric trainees : findings from the BoSS study. In: Abstracts of the 25th European congress of psychiatry. 25th European Congress of Psychiatry, Florence, Italy, 1-4 April 2017. Amsterdam: Elsevier, 2017. Vol. 41, str. 297. European psychiatry, Vol. 41, suppl. April 2017. ISSN 0924-9338. [COBISS.SI-ID 65233506], [JCR, SNIP, WoS]
152. PODLESEK, Anja, SVETINA, Matija, PEKLAJ, Cirila, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Cognitive variables as predictors of subjective task difficulty and performance in science problem solving. In: [Knjiga rezimea]. XXIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 24-26. mart 2017, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Beograd: Filozofski fakultet, 2017. Str. 59-60. http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-rezimea-EIP17-1.pdf. [COBISS.SI-ID 63887202]
153. PODLESEK, Anja, KOCBEK, Katarina, PONIKVAR, Katja, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, POŠTUVAN, Vita, ŠTIRN, Mateja, STRAUMSHEIM, Per A. The "Super psiholog" training programme for supervisors and its effect on self-perceived supervision competences. In: ARAMBAŠIĆ, Lidija (ed.), ERCEG, Inja (ed.), KAMENOV, Željka (ed.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts. 23. dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, 6. - 8. 4. 201. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 2017. Str. 181. Dani Ramira i Zorana Bujasa, 23. ISSN 1849-6946. [COBISS.SI-ID 63983202]
154. ROŠKAR, Saška, TANČIČ GRUM, Alenka, POŠTUVAN, Vita, PODLESEK, Anja, DE LEO, Diego. Guidelines for responsible reporting on suicide : did they influence the way of suicide reporting in Slovenia?. In: ARAMBAŠIĆ, Lidija (ed.), ERCEG, Inja (ed.), KAMENOV, Željka (ed.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts. 23. dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, 6. - 8. 4. 201. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 2017. Str. 192. Dani Ramira i Zorana Bujasa, 23. ISSN 1849-6946. [COBISS.SI-ID 64008034]
155. PODLOGAR, Tina, MARS BITENC, Urša, POŠTUVAN, Vita, KOCBEK, Katarina, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, ŠTIRN, Mateja, DUCKERT, Mona, KYTE, Bjarte, PODLESEK, Anja. Increase of self-perceived competence for management of suicidal people among Slovenian psychologists, participating in the SUPER PSYCHOLOGIST project. In: 16th ESSSB : oral communication index. 16th European Symposium on Suicide and Suicidal behaviou, Oviedo, Spain, September 8-10, 2016. Ovideo: Universidad de Oviedo, 2016. Oc-387. http://www.esssb16.org/programme/oralcommunicationIndex.php. [COBISS.SI-ID 1538890180]
156. DRAŠČEK, Maja, PODLESEK, Anja, GERŠAK, Gregor. CCRacer - računalniška igra za merjenje izvršilnih funkcij. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2016, letn. 25, str. 100. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/povzetki_kongres_psih_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 62061922], [SNIP]
157. PINOZA, Jasna, PAŠIČ, Jure, JAKOPIN, Blaž, GERŠAK, Gregor, PODLESEK, Anja, MIHELJ, Matjaž. Fiziološki odzivi ob robotski vadbi z nalogami različne spoznavne zahtevnosti. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2016, letn. 25, str. 106. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/povzetki_kongres_psih_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 62070114], [SNIP]
158. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, SOČAN, Gregor, GERŠAK, Gregor, TKALČIČ, Marko, KREBL, Maja, ROJEC, Luka. Fiziološki odzivi oseb med reševanjem računskih nalog. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2016, letn. 25, str. 106. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/povzetki_kongres_psih_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 62074722], [SNIP]
159. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, SOČAN, Gregor, GERŠAK, Gregor, TKALČIČ, Marko, KREBL, Maja, ROJEC, Luka. Fiziološki odzivi oseb med reševanjem računskih nalog. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 29. nov. 2016, letn. 25, str. 196. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/rostoharjevi_dnevi_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 63082338], [SNIP]
160. TESTEN, Urška, PODLESEK, Anja, GERŠAK, Gregor. Psihofiziološki odzivi oseb ob branju besedil različne stopnje težavnosti. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2016, letn. 25, str. 105. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/povzetki_kongres_psih_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 62081890], [SNIP]
161. PODLESEK, Anja, KOCBEK, Katarina, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, POŠTUVAN, Vita, STRAUMSHEIM, Per A., PIRC, Tina. Super psiholog : razvoj programa usposabljanja mentorjev in sistema supervizirane prakse psihologov. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 29. nov. 2016, letn. 25, str. 192. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/rostoharjevi_dnevi_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 63080802], [SNIP]
162. PODLESEK, Anja, KOCBEK, Katarina, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, POŠTUVAN, Vita, ŠTIRN, Mateja, STRAUMSHEIM, Per A., PIRC, Tina. Super psiholog 1 : usposabljanje psihologov za vodenje supervizirane prakse in skrb za duševno zdravje. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2016, letn. 25, str. 109-110. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/povzetki_kongres_psih_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 62137442], [SNIP]
163. KOCBEK, Katarina, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, POŠTUVAN, Vita, ŠTIRN, Mateja, STRAUMSHEIM, Per A., PIRC, Tina, PODLESEK, Anja. Super psiholog 2 : supervizirana praksa psihologov. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2016, letn. 25, str. 110. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/povzetki_kongres_psih_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 62137954], [SNIP]
164. LOKOVŠEK, Nina, JANŠE, Petra, PODLESEK, Anja. Test za ocenjevanje prepoznavanja čustev iz govora. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2016, letn. 25, str. 101. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/povzetki_kongres_psih_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 62062178], [SNIP]
165. MIHELČIČ, Matjaž, PODLESEK, Anja. Vpliv propriocepcije na učinkovitost branja. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 29. nov. 2016, letn. 25, str. 190. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/rostoharjevi_dnevi_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 63080290], [SNIP]
166. MIHELČIČ, Matjaž, PODLESEK, Anja. Zamik akomodacije in velikost zenic kot meri kognitivne obremenitve med reševanjem različnih vrst kognitivnih nalog. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2016, letn. 25, str. 106-107. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/povzetki_kongres_psih_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 62117730], [SNIP]
167. PODLESEK, Anja, BUČAR, Sonja, KOCBEK, Katarina, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, POŠTUVAN, Vita, ŠTIRN, Mateja, STRAUMSHEIM, Per A. What are the benefits of high-quality supervision? : the results of the Super psychologist project. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association. 2016, vol. 23, no. 1-2, str. 68-69. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 62391906]
168. NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, DANIELSEN, Eva, PODLESEK, Anja, POŠTUVAN, Vita, HOFGAARD, Tor Levin. Educating supervisors as a mean to improve quality of psychologistsʼ services in Europe : a Slovenian - Norwegian collaboration. In: TUMMINO, Micol (ed.), BOLLATI, Martina (ed.), WIDMANN, Martina (ed.). Abstract book : Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life. Milano: Innexta, 2015. Str. 334-335. ISBN 978-8-8981-1622-5. http://www.ecp2015.it/wp-content/uploads/2015/07/ECP-2015-Abstract-Book_upd27jul1.pdf. [COBISS.SI-ID 58168418]
169. POŠTUVAN, Vita, PODLESEK, Anja, ŠTIRN, Mateja, STRAUMSHEIM, Per A., NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta. Enhancing competences in the field of mental health in the SUPER PSYCHOLOGIST project. In: DE LEO, Diego (ed.), POŠTUVAN, Vita (ed.). Intuition, imagination and innovation in Suicidology Conference : 6th TRIPLE i, Piran, 1st - 2nd June 2015 : programme and abstract book. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. Str. 10. ISBN 978-961-6963-53-4. [COBISS.SI-ID 1537627332]
170. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PIRC, Tina. Evaluation of sensory education for raising childrenʼs acceptance of traditional dishes. In: ZAREVSKI, Predrag (ed.), JURIN, Tanja (ed.), MODIĆ STANKE, Koraljka (ed.). Sažeci priopćenja = Book of abstracts. 22. dani Ramira i Zorana Bujasa, [Zagreb], 16. - 18. travnja 2015. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 2015. Str. 190. [COBISS.SI-ID 57376098]
171. ROŠKAR, Saška, PODLESEK, Anja, ROŠKAR, Maja. Decrease in suicide rates in Slovenia between 1997 - 2010 : effect of launched preventive activities?. In: Book of abstracts. Tallinn: Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute, 2014. Str. 337. [COBISS.SI-ID 3166437]
172. NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, PODLESEK, Anja. The EuroPsy competence model - a challenge for psychologists. In: From crisis to sustainable well-being. [Paris]: ICAP; IAAP, 2014. http://www.icap2014.com/program-detail_759/competences-as-the-basis-of-professional-competence-for-psychologists-in-europe-europsy?date=8. [COBISS.SI-ID 56934754]
173. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PIRC, Tina. Napovedniki odnosa do hrane in ocen izbranih tradicionalnih jedi pri otrocih in mladostnikih. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2014, letn. 23, str. 85. ISSN 2350-5141. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2014/rostoharjevi_dnevi_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 55997794]
174. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška, PODLESEK, Anja. Učinek starševega vključevanja v igro malčkov/otrok na vsebino in obliko njihove simbolne igre. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2014, letn. 23, str. 85. ISSN 2350-5141. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2014/rostoharjevi_dnevi_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 55999330]
175. KOMIDAR, Luka, PODLESEK, Anja. Učinkovitost senzorno orientirane prehrambne vzgoje. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2014, letn. 23, str. 86. ISSN 2350-5141. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2014/rostoharjevi_dnevi_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 55999842]
176. ROŠKAR, Saška, ROŠKAR, Maja, PODLESEK, Anja. Upad samomorilnega količnika v Sloveniji med leti 1997-2010 : kakšen je bil vpliv preventivnih aktivnosti?. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2014, letn. 23, str. 90-91. ISSN 2350-5141. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2014/rostoharjevi_dnevi_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 3245541]
177. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita. Predictors of food attitudes in children. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association. 2014, vol. 21, no. 1, str. 75. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 55429474]
178. PODLESEK, Anja, KAVČIČ, Tina. Self-percieved competences among psychology students. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association. 2014, vol. 21, no. 1, str. 102. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 55415906]
179. PODLESEK, Anja, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta. Development of supervised practice of psychologists in Slovenia. In: Program & abstracts. The 13th European Congress of Psychology, Stockholm, Sweden, 9-12 July 2013. Stockholm: Swedish Psychological Association, 2013. [COBISS.SI-ID 53482082]
180. PEKLAJ, Cirila, PEČJAK, Sonja, PODLESEK, Anja. Personality traits, motivation and volitional strategies as predictors of students' math achievement. In: Responsible Teaching and Sustainable Learning. Göteborg: European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), 2014. Str. 521. http://www.earli2013.org/media/BookOfAbstracts2013_cover.pdf. [COBISS.SI-ID 58269538]
181. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, ROŠKAR, Saška, MASTEN, Robert. Factors related to different reasons for rejecting the 2009 pandemic influenza A (H1N1) vaccination. In: KUTEROVAC JAGODIĆ, Gordana (ed.). Sažeci priopćenja = Book of abstracts. 21. dani Ramira i Zorana Bujasa, [Zagreb], 11. - 13. travnja 2013. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 2013. Str. 181. ISBN 978-953-175-463-7. [COBISS.SI-ID 51874914]
182. ROŠKAR, Saška, TANČIČ GRUM, Alenka, POŠTUVAN, Vita, PODLESEK, Anja, ŽIBERNA, Janina, DE LEO, Diego. Did the launch of guidelines for responsible reporting on suicide influence the way of suicide reporting in Slovenia?. In: Special issue : final programme and book of abstracts of The XXVII World Congress of The International Association for Suicide prevention, September 24.-28. 2013. Oslo, Norway. Oslo: University of Oslo, 2013. Vol. 18, suppl. 1, str. 236. Suicidologi, vol. 18, suppl. 1. ISSN 1501-6994. [COBISS.SI-ID 2969317]
183. ROŠKAR, Maja, ROŠKAR, Saška, PODLESEK, Anja, TANČIČ GRUM, Alenka, KRAVANJA, Miloš. Suicide in Slovenia between 1997 and 2010 : characteristics, trends and preventive activities. In: Special issue : final programme and book of abstracts of The XXVII World Congress of The International Association for Suicide prevention, September 24.-28. 2013. Oslo, Norway. Oslo: University of Oslo, 2013. Vol. 18, suppl. 1, str. 306-307. Suicidologi, vol. 18, suppl. 1. ISSN 1501-6994. [COBISS.SI-ID 2969573]
184. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška, KRANJC, Simona, PODLESEK, Anja. The effect of parental involvement and encouragement on preschool childʼs symbolic play. In: Value, culture and contexts : abstract book. Tallinn: European Early Childhood Education Research Association: Tallinn University, 2013. Str. 269. [COBISS.SI-ID 52760418]
185. SOJAR VOGLAR, Bor, PODLESEK, Anja. Auditory vestibular suppression. In: Abstracts from the 10th Alps Adria psychology conference, September 27th-29th 2012, Lignano Sabbiadoro, Italy. 10th Alps Adria Psychology Conference, September 27th-29th 2012, Lignano Sabbiadoro, Italy. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2012. Str. 67. Review of psychology, Vol. 19, no. 1, 2012. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 50156386]
186. PODLESEK, Anja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita. Predictors of Slovene students' reading achievements in PISA 2009. In: Abstracts from the 10th Alps Adria psychology conference, September 27th-29th 2012, Lignano Sabbiadoro, Italy. 10th Alps Adria Psychology Conference, September 27th-29th 2012, Lignano Sabbiadoro, Italy. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2012. Str. 91. Review of psychology, Vol. 19, no. 1, 2012. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 50144610]
187. JOVANOVIĆ, Nikolina, BEEZHOLD, Julian, PODLESEK, Anja. Mental health of European psychiatry trainees : results from the BoSS study. In: Abstracts. 20th European Congress on Psychiatry, 3-6 March 2012, Prague. Prague: The European Psychiatric Association, 2012. http://www.sessionplan.com/epa2012/psIPlanner.aspx. [COBISS.SI-ID 49092962], [WoS]
188. BEEZHOLD, Julian, JOVANOVIĆ, Nikolina, PODLESEK, Anja. What trainees in child psychiatry and general psychiatry need to know about training in Europe. In: Abstracts. 20th European Congress on Psychiatry, 3-6 March 2012, Prague. Prague: The European Psychiatric Association, 2012. http://www2.kenes.com/epa2012/scientific/Pages/Scientific_Programme.aspx. [COBISS.SI-ID 49092194], [WoS]
189. ZUPANČIČ, Maja, PODLESEK, Anja, KAVČIČ, Tina. The transaction between teachers' perceptions of child personality and social adjustment in (pre)school. In: Book of abstracts. 16th European Conference on Personality, July 10-14, 2012, Trieste, Italy. Trieste: Universitiy of Trieste, 2012. Str. 221. [COBISS.SI-ID 49410402]
190. PODLESEK, Anja. The importance of the frame of reference in absolute judgments of length. In: DOMIJAN, Dražen (ed.). Context in psychology VI : book of abstracts, June 8-10 2012, Crikvenica. Rijeka: Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, 2012. Str. 12. [COBISS.SI-ID 49394018]
191. PODLESEK, Anja. Vpliv nerelevantnih dražljajev na učinke zaporedja pri ocenjevanju dolžine črte. In: Zbirka povzetkov. Prvi Rostoharjevi dnevi, Ljubljana, 20. - 21. 4. 2012. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo, 2012. Str. 6. [COBISS.SI-ID 49033826]
192. PODLESEK, Anja. Sequential effects in psychophysical judgements when an irrelevant task is added. In: PODLESEK, Anja (ed.). Context in psychology V : book of abstracts, June 17-19, 2011, Guesthouse Jelenov greben, Olimje, Slovenia. V Ljubljani; = Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2011. Str. 13. ISBN 978-961-237-435-8. [COBISS.SI-ID 46281314]
193. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška, PODLESEK, Anja, KRANJC, Simona. Toddlers' communicative ability : the role of vocabulary. In: Education dès la naissance : recherche, pratiques et politiques éducatives = Education from birth : research, practices and educational policy : conference book. Lausanne: European Early Childhood Education Research Association, 2011. Str. 345-346. [COBISS.SI-ID 46724962]
194. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška, PODLESEK, Anja. Assessing child's language : the agreement between parents' and preschool teachers' assessments. In: ČORKALO, Dinka (ed.), VUKASOVIĆ, Tena (ed.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts. Zagreb: Filozofski fakultet, 2011. Str. 133. ISBN 978-953-175-391-3. [COBISS.SI-ID 45437538]
195. PODLESEK, Anja, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta. The project of establishing a network of mentors and training for the supervised practice of psychologists. In: ČORKALO, Dinka (ed.), VUKASOVIĆ, Tena (ed.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts. Zagreb: Filozofski fakultet, 2011. Str. 152. ISBN 978-953-175-391-3. [COBISS.SI-ID 45469538]
196. ZUPANČIČ, Maja, PODLESEK, Anja. Povezanost nekaterih individualnih in socialnih značilnosti slovenskih dijakov z njihovimi dosežki na PISA 2006 : bralna pismenost : [strokovni posvet "Mednarodne raziskave znanja učencev in dejavnosti za izboljšanje pismenosti učencev", Pedagoški inštitut, 7. junij 2011, Ljubljana]. Pedagoški inštitut. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=102. [COBISS.SI-ID 2249303]
197. PODLESEK, Anja. Merjenje v psihologiji. In: GERŠAK, Gregor (ed.). Zbornik okrogle mize Merjenja in kognitivna znanost. [S. l.]: Center za interdisciplinarno metrologijo; V Ljubljani: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, 2011. Str. 33-41, ilustr. [COBISS.SI-ID 47411554]
198. PODLESEK, Anja. Can sequential effects be reduced?. In: Context in psychology IV : [programme and abstracts]. Karanac: Hrvatsko psihološko društvo, 2010. Str. 6. [COBISS.SI-ID 43703650]
199. BEEZHOLD, Julian, PODLESEK, Anja, et al. The international resident/trainee burnout study : BOSS international. In: Improve the quality of psychiatric treatment and research in Europe : interactive scientific programme and abstracts. Munich: European psychiatric association, 2010. http://www.abstractserver.com/epa2010/planner/sp.php?go=abstract&action=abstract_iplanner&absno=1362&EPA2010=1tggu0l4la4kd25ls6mudktp60&EPA2010=1tggu0l4la4kd25ls6mudktp60. [COBISS.SI-ID 41771618], [WoS]
200. ROŠKAR, Saška, PODLESEK, Anja, et al. Suicide risk and marital status. In: Improve the quality of psychiatric treatment and research in Europe : interactive scientific programme and abstracts. Munich: European psychiatric association, 2010. http://www.abstractserver.com/epa2010/planner/sp.php?go=abstract&action=abstract_iplanner&absno=291&EPA2010=idere3bipemsdiaiqtl7gkgp51&EPA2010=idere3bipemsdiaiqtl7gkgp51. [COBISS.SI-ID 41770594], [WoS]
201. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška, PODLESEK, Anja, KRANJC, Simona. Parental influence on the development of children's storytelling. In: Knowledge and voice in early childhood : who knows, who speaks, who listens? : abstract book. Birmingham: European Early Childhood Education Research Association, 2010. Str. 20. [COBISS.SI-ID 43502690]
202. ROŠKAR, Saška, PODLESEK, Anja, KUZMANIĆ, Marja, MARUŠIČ, Andrej, ZALETEL, Metka, et al. Marital status change and its relationship with suicide risk. In: SORIĆ, Izabela (ed.). Međunarodni znanstveno-stručni skup XVII. dani psihologije u Zadru, 27.-29. svibanj 2010 : [sažetci radova] = 17th Psychology Days in Zadar, 25-29 May 2010 : [paper summaries]. Zadar: Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, 2010. Str. 98. ISBN 978-953-7237-65-3. [COBISS.SI-ID 42602594]
203. ROŠKAR, Maja, ROŠKAR, Saška, PODLESEK, Anja, TAVČAR, Rok, DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, GROLEGER, Urban, MIRJANIČ, Milan, KONEC JURIČIČ, Nuša, JANET, Evgen, MARUŠIČ, Andrej. Depresija in alkohol kot dejavnika tveganja za samomor : prikaz poskusov preprečevanja samomora. In: MUSIL, Bojan (ed.), VIZJAK PAVŠIČ, Mojca (ed.). Povzetki prispevkov. VI. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Rogaška Slatina, 29. september - 2. oktober 2010. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2010. Str. 40-41. ISBN 978-961-6066-06-8. [COBISS.SI-ID 2346725]
204. PODLESEK, Anja. Rezultati projekta "Vzpostavitev mentorske mreže in usposabljanje za supervizirano prakso psihologov". In: MUSIL, Bojan (ed.), VIZJAK PAVŠIČ, Mojca (ed.). Povzetki prispevkov. VI. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Rogaška Slatina, 29. september - 2. oktober 2010. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2010. Str. 32-33. ISBN 978-961-6066-06-8. [COBISS.SI-ID 43666786]
205. ROŠKAR, Saška, PODLESEK, Anja, KUZMANIĆ, Marja, DEMŠAR, Lucija, ZALETEL, Metka, MARUŠIČ, Andrej. Sprememba zakonskega stanu in tveganje za samomorilno vedenje. In: MUSIL, Bojan (ed.), VIZJAK PAVŠIČ, Mojca (ed.). Povzetki prispevkov. VI. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Rogaška Slatina, 29. september - 2. oktober 2010. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2010. Str. 37-38. ISBN 978-961-6066-06-8. [COBISS.SI-ID 2345957]
206. PODLESEK, Anja. Učinki zaporedja v eksperimentalnih študijah. In: MUSIL, Bojan (ed.), VIZJAK PAVŠIČ, Mojca (ed.). Povzetki prispevkov. VI. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Rogaška Slatina, 29. september - 2. oktober 2010. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2010. Str. 25. ISBN 978-961-6066-06-8. [COBISS.SI-ID 43663714]
207. KAVČIČ, Tina, PODLESEK, Anja, ZUPANČIČ, Maja. The role of early childhood personality in developmental course of social behaviour. In: BLATNÝ, Marek (ed.). Program and abstracts. 15th European conference on personality, July 20-24 2010, Brno, Czech Republic. Brno: Institute of psychology, Academy of sciences of the Czech Republic, 2010. Str. 257-258. ISBN 978-80-86174-16-7. [COBISS.SI-ID 43004514]
208. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška, PODLESEK, Anja. The agreement between parents' and preschool teachers' assesments of toddler language. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association. 2010, vol. 17, no. 2, str. 195. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 43500642]
209. PODLESEK, Anja, ROŠKAR, Saška, KOMIDAR, Luka. Socio-demographic, health and psychological factors affecting the decision about H1N1 flu vaccination. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association. 2010, vol. 17, no. 2, str. 159. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 43496290]
210. JOVANOVIĆ, Nikolina, PODLESEK, Anja. Neurobiološki i socijalni kontekst agresivnog ponašanja. In: HOTUJAC, Ljubomir (ed.). Zbornik sažetaka. 5. hrvatski psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem Za duh i dušu, Šibenik, 29.09.-03.10.2010. Zagreb: Hrvatsko psihijatrijsko društvo, 2010. Str. 79. [COBISS.SI-ID 44165474]
211. PODLESEK, Anja. Sequential effects in different psychophysical scaling methods. In: Effect of context 3 : abstracts. Klagenfurt: Alps-Adria University, 2009. F. [3]. [COBISS.SI-ID 42994530]
212. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, SOČAN, Gregor, BAJEC, Boštjan, et al. Measurements in psychology and psychophysics. In: GERŠAK, Gregor (ed.). Proceedings of the first MINET Workshop : MINET - Measuring the Impossible Network : 26. September 2007, Portorož, Slovenija. Ljubljana: University, cop. 2008. Str. 19. [COBISS.SI-ID 36421474]
213. PEČJAK, Sonja, KOLIĆ-VEHOVEC, Svjetlana, AJDIŠEK, Neža, RONČEVIĆ, Barbara, PODLESEK, Anja. Model of reading comprehension for primary school students. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 17, str. 45. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 37719394]
214. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, BREZOVAR, Simon, SMODIŠ, Katja, RUS, Janez Ludvik. A comparative analysis of different procedures for measuring speech recognition threshold. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 17, suppl., str. 58. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 37777762]
215. KOMIDAR, Luka, PODLESEK, Anja, SOČAN, Gregor, BAJEC, Boštjan, BUCIK, Valentin, MIHELIČ, France, GAJŠEK, Rok, ŠTRUC, Vitomir. Comparison of different procedures for eliciting aroused psychophysiological state and emotions. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 17, suppl., str. 58. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 37767778]
216. KOMIDAR, Luka, PODLESEK, Anja, BUCIK, Valentin. The effect of motion type, acceleration, and direction of motion on oculomotor pursuit and overtracking responses after the disappearance of a moving target. Perception. 2007, vol. 36, suppl., str. 29. ISSN 0301-0066. [COBISS.SI-ID 35390306], [JCR, SNIP, WoS]
217. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, SOČAN, Gregor, BAJEC, Boštjan, BUCIK, Valentin, BRENK, Klas Matija, VATOVEC, Jagoda, ŽARGI, Miha, et al. Comparison of different procedures for speech audiometry. In: KERESTEŠ, Gordana (ed.). Program i sažeci priopćenja = Program and abstracts. 18. dani Ramira i Zorana Bujasa, [Zagreb], 13. - 15. prosinca 2007 = 18th Ramiro & Zoran Bujas' days, [Zagreb], December 13-15, 2007. Zagreb: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet: Hrvatsko psihološko društvo, 2007. Str. 52. ISBN 978-953-175-302-9. [COBISS.SI-ID 35681122]
218. KOMIDAR, Luka, PODLESEK, Anja, BUCIK, Valentin. Mislocation of final target position : the consequence of higher-level cognitive processes or low-level perceptual and attentional processes?. In: KERESTEŠ, Gordana (ed.). Program i sažeci priopćenja = Program and abstracts. 18. dani Ramira i Zorana Bujasa, [Zagreb], 13. - 15. prosinca 2007 = 18th Ramiro & Zoran Bujas' days, [Zagreb], December 13-15, 2007. Zagreb: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet: Hrvatsko psihološko društvo, 2007. Str. 103. ISBN 978-953-175-302-9. [COBISS.SI-ID 35683938]
219. KOMIDAR, Luka, PODLESEK, Anja, BUCIK, Valentin. Predstavitev delovanja očesne kamere : merjenje očesnih premikov v psihologiji. In: BAJEC, Boštjan (ed.). Povzetki prispevkov. 5. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 8.-11. november 2006. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2006. Str. 141. ISBN 961-6066-04-8, ISBN 978-961-6066-04-4. [COBISS.SI-ID 33235554]
220. KOMIDAR, Luka, PODLESEK, Anja, BUCIK, Valentin. Reprezentacijski premik v primeru deljene pozornosti. In: BAJEC, Boštjan (ed.). Povzetki prispevkov. 5. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 8.-11. november 2006. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2006. Str. 127. ISBN 961-6066-04-8, ISBN 978-961-6066-04-4. [COBISS.SI-ID 33235042]
221. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka. Vpliv časovnoprostorskih značilnosti gibanja na reprezentacijski premik. In: BAJEC, Boštjan (ed.). Povzetki prispevkov. 5. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 8.-11. november 2006. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2006. Str. 126. ISBN 961-6066-04-8, ISBN 978-961-6066-04-4. [COBISS.SI-ID 33234786]
222. KOMIDAR, Luka, PODLESEK, Anja. Individual differences in acceleration perception for motion in depth : a preliminary study of cognitive and personality factors. In: KAMENOV, Željka (ed.). Sažeci priopćenja = Abstracts. Zagreb: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet: Hrvatsko psihološko društvo, 2005. Str. 60. ISBN 953-175-241-9. [COBISS.SI-ID 31245922]
223. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka. Bias in acceleration perception for different directions of motion in the frontal plane. In: KAMENOV, Željka (ed.). Sažeci priopćenja = Abstracts. Zagreb: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet: Hrvatsko psihološko društvo, 2005. Str. 85. ISBN 953-175-241-9. [COBISS.SI-ID 31245666]
224. KOMIDAR, Luka, PODLESEK, Anja. Perceived velocity decreases with time : the case of interrupted motion. Perception. 2004, vol. 33, suppl., str. 158. ISSN 0301-0066. [COBISS.SI-ID 26628194], [JCR, SNIP, WoS]
225. FESEL KAMENIK, Maja, PODLESEK, Anja. Assessment of work self-regulatory efficacy. In: Proceedings. Malaga: Faculdad de Psicología, Univerzidad de Málaga, 2004. Str. 194-195. ISBN 84-688-6158-8. [COBISS.SI-ID 24940642]
226. FESEL KAMENIK, Maja, PODLESEK, Anja. Development of work self-efficacy instrument. In: Proceedings. Malaga: Faculdad de Psicología, Univerzidad de Málaga, 2004. Str. 195. ISBN 84-688-6158-8. [COBISS.SI-ID 24941154]
227. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška, PODLESEK, Anja. Home literacy environment in relation to child's language comprehension and expression. In: Proceedings. Malaga: Faculdad de Psicología, Univerzidad de Málaga, 2004. Str. 210. ISBN 84-688-6158-8. [COBISS.SI-ID 24941410]
228. ZUPANČIČ, Maja, KAVČIČ, Tina, PODLESEK, Anja. Assessment of parental child-care practices of Slovenian parents : the Family Environment Questionnaire. In: Proceedings. Malaga: Faculdad de Psicología, Univerzidad de Málaga, 2004. Str. 221-222. ISBN 84-688-6158-8. [COBISS.SI-ID 24941922]
229. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka. The bias in acceleration perception for simulated motion in depth. Perception. 2003, vol. 32, suppl., str. 144. ISSN 0301-0066. [COBISS.SI-ID 22455394], [JCR, SNIP, WoS]
230. KOMIDAR, Luka, PODLESEK, Anja. Acceleration perception for simulated motion in depth and the role of height in visual field. In: Sažeci priopćenja = Abstracts. Zagreb: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet: Hrvatsko psihološko društvo, 2003. Str. 42. [COBISS.SI-ID 23439714]
231. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka. Comparison of three psychophysical methods for measuring representational displacement. In: Sažeci priopćenja = Abstracts. Zagreb: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet: Hrvatsko psihološko društvo, 2003. Str. 60. [COBISS.SI-ID 23440226]
232. BRENK, Klas Matija, PODLESEK, Anja. Structural-equation modelling of the sequence effects in psychophysical judgements. In: Abstracts. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2002. Str. 89. Review of psychology, special edition. ISBN 953-191-200-9. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 21533794]
233. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška, KAVČIČ, Tina, PODLESEK, Anja. Otrok v kontekstu kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu. In: PODLESEK, Anja (ed.). "Psihologija, identiteta, Evropa" : povzetki prispevkov. 4. kongres psihologov Slovenije, Radenci, 24.-26. oktober 2002. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2002. Str. 39. ISBN 961-6066-01-3. [COBISS.SI-ID 19735394]
234. PODLESEK, Anja, FESEL MARTINČEVIČ, Maja. Vpliv mesta osredotočanja pozornosti na zaznavanje gibanja. In: PODLESEK, Anja (ed.). "Psihologija, identiteta, Evropa" : povzetki prispevkov. 4. kongres psihologov Slovenije, Radenci, 24.-26. oktober 2002. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2002. Str. 50. ISBN 961-6066-01-3. [COBISS.SI-ID 19741026]
235. PODLESEK, Anja. Sampling frequency affects the perception of motion acceleration. In: Sažeci priopćenja = Abstracts. Zagreb: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet: Hrvatsko psihološko društvo, 2001. Str. 47. [COBISS.SI-ID 17100898]
236. PODLESEK, Anja. Primerjava osnovne in višje ravni zahtevnosti maturitetnega izpita iz matematike. In: PODLESEK, Anja (ed.). Povzetki prispevkov. 3. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Portorož, 6.-9. oktober 1999. Ljubljana: Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta: Društvo psihologov Slovenije, 1999. Str. 43. ISBN 961-227-011-2. [COBISS.SI-ID 12006242]
237. PODLESEK, Anja. Vpliv relevantnih in nerelevantnih dražljajskih nizov na nadaljnje sodbe pri metodi globalnega zaznavanja. In: PODLESEK, Anja (ed.). Povzetki prispevkov. 3. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Portorož, 6.-9. oktober 1999. Ljubljana: Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta: Društvo psihologov Slovenije, 1999. Str. 63-64. ISBN 961-227-011-2. [COBISS.SI-ID 12017506]
238. PODLESEK, Anja, BRENK, Klas Matija. The rate-of-change constancy with continuous and discontinuous stimulus increments. In: BUŠKO, Vesna (ed.), IVANEC, Dragutin (ed.). Sažeci priopćenja = [Abstracts]. Zagreb: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet: Hrvatsko psihološko društvo, 1999. Str. 41. [COBISS.SI-ID 11258466]
239. BRENK, Klas Matija, PODLESEK, Anja, VIDMAR, Gaj. Comparison of three rational scaling methods. In: Abstracts : install diskette. [San Francisco: International Association of Applied Psychology], 1998. [COBISS.SI-ID 9041762]
240. PODLESEK, Anja, VIDMAR, Gaj, BRENK, Klas Matija. Uporaba sodobnega osebnega računalnika v psihofizičnih eksperimentih. In: MIHELJAK, Vlado (ed.), VRTOVEC, Marko (ed.). Povzetki prispevkov. 2. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Portorož, 22.-25. oktober 1997. [Ljubljana]: Kongresni odbor pri Društvu psihologov Slovenije, 1997. Str. 55. [COBISS.SI-ID 4755554]
241. PODLESEK, Anja, BRENK, Klas Matija. A further development of Bujas' psychophysical scaling procedure. In: IVANEC, Dragutin (ed.). Sažeci priopćenja = uredio, editor Dragutin Ivanec. Zagreb: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta: Hrvatsko psihološko društvo, 1997. Str. 30. [COBISS.SI-ID 4751714]

