COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSIgor PreslPersonal bibliography for the period 1982-2022

1982

1. PRESL, Igor (author, photographer, illustrator). Preskrba z vodo v Truškah in Prapročah 1982 : primerjava : (seminarska naloga II). Ljubljana: [I. Presl], 1982. 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1840177]


1985

2. PRESL, Igor (author, photographer, illustrator). Vinogradništvo v Truškah : diplomska naloga. Ljubljana: [I. Presl], 1985. 48, XXX f., ilustr. [COBISS.SI-ID 213603]


1989

3. BRANCELJ, Andreja, MIKLAVČIČ-BREZIGAR, Inga, NOVAK, Anka, STERLE, Meta, LESKOVEC, Ivana, BRENCE, Andrej, ŽAGAR, Zora, PRESL, Igor, SEDEJ, Ivan, DELAK KOŽELJ, Zvezda. Letna poročila etnoloških ustanov za leto 1988. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1989, letn. 29, št. 1/2, str. 89-99. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 13447213]
4. KRIŽ, Ivica, NOVAK, Anka, DOLENC, Janez, DELAK KOŽELJ, Zvezda, STERLE, Meta, ŠLIBAR, Vladimir, ŽAGAR, Zora, PRESL, Igor, GABERŠČEK, Silvester. Letna poročila etnoloških ustanov za leto 1989. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1989, letn. 29, št. 3/4, str. 222-231. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 13517357]


1990

5. PRESL, Igor. Na poti s cesarsko kraljevo korveto Saida. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1990, 15, št. 110, str. 448-452. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 35486208]
6. PRESL, Igor. Novi zbirki v Pomorskem muzeju "Sergej Mašera" v Piranu. Argo : časopis slovenskih muzejev. 1990, 29/30, str. 82. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 46316032]
7. PRESL, Igor. Pričeli so kamenjati. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1990, 15, št. 104/105, str. 147-149. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 35342592]


1991

8. PRESL, Igor (author, photographer). Na poti s cesarsko-kraljevo mornarico. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 1991, 20, str. 171-182, ilustr. ISSN 0352-0447. [COBISS.SI-ID 923437]
9. PRESL, Igor. Ressel in pomorstvo = Ressel e la marineria. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 1991. 34 str., ilustr. Katalogi, št. 6. [COBISS.SI-ID 1968392]
10. PRESL, Igor (exhibitor). Ressel in pomorstvo = Ressel e la marineria : Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 7.III.1991-7.IV.1991. 1991. [COBISS.SI-ID 199267]
11. PRESL, Igor. Z avstrijsko fregato Novara na poti okoli sveta. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1991, 16, št. 123, str. 610-614. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 48143616]
12. PRESL, Igor. Za družino, dom, cesarja. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1991, 1, št. 1, str. 171-178. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 35340800]


1992

13. PRESL, Igor (interviewee). Igor teki Marelaan merimuistonäyttelyn. Satakunnan kansa. 29.XI.1992, 75, str. 7. ISSN 0355-8746. [COBISS.SI-ID 1065571]
14. PRESL, Igor (exhibitor), SALMINEN, Heikki (exhibitor), OJALA, Helena (exhibitor). Merimiesten matkamuistot : Rauman museo (Suomi), 27.X.1992-29.XI.1992. [COBISS.SI-ID 199523]
15. PRESL, Igor (interviewee). Merten matkamuistot esillä Marelassa : Slovenialainen Igor Presl valitsi näyttelyesineet. Länsi-Suomi. 28.XI.1992, 87, str. 10. ISSN 0782-6419. [COBISS.SI-ID 1066083]
16. PRESL, Igor. Museolaitoksen aineiston tietokanta : ATK järjestelmä, ohjelmointi ja käyttö. Pori (Suomi): Taidemuseo, 1992. [COBISS.SI-ID 1064035]


