COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSAnja ErbežnikOsebna bibliografija za obdobje 2011-2020

2011

1. ERBEŽNIK, Anja, HUDNIK KOROŠEC, Liam. Ali je kokosova mast res čudežna maščoba? : kemija : [raziskovalna naloga]. Ljubljana, 2011. 54 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8951347]


2013

2. ERBEŽNIK, Anja. Prebrani koščki časa. Ljubljana, 2013. 49 str. ISBN 978-961-6738-15-6. [COBISS.SI-ID 265777408]


2020

3. ERBEŽNIK, Anja. Vpliv androgene deprivacije pri merjascih na histokemične in morfometrične lastnosti skeletnomišičnih vlaken = Effect of androgen deprivation in boars on the histochemical and morphometric characteristics of skeletal muscle fibers. Ljubljana, 2020. XII, 54 str., ilustr., tab. [COBISS.SI-ID 36970499]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 24. 6. 2022