COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMateja PiršOsebna bibliografija za obdobje 2003-2022

2003

1. PIRŠ, Mateja, LEJKO-ZUPANC, Tatjana. Aktinomikoza = Actinomycosis. Medicinski razgledi : [medicinski pregledni, strokovni in raziskovalni članki]. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 42, št. 4, str. 361-368. ISSN 0025-8121. http://www.medrazgl.si/e107_files/public/datoteke/mr03_4_04.pdf. [COBISS.SI-ID 17660633]


2004

2. PIRŠ, Mateja, LEJKO-ZUPANC, Tatjana, RAKAR, Stelio. Prikaz primera pelvične aktinomikoze v povezavi z materničnim vložkom = A case of pelvic actinomycosis associated with an intrauterine device. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. februar 2004, letn. 73, št. 2, str. 63-67. ISSN 1318-0347. [COBISS.SI-ID 17560793]


2005

3. PIRŠ, Mateja, TOMAŽIČ, Janez, POLJAK, Mario, BABIČ, Dunja. Akutni retrovirusni sindrom pri slovenskih bolnikih, okuženih z virusom HIV = Acute retroviral syndrome in Slovenian patients infected with HIV. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. Junij 2005, letn. 74, št. 6, str. 365-370. ISSN 1318-0347. [COBISS.SI-ID 19576025]
4. KOKLIČ, Tilen, PIRŠ, Mateja, ZEISIG, Reiner, ŠENTJURC, Marjeta. Cell density influences membrane lipid fluidity and lateral domain structure of tumor cell membranes. V: ABRAMOVIĆ, Zrinka (ur.), DOGŠA, Iztok (ur.). Knjiga povzetkov s programom = Book of abstracts with programme. Regionalno srečanje biofizikov 2005, Zreče, Slovenija, 16.-20. marec 2005 = Regional Biophysics Meeting 2005, Zreče, Slovenia, March 16-20, 2005. Ljubljana, 2005. Str. 42. ISBN 961-90942-1-2. [COBISS.SI-ID 19157465]
5. LAINŠČAK, Mitja, LEJKO-ZUPANC, Tatjana, ŠTRUMBELJ, Iztok, GASPARAC, Ivan, MÜLLER-PREMRU, Manica, PIRŠ, Mateja. Infective endocarditis due to Abiotrophia defectiva : a report of two cases. The Journal of heart valve disease. 2005, letn. 14, str. 33-36. ISSN 0966-8519. [COBISS.SI-ID 19046873]
6. KOKLIČ, Tilen, PIRŠ, Mateja, ZEISIG, Reiner, ABRAMOVIĆ, Zrinka, ŠENTJURC, Marjeta. Membrane switch hypothesis. 1., Cell density influences lateral domain structure of tumor cell membranes. Journal of chemical information and modeling. [Print ed.]. 2005, vol. 45, str. 1701-1707. ISSN 1549-9596. [COBISS.SI-ID 19565095]


2006

7. PIRŠ, Mateja, POLJAK, Mario, SEME, Katja, BABIČ, Dunja, TOMAŽIČ, Janez. Clinical features and virologic characteristics of primary and early HIV-1 infection in Slovenian patients. Collegium antropologicum. 2006, letn. 30, suppl. 2, str. 47-52. ISSN 0350-6134. [COBISS.SI-ID 23048153]
8. PIRŠ, Mateja, PARO PANJAN, Darja, MATIČIČ, Mojca. Okužbe z virusom herpes simpleks pri nosečnicah in novorojenčkih = Herpes simplex infection during pregnancy and neonatal period. V: GOLLE, Andrej (ur.), PETROVEC, Miroslav (ur.). Okužbe v nosečnosti in obporodnem obdobju : [zbornik predavanj], Ljubljana, november 2006. Ljubljana, cop. 2006. Letn. 45, suppl. 3, str. 97-108. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 45, 3. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 22597337]


2007

9. TOMAŽIČ, Janez, PIRŠ, Mateja, MATOS, Tadeja, FERLUGA, Dušan, LINDIČ, Jelka. Multiple infections after commercial renal transplantation in India. Nephrology, dialysis, transplantation. 2007, letn. 22, št. 3, str. 972-973. ISSN 0931-0509. [COBISS.SI-ID 22119129]
10. ŠVENT-KUČINA, Nataša, GUBINA, Marija, MÜLLER-PREMRU, Manica, PIRŠ, Mateja, SMRKE, Dragica, ANDLOVIC, Alenka, JEVERICA, Samo. Najpogostejši bakterijski povzročitelji okužb ran, mehkih tkiv in kože iz Kliničnega centra v Ljubljani v letu 2006 = Common bacteria causing wound, soft tissue and skin infections. V: SMRKE, Dragica (ur.). [Zbornik predavanj]. II. konferenca o ranah z mednarodno udeležbo, Portorož, 31. maj do 2. junij 2007. Ljubljana, 2007. Str. 29-40. ISBN 978-961-91446-9-5. [COBISS.SI-ID 22968025]
11. ŠVENT-KUČINA, Nataša, GUBINA, Marija, SMRKE, Dragica, JEVERICA, Samo, PIRŠ, Mateja, ANDLOVIC, Alenka. Občutljivost povzročiteljev okužbe kože in mehkih tkiv na antibiotike = Antimicrobial susceptibility of opmmonly isolated bacteria causing soft tissue infections. V: BEOVIĆ, Bojana (ur.), STRLE, Franc (ur.), ČIŽMAN, Milan (ur.). Zbornik predavanj : [okužbe, ki potrebujejo kirurško zdravljenje]. Ljubljana, 2007. Str. 63-80. ISBN 978-961-6456-27-2. [COBISS.SI-ID 23078617]
12. ANDLOVIC, Alenka, PIRŠ, Mateja. Občutljivost za antibiotike pri salmonelah, šigelah, jersinijah in kampilobaktrih = Antimicrobial susceptibility of Salmonella, Shigella, Yersinia and Campylobacter. V: BEOVIĆ, Bojana (ur.), STRLE, Franc (ur.), ČIŽMAN, Milan (ur.). Zbornik predavanj : [okužbe, ki potrebujejo kirurško zdravljenje]. Ljubljana, 2007. Str. 93-104. ISBN 978-961-6456-27-2. [COBISS.SI-ID 23112153]
13. STOPPARD, Miriam. Zdravstveni vodnik za vso družino. Ljubljana, 2007. 592 str., ilustr. ISBN 978-86-11-17749-6. [COBISS.SI-ID 230877696]


2008

14. PIRŠ, Mateja, POLJAK, Mario, SEME, Katja, MATIČIČ, Mojca. Under-reporting of occupational blood and infectious fluid exposure in a teaching hospital. Clinical microbiology and infection : the official publication of the European society of clinical microbiology and infectious dieseases. 2008, vol. 14, suppl. 7, str. s300-s301. ISSN 1198-743X. [COBISS.SI-ID 27636953]
15. Vitamini, minerali in druga prehranska dopolnila. 1. izd. Ljubljana, 2008. 415 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0434-6. [COBISS.SI-ID 237673984]


2009

16. MATOS, Boštjan, MÜLLER-PREMRU, Manica, PIRŠ, Mateja. Bakterijski meningitis v zvezi s poškodbami in operativnimi posegi = Bacterial meningitis related to head trauma and surgical procedures. V: AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana (ur.), et al. Okužbe osrednjega živčevja : [zbornik predavanj]. Ljubljana, 2009. Str. 39-44. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 48, 5. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 26600409]
17. MÜLLER-PREMRU, Manica, PIRŠ, Mateja. Gnojni meningitis - povzročitelji in diagnostika = Acute bacterial meningitis - etiology and diagnostics. V: AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana (ur.), et al. Okužbe osrednjega živčevja : [zbornik predavanj]. Ljubljana, 2009. Str. 7-16. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 48, 5. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 26599385]
18. ŠVENT-KUČINA, Nataša, PIRŠ, Mateja, MÜLLER-PREMRU, Manica, ŠPIK, Vesna, KOFOL, Romina, SEME, Katja. One-year experience with modified BD GeneOhm MRSA assay for detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus from pooled nasal, skin, and throat samples. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease. [Print ed.]. 2009, letn. 63, št. 2, str. 132-139. ISSN 0732-8893. DOI: 10.1016/j.diagmicrobio.2008.10.005. [COBISS.SI-ID 25779673]


2010

19. AMBROŽIČ, Jerneja, ŽGUR-BERTOK, Darja, LORENČIČ ROBNIK, Slavica, GOLLE, Andrej, PIRŠ, Mateja, MÜLLER-PREMRU, Manica, KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika, SEME, Katja. First detection of VIM-1 producing Pseudomonas aeruginosa isolate in Slovenia. V: ECCMID : abstracts on CD ROM. 20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Vienna, Austria, 10-13 April 2010. [S. l.], 2010. Str. s643-s644 [r2156]. Clinical Microbiology and Infection (CMI), Vol. 16, Suppl. no. 2. ISSN 1470-9465. http://www.blackwellpublishing.com/eccmid20/PDFs/eccmid20_abstracts_accepted_for_publication_only.pdf. [COBISS.SI-ID 27919833]
20. STRUELENS, Marc, MONNET, Dominique L., MAGLORAKOS, A P, KOLMAN, Jana, PIRŠ, Mateja, et al. New Delhi metallo-beta-lactamase 1-producing Enterobacteriaceae : emergence and response in Evrope. Eurosurveillance : European communicable disease quartely. Nov. 2010, vol. 15, no. 46, str. 1-8, graf. prikazi. ISSN 1025-496X. http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19716. [COBISS.SI-ID 2405605]
21. PIRŠ, Mateja, MATIČIČ, Mojca, TOMAŽIČ, Janez, POLJAK, Mario. Personalizirana medicina v virologiji. V: 1. Likarjev simpozij Novosti v medicinski virologiji, zbornik izročkov, 11. junij 2010. Ljubljana, 2010. Str. 67-73. [COBISS.SI-ID 28639449]
22. CERAR KIŠEK, Tjaša, ŠPIK, Vesna, FURLAN, Marja, RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva (avtor, urednik, ilustrator), STEYER, Andrej, STRAŠEK, Katja (avtor, ilustrator), ŠOBA, Barbara. Praktikum iz mikrobiologije za študente farmacije, univerzitetni program. Ljubljana, 2010. 147 str., ilustr. ISBN 978-961-267-021-4. [COBISS.SI-ID 249998080]


