COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSHelena Spreizer [17271]Osebna bibliografija za obdobje 2002-2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ROZMAN, Martin, CERAR, Janez, LUKŠIČ, Miha, URŠIČ, Matija, MOURTZIKOU, Argyroula, SPREIZER, Helena, KOZJEK-ŠKOFIC, Irena, STATHATOS, Elias. Electrochromic properties of thin nanocrystalline ▫$TiO_2$▫ films coated electrodes with adsorbed Co(II) or Fe(II) 2,2'-bipyridine complexes. Electrochimica Acta. [Print ed.]. 1. Jun. 2017, vol. 238, str. 278-287, ilustr. ISSN 0013-4686. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468617307697, DOI: 10.1016/j.electacta.2017.04.030. [COBISS.SI-ID 1537409987]
2. TOMŠIČ, Brigita, SIMONČIČ, Barbara, OREL, Boris, VILČNIK, Aljaž, SPREIZER, Helena. Biodegradability of cellulose fabric modified by imidazolidinone. Carbohydrate polymers. [Print ed.]. 2007, vol. 69, no. 3, str. 478-488. ISSN 0144-8617. [COBISS.SI-ID 3681050]
3. OREL, Boris, SPREIZER, Helena, SLEMENIK PERŠE, Lidija, JAPELJ FIR, Mojca, SURCA, Angelja Kjara, MERLINI, Dušan, VODLAN, Marjanca, KÖHL, Michael. Silicone-based thickness insensitive spectrally selective (TISS) paints as selective paint coatings for coloured solar absorbers. Part I. Solar energy materials and solar cells. [Print ed.]. 2007, vol. 91, no. 2/3, str. 93-107. ISSN 0927-0248. [COBISS.SI-ID 3586330]
4. OREL, Boris, SPREIZER, Helena, SURCA, Angelja Kjara, JAPELJ FIR, Mojca, MERLINI, Dušan, VODLAN, Marjanca, KÖHL, Michael. Selective paint coatings for coloured solar absorbers : polyurethane thickness insensitive spectrally selective (TISS) paints. Part II. Solar energy materials and solar cells. [Print ed.]. 2007, vol. 91, no. 2/3, str. 108-119. ISSN 0927-0248. [COBISS.SI-ID 3586586]
5. LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, OREL, Boris, VINCE, Jelica, JOVANOVSKI, Vasko, SPREIZER, Helena, SURCA, Angelja Kjara, HOČEVAR, Stanko. Silicotungstic acid/organically modified silane proton-conducting membranes. Journal of solid state electrochemistry : current research and development in science and technology. 2005, vol.9, no. 2, str. 106-113. ISSN 1432-8488. [COBISS.SI-ID 3088666]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. JAPELJ, Boštjan, JERMAN, Ivan, KOŽELJ, Matjaž, SPREIZER, Helena, OREL, Boris, VODLAN, Marjanca, MERLINI, Dušan. Colored thickness insensitive spectrally selective (TISS) paint coatings for polymeric solar absorbers. V: 10th World renewable energy congress : 19-25 July, 2008, Glasgow, Scotland : [proceedings] : WREC X. Oxford: Elsevier, cop. 2008. Str. 1493-1498. [COBISS.SI-ID 4003098]
7. OREL, Boris, SPREIZER, Helena, SURCA, Angelja Kjara, JAPELJ FIR, Mojca, MERLINI, Dušan, VODLAN, Marjanca, KÖHL, Michael. Optimisation of selective solar absorber paints : performance, durability and colours. V: Gleisdorf Solar 2006 - Internationales Symposium für Sonnenenergienutzung : 6. bis 8. September 2006, Gleisdorf, Österreich. Gleisdorf: AEE INTEC, 2006. Str. 123-129. [COBISS.SI-ID 3583258]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, OREL, Boris, JOVANOVSKI, Vasko, JEŠE, Robi, SPREIZER, Helena, HOČEVAR, Stanko. Nanocomposite ureasil proton conducting membranes : [poster]. V: EuroNanoForum 2003 - European and international forum on nanotechnology : Trieste (Italy), 9-12 December 2003 : catalogue of posters. [S.l.: s.n.], 2003. 1 str. [COBISS.SI-ID 2954778]
9. SURCA, Angelja Kjara, OREL, Boris, SPREIZER, Helena. Electrochromic cell with an ▫$I^-/I_3^-$▫ redox semi-solid sol-gel electrolyte. V: [Abstracts]. 5th International Meeting on Electrochromism [also] IME-5, August 6-9, 2002, Denver, Colorado. 1 str. [COBISS.SI-ID 2737946]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

