COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSFranco JuriOsebna bibliografija za obdobje 1985-2022

1985

1. OSTAN, Iztok, AMBROZIUS, Božena. Kako do učinkovite akcije za varstvo okolja. Koper: OK ZSMS [i.e.] Obalna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije, Ekološka sekcija, 1985. 52 str., ilustr. Bilten, leto 1985, št. 1. [COBISS.SI-ID 471345]


1986

2. JURI, Franco. Italijanska narodnost v luči prostorskega razvoja Kopra : diplomska naloga. Koper: [s. n.], 1986. 127 str., zvd. Diplomske naloge, 63. [COBISS.SI-ID 7434317]


1989

3. JURI, Franco. L'etnia italiana di Capodistria: su alcuni perché dell'assimilazione. Ricerche sociali. 1989, št. 1, str. 57-65. ISSN 0353-474X. [COBISS.SI-ID 4344141]
4. JURI, Franco. Italijani v Jugoslaviji. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 1989, letn. 26, št. 6/7, str. 823-827. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 7746050]
5. JURI, Franco. L'etnia italiana di Capodistria: su alcuni perché dell'assimilazione. Quaderni. 9, str. 137-145. ISSN 0350-6746. [COBISS.SI-ID 8747010]
6. OMAN, Valentin (umetnik), SPACAL, Lojze (umetnik), ZIGAINA, Giuseppe (umetnik). Oman, Spacal, Zigaina : Mestna galerija Ljubljana. Ljubljana: Mestna galerija: Ljubljanska banka, 1989. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7441408]
7. OSTAN, Iztok, ZOHIL, Josip. Povzetek raziskave "znanje in inovacijska dejavnost na obali". Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1989, 13, št. 95/96 [i.e. 93/94], str. 217-222. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 15517440]
8. GUŠTIN, Mitja (urednik). Prispevki k zgodovini Kopra = Contributi per la storia di Capodistria. Ljubljana [i. e.] Koper: Pokrajinski muzej, 1989. 88 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15150080]
9. JURI, Franco. Vidovi asimilacije talijanske narodnosti u SFRJ. Sveske. 7, 26-27, str. 159-165. ISSN 0352-2636. [COBISS.SI-ID 9057282]


1990

10. BERMEJO, Fernando (umetnik), ESCOBAR, Luis (umetnik), HERNANDEZ, Luis Cruz (umetnik). Bravo Murillo 25 : Fernando Bermejo, Luis Escobar, Luis Cruz Hernandez, Madrid. [Izola]: DLUI; Piran: Obalne galerije, 1990. [11] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 24083200]
11. JURI, Franco. Istra, moja (nepoznana) dežela. Delo. [Tiskana izd.]. 32, št.64 (17.iii.1990), str.32. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 17370624]
12. JURI, Franco. "Ko bom prvič volil, bom doživel orgazem". Teleks. 1.II.1990, 46, št. 5, str. 16-18, portret. ISSN 0350-7564. [COBISS.SI-ID 77474560]
13. JURI, Franco. Slovensko-italijanski odnosi. Delo. [Tiskana izd.]. 32, št.174 (28.vii.1990), str.19; št.174 (28.vii.1990), str.22. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 21054464]
14. GANTAR, Pavel, JURI, Franco, TOMAŽIČ, Anton (diskutant). Velika zarota ali kako se je zgodil parlament : polemika s Spomenko Hribar: liberalci in prenovitelji vračajo udarec. Delo. [Tiskana izd.]. 26.V.1990, let. 32, št. 121, str.23. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 18637824]


1991

15. JURI, Franco (avtor, fotograf). Altiplano : mit in resničnost. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. junij 1991, 1, št. 6, str. 4-7, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 75161856]
16. JURI, Franco. Il postmoderno nella narrativa Italiana degli anni ottanta : (Quali linguaggi?). Acta neophilologica. [Tiskana izd.]. 24 (1991), str.107-113. ISSN 0567-784X. [COBISS.SI-ID 50076928]
17. JURI, Franco. Istra, preizkus našega evropstva : mimo modnih nacionalističnih evforij. Delo. [Tiskana izd.]. 33, št.9 (12.i.1991), str.24. ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 22372608]
18. JURI, Franco. Manjšinsko vprašanje v etnično mešanih okoljih; primer Istre. Geografija v šoli. 1991, 1, str. [23]-25. ISSN 1318-4717. [COBISS.SI-ID 74712064]
19. JURI, Franco (intervjuvanec). Me mrko gledajo : Franco Juri, malo narcisoiden. Delo. [Tiskana izd.]. 33, št.27 (2.ii.1991), str.27. ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 22747136]
20. ZLOBEC, Jaša L. Noro leto 1990. Jadranski koledar ... 1991, str. 25-37. ISSN 1124-6529. [COBISS.SI-ID 52996096]
21. JURI, Franco. Slavna naša zgodovina. Ljubljana: Liberalno-demokratska stranka: Delo, 1991. [140] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 28333824]
22. JURI, Franco (avtor, fotograf). Viva Mexico!. Indijanci, bolero in polka. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. september 1991, št. 9, str. 18-22, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 5646993]