2011

23. PIRŠ, Mateja, ANDLOVIC, Alenka, CERAR KIŠEK, Tjaša, ŽOHAR ČRETNIK, Tjaša, KOBOLA, Leonida, KOLMAN, Jana, FRELIH, Tatjana, PREŠERN-ŠTRUKELJ, Metka, RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva, SEME, Katja, et al. A case of OXA-48 carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae in a patient transferred to Slovenia from Libya, November 2011. Eurosurveillance : European communicable disease quartely. Dec. 2011, vol. 16, no. 50, str. 1-2. ISSN 1025-496X. http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V16N50/art20042.pdf. [COBISS.SI-ID 2604517]
24. MÜLLER-PREMRU, Manica, PIRŠ, Mateja, NADRAH, Kristina, LEJKO-ZUPANC, Tatjana, BEOVIĆ, Bojana, LORENČIČ ROBNIK, Slavica, ZDOLŠEK, Barbara, HARLANDER, Tatjana, DERMOTA, Urška, KAVČIČ, Martina, ŠTRUMBELJ, Iztok, TOMIČ, Viktorija, FIŠER, Jerneja, PILTAVER-VAJDEC, Irena. Občutljivost bakterije Staphylococcus aureus za antibiotike v Sloveniji, pristop k zdravljenju in obvladovanju = Antibiotic susceptibility of staphylococcus aureus in Slovenia and treatment strategies. V: BEOVIĆ, Bojana (ur.), STRLE, Franc (ur.), TOMAŽIČ, Janez (ur.). Problemi protimikrobne odpornosti v Sloveniji: ali znamo odgovoriti? ; Nalezljive izpuščajne bolezni. Ljubljana, 2011. Str. 87-99. ISBN 978-961-6456-60-9. [COBISS.SI-ID 28365529]
25. MÜLLER-PREMRU, Manica, PIRŠ, Mateja, LUKIČ, Milica, MUZLOVIČ, Igor, LORENČIČ ROBNIK, Slavica, ZDOLŠEK, Barbara, HARLANDER, Tatjana, RIBIČ, Helena, KAVČIČ, Martina, ŠTRUMBELJ, Iztok, TOMIČ, Viktorija, PILTAVER-VAJDEC, Irena. Občutljivost nefermentativnih gramnegativnih bacilov v bolnišnicah v Sloveniji - pristop k zdravljenju in obvladovanju = Susceptibility of nonfermentative gram-negative bacilli in Slovenian hospitals-treatment and prevention. V: BEOVIĆ, Bojana (ur.), STRLE, Franc (ur.), TOMAŽIČ, Janez (ur.). Problemi protimikrobne odpornosti v Sloveniji: ali znamo odgovoriti? ; Nalezljive izpuščajne bolezni. Ljubljana, 2011. Str. 54-63. ISBN 978-961-6456-60-9. [COBISS.SI-ID 28362201]
26. ŠVENT-KUČINA, Nataša, SMRKE, Dragica, SEME, Katja, KOFOL, Romina, PIRŠ, Mateja. Opredelitev odpornosti proti metilcilinu in dveh virulentnih dejavnikov pri izolatih Staphylococcus aureus, osamljenih pri bolnikih z okužbo mehkih tkiv in kože = Characteristisation of methyicillin resistance and two virulence factors in Staphylococcus aureus isolated from patients with skin and soft tissue infection - a prospective study. V: SMRKE, Dragica (ur.), NIKOLIČ, Janja (ur.). Napredno zdravljenje kronične rane in okužbe tkiv : [zbornik predavanj]. 6. simpozij o ranah z mednarodno udeležbo, Portorož, 12. do 13. maj 2011. Ljubljana, 2011. Str. 29-39. ISBN 978-961-6707-07-7. [COBISS.SI-ID 28325081]
27. KOTNIK, Vladimir, MATOS, Tadeja, KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika, PETROVEC, Miroslav, MÜLLER-PREMRU, Manica, SEME, Katja, RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva (avtor, ilustrator), LOGAR, Jernej, IHAN, Alojz, KEŠE, Darja, SIMČIČ, Saša, KOPITAR, Andreja Nataša, SKVARČ, Miha, ŠOBA, Barbara, AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana, POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja, GOLOB, Vesna, MAVER VODIČAR, Polona, JELEN, Mateja, JEVŠNIK, Monika, STOPINŠEK, Sanja, ANDLOVIC, Alenka, ŽOLNIR-DOVČ, Marija, ŠVENT-KUČINA, Nataša, JEVERICA, Samo, WRABER-HERZOG, Branka. Praktikum iz mikrobiologije in imunologije za študente medicine. Ljubljana, 2011. 360 str., ilustr. ISBN 978-961-91159-4-7. [COBISS.SI-ID 258504448]
28. PIRŠ, Mateja, ANDLOVIC, Alenka, CERAR KIŠEK, Tjaša, FURLAN, Tjaša, GUZEJ, Jernej, SEME, Katja. Prevalence of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae and carbapenem-resistantPseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii in routine ESBL surveillance samples. V: 21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 27th International Congress of Chemotherapy (ICC), Milan, Italy, 7-10 May 2011. [Milan, 2011]. Vol. 17, suppl. s4, str. s113-s114 [p571]. http://www.eccmid-icc2011.org/. [COBISS.SI-ID 28395737]
29. BEOVIĆ, Bojana, PIRŠ, Mateja, MÜLLER-PREMRU, Manica. Pristop k obvladovanju problema bakterij, ki izločajo ESBL, v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana = Approach to the problem of ESBL producing bacteria in University medical center Ljubljana. V: BEOVIĆ, Bojana (ur.), STRLE, Franc (ur.), TOMAŽIČ, Janez (ur.). Problemi protimikrobne odpornosti v Sloveniji: ali znamo odgovoriti? ; Nalezljive izpuščajne bolezni. Ljubljana, 2011. Str. 106-115, graf. prikazi. ISBN 978-961-6456-60-9. [COBISS.SI-ID 28385753]
30. PIRŠ, Mateja, CERAR KIŠEK, Tjaša, KOFOL, Romina, MÜLLER-PREMRU, Manica, KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika, AMBROŽIČ, Jerneja, SEME, Katja. Retrospective analysis of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii strainsin a tertiary hospital. V: 21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 27th International Congress of Chemotherapy (ICC), Milan, Italy, 7-10 May 2011. [Milan, 2011]. Vol. 17, suppl. s4, str. s380-s381 [p1365]. http://www.eccmid-icc2011.org/. [COBISS.SI-ID 28395993]


2012

31. PIRŠ, Mateja, CERAR KIŠEK, Tjaša, RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva, KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika, ANDLOVIC, Alenka, LEJKO-ZUPANC, Tatjana, MRVIČ, Tatjana, SEME, Katja. Comparison of MALDI-TOF mass spectra analysis and Xbal-restriction of genomic DNA (PFGE) in evaluation of nosocomial transmission and outbreaks of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae. V: Abstracts of the 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, London, United Kingdom, 31 March-3 April 2012. [London, 2012]. Vol. 18, suppl. s3, str. 285. Clinical Microbiology and Infection, Supplement, 2012, s3. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/clm.2012.18.issue-s3/issuetoc, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-0691.2012.03802.x/pdf. [COBISS.SI-ID 29712345]
32. BONNIN, R., POIREL, L., NAAS, T., PIRŠ, Mateja, SEME, Katja, SCHRENZEL, Jacques, NORDMANN, P. Dissemination of New Delhi metallo-beta-lactamase-1-producing Acinetobacter baumannii in Europe. Clinical microbiology and infection : the official publication of the European society of clinical microbiology and infectious dieseases. Sep. 2012, vol. 18, iss. 9, str. e362-e365. ISSN 1198-743X. DOI: 10.1111/j.1469-0691.2012.03928.x. [COBISS.SI-ID 30059993]
33. BONNIN, R., POIREL, L., NAAS, T., PIRŠ, Mateja, SCHRENZEL, Jacques, NORDMANN, P. European dissemination of NDM-1-producing Acinetobacter baumannii. V: Abstracts of the 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, London, United Kingdom, 31 March-3 April 2012. [London, 2012]. Vol. 18, suppl. s3, str. 474. Clinical Microbiology and Infection, Supplement, 2012, s3. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/clm.2012.18.issue-s3/issuetoc, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-0691.2012.03802.x/pdf. [COBISS.SI-ID 29712601]
34. LEJKO-ZUPANC, Tatjana, PIRŠ, Mateja, ANDLOVIC, Alenka, KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika, SEME, Katja, MÜLLER-PREMRU, Manica, LOGAR, Mateja, MRVIČ, Tatjana, CERAR KIŠEK, Tjaša. Limitless success in reducing the spread of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii in a tertiary hospital. V: Abstract supplement. 8th International Healthcare Infection Society (HIS) Conference and Federation of Infection Societies (FIS) Annual Conference, 19-21 November 2012, Liverpool. Liverpool, 2012. 1 str. [COBISS.SI-ID 568748]
35. LEJKO-ZUPANC, Tatjana, BEOVIĆ, Bojana, ŽNIDARŠIČ, Benica, MÜLLER-PREMRU, Manica, PIRŠ, Mateja. Low contribution of ESBL-producing Enterovacteriaceae from long-term care facilities' residents in a tertiary medical centre. V: Abstracts of the 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, London, United Kingdom, 31 March-3 April 2012. [London, 2012]. Vol. 18, suppl. s3, str. 286-286. Clinical Microbiology and Infection, Supplement, 2012, s3. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/clm.2012.18.issue-s3/issuetoc, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-0691.2012.03802.x/pdf. [COBISS.SI-ID 29713113]
36. BEOVIĆ, Bojana, PIRŠ, Mateja, MÜLLER-PREMRU, Manica. Novosti na področju protimikrobnega zdravljenja: stara zdravila za bakterije znovimi mehanizmi odpornosti = Update on antimicrobial treatment: old drugs for bacteria with new resistance mechanisms. V: BEOVIĆ, Bojana (ur.), STRLE, Franc (ur.), TOMAŽIČ, Janez (ur.). Novosti v infektologiji. Preprečevanje okužb: imunoprofilaksa in kemoprofilaksa. Ljubljana, 2012. Str. 9-19. ISBN 978-961-6456-70-8. [COBISS.SI-ID 29710809]
37. KOLMAN, Jana, MÜLLER-PREMRU, Manica, KOROŠEC, Aleš, FIŠER, Jerneja, HARLANDER, Tatjana, KAVČIČ, Martina, LORENČIČ ROBNIK, Slavica, PARAGI, Metka, PILTAVER-VAJDEC, Irena, PIRŠ, Mateja, RIBIČ, Helena, SARJANOVIĆ, Ljudmila, ŠTRUMBELJ, Iztok, TOMIČ, Viktorija, ŽOHAR ČRETNIK, Tjaša. Novosti o odpornosti proti antibiotikom v letu 2011 po podatkih mreže EARS-NetSlovenija = News of resistance to antibiotic in 2011 from EARS-Net Slovenia data network. Enboz. okt. 2012, letn. 2, št. 9, str. 4-10. ISSN 2232-3139. http://www.ivz.si/enboz?pi=5&_5_Filename=attName.png&_5_MediaId=6152&_5_AutoResize=false&pl=223-5.3. [COBISS.SI-ID 2816485]
38. PIRŠ, Mateja, SEME, Katja. Pojav večkratno odpornih bakterij, zaradi pretirane uporabe antibiotikov - medicinski vidiki. V: TREBOVC, Urša (ur.). Zbornik 9. strokovnega srečanja veterinarske zbornice : Laško, maj 2012. 9. strokovno srečanje Veterinarske zbornice. Ljubljana, 2012. Str. 5-9. [COBISS.SI-ID 31392985]
39. ŠTRUMBELJ, Iztok, BERCE, Ingrid, ŽOHAR ČRETNIK, Tjaša, HARLANDER, Tatjana, JEVERICA, Samo, KAVČIČ, Martina, KOLMAN, Jana, LORENČIČ ROBNIK, Slavica, MÜLLER-PREMRU, Manica, PARAGI, Metka, PILTAVER-VAJDEC, Irena, PIRŠ, Mateja, RIBIČ, Helena, SEME, Katja, TOMIČ, Viktorija, ZDOLŠEK, Barbara, ŽOLNIR-DOVČ, Marija. Pregled občutljivosti bakterij za antibiotike - Slovenija 2011. 1. izd. Ljubljana, 2012. ISBN 978-961-269-742-6. http://www.imi.si/strokovna-zdruzenja/skuopz/skuopz/files/bakterijska-obcutljivost-v-sloveniji-2011.pdf. [COBISS.SI-ID 262356480]
40. LEJKO-ZUPANC, Tatjana, PIRŠ, Mateja, CERAR KIŠEK, Tjaša, MÜLLER-PREMRU, Manica, SEME, Katja, ANDLOVIC, Alenka, KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika, ŠVENT-KUČINA, Nataša, KODRE, Meta, STOJOSKA SURBANOVSKA, Tanja, LOGAR, Mateja, MRVIČ, Tatjana. Usefulness of surveillance cultures and molecular characterization in outbreak of carbapenem-resistant Acinetobacter baumanbii in tertiary hospital. V: Abstract supplement. 8th International Healthcare Infection Society (HIS) Conference and Federation of Infection Societies (FIS) Annual Conference, 19-21 November 2012, Liverpool. Liverpool, 2012. 1 str. [COBISS.SI-ID 568492]


