COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSAjda PurgerPersonal bibliography for the period 2007-2021

2007

1. PURGER, Ajda. Dopolnjevanje arheološke keramike s polnilom na osnovi voskov in inertnih polnil I76. Konservator-restavrator : povzetki strokovnega srečanja. 2007, str. 58. ISSN 1854-5289. [COBISS.SI-ID 63837282]


2013

2. PURGER, Ajda (performer). Delavnica o ohranjanju in vzdrževanju kamnite kiparske dediščine na prostem, Park Forma Viva na Seči, 13. sep. 2013. [COBISS.SI-ID 63836514]
3. PURGER, Ajda. Povzetki raziskave o stanju modernistične kiparske dediščine na prostem : prispevek na Posvetu o ohranjanju modernistične kiparske dediščine na prostem v obalnih občinah, Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Garibaldijeva 1, 12. sep. 2013. [COBISS.SI-ID 63835234]
4. PURGER, Ajda. Povzetki raziskave o stanju modernistične kiparske dediščine na prostem v slovenskih obalnih občinah = A summary of research into the state of conservation of the open-air modernistic sculptural heritage in the coastal municipalities of Slovenia : prispevek na strokovnem posvetu Celostna obravnava objektov arhitekturne dediščine 20. stol., Ljubljana, Zavod za gradbeništvo Slovenije - ZAG, 13. nov. 2013. [COBISS.SI-ID 63830114]


2015

5. PURGER, Ajda. Rekonstrukcija rimske plošče s cesarskim gradbenim napisom. In: NEMEČEK, Nataša (ed.). Konservator - restavrator : povzetki strokovnega srečanja 2015. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije: Društvo restavratorjev Slovenije, 2015. Str. 87. Konservator restavrator, 2015, [1]. ISBN 978-961-91125-9-5. ISSN 1854-5289. [COBISS.SI-ID 63831906]


2016

6. ŽBONA, Kristina Ivana, PURGER, Ajda. Kamen, štukature in kovina. Konservator-restavrator : povzetki strokovnega srečanja. 2016, str. 113-117, ilustr. ISSN 1854-5289. [COBISS.SI-ID 515992959]
7. ZUPANČIČ, Matej (author, project manager), ODLAZEK, Katarina, POTOČNIK, Irena, KAVČIČ, Mateja, ŽBONA, Kristina Ivana, PURGER, Ajda, DOLENC-KAMBIČ, Nuška, GOVŽE, Špela. Ljubljana - Narodna in univerzitetna knjižnica : konservatorski načrt : mapa 01, mapa 02, mapa 03, mapa 04. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Restavratorski center, 2016. 4 zv. (74 str ; 327 str. ; 134 str. ; loč. pag.), ilustr., zvd., načrti. [COBISS.SI-ID 513888299]
8. PURGER, Ajda. Modernistična kamnita kiparska dediščina na prostem - primeri ohranjanja v treh slovenskih obalnih občinah = Patrimonio scultoreo lapideo moderno all'aperto - esempi di conservazione nei tre comuni costieri della Slovenia. In: GOLEŽ, Mateja (ed.), et al. Povezave : gradbeništvo, arhitektura, umetnostna zgodovina, umetnost = Connessioni : ingegneria civile, architettura, storia dell'arte, arte. 1. izd. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2016. Str. 163-179, ilustr. ISBN 978-961-94071-0-3. http://www.zag.si/dl/povezave-connessioni.pdf. [COBISS.SI-ID 63834210]
9. BATIČ, Anka, BENKO, Dušan (author, editor), BIRSA, Uroš (author, author of introduction, etc.), KRAPEŽ, Mateja, GOVŽE, Špela, KOKALJ, Ambrož, KIKELJ, Martina L., PURGER, Ajda, REŽEK, Marija, ZUPANČIČ, Matej, ŽBONA, Kristina Ivana, KRAPEŽ, Mateja (editor). Prenova Narodnega doma : uresničene sanje Narodne galerije. Ljubljana: Narodna galerija, 2016. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-50-1. [COBISS.SI-ID 282986752]


2019

10. PURGER, Ajda. Problematika kopiranja in imitacije materialov v kiparstvu : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Purger], 2019. 42 str., [16] str. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=112632&lang=slv. [COBISS.SI-ID 3981166]


2020

11. PURGER, Ajda (author, photographer), SLABE, Janja (author, photographer). Konserviranje-restavriranje keramike, porcelana in stekla. Konservator-restavrator : povzetki strokovnega srečanja. 2020, str. 81-90, ilustr. ISSN 1854-5289. [COBISS.SI-ID 19848451]
12. PURGER, Ajda (author, photographer). Poročilo o mednarodni konferenci o konserviranju-restavriranju podvodnih najdb - CRUA 2019. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2020, 63, [št.] 1, str. 122-127, ilustr. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 38939395]


2021

13. SLABE, Janja (author, photographer), PURGER, Ajda (author, photographer). Etika na področju konserviranja-restavriranja keramike. Konservator-restavrator : povzetki strokovnega srečanja. 2021, str. 71-79, ilustr. ISSN 1854-5289. [COBISS.SI-ID 67397891]
14. PURGER, Ajda. Priprava kruha kot razstavnega eksponata : magistrsko delo A. Ljubljana: [A. Purger], 2021. 94 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127762&lang=slv. [COBISS.SI-ID 70427139]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Year - ascending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 16. 5. 2022