1992

23. JURI, Franco. Cres : kamnita duša Kvarnerja. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. marec 1992, 2, št. 3, str. 11-13, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 77095680]
24. JURI, Franco (intervjuvanec). Franco Juri. Stop : preklopi glavo na zabavo. 25, št.53 (2.-8.i.1993), str.10-11. ilustr. ISSN 0351-8094. [COBISS.SI-ID 35746048]
25. JURI, Franco (avtor, fotograf). Istra : med glagolico in carino. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. april 1992, št. 4, str. 6-8, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 5641105]
26. JURI, Franco (avtor, fotograf). Istra : na obali spomina. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. februar 1992, 2, št. 2, str. 4-7, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 77070592]
27. JURI, Franco (avtor, fotograf). Istrski fragmenti : vse pokrajine v eni. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. januar 1992, 2, št. 1, str. 4-7, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 77050624]
28. JURI, Franco (avtor, fotograf). Istrski jug : kjer je kamen življenje. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. junij-julij 1992, 2, št. 6/7, str. 12-14, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 77362176]
29. JURI, Franco (avtor, fotograf). Koščki Istre : šest spečih iz Vodnjana. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. maj 1992, 2, št. 5, str. 8-10, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 77336320]
30. JURI, Franco. Nazaj v zgodovino. Delo. [Tiskana izd.]. 33, št.8 (11.i.1992) - št.294 (19.xii.1992). ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 28974848]
31. SMOLE, Jože. Pred usodnimi odločitvami. Ljubljana: Enotnost, 1992. 126 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 31939072]
32. JURI, Franco. Slavna naša zgodovina. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Liberalno-demokratska stranka: Delo, 1992. [156] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 28721920]
33. BEOVIĆ, Bojana, PEČAUER, Marko (urednik). Slovenski almanah '93. Ljubljana: Delo: Novice, 1992. 334 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 121661]
34. JURI, Franco (avtor, ilustrator). V imenu naroda. Ljubljana: Liberalno-demokratska stranka, 1992. [160] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 32117504]
35. JURI, Franco. V mislih sem imel Demos : pojasnilo Franca Jurija. Slovenec : časopis za politiko, gospodarstvo, kulturo in religijo. 76, št. 25 (31.i.1992), str. 2. ISSN 0354-0960. [COBISS.SI-ID 43512576]
36. JURI, Franco. Vojna : beg za nedoločen čas. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. avgust-september 1992, 2, št. 8/9, str. 4-7, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 77372416]


1993

37. ŠKRLJ, Robert (oseba, ki intervjuva). Adios Argentina, dobro jutro Istra! : Franco Juri o diplomaciji in zlobi, o LDS in regionalizmu, o Craxiju in partitokraciji. Primorske novice. 47, št.14 (19.ii.1993), str.26. portret. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 3159346]
38. JURI, Franco. Arthur. Delo. [Tiskana izd.]. 35, št.110 (15.v.1993) - št.169 (24.vii.1993). ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 42955264]
39. JURI, Franco (intervjuvanec). Arthur je vest Slovenije : Franco Juri, karikaturist in kritik. Delo. [Tiskana izd.]. 35, št.134 (12.6.1993), str.27. ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 536369]
40. JURI, Franco (intervjuvanec). Če se ne bi osamosvojili, bi nas potegnilo v kaos : prvi slovenski veleposlanik v Španiji je prepričan... : Franco Juri za španski ABC. Primorski dnevnik. [Tiskana izd.]. 49, št.286 (25.x.1993), str.4. ilustr. ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 908337]
41. JURI, Franco (intervjuvanec). "Ne jočem, Argentina...". Primorske novice. 47, št.70 (10.ix.1993), str.3. portret. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 3445042]
42. RIBIČIČ, Ciril. Rad sem jih imel : devetdeset dni volilnega dnevnika 1992. 2. dopolnjena izd. [Ljubljana]: Mihelač, 1993. 306 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3429682]
43. RIBIČIČ, Ciril. Rad sem jih imel : devetdeset dni volilnega dnevnika 1992. Ljubljana: Mihelač, 1993. 298 str., ilustr. ISBN 961-201-024-2. [COBISS.SI-ID 34196992]


1994

44. JURI, Franco. Andraž Šalamun v galeriji A + A : slovenska galerija v Madridu čedalje bolj uspešna. Primorske novice. 48, št.102 (30.xii.1994), str.11. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 4432178]
45. JURI, Franco (avtor, prevajalec). Bosnia : be or not to be. 1. izd. Ljubljana: Društvo bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva Ljiljan, 1994. 188 str., ilustr. Edicija Lilium. [COBISS.SI-ID 40283136]
46. JURI, Franco (intervjuvanec). Španijo in Slovenijo povezuje Mediteran : pogovor s Francom Jurijem, slovenskim veleposlanikom v Madridu. Primorske novice. 48, št.13 (18.ii.1994), str.28. portret. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 3882802]