1.13 Published professional conference contribution abstract

242. ROŠKAR, Saška, TANČIČ GRUM, Alenka, BERLOT, Lina, MALOVRH, Jana, JURJEVIĆ, Sanja, PODLESEK, Anja. Kvalitativna analiza maturitetnih esejev z naslovom "Samomor kot izstop iz kolesja sistema". Javno zdravje. 2019, 7, str. 5. ISSN 2591-0906. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/roskar_s_et_al._jz_2019-07.pdf. [COBISS.SI-ID 4571877]
243. PODLESEK, Anja, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, STRAUMSHEIM, Per A., POŠTUVAN, Vita, ŠTIRN, Mateja, KOVAČIK, Anita, JEROMEN, Tina, VERVEGA, Daša, PLOJ, Gabrijela, FERK, Anja. Projekt SUPER PSIHOLOG : predstavitev projekta in prvih izkušenj supervizorjev, mentorjev, psihologov začetnikov in študentov. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2015, letn. 24, str. 63-64. ISSN 2350-5141. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2015/dnevi_psihologov_2015.pdf. [COBISS.SI-ID 58646114], [SNIP]
244. PODLESEK, Anja. Projekt Super psiholog : podpora psihologov začetnikov pri njihovih prvih korakih v psihološko delo. In: NEŽIČ, Metka (ed.). Zbornik povzetkov prispevkov konference ter predstavitev prejemnikov priznanj in novih Ambasadorjev znanja = Conference proceedings abstracts and presentation of awards recipients and new Ambassadors of knowledge. Ljubljana: Akademija vseživljenjsko učenje: = Life Learning Academia, 2015. Str. 24. ISBN 978-961-281-860-9. [COBISS.SI-ID 59446626]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

