COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSUroš HribarPersonal bibliography for the period 2005-2020

2005

1. HRIBAR, Uroš. "Galeb" : prva muzejska jadrnica. In: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 78-81. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 571124]


2007

2. MARINAC, Bogdana (exhibitor), HRIBAR, Uroš (exhibitor). Podmorničar = Il sommergibilista : razstava, Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 16. 6. 2007-1. 3. 2008. [COBISS.SI-ID 599540]


2009

3. PERKOVIČ, Marko, HARSCH, Rick, MUELLENHOFF, Oliver, FERRARO, Guido, COSOLI, Simone, DELGADO, Leonardo, HRIBAR, Uroš. Maritime transport in the Gulf of Trieste - a threat to Sečovlje saltpans?. In: ŽITKO, Duška (ed.). Soline : ogrožena kulturna krajina = Le saline : un ambiente culturale in pericolo = Saltpans : cultural landscape in danger. Piran; = Pirano: Pomorski muzej: = Museo del Mare "Sergej Mašera"; Koper; = Capodistria: Inštitut za dediščino Sredozemlja, Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem: = Instituto del patrimonio del Mediterraneo, Universita del Litorale, Centro di richerche scientifiche: = Institute for Mediterranean Heritage, University of Primorska, Science and Research Centre, 2009. Str. 47-56. Annales Mediterranea. ISBN 978-961-91279-8-8. [COBISS.SI-ID 729332]
4. MUŽIČ, Janez (author, photographer). Spomini na ladjarsko obrt. Navigator navtika magazin : slovenska navtična revija in foto oglasnik. okt.-nov.-dec. 2009, št. 31, str. 156-159, ilustr. ISSN 1854-7206. [COBISS.SI-ID 257709312]
5. HRIBAR, Uroš. Upoštevanje specifike terenske konfiguracije pri varovanju krajine Sečoveljskih solin. In: ŽITKO, Duška (ed.). Soline : ogrožena kulturna krajina = Le saline : un ambiente culturale in pericolo = Saltpans : cultural landscape in danger. Piran; = Pirano: Pomorski muzej: = Museo del Mare "Sergej Mašera"; Koper; = Capodistria: Inštitut za dediščino Sredozemlja, Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem: = Instituto del patrimonio del Mediterraneo, Universita del Litorale, Centro di richerche scientifiche: = Institute for Mediterranean Heritage, University of Primorska, Science and Research Centre, 2009. Str. 39-46. Annales Mediterranea. ISBN 978-961-91279-8-8. [COBISS.SI-ID 735732]


2011

6. HRIBAR, Uroš, GAMBOZ, Martina (author of introduction, etc., editor). Davide Filipas : spomini ladjedelniškega mojstra = memorie di un mastro d'ascia = sjećanja majstora brodogradnje. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera": Edit: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera": Edit: Comunità autogestita della nazionalità italiana, 2011. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-2-5. [COBISS.SI-ID 254457088]
7. MARINAC, Bogdana (exhibitor), HRIBAR, Uroš (exhibitor). Podmornice - tudi slovenska dediščina : stalna razstava : Park vojaške zgodovine Pivka, april 2011-maj 2015. [COBISS.SI-ID 1428212]


2013

8. HAWLINA, Eva. Podmorničarstvo v Jugoslaviji : diplomska naloga. Portorož: [E. Hawlina], 2013. VI, 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2436195]


2014

9. HRIBAR, Uroš. Zbirka o tradicionalnem ladjedelstvu in zbirka o razvoju vodnih športov v nekdanjem skladišču soli Monfort v Portorožu. Val : navtični mesečnik. sept. 2014, let. 23, št. 192, str. 82-85, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 1505780]