1995

47. JURI, Franco (intervjuvanec). Na glavo postavili stereotip o Sloveniji : pogovor s Francom Jurijem, najmlajšim veleposlanikom v Madridu. Primorske novice. 49, št.16 (24.ii.1995), str.16. ilustr. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 4718898]
48. RIBIČIČ, Ciril. Siva tipka 074 ; Bili su mi dragi. Zagreb: Birotisak, 1995. 91, [156] str., ilustr. ISBN 953-6156-12-1, ISBN 953-6156-13-X. [COBISS.SI-ID 216341]


1996

49. JURI, Franco. Rapporti italo-sloveni: cambieranno rotta con l'avvento del nuovo governo di centro-sinistra? : Stefano Lusa ha descritto le relazioni tra Roma e Lubiana dal 1990 al 1994. Primorske novice. KP [Koprska izd.]. 6 maggio 2006, anno 62, n. 105, str. 6-7. ISSN 1580-4720. [COBISS.SI-ID 11305265]


1997

50. JURI, Franco. Slovenija in EU : nostalgija po neuvrščenosti. Delo. [Tiskana izd.]. 21.VI.1997, let. 39, št. 142, str. 33. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 3796273]


1998

51. JURI, Franco. Kot dva norca pred desetim zidom? : slovensko-italijanski odnosi. Delo. [Tiskana izd.]. 13.VI.1998, let. 40, št. 135, str. 32. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4714545]


2000

52. GROBOVŠEK, Bojan. Homo diplomaticus slovenicus. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2000. 100 str., ilustr. ISBN 961-231-195-1. [COBISS.SI-ID 107478272]
53. JURI, Franco (intervjuvanec), KOČEVAR, Marko (intervjuvanec). Kogar narišeš, ga ne moreš sovražiti : Franco Juri in Marko Kočevar, karikaturista s prvih strani Dnevnika in Dela. Delo. [Tiskana izd.]. 26. avg. 2000, leto 42, št. 198, str. 20-22, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 6858545]
54. JURI, Franco (umetnik). [Razstava karikatur]. Izola: Insula, [2000]. 1 zgibanka (16 razglednic). [COBISS.SI-ID 6580017]


2002

55. BELJAN, Mojca, VALENTINČIČ, Slobodan (urednik). Mestna občina Koper - 2001 in naprej = Comune città di Capodistria - 2001 e oltre. Koper: Mestna občina, 2002. [COBISS.SI-ID 117066496]


2003

56. JURI, Franco. Furlani in Slovenci : skupna omika. V: COSTANTINI, Enos (ur.). Dobrodošli v Furlaniji : [daljni zahod, nikoli tako blizu]. Udine: Società filologica friulana, 2003. Str. 561-566. ISBN 88-7636-016-6. [COBISS.SI-ID 512448127]
57. PAVLIHA, Marko. Štorije s šofite. 1. izd. Koper: Primorske novice, 2003. 219 str., ilustr. Knjižnica Primorskih novic, 8. ISBN 961-6108-15-8. [COBISS.SI-ID 126834432]
58. JURI, Franco. Un ricordo di Luciano Kleva musica e immagini di una passione : in memoriam. La Battana : rivista trimestrale di cultura. 2003, leto 40, št. 149/150, str. 233-237, ilustr. ISSN 0522-473X. [COBISS.SI-ID 10257201]


2004

59. JURI, Franco (intervjuvanec). Lucianova strast. Sobota. 10. jan. 2004, leto 8, št. 1, str. 15, ilustr. ISSN 1408-4406. [COBISS.SI-ID 9490225]
60. JURI, Franco (intervjuvanec). Mi & Evropa: levo in desno : naš pogovor s Francom Jurijem, karikaturistom, novinarjem, nekdanjim veleposlanikom v Španiji; ob katerih kamnih se spotika slovenska politika, kakšne so izkušnje drugih?. Svobodna misel : TV-15. 9. apr. 2004, letn. 42, št. 7, str. 2, 13-14, portret. ISSN 1318-0266. [COBISS.SI-ID 9050189]