245. PODLESEK, Anja, VELDIN, Manja, PEKLAJ, Cirila, SVETINA, Matija. Cognitive processes and eye-tracking methodology. In: DEVETAK, Iztok (ed.), GLAŽAR, Saša A. (ed.). Applying bio-measurements methodologies in science education research. [Cham]: Springer Nature, cop. 2021. Str. 1-31, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-3-030-71534-2, ISBN 978-3-030-71535-9. [COBISS.SI-ID 67819011]
246. KAVCIC, Voyko, PODLESEK, Anja. Samoocena anksioznosti med epidemijo COVID-19 v Sloveniji. In: LEP, Žan (ed.), HACIN BEYAZOGLU, Kaja (ed.). Psihologija pandemije : posamezniki in družba v času koronske krize. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. Str. 105-116, graf. prikazi. ISBN 978-961-06-0393-1. [COBISS.SI-ID 43844355]
247. PODLESEK, Anja, KAVCIC, Voyko. Stres in samozaznane kognitivne spremembe med epidemijo COVID-19. In: LEP, Žan (ed.), HACIN BEYAZOGLU, Kaja (ed.). Psihologija pandemije : posamezniki in družba v času koronske krize. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. Str. 143-154, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-06-0393-1. [COBISS.SI-ID 45349379]
248. PODLESEK, Anja. Importance of the training of supervisiors and the outline of the training programme in Super psiholog. In: PODLESEK, Anja (ed.). The development of the supervised practice of psychologists in Slovenia. 1st ed. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts, 2017. Str. 85-93. ISBN 978-961-237-936-0. [COBISS.SI-ID 65399906]
249. PODLESEK, Anja, KOCBEK, Katarina. Development of the supervised practice of psychologists. In: PODLESEK, Anja (ed.). The development of the supervised practice of psychologists in Slovenia. 1st ed. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts, 2017. Str. 147-167. ISBN 978-961-237-936-0. [COBISS.SI-ID 65400418]
250. PIRC, Tina, PODLESEK, Anja, POŠTUVAN, Vita, PODLOGAR, Tina, KOCBEK, Katarina, ULČAR, Martina. Evaluation of the training programme of supervisors. In: PODLESEK, Anja (ed.). The development of the supervised practice of psychologists in Slovenia. 1st ed. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts, 2017. Str. 225-236, tabele. ISBN 978-961-237-936-0. [COBISS.SI-ID 65400930]
251. PAINKRET, Simona, PODLESEK, Anja, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta. Evaluation of the internship. In: PODLESEK, Anja (ed.). The development of the supervised practice of psychologists in Slovenia. 1st ed. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts, 2017. Str. 237-255, tabele. ISBN 978-961-237-936-0. [COBISS.SI-ID 65401442]
252. KOCBEK, Katarina, PONIKVAR, Katja, PODLESEK, Anja. Evaluation of the supervised practice 1 : reports by supervisors and supervisees and assessment of their competences. In: PODLESEK, Anja (ed.). The development of the supervised practice of psychologists in Slovenia. 1st ed. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts, 2017. Str. 257-275, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-237-936-0. [COBISS.SI-ID 65401698]
253. PODLESEK, Anja, BUČAR, Sonja, SKRBINŠEK, Tea, KOCBEK, Katarina. Evaluation of the supervised practice 2 : comparison between the efficacy of the supervised practice and other modalities of training of novice psychologists. In: PODLESEK, Anja (ed.). The development of the supervised practice of psychologists in Slovenia. 1st ed. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts, 2017. Str. 277-295, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-237-936-0. [COBISS.SI-ID 65401954]
254. PODLESEK, Anja, PELC, Julija, KOCBEK, Katarina, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, ŠTIRN, Mateja, POŠTUVAN, Vita, PIRC, Tina, STRAUMSHEIM, Per A., DANIELSEN, Eva, DUCKERT, Mona, KYTE, Bjarte, BUČAR, Sonja, PONIKVAR, Katja. Guidelines for the implementation of the supervised practice of psychologists. In: PODLESEK, Anja (ed.). The development of the supervised practice of psychologists in Slovenia. 1st ed. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts, 2017. Str. 313-350. ISBN 978-961-237-936-0. [COBISS.SI-ID 65402210]
255. PODLESEK, Anja. Pomen usposabljanja mentorjev in oris programa usposabljanja v projektu Super psiholog. In: PODLESEK, Anja (ed.). Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. Str. 73-80. ISBN 978-961-237-876-9. [COBISS.SI-ID 63124322]
256. PODLESEK, Anja, KOCBEK, Katarina. Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov. In: PODLESEK, Anja (ed.). Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. Str. 131-150. ISBN 978-961-237-876-9. [COBISS.SI-ID 63124834]
257. PIRC, Tina, PODLESEK, Anja, POŠTUVAN, Vita, PODLOGAR, Tina, KOCBEK, Katarina, ULČAR, Martina. Evalvacija programa usposabljanja mentorjev supervizirane prakse. In: PODLESEK, Anja (ed.). Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. Str. 205-216. ISBN 978-961-237-876-9. [COBISS.SI-ID 63128674]
258. PAINKRET, Simona, PODLESEK, Anja, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta. Evalvacija študijske prakse. In: PODLESEK, Anja (ed.). Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. Str. 217-235. ISBN 978-961-237-876-9. [COBISS.SI-ID 63129186]
259. KOCBEK, Katarina, PONIKVAR, Katja, PODLESEK, Anja. Evalvacija supervizirane prakse 1 : poročila mentorjev in mentorirancev ter ocene njihovih kompetenc. In: PODLESEK, Anja (ed.). Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. Str. 237-254, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-237-876-9. [COBISS.SI-ID 63131490]
260. PODLESEK, Anja, BUČAR, Sonja, SKRBINŠEK, Tea, KOCBEK, Katarina. Evalvacija supervizirane prakse 2 : primerjava učinkovitosti supervizirane prakse z drugimi oblikami usposabljanja psihologov začetnikov. In: PODLESEK, Anja (ed.). Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. Str. 255-273, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-237-876-9. [COBISS.SI-ID 63132258]
261. PODLESEK, Anja, PELC, Julija, KOCBEK, Katarina, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, ŠTIRN, Mateja, POŠTUVAN, Vita, PIRC, Tina, STRAUMSHEIM, Per A., DANIELSEN, Eva, DUCKERT, Mona, KYTE, Bjarte, BUČAR, Sonja, PONIKVAR, Katja. Smernice za izvajanje supervizirane prakse psihologov. In: PODLESEK, Anja (ed.). Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. Str. 291-325. ISBN 978-961-237-876-9. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-Q41HWYFQ/b43858ab-cdff-4be2-8de3-d16ee3bb56cd/PDF. [COBISS.SI-ID 63133026]
262. PIRC, Tina, PODLESEK, Anja. Težave pri prehranjevanju otrok. In: PODLESEK, Anja (ed.). Otrok tega noče jesti - kaj pa zdaj? : senzorni pristop k vzgoji za zdravo prehranjevanje. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 23-45. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-237-733-5. ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 57114722]
263. PODLESEK, Anja. Prehrambna vzgoja. In: PODLESEK, Anja (ed.). Otrok tega noče jesti - kaj pa zdaj? : senzorni pristop k vzgoji za zdravo prehranjevanje. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 57-68. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-237-733-5. ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 57115490]
264. PODLESEK, Anja. Projekt PESCA : uporaba senzorne edukacije za večje sprejemanje tradicionalnih jedi. In: PODLESEK, Anja (ed.). Otrok tega noče jesti - kaj pa zdaj? : senzorni pristop k vzgoji za zdravo prehranjevanje. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 87-100, ilustr. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-237-733-5. ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 57115746]
265. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, KOZLOVIČ, Sara. Evalvacija učinkovitosti senzorne edukacije. In: PODLESEK, Anja (ed.). Otrok tega noče jesti - kaj pa zdaj? : senzorni pristop k vzgoji za zdravo prehranjevanje. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 131-186, graf. prikazi, tabele. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-237-733-5. ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 57134434]
266. PODLESEK, Anja. Methodological issues in measuring speech recognition threshold. In: GALMONTE, Alessandra (ed.), ACTIS-GROSSO, Rossana (ed.). Different psychological perspectives on cognitive processes : current research trends in Alps-Adria region. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. Str. 192-209. ISBN 978-1-4438-5628-7, ISBN 1-4438-5628-2. [COBISS.SI-ID 56791906]
267. PEČJAK, Sonja, KOLIĆ-VEHOVEC, Svjetlana, PODLESEK, Anja. Models of reading comprehension for primary school students. In: GALMONTE, Alessandra (ed.), ACTIS-GROSSO, Rossana (ed.). Different psychological perspectives on cognitive processes : current research trends in Alps-Adria region. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. Str. 309-334, ilustr. ISBN 978-1-4438-5628-7, ISBN 1-4438-5628-2. [COBISS.SI-ID 56792418]
268. PODLESEK, Anja. Osnove metodologije raziskovanja v klinični psihologiji. In: MASTEN, Robert (ed.), SMRDU, Maja (ed.). Klinična psihologija. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. Str. 37-66, ilustr. ISBN 978-961-237-568-3. [COBISS.SI-ID 57299810]
269. PODLESEK, Anja. Raziskovalni pristopi k ugotavljanju stališč in preferenc. In: POLIČ, Marko (ed.). Ljudje in jedrska energija : od navdušenja do stigme. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013. Str. 173-210, tabele. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-237-633-8. ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 54403938]
270. PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PODLESEK, Anja, ŠTERMAN IVANČIČ, Klaudija. Motivacijski dejavniki bralnih dosežkov v raziskavi PISA 2009. In: PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita (ed.), ŠTERMAN IVANČIČ, Klaudija (ed.). Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih : znanstvena monografija. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013. Str. 21-115, tabele, graf. prikazi. Digitalna knjižnica, Documenta, 5. ISBN 978-961-270-188-8, ISBN 978-961-270-189-5, ISBN 978-961-270-190-1. ISSN 1855-9646. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Documenta_5_ISBN_978-961-270-188-8_SWF/978-961-270-188-8.html. [COBISS.SI-ID 53575266]
271. DOGAN, Ebru, PODLESEK, Anja, DELHOMME, Patricia. Environmentally-friendly travel behaviour. In: CESTAC, Julien (ed.). European road users' risk perception and mobility : the SARTRE 4 survey. [S. l.: s. n., 2012]. 13 str., graf. prikazi, tabele. http://www.attitudes-roadsafety.eu/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/Results/SARTRE4%3A%20Publications/Analyses%20reports/Sartre-4-report.pdf&t=1363679923&hash=1486eee382de2c414204bfa5f0fb8aea. [COBISS.SI-ID 51478114]
272. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, ZUPANČIČ, Maja, PODLESEK, Anja, FEKONJA, Urška, KAVČIČ, Tina, GRGIĆ, Katja. Študije primerov samoevalvacije vrtcev. In: MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (ed.), FEKONJA, Urška (ed.), GRGIĆ, Katja (ed.). Pogled v vrtec. Ljubljana: Državni izpitni center, 2005. Str. 29-105. ISBN 961-6322-45-1. [COBISS.SI-ID 29189218]
273. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška, KAVČIČ, Tina, PODLESEK, Anja, GRGIĆ, Katja. Pogovor z otrokom. In: MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (ed.), FEKONJA, Urška (ed.), GRGIĆ, Katja (ed.). Pogled v vrtec. Ljubljana: Državni izpitni center, 2005. Str. 111-117. ISBN 961-6322-45-1. [COBISS.SI-ID 29189986]
274. FERBEŽAR, Ina, PIRIH SVETINA, Nataša, SVETINA, Matija, PODLESEK, Anja. Slovenski : pojmovnik s področja jezikovnega testiranja. In: MARTYNIUK, Waldemar (ed.), FERBEŽAR, Ina, PIRIH SVETINA, Nataša. Glossary of language testing terms. Kraków: TAiWPN Universitas, cop. 2004. Str. 115-167. Opisywanie i testowanie biegłości językowej, 3. ISBN 83-242-0246-3. [COBISS.SI-ID 28545122]
275. FESEL KAMENIK, Maja, POTOČNIK, Kristina, TACER, Blanka, PODLESEK, Anja. The development of the work self-efficiacy questionnaire using facet theory. In: LEVY, Shlomit (ed.). Facet theory : towards cumulative social science. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje: = Faculty of Arts, Center for Educational Development, 2003. Str. 227-237, ilustr. ISBN 961-237-054-0. [COBISS.SI-ID 22102626]
276. PODLESEK, Anja, BUCIK, Valentin. Evalvacija kakovosti. In: MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (ed.), et al. Kakovost v vrtcih. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002. Str. 21-35, ilustr. Razprave Filozofske fakultete. ISBN 86-7207-147-6. [COBISS.SI-ID 19477602]
277. PODLESEK, Anja, BUCIK, Valentin. Pripomočki za ugotavljanje kakovosti v vrtcu. In: MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (ed.), et al. Kakovost v vrtcih. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002. Str. 53-70, ilustr. Razprave Filozofske fakultete. ISBN 86-7207-147-6. [COBISS.SI-ID 19478114]
278. PODLESEK, Anja, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, KAVČIČ, Tina, FEKONJA, Urška, BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Samoevalvacija kakovosti v vrtcu : vprašalnik za strokovne delavke in delavce. In: MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (ed.), et al. Kakovost v vrtcih. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002. Str. 71-102, ilustr. Razprave Filozofske fakultete. ISBN 86-7207-147-6. [COBISS.SI-ID 19498082]
279. PODLESEK, Anja, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, CECIĆ ERPIČ, Saša. Samoevalvacija kakovosti v vrtcu : vprašalnik za vodstvene delavke in delavce. In: MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (ed.), et al. Kakovost v vrtcih. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002. Str. 103-127, ilustr. Razprave Filozofske fakultete. ISBN 86-7207-147-6. [COBISS.SI-ID 19498594]
280. PODLESEK, Anja, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica. Samoevalvacija kakovosti v vrtcu : ocenjevalna lestvica za strokovne delavke in delavce : primerjava zaželenega in dejanskega dela v vrtcu. In: MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (ed.), et al. Kakovost v vrtcih. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002. Str. 145-151. Razprave Filozofske fakultete. ISBN 86-7207-147-6. [COBISS.SI-ID 19499362]
281. PODLESEK, Anja, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, KAVČIČ, Tina, FEKONJA, Urška. Samoevalvacija kakovosti v vrtcu : ocenjevalna lestvica za strokovne delavke(ce) : kakovost na procesni ravni. In: MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (ed.), et al. Kakovost v vrtcih. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002. Str. 153-173. Razprave Filozofske fakultete. ISBN 86-7207-147-6. [COBISS.SI-ID 19500386]

