COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSManca OcvirkPersonal bibliography for the period 2018-2021

2018

1. KOČAR, Drago, DEŽELAK, Matjaž (research coworker), KOŠIR, Iztok Jože (research coworker), KOLAR, Mitja (research coworker), MARKELJ, Jernej (research coworker), PODRŽAJ, Teja (research coworker), OBREZ, Domen (research coworker), KASTELEC, Lea (research coworker), MEHANOVIĆ, Amela (research coworker), GAČNIK, Jan (research coworker), JAKŠE, Helena (research coworker), OCVIRK, Manca (research coworker), LAZIĆ, Valerija (research coworker). Analizne metode za karakterizacijo medu in drugih čebeljih produktov : končno poročilo o doseženih ciljih : javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017-2020. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2018. [9] f. [COBISS.SI-ID 1537934019]
2. OCVIRK, Manca. Določevanje hlapnih spojin v medu : diplomsko delo : univerzitetni študijski program 1. stopnje Kemija. Ljubljana: [M. Ocvirk], 2018. 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1538003139]


2020

3. OCVIRK, Manca, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka. Synthesis of mesoporous ordered ▫$\gamma-Al_2O_3$▫. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2020 = 26th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 16.-18. september 2020, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2020. Str. 177. ISBN 978-961-93849-7-8. [COBISS.SI-ID 31364867]


2021

4. OCVIRK, Manca, RISTIĆ, Alenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Synthesis of mesoporous ▫$\gamma$▫-alumina support for water composite sorbents for low temperature sorption heat storage. Energies. 2021, vol. 14, iss. 22, str. 1-15, ilustr. ISSN 1996-1073. https://www.mdpi.com/1996-1073/14/22/7809, DOI: 10.3390/en14227809. [COBISS.SI-ID 87030019]
5. OCVIRK, Manca, MAL, Suzana, RISTIĆ, Alenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Water composite sorbents based on gamma alumina for solar sorption heat storage. In: RISTIĆ, Alenka (ed.), STRITIH, Uroš (ed.). Enerstock 2021 : 15th International Virtual Conference on Energy Storage : June 9-11, 2021, Ljubljana, Slovenia : book of abstracts. 15th International Virtual Conference on Energy Storage, June 9-11, 2021, Ljubljana, Slovenia. [Ljubljana]: National Institute of Chemistry, Department of Inorganic Chemistry and Technology: Faculty of Mechanical Engineering, 2021. Str. 29. ISBN 978-961-6104-49-4. https://www.enerstock2021.org/. [COBISS.SI-ID 68638979]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Year - ascending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 13. 5. 2022