2005

61. JURI, Franco. Grenka tolažba manjšine. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 10. jun. 2005, leto 59, št. 133, str. 20, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 10714929]
62. JURI, Franco (intervjuvanec). Nič šefov, nikomur šef : kot da je pestro rodbinsko poreklo premosorazmerno z različnimi talenti in sposobnostjo opravljati različne poklice. Franco Juri, po očetu Italijan, po mami Hrvat, sam pa Slovenec, ki trenutno živi in dela v Kopru, je v svojem življenju počel že marsikaj. Med drugim je v osemdesetih igral cel kup inštrumentov v skupini Istranova. Pogovarjala sva se o stvareh, ki jih pozna, ga zanimajo in konec koncev z njimi živi: o politični satiri, odnosih med Slovenijo in Italijo, o eksodosu istrskih Italijanov, Primorcih v slovenski državi, slovenski politiki, mladi apolitični generaciji ... Gorenjski glas. [Tiskana izd.]. 15. apr. 2005, leto 58, št. 30, str. 14-15. ISSN 0352-6666. [COBISS.SI-ID 10249782]
63. JURI, Franco. Vonj po granatnih jabolkih : jesen v Jeruzalemu, svetem mestu zidov. Primorske novice. 25. nov. 2005, letn. 59, št. 273, str. 19, fotografije. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 9908813]
64. JURI, Franco. Zadrego je prekinil podoficir : Prvi shod političnih karikaturistov - v Jeruzalemu. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 19. nov. 2005, letn. 55, št. 314, str. 36-37, fotografije, karikature. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 9902413]


2006

65. JURI, Franco. Dolga pot do pravice: ezuli zdaj tožijo Italijo : v dolgi zgodbi o prizadevanjih istrskih beguncev za pravično rešitev ezulskega vprašanja se piše novo napeto poglavje. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 21. 10. 2006, letn. 56, št. 287, str. 40, fotografije. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 10535501]
66. JURI, Franco. Evropska priložnost. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 28. avg. 2006, letn. 56, št. 233, str. 5. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 10456141]
67. JURI, Franco. Humor, satira, karikatura, družba. Emzin : revija za kulturo. jun. 2006, letn. 16, št. 1/2, str. 128-129. ISSN 1318-5497. [COBISS.SI-ID 235477248]
68. JURI, Franco. Izraelski mat svetu. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 28. jul. 2006, letn. 56, št. 203, str. 9. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 10341197]
69. JURI, Franco. Karikature kot orožje v verski vojni?. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 3. feb. 2006, letn. 56, št. 33, str. 5. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 10057805]
70. ŠTRAJN, Darko (diskutant), TECCO, Simon (diskutant), JENŠTERLE, Marko (diskutant), JURI, Franco (diskutant). Kontinent v premiku v levo. Ljubljana: Radio, Prvi program, oddaja Intelekta, 20.06.2006. http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvoddajeradio&op=show&func=read&c_menu=1&c_id=15. [COBISS.SI-ID 1461335]
71. JURI, Franco. Križnarju dve leti zapora zaradi vohunjenja. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 16. avg. 2006, leto 56, št. 221, str. 4, portret. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 12003638]
72. JURI, Franco. Naložba v iraško pogubo : Komentar. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 12. avg. 2006, letn. 56, št. 218, str. 3. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 10402893]
73. JURI, Franco. Neskončna veriga krivde : Sprava med Italijo, Slovenijo in Hrvaško. Jo je možno doseči? Se je smiselno znjo ukvarjati? : Duh rasističnega linča. Primorske novice. 1. dec. 2006, letn. 60, št. 278, str. 19. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 10576717]
74. JURI, Franco. Obremenilni dokument : sudanski dopis, ki ga je posnel Križnar, nalaga podrejenim likvidacijo vsakogar, ki bi odkopaval množična grobišča v Darfurju, tudi morebitnih delavcev OZN. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 7. avg. 2006, leto 56, št. 213, str. 5, portret. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 11998006]
75. JURI, Franco. Tomo Križnar pomiloščen : uradnega obvestila o pomilostitvi Križnarjev odvetnik in slovenska diplomacija včeraj še nista dobila. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 4. sep. 2006, leto 56, št. 240, str. 2. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 12025142]
76. JURI, Franco. V črno luknjo. Ljubljana: Dnevnik, 2006. 166 str., ilustr. ISBN 961-6556-02-9. [COBISS.SI-ID 223984384]


2007

77. GROBOVŠEK, Bojan. Razmišljanja o Sloveniji. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2007. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-231-595-5. [COBISS.SI-ID 230271744]


2008

78. GUEVARA, Ernesto. Bolivijski dnevnik. Ljubljana: Sanje, 2008. 255 str., ilustr. Zbirka Dokumenta. ISBN 978-961-6653-89-3. [COBISS.SI-ID 239386112]
79. JURI, Franco (intervjuvanec). "Moteči so multikulturni temelji te univerze" : Franco Juri o finanči krizi, kadrovskih menjavah ... Primorske novice. [Tiskana izd.]. 17. okt. 2008, let. 62, št. 242, str. 16-17, portret. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 12530225]
80. JURI, Franco. Ritorno a Las Hurdes : guerre, amori, cicogne nere e istriani lontani. 1a ed. Castel Gandolfo: Infinito, 2008. 173 str. Orienti, 10. ISBN 978-88-89602-37-9. [COBISS.SI-ID 3663287]
81. BIRSA, Viktor. Viktor Birsa : [slike = dipinti : Galerija Herman Pečarič, Piran, 18. 4.-18. 5. 2008]. Piran: Obalne galerije, 2008. [14] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 238860032]