1.17 Independent professional component part or a chapter in a monograph

282. PODLESEK, Anja. Sistemska ureditev urjenja kompetenc v okviru supervizirane prakse. In: POŠTUVAN, Vita (ed.). Znanja, spretnosti in kompetence na področju duševnega zdravja : izbrane teme za psihologe in njim sorodne poklice. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020. Str. 119-124. ISBN 978-961-6832-81-6. DOI: 10.26493/978-961-6963-17-6. [COBISS.SI-ID 17499395]
283. PODLESEK, Anja. About the Super psiholog project. In: PODLESEK, Anja (ed.). The development of the supervised practice of psychologists in Slovenia. 1st ed. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts, 2017. Str. 61-77. ISBN 978-961-237-936-0. [COBISS.SI-ID 65381986]
284. PODLESEK, Anja. Competence-based approach to the supervised practice. In: PODLESEK, Anja (ed.). The development of the supervised practice of psychologists in Slovenia. 1st ed. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts, 2017. Str. 95-101. ISBN 978-961-237-936-0. [COBISS.SI-ID 65400162]
285. PODLESEK, Anja. O projektu Super psiholog. In: PODLESEK, Anja (ed.). Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. Str. 51-66. ISBN 978-961-237-876-9. [COBISS.SI-ID 63122018]
286. PODLESEK, Anja. Kompetenčni pristop k supervizirani praksi. In: PODLESEK, Anja (ed.). Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. Str. 81-87. ISBN 978-961-237-876-9. [COBISS.SI-ID 63124578]

1.18 Professional entry in dictionary, encyclopaedia or lexicon

287. PODLESEK, Anja. Brenk, Klas Matija. In: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ed.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, zv. 3: ble-but, str. 332-333, portret. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1020280/. [COBISS.SI-ID 43639085]

1.19 Review, book review, critique

288. PODLESEK, Anja. Predstavitev doktorske disertacije "Vizualizacija informacij končnih izdelkov strateške obveščevalne dejavnosti" (dr. Dejan Ulcej) = Presentation of the doctoral dissertation "Information visualization of finished strategic intelligence products" (Dejan Ulcej, PhD). Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2018, 27, str. 168-170. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/podlesek.pdf. [COBISS.SI-ID 68770146], [SNIP]
289. PODLESEK, Anja. Predstavitev doktorske disertacije "Kognitivna obremenitev in stres bližinskega vida" (dr. Matjaž Mihelčič) = Presentation of the doctoral dissertation "Cognitive workload and near-point stress" (Matjaž Mihelčič, PhD). Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 19. 10. 2016, letn. 25, str. 170-172. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/podlesek2.pdf. [COBISS.SI-ID 62933858], [SNIP]
290. PODLESEK, Anja. Predstavitev doktorske disertacije "Razvoj diagnostike perfekcionizma" (dr. Gordana Rostohar) = Presentation of the doctoral dissertation "The development of the perfectionism diagnostics" (Gordana Rostohar, PhD). Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 19. 10. 2016, letn. 25, str. 167-169. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/podlesek1.pdf. [COBISS.SI-ID 62933090], [SNIP]
291. PODLESEK, Anja. Predstavitev doktorske disertacije "Avditorna vestibularna potlačitev" (dr. Bor Sojar Voglar) = Presentation of the doctoral dissertation "Auditory vestibular suppression" (Bor Sojar Voglar, PhD). Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2014, [letn.] 23, str. 27-28. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2014/podlesek.pdf. [COBISS.SI-ID 54807906]
292. PODLESEK, Anja. Predstavitev doktorske disertacije Agresivnost kot odgovor na anksioznost in vloga obeh v šolskem prostoru (dr. Ana Kozina) = Presentation of the Ph. D. thesis "Aggression as a response to anxiety and the role of both in school" (Ana Kozina, Ph. D.). Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 20, št. 3, str. 149-153. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 47466850]
293. PODLESEK, Anja. Predstavitev doktorske disertacije "Medosebne razlike v nalogah vidnega zaznavanja : kognitivni in osebnostni dejavniki" (dr. Luka Komidar). Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 16, št. 2, str. 99-103. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 34803810]
294. PODLESEK, Anja. Ocena knjige "Culture and children's intelligence: cross-cultural analysis of the WISC-III" (Kultura in inteligentnost otrok: medkulturna analiza WISC-III). Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 12, št. 4, str. 153-157. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 23664738]
295. PODLESEK, Anja. Osnove psihološkega testiranja / Valentin Bucik : o knjigi. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 31, št. 2/3, str. 132. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 12601186]

1.20 Preface, editorial, afterword

296. PODLESEK, Anja. Beseda urednice. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 15, št. 1, str. 5-6. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 32376930]
297. PODLESEK, Anja. Beseda urednice. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 14, št. 3, str. 5-6. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 31615074]
298. PODLESEK, Anja. Beseda urednice. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 14, št. 4, str. 5-7. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 31803234]

1.25 Other component parts

299. JURIŠEVIČ, Mojca, PODLESEK, Anja. Poročilo s strokovnega srečanja Dnevi psihologov 2018 = Report from the conference Days of Psychologists 2018. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2018, 27, str. 137-141. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/jurisevic_podlesek.pdf. [COBISS.SI-ID 12175689], [SNIP]
300. PODLESEK, Anja. Poročilo s 1. konference o supervizirani praksi psihologov = Report from the 1st Conference on Supervised Practice of Psychologists. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2017, 26, str. 71-73. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2017/podlesek.pdf. [COBISS.SI-ID 65189218], [SNIP]
301. PODLESEK, Anja, JURIŠEVIČ, Mojca. Poročilo s strokovnega srečanja Dnevi psihologov 2017 = Report from the conference Days of Psychologists 2017. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2017, letn. 26, str. 111-116. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2017/podlesek_jurisevic.pdf. [COBISS.SI-ID 11876425], [SNIP]
302. PODLESEK, Anja. Predstavitev doktorske disertacije "Vpliv samoevalvacije na učiteljeva prepričanja in vedenje ter na dosežke učencev" (dr. Alenka Hauptman) = Presentation of the doctoral dissertation "Changing teacher' beliefs about school self-evaluation and the impact on teacher behaviour and student achievement" (Alenka Hauptman, PhD). Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2017, letn. 26, str. 98-100. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2017/podlesek2.pdf. [COBISS.SI-ID 65838690], [SNIP]
303. PODLESEK, Anja. Poročilo z 2. Balkanskega srečanja znanosti o vidu. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 17, št. 4, str. 135-137. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 38868066]
304. PODLESEK, Anja. 8th Alps-Adria psychology conference, Ljubljana, October 2nd - 4th, 2008. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association. 2008, vol. 15, no. 1-2, str. 83-85. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 39365218]
305. PODLESEK, Anja. Poročilo z 9. konference o facetni teoriji v Ljubljani. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 12, št. 3, str. 167-170. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 22839394]
306. PODLESEK, Anja. Poročilo s 25. evropske konference o vidnem zaznavanju v Glasgowu na Škotskem. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 11, št. 4, str. 167-171. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 21613154]
307. PODLESEK, Anja. XXVII. mednarodni kongres psihologije v Stockholmu na Švedskem in tamkajšnja kognitivna nevroznanost. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 9, št. 3, str. 139-144. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 14291554]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

308. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PODLESEK, Anja. Komplet preizkusov za karierno odločanje v osnovni šoli : priročnik. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2019. 68 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-217-068-4. [COBISS.SI-ID 299746048]
309. PEČJAK, Sonja, MAGAJNA, Lidija, PODLESEK, Anja. Bralni test. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 27 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-237-495-2. [COBISS.SI-ID 50794594]
310. PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PODLESEK, Anja, ŠTERMAN IVANČIČ, Klaudija. Dejavniki bralne pismenosti v raziskavi PISA 2009. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. Digitalna knjižnica, Dissertationes, 21. ISBN 978-961-270-137-6, ISBN 978-961-270-138-3, ISBN 978-961-270-139-0, ISBN 978-961-270-140-6. ISSN 1855-9638. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=124. [COBISS.SI-ID 264594944]
311. PEČJAK, Sonja, MAGAJNA, Lidija, PODLESEK, Anja. Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 1.-3. razreda : OSBZ. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 50 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-237-494-5. [COBISS.SI-ID 50794850]
312. PEČJAK, Sonja, MAGAJNA, Lidija, PODLESEK, Anja, POTOČNIK, Nataša. Bralni test. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2011. 27 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6068-65-9. [COBISS.SI-ID 257027584]
313. PEČJAK, Sonja, MAGAJNA, Lidija, PODLESEK, Anja. Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 1.-3. razreda : OSBZ. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2011. 50 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6068-66-6. [COBISS.SI-ID 257027840]
314. NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, PODLESEK, Anja, GERM, Tine (editor), JEŽ, Niko (editor). A model of the supervised practice of psychologists. 1st ed. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete; V Praze: Filozofická fakulta Univerzita Karlova; Bratislava: Filozofická fakulta Univerzita Komenského; W Krakowie: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. 272 str. Pontes academici. ISBN 978-961-237-402-0. [COBISS.SI-ID 254263040]
315. NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, PODLESEK, Anja. Model supervizirane prakse psihologov. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 186 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-237-373-3. [COBISS.SI-ID 252107520]
316. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška, PODLESEK, Anja, KRANJC, Simona, GRGIĆ, Katja. Lestvice splošnega govornega razvoja - Lj : (LSGR - LJ) : priročnik. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2008. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-6068-54-3. [COBISS.SI-ID 238736384]

2.02 Professional monograph

317. PODLESEK, Anja (author, editor), PELC, Julija, KOCBEK, Katarina, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, ŠTIRN, Mateja, POŠTUVAN, Vita, PIRC, Tina, STRAUMSHEIM, Per A., DUCKERT, Mona, KYTE, Bjarte, BUČAR, Sonja, PONIKVAR, Katja. Guidelines for the implementation of the supervised practice of psychologists. 1st, digital ed. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016. ISBN 978-961-237-874-5. http://www.superpsiholog.si, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-4ULXHNGR/987fc573-1f2b-4e79-94a0-f0f80a8fa34b/PDF. [COBISS.SI-ID 287400448]

2.03 Reviewed university, higher education or higher vocational education textbook

318. PODLESEK, Anja, BRENK, Klas Matija. Osnove psihološkega merjenja : psihofizikalna metodologija. 2. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. XII, 267 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-06-0381-8. [COBISS.SI-ID 30090243]
319. PODLESEK, Anja, BRENK, Klas Matija. Osnove psihološkega merjenja : psihofizikalna metodologija. 1. ponatis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. XII, 267 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-237-069-5. [COBISS.SI-ID 243676160]
320. PODLESEK, Anja, BRENK, Klas Matija. Osnove psihološkega merjenja : psihofizikalna metodologija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2004. XII, 267 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-237-069-9. [COBISS.SI-ID 127268864]

2.05 Other educational material

321. PODLESEK, Anja. Psihometrija 1 - vaje : interno študijsko gradivo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2011. 117 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44492130]
322. PODLESEK, Anja. Statistika za psihologe - vaje : interno študijsko gradivo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2011. 68 str. [COBISS.SI-ID 44491874]

2.06 Dictionary, encyclopaedia, lexicon, manual, atlas, map

323. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PODLESEK, Anja, TUINSTRA, Jolanda, SONDEREN, F. L. P. van, GROOTHOFF, Jaap W., HEUVEL, Wim J. A. van den, POST, D. Vprašalnik stilov odločanja : priročnik. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2018. 41 str., tabele. ISBN 978-961-217-066-0. [COBISS.SI-ID 297288704]
324. PEČJAK, Sonja, PODLESEK, Anja, PIRC, Tina, GATI, Itamar, KRAUSZ, Mina, OSIPOW, Samuel H. Vprašalnik težav pri kariernem odločanju : priročnik. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2018. 54 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-217-067-7. [COBISS.SI-ID 297289728]

2.08 Doctoral dissertation

325. PODLESEK, Anja. Razlike v zaznavanju zveznih in nezveznih dražljajskih sprememb : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Poljanšek], 2001. 184, LIV f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 115883264]

2.09 Master's thesis

326. PODLESEK, Anja. Analiza metode globalnega zaznavanja : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Poljanšek], 1998. 126 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 9562722]

2.11 Undergraduate thesis

327. PODLESEK, Anja. Metoda globalnega zaznavanja : razvoj programa za računalniško vodenje meritev : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Poljanšek], 1996. 100 f. [COBISS.SI-ID 24660322]

2.12 Final research report

328. LESAR, Irena, RUTAR, Sonja, PODLESEK, Anja, ŠTIRN, Mateja, JELEN MADRUŠA, Mojca, MAJCEN, Ivana, KOCBEK, Katarina, KOCBEK, Katarina (editor). Poročilo o evalvaciji Predloga programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja (2018). Ljubljana: ISA Institut, 2018. http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2013/11/Evalvacijsko-poro%C4%8Dilo_s-prilogami.pdf. [COBISS.SI-ID 12230473]
329. PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, JELENC-KRAŠOVEC, Sabina, KOBAL GRUM, Darja, KOLENC, Janez, KUMP, Sonja, PODLESEK, Anja, RADOVAN, Marko, SENIČAR, Manca, ŠTERMAN IVANČIČ, Klaudija. Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih : poročilo evalvacijske študije. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012. 171 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2447703]
330. POLIČ, Marko, AVSEC, Andreja, BAJEC, Boštjan, DIVJAK, Marko, PODLESEK, Anja. Socialna stališča do prometne varnosti v Evropi in Sloveniji : raziskovalni projekt SARTRE 4. Ljubljana: Javna agencija RS za varnost prometa, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 2012. 39 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6025-21-8. [COBISS.SI-ID 261981184]
331. POLIČ, Marko, MUSEK, Janek, SABADIN, Argio, PODLESEK, Anja, BAJEC, Boštjan, KOS, Drago, MIHELJAK, Vlado, HOČEVAR, Marjan, TRČEK, Franc, URŠIČ, Matjaž. Izdelava postopkov vključevanja lokalne javnosti v postopek umeščanja jedrskih objektov = Preparaton of the procedures of local public participation in the sitting of nuclear objects : CRP 'Konkurenčnost Slovenije' : zaključno poročilo, projekt V5-0471. Ljubljana: [s. n.], 2010. 137 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 43764578]
332. ZUPANČIČ, Maja, PODLESEK, Anja. Povezanost psihosocialnih dejavnikov z učnimi dosežki slovenskih učencev v 4. in 8. razredu osnovne šole ter dijakov v 1. letniku srednjih šol - sekundarne analize podatkov TIMSS in PISA. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008. 165 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 37358946]
333. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, SOČAN, Gregor, BAJEC, Boštjan, BUCIK, Valentin, VATOVEC, Jagoda, BRENK, Klas Matija, ŽARGI, Miha. Razvoj preizkusov procesiranja govornih dražljajev : kognitivnopsihološki in avdiološki vidiki. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo: Klinični center Ljubljana, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, 2007. 91 f., preglednice, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=112848&lang=slv. [COBISS.SI-ID 38096994]

2.13 Treatise, preliminary study, study

334. RUTAR, Sonja, KNEZ, Mihaela, PEVEC SEMEC, Katica, JELEN MADRUŠA, Mojca, MAJCEN, Ivana, KOROŠEC, Janko, PODLESEK, Anja, MEDEN, Anton, JELEN MADRUŠA, Mojca (editor), MAJCEN, Ivana (editor). Predlog programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Ljubljana: ISA institut, 2018. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 68468578]
335. KOŠAK BABUDER, Milena, PULEC LAH, Suzana, ŠTEMBERGER, Vesna, JAVORNIK, Karmen, TIVADAR, Hotimir, PODLESEK, Anja, ALIČ, Lea, VRŠNIK PERŠE, Tina, SCHMIDT, Majda, LICARDO, Marta, RUTAR, Sonja, KISWARDAY, Vanja Riccarda, DRLJIĆ, Karmen, LEBAN, Urša. Študija o stanju ureditve posebnih skupin študentov v visokem šolstvu : nacionalna študija - poročilo. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/Statistika_in_analize/StudijaPosebneSkupineVStudentov.pdf. [COBISS.SI-ID 12307273]

2.14 Project documentation (preliminary design, working design)

336. GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, JURIŠEVIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, TORKAR, Gregor, VOGRINC, Janez, SLAPNIČAR, Miha, DOLNIČAR, Danica, MOŽINA, Klementina, PODLESEK, Anja, PEKLAJ, Cirila, SVETINA, Matija, GERŠAK, Gregor. Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov : Projektna dokumentacija 2 v raziskavi J5-6814 Optimizacija avtentičnih naravoslovnih problemov. Preizkus znanja za evalvacijo poznavanja trojne narave kemijskih pojmov na različnih kognitivnih ravneh = Explaining effective and efficient problem solving of the triplet relationship in science concepts representations = Project dokumentation 2 in the study J5-6814 Authentic science problems optimisation. Knowledge test for the evaluation of the participantsʼ understanding of the triple nature of the chemical concepts at different cognitive levels. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Naravoslovnotehniška fakulteta: Filozofska fakulteta: Fakulteta za elektrotehniko, 2015. 30 str., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 10870345]

2.25 Other monographs and other completed works

337. KRAŠOVEC, Barbara, MARKL, Mateja, PODLESEK, Anja, POLIČ, Marko, ŽLENDER, Bojan, et al., CESTAC, Julien (editor). European road users' risk perception and mobility : SARTRE 4 : booklet. [S. l.: s. n., 2012]. 16 str., ilustr. http://www.attitudes-roadsafety.eu/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/Results/SARTRE4%3A%20Publications/Booklet/Sartre-4-booklet.pdf&t=1354207598&hash=8f204dc1dc3f91c4b6970256cce8ec38. [COBISS.SI-ID 50532962]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

338. PODLESEK, Anja, GERŠAK, Gregor, GERŠAK, Vesna, STEPIŠNIK PERDIH, Tjaša, DACINGER, Renata (author, editor). Psihofiziologija - telo pove več kot misli : oddaja Ugriznimo znanost, TV Slovenija 1, 12. 12. 2019. [COBISS.SI-ID 12745801]

3.15 Unpublished conference contribution

339. PODLESEK, Anja, SVETINA, Matija, PEKLAJ, Cirila, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Cognitive variables as predictors of subjective task difficulty and performance in science problem solving : predstavitev temeljnega projekta na XXIII. Naučnem skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, 26. mart, 2017, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. [COBISS.SI-ID 11496521]
340. PODLOGAR, Tina, MARS BITENC, Urša, POŠTUVAN, Vita, KOCBEK, Katarina, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, ŠTIRN, Mateja, PODLESEK, Anja. Kompetence psihologov pri delu s samomorilno ogroženimi posamezniki : prispevek na 7. mednarodnem kongresu psihologov Slovenije "Aplikativna nevropsihologija: med malimi in velikimi omrežji - od možganov do svetovnega spleta", Kranjska Gora, 22. - 24. september 2016. Kranjska Gora, 2016. http://www.psi-kongres.eu/index.php/sl/program-podrobno/, http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/povzetki_kongres_psih_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 62942306]
341. ROŠKAR, Saška, PODLESEK, Anja, KUZMANIĆ, Marja, DEMŠAR, Lucija, ZALETEL, Metka, MARUŠIČ, Andrej. Suicide risk and marital status : 18th European congress of psychiatry, Munich, Germany, 27 February - 2 March, 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 1024292948]
342. ZUPANČIČ, Maja, PODLESEK, Anja. Povezanost psihosocialnih dejavnikov z dosežki slovenskih učencev na PISA 2006 : [predavanje na posvetu PISA 2006 "Kako so slovenski učenci pripravljeni na izzive prihodnosti?", Ljubljana, Pedagoški inštitut, 28-29.5.2008]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008. [COBISS.SI-ID 1869911]