2013

41. GLASNER, C, ALBIGER, B, BUIST, G, TAMBIĆ ANDRASEVIĆ, Arjana, CANTON, R., CARMELI, Y, FRIEDRICH, A. W., GISKE, C G, GLUPCZYNSKI, Y, GNIADKOWSKI, Marek, et al., et al., European Survey on Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE) working group. Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Europe : a survey among national experts from 39 countries, February 2013. Eurosurveillance. [Online ed.]. Jul. 2013, vol. 18, iss. 28. ISSN 1560-7917. http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20525. [COBISS.SI-ID 31160793]
42. Družinski medicinski priročnik. 1. izd. Ljubljana, 2013. 648 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2756-7. [COBISS.SI-ID 268248064]
43. PIRŠ, Mateja, CERAR KIŠEK, Tjaša, AMBROŽIČ, Avguštin Jerneja, KOLMAN, Jana, SEME, Katja, MÜLLER-PREMRU, Manica, ŠTRUMBELJ, Iztok, KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika, ZDOLŠEK, Barbara, ROJNIK, Andrej, FIŠER, Jerneja, LEJKO-ZUPANC, Tatjana. Enterobakterije, ki izločajo karbapenemaze = Carbapenemase-producting enterobacteriaceae. V: PETROVEC, Miroslav (ur.). Okužbe, povezane z zdravstvom : [zbornik srečanja]. Ljubljana, 2013. Letn. 52, supl. 6, str. 119-127. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 52, 6. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 31026649]
44. TRIGLAV, Tina K., PIRŠ, Mateja, TOMAŽIČ, Janez, REMEC-ZAFRED, Tatjana, HARLANDER, Tatjana, VOVKO, Petra, KOFOL, Romina, ŽNIDARŠIČ, Benica, AL NAWAS, Marija, ŠTRAUS, Tanja, JAKLIČ, Ingrid, LOGAR, Mateja, LEJKO-ZUPANC, Tatjana. Izbruha proti vankomicinu odpornega Enterococcus faecium v letu 2012 = Two outbreaks of vancomycin-resistant Enterococcus faecium in 2012. V: PETROVEC, Miroslav (ur.). Okužbe, povezane z zdravstvom : [zbornik srečanja]. Ljubljana, 2013. Letn. 52, supl. 6, str. 223-232, graf. prikazi. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 52, 6. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 273426432]
45. PIRŠ, Mateja, CERAR KIŠEK, Tjaša, LOGAR, Mateja, MRVIČ, Tatjana, SEME, Katja, MÜLLER-PREMRU, Manica, KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika, ŠVENT-KUČINA, Nataša, ŠTRAVS, Tanja, AL NAWAS, Majda, ŠTRUMBELJ, Iztok, RIBIČ, Helena, HARLANDER, Tatjana, ZDOLŠEK, Barbara, LORENČIČ ROBNIK, Slavica, TOMIČ, Viktorija, KAVČIČ, Martina, MIRKOVIĆ, Tomislav, LEJKO-ZUPANC, Tatjana. Karbapenemaze pri Acinetobacter baumannii - izbruh v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in prenosi v duge bolnišnice = Carbapenemases in Acinetobacter baumannii - outbreak in University Medical Centre Ljubljana and transfer to other hospitals. V: PETROVEC, Miroslav (ur.). Okužbe, povezane z zdravstvom : [zbornik srečanja]. Ljubljana, 2013. Letn. 52, supl. 6, str. 149-159, ilustr. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 52, 6. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 30988761]
46. ŠTRUMBELJ, Iztok, MÜLLER-PREMRU, Manica, PIRŠ, Mateja, SEME, Katja. Odpornost izbranih po Gramu negativnih bakterij - na pragu poantibiotične dobe = Resistance of selected Gram-negative bacteria - approaching the postantibiotic era. V: PETROVEC, Miroslav (ur.). Okužbe, povezane z zdravstvom : [zbornik srečanja]. Ljubljana, 2013. Letn. 52, supl. 6, str. 99-108. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 52, 6. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 31026137]
47. ŠTRUMBELJ, Iztok, KOLMAN, Jana, LORENČIČ ROBNIK, Slavica, MÜLLER-PREMRU, Manica, PIRŠ, Mateja, SEME, Katja. Odpornost izbranih po Gramu pozitivnih bakterij - stari in novi izzivi = Resistance of selected Gram-positive bacteria - old and new challenges. V: PETROVEC, Miroslav (ur.). Okužbe, povezane z zdravstvom : [zbornik srečanja]. Ljubljana, 2013. Letn. 52, supl. 6, str. 213-221. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 52, 6. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 31028441]
48. KOLMAN, Jana, MÜLLER-PREMRU, Manica, KOROŠEC, Aleš, EARS-Net Slovenija. Odpornost proti antibiotikom v letu 2012 po podatkih mreže EARS-Net Slovenija = Antibiotic resistance in 2012 - data from EARS-Net Slovenia Network. Enboz. okt.-nov. 2013, letn. 3, št. 9, str. 4-12. ISSN 2232-3139. http://www.ivz.si/enboz?pi=5&_5_Filename=attName.png&_5_MediaId=7401&_5_AutoResize=false&pl=223-5.3. [COBISS.SI-ID 3018981]
49. ŠVENT-KUČINA, Nataša, LAH, Liza Lea, KOFOL, Romina, PIRŠ, Mateja, MRVIČ, Tatjana, SEME, Katja. Opredelitev izolatov proti meticilinu odpornega Staphylococcus aureus (MRSA) iz Osrednjeslovenske regije - ali prihaja do vnosa MRSA iz domačega okolja (CA MRSA) v bolnišnico? = Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in central Slovenian region - have community acquired bacteria clones spread into hospitals?. V: PETROVEC, Miroslav (ur.). Okužbe, povezane z zdravstvom : [zbornik srečanja]. Ljubljana, 2013. Letn. 52, supl. 6, str. 241-250, tabele. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 52, 6. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 31028697]
50. VIDMAR VOVKO, Darja, PIRŠ, Mateja, CERAR KIŠEK, Tjaša, MÜLLER-PREMRU, Manica, SEME, Katja, KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika, JEREB, Matjaž, ŠKERGET, Matevž, PŠENIČNIK, Marija, PROSEN, Milena, LEJKO-ZUPANC, Tatjana. Pojav in vrste karbapenemaz pri bakteriji Pseudomonas aeruginosa v Osrednjeslovenski regiji = Emergence and types of Pseudomonas aeruginosa Carbapenemases in the central Slovenian region. V: PETROVEC, Miroslav (ur.). Okužbe, povezane z zdravstvom : [zbornik srečanja]. Ljubljana, 2013. Letn. 52, supl. 6, str. 139-148, tabele, graf. prikazi. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 52, 6. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 31026905]
51. PIRŠ, Mateja, LEJKO-ZUPANC, Tatjana, BEOVIĆ, Bojana, ŽNIDARŠIČ, Benica, MÜLLER-PREMRU, Manica. Pomen premeščanja bolnikov iz bolnišnic v drugih državah in hospitalizaciaj tujcev za vnos večkratno odpornih bakterij v UKC Ljubljana = Importance of patients transfer from abroad and hospitalization of foreign citizens for importation of multi-drug resistant bacteria to UMC Ljubljana. V: BEOVIĆ, Bojana (ur.), STRLE, Franc (ur.), TOMAŽIČ, Janez (ur.). Novosti v infektologiji. Neželeni učinki protimikrobnih zdravil : [zbornik predavanj]. Ljubljana, 2013. Str. 35-43. ISBN 978-961-6456-80-7. [COBISS.SI-ID 735660]
52. BEOVIĆ, Bojana, PIRŠ, Mateja, KREFT, Samo, MÜLLER-PREMRU, Manica. Poskus obvladovanja Klebsiella pneumoniae - ESBL v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana = An attempt to control Klebsiella pneumoniae - EBSL producting bacteria in University Medical Centre Ljubljana. V: PETROVEC, Miroslav (ur.). Okužbe, povezane z zdravstvom : [zbornik srečanja]. Ljubljana, 2013. Letn. 52, supl. 6, str. 109-117, graf. prikazi. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 52, 6. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 31026393]
53. ŠTRUMBELJ, Iztok, BERCE, Ingrid, ŽOHAR ČRETNIK, Tjaša, HARLANDER, Tatjana, JEVERICA, Samo, KAVČIČ, Martina, KOLMAN, Jana, LORENČIČ ROBNIK, Slavica, MÜLLER-PREMRU, Manica, PARAGI, Metka, PILTAVER-VAJDEC, Irena, PIRŠ, Mateja, RIBIČ, Helena, SEME, Katja, TOMIČ, Viktorija, ZDOLŠEK, Barbara, ŽOLNIR-DOVČ, Marija. Pregled občutljivosti bakterij za antibiotike - Slovenija 2012. 1. izd. Ljubljana, 2013. 34 str. ISBN 978-961-281-063-4. http://www.imi.si/strokovna-zdruzenja/skuopz/dokumenti/novo_bakterijska-obcutljivost-v-sloveniji-2012_final.pdf. [COBISS.SI-ID 267720704]
54. VIDMAR VOVKO, Darja, PIRŠ, Mateja, CERAR KIŠEK, Tjaša, SEME, Katja, ANDLOVIC, Alenka, KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika, ŠVENT-KUČINA, Nataša, JEREB, Matjaž, LEJKO-ZUPANC, Tatjana. Spread of extremely-drug-resistant Pseudomonas aeruginosa in an intensive care unit in a tertiary hospital. V: [Abstracts of the] 23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Berlin, Germany, 27-30 April 2013. [Berlin, 2013]. [p1336]. https://www.escmid.org/escmid_library/online_lecture_library/material/?mid=6994. [COBISS.SI-ID 31393497]
55. MAVER VODIČAR, Polona, PIRŠ, Mateja, KOFOL, Romina, LEJKO-ZUPANC, Tatjana, MÜLLER-PREMRU, Manica, SEME, Katja, ŠVENT-KUČINA, Nataša. Staphylococcus aureus z zmanjšano občutljivostjo za glikopeptidne antibiotike v osrednjeslovenski regiji v obdobju 2005-2012 = Staphylococcus aureus with reduced susceptibility to glycopeptides in the central Slovenian region between 2005 and 2012. V: PETROVEC, Miroslav (ur.). Okužbe, povezane z zdravstvom : [zbornik srečanja]. Ljubljana, 2013. Letn. 52, supl. 6, str. 251-258, tabele, graf. prikazi. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 52, 6. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 31028953]
56. PIRŠ, Mateja, LEJKO-ZUPANC, Tatjana. Širjenje večkratno odpornih bakterij - pomen za popotnika in Slovenijo = Spread of multi-drug resistant bacteria - importance for the traveller and for Slovenia. V: PIKELJ, Franjo (ur.). Potovalna medicina 5 : zbornik prispevkov. Ljubljana, okt. 2013. Letn. 52, supl. 5, str. 3-14. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 52, suppl. 5. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 30932185]
57. ŠTRUMBELJ, Iztok, GOLLE, Andrej, PETROVEC, Miroslav, PIRŠ, Mateja, POLJAK, Mario, SEME, Katja. Uvajanje testiranja občutljivosti za protimikrobna zdravila po smernicah EUCAST v Sloveniji : novost za klinične zdravnike in mikrobiologe. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. jun. 2013, leto 22, št. 6, str. 62-63. ISSN 1318-0193. http://issuu.com/visart.studio/docs/isis2013-06-brezoglasov/62?e=1001894/2746156. [COBISS.SI-ID 30724313]
58. ŠVENT-KUČINA, Nataša, KOFOL, Romina, PIRŠ, Mateja, MRVIČ, Tatjana, GERM, Julija, TRIGLAV, Tina K., PLANINC STRUNJAŠ, Natalija, LAH, Liza Lea, VIDEČNIK, Jerneja, PEČAVAR, Blaž, SEME, Katja, MATOS, Tadeja. Vzorčenje bolnišničnega okolja in rok zdravstvenih delavcev = Assessment of nosocomial surface and air contamination and contamination of hands of healtcare workers. V: PETROVEC, Miroslav (ur.). Okužbe, povezane z zdravstvom : [zbornik srečanja]. Ljubljana, 2013. Letn. 52, supl. 6, str. 167-178, tabele. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 52, 6. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 31027161]


2014

59. PIRŠ, Mateja, CERAR KIŠEK, Tjaša, LOGAR, Mateja, MRVIČ, Tatjana, SEME, Katja, MÜLLER-PREMRU, Manica, KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika, ŠVENT-KUČINA, Nataša, LEJKO-ZUPANC, Tatjana. Carbapenem resistant Acinetobacter baumannii : an outbreak in an tertiary hospital in Central Slovenian Region. V: Zbornik na rezimea i programa = Book of abstracts and programme. 5th Congress of Macedonian Microbiologists with International Participation, Ohrid, R. Macedonia, from 28 to 31 of May 2014. Skopje, okt. 2014. God. 86, supl. 86, str. 57-58. Makedonski medicinski pregled, Supplement, God. 86, suppl. 86. ISSN 0025-1097. [COBISS.SI-ID 31392473]
60. PIRŠ, Mateja, JUG, Borut, ERŽEN, Barbara, ŠABOVIČ, Mišo, KARNER, Primož, POLJAK, Mario, TOMAŽIČ, Janez. Cardiovascular risk assessment in HIV-infected male patients : a comparison of Framingham, SCORE, PROCAM and DAD risk equations. Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica. [Tiskana izd.]. Sep. 2014, vol. 23, iss. 3, str. 43-47. ISSN 1318-4458. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/thejournalhub/10.15570/actaapa.2014.11/actaapa.2014.11.pdf. [COBISS.SI-ID 31603161]
61. PIRŠ, Mateja, ERŽEN, Barbara, ŠABOVIČ, Mišo, KARNER, Primož, VIDMAR, Ludvik, POLJAK, Mario, JUG, Borut, MIKAC, Mojca, TOMAŽIČ, Janez. Early atherosclerosis in HIV-infected patients below the age of 55 years : Slovenian national study = Frühe Atherosklerose bei HIV-infizierten Patienten unter 55 Jahren - slowenische Nationalstudie. Wiener Klinische Wochenschrift. May 2014, jg. 126, hft. 9/10, str. 263-269, tabeli, graf. prikaz. ISSN 0043-5325. DOI: 10.1007/s00508-014-0516-6. [COBISS.SI-ID 31392729]
62. GREGORČIČ, Sergeja, KORDIŠ, Peter, PIRŠ, Mateja, POLJAK, Mario, SEME, Katja, MATIČIČ, Mojca. Hepatitis B virus vacciantion and evaluation of management of occupational exposure to bloodborne viruses in a teaching hospital. V: BEOVIĆ, Bojana (ur.), PEČAVAR, Blaž (ur.). Abstract book. 5th Southeast European Conference on Chemotherapy and Infection [being] 5th SEEC Chemotherapy and Infection, Bled, Slovenia, 16-19 October 2014. Ljubljana, 2014. Str. 137-138. ISBN 978-961-6956-12-3. http://www.seec2014.si/wp-content/uploads/2014/11/Abstract-book_SEEC2014-WEB-CIP-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 5993132]
63. PIRŠ, Mateja, LEJKO-ZUPANC, Tatjana, BEOVIĆ, Bojana, ŽNIDARŠIČ, Milan, MÜLLER-PREMRU, Manica. Importance of introduction of multidrug-resistant organisms to UMC Ljubljana by repatriates and foreign citizens : a 7-year retrospective analysis. V: Final programme. [Barcelona, 2014]. [r450], tabela. https://www.escmid.org/escmid_library/online_lecture_library/material/?mid=15284. [COBISS.SI-ID 31395289]
64. PIRŠ, Mateja, KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika, ŠVENT-KUČINA, Nataša, ŽEN JURANČIČ, Marijana, ZUPANC, Urška. Importance of repatriates from foreign hospitals and hospitalisation of foreign citizens for importation of multidrug-resistant bacteria to rehabilitation centre : a 5-year analysis. V: Final programme. [Barcelona, 2014]. [r451], tabela. https://www.escmid.org/escmid_library/online_lecture_library/material/?mid=15285. [COBISS.SI-ID 31395033]
65. PIRŠ, Mateja, KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika, ŠVENT-KUČINA, Nataša, ŽEN JURANČIČ, Marijana, ZUPANC, Urška. Importance of repatriates from foreign hospitals and hospitalisation of foreign citizens for importation of multidrug-resistant bacteria to rehabilitation centre : a 5-year analysis. V: Final programme. [Barcelona, 2014]. [r451], tabela. https://www.escmid.org/escmid_library/online_lecture_library/material/?mid=15285. [COBISS.SI-ID 31396569]
66. PIRŠ, Mateja. Pojavnost in dejavniki tveganja pospešenega razvoja ateroskleroze pri slovenskih bolnikih, okuženih s HIV : doktorska disertacija. Ljubljana, 2014. XIV, 89 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 273832448]
67. KOTNIK, Vladimir (avtor, urednik), PETROVEC, Miroslav (avtor, urednik), RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva (avtor, ilustrator). Praktikum iz mikrobiologije in imunologije za študente medicine. 2. izd. Ljubljana, 2014. 360 str., ilustr. ISBN 978-961-91159-6-1. [COBISS.SI-ID 275412736]
68. ŠTRUMBELJ, Iztok, BERCE, Ingrid, HARLANDER, Tatjana, JEVERICA, Samo, KAVČIČ, Martina, KOLMAN, Jana, LORENČIČ ROBNIK, Slavica, MÜLLER-PREMRU, Manica, PARAGI, Metka, PILTAVER-VAJDEC, Irena, PIRŠ, Mateja, RIBIČ, Helena, SEME, Katja, ŠTORMAN, Alenka, TOMIČ, Viktorija, ZDOLŠEK, Barbara, ŽOLNIR-DOVČ, Marija. Pregled občutljivosti bakterij za antibiotike - Slovenija 2013. 1. izd. Ljubljana, 2014. ISBN 978-961-281-691-9. http://www.imi.si/strokovna-zdruzenja/skuopz/dokumenti/skoupz_porocilo_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 277331200]
69. PIRŠ, Mateja, ŠVENT-KUČINA, Nataša, KOFOL, Romina, FURLAN, Marja, LADINEK, Saša, SEME, Katja. Prevalence of enterotoxin genes in Staphylococcus aureus isolated from stool samples in patients with diarrhoea. V: Final programme. [Barcelona, 2014]. [p0203], tabela. https://www.escmid.org/escmid_library/online_lecture_library/material/?mid=12389. [COBISS.SI-ID 31395545]
70. PIRŠ, Mateja, JUG, Borut, ERŽEN, Barbara, ŠABOVIČ, Mišo, KARNER, Primož, POLJAK, Mario, TOMAŽIČ, Janez. Relationship between markers of endothelial dysfunction and inflammation and subclinical atherosclerosis in HIV-infected male patients below 55 years of age. Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica. [Tiskana izd.]. Sep. 2014, vol. 23, iss. 3, str. 49-52, graf. prikazi. ISSN 1318-4458. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/thejournalhub/10.15570/actaapa.2014.12/actaapa.2014.12.pdf. [COBISS.SI-ID 31603417]
71. CANTON, R., GNIADKOWSKI, Marek, MOROSINI, M., PIRŠ, Mateja, ROSSOLINI, G., SUKHORUKOVA, M., TSAKRIS, Athanassios, VRIONI, G., WALSH, Michael T. Sensitivity and specificity of the mic test strips (MTS) mechanisms of detection against in-house methods for 644 multi-drug resistant (MDR) strains. V: Final programme. [Barcelona, 2014]. [p1009], tabela. https://www.escmid.org/escmid_library/online_lecture_library/material/?mid=13185. [COBISS.SI-ID 31396057]