2009

82. GUEVARA, Ernesto. Bolivijski dnevnik. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2009. 318 str., ilustr. Zbirka Kiosk. ISBN 978-961-92533-3-5. [COBISS.SI-ID 247395328]
83. SIRK, Darinka. Ivánov venec : briške šege in navade. Dobrovo: samozal. D. Sirk, 2009. 217 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 248006400]
84. JURI, Franco (intervjuvanec). Nazionalismo, un fumogeno per occulare i problemi : intervista Franco Juri: tornato ad occuparsi di politica a livello istituzionale, ma anche scrittore. Panorama : rivista quindicinale. 15. feb. 2009, leto 56[!][i.e. 57], št. 3, str. 12-15, ilustr. ISSN 0475-6401. [COBISS.SI-ID 11311437]
85. VEZJAK, Boris. Somrak medijske avtonomije : boji za politično hegemonijo 2004-2008. Ljubljana: Sophia, 2009. VI, 213 str., ilustr. Zbirka Razgledi, 9. ISBN 978-961-6768-04-7. [COBISS.SI-ID 245346560]


2010

86. JURI, Franco (intervjuvanec). Franco Juri, poslanec in podpredsednik stranke Zares. Mladina. [Tiskana izd.]. 1. okt. 2010, [št.] 39, str. 30-35, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 256605696]
87. SIRK, Darinka. Ivánov venec : briške šege in navade. Ponatis. Dobrovo: samozal. D. Sirk, 2010. 217 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 7068190]
88. ŽAKELJ, Viktor. Plebiscit 1990 : med politikantstvom, strahom in pogumom. 1. izd. Tržič: Učila International, 2010. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1238-2. [COBISS.SI-ID 252879872]
89. JURI, Franco. Vrnitev v Las Hurdes : vojne, ljubezni, črne štorklje in oddaljeni Istrani. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. 268 str. Zbirka Sanje, Roman. ISBN 978-961-6767-48-4. [COBISS.SI-ID 250314240]


2011

90. GULIČ, Aleš, JURI, Franco, NAGLIČ, Andrej, SAJE, Andrej, GOLOB, Katarina. Omizje o novem zakonu o verski svobodi : TV Slovenija 3. Ljubljana: TV Slovenija, 16. sep. 2011. http://tvslo.si/predvajaj/omizje-o-novem-zakonu-o-verski-svobodi/ava2.116136998/. [COBISS.SI-ID 5748570]


2012

91. ČRNIČ, Aleš. Čas za angažirano državljanstvo : kako ustaviti pogubni neoliberalni val in zastaviti temelje vsaj znosne prihodnosti. Mladina. [Tiskana izd.]. 26. okt. 2012, [št.] 43, str. 30-32, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 31546205]
92. SIRK, Darinka. Devetindevetdeset meštirjev - sto mižerij : izročilo o briški rokodelski ustvarjalnosti. Dobrovo: samozal., 2012. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-276-383-1. [COBISS.SI-ID 260790528]
93. JURI, Franco. Fotografije streljanja Slovencev niso samo navadna novinarska pomota : fojbe in eksodus Italijanov iz Istre. Primorski dnevnik. [Tiskana izd.]. 18. feb. 2012, leto 68, št. 41, str. 21, ilustr. ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 12125005]
94. HLAJ, Nataša, ŠTOKA, Peter (intervjuvanec), JURI, Franco (intervjuvanec). Na prvi stol v knjižnici bi jih sedlo kar 14 : veliko zanimanje za mesto direktorja Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 20. okt 2012, leto 66, št. 244, str. 6, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 14091569]
95. MARUŠIČ, Dario (intervjuvanec), JURI, Franco (intervjuvanec), ŠKRK, Vanda (intervjuvanec), KRANJAC, Marino (intervjuvanec). Nismo se borili za novo mejo, ampak za odprtost : Istranova ob 30. obletnici izida njene prve plošče, pogovor z Dariom Marušićem, Francom Jurijem, Vando Škrk in Marinom Kranjcem. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 14. dec. 2012, leto 66, št. 289, str. 16-17, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 14075953]
96. BERČIČ, Boštjan. Stranpoti : kaj v resnici prinaša načrtovana razprodaja bank inpodjetij?. Mladina. [Tiskana izd.]. 5. okt. 2012, [št.] 40, str. 26-28, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 267625472]