1993

17. PRESL, Igor (author, photographer). Od hostnika do pomorščaka : finski pomorski muzej. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1993, let. 3, št. 9, str. 52-53, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 472675]
18. PRESL, Igor (exhibitor). Ressel in pomorstvo : ob dvestoti obletnici rojstva gozdarskega inženirja in izumitelja Josefa Ressla : Vila San Marco, 4. september - 15. oktober 1993 = Ressel e la marineria : in occasione del secondo centennario della nascita dell'ingegnere forestale ed inventore Josef Ressel : Villa San Marco, 4 settembre - 15 ottobre 1993. [COBISS.SI-ID 388084]
19. PRESL, Igor. Z gospodom Heiklom po sledeh ugrofinskih narodov. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1993, 18, št. 145, str. 327-331. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 566321]


1994

20. PRESL, Igor. Ko se jadra spustijo in para pritiska : Turku. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. avg. 1994, letn. 4, št. 8, str. 44-45, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 5629073]


1995

21. PRESL, Igor. Apokalipsa tu in sedaj. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1995, 19, št. 169, str. 394. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 2046257]
22. PRESL, Igor. Bogdana Tome Marinac: Občina Izola - Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani, 1993 ... Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 1995, 5, št. 6, str. 240-241. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 56087296]
23. PRESL, Igor (author, photographer). Finsko stavbarstvo. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1995, 5, št. 9, str. 22-23, fotogr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 488803]
24. PRESL, Igor (author, photographer). Galeb in balerina. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. december 1995, 5, št. 12, str. 78, fotogr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 68564224]
25. PRESL, Igor. Ko misel se ne utrne prav nobena. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1995, 19, št. 173/174, str. 721. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 2252593]
26. PRESL, Igor. Modro da nam gospodari, svete vere s pomočjo!. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1995, 19, št. 176, str. 887-888. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 2330929]
27. PRESL, Igor. Potovanje jadrnice Taormine : morjeplovci. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1995, 5, št. 9, str. 12-13, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 11448891]
28. PRESL, Igor. Simone et Marcelle. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1995, 19, št. 176, str. 886. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 2330673]
29. PRESL, Igor. Slovenec moj mu osle kaže. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1995, 19, št. 169, str. 393-394. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 2042929]
30. PRESL, Igor (author, photographer). Vinogradništvo v Truškah po 2. svetovni vojni. In: DAROVEC, Darko (ed.). Dežela refoška : vinogradništvo in vinarstvo slovenske Istre. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 1995. Str. 219-244, ilustr. Knjižnica Annales, 10. ISBN 961-6033-07-7. [COBISS.SI-ID 2218033]
31. PRESL, Igor. Vinogradništvo v vaseh koprskega zaledja od sredine 19. stoletja do petdesetih let 20. stoletja. In: DAROVEC, Darko (ed.). Dežela refoška : vinogradništvo in vinarstvo slovenske Istre. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 1995. Str. 177-196, ilustr. Knjižnica Annales, 10. ISBN 961-6033-07-7. [COBISS.SI-ID 2223153]


1996

32. PRESL, Igor. Ali bo Galeb dobil krila?. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1996, let. 20, št. 177, str. 55. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 2501681]
33. PRESL, Igor. Istra, ženska, ki je ni. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1996, let. 20, št. 188, str. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 3431985]
34. PRESL, Igor. Ko je kmet lačen in vojak bos. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1996, let. 20, št. 180, str. 289-292. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 2801457]
35. PRESL, Igor. Ko zmanjka besed. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1996, let. 20, št. 185-86, str. 659. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 2961713]
36. PRESL, Igor. Mokri, lačni in zli. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1996, let. 20, št. 178, str. 80-81. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 2551345]
37. PRESL, Igor. Na morje nikar. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1996, let. 20, št. 185/86, str. 666-671. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 2972209]
38. PRESL, Igor. Od Jadrana do Urala. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1996, let. 20, št. 179, str. 242-244. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 2642225]
39. PRESL, Igor. Pogovor z Zoro Žagar : po sledeh tisočletnih dejavnosti v Slovenski Istri. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1996, let. 20, št. 185-86, str. 651-653. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 2957105]
40. PRESL, Igor (author, photographer). Pomorski muzej Sergej Mašera v Piranu. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1996, 6, št. 8, str. 6-8, fotogr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 11787579]
41. PRESL, Igor. Račun brez krčmarja. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1996, let.20, št. 187, str. 792. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 3197233]