2015

10. HRIBAR, Uroš. Baletna in življenska [sic!] sopotnika Pia ter Pino Mlakar in njuna jadrnica Galeb. Val : navtični mesečnik. feb. 2015, let. 24, št. 196, str. 86-88, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 1446388]
11. HRIBAR, Uroš. A consideration of the land configuration for the protection of a cultural landscape : predavanje na AMMM Meeting "Salt-Pans Cultural Landscape in Danger", 23 rd - 25th May 2006 Piran, Slovenia. [COBISS.SI-ID 2604131]
12. HRIBAR, Uroš. Politično-ekonomski razlogi za umestitev tovarne Tomos v takratno družbeno okolje v Kopru. Val : navtični mesečnik. okt. 2015, let. 24, št. 203, str. 88-91, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 1445876]
13. PERKOVIČ, Marko, DAVID, Matej, HRIBAR, Uroš. Pomorski promet v tržaškem zalivu - grožnja Sečoveljskim solinam? = Maritime transport in the gulf of Trieste - a threat to Sečovlje saltpans? : predavanje na AMMM Meeting "Salt-Pans Cultural Landscape in Danger", 23 rd - 25th May 2006 Piran, Slovenia. [COBISS.SI-ID 2603875]
14. GUCMA, Lucian, PRZYWARTY, Marcin, BUDZAN, Tomasz, KARWOWSKI, Lech, VIDMAR, Peter, HRIBAR, Uroš. Using maritime simulation systems to present complex information in maritime museums. In: GUCMA, Lucian (ed.). Proceedings of the 16th International Scientific and Tecnical Conference on Marine Traffic Engineering (MTE) and International Symposium Information on Ships, 14 - 16 October 2015, Kołobrzeg. Szczecin: Maritime University, 2015. Str. 233-242, ilustr. [COBISS.SI-ID 2619235]


2016

15. PERKOVIČ, Marko, BATISTA, Milan, GRM, Aleksander, GUCMA, Lucjan, GUCMA, Maciej, NEMEC, David, VIDMAR, Peter, BRCKO, Tanja, SUBAN, Valter, LUIN, Blaž, HRIBAR, Uroš. Elaborat navtične vzdržnosti "tankerski privez Petrol" = [Navigability study "oil terminal"]. Portorož: Fak. za pomorstvo in promet, 2016. 100 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2676579]
16. SORTA, Rok, OBLAK, Vinko, HRIBAR, Uroš. Odzvali smo se klicu morja in zaprisegli Neptunu. Val : navtični mesečnik. dec. 2016-jan. 2017, let. 25, št. 215, str. 110-111, ilustr., feb. 2017, let. 26, št. 216, str. 86-89, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 1577972]
17. GUCMA, Lucian, PRZYWARTY, Marcin, BUDZAN, Tomasz, KARWOWSKI, Lech, VIDMAR, Peter, HRIBAR, Uroš. Using maritime simulation systems to present complex information in maritime museums. Zeszyty Naukowe. 2016, vol. 45, no. 117, str. 75-81. ISSN 1733-8670. http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1206. [COBISS.SI-ID 2650467]


2017

18. PERKOVIČ, Marko (author, project manager), VIDMAR, Peter, BATISTA, Milan, GUCMA, Lucjan, LUIN, Blaž, GRM, Aleksander, HRIBAR, Uroš, KIRBIŠ, Blaž, HROVAT, Aljaž, ZAJEC, Ana. Maritimna študija : tankerski privez "JET" = Navigability study : tanker berth "JET". Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet, 2017. file:///C:/Users/ambrozicb/Downloads/Luka_Koper_JET_porocilo_v09.pdf. [COBISS.SI-ID 2857571]


