COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSuzana MalOsebna bibliografija za obdobje 2018-2021

2018

1. MAL, Suzana. Ionotermalna sinteza mikroporoznega aluminofosfata s kabazitnim strukturnim tipom : diplomsko delo : visokošolski študijski program Kemijska tehnologija. Ljubljana: [S. Mal], 2018. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1538046403]


2020

2. MAL, Suzana, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, OPRESNIK, Mojca, RISTIĆ, Alenka. Ionothermal synthesis of microporous aluminophosphate with chabazite structure - ▫$AlPO_4-34$▫. V: PINTAR, Albin (ur.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2020 = 26th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 16.-18. september 2020, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2020. Str. 178. ISBN 978-961-93849-7-8. [COBISS.SI-ID 31372035]


2021

3. BYRNE, Ciara, RISTIĆ, Alenka, MAL, Suzana, OPRESNIK, Mojca, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Evaluation of ZIF-8 and ZIF-90 as heat storage materials by using water, methanol and ethanol as working fluids. Crystals. 2021, vol. 11, iss. 11, str. 1-11, ilustr. ISSN 2073-4352. https://www.mdpi.com/2073-4352/11/11/1422, DOI: 10.3390/cryst11111422. [COBISS.SI-ID 87004675]
4. MAL, Suzana, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, RISTIĆ, Alenka. The influence of water ionthermal synthesis of microporous aluminophosphate with Linde Type A topology. V: PINTAR, Albin (ur.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 207. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 79256323]
5. MAL, Suzana, RISTIĆ, Alenka, GOLOBIČ, Amalija, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Tailoring water adsorption capacity of aluminophosphate ▫$AlPO_4-34$▫. V: RISTIĆ, Alenka (ur.), STRITIH, Uroš (ur.). Enerstock 2021 : 15th International Virtual Conference on Energy Storage : June 9-11, 2021, Ljubljana, Slovenia : book of abstracts. 15th International Virtual Conference on Energy Storage, June 9-11, 2021, Ljubljana, Slovenia. [Ljubljana]: National Institute of Chemistry, Department of Inorganic Chemistry and Technology: Faculty of Mechanical Engineering, 2021. Str. 97. ISBN 978-961-6104-49-4. https://www.enerstock2021.org/. [COBISS.SI-ID 68644099]
6. MAL, Suzana, RISTIĆ, Alenka, GOLOBIČ, Amalija, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Tailoring water adsorption capacity of APO-Tric. Crystals. Jul. 2021, vol. 11, iss. 7, article no. 773, str. 1-12, ilustr. ISSN 2073-4352. https://www.mdpi.com/2073-4352/11/7/773, DOI: 10.3390/cryst11070773. [COBISS.SI-ID 70093315]
7. OCVIRK, Manca, MAL, Suzana, RISTIĆ, Alenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Water composite sorbents based on gamma alumina for solar sorption heat storage. V: RISTIĆ, Alenka (ur.), STRITIH, Uroš (ur.). Enerstock 2021 : 15th International Virtual Conference on Energy Storage : June 9-11, 2021, Ljubljana, Slovenia : book of abstracts. 15th International Virtual Conference on Energy Storage, June 9-11, 2021, Ljubljana, Slovenia. [Ljubljana]: National Institute of Chemistry, Department of Inorganic Chemistry and Technology: Faculty of Mechanical Engineering, 2021. Str. 29. ISBN 978-961-6104-49-4. https://www.enerstock2021.org/. [COBISS.SI-ID 68638979]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 13. 5. 2022