1997

42. PRESL, Igor. Cesarica, reši nas lakote in stečaja. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1997, 21, št. 193, str. 379-381. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 10798650]
43. PRESL, Igor. Ko se kuha ženska pamet in moška moč. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1997, let. 21, št. 197, str. 733-734. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 4084273]
44. PRESL, Igor. Meri in vladaj. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1997, let. 21, št. 192, str. 290-292. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 3677745]
45. PRESL, Igor. Tudi trgovci umirajo, mar ne?. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1997, let. 21, št. 194/95, str. 462-465. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 3837745]
46. PRESL, Igor. Umna cesarica in poslušna smrt. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1997, let. 21, št. 191, str. 218-221. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 3598897]


1998

47. PRESL, Igor. Dokler je še vetra kej---. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1998, 22, št. 202, str. 108-113. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 290659]
48. KOLENC, Jurij. Organizacija in tehnologija cestnega prometa. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet, 1998. 354 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6044-34-6. [COBISS.SI-ID 78743552]


2000

49. PRESL, Igor. Knjižnica. In: FILLI, Boris (ed.). 40 let Fakultete za pomorstvo in promet v Portorožu : zbornik : [1960-2000]. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet, 2000. Str. 64-65, ilustr. ISBN 961-6044-42-7. [COBISS.SI-ID 863843]
50. PRESL, Igor. Napičkator, glasilo obalnih prizadevnih konzervativcev. Klarinet : pihalo Društva prijateljev zmernega napredka. 4.XII.2000, let. 2, št. 2, str. [4]. ISSN 1580-0563. [COBISS.SI-ID 906595]


2001

51. PRESL, Igor. Al' prav se piše Evropa al' Evrooppa. Navigator : revija obalne mladine. marec 2001, let. 2, št. 4, str. 30-31. ISSN 1580-2973. [COBISS.SI-ID 926051]
52. PRESL, Igor. Fakulteta za pomorstvo in promet : Knjižnica. [Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet], 2001-2004. [COBISS.SI-ID 1083491]
53. PRESL, Igor. Glasbena vzgoja kot socialni regulativ v Benetkah 18. stoletja. Muska. 2001, letn. 32, št. 6/7, str. 27-29, ilustr. ISSN 1408-2403. [COBISS.SI-ID 966243]
54. PRESL, Igor. Info-revni, zaostali in verjetno za vedno taki. Klarinet : pihalo Društva prijateljev zmernega napredka. 24.I.2001, let. 3, št. 1, str. 12. ISSN 1580-0563. [COBISS.SI-ID 902755]
55. Klarinet : pihalo Društva prijateljev zmernega napredka. PRESL, Igor (member of editorial board 1999-2001). Koper: Društvo prijateljev zmernega napredka, 1999-2001. ISSN 1580-0563. [COBISS.SI-ID 100262656]
56. ČOP, Rudi. Radionavigacija in telematika. Portorož [i. e.] Piran: samozal., 2001. 125 str., ilustr. ISBN 961-236-094-4. [COBISS.SI-ID 110805760]


2002

57. DIMC, Franc, ČOP, Rudi. Elektrotehniški praktikum : za študente pomorstva in tehnologije prometa. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet, 2002. II, 198 str., ilustr. ISBN 961-6044-52-4. [COBISS.SI-ID 120104192]
58. PRESL, Igor. Glasba in socialni mir v Benetkah 18. stoletja. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 2002, letn. 26, št. 260, str. 16-19. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 8829745]
59. PRESL, Igor. Kako hitreje plovila bi moja barka : utrinki iz preteklosti in prihodnosti antivegetativnih premazov. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 2002, 26, št. 249, str. 19-23. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 1085795]
60. ŠVETAK, Jelenko. Model optimalnega manevra izogibanja trčenj ladij na temelju elektronskega zbiranja podatkov : doktorska disertacija = A model for the optimal manouvres to avoid collision at sea based on electronic data collecting. Portorož: [J. Švetak], 2002. XXIII, 287 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1220195]
61. VELKAVERH, Gregor. Tankersko pravo = Tanker rules and regulations. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet, 2002. 110 str. ISBN 961-6044-54-0. [COBISS.SI-ID 120328960]