2013

97. ŽAKELJ, Viktor. Čas je za ekosocializem. Ljubljana: VBG, 2013. 209 str., ilustr. ISBN 978-961-281-204-1. [COBISS.SI-ID 269530880]
98. JURI, Franco. Meduza, ladijska polena, ki je srečala gusarje : zakladi Pomorskega muzeja. Solni cvet : informativna publikacija Občine Piran. okt. 2013, št. 28, str. 33, ilustr. [COBISS.SI-ID 4145335]
99. JURI, Franco. Piransko poletje s Pomorskim muzejem : bogastvo kulturne in zgodovinske dediščine. Solni cvet : informativna publikacija Občine Piran. avg. 2013, št. 27, str. 22, ilustr. [COBISS.SI-ID 4142263]


2014

100. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana. Marcel Blažina in umetnost ladijskega modelarstva = [Marcel Blažina] e l'arte del modellismo navale : [razstava = mostra : Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera", Piran - Pirano, 21. 6. 2014 - 31. 12. 2014]. Piran; = Pirano: Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera", 2014. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-4-9. [COBISS.SI-ID 274333696]
101. TOMAŽIČ, Agata. Sončni kralj in njegov pes : predsednik v očeh poslanca, diplomata in karikaturista. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 26. mar. 2014, letn. 5, št. 6, str. 14-15, ilustr. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 278636800]


2015

102. MARINAC, Bogdana. Pot domov : vračanja pomorščakov : Anton Lipovž, Ciril Somrak, Anton Jasnič, Branimir Velkaverh, Marcel Blažina, Marjan Pogačnik. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2015. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1455604]
103. ŽITKO, Duška. Rog : prva slovenska čezoceanska ladja in poveljnik Baldomir Podgornik = la prima nave slovena che solcò gli oceani e il capitano Baldomir Podgornik = the first Slovenian ocean-going ship and captain Baldomir Podgornik. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del Mare "Sergej Mašera", 2015. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-5-6. [COBISS.SI-ID 280148736]
104. TERČON, Nadja. Usidrali smo se na morje : vzpostavitev slovenskega pomorstva 1945-1958. Piran; = Pirano: Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera",, 2015. [XVI], 397 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-6-3. [COBISS.SI-ID 280798208]


2016

105. BONIN, Flavio. Belo zlato krilatega leva : razvoj severnojadranskih solin v obdobju Beneške republike. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2016. [XVI], 377 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-7-0. [COBISS.SI-ID 287561728]
106. TERČON, Nadja (urednik), PERKO, Verena (urednik), 1. mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD - SMS - ICOM, Gledališče Tartini, Piran. Muzeji, dediščina in kulturna krajina = Museums, heritage and cultural landscape. Radovljica: Slovensko muzejsko društvo; Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije; Celje: ICOM Slovenija, 2016. 108 str. ISBN 978-961-93561-3-5. [COBISS.SI-ID 286867200]
107. JURI, Franco. La notte festiva dei musei ha portato Tartini a casa : figlio illustre di Pirano : mostra allestita per ricordare il maestro delle nazioni. Il Trillo : periodico di politica, cultura ed attualità della Comunità degli Italiani "Giuseppe Tartini" di Pirano. maj-jun. 2016, leto 26, št. 27, str. 9, ilustr. https://www.comunitapirano.com/wp-content/uploads/2017/01/TR_FOGL_27_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 4592311]