2015

72. BIELICKI, Julia Anna, LUNDIN, Rebecca, SHARLAND, Mike, et al., ARPEC project. Antibiotic resistance prevalence in routine bloodstream isolates from children's hospitals varies substantially from adult surveillance data in Europe. The Pediatric infectious disease journal. 2015, vol. 34, no. 7, str. 734-741. ISSN 0891-3668. [COBISS.SI-ID 2754732]
73. PIRŠ, Mateja, GLASER, Andrej, LOGAR, Mateja. Azithromycin minimal inhibitory concentrations of nontyphoidal Salmonella and Shigella species isolated from stool samples in central Slovenian region : poster on 25th ECCMID - European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen, Denmark, 25-28 April, 2015. [COBISS.SI-ID 5563199]
74. BERCE, Ingrid, MILANIČ KORON, Tanja, PIRŠ, Mateja, KOFOL, Romina. Campylobacter concisus - porajajoči se patogen : primeri okužb pri otrocih na Goriškem = Campylobacter concisus - an emerging pathogen : cases of enteric infections in children from the Gorica region. V: PETROVEC, Miroslav (ur.). Okužbe prebavil : [zbornik predavanj]. Ljubljana, 2015. Letn. 54, suppl. 2, str. 203-212, tabele. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 54, 2. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 32320729]
75. ALBIGER, B, GLASNER, C, STRUELENS, Marc, GRUNDMANN, Hajo, MONNET, Dominique L., et al. Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Europe : assessment by national experts from 38 countries, May 2015. Eurosurveillance : European communicable disease quartely. Nov. 2015, vol. 20, iss. 45, str. 1-18. ISSN 1025-496X. http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V20N45/art21300.pdf, DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2015.20.45.30062. [COBISS.SI-ID 32533465]
76. RUPNIK, Maja, PIRŠ, Mateja, LEJKO-ZUPANC, Tatjana. Clostridium difficile - priporočila za laboratorijsko diagnostiko CDO : predavanje na 7. Baničevih dnevih na temo Okužbe prebavil, Dolenjske Toplice, 20. in 21. november 2015. [COBISS.SI-ID 512578104]
77. TOMAŽIČ, Janez, PIRŠ, Mateja, SKVARČ, Miha. Driska pri bolnikih z imunsko motnjo = Diarrhea in immunocompromised patients. V: PETROVEC, Miroslav (ur.). Okužbe prebavil : [zbornik predavanj]. Ljubljana, 2015. Letn. 54, suppl. 2, str. 155-166, ilustr. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 54, 2. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 32320217]
78. MATOS, Tadeja, CERAR KIŠEK, Tjaša, PRAPROTNIK, Marina, KRIVEC, Uroš, PIRŠ, Mateja. First recovery of Rasamsonia argillacea species complex isolated in adolescent patient with cystic fibrosis in Slovenia - case report and review of literature. Mycoses. Aug. 2015, vol. 58, iss. 8, str. 506-510, ilustr. ISSN 0933-7407. DOI: 10.1111/myc.12340. [COBISS.SI-ID 32039129]
79. KOFOL, R., PIRŠ, Mateja, ŠVENT-KUČINA, Nataša. Healthcare-associated infection epidemiology and control "Evaluation of standard cultivation versus pooled MRSA surveillance samples - one-year experience" : poster on 25th ECCMID - European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen, Denmark, 25-28 April, 2015. [COBISS.SI-ID 33160665]
80. ŠKAMPERLE, Mateja, CERAR KIŠEK, Tjaša, FURLAN, Marja, HRVAT, Petra, PIRŠ, Mateja, SEME, Katja. Increase of beta-lactam-resistant Haemophilus influenzae after changing from CLSI to EUCAST antibiotic susceptibility testing guidelines - characterization of beta-lactam resistance mechanisms. V: Final programme. [Basel, 2015]. https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/?q=Increase+of+beta-lactam-resistant+Haemophilus+influenzae+after+changing+from+CLSI+to+EUCAST+antibiotic+susceptibility+testing+guidelines+-+characterization+of+beta-lactam+resistance+mechanisms&id=2173&L=0&x=16&y=19. [COBISS.SI-ID 33630425]
81. STUPICA, Daša, ZVER, Samo, PIRŠ, Mateja, MÜLLER-PREMRU, Manica, KERIN-POVŠIČ, Milena, ČURIĆ, Katarina. Nadzorovana raba antibiotikov na hemato-onkoloških oddelkih in razmere v Sloveniji = Controlled use of anibiotics on hematooncolgical departments/wards and the situation in Slovenia. V: BEOVIĆ, Bojana (ur.), STRLE, Franc (ur.), TOMAŽIČ, Janez (ur.). Problemi protimikrobne odpornosti v Sloveniji : pet pred dvanajsto ali minuta čez? : novosti : 70-letnica Klinike za infekcijske bolezni in 120-letnica Infekcijskega oddelka. Ljubljana, 2015. Str. 98-104. ISBN 978-961-6956-27-7. [COBISS.SI-ID 2658988]
82. PIRŠ, Mateja, CERAR KIŠEK, Tjaša, GUZEJ, Jernej, STALOWSKY, Barbara, PLANKAR SROVIN, Tina, LEJKO-ZUPANC, Tatjana. Napredki pri diagnostiki klasičnih črevesnih bakterijskih patogenov = New approaches in detection of classical bacterial diarrheal pathogens. V: PETROVEC, Miroslav (ur.). Okužbe prebavil : [zbornik predavanj]. Ljubljana, 2015. Letn. 54, suppl. 2, str. 83-91, ilustr. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 54, 2. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 32318681]
83. MAVER, Manja, PIRŠ, Mateja, ROJKO, Tereza. Novi stari antibiotiki : ali nam lahko pomagajo omejiti odpornost bakterij = New-old antibiotics : can they help to limit the spread of antimicrobial resistance. V: BEOVIĆ, Bojana (ur.), STRLE, Franc (ur.), TOMAŽIČ, Janez (ur.). Problemi protimikrobne odpornosti v Sloveniji : pet pred dvanajsto ali minuta čez? : novosti : 70-letnica Klinike za infekcijske bolezni in 120-letnica Infekcijskega oddelka. Ljubljana, 2015. Str. 165-172. ISBN 978-961-6956-27-7. [COBISS.SI-ID 2660780]
84. PIRŠ, Mateja. Novosti na področju MALDI-TOF v mikrobiologiji. V: Novosti v mikrobiologiji : zbornik izročkov. Ljubljana, 2015. Str. 145-155, kopije prosojnic. [COBISS.SI-ID 32071641]
85. GRMEK-KOŠNIK, Irena, BERCE, Ingrid, TRKOV, Marija, RAVNIK, Mateja, BREMEC, Matejka, HORVAT ŠARDI, Zdenka, ŠTORMAN, Alenka, HARLANDER, Tatjana, PETROVIČ, Živa, PIRŠ, Mateja. Okužbe z večkratno odpornim kampilobaktrom v Sloveniji = Infections with multiple resistant Campylobacter in Slovenia. V: PETROVEC, Miroslav (ur.). Okužbe prebavil : [zbornik predavanj]. Ljubljana, 2015. Letn. 54, suppl. 2, str. 195-201. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 54, 2. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 32320473]
86. JEREB, Tina. Opredelitev občutljivosti enterobakterij, ki izločajo betalaktamaze razširjenega spektra delovanja, na piperacilin s tazobaktamom = Determination of susceptibility for Enterobacteriaceae, that produce extended spectrum betalactamases, to piperacillin with tazobactam : [univerzitetni študijski program farmacije]. Ljubljana, 2015. IX, 63 f., ilustr., tabele. http://www.ffa.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/Knjiznica/diplome/2015/Jereb_Tina_dipl_nal_2015.pdf. [COBISS.SI-ID 3866481]
87. TRKOV, Marija, ŽOHAR ČRETNIK, Tjaša, PIRŠ, Mateja, BERCE, Ingrid, RAVNIK, Mateja, PARAGI, Metka. Problematika odkrivanja bakterij Escherichia coli, ki povzročajo črevesne okužbe = Problems of diarrheagenic Escherichia coli detection. V: PETROVEC, Miroslav (ur.). Okužbe prebavil : [zbornik predavanj]. Ljubljana, 2015. Letn. 54, suppl. 2, str. 73-81. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 54, 2. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 32318425]
88. PIRŠ, Mateja. Prvi izbruh karbapenemaz pri enterobakterijah v Sloveniji. V: Novosti v mikrobiologiji : zbornik izročkov. Ljubljana, 2015. Str. 159-165, kopije prosojnic. [COBISS.SI-ID 32071897]
89. BIELICKI, Julia Anna, SHARLAND, Mike, JOHNSON, Alan P., HENDERSON, Katherine L., CROMWELL, David A., et al., Antibiotic Resistance and Prescribing in European Children project. Selecting appropriate empirical antibiotic regimens for paediatric bloodstream infections : application of a Bayesian decision model to local and pooled antimicrobial resistance surveillance data. Journal of antimicrobial chemotherapy. 2016, no. 3, vol. 71, str. 794-802. ISSN 0305-7453. DOI: 10.1093/jac/dkv397. [COBISS.SI-ID 2755244]
90. PLUT, Samo, PIRŠ, Mateja. Sindrom bakterijskega preraščanja tankega črevesa = Small intestinal bacterial overgrowth syndrome. V: PETROVEC, Miroslav (ur.). Okužbe prebavil : [zbornik predavanj]. Ljubljana, 2015. Letn. 54, suppl. 2, str. 61-66, tabele. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 54, 2. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 32318169]
91. PIRŠ, Mateja, CERAR KIŠEK, Tjaša, ŠOBA, Barbara, SKVARČ, Miha, STEYER, Andrej, KOLENC, Marko, POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja. Sindromski pristop v diagnostiki črevesnih okužb = Syndromic approach in diagnostics of enteric infections. V: PETROVEC, Miroslav (ur.). Okužbe prebavil : [zbornik predavanj]. Ljubljana, 2015. Letn. 54, suppl. 2, str. 111-119, tabele. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 54, 2. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 32319449]
92. PAPST, Lea, BEOVIĆ, Bojana, SEME, Katja, PIRŠ, Mateja. Two-year prospective evaluation of colonization with extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae : time course and risk factors. Infectious diseases. 2015, str. 618-624. ISSN 2374-4243. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/23744235.2015.1033003. [COBISS.SI-ID 2767020]
93. MATOS, Tadeja, JEREB, Matjaž, MATOS, Boštjan, ŠKAMPERLE, Mateja, ŠKOFLJANEC, Andreja, PIRŠ, Mateja. Yeasts isolated from cerebrospinal fluid in central Slovenian region - a 10-year analysis. V: Final programme. [Basel, 2015]. https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/?q=%22Yeasts+isolated+from+cerebrospinal+fluid+in+central+Slovenian+region+%E2%80%93+a+10-year+analysis%22&id=2173&L=0&x=0&y=0. [COBISS.SI-ID 33630681]


