COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Ana Drinčić [53341]Osebna bibliografija za obdobje 2017-2022

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GRDADOLNIK, Maja, DRINČIĆ, Ana, OREŠKI, Ana, ÖNDER, Özgün Can, UTROŠA, Petra, PAHOVNIK, David, ŽAGAR, Ema. Insight into chemical recycling of flexible polyurethane foams by acidolysis. ACS sustainable chemistry & engineering. 11. Jan. 2022, iss. 3, vol. 10, str. 1323-1332, ilustr. ISSN 2168-0485. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.1c07911, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=14726, DOI: 10.1021/acssuschemeng.1c07911. [COBISS.SI-ID 93433347], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
financer: EC - European Comission, H2020, 820665, POLYNSPIRE; ARRS, P2-0145, Specialty polymers and polymeric materials
2. ŽAGAR, Ema, ČEŠAREK, Urška, DRINČIĆ, Ana, SITAR, Simona, SHLYAPNIKOV, Igor, PAHOVNIK, David. Quantitative determination of PA6 and/or PA66 content in polyamide-containing wastes. ACS sustainable chemistry & engineering. 10 Aug. 2020, vol. 8, iss. 31, str. 11818-11826, ilustr. ISSN 2168-0485. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.0c04190, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=12274&lang=slv, DOI: 10.1021/acssuschemeng.0c04190. [COBISS.SI-ID 23556355], [JCR, SNIP, WoS do 28. 1. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,33, Scopus do 7. 2. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]
3. ZULIANI, Tea, VIDMAR, Janja, DRINČIĆ, Ana, ŠČANČAR, Janez, HORVAT, Milena, NEČEMER, Marijan, PIRIA, Marina, SIMONOVIĆ, Predrag, PAUNOVIĆ, Momir, MILAČIČ, Radmila. Potentially toxic elements in muscle tissue of different fish species from the Sava River and risk assessment for consumers. Science of the total environment. 2019, vol. 650, part 1, str. 958-969. ISSN 0048-9697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.09.083. [COBISS.SI-ID 31671079], [JCR, SNIP, WoS do 28. 3. 2022: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 13, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,30, Scopus do 11. 5. 2022: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 17, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,70]
4. DRINČIĆ, Ana, ZULIANI, Tea, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. Determination of hexavalent Cr in river sediments by speciated isotope dilution inductively coupled plasma mass spectrometry. Science of the total environment. 2018, vol. 637/638, str. 1286-1294. ISSN 0048-9697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.05.112. [COBISS.SI-ID 31416615], [JCR, SNIP, WoS do 18. 2. 2022: št. citatov (TC): 30, čistih citatov (CI): 28, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7,00, Scopus do 23. 4. 2022: št. citatov (TC): 31, čistih citatov (CI): 29, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7,25]
5. DRINČIĆ, Ana, ŠČANČAR, Janez, ZULIANI, Tea, NIKOLIĆ, Irena, MILAČIČ, Radmila. Simultaneous speciation of chromate, arsenate, molybdate and vanadate in alkaline samples by HPLC-ICP-MS at different concentration levels of vanadate. Journal of analytical atomic spectrometry. 2017, vol. 32, no. 11, str. 2200-2209. ISSN 0267-9477. DOI: 10.1039/C7JA00273D. [COBISS.SI-ID 30767655], [JCR, SNIP, WoS do 1. 3. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,20, Scopus do 16. 4. 2022: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,40]
6. VIDMAR, Janja, ZULIANI, Tea, NOVAK, Petra, DRINČIĆ, Ana, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. Elements in water, suspended particulate matter and sediments of the Sava River. Journal of soils and sediments : protection, risk assessment and remediation. 2017, vol. 17, no. 7, str. 1917-1927. ISSN 1439-0108. DOI: 10.1007/s11368-016-1512-4. [COBISS.SI-ID 29645095], [JCR, SNIP, WoS do 4. 5. 2022: št. citatov (TC): 33, čistih citatov (CI): 23, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,83, Scopus do 6. 5. 2022: št. citatov (TC): 34, čistih citatov (CI): 25, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,17]
7. DRINČIĆ, Ana, NIKOLIĆ, Irena, ZULIANI, Tea, MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez. Long-term environmental impacts of building composites containing waste materials : evaluation of the leaching protocols. Waste management. [Print ed.]. 2017, vol. 59, str. 340-349. ISSN 0956-053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2016.11.003. [COBISS.SI-ID 29929767], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 21. 4. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. GRDADOLNIK, Maja, DRINČIĆ, Ana, PAHOVNIK, David, ŽAGAR, Ema. Chemical recycling of flexible polyurethane foam by acidolysis. V: PINTAR, Albin (ur.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 104. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 80538627]
9. ZULIANI, Tea, FURDEK TURK, Martina, DRINČIĆ, Ana, EPOVA, Ekaterina N., BERAIL, Sylvain, DONARD, Olivier F. X. Elemental content and strontium isotope characterisation of Slovenian wine. V: HEATH, David John (ur.), HORVAT, Milena (ur.), OGRINC, Nives (ur.). Programme and book of abstracts. 1st ISO-FOOD International Symposium on Isotopic and Other Techniques in Food Safety and Quality, Portorož, Slovenia, April 1-3, 2019. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2019. Str. 40. ISOFd Food, Safety quality traceability. [COBISS.SI-ID 32281639]
10. VIDMAR, Janja, ZULIANI, Tea, MILAČIČ, Radmila, DRINČIĆ, Ana, ŠČANČAR, Janez. Distinguishing between engineered and natural ▫$TiO_2NPs$▫ in the Sava River by single particle ICP-MS. V: KÖCK SCHULMEYER, Marianne (ur.), BARCELÓ, Damià (ur.). GLOBAQUA final conference : water river management under water scarcity and multiple stressors, 17-19 December 2018, Barcelona (Spain) : book of abstracts. Str. 114. [COBISS.SI-ID 31981095]
11. MILAČIČ, Radmila, ZULIANI, Tea, VIDMAR, Janja, DRINČIĆ, Ana, BERGANT, Matic, KALOGIANNI, Eleni, SMETI, Evangelia, SKOULIKIDIS, Nikolaos, ŠČANČAR, Janez. Potentially toxic elements in water and sediments of the Sava and Evrotas Rivers under variable water discharges. V: KÖCK SCHULMEYER, Marianne (ur.), BARCELÓ, Damià (ur.). GLOBAQUA final conference : water river management under water scarcity and multiple stressors, 17-19 December 2018, Barcelona (Spain) : book of abstracts. Str. 44-45. [COBISS.SI-ID 31980071]
12. DRINČIĆ, Ana, ZULIANI, Tea, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. Hexavalent Cr in sediments of the Sava River. V: KÖCK SCHULMEYER, Marianne (ur.), BARCELÓ, Damià (ur.), BARBELÓ CULLERÉS, Damià (ur.). Reconnaissance of trace organic compounds and metals in globaqua river basins : book of abstracts of the GLOBAQUA workshop, 9-10 November 2017, Barcelona (Spain. ed. 2017. [S. l.: s. n.], 2017. Str. 50. [COBISS.SI-ID 30912039]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

