COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMarija ŠvegovecOsebna bibliografija za obdobje 2019-2021

2019

1. ŠVEGOVEC, Marija. Sinteza graft kopolimera na osnovi pedot elektrovodljivog polimera : završni rad. Zagreb: [M. Švegovec], 2019. [COBISS.SI-ID 84301059]


2021

2. ŠVEGOVEC, Marija. Sinteza graft kopolimera PEDOT-g-PCL polimerizacijom otvaranja prstena : diplomski rad. Zagreb: [M. Švegovec], 2021. [COBISS.SI-ID 84322819]
3. ŠVEGOVEC, Marija, BOŽIČEVIĆ, Marin, SAČER, Denis, BLAŽIC, Roko, KATANČIĆ, Zvonimir. Synthesis of graft copolymer PEDOT-g-PCL by ring opening polymerization. V: NANOCON 2021 : abstracts. 13th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, October 20-22, 2021, Brno, Czech Republic, EU. 1st ed. Ostrava: Tanger Ltd., cop. 2021. Str. 120. ISBN 978-80-88365-00-6. [COBISS.SI-ID 84219651]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 5. 2022