10. OREL, Boris, SLEMENIK PERŠE, Lidija, SURCA, Angelja Kjara, SPREIZER, Helena, MERLINI, Dušan, VODLAN, Marjanca. Barvni premazi za absorberje v solarnih sprejemnikih. V: Hevreka!'06 : razvojna moč Slovenije : od invencij k inovacijam : [katalog prireditve]. Ljubljana: Infos, 2006. Str. 103. [COBISS.SI-ID 3677978]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

11. SPREIZER, Helena, JERMAN, Ivan. Optična analiza PC in AC plošč. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2020. 4 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 40401413]
12. ŠEST, Ervin, SPREIZER, Helena, JERMAN, Ivan. Analiza vzorca. Ljubljana: Kemijski inštitut, jul. 2018. 7 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 3092. [COBISS.SI-ID 6477594]
13. JERMAN, Ivan, ČOLOVIĆ, Marija, SLEMENIK PERŠE, Lidija, SPREIZER, Helena, ŠEST, Ervin. Analiza in primerjava vzorcev modificiranega stirenbutadienskega lateksa. Ljubljana: Kemijski inštitut, maj 2016. 14 str., ilustr. DP, 2962. [COBISS.SI-ID 5916954]
14. JERMAN, Ivan, ČOLOVIĆ, Marija, SPREIZER, Helena, NOVAK, Urban. Analiza madežev na papirju. Ljubljana: Kemijski inštitut, jul. 2016. 8 str., ilustr. DP, 2967. [COBISS.SI-ID 6039066]
15. JERMAN, Ivan, SPREIZER, Helena. Optična analiza vodnih disperzij modificiranih ▫$TiO_2$▫ delcev. Ljubljana: Kemijski inštitut, nov. 2016. 6 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2975. [COBISS.SI-ID 6048794]
16. JERMAN, Ivan, ZORKO, Milena, KOŽELJ, Matjaž, SPREIZER, Helena. Analiza nefiltriranega vzorca smole DOMALKYD 0461 38 Wa/BG. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2015. 17 f., ilustr. DP, 2927. [COBISS.SI-ID 5810202]
17. JERMAN, Ivan, KOŽELJ, Matjaž, SPREIZER, Helena, NOVAK, Urban, ZORKO, Milena. Identification of organic compounds : IR, Raman spectrometry and SEM/EDS analysis of stained paper samples. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2015. 7 str., ilustr. DP, 2909. [COBISS.SI-ID 5809946]
18. RODOŠEK, Mirjana, SPREIZER, Helena, KOŽELJ, Matjaž, SURCA, Angelja Kjara. Ramanske meritve in meritve kontaktnih kotov nezaščitenega in zaščitenega elektronskega vezja. Ljubljana: Kemijski inštitut, okt. 2015. 20 str., ilustr. DP, 2937. [COBISS.SI-ID 5812762]
19. RODOŠEK, Mirjana, MIHELČIČ, Mohor, SPREIZER, Helena, SLEMENIK PERŠE, Lidija, KOŽELJ, Matjaž, SURCA, Angelja Kjara. Analiza zaščitnih prevlek za elektronska vezja. Ljubljana: Kemijski inštitut, jun. 2014. 32 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2884. [COBISS.SI-ID 5503514]
20. SLEMENIK PERŠE, Lidija, SPREIZER, Helena, OREL, Boris. Poročilo o opravljeni analizi premazov za zaščito daljnovodnih stebrov. Ljubljana: Kemijski inštitut, apr. 2014. 42 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2890. [COBISS.SI-ID 5548570]
21. OREL, Boris, JERMAN, Ivan, SPREIZER, Helena, SLEMENIK PERŠE, Lidija, MIHELČIČ, Mohor. Design Research & Development Summary for high solar absorptivity coatings (end of stage #1). Ljubljana: Kemijski inštitut, mar. 2013. 1 USB ključ, ilustr. [COBISS.SI-ID 6090266]
22. OREL, Boris, JERMAN, Ivan, SLEMENIK PERŠE, Lidija, MIHELČIČ, Mohor, SPREIZER, Helena. Poročilo o prenosu tehnologij iz laboratorija za spektroskopijo materialov (KI) v tovarno Helios, d.o.o. Ljubljana: Kemijski inštitut, junij 2011. 23 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2683. [COBISS.SI-ID 4851482]
23. SIMONČIČ, Barbara, OREL, Boris, KOBAL, Lucija, FORTE-TAVČER, Petra, BRAČKO, Sabina, GABRIJELČIČ TOMC, Helena, JENKO, Marija, STAREŠINIČ, Marica, TOMŠIČ, Brigita, GORENŠEK, Marija, KERT, Mateja, LINDIČ, Zdenka, GREGOR-SVETEC, Diana, DIMITROVSKI, Krste, DEMŠAR, Andrej, CRNJAK OREL, Zorica, KLANJŠEK GUNDE, Marta, SURCA, Angelja Kjara, JERMAN, Ivan, SLEMENIK PERŠE, Lidija, JOVANOVSKI, Vasko, VINCE, Jelica, SPREIZER, Helena, STARC, Klavdija, BATIČ, Iva, KREČIČ, Martin, BOROVINA, Barbara. Večfunkcionalne zaščitne tekstilije za vojaško uniformo : CRP M2-0104 : zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega dela na CRP Znanje za varnost in mir 2006-2010. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2008. 1 zv (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 2047856]
24. OREL, Boris, SPREIZER, Helena, MERLINI, Dušan, CENCIČ, Boris. Novi premazi in tekstilije z majhno opaznostjo. Nizko emisijski kamuflažni (NEK) premazi : [zaupno industrijsko poročilo]. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2006. 10 f., graf. prikazi. Delovno poročilo KI, 2362. [COBISS.SI-ID 3455770]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