13. DRINČIĆ, Ana. Environmental impacts of building materials containing industrial waste by-products and fly ash from thermal power plants : doctoral dissertation = Okoljski vplivi gradbenih materialov z dodatki industrijskih odpadnih snovi in elektrofiltrskega pepela iz termoelektrarn : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Drinčić], 2018. XXIII, 75 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 296854528]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

14. MILAČIČ, Radmila, ZULIANI, Tea, VIDMAR, Janja, MARKOVIĆ, Katarina, MARKOVIĆ, Stefan, DRINČIĆ, Ana, ŠČANČAR, Janez, HORVAT, Milena. Report on the inter-comparison study on Chromium in serum : Round 01/2018. 2018. IJS delovno poročilo, 12663. [COBISS.SI-ID 31904551]
15. MILAČIČ, Radmila, ZULIANI, Tea, VIDMAR, Janja, MARKOVIĆ, Katarina, MARKOVIĆ, Stefan, DRINČIĆ, Ana, ŠČANČAR, Janez, HORVAT, Milena. Report on the inter-comparison study on Chromium in urine : Round 01/2018. 2018. IJS delovno poročilo, 12664. [COBISS.SI-ID 31904807]
16. MILAČIČ, Radmila, ZULIANI, Tea, VIDMAR, Janja, MARKOVIĆ, Katarina, MARKOVIĆ, Stefan, DRINČIĆ, Ana, ŠČANČAR, Janez, HORVAT, Milena. Report on the inter-comparison study on Chromium in whole blood : Round 01/2018. 2018. IJS delovno poročilo, 12665. [COBISS.SI-ID 31905063]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 17. 5. 2022
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 17. 5. 2022
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 17. 5. 2022
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 12. 2021
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 10. 9. 2021