2003

62. PRESL, Igor. Delovna disciplina v predindustrijskih družbah - primer beneških ladjedelcev. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 2003, let. 27, št. 269-270, str. 22-27. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 267764]
63. JENČEK, Peter. Ergonomsko modeliranje upravljanja v cestnem prometu : magistrsko delo. Portorož: [P. Jenček], 2003. V, 154 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 126640896]
64. ROŠKAR, Edvard. Ladijska tehnična dokumentacija. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet, 2003. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 961-6044-62-1. [COBISS.SI-ID 127067392]
65. TWRDY, Elen. Model optimizacije servisiranja severnojadranskih pristanišč s kontejnerskimi ladjami = A model for the optimal service of Northern Adriatic ports with container ships : doktorska disertacija. Portorož: [E. Twrdy], 2003. XIII, 170 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 125105408]
66. ČOP, Rudi. Možnosti določanja karakteristik prometnega toka s satelitskim radionavigacijskim sistemom = Applicability of satellite-based radio-navigation system for determination of the traffic flow characteristics : doktorska disertacija. Portorož: [R. Čop], 2003. XIV, 151 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 123735552]
67. ROŠKAR, Edvard. Nadzor nad delovanjem glavnega ladijskega motorja in njegovo vzdrževanje. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet, 2003. 259 str., ilustr. ISBN 961-6044-59-1. [COBISS.SI-ID 122192896]
68. PETROVIČ, Norbert. Nauk o ladji. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet, 2003. 151 str., ilustr. ISBN 961-6044-58-3. [COBISS.SI-ID 121870848]
69. PRESL, Igor. Protivegetativni premazi - strup v majhnih stekleničkah. Življenje in tehnika : revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo. 2003, 54, št. 4, str. 18-22. ISSN 0514-017X. [COBISS.SI-ID 1270371]
70. ZGONC, Bogdan. Železniški promet. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet, 2003. 216 str., ilustr. ISBN 961-6044-57-5. [COBISS.SI-ID 121870336]


2004

71. PRESL, Igor (author, photographer). Med iniciativo pohlepnega zasebnika in regulativo spletkarske administracije : državna ladjedelnica v Kraljevici 1765-68. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 52, št. 3, str. 349-372, ilustr. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/4420. [COBISS.SI-ID 388852]
72. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. PRESL, Igor (member of editorial board 1996-2004). Nova Gorica; Koper; Idrija: Društvo sociologov in politologov severnoprimorskih občin, 1977-2012. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 5091586]


2005

73. PRESL, Igor (author, photographer). Katalog knjig iz 16. stoletja v knjižnici Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran. [Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran], 2005-. http://www2.arnes.si/~kkppomm/index.html. [COBISS.SI-ID 443892]
74. PRESL, Igor. Knjige iz 16. stoletja v knjižnici Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran : specialistična naloga. Piran: [I. Presl], 2005. 148 f., [55] barvnih f., ilustr. http://www2.arnes.si/~kkppomm/index.html. [COBISS.SI-ID 221462528]
75. PRESL, Igor. Piranska knjižna dediščina za prihodnost. In: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 92-93, ilustr. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 473076]
76. TERČON, Nadja, KARINJA, Snježana (photographer). Ulični muzej in zbirka ladijskega modelarstva v Izoli. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2005, 48, 2, str. 50-63, ilustr. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 476148]


2006

77. PRESL, Igor. Elementi tiskane knjige iz 16. stoletja kot zgodovinski vir : (metodološki uvod). Koper: [I. Presl], 2006. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 826868]
78. SUBAN, Valter. Model določanja količine izpuščenega balasta za preteklo obdobje s pomočjo izvedenih podatkov : magistrsko delo. Portorož: [V. Suban], 2006. VIII, 143 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 226713856]
79. PRESL, Igor. Piranski "Repertorium" : kodikološka in paleografska analiza. Koper: [I. Presl], 2006. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 827124]