25. KLANJŠEK GUNDE, Marta, SLEMENIK PERŠE, Lidija, SPREIZER, Helena. Analiza platnic potnega lista na uspešnost zlatotiska. Ljubljana: Kemijski inštitut, mar. 2016. 12 str., ilustr. DP, 2959. [COBISS.SI-ID 5901594]
26. JERMAN, Ivan, SPREIZER, Helena. Identification of organic compounds : IR and UV-VIS spectrometry of Cashew nut shell liquids. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2014. 7 f., ilustr. DP, 2907. [COBISS.SI-ID 5620762]
27. JERMAN, Ivan, SPREIZER, Helena. Identification of organic compounds : IR and UV-VIS spectrometry of Cashew nut shell liquids. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2014. 13 f., ilustr. DP, 2908. [COBISS.SI-ID 5621018]
28. OREL, Boris, BELE, Marjan, KAPUN, Gregor, SPREIZER, Helena. Poročilo o analizi plasti v vzorcu potnega lista proizvajalca CETIS. Ljubljana: Kemijski inštitut, december 2005. 22 f. Delovno poročilo KI, 2342. [COBISS.SI-ID 3445530]

2.15 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba

29. OREL, Boris, SPREIZER, Helena, KOŽELJ, Matjaž, KUNIČ, Roman, SURCA, Angelja Kjara, MERLIN, Dušan, VODLAN, Marjanca. Report on adhesion and thermal stability of thickness insensitiv spectrally selective (TISS) paint coating. Ljubljana: Kemijski inštitut Ljubljana Slovenija, 2008. 24 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4338273]
30. OREL, Boris, SPREIZER, Helena, KUNIČ, Roman. Stabilitiy of TISS black paint coatings: temperature and humidity testing : preliminary report. Ljubljana: Kemijski inštitut Ljubljana Slovenija, 2008. 6 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4338529]

2.24 Patent

31. OREL, Boris, KOŽELJ, Matjaž, JERMAN, Ivan, MIHELČIČ, Mohor, SPREIZER, Helena, SLEMENIK PERŠE, Lidija. Multilayer color coatings with low solar absorption and high heat emission : patent : AT 510371 (B1) 2015-06-15. Wien: Österreichisches Petentamt, 2015. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4929050]
patentna družina: Št. prijave 201000247, 2010-08-19; SI 23451 (A), 2012-02-29
32. OREL, Boris, SURCA, Angelja Kjara, SPREIZER, Helena, MERLINI, Dušan, VODLAN, Marjanca. Spektralno selektivni premazi za absorberje v sončnih zbiralnikih : SI 21510 (A), 2004-12-31. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2004. 14 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2892314]
patentna družina: Številka prijave P-200300149, 2003-06-17; HR 20030926 (A2), 2005-04-30


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

33. OREL, Boris, SPREIZER, Helena, SURCA, Angelja Kjara, JAPELJ FIR, Mojca, MERLINI, Dušan, VODLAN, Marjanca, KÖHL, Michael. Polyurethane-based thickness insensitive spectrally selective paints for coloured solar absorbers : [poster presentation at] Eurosun 2006 conference. Glasgow: ISES - International Solar Energy Society, 2006. [COBISS.SI-ID 3585562]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 17. 5. 2022