2017

108. MARN, Eva (diskutant), ŠORI, Iztok (diskutant), LUSA, Stefano (diskutant), HVALA, Tatjana (diskutant), JURI, Franco (diskutant), KREČIČ, Primož (diskutant), ORFAHLY, Abood (diskutant), BIŠČAK, Breda (diskutant). Begunec - pregnanec - imigrant - azilant : javni razmislek o strahu in sočutju, Center mladih Koper, 19. aprila 2017. [COBISS.SI-ID 1199725]
109. MARINAC, Bogdana. Čez morje na nepoznani daljni vzhod : potovanja pomorščakov avstrijske in avstro-ogrske vojne mornarice v Vzhodno Azijo. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2017. 191 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-94328-1-5. [COBISS.SI-ID 292889856]
110. JURI, Franco. Čez morje na nepoznani daljni Vzhod : razstava v pomorskem muzeju. Solni cvet : informativna publikacija Občine Piran. dec. 2017, št. 41, str. 34, ilustr. [COBISS.SI-ID 4669879]
111. ŽITKO, Duška. Giuseppe Tartini : [1692-1770] : violinski virtuoz, skladatelj, teoretik in pedagog svetovnega slovesa. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2017. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-8-7. [COBISS.SI-ID 288025344]
112. ŽITKO, Duška. Giuseppe Tartini : [1692-1770] : virtuoso del violino, compositore, teorico e pedagogo di fama mondiale. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2017. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-9-4. [COBISS.SI-ID 288025600]
113. TERČON, Nadja. Gorelo je morje : Sergej Mašera, mornariški častnik, poročnik bojne ladje, narodni heroj (*Gorica (danes Italija), 11. maj 1912 - +Boka Kotorska (Črna gora), rušilec Zgreb, 17. april 1941). Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2017. 165 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-0-8. [COBISS.SI-ID 292713728]
114. JURI, Franco. Importante donazione di Gianni Ruzzier "Piastra" al Museo del mare di Pirano : sulle rotte dei marittimi piranesi. Il Trillo : periodico di politica, cultura ed attualità della Comunità degli Italiani "Giuseppe Tartini" di Pirano. nov.-dec. 2017, leto 27, št. 36, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 4685495]
115. JURI, Franco. Jadrnica Palinuro tudi v piranskem Pomorskem muzeju. Val : navtični mesečnik. 2017, 26, 222, str. 106-107. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 1762548]
116. JURI, Franco, ŽITKO, Duška. Medusa, la polena che incontrò i pirati. V: AURIEMMA, Rita (ur.). Nel mare dell'intimità : l'archeologia subacquea racconta l'Adriatico : Trieste, ex pescheria - Salone degli incanti, 17 dicembre 2017-1 maggio 2018. Roma: Gangemi, [2017]. Str. 251, ilustr. ISBN 978-88-49235-60-9. [COBISS.SI-ID 1746420]
117. PERKO, Verena (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), JURI, Franco (avtor, prevajalec), TERČON, Nadja (urednik, avtor dodatnega besedila), 1. mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD - SMS - ICOM, Gledališče Tartini, Piran. Muzeji, dediščina in kulturna krajina : zbornik = Museums, heritage and cultural landscape : acta. Radovljica: SMD - Slovensko muzejsko društvo: = Slovenian Museum Association; Ljubljana: SMS - Skupnost muzejev Slovenije: = Slovenian Museum Confederation; Celje: ICOM Slovenija: = International Council of Museums, National Committee of Slovenia, 2017. 470 str., ilustr. ISBN 978-961-93561-4-2. [COBISS.SI-ID 291599104]
118. JURI, Franco. Rojstvo države : Katalonija. Mladina. [Tiskana izd.]. 6. okt. 2017, [št.] 40, str. 18-22, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 296631552]
119. ŠABEC, Maja (diskutant), GERŠAK, Urša (diskutant), RODRÍGUEZ DÍAZ DEL REAL, Alejandro (diskutant). Španija 1975-2015: štirideset let tranzicije : okrogla miza ob Tednu Filozofske fakultete v knjigarni Konzorcij, 29. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 66481506]


2018

120. STRLE, Marko (urednik, avtor dodatnega besedila). Artdownup. Portorož: Center za komunikacijo, sluh in govor, 2018. [79] str., ilustr. Zbirka Modra ribica. ISBN 978-961-94141-6-3. [COBISS.SI-ID 296561920]
121. KNEZ, Darko, KAJFEŽ, Tomislav. Dr. Janez Drnovšek : razstava ob 10. obletnici smrti dr. Janeza Drnovška = exhibition commemorating the 10th anniversary of the death of Dr Janez Drnovšek. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije: Cankarjeva založba, 2018. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-25-5. [COBISS.SI-ID 293626368]
122. ŽAKELJ, Viktor. Družbenoodgovorno gospodarjenje. Ljubljana: VBG, 2018. 401 str., ilustr. ISBN 978-961-288-287-7. [COBISS.SI-ID 293897216]
123. ŽITKO, Duška. Giuseppe Tartini : [1692-1770] : violin virtuoso, composer, theoretician and pedagogue of worldwide fame. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2018. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-2-2. [COBISS.SI-ID 293179392]
124. KEBER, Luciano. Veter Mediterana, tradicionalna plovila Jadrana = Vento del Mediterraneo, le barche tradizionali dell'Adriatico. Piran: Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano, 2018. 14 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1787124]


2019

125. JURI, Franco, PESKAR, Robert, TAVČAR, Etbin, CAPUDER VIDMAR, Tatjana. Dediščina solin : okrogla miza na dogodku "Festival orodja za boljše bivanje: Arhitektura kot katalizator razvoja", Ljubljana, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 30. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 9366649]
126. SIRK, Darinka, KOGEJ, Katja, GOMIRŠEK, Tanja. Skrita belina : pozabljeno izročilo o spodnjem perilu v Brdih. Dobrovo v Brdih: Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, 2019. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-290-244-5. [COBISS.SI-ID 299932416]
127. MIHELJAK, Vlado. Smeri razvoja II. : ilustrirani praktikum iz politične psihologije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 660 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, Refleksije, 6. ISBN 978-961-235-881-5. [COBISS.SI-ID 299535616]
128. ŽITKO, Duška. El Tartini in piassa : zgodba o spomeniku = storia del monumento = a story about the monument. Piran; = Pirano: Pomorski muzej: = Museo del mare: = Maritime Museum "Sergej Mašera", 2019. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-6-0. [COBISS.SI-ID 303309568]
129. JURI, Franco, HUMAR, Gorazd, KUHTA, Milan, REBOLJ, Danijel, JELAČIN, Andrej. Zgradili bomo piranski dvižni most : multimedijska predstavitev nekdanjega piranskega dvižnega mostu čez mandrač ob slovenskem kulturnem prazniku, v sredo, 6. februarja 2019, Pomorski muzej "Sergej Mašera", Piran. https://www.fgpa.um.si/2019/01/zgradili-bomo-piranski-dvizni-most/. [COBISS.SI-ID 22142230]