2007

80. PRESL, Igor. Anonimni tiskar Tolomeo Ianiculo : tiskana knjiga iz 16. stoletja kot zgodovinski vir?. Koper: [I. Presl], 2007. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1573587]
81. VIDMAR, Peter. Deterministični model požara v predoru = Deterministic model of fire in tunnel : doktorska disertacija. Portorož: [P. Vidmar], 2007. XIII, 148 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 233222912]
82. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana, PRESL, Igor. In memoriam Zori Žagar. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2007, 50, 2, str. 9-11. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 628980]
83. PRESL, Igor. Ladjedelci med gradnjo fregat v Kraljevici v letih 1765-1768 : poskus spoznavanja načina življenja predindustrijskega delavca skozi arhivske vire. Koper: [I. Presl], 2007. 42 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 827380]
84. PRESL, Igor. Nebesedilni elementi tiskane knjige kot zgodovinski vir : po sledi skrivnostnega tiskarja iz 16. stoletja. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 2007, letn. 31, št. 308/309, str. 26-43. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 604148]


2008

85. PRESL, Igor. Bibliografia delle tesi di laurea della Facoltà di scienze nautiche e delle comunicazioni (Fakulteta za pomorstvo in promet). In: CATALAN, Tullia (ed.), ZILLI, Sergio (ed.). O.T.I.S. : Osservatorio del lavoro transfrontaliero per le aree portuali di Trieste, Monfalcone e Koper/Capodistria : Programma d'iniziativa comunitaria - INTERREG III A - Italia-Slovenia 2000-2006 = Č.O.I.S. : Čezmejna opazovalnica delovanja pristaniških con Trsta, Tržiča in Kopra : Program evropske pobude - INTERREG III A - Italija-Slovenija 2000-2006. Trieste: La Mongolfiera LIBRI, 2008. Str. 207-211. [COBISS.SI-ID 655348]
86. TULJAK SUBAN, Danijela. Optimalno odločanje ladjarjev pri premikanju praznih kontejnerjev v feeder sistemu = Decision support for ship-operaters to optimal repositioning of empty containers in a feeder system : doktorska disertacija. Portorož: [D. Tuljak-Suban], 2008. V f., 235 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 239327488]
87. TERČON, Nadja (editor, author), MARINAC, Bogdana (editor, author), KARINJA, Snježana (editor, author). Rex : blišč, propad, obujeni spomin : razstava = splendore, crollo, rievocazione di un mito : mostra, Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano, 30. 5. 2008 - 30. 9. 2008. Piran; = Pirano: Pomorski muzej "Sergej Mašera": Museo del mare "Sergej Mašera", 2008. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 239111424]
88. TERČON, Nadja (exhibitor), MARINAC, Bogdana (exhibitor), KARINJA, Snježana (exhibitor). Rex : blišč, propad, obujeni spomin : razstava, 30. 5.-30. 9. 2008, Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano = splendore, crollo, rievocazione di un mito : mostra, 30. 5.-30. 9. 2008, Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano. [COBISS.SI-ID 628724]
89. PRESL, Igor. Skrivnostni tiskar Tolomeo Ianiculo : tiskana knjiga iz 16. stoletja kot zgodovinski vir?. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 18, št. 1, str. 49-66, ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 1477587]


2009

90. PRESL, Igor. Poskus spoznavanja načina življenja predindustrijskega ladjedelca skozi arhivske vire. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2009, 1, str. 91-139. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 731380]
91. PRESL, Igor. Predgovor ali: Kako videti lastno slepoto. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2009, 1, str. 7-11. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 733172]
92. GORIŠEK, Savina. Spomini na učiteljevanje v Smokvici, Movražu, Podbežah in Zabičah na Primorskem. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2009, 18, 1, str. 132-142. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 729076]
93. PRESL, Igor. Zgled dobre prakse in inovativne simbioze? : pomorski muzejski kampus Forum Marinum v Turkuju. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2009, 1, str. 244-249. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 734196]
94. KARINJA, Snježana, MARINAC, Bogdana, LANGE-LIPOVEC, Milanka, TERČON, Nadja. Ženske in pomorstvo : pogovor je posvečen 7. marcu - Dnevu slovenskega pomorstva in 8. marcu - Mednarodnemu dnevu žena : Piran, 9. marec 2009. Piran: Pomorski muzej Sergej Mašera Piran = Museo del Mare Sergej Mašera Pirano, 2009. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 691444]
95. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana, PRESL, Igor. Ženske in pomorstvo : "Zakaj na morje?". Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2009, 1, str. 234-243. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 733940]