2016

94. BEOVIĆ, Bojana. Bolnišnične okužbe, problematika odpornih bakterij : zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana, 2016. 44 str. ISBN 978-961-6956-44-4. http://www.imi.si/strokovna-zdruzenja/strokovna-srecanja/6-likarjev-simpozij. [COBISS.SI-ID 285161472]
95. KOLMAN, Jana, MÜLLER-PREMRU, Manica, KOROŠEC, Aleš, et al. Invazivne okužbe z bakterijami Escherichia Coli in Klebsiella Pneumoniae z ESBL po podatkih mreže EARS - net Slovenija. V: PIRŠ, Mateja (ur.), BEOVIĆ, Bojana. Bolnišnične okužbe, problematika odpornih bakterij : zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana, 2016. Str. 15-18. ISBN 978-961-6956-44-4. http://www.imi.si/www.imi.si/portal/admin/strokovna-zdruzenja/strokovna-srecanja/6-likarjev-simpozij/files/zbornik_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 3672805]
96. GOLLE, Andrej, JANEŽIČ, Sandra, KOTNIK-KEVORKIJAN, Božena, LORENČIČ ROBNIK, Slavica, ŠVENT-KUČINA, Nataša, CERAR KIŠEK, Tjaša, PIRŠ, Mateja. Iskanje virov Pseudomonas aeruginosa - CRPs v okolju. V: PIRŠ, Mateja (ur.), BEOVIĆ, Bojana. Bolnišnične okužbe, problematika odpornih bakterij : zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana, 2016. Str. 36-38. ISBN 978-961-6956-44-4. http://www.imi.si/www.imi.si/portal/admin/strokovna-zdruzenja/strokovna-srecanja/6-likarjev-simpozij/files/zbornik_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 5740607]
97. ŠTERBENC, Anja, SEME, Katja, LAH, Liza Lea, TOČKOVA, Olga, KAMHI, Tina, ŠVENT-KUČINA, Nataša, PIRŠ, Mateja. Microbiological characteristics of perianal streptococcal dermatitis : a retrospective study of 105 patients in a 10-year period. Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica. [Tiskana izd.]. Dec. 2016, vol. 25, iss. 4, str. 73-76, graf. prikazi. ISSN 1318-4458. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/thejournalhub/10.15570/actaapa.2016.21/actaapa.2016.21.pdf. [COBISS.SI-ID 33056729]
98. ŠVENT-KUČINA, Nataša, PIRŠ, Mateja, KOFOL, Romina, BLAGUS, Rok, SMRKE, Dragica, BILBAN, Marjan, SEME, Katja. Molecular characterization of Staphylococcus aureus isolates from skin and soft tissue infections samples and healthy carriers in the Central Slovenia region. APMIS. Apr. 2016, vol. 124, iss. 4, str. 309-318, ilustr. ISSN 0903-4641. DOI: 10.1111/apm.12509. [COBISS.SI-ID 32457177]
99. TRKOV, Marija, ŠTORMAN, Alenka, ŽOHAR ČRETNIK, Tjaša, PIRŠ, Mateja, RAVNIK, Mateja, PETROVIČ, Živa, BERCE, Ingrid, HARLANDER, Tatjana, BREMEC, Matejka, ŠTRUMBELJ, Iztok, GRILC, Eva, FRELIH, Tatjana, PARAGI, Metka. Molekularna tipizacija salmonel pri obravnavi izbruhov = Molecular typing of salmonella in outbreak investigations. V: KRAIGHER, Alenka (ur.), BERGER, Tatjana (ur.), NIKOLIČ, Saša (ur.). Javno zdravje - povezovanje za zdravje : zbornik izvlečkov = Public health - networking for health. Ljubljana, 2016. Str. 81-82. ISBN 978-961-6956-55-0. http://www.spm.si/wp-content/uploads/2016/12/Zbornik-prispevkov-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 33009113]
100. GRUNDMANN, Hajo, GLASNER, Corinna, ALBIGER, Barbara, AANENSEN, David M, TOMLINSON, Chris T, TAMBIĆ ANDRASEVIĆ, Arjana, CANTÓN, Rafael, CARMELI, Yehuda, FRIEDRICH, Alexander W, GISKE, Christian G, et al., et al. Occurrence of carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli in the European survey of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE) : a prospective, multinational study. The Lancet. [Online ed.]. 2016, vol. , iss. , str. ISSN 1474-547X. http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(16)30257-2/abstract, DOI: 10.1016/S1473-3099(16)30257-2. [COBISS.SI-ID 32935897]
101. RIBIČ, Helena, DERMOTA, Urška, KOFOL, Romina, PIRŠ, Mateja. Ponovni porast pojavljanja proti vankomicinu odpornih enterokokov v Sloveniji in Evropi. V: PIRŠ, Mateja (ur.), BEOVIĆ, Bojana. Bolnišnične okužbe, problematika odpornih bakterij : zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana, 2016. Str. 10-12. ISBN 978-961-6956-44-4. http://www.imi.si/strokovna-zdruzenja/strokovna-srecanja/6-likarjev-simpozij. [COBISS.SI-ID 32715225]
102. CERAR KIŠEK, Tjaša, ŠPIK, Vesna, FURLAN, Marja, GLINŠEK BIŠKUP, Urška, KOGOJ, Rok, RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva (avtor, urednik, ilustrator), STEYER, Andrej, STRAŠEK, Katja (avtor, ilustrator), ŠOBA, Barbara. Praktikum iz mikrobiologije za študente farmacije. 2. izd. Ljubljana, 2016. 147 str., ilustr. ISBN 978-961-91159-7-8. [COBISS.SI-ID 283225344]
103. ŠTRUMBELJ, Iztok (avtor, urednik), PIRŠ, Mateja, BERCE, Ingrid, FIŠER, Jerneja, GOLLE, Andrej, HARLANDER, Tatjana, JEVERICA, Samo, KAVČIČ, Martina, KOLMAN, Jana, LORENČIČ ROBNIK, Slavica, MATOS, Tadeja, MIOČ, Verica, MÜLLER-PREMRU, Manica, PARAGI, Metka, PILTAVER-VAJDEC, Irena, RIBIČ, Helena, SEME, Katja, ŠTORMAN, Alenka, TOMIČ, Viktorija, ZDOLŠEK, Barbara, ŽOLNIR-DOVČ, Marija. Pregled občutljivosti bakterij za antibiotike - Slovenija 2014. 1. izd. Ljubljana, 2016. ISBN 978-961-94044-0-9. http://www.imi.si/strokovna-zdruzenja/skuopz/dokumenti/skoupz_porocilo_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 285056000]
104. ŠTRUMBELJ, Iztok (avtor, urednik), PIRŠ, Mateja, BERCE, Ingrid, FIŠER, Jerneja, GOLLE, Andrej, HARLANDER, Tatjana, JEVERICA, Samo, KAVČIČ, Martina, KOLMAN, Jana, LORENČIČ ROBNIK, Slavica, MATOS, Tadeja, MIOČ, Verica, MÜLLER-PREMRU, Manica, PARAGI, Metka, PILTAVER-VAJDEC, Irena, RIBIČ, Helena, SEME, Katja, ŠTORMAN, Alenka, TOMIČ, Viktorija, ZDOLŠEK, Barbara, ŽOLNIR-DOVČ, Marija. Pregled občutljivosti bakterij za antibiotike - Slovenija 2015. 1. izd. Ljubljana, 2016. ISBN 978-961-94044-1-6. http://www.imi.si/strokovna-zdruzenja/skuopz/skuopz. [COBISS.SI-ID 287319552]
105. RIBIČ, Helena, PIRŠ, Mateja, CERAR KIŠEK, Tjaša, GRMEK-KOŠNIK, Irena. Ugotavljanje nosilstva proti karbapenemom odporne bakterije acinetobacter baumannii: vzorčenje, metode, uporabnost kultivacije z obogatitvijo. V: PIRŠ, Mateja (ur.), BEOVIĆ, Bojana. Bolnišnične okužbe, problematika odpornih bakterij : zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana, 2016. Str. 32-33. ISBN 978-961-6956-44-4. http://www.imi.si/www.imi.si/portal/admin/strokovna-zdruzenja/strokovna-srecanja/6-likarjev-simpozij/files/zbornik_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 32745689]
106. PLANINC STRUNJAŠ, Natalija, PIRŠ, Mateja. Večkratno odporne po gramu negativne bakterije na Oddelku za intenzivno zdravljenje = Multidrug-resistant gram-negative bacteria in the Intensive care unit. V: JEREB, Matjaž (ur.), MUZLOVIČ, Igor (ur.). Okužbe pri kritično bolnih : okužbe umetnih vsadkov in okužbe z večkratno odpornimi mikroorganizmi. Ljubljana, 2016. Str. 66-71. ISBN 978-961-93974-0-4. [COBISS.SI-ID 3578284]
107. PIRŠ, Mateja, ŠVENT-KUČINA, Nataša, PETROVIČ, Živa, LORENČIČ ROBNIK, Slavica, ŠTRUMBELJ, Iztok. Vzorci občutljivosti za antibiotike in odpornosti proti njim pri MRSA v dveh slovenskih regijah v obdobju 2011-2015. V: PIRŠ, Mateja (ur.), BEOVIĆ, Bojana. Bolnišnične okužbe, problematika odpornih bakterij : zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana, 2016. Str. 4-6. ISBN 978-961-6956-44-4. http://www.imi.si/strokovna-zdruzenja/strokovna-srecanja/6-likarjev-simpozij. [COBISS.SI-ID 33160409]