2018

19. PERKOVIČ, Marko, VIDMAR, Peter, BATISTA, Milan, FELICIJAN, Matjaž, GUCMA, Lucjan, KIRBIŠ, Blaž, SRŠE, Jure, JAGNJIČ, Darjan, GRM, Aleksander, SUBAN, Valter, HRIBAR, Uroš. Elaborat navtične vzdržnosti novih priveznih mest na južni obali Pomola II : maritimna študija. Portorož: Univ. Ljubljana, Fak. za pomorstvo in promet, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330113574_Navigability_Study_Port_of_Koper_-_Basin2_-_Quay_Silos. [COBISS.SI-ID 2890339]
20. HRIBAR, Uroš, OBLAK, Vinko. Istrski topo : gradnja replike tradicionalnega ribiškega plovila. Premium eMorje.com : časopis za kulturo bivanja z morjem. maj 2018, leto 1, št. 1, str. 22, ilustr. ISSN 2630-1644. https://emorje.com/novice/topo-gradnji-replike-na-pot/. [COBISS.SI-ID 4767415]
21. PERKOVIČ, Marko, HRIBAR, Uroš, HARSCH, Rick. Oil pollution in Slovenian waters : the threat to the Slovene coast, possible negative influences of shipping on an environment and its cultural heritage. In: CARPENTER, Angela (ed.), KOSTIANOY, Andrey G. (ed.). Oil pollution in the Mediterranean sea : part 2 : national case studies. Cham: Springer, cop. 2018. Str. 133-157. The handbook of environmental chemistry, 84. ISBN 978-3-030-11137-3, ISBN 978-3-030-11138-0. ISSN 1867-979X. DOI: 10.1007/698_2016_112. [COBISS.SI-ID 2772067]
22. HRIBAR, Uroš, OBLAK, Vinko. Proces preučevanja kulturne dediščine in metodologija vrednotenja različnih vrst virov. Val : navtični mesečnik. jun. 2018, let. 27, št. 230, str. 88-91, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 1771252]
23. HRIBAR, Uroš, BREZOVEC, Tomi, OBLAK, Vinko, MARAGONI, Emma. Projekt Mala barka : projekt Mala barka ter možnosti interpretiranja pomorske dediščine Istre in Kvarnerja v prepoznavnih oblikah kulturnega turizma. Val : navtični mesečnik. let. 27, 228, str. 106-109, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 1783284]
24. HRIBAR, Uroš (author, photographer), OBLAK, Vinko, VIDMAR, Peter, PERKOVIČ, Marko, MAHNE KALIN, Alan. Projekt Mala barka 2 : izdelava oplate in palube replike plovila istrski topo, pogosto imenovanega tudi batel. Val : navtični mesečnik. nov. 2018, leto 26, št. 234, str. 84-87, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 2891363]
25. VIDMAR, Peter, PERKOVIČ, Marko, HRIBAR, Uroš, OBLAK, Vinko, MAHNE KALIN, Alan. Projekt Mala barka 2 : načrtovane raziskave lastnosti tradicionalnih plovil na primeru meritev lastnosti dvojnika plovila istrski topo. Val : navtični mesečnik. let. 27, 231, str. 88-91, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 2877283]
26. HRIBAR, Uroš (author, photographer), OBLAK, Vinko, VIDMAR, Peter, PERKOVIČ, Marko, MAHNE KALIN, Alan. Projekt Mala barka 2 : oblike gradnje in tehnike izdelave zunanjih oplat lesenih plovil. Val : navtični mesečnik. okt. 2018, leto 26, št. 233, str. 108-111, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 2891107]
27. HRIBAR, Uroš (author, photographer), BJELICA, Veronika (author, photographer), PERKOVIČ, Marko, VIDMAR, Peter. Projekt Mala barka 2 : program Akademije tradicionalnih pomorskih obrti, znanj in veščin ter ostale oblike diseminacije in popularizacije ciljev oz. rezultatov projekta Mala barka 2. Val : navtični mesečnik. dec. 2018, leto 26, št. 235, str. 98-101, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 2891619]


2019

28. BJELICA, Veronika (author, editor), BONIN, Flavio, HRIBAR, Uroš, KARINJA, Snježana (author, editor), MARINAC, Bogdana, PRESL, Igor, TERČON, Nadja, ŽITKO, Duška, ŽITKO, Duška. Maritime Museum - Maritimes Museum "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-5-3. [COBISS.SI-ID 303281408]
29. BJELICA, Veronika (author, editor), BONIN, Flavio, HRIBAR, Uroš, KARINJA, Snježana (author, editor), MARINAC, Bogdana, PRESL, Igor, TERČON, Nadja, ŽITKO, Duška. Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-4-6. [COBISS.SI-ID 303280896]
30. HRIBAR, Uroš, SRŠE, Jure, MAHNE KALIN, Alan, BRCKO, Tanja, VIDMAR, Peter. Traditional sailboat reconstruction and the revitalization of the Northern Adriatic shipbuilding heritage. In: GUCMA, Lucjan (ed.). Book of abstracts. Kołobrzeg: Maritime University of Szczecin, 2019. Str. 20. [COBISS.SI-ID 2952035]


2020

31. HRIBAR, Uroš, MAHNE KALIN, Alan, SRŠE, Jure, PERKOVIČ, Marko, BJELICA, Veronika, VIDMAR, Peter. Student training on a traditional fishing boat, part of the revitalisation of the northern adriatic maritime heritage. In: ZANNE, Marina (ed.), BAJEC, Patricija (ed.), TWRDY, Elen (ed.). ICTS 2020 : 19. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 19th International Conference on Transport Science : pomorstvo, promet in logistika = maritime, transport and logistics : zbornik referatov = conference proceedings : 17.-18. September 2020, Portoroz, Slovenia. Elektronska izd. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet; = Portoroz: Faculty of Maritime Studies and Transport, 2020. Str. 128-132, ilustr. ISBN 978-961-7041-08-8. https://icts.sdzp.org/wp/wp-content/uploads/2020/09/Proceedings-ICTS-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 31435267]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Year - ascending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 16. 5. 2022