COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSVeronika BjelicaPersonal bibliography for the period 2010-2021

2010

1. BJELICA, Veronika. Taborništvo in Rod Sergej Mašera Piran : seminarska naloga 1. Ljubljana: [V. Bjelica], 2010. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 43355490]


2011

2. LIČEN, Vojko, BJELICA, Veronika. Taborniški zbornik : Rod Sergeja Mašere Piran : 50 let. Piran: Društvo tabornikov Rod Sergeja Mašere, 2011. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 254304256]


2012

3. BJELICA, Veronika. Ohranjanje dediščine na primeru Sečoveljskih solin : seminarska naloga 2. Piran: [V. Bjelica], 2012. 31 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52874850]


2014

4. BJELICA, Veronika. Taborništvo včeraj in danes : pregled sedemdesetletnega delovanja treh rodov : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Bjelica], 2014. 108 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 56787554]


2018

5. HRIBAR, Uroš (author, photographer), BJELICA, Veronika (author, photographer), PERKOVIČ, Marko, VIDMAR, Peter. Projekt Mala barka 2 : program Akademije tradicionalnih pomorskih obrti, znanj in veščin ter ostale oblike diseminacije in popularizacije ciljev oz. rezultatov projekta Mala barka 2. Val : navtični mesečnik. dec. 2018, leto 26, št. 235, str. 98-101, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 2891619]


2019

6. BJELICA, Veronika. Delovno poletje. Svetilnik : kulturni občasnik za mlade zanesenjake. sep. 2019, letn. 13, št. 1, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 21302787]
7. BJELICA, Veronika (author, editor), BONIN, Flavio, HRIBAR, Uroš, KARINJA, Snježana (author, editor), MARINAC, Bogdana, PRESL, Igor, TERČON, Nadja, ŽITKO, Duška, ŽITKO, Duška. Maritime Museum - Maritimes Museum "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-5-3. [COBISS.SI-ID 303281408]
8. BJELICA, Veronika (author, editor), BONIN, Flavio, HRIBAR, Uroš, KARINJA, Snježana (author, editor), MARINAC, Bogdana, PRESL, Igor, TERČON, Nadja, ŽITKO, Duška. Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-4-6. [COBISS.SI-ID 303280896]
9. BJELICA, Veronika. Solinarsko orodje. Svetilnik : kulturni občasnik za mlade zanesenjake. dec. 2019, letn. 13, št. 2, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 21299715]


2020

10. BJELICA, Veronika. 60 let taborništva v Piranu : razstava o 60-letnem delovanju taborniškega društva Piran. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2020, 60, št. 1, str. 119-121, ilustr. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 96529411]
11. BJELICA, Veronika. Prevoz soli iz solin v skladišča. Svetilnik : kulturni občasnik za mlade zanesenjake. maj 2020, letn. 13, št. 3, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 21286915]
12. BJELICA, Veronika. Skladiščenje soli. Svetilnik : kulturni občasnik za mlade zanesenjake. jun. 2020, letn. 13, št. 4, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 21284611]
13. HRIBAR, Uroš, MAHNE KALIN, Alan, SRŠE, Jure, PERKOVIČ, Marko, BJELICA, Veronika, VIDMAR, Peter. Student training on a traditional fishing boat, part of the revitalisation of the northern adriatic maritime heritage. In: ZANNE, Marina (ed.), BAJEC, Patricija (ed.), TWRDY, Elen (ed.). ICTS 2020 : 19. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 19th International Conference on Transport Science : pomorstvo, promet in logistika = maritime, transport and logistics : zbornik referatov = conference proceedings : 17.-18. September 2020, Portoroz, Slovenia. Elektronska izd. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet; = Portoroz: Faculty of Maritime Studies and Transport, 2020. Str. 128-132, ilustr. ISBN 978-961-7041-08-8. https://icts.sdzp.org/wp/wp-content/uploads/2020/09/Proceedings-ICTS-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 31435267]


2021

14. BJELICA, Maja (exhibitor), BJELICA, Veronika (exhibitor), GOMBAČ, Tea (exhibitor), LIČEN, Daša (exhibitor), KAPELJ LUKMAN, Nina (exhibitor), PIVAĆ, Emina (exhibitor), ŽILAVEC, Mojca (exhibitor). Razstava ob 70-letnici Zveze tabornikov Slovenije, Ljubljana 2. 9. - 10. 10. 2021. [COBISS.SI-ID 76283907]
15. BJELICA, Maja, BJELICA, Veronika, GOMBAČ, Tea, LIČEN, Daša, KAPELJ LUKMAN, Nina, PIVAĆ, Emina, ŽILAVEC, Mojca. 70 let Zveze tabornikov Slovenije = 70 years of Scout Association of Slovenia. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2021. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 92272131]
16. BJELICA, Veronika (editor). 30 let Muzeja solinarstva : katalog = 30 anni del Museo delle saline : catalogo. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2021. [40] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 82043139]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Year - ascending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 13. 5. 2022