3.16 Unpublished invited conference lecture

343. PODLESEK, Anja. The impact of COVID-19 on psychological stress in the general population and among university students : vabljeno predavanje na konferenci VII International Scientific and Practical Conference 'Psychological Health of the Individual: Theory and Practice', North Caucasus Federal University, Stavropol, November 10, 2021. [COBISS.SI-ID 92316675]

3.25 Other performed works

344. JURIŠEVIČ, Mojca, PODLESEK, Anja, PODLOGAR, Neža. Dijaki v času drugega vala epidemije : Strokovno srečanje Sekcije psihologov v vzgoji in izobraževanju Društva psihologov Slovenije, 3. 6. 2021, spletno okolje Zoom. [COBISS.SI-ID 68763651]
345. KOBAL GRUM, Darja, PODLESEK, Anja, BOŠTJANČIČ, Eva. Psihologija zdravega prehranjevanja : izziv za vse generacije : spletna delavnica v okviru Evropske noči raziskovalcev, Ljubljana, 27. 11. 2020. [COBISS.SI-ID 43475971]
346. PODLESEK, Anja (discussant), JOKIĆ-BEGIĆ, Nataša (discussant), ŽIVČIĆ BEĆIREVIĆ, Ivanka (discussant), VUČETIĆ, Sanja (discussant), KOVAČ, Snježana (discussant), LOPIŽIĆ, Josip (discussant), DRAGANIĆ, Petra (discussant), KUKO, Ivana (discussant). Vježbenički staž psihologa : dobrobiti, izazovi i preporuke za unapređenje : okrugli stol na 26. Godišnji konferenciji hrvatskih psihologa, Sv. Martin na Muri, 7.-10. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 69331810]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

347. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. PODLESEK, Anja (guest editor 2021, field editor 2013-). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2000-. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/. [COBISS.SI-ID 271603200]
348. PODLESEK, Anja (editor), 13th Alps Adria psychology conference, [University of Ljubljana, Department of Psychology], Ljubljana, 27th-29th September 2018. Book of abstracts. [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo], 2018. Str. 67-136. Psihološka obzorja, Letn. 27, 2018. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/AA_2018_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 3283031]
349. PODLESEK, Anja (editor, translator). The development of the supervised practice of psychologists in Slovenia. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017. ilustr. ISBN 978-961-237-940-7. https://knjigarna.ff.uni-lj.si/si/izdelek/1750/the-development-of-the-supervised-practice-of-psychologists-in-slovenia/, http://www.superpsiholog.si, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-5AZO1BWQ. [COBISS.SI-ID 290677760]
350. PODLESEK, Anja (editor, translator). The development of the supervised practice of psychologists in Slovenia. 1st ed. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts, 2017. 377 str., ilustr. ISBN 978-961-237-936-0. [COBISS.SI-ID 290574336]
351. PODLESEK, Anja (editor). 1. konferenca o supervizirani praksi psihologov : Ljubljana, 25. - 26. avgust 2017 = The 1st conference on supervised practice of psychologists : Ljubljana, Slovenia, August 25-26, 2017. 7 str. Psihološka obzorja (Online), Vol. 26. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2017/1st_conference_supervised_practice.pdf. [COBISS.SI-ID 65249378]
352. PODLESEK, Anja (editor). Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. 358 str., ilustr. ISBN 978-961-237-876-9. [COBISS.SI-ID 287756544]
353. PODLESEK, Anja (editor). Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. ISBN 978-961-237-877-6. http://www.superpsiholog.si/, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Q41HWYFQ. [COBISS.SI-ID 287755776]
354. PODLESEK, Anja (editor). Otrok tega noče jesti - kaj pa zdaj? : senzorni pristop k vzgoji za zdravo prehranjevanje. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 249 str., ilustr. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-237-733-5. ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 278435840]
355. PODLESEK, Anja (editor). 2. Rostoharjevi dnevi, 14.-15. november 2014, Filozofska fakulteta, Ljubljana : povzetki s konference. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2014, [letn.] 23, str. 79-98, portret. ISSN 2350-5141. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2014/rostoharjevi_dnevi_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 279084544]
356. Psihološka obzorja. PODLESEK, Anja (editor in chief 2005-2008, responsible editor 2005-2008, member of editorial board 2004-2005, 2009-2012). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-2012. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/. [COBISS.SI-ID 3084808]
357. PODLESEK, Anja (editor). Context in psychology V : book of abstracts, June 17-19, 2011, Guesthouse Jelenov greben, Olimje, Slovenia. V Ljubljani; = Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2011. 19 str. ISBN 978-961-237-435-8. [COBISS.SI-ID 256516352]
358. PODLESEK, Anja (editor, reviewer), KOMIDAR, Luka (editor, reviewer). Abstracts. Ljubljana: [Društvo psihologov Slovenije], 2008. 100 str. Psihološka obzorja, Vol. 17, Supplement, 2008. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 37625442]
359. KOMIDAR, Luka (editor), PODLESEK, Anja (editor). Abstracts. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2008. 27 str. ISBN 978-961-237-254-5. [COBISS.SI-ID 241092352]
360. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (editor), FEKONJA, Urška (editor), KAVČIČ, Tina (editor), PODLESEK, Anja (editor). Kakovost v vrtcih. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002. 179 str., ilustr. Razprave Filozofske fakultete. ISBN 86-7207-147-6. [COBISS.SI-ID 120104960]
361. PODLESEK, Anja (editor), 4. kongres psihologov Slovenije, Radenci, 24.-26. oktober 2002. "Psihologija, identiteta, Evropa" : povzetki prispevkov. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2002. 98 str. ISBN 961-6066-01-3. [COBISS.SI-ID 120531456]
362. PODLESEK, Anja (editor), 3. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Portorož, 6.-9. oktober 1999. Povzetki prispevkov. Ljubljana: Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta: Društvo psihologov Slovenije, 1999. 106 str. ISBN 961-227-011-2. [COBISS.SI-ID 103748864]

Mentor for Doctoral Dissertations

363. ROSTOHAR, Gordana. Razvoj diagnostike perfekcionizma : doktorska disertacija. Ljubljana: [G. Rostohar], 2016. X, 197 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 286285568]
364. JUG, Milanka. Psihološki profil roparja : povezanost osebnostnih značilnosti storilca z vedenjskimi sledmi na kraju zločina : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Jug], 2014. XII, 206, XXX f., ilustr. [COBISS.SI-ID 56848738]
365. SOJAR VOGLAR, Bor. Avditorna vestibularna potlačitev : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Sojar Voglar], 2013. VI., 124 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 272634624]
366. KOZINA, Ana. Agresivnost kot odgovor na anksioznost in vloga obeh v šolskem prostoru : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Kozina], 2011. 242 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 46026338]

Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

367. MIHELČIČ, Matjaž. Kognitivna obremenitev in stres bližinskega vida : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Mihelčič], 2016. 105 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 286748160]

Mentor for Master's Theses

368. LEVSTEK, Tatjana. Očesni gibi med aritmetičnim procesiranjem pri zdravih mladostnikih in mladostnikih z neonatalno encefalopatijo kot posledico hipoksije-ishemije : magistrsko delo. Ljubljana: T. Levstek], 2015. 56 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2932. [COBISS.SI-ID 10639177]

Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

369. BOHNEC, Gregor. Ocenjevanje sposobnosti vzdrževanja pozornosti s kognitivnim orodjem Neurobeans : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Bohnec], 2022. VIII, 58 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7123/. [COBISS.SI-ID 100608003]
370. LEBAN, Urša. Predlog programa krepitve duševnega zdravja študentov v kontekstu visokošolskega izobraževanja : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Leban], 2021. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 91187459]
371. MIKOLIČ, Petra. Razvoj in preverjanje veljavnosti računalniške naloge za merjenje sposobnosti načrtovanja : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Mikolič], 2021. 59 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 78707459]
372. ŠUSTER, Alja. Samozaznave učinkovitosti kognitivnih funkcij pri pacientih po nevroloških okvarah : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Šuster], 2021. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 92431363]
373. KLANČIČ, Maja. Vpliv distraktorjev na posodabljanje delovnega spomina : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Klančič], 2021. 69 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 73822467]
award: Dekanjina nagrada Filozofske fakultete UL za leto 2021
374. STROJNIK, Zala. Vpliv rednega reševanja nalog iz zbirke Misleca na kognitivne sposobnosti v obdobju srednjega otroštva : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Strojnik], 2021. 59 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 52381955]
375. KODER, Zala. Kompetenci stalnega strokovnega razvoja in profesionalne strategije pri kariernih začetnikih glede na motivacijske in organizacijske faktorje : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Koder], 2020. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 48166147]
376. URŠIČ, Blaž. Medgeneracijska transmisija travme druge svetovne vojne v slovenskih družinah : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Uršič], 2020. 69 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117379. [COBISS.SI-ID 22848003]
377. LAH, Amadeja. Preverjanje veljavnosti pripomočka za merjenje kognitivnega nadzora : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Lah], 2020. 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 48647171]
378. GREGOREC, Ana. Priredba in validacija Vprašalnika o kognitivnem upadu pri starostnikih in Vprašalnika o vsakdanji kompetentnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Gregorec], 2020. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12850435]
379. PODLOGAR, Neža. Primerjava kognitivnih sposobnosti pri igralcih akcijskih videoiger in posameznikih, ki videoiger ne igrajo : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Podlogar], 2019. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 70244194]
award: Dekanova nagrada Filozofske fakultete UL za leto 2020
380. MALEC, Nina. Stališča do psihologije in psihologov - vidika javnosti in stroke : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Malec], 2019. 70 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=111402. [COBISS.SI-ID 29184771]
381. KREBL, Maja. Študij stanja sproščenosti v psihofizioloških poskusih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Krebl], 2019. 43 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 70500450]
382. KLEPEC, Nuša. Vloga psiholoških dejavnikov in psihološka priprava pri e-športu : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Klepec], 2019. 53 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=113395. [COBISS.SI-ID 29212419]
383. KODRIČ, Aneja. Razvoj Vprašalnika za ocenjevanje psiholoških konstruktov pri športnikih : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kodrič], 2018. 58 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 68933474]
384. MAJHENIČ, Rosana. Stališča do samomorilnega vedenja in iskanja pomoči v duševni stiski : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Majhenič], 2018. 47 str., tabele. [COBISS.SI-ID 67873890]
385. ALIČ, Lea. Preverjanje učinkovitosti kognitivnega treninga pozornosti pri mladostnikih : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Alič], 2017. 69 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 65352802]
386. ROPRET, Nina. Primerjava kognitivnih sposobnosti pri bolnikih z zgodnjo fazo multiple skleroze in zdravih posameznikih : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Ropret], 2017. 49 str., tabele. [COBISS.SI-ID 65408098]
387. DRAŠČEK, Maja. Razvoj postopka za merjenje kognitivnega nadzora : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Drašček], 2017. 71 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 63849058]
388. JAKOVLJEVIĆ, Ivan. Razvoj Testa odkrivanja in reševanja problemov : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Jakovljević], 2017. 59 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 65298530]
389. PEJIĆ, Katica. Odnos med ruminacijo, humorjem in samomorilnimi mislimi : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Pejić], 2016. 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 61849698]
390. STRNAD, Timotej. Primerjava osebnostnih lastnosti po modelu HEXACO pri igralcih različnih žanrov video iger : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Strnad], 2016. 75 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 63760738]
391. PINOZA, Jasna. Psihološki in fiziološki odzivi ob robotski vadbi v različnih pogojih navidezne resničnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Pinoza], 2016. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 62558306]
392. ZAKRAJŠEK, Tina. Odziv vrstnikov na sporočila, ki razkrivajo samomorilne misli : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Zakrajšek], 2015. [3], 89 f., tabele, graf, prikazi. [COBISS.SI-ID 57195362]
393. KOZLOVIČ, Sara. Prehrambne preference in vpliv prehrambne vzgoje nanje : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Kozlovič], 2015. 94 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 58605410]
394. TESTEN, Urška. Psihofiziološki odzivi oseb ob branju besedil različne stopnje težavnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Testen], 2015. 84 str., tabele, graf, prikazi. [COBISS.SI-ID 58445666]
395. FURLANI, Ana. Razvoj pripomočka za merjenje kompetenc zaposlenih : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Furlani], 2015. III, 81 str., tabele, graf, prikazi. [COBISS.SI-ID 57106786]