2017

108. ŠTERBENC, Anja, SEME, Katja, LAH, Liza Lea, TOČKOVA, Olga, KAMHI, Tina, ŠVENT-KUČINA, Nataša, PIRŠ, Mateja. Age-related distribution of beta-haemolytic streptococci from perianal region : utility of rapid antigen detection tests in diagnosing perianal streptococcal infection. ESCMID eLibrary. https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/?q=%C5%A1terbenc&id=2173&L=0&x=0&y=0. [COBISS.SI-ID 34695641]
109. KOFOL, Romina, MATOS, Tadeja, BERCE, Ingrid, MILANIČ KORON, Tanja, PIRŠ, Mateja. Campylobacter concisus pathotypes isolated from diarrheal stool samples. V: Final programme. [Basel, 2017]. https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/?q=Kofol+Romina&id=2173&L=0&x=0&y=0. [COBISS.SI-ID 33729241]
110. KOTAR, Tadeja, PIRŠ, Mateja, CERAR KIŠEK, Tjaša, STEYER, Andrej, POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja, ŠOBA, Barbara, SKVARČ, Miha, ŠPIK, Vesna, LEJKO-ZUPANC, Tatjana. Doma pridobljena infekcijska driska pri starostnikih = Community acquired diarrhoea in elderly. V: GORTNAR, Tjaša (ur.). Okužbe pri starostnikih : [zbornik predavanj]. Ljubljana, 2017. Letn.56, suppl. 3, str. 121-130, tabele. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 56, supl. 3. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 33611481]
111. GERM, Julija, SARALEGUI DÍEZ, Claudia, BARBIČ, Damjana, CERAR KIŠEK, Tjaša, PIRŠ, Mateja. Evaluation of detection of carbapenem-resistant Gram-negative bacteria from rectal samples using Alifax HB & L carbapenemase kit. V: Final programme. [Basel, 2017]. https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/?q=julija+germ&id=2173&L=0&x=0&y=0, https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/?q=julija%20germ&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=author%253AJulija%2BGerm. [COBISS.SI-ID 33376217]
112. ŠVENT-KUČINA, Nataša, KOFOL, Romina, PIRŠ, Mateja. Klinično vrednotenje rezultatov molekularnih testov za dokazovanje proti meticilinu odpornega Staphylococcus aureus (MRSA) neposredno iz kužnin = Clinical evaluation of rapid molecular MRSA tests from surveillance cultures. V: ŽOHAR ČRETNIK, Tjaša (ur.). Povzročitelji bolnišničnih okužb / vodenje kakovosti v laboratoriju : [zbornik predavanj]. Ljubljana, 2017. Str. 25-35. ISBN 978-961-6956-58-1. [COBISS.SI-ID 33133017]
113. MAVER VODIČAR, Polona, PIRŠ, Mateja, KOFOL, Romina, LEJKO-ZUPANC, Tatjana, MÜLLER-PREMRU, Manica, SEME, Katja, SEME, Katja, ŠVENT-KUČINA, Nataša. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) with reduced susceptibility to glycopeptides : a 10-year retrospective study. V: Final programme. [Basel, 2017]. https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/material/?mid=41230. [COBISS.SI-ID 33437657]
114. ANDLOVIC, Alenka, PIRŠ, Mateja. Nadzorne kulture za odkrivanje enterobakterij, odpornih proti karbapenemom = Surveillance cultures for carbapenem-resistant enterobacteria. V: ŽOHAR ČRETNIK, Tjaša (ur.). Povzročitelji bolnišničnih okužb / vodenje kakovosti v laboratoriju : [zbornik predavanj]. Ljubljana, 2017. Str. 53-62. ISBN 978-961-6956-58-1. [COBISS.SI-ID 33133529]
115. PIRŠ, Mateja, ŠTRUMBELJ, Iztok, LORENČIČ ROBNIK, Slavica, ZDOLŠEK, Barbara, RIBIČ, Helena, KAVČIČ, Martina, HARLANDER, Tatjana, BERCE, Ingrid, FIŠER, Jerneja. Občutljivost bakterij za antibiotike pri starostnikih in drugih starostnih skupinah = Antimicrobial susceptibility of common bacterial isolates in adults over 64 years of age and other age groups. V: GORTNAR, Tjaša (ur.). Okužbe pri starostnikih : [zbornik predavanj]. Ljubljana, 2017. Letn. 56, suppl. 3, str. 55-66, tabele. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 56, supl. 3. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 33553881]
116. PIRŠ, Mateja, MÜLLER-PREMRU, Manica, KAPARIĆ KERSNIK, Tina, POKORN, Marko. Občutljivost najpogostejših povzročiteljev bakterijskih okužb za antibiotike pri otrocih v Sloveniji. V: GROSEK, Štefan (ur.). Učbenik. Ljubljana, 2017. Str. 73-87. ISBN 978-961-6707-20-6. [COBISS.SI-ID 3648172]
117. ŠTRUMBELJ, Iztok, PIRŠ, Mateja, BERCE, Ingrid, FIŠER, Jerneja, GOLLE, Andrej, HARLANDER, Tatjana, JEVERICA, Samo, KAVČIČ, Martina, LORENČIČ ROBNIK, Slavica, MIOČ, Verica, MÜLLER-PREMRU, Manica, PARAGI, Metka, PILTAVER-VAJDEC, Irena, RIBIČ, Helena, SEME, Katja, ŠTORMAN, Alenka, TOMIČ, Viktorija, ZDOLŠEK, Barbara. Občutljivost pogostih bakterij na antibiotike v Sloveniji po podatkih SKUOPZ, 2015-2016 = Antibiotic susceptibility of common bacteria in Slovenia, according to data from SKUOPZ, 2015-2016. V: BEOVIĆ, Bojana (ur.), LEJKO-ZUPANC, Tatjana (ur.), TOMAŽIČ, Janez (ur.). Stopenjska diagnostika in zdravljenje pogostih okužb. Ljubljana, 2017. Str. 43-52. ISBN 978-961-6956-68-0. [COBISS.SI-ID 33507801]
118. Okužbe pri starostnikih : [zbornik predavanj]. Ljubljana, 2017. 234 str., ilustr. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 56, supl. 3. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 4084453]
119. LEJKO-ZUPANC, Tatjana, PIRŠ, Mateja. Okužbe s Clostridium difficile pri starostnikih = Clostridium difficile-associated infections in the elderly. V: GORTNAR, Tjaša (ur.). Okužbe pri starostnikih : [zbornik predavanj]. Ljubljana, 2017. Letn. 56, suppl. 3, str. 131-139, tabela. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 56, supl. 3. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 33613785]
120. PIRŠ, Mateja, MÜLLER-PREMRU, Manica, KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika, ANDLOVIC, Alenka, JEVERICA, Samo, CERAR KIŠEK, Tjaša, KOFOL, Romina, AMBROŽIČ, Jerneja, SEME, Katja. Presejalno testiranje in potrjevanje bakterij s karbapenemazami = Screening and confirming bacteria producting carbapenemases. V: ŽOHAR ČRETNIK, Tjaša (ur.). Povzročitelji bolnišničnih okužb / vodenje kakovosti v laboratoriju : [zbornik predavanj]. Ljubljana, 2017. Str. 37-52. ISBN 978-961-6956-58-1. [COBISS.SI-ID 33133273]
121. TOMAZIN, Rok, DEŽELAK, Urška, PIRŠ, Mateja, GREGORIČ, Lea, MATOS, Tadeja. Screening for azole-resistant Aspergillus fumigatus in environmental samples in Slovenia. V: Final programme. [Basel, 2017]. https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/material/?mid=41896. [COBISS.SI-ID 33650393]
122. STUPICA, Daša, LUSA, Lara, NAHTIGAL KLEVIŠAR, Mirjam, TERZIĆ, Sara, PIRŠ, Mateja, MÜLLER-PREMRU, Manica, STRLE, Franc. Should we consider faecal colonisation with extended-spectrum [beta]-lactamase-producing Enterobacteriaceae in empirical therapy of community-onset sepsis?. International journal of antimicrobial agents. [Print ed.]. 2017, vol. 50, iss. 4, str. 564-571. ISSN 0924-8579. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2017.06.019. [COBISS.SI-ID 4280236]
123. TRKOV, Marija, PIRŠ, Mateja, BERCE, Ingrid, RAVNIK, Mateja, ŠTORMAN, Alenka, MIĆUNOVIĆ, Jasna, GREBENC, Stanka, BIASIZZO, Majda. VTEC/STEC komenzal pri živalih, ki je patogen za ljudi. V: ZDOVC, Irena (ur.), JAMNIKAR CIGLENEČKI, Urška (ur.), GRILC, Eva (ur.). One health = Eno zdravje : [zbornik povzetkov]. Ljubljana, 2017. Str. 3. ISBN 978-961-6199-85-8. [COBISS.SI-ID 4405370]


2018

124. PAPST, Lea, ČIŽMAN, Milan, PIRŠ, Mateja, MÜLLER-PREMRU, Manica, BEOVIĆ, Bojana. 20 let nadzorovan rabe antibiotikov v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana = 20 years of antimicrobial stewardship in University medical centre Ljubljana. V: BEOVIĆ, Bojana (ur.), LEJKO-ZUPANC, Tatjana (ur.), TOMAŽIČ, Janez (ur.). Sodobna infektologija : problem protimikrobne odpornosti, virusni hepatitis, okužbe povezane z zdravstvom, okužbe v pediatriji in bolezni, ki jih prenašajo klopi. Ljubljana, 2018. Str. 55-62. ISBN 978-961-6956-83-3. [COBISS.SI-ID 5346220]
125. NADRAH, Kristina, PIRŠ, Mateja, KREFT, Samo, MÜLLER-PREMRU, Manica, BEOVIĆ, Bojana. Impact of cephalosporin restriction on incidence of infections with extended-spectrum betalactamase- producing Klebsiella pneumoniae in an endemic setting. Journal of chemotherapy. May 2018, vol. 30, iss. 3, str. 150-156, tabele, graf. prikazi. ISSN 1120-009X. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1120009X.2018.1434917, DOI: 10.1080/1120009X.2018.1434917. [COBISS.SI-ID 4473969]
126. GOLLE, Andrej, PIRŠ, Mateja, TOMAZIN, Rok, NOVAK, Zmago, KOŠIR, Urša, ROJNIK, Andrej, GRMEK-KOŠNIK, Irena, ŠTRUMBELJ, Iztok, HARLANDER, Tatjana, JURJAŠEVIČ DODIČ, Anamarija, PILTAVER-VAJDEC, Irena, FIŠER, Jerneja, MATOS, Tadeja. Kandidemija : nacionalna epidemiološka raziskava, 2013-2017 = Candidaemia : the National Epidemiologic Study, 2013-2017. V: MATOS, Tadeja (ur.). Mikologija - od mikrobiologije do klinike : [zbornik predavanj]. Ljubljana, 2018. Letn. 57, supl. 3, str. 3-16, ilustr. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 57, suppl. 3. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 33913817]
127. TERŽAN, Tjaša. Občutljivost slovenskih izolatov enterobakterij za kolistin : magistrsko delo = Susceptibility of Slovenian Enterobacteriaceae isolates to colistin : M. Sc. Thesis. Ljubljana, 2018. X, 57 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Mikrobiologija, 128. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101797. [COBISS.SI-ID 4926584]
128. RING, Tanja. Občutljivost slovenskih izolatov večkratno odpornih gramnegativnih bacilov za kolistin = Susceptibility of multidrug resistant gramnegative bacilli to colistin : magistrska naloga : enoviti magistrski študijski program Farmacija. Ljubljana, 2018. X, 54 f., ilustr. http://www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/knjiznica-doc/magistrske/2018/ring_tanja_mag_nal_2018.pdf?sfvrsn=2. [COBISS.SI-ID 4513393]
129. GERM, Julija, PIRŠ, Mateja. Odpornost bakterij proti kolistinu = Resistance to colistin. V: PETROVEC, Miroslav (ur.). Mikrobiologija v javnem zdravstvu : [zbornik predavanj z recenzijo]. Ljubljana, 2018. Str. 77-86. ISBN 978-961-6956-87-1. [COBISS.SI-ID 34065369]
130. BRIŠAR, Nuša. Opredeljevanje patogenosti izolatov Escherichia coli, osamljenih iz blata bolnikov z drisko, z uporabo komercialnega kompleta ʺDiarrhoeagenic E. coli PCR kitʺ : magistrsko delo = Evaluation of pathogenicity of Escherichia coli isolates from stool samples from patients with diarrhea using the comercial ʺDiarrhoeagenic E. coli PCR kitʺ : M. Sc. Thesis. Ljubljana, 2018. XIV, 79 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Mikrobiologija, 149. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105846. [COBISS.SI-ID 5010040]
131. ŠTRUMBELJ, Iztok, PIRŠ, Mateja, BEOVIĆ, Bojana. Pomembne spremembe v smernicah EUCAST-nova opredelitev kategorij S, I in R = Important changes in the EUCAST guidelines-new definitions of categories S, I and R. V: BEOVIĆ, Bojana (ur.), LEJKO-ZUPANC, Tatjana (ur.), TOMAŽIČ, Janez (ur.). Sodobna infektologija : problem protimikrobne odpornosti, virusni hepatitis, okužbe povezane z zdravstvom, okužbe v pediatriji in bolezni, ki jih prenašajo klopi. Ljubljana, 2018. Str. 43-48. ISBN 978-961-6956-83-3. [COBISS.SI-ID 5343660]
132. KOTNIK, Vladimir (avtor, glavni urednik), MATOS, Tadeja (avtor, področni urednik), KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika (avtor, področni urednik), PETROVEC, Miroslav (avtor, glavni urednik), MÜLLER-PREMRU, Manica, SEME, Katja, RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva (avtor, ilustrator), LOGAR, Jernej, IHAN, Alojz (avtor, glavni urednik), KEŠE, Darja, SIMČIČ, Saša, KOPITAR, Andreja Nataša, SKVARČ, Miha, ŠOBA, Barbara (avtor, področni urednik), AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana, POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja, GOLOB, Vesna, MAVER VODIČAR, Polona (avtor, področni urednik), JELEN, Mateja, JEVŠNIK, Monika, GLINŠEK BIŠKUP, Urška (avtor, glavni urednik), STOPINŠEK, Sanja, ANDLOVIC, Alenka, ŽOLNIR-DOVČ, Marija, ŠVENT-KUČINA, Nataša, JEVERICA, Samo, WRABER-HERZOG, Branka, GERM, Julija (avtor, področni urednik), PIRŠ, Mateja (avtor, področni urednik, ilustrator). Praktikum iz mikrobiologije in imunologije za študente medicine. 3. izd. Ljubljana, 2018. 264 str., ilustr. ISBN 978-961-91159-9-2. [COBISS.SI-ID 296790528]
133. ŠTRUMBELJ, Iztok (avtor, urednik), PIRŠ, Mateja, BERCE, Ingrid, FIŠER, Jerneja, GOLLE, Andrej, HARLANDER, Tatjana, JEVERICA, Samo, KAVČIČ, Martina, LORENČIČ ROBNIK, Slavica, MATOS, Tadeja, MIOČ, Verica, MÜLLER-PREMRU, Manica, PARAGI, Metka, PILTAVER-VAJDEC, Irena, RIBIČ, Helena, SEME, Katja, ŠTORMAN, Alenka, TOMIČ, Viktorija, ZDOLŠEK, Barbara, ŽOLNIR-DOVČ, Marija. Pregled občutljivosti bakterij za antibiotike - Slovenija 2016. 1. izd. Ljubljana, 2018. ISBN 978-961-94044-2-3. http://www.imi.si/strokovna-zdruzenja/skuopz. [COBISS.SI-ID 295373056]
134. ŠTRUMBELJ, Iztok (avtor, urednik), PIRŠ, Mateja, BERCE, Ingrid, BOMBEK, Maja, FIŠER, Jerneja, GOLLE, Andrej, GRMEK-KOŠNIK, Irena, HARLANDER, Tatjana, JEVERICA, Samo, KAVČIČ, Martina, MATOS, Tadeja, MIOČ, Verica, MÜLLER-PREMRU, Manica, PARAGI, Metka, PILTAVER-VAJDEC, Irena, RIBIČ, Helena, SEME, Katja, ŠTORMAN, Alenka, TOMIČ, Viktorija, ZDOLŠEK, Barbara, ŽOLNIR-DOVČ, Marija. Pregled občutljivosti bakterij za antibiotike - Slovenija 2017. 1. izd. Ljubljana, 2018. tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-94044-3-0. http://www.imi.si/strokovna-zdruzenja/skuopz/skuopz. [COBISS.SI-ID 298140672]
135. STUPICA, Daša, LUSA, Lara, NAHTIGAL KLEVIŠAR, Mirjam, TERZIĆ, Sara, PIRŠ, Mateja, STRLE, Franc. Should we consider fecal colonization with extended-spectrum beta-lactamase producing Enterobacteriaceae in empiric therapy of community-onset sepsis in the elderly?. V: Final programme. Madrid, 2018. Str. p1982. http://m.eccmidlive.org/#Abstracts/220754/extend. [COBISS.SI-ID 5617836]
136. TRKOV, Marija, MÜLLER-PREMRU, Manica, PIRŠ, Mateja, BERCE, Ingrid, ŠTORMAN, Alenka, RAVNIK, Mateja, PARAGI, Metka, GRILC, Eva, ŽOHAR ČRETNIK, Tjaša. Spremljanje salmonel, listerij in E. coli, ki povzročajo črevesne okužbe, z molekularnimi metodami = Molecular surveillance of salmonela, listeria and diarrheagenic E. coli. V: PETROVEC, Miroslav (ur.). Mikrobiologija v javnem zdravstvu : [zbornik predavanj z recenzijo]. Ljubljana, 2018. Str. 161-170, ilustr. ISBN 978-961-6956-87-1. [COBISS.SI-ID 34066905]
137. VELIMIROVIĆ, Ivana, DOLANC, Maja, PIRŠ, Mateja, ŠVENT-KUČINA, Nataša, MRVIČ, Tatjana. Večkratno odporne bakterije iz domačega okolja kot možen vir okužb pri novorojencih = Multiple-resistant bacteria from the home environment as a possible source of infection in neonates. Medicinski razgledi. Supplement. supl. 5, dec. 2018, str. 103-110, tabele. Medicinski razgledi. ISSN 0353-3484, ISSN 0025-8121. [COBISS.SI-ID 304293888]
138. STALOWSKY, Barbara, KOFOL, Romina, MATOS, Tadeja, PIRŠ, Mateja, ROJKO, Tereza. Vzorčenje okolja sprejemnih ambulant Infekcijske klinike in Urgentnega bloka Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana = Environmental sampling in emergency outpatient units at the Department of Infectious Diseases and University Medical Centre Ljubljana. Medicinski razgledi. Supplement. supl. 5, dec. 2018, str. 111-117, tabele. Medicinski razgledi. ISSN 0353-3484, ISSN 0025-8121. [COBISS.SI-ID 304300288]