2010

96. PRESL, Igor. Družinske zmote in zarote : prestopnikov vsakdan skozi vire sodnih oblasti. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2010, 2, str. 64-75. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 808180]
97. MLEKUŽ, Vladislav, MARINAC, Bogdana (editor), PRESL, Igor (editor). Moje službovanje v Jugoslovanski vojni mornarici. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2010, 2, str. 120-140. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 808948]
98. PRESL, Igor. Predgovor : zgodovinopisje - tiger ali zgolj rejena mačka?. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2010, 2, str. 5-9. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 807412]
99. KOŠUTA KRMAC, Oriana (editor, author), VOGRIN, Marjan, PRELOŽNIK, Andrej, KNEZ, Kristjan, BOŽEGLAV-JAPELJ, Majda, PRESL, Igor, PETAROS KMETEC, Ksenija. Sedem knjižnih zakladov Pirana = I sette tesori librari di Pirano. Piran: Mestna knjižnica; = Pirano: Biblioteca civica, 2010. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-90416-7-3. https://www.pir.sik.si/wp-content/uploads/2020/07/Sedem-zakladov-Pirana-SLO-ITA.pdf, http://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3dsedem+knji%C5%BEnih+zakladov%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 251810560]
100. KOŠUTA KRMAC, Oriana (author, editor), VOGRIN, Marjan, PRELOŽNIK, Andrej, KNEZ, Kristjan, BOŽEGLAV-JAPELJ, Majda, PRESL, Igor, PETAROS KMETEC, Ksenija. Sedem knjižnih zakladov Pirana = Seven book treasures of Piran. Piran: Mestna knjižnica; = Piran: Civic Library, 2010. ISBN 978-961-90416-8-0. https://www.pir.sik.si/wp-content/uploads/2020/07/Sedem-zakladov-Pirana-SLO-ANG.pdf, http://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3dsedem+knji%C5%BEnih+zakladov%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 251810816]
101. PRESL, Igor. Stara Biblioteca civica : Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran = La vecchia Biblioteca civica = Museo del mare "Sergej Mašera" Pirano. In: et al. Sedem knjižnih zakladov Pirana = I sette tesori librari di Pirano. Piran: Mestna knjižnica; = Pirano: Biblioteca civica, 2010. Str. 32-36, ilustr. ISBN 978-961-90416-7-3. [COBISS.SI-ID 961268]


2011

102. HRIBAR, Uroš, GAMBOZ, Martina (author of introduction, etc., editor). Davide Filipas : spomini ladjedelniškega mojstra = memorie di un mastro d'ascia = sjećanja majstora brodogradnje. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera": Edit: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera": Edit: Comunità autogestita della nazionalità italiana, 2011. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-2-5. [COBISS.SI-ID 254457088]
103. PRESL, Igor (interviewee). Izvestja Pomorskega muzeja Piran. Knjižničarske novice. [Tiskana izd.]. mar./apr. 2011, letn. 21, št. 3/4, str. 26-27, ilustr. ISSN 0353-9237. [COBISS.SI-ID 3911095]
104. PRESL, Igor (interviewee). Izvestja Pomorskega muzeja Piran : Igor Presl: "Že dlje časa smo razmišljali o publikaciji, ki ne bi bila zgolj katalog". Solni cvet : informativna publikacija Občine Piran. mar. 2011, št. 17, str. 30-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 3890359]
105. PRESL, Igor. Knjige, tiskane v 16. stoletju, v knjižnici Pomorskega muzeja Piran : analitična bibliografija kot zgodovinopisje. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2011, 3, str. 47-106, ilustr. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 923636]
106. PRESL, Igor. Predgovor ali: osamljenost trenutka "zdaj". Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2011, 3, str. 5-11. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 923380]
107. PRESL, Igor. Ustna zgodovina ali: ko je naša preteklost bila njihova sedanjost. In: GAMBOZ, Martina (ed.), HRIBAR, Uroš. Davide Filipas : spomini ladjedelniškega mojstra = memorie di un mastro d'ascia = sjećanja majstora brodogradnje. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera": Edit: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera": Edit: Comunità autogestita della nazionalità italiana, 2011. Str. 129-133. ISBN 978-961-92789-2-5. [COBISS.SI-ID 816116]