Mentor for Undergraduate Theses

396. GORŠEK, Nataša. Dejavniki uporabe strokovnih smernic za odgovorno novinarsko poročanje o samomoru : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Goršek], 2016. 54 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 63008098]
397. BUČAR, Sonja. Doprinos različnih oblik usposabljanja psihologov po zaključenem študiju : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Bučar], 2016. 97 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 62972258]
398. PAINKRET, Simona. Evalvacija študijske prakse psihologov, izvedene po kompetenčnem modelu EuroPsy : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Painkret], 2016. 106 str., tabele. [COBISS.SI-ID 61127010]
399. LUKAN, Junoš. Fiziološke spremembe pri reševanju testa inteligentnosti. Ljubljana: [J. Lukan], 2016. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 61311074]
award: Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za štud. leto 2015/2016
400. VELDIN, Manja. Povezanost izvršilnih procesov s strategijami reševanja osnovnih računskih nalog : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Veldin], 2016. 67 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 62970722]
401. SMODIŠ, Katja. Razlika v empatiji, altruizmu in emocionalni inteligentnosti med vegani, vegetarijanci in vsejedci : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Smodiš], 2016. 91 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 62974818]
402. SKRBINŠEK, Tea. Validacija slovenske priredbe Vprašalnika supervizijskega odnosa : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Skrbinšek], 2016. 80 str., tabele. [COBISS.SI-ID 62987618]
403. REMŠAK, Tamara. Razvoj Testa črkovne fluentnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Remšak], 2013. 88 str., tabele. [COBISS.SI-ID 53657954]
404. KREČIČ, Katja. Razvoj Testa semantične fluentnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Krečič], 2013. 88 str., tabele. [COBISS.SI-ID 53661538]
405. VESELKO, Katarina. Doživljanje igralca med igro : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Veselko], 2012. 147 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 50871906]
award: Prešernova nagrada Filozofske fakultete za leto 2013
406. FORNAZARIČ, Lara. Kognitivne sposobnosti otrok bolnic, ki so med nosečnostjo prejemale terapijo s ščitničnimi hormoni : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Fornazarič], 2012. 74 str., tabele. [COBISS.SI-ID 48949090]
407. JANŠE, Petra, LOKOVŠEK, Nina. Razvoj testa za ocenjevanje prepoznavanja čustev iz govora ter povezava testnih dosežkov z aleksitimijo : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Janše, N. Lokovšek], 2012. 106 str., tabele. [COBISS.SI-ID 50830178]
408. MLINARIČ LEŠNIK, Vesna. Učinek kontekstualiziranja postavk v osebnostnih vprašalnikih : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Mlinarič], 2012. 88 str., tabele. [COBISS.SI-ID 50546786]
409. ŠKERJANC, Ajda. Metoda biološke povratne zanke koherentnosti srčnega ritma kot metoda uravnavanja testne anksioznosti pri študentih : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Škerjanc], 2010. 105 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 42056034]
410. ŽIBREK, Katja. Vpliv navideznega okolja na čustveno stanje in občutek prisotnosti v tem okolju : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Žibrek], 2010. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 42817890]
award: Prešernova nagrada Filozofske fakultete za leto 2010
411. GRŽINIČ FRELIH, Nina. Personalizirana medicinska instrumentacija - merilnik krvnega tlaka = [Personalised medical instrumentation blood pressure measurement device] : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Gržinič], 2009. IX, 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7472212]
412. VUK, Milena. Asimetrije na predpozornostni stopnji vidnega procesiranja : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Vuk], 2007. 91 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 36332386]
award: Prešernova nagrada za študente Filozofske fakultete za leto 2007

Translator

413. PODLESEK, Anja (editor, translator). The development of the supervised practice of psychologists in Slovenia. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017. ilustr. ISBN 978-961-237-940-7. https://knjigarna.ff.uni-lj.si/si/izdelek/1750/the-development-of-the-supervised-practice-of-psychologists-in-slovenia/, http://www.superpsiholog.si, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-5AZO1BWQ. [COBISS.SI-ID 290677760]
414. PODLESEK, Anja (editor, translator). The development of the supervised practice of psychologists in Slovenia. 1st ed. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts, 2017. 377 str., ilustr. ISBN 978-961-237-936-0. [COBISS.SI-ID 290574336]

Co-Mentor for Doctoral Dissertations

415. PUŠNIK, Nace. Vpliv barve in tipografije na hitrost zaznavanja napisov na konvencionalni in mobilni televiziji : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Pušnik], 2016. XVI, 98 f., ilustr., preglednice. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=88922&lang=slv. [COBISS.SI-ID 286224896]
416. FRANKEN, Gregor. Čitljivost upodobitev na LCD zaslonih ob različnih osvetlitvenih pogojih : doktorska disertacija. Ljubljana: [G. Franken], 2015. XXV, 104 str., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 282710016]
417. GAJŠEK, Rok. Samodejno razpoznavanje čustvenega stanja na podlagi govora : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Gajšek], 2012. XXI, 112 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9464660]

Co-Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

418. SLAPNIČAR, Miha. Razumevanje kemijske reakcije na treh ravneh predstavitev kemijskih pojmov = Chemical reaction comprehension on triple levels of chemical concepts representations : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Slapničar], 2022. XX, 232, XXVI str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/7191/. [COBISS.SI-ID 108106755]
419. GRŽINIČ FRELIH, Nina. Ovrednotenje merilne negotovosti v psihofizioloških meritvah zaradi anksioznosti udeleženca : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Gržinič Frelih], 2019. 127 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106540. [COBISS.SI-ID 12444756]
420. ULCEJ, Dejan. Vizualizacija informacij končnih izdelkov strateške obveščevalne dejavnosti : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Ulcej], 2018. 311 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_ulcej-dejan.pdf. [COBISS.SI-ID 35936605]
421. HAUPTMAN, Alenka. Vpliv samoevalvacije na učiteljeva prepričanja in vedenje ter na dosežke učencev : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Hauptman], 2016. 211 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 61994338]

Co-Mentor for Master's Theses

422. BRENK, Klemen. Razvoj in validacija vprašalnika za merjenje kompetenc : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Brenk], 2010. IV, 97 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44836706]

Co-Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

423. KOPINIČ, Alja. Stališča pedagoških delavk_cev do obravnavanja vsebin duševnega zdravja pri pouku v srednjih šolah : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kopinič], 2021. 81 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 67048451]
424. MEDVEŠEK, Špela. Kognitivni vidiki modeliranja glasbenih lastnosti z eksplicitnimi globokimi arhitekturami : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Medvešek], 2019. 77 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5973. [COBISS.SI-ID 12598601]
425. MARKOČIČ, Jan. Razvoj in evalvacija sistema za avtomatsko klasifikacijo čustev iz obraznih izrazov : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Markočič], 2019. 45 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6122/. [COBISS.SI-ID 12729929]
426. KOREN, Katka. Izbrani indikatorji duševnega zdravja pri bolnikih s kronično bolečino : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Koren], 2018. 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 66992226]

Reviewer

427. Frontiers in psychology. PODLESEK, Anja (reviewer 2020). Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2010-. ISSN 1664-1078. https://www.frontiersin.org/journals/psychology#articles. [COBISS.SI-ID 519967513]
428. ANTOLOVIĆ, Sandra, BOŠTJANČIČ, Eva (editor), ŽAGAR RUPAR, Marjeta (editor). Ranljive skupine na trgu dela : psihološki pogled na izzive in priložnosti. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 381 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-237-953-7. [COBISS.SI-ID 291593472]
429. Psychological reports. PODLESEK, Anja (reviewer 2015). Missoula: Psychological reports. ISSN 0033-2941. [COBISS.SI-ID 837653]
430. KOZINA, Ana, BOBEN, Dušica (author of introduction, etc., editor). Lestvica agresivnosti za učence in dijake (AG-UD) : priročnik. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2014. 67 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6068-86-4. [COBISS.SI-ID 273923840]
431. KOZINA, Ana, BOBEN, Dušica (author of introduction, etc., editor). Lestvica anksioznosti za učence in dijake (AN-UD) : priročnik. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2014. 71 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6068-85-7. [COBISS.SI-ID 273924352]
432. Perceptual and motor skills. PODLESEK, Anja (reviewer 2014). Missoula, Mont.: [S. n.], 1955-. ISSN 0031-5125. https://www.researchgate.net/journal/0031-5125_Perceptual_and_Motor_Skills/2, http://journals.sagepub.com/loi/pmsb. [COBISS.SI-ID 5641223]
433. PETZ, Boris, KOLESARIĆ, Vladimir, IVANEC, Dragutin. Petzova statistika : osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap, cop. 2012. XVI, 680 str., ilustr. Udžbenici sveučilišta u Zagrebu. ISBN 978-9-53-191759-9. [COBISS.SI-ID 1536091332]
434. Psihološka obzorja. PODLESEK, Anja (reviewer 2009-2011). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-2012. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/. [COBISS.SI-ID 3084808]
435. PODLESEK, Anja (editor, reviewer), KOMIDAR, Luka (editor, reviewer). Abstracts. Ljubljana: [Društvo psihologov Slovenije], 2008. 100 str. Psihološka obzorja, Vol. 17, Supplement, 2008. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 37625442]

Discussant

436. Psihološka metodologija, ocenjevanje, testiranje. In: PODLESEK, Anja (ed.). "Psihologija, identiteta, Evropa" : povzetki prispevkov. 4. kongres psihologov Slovenije, Radenci, 24.-26. oktober 2002. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2002. Str. 75. ISBN 961-6066-01-3. [COBISS.SI-ID 19772258]


UNCLASSIFIED

437. PODLESEK, Anja (author, editor), KOCBEK, Katarina (editor). Smernice za izvajanje supervizirane prakse psihologov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-237-868-4. [COBISS.SI-ID 287119360]
438. PODLESEK, Anja, BUCIK, Valentin. Prof. dr. Klas M. Brenk, 70-letnik. Delo. [Tiskana izd.]. 29. avg. 2013, leto 55, št. 199, str. 15, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 270047744]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Typology, year - descending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 7. 2022
Links between COBIB.SI and WoS records and number of citations updated on (daily): 19. 7. 2022
Links between COBIB.SI and Scopus records and number of citations updated on (daily): 19. 7. 2022
JCR database updated on (yearly): 17. 12. 2021
SNIP database updated on (yearly): 10. 9. 2021