2019

139. 9. Likarjev simpozij : Okužbe sečil : [zbornik predavanj]. Ljubljana, 2019. 101 str., ilustr. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 58, suppl. 4. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 34595801]
140. NAHTIGAL KLEVIŠAR, Mirjam, LUSA, Lara, TERZIĆ, Sara, MÜLLER-PREMRU, Manica, PIRŠ, Mateja, STUPICA, Daša. Could we sparecarbapenems for empiric therapy in ESBL-enterobacteriaceae colonized elderly with community-onset sepsis?. Journal of geriatric medicine and gerontology. 2019, vol. 5, iss. 1, str. 1-9. ISSN 2469-5858. https://clinmedjournals.org/archives_search.php?jid=jgmg&volume=5&issue=1, DOI: 10.23937/2469-5858/1510059. [COBISS.SI-ID 5642668]
141. DAVID, Sophia, REUTER, Sandra, HARRIS, Simon R, GLASNER, Corinna, et al., et al., EuSCAPE Working Group, ESGEM Study Group. Epidemic of carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae in Europe is driven by nosocomial spread. Nature microbiology. Nov. 2019, vol. 4, str. 1919-1929, ilustr. ISSN 2058-5276. https://www.nature.com/articles/s41564-019-0492-8.pdf, DOI: 10.1038/s41564-019-0492-8. [COBISS.SI-ID 34448857]
142. GERM, Julija, SEME, Katja, CERAR KIŠEK, Tjaša, TERŽAN, Tjaša, MÜLLER-PREMRU, Manica, KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika, ŠVENT-KUČINA, Nataša, PIRŠ, Mateja. Evaluation of a novel epidemiological screening approach for detection of colistin resistant human Enterobacteriaceae isolates using a selective SuperPolymyxin medium. Journal of microbiological methods. [Print ed.]. 2019, vol. 160, str. 117-123, ilustr. ISSN 0167-7012. https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-S0167701219301903/first-page-pdf, DOI: 10.1016/j.mimet.2019.03.011. [COBISS.SI-ID 34338777]
financer: Slovenian Research Agency, P3-0083
143. KOTAR, Tadeja, PIRŠ, Mateja, STEYER, Andrej, CERAR KIŠEK, Tjaša, ŠOBA, Barbara, SKVARČ, Miha, POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja, LEJKO-ZUPANC, Tatjana. Evaluation of rectal swab use for the determination of enteric pathogens : a prospective study of diarrhoea in adults. Clinical microbiology and infection. [Online ed.]. 2019, vol. 25, iss. 6, str. 733-738. ISSN 1469-0691. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1198743X18306669?via%3Dihub#!, DOI: 10.1016/j.cmi.2018.09.026. [COBISS.SI-ID 5520556]
144. GERM, Julija, POIREL, Laurent, CERAR KIŠEK, Tjaša, ŠPIK, Vesna, SEME, Katja, MÜLLER-PREMRU, Manica, LEJKO-ZUPANC, Tatjana, NORDMANN, Patrice, PIRŠ, Mateja. Evaluation of resazurin-based rapid test to detect colistin resistance in Acinetobacter baumannii isolates. European journal of clinical microbiology & infectious diseases. Nov. 2019, vol. 38, no. 11, str. 2159-2162. ISSN 0934-9723. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10096-019-03657-1, DOI: 10.1007/s10096-019-03657-1. [COBISS.SI-ID 34445529]
financer: Slovenian Research Agency University of Fribourg and the Swiss National Science Foundation, P3-0083, FNS-407240_177381
145. KOTAR, Tadeja. Klinična uporabnost molekularnih metod dokazovanja povzročiteljev infekcijskih drisk pri odraslih : doktorska disertacija. Ljubljana, 2019. VIII, 94 f., graf. prikazi, tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107356&lang=slv. [COBISS.SI-ID 299586816]
146. RIBIČ, Helena, GLAVAN, Uroš, ŠUBELJ, Maja, BERCE, Ingrid, BOMBEK, Maja, FIŠER, Jerneja, GRMEK-KOŠNIK, Irena, HARLANDER, Tatjana, KOROŠEC, Aleš, JURIŠEVIČ DODIČ, Anamarija, MÜLLER-PREMRU, Manica, PARAGI, Metka, PILTAVER-VAJDEC, Irena, PIRŠ, Mateja, ROJNIK, Andrej, ŠTRUMBELJ, Iztok, TOMIČ, Viktorija, ZDOLŠEK, Barbara. Odpornost bakterij proti antibiotikom - preliminarni podatki mreže EARS-Net Slovenija za leto 2018 in trendi od leta 2015 do 2018 = Preliminary antibiotic resistance data from EARS-Net Slovenia network in 2018 and trends in the years 2015-2018. Enboz. jul.-avg. 2019, letn. 9, št. 7, str. 3-21, ilustr. ISSN 2232-3139. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/enboz_2019_junij.doc.pdf. [COBISS.SI-ID 34501849]
147. ŠTERBENC, Anja, CERAR KIŠEK, Tjaša, KROŠELJ, Nataša, PIRŠ, Mateja. Performance of the NG-Test CARBA 5 rapid test for detection of KPC, OXA- 48-like, NDM, VIM, and IMP carbapenemases. ESCMID eLibrary. https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/?q=%C5%A1terbenc&id=2173&L=0&x=0&y=0. [COBISS.SI-ID 34695129]
148. ANDLOVIC, Alenka, CERAR KIŠEK, Tjaša, ŠPIK, Vesna, FUJS KOMLOŠ, Kristina, FURLAN, Marja, GLINŠEK BIŠKUP, Urška (avtor, urednik), GUBINA, Marija, JEVŠNIK, Monika (avtor, urednik), KEŠE, Darja, KOGOJ, Rok, KOTNIK, Vladimir, KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika, MATOS, Tadeja, MÜLLER-PREMRU, Manica, PETROVEC, Miroslav (avtor, urednik), POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja, RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva (avtor, recenzent, ilustrator), SEME, Katja, STEYER, Andrej, STRAŠEK, Katja (avtor, ilustrator), ŠOBA, Barbara, ŽOLNIR-DOVČ, Marija. Praktikum iz mikrobiologije za študente laboratorijske biomedicine. Ljubljana, 2019. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-267-155-6. [COBISS.SI-ID 298675200]
149. PIRŠ, Mateja. Pregled odpornosti povzročiteljev okužb sečil na antibiotike = Antibiotic resistance among urinary tract pathogens. V: PIRŠ, Mateja (ur.), MAVER VODIČAR, Polona (ur.). 9. Likarjev simpozij : Okužbe sečil : [zbornik predavanj]. Ljubljana, 2019. Letn. 58, suppl. 4, str. 47-54, ilustr. Medicinski razgledi, Supplement, letn. 58, suppl. 4. ISSN 0353-3484. [COBISS.SI-ID 72800515]
150. PIRŠ, Mateja, BRIŠAR, Nuša, CERAR KIŠEK, Tjaša, ŠPIK, Vesna, STEYER, Andrej, POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja, ŠOBA, Barbara, SKVARČ, Miha, TRKOV, Marija, KOTAR, Tadeja, LEJKO-ZUPANC, Tatjana. Prevalence of diarrhoeagenic Escherichia coli isolates in stool samples from adult patients with severe diarrhoea and healthy controls. V: Final programme. Amsterdam, 2019. https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/?q=Cvitkovi%C4%87&id=2173&L=0&x=0&y=0. [COBISS.SI-ID 34448089]
151. PIRŠ, Mateja, CERAR KIŠEK, Tjaša, KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika, SEME, Katja, MÜLLER-PREMRU, Manica, JEVERICA, Samo, LOGAR, Mateja, MRVIČ, Tatjana, ŽNIDARŠIČ, B, JORDAN-MARKOČIČ, Ondina, LEJKO-ZUPANC, Tatjana. Successful control of the first OXA-48 and/or NDM carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae outbreak in Slovenia 2014-2016. The Journal of hospital infection. Feb. 2019, vol. 101, no. 2, str. 142-149, ilustr. ISSN 0195-6701. https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(18)30583-8/pdf, DOI: 10.1016/j.jhin.2018.10.022. [COBISS.SI-ID 34062041]
152. PIRŠ, Mateja, CERAR KIŠEK, Tjaša, KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika, SEME, Katja, MÜLLER-PREMRU, Manica, JEVERICA, Samo, LOGAR, Mateja, MRVIČ, Tatjana, ŽNIDARŠIČ, B, JORDAN-MARKOČIČ, Ondina, LEJKO-ZUPANC, Tatjana. Successful control of the first OXA-48 and/or NDM carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae outbreak in Slovenia 2014-2016. The Journal of hospital infection. Feb. 2019, vol. 101, no. 2, str. 142-149, ilustr. ISSN 0195-6701. https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(18)30583-8/pdf, DOI: 10.1016/j.jhin.2018.10.022. [COBISS.SI-ID 34185177]
153. GERM, Julija, CERAR KIŠEK, Tjaša, KOKOŠAR ULČAR, Barbara, LEJKO-ZUPANC, Tatjana, MRVIČ, Tatjana, KERIN-POVŠIČ, Milena, SEME, Katja, PIRŠ, Mateja. Surveillance cultures for detection of rectal and lower respiratory tract carriage of colistin-resistant Gram-negative bacilli in intensive care unit patients : comparison of direct plating and pre-enrichment step. Journal of medical microbiology. Sep. 2019, vol. 68, iss. 9, str. 1269-1278. ISSN 0022-2615. https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm/10.1099/jmm.0.001029, DOI: 10.1099/jmm.0.001029. [COBISS.SI-ID 34388953]
154. BEOVIĆ, Bojana, TOMIČ, Viktorija, LEJKO-ZUPANC, Tatjana, PIRŠ, Mateja. Workshop for all participants : assessment of local problems and solutions for them ; European Committee on Infection Control (EUCIC) Advanced Module, Antibiotic Therapy and Antimicrobial Stewardship Programmes, Ljubljana, 13-15 March 2019. [COBISS.SI-ID 2048480881]
155. BROLUND, Alma, LAGERQVIST, Nina, BYFORS, Sara, STRUELENS, Marc, MONNET, Dominique L., ALBIGER, Barbara, KOHLENBERG, Anke, et al., European Antimicrobial Resistance Genes Surveillance Network (EURGen-Net) capacity survey group. Worsening epidemiological situation of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Europe, assessment by national experts from 37 countries, July 2018. Eurosurveillance. [Online ed.]. Feb. 2019, vol. 24, iss. 9, str. 1-8, ilustr. ISSN 1560-7917. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402177/. [COBISS.SI-ID 34448601]