2012

108. PRESL, Igor. Nebesedilne sestavine tiskane knjige iz 16. stoletja kot zgodovinski vir : doktorska disertacija. Koper: [I. Presl], 2012. 213, XL str., ilustr. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Presl-Igor.pdf. [COBISS.SI-ID 512831616]
109. BERNETIČ, Vladimir, GLAVAŠ, Neli, KOVAČ, Nives, PRESL, Igor. Portorož (Portorose) as favorable climatic health resort destination in Istria as represented in Orazio Pupini's professional heritage = Portorož kot istrska klimatska in terapevtsko ugodna zdraviliška destinacija v luči Pupinijeve strokovne zapuščine. In: LIPEJ, Lovrenc (ed.), KOVAČ, Nives (ed.), GLAVAŠ, Neli (ed.). Zbornik prispevkov [!] = Book of abstracts. 1. mednarodni znanstveni sestanek Sečoveljske soline kot znanstvenoraziskovalni in izobraževalni bazen, Sečoveljske soline, 5. oktober 2012. Piran: Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja, 2012. Str. 38. ISBN 978-961-92543-9-4. [COBISS.SI-ID 2652751]
110. PRESL, Igor. Stara Biblioteca civica : Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran = La vecchia Biblioteca civica : Museo del mare "Sergej Mašera" Pirano. In: et al. Sedem knjižnih zakladov Pirana = I sette tesori librari di Pirano. Piran: Mestna knjižnica; = Pirano: Biblioteca civica, 2010. Str. 30-34, ilustr. ISBN 978-961-90416-7-3. [COBISS.SI-ID 4016567]


2014

111. Pirî Reis : kartograf Sulejmana Veličastnega = cartografo di Solimano il Magnifico. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2014. 8 str., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 513700944]
112. STANOVNIK, Karmen. Zbirka ladijskih polen : zakladi Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran. Val : navtični mesečnik. jun 2014, leto 23, št. 190, str. 22-85, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 4210359]


2017

113. MARINAC, Bogdana. Čez morje na nepoznani daljni vzhod : potovanja pomorščakov avstrijske in avstro-ogrske vojne mornarice v Vzhodno Azijo. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2017. 191 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-94328-1-5. [COBISS.SI-ID 292889856]


2018

114. PRESL, Igor. Ljudje s črnimi prsti : nebesedilne sestavine tiskane knjige iz 16. stoletja kot zgodovinski vir. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2018. 295 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-3-9. [COBISS.SI-ID 297637120]
115. BONIN, Flavio (editor), PERKO, Verena (editor), TERČON, Nadja (editor), PRESL, Igor (editor). Stalna muzejska razstava : Zborovanje SMD - SUZD : zbornik : Beltinci, 29.-30. 9. 2017. Radovljica: SMD - Slovensko muzejsko društvo; Ljubljana: SUZD - Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2018. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-93561-9-7. [COBISS.SI-ID 294011392]


2019

116. BJELICA, Veronika (author, editor), BONIN, Flavio, HRIBAR, Uroš, KARINJA, Snježana (author, editor), MARINAC, Bogdana, PRESL, Igor, TERČON, Nadja, ŽITKO, Duška, ŽITKO, Duška. Maritime Museum - Maritimes Museum "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-5-3. [COBISS.SI-ID 303281408]
117. BJELICA, Veronika (author, editor), BONIN, Flavio, HRIBAR, Uroš, KARINJA, Snježana (author, editor), MARINAC, Bogdana, PRESL, Igor, TERČON, Nadja, ŽITKO, Duška. Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-4-6. [COBISS.SI-ID 303280896]


2020

118. HRVATIN, Klara (author, photographer). Zbirateljska kultura in razstave vzhodnoazijskih glasbil na Slovenskem : identifikacija glasbil iz Skuškove zbirke. Ars & humanitas : revija za umetnost in humanistiko. [Tiskana izd.]. 2020, 14, [št.] 2, str. 119-135, ilustr. ISSN 1854-9632. https://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/9494/9288, DOI: 10.4312/ars.14.2.119-135. [COBISS.SI-ID 46089987]


2022

119. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. PRESL, Igor (editor 2009-). Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2009-2011. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 250145536]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Year - ascending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 13. 5. 2022