2020

130. ZUPANČIČ, Mitja. Le eno poletje : morska doživetja le enega poletja : plovba vzdolž Jadrana. 1. izd. Ljubljana: Osminka & Co., 2020. 253 str., ilustr. ISBN 978-961-94167-7-8. [COBISS.SI-ID 303072768]
131. TERČON, Nadja. Sava & Jolanda : prvi slovenski in jugoslovanski pomorščakinji : ženske in morje ter vstop Slovenk v moški svet pomorskega poklica. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2020. 241 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-94328-7-7. [COBISS.SI-ID 37992963]
132. ŽITKO, Duška. Slovenske ladje = Le navi slovene = Slovenian ships : 6 ladij = 6 navi = 6 ships : Splošna plovba. Piran; = Pirano: Pomorski muzej: = Museo del mare: = Maritime Museum "Sergej Mašera", 2020. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-8-4. [COBISS.SI-ID 41581059]
133. ŠTEFANČIČ, Marcel. Somrak demokracije : Janševa vlada postopoma ugaša demokracijo. Mladina. [Tiskana izd.]. 17. jul. 2020, [št.] 29, str. [18]-23, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 91776515]
134. ŠTEFANČIČ, Marcel. Trenutek odločitve : pandemije bomo preživeli le, če bomo demokratizirali družbo, socialno varnost in ekonomijo. Mladina. [Tiskana izd.]. 3. apr. 2020, [št.] 14, str. 40-44, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 82048771]
135. JAGER, Vasja. Trgovci z življenjem : dobičkarstvo in dobrodelnost v času korone. Mladina. [Tiskana izd.]. 17. apr. 2020, [št.] 16, str. 28-31, fotogr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 82338307]
136. JURI, Franco. Vonj po lesu v morskem vetru : regata starih bark. Solni cvet : informativna publikacija Občine Piran. nov. 2020, št. 52, str. 32, ilustr. [COBISS.SI-ID 60303619]
137. ŠTEFANČIČ, Marcel. Zakon linča : kako je Trump zažgal Ameriko. Mladina. [Tiskana izd.]. 5. jun. 2020, [št.] 23, str. 46-49, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 83434243]
138. ŽIŽEK, Slavoj. Zmenek v Samari : stare šale v novi preobleki. Mladina. [Tiskana izd.]. 17. apr. 2020, [št.] 16, str. 36-37, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 82346755]


2021

139. TRUPEJ, Aleksandra, FLAJŠMAN, Božidar (intervjuvanec), PRIMOŽIČ FRIDAUER, Aljana (intervjuvanec), FRIDAUER, Milan (intervjuvanec), JURI, Franco (intervjuvanec), GLOBOČNIK, Damir (intervjuvanec). Čas za karikaturo. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (10 min, 17 sek)). Tednik. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174768041?s=tv. [COBISS.SI-ID 60451587]
140. VRTAČIČ, Eva. Paradoks cepilne dileme. Mladina. [Tiskana izd.]. 20. avg. 2021, [št.] 33, str. 22-23, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 73821187]
141. PREGL, Slavko (urednik), FURLAN, Špela (urednik), RUPNIK, Anton (urednik), VAJGL, Ivo (urednik), ZAMAN, Rudi (urednik). Prijatelj, državnik, človek : pričevanja o Milanu Kučanu. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2021. 339 str., ilustr. ISBN 978-961-261-571-0. [COBISS.SI-ID 40065795]
142. PREGL, Slavko (urednik), FURLAN, Špela (urednik), RUPNIK, Anton (urednik), VAJGL, Ivo (urednik), ZAMAN, Rudi (urednik). Prijatelj, državnik, človek : pričevanja o Milanu Kučanu. 1. elektronska izd. Radovljica: Didakta, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. ISBN 978-961-261-585-7. https://www.biblos.si/isbn/9789612615857. [COBISS.SI-ID 47975683]
143. TERČON, Nadja. Sava & Jolanda : prvi slovenski in jugoslovanski pomorščakinji : ženske in morje ter vstop Slovenk v moški svet pomorskega poklica. 1. izd. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2021. 241 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-94328-7-7. [COBISS.SI-ID 85655555]


2022

144. ZUPANČIČ, Mitja (avtor, fotograf). Štórije z Jadrana. 1. izd. Ljubljana: Osminka & Co., 2022. 238 str., ilustr. ISBN 978-961-95725-1-1. [COBISS.SI-ID 101467139]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 16. 5. 2022