2020

156. MÜLLER-PREMRU, Manica, PIRŠ, Mateja. Antibiotiki in kemoterapevtiki ter mehanizmi odpornosti bakterij proti antibiotikom. V: IHAN, Alojz (ur.), et al. Medicinska bakteriologija z mikologijo in parazitologijo. Ljubljana, 2020. Str. 96-113, ilustr. ISBN 978-961-95091-0-4. [COBISS.SI-ID 33425923]
157. LUDDEN, Catherine, LÖTSCH, Felix, ALM, Erik, KUMAR, Narender, JOHANSSON, Karin, ALBIGER, Barbara, HUANG, Te-Din, DENIS, Olivier, PIRŠ, Mateja, CERAR KIŠEK, Tjaša, et al. Cross-border Spread of bla NDM-1- And bla OXA-48-positive Klebsiella pneumoniae : a European collaborative analysis of whole genome sequencing and epidemiological data, 2014 to 2019. Eurosurveillance. [Online ed.]. May 2020, vol. 25, iss. 20, str. 1-7, ilustr. ISSN 1560-7917. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7262493/pdf/eurosurv-25-20-2.pdf, DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.20.2000627. [COBISS.SI-ID 22135555]
158. PIRŠ, Mateja, SEME, Katja. Diagnostika bakterijskih in glivnih okužb. V: IHAN, Alojz (ur.), et al. Medicinska bakteriologija z mikologijo in parazitologijo. Ljubljana, 2020. Str. 89-95. ISBN 978-961-95091-0-4. [COBISS.SI-ID 33425155]
159. PIRŠ, Mateja. Enterobakterije. V: IHAN, Alojz (ur.), et al. Medicinska bakteriologija z mikologijo in parazitologijo. Ljubljana, 2020. Str. 164-187, ilustr. ISBN 978-961-95091-0-4. [COBISS.SI-ID 33558787]
160. LÖTSCH, Felix, ALBIGER, Barbara, MONNET, Dominique L., STRUELENS, Marc, SEIFERT, Harald, KOHLENBERG, Anke, et al. Epidemiological situation, laboratory capacity and preparedness for carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii in Europe, 2019. Eurosurveillance. [Online ed.]. Nov. 2020, vol. 25, iss. 45, str. 1-11, ilustr. ISSN 1560-7917. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7667627/pdf/eurosurv-25-45-3.pdf, DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.45.2001735. [COBISS.SI-ID 49946627]
161. TERŽAN, Tjaša, PIRŠ, Mateja, FURLAN, Marja, HRVAT, Petra, ŠPIK, Vesna, CERAR KIŠEK, Tjaša, SEME, Katja. Identification of clinical isolates of Tannerella forsythia by MALDI-TOF mass spectrometry. V: 30th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) : abstract book. Amsterdam, 2020. Str. 1483. https://markterfolg.de/ESCMID/Abstractbook2020.pdf. [COBISS.SI-ID 56646403]
162. DAVID, Sophia, COHEN, VM, REUTER, Sandra, SHEPPARD, Anna E., GIANI, Tommaso, PARKHILL, Julian, ROSSOLINI, Gian Maria, FEIL, Edward J., GRUNDMANN, Hajo, AANENSEN, David M, et al. Integrated chromosomal and plasmid sequence analyses reveal diverse modes of carbapenemase gene spread among Klebsiella pneumoniae. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Oct. 2020, vol. 117, no. 40, str. 25043-25054, ilustr. ISSN 0027-8424. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7587227/, DOI: 10.1073/pnas.2003407117. [COBISS.SI-ID 49958659]
163. PIRŠ, Mateja, JEVERICA, Samo. Kampilobaktri in helikobaktri. V: IHAN, Alojz (ur.), et al. Medicinska bakteriologija z mikologijo in parazitologijo. Ljubljana, 2020. Str. 192-199, ilustr. ISBN 978-961-95091-0-4. [COBISS.SI-ID 33564675]
164. IHAN, Alojz, SEME, Katja, PIRŠ, Mateja, GERM, Julija. Klasifikacija bakterij. V: IHAN, Alojz (ur.), et al. Medicinska bakteriologija z mikologijo in parazitologijo. Ljubljana, 2020. Str. 29-37, ilustr. ISBN 978-961-95091-0-4. [COBISS.SI-ID 33172995]
165. RIBIČ, Helena, GLAVAN, Uroš. Odpornost bakterij proti antibiotikom - preliminarni podatki mreže EARS-Net Slovenija za leto 2019 in trendi od leta 2015 do 2019 = Preliminary antibiotic resistance data from EARS-Net Slovenia network in 2019 and trends in the years 2015-2019. Enboz. 2020, letn. 10, št. 5, str. 4-21, graf. podatki. ISSN 2232-3139. https://www.nijz.si/sl/e-nboz-0. [COBISS.SI-ID 35522819]
166. PIRŠ, Mateja. Odpornost bakterij proti antibiotikom - stari in novi izzivi. V: JAMNIKAR CIGLENEČKI, Urška (ur.), KUŠAR, Darja (ur.). 8. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva : knjiga povzetkov : 23.-25. september 2020 : kongres SMD, 23.-25. 9. 2020 : virtualni kongres. Ljubljana, 2020. Str. 33. ISBN 978-961-90346-8-2. [COBISS.SI-ID 41738499]
167. PIRŠ, Mateja. Okužbe z večkratno odpornimi po Gramu negativnimi bakterijami - pogled mikrobiologa = Infections with multidrug-resistant Gram-negative bacteria - microbiologist's viewpoint. V: JEREB, Matjaž (ur.), MUZLOVIČ, Igor (ur.). Okužbe pri kritično bolnih : sepsa in okužbe z odpornimi po Gramu negativnimi bakterijami. Ljubljana, 2020. Str. 113-123. ISBN 978-961-93974-5-9. [COBISS.SI-ID 31237123]
168. ŠPIK, Vesna, FURLAN, Marja, FUJS KOMLOŠ, Kristina (avtor, fotograf), MATOS, Tadeja, PIRŠ, Mateja (avtor, fotograf), POLJAK, Mario, SEME, Katja, SKVARČ, Miha, ŠOBA, Barbara, TOMAZIN, Rok. Osnove mikrobiološke laboratorijske diagnostike za študente dentalne medicine. 1. elektronska izd. Ljubljana, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (131 str.)), ilustr. ISBN 978-961-95091-2-8. https://pouk.mf.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 40167171]
169. PIRŠ, Mateja. Vibriji. V: IHAN, Alojz (ur.), et al. Medicinska bakteriologija z mikologijo in parazitologijo. Ljubljana, 2020. Str. 188-191, ilustr. ISBN 978-961-95091-0-4. [COBISS.SI-ID 33559299]
170. BENULIČ, Katarina, PIRŠ, Mateja, COUTO, Natacha, CHLEBOWICZ, Monika, ROSSEN, John W. A., ZOREC, Tomaž Mark, SEME, Katja, POLJAK, Mario, LEJKO-ZUPANC, Tatjana, RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva, CERAR KIŠEK, Tjaša. Whole genome sequencing characterization of Slovenian carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae, including OXA-48 and NDM-1 producing outbreak isolates. PloS one. Apr. 2020, vol. 15, no. 4, str. 1-14, ilustr. ISSN 1932-6203. https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0231503&type=printable, DOI: 10.1371/journal.pone.0231503. [COBISS.SI-ID 34778585]
financer: Slovenian Research Agency, P3-0083


2021

171. COOK, Aislinn, HSIA, Yingfen, RUSSELL, Neal J., SHARLAND, Mike, CHEUNG, Kaman, GRIMWOOD, Keith G, CROSS, Jack, COTRIM DA CUNHA, Denise, PIRŠ, Mateja, ROŽIČ, Mojca, et al. Association of empiric antibiotic regimen discordance with 30-day mortality in neonatal and pediatric bloodstream infection - a global retrospective cohort study. The Pediatric infectious disease journal. 2021, vol. 40, iss. 2, str. 137-143. ISSN 0891-3668. https://journals.lww.com/pidj/Fulltext/2021/02000/Association_of_Empiric_Antibiotic_Regimen.12.aspx, DOI: 10.1097/INF.0000000000002910. [COBISS.SI-ID 49934851]
172. MATOS, Tadeja, LEJKO-ZUPANC, Tatjana, ŠKOFLJANEC, Andreja, JAZBEC, Anja, MATOS, Erika, MAVER VODIČAR, Polona, GERM, Julija, CIGLAR, Tadeja, TOMAZIN, Rok, KOFOL, Romina, MÜLLER-PREMRU, Manica, PIRŠ, Mateja. Candidaemia in Central Slovenia : a 12-year retrospective survey. Mycoses. 2021, vol. 64, iss. 7, str. 753-762. ISSN 1439-0507. http://doi.org/10.1111/myc.13278, DOI: 10.1111/myc.13278. [COBISS.SI-ID 59492611]
173. GERM, Julija, SEME, Katja, CERAR KIŠEK, Tjaša, KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika, PIRŠ, Mateja. Evaluation of two rapid phenotypical tests - Alifax rapid AST colistintest and Rapid Polymyxin NP test - for detection of colistin resistance in Enterobacterales. European journal of clinical microbiology & infectious diseases. 2021, vol. 40, no. 8, str. 1749-1753. ISSN 0934-9723. https://link.springer.com/article/10.1007/s10096-021-04182-w, DOI: 10.1007/s10096-021-04182-w. [COBISS.SI-ID 52209667]
financer: Slovenian Research Agency University of Fribourg and the Swiss National Science Foundation, P3-0083, FNS-407240_177381
174. PAPIĆ, Bojan, MIĆUNOVIĆ, Jasna, PIRŠ, Mateja, KAVALIČ, Maja, KUŠAR, Darja, OCEPEK, Matjaž, AVBERŠEK, Jana. Genetic diversity of Salmonella Infantis isolated from poultry and humans : 2007-2020. V: Program and abstracts : joint meeting of the German Research Platform for Zoonoses and the Research Network Zoonotic Diseases : online meeting. Zoonoses International Symposium on Zoonoses Research, 13 - 15 October 2021. Berlin, 2021. Str. 157. [COBISS.SI-ID 81542403]
175. PAPIĆ, Bojan, KUŠAR, Darja, MIĆUNOVIĆ, Jasna, VIDRIH, Špela, PIRŠ, Mateja, OCEPEK, Matjaž, AVBERŠEK, Jana. Genomic insights into Salmonella Choleraesuis var. Kunzendorf outbreak reveal possible interspecies transmission. Veterinary Microbiology. [Online ed.]. 2021, vol. 263, art. 109282, str. 1-6, ilustr. ISSN 1873-2542. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113521003059?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.vetmic.2021.109282. [COBISS.SI-ID 84933891]
176. NOVLJAN, Gregor, DJURIĆ, Darinka, PIRŠ, Mateja, BATTELINO, Nina. Peritonitis ob kronični peritonealni dializi pri slovenskih otrocih = Peritonitis related to chronic preitoneal dialysis in Slovenian children. V: ŠKOBERNE, Andrej (ur.). 7. Slovenski nefrološki kongres = 7th Slovenian Congress of Nephrology : 11. 3.-14. 3. 2021 : zbornik izvlečkov = book of abstracts. [Ljubljana], 2021. Str. 146. ISBN 978-961-7092-19-6. https://snk2021.com/resources/files/SNK2021_Zbornik_Izvle%C4%8Dkov.pdf. [COBISS.SI-ID 57284355]
177. ŠTERBENC, Anja, TOČKOVA, Olga, LAH, Liza Lea, KAMHI, Tina, SEME, Katja, ŠVENT-KUČINA, Nataša, PETELN, Irena, PIRŠ, Mateja (avtor, korespondenčni avtor). A retrospective analysis of clinical characteristics and management of perianal streptococcal dermatitis in children and adults. Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica. [Tiskana izd.]. 2021, vol. 30, iss. 3, str. 99-104, ilustr. ISSN 1318-4458. https://acta-apa.mf.uni-lj.si/journals/acta-dermatovenerol-apa/papers/10.15570/actaapa.2021.25/actaapa.2021.25.pdf, DOI: 10.15570/actaapa.2021.25. [COBISS.SI-ID 86149379]
178. BIBEROVIĆ, Jasmina. Testiranje občutljivosti izbranih anaerobnih bakterij za različne betalaktamske antibiotike v kombinaciji z zaviralci betalaktamaz : magistrsko delo = Antimicrobial susceptibility testing of anaerobic bacteria for various beta-lactam antibiotics in combination with beta-lactamase inhibitors : M. Sc. Thesis. Ljubljana, 2021. XI, 81 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Mikrobiologija, 236. [COBISS.SI-ID 81553667]


2022

179. KUČAN, Rok, MRAMOR, Minca, VELIMIROVIĆ, Ivana, PIRŠ, Mateja, POKORN, Marko. Bakteriemija in sepsa pri otrocih, obravnavanih v Univerzitetnem kliničnem centru : mikrobiologija in klinična slika = Bacteriemia and sepsis in children treated at the University medical center Ljubljana : microbiology and clinical features. V: LOGAR, Mateja (ur.), BEOVIĆ, Bojana (ur.), LEJKO-ZUPANC, Tatjana (ur.). Infektološki simpozij 2022 : zoonoze - včeraj, danes, jutri. Ljubljana, 2022. Str. 185-193. ISBN 978-961-7092-29-5. [COBISS.SI-ID 108474115]
180. KUČAN, Rok, VELIMIROVIĆ, Ivana, PIRŠ, Mateja, POKORN, Marko. Izbira antibiotika pri zdravljenju sepse pri otroku. V: FISTER, Petja (ur.), et al. Kritično bolan otrok : reanimacija in transport otroka, sepsa in bolnišnične okužbe pri otroku, akutna ledvična okvara pri otroku : XXIII. izobraževalni seminar s specializiranimi učnimi delavnicami za zdravnike : [učbenik]. Ljubljana, 2022. Str. 55-65. ISBN 978-961-6454-42-1. [COBISS.SI-ID 100987395]
181. PLEH, Špela. Značilnosti proti meticilinu odpornih izolatov Staphylococcus pseudintermedius pri psih : magistrsko delo = Characteristics of methicilin resistant isolates of Staphylococcus pseudintermedius in dogs : M. Sc. Thesis. Ljubljana, 2022. X, 59 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za mikrobiologijo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Mikrobiologija, 255. [COBISS.SI-ID 112465411]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 24. 6. 2022