COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSMarjana Gantar AlbrehtPersonal bibliography for the period 2001-2021

2001

1. ERJAVEC, Tea, LAPAJNE, Tadeja, GANTAR ALBREHT, Marjana. Nazaj k naravi : raziskovalna naloga iz kemije. Idrija: Osnovna šola, 2001. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7358003]


2010

2. BIZJAK, Tea, GANTAR ALBREHT, Marjana, KOLENOVIĆ, Sabina, PETROČNIK, Tjaša, ŠPEH, Klemen. Analiza poročanja množičnih občil o Slovenski vojski. Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. 8. okt. 2010, leto 18, št. 15, str. 28-30, ilustr. ISSN 1318-0681. [COBISS.SI-ID 256953600]
3. GANTAR ALBREHT, Marjana. Politični nadzor nad oboroženimi silami - primer Slovenske vojske : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Gantar], 2010. 73 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_gantar-marjana.pdf. [COBISS.SI-ID 29872733]


2015

4. KAUČIČ, Venčeslav (editor), BEŠTER-ROGAČ, Marija (editor), VEBER, Marjan (editor), GANTAR ALBREHT, Marjana (editor), Slovenski kemijski dnevi 2015, Ljubljana, 24. - 25. september 2015 = Slovenian Chemical Days 2015, Ljubljana, September 24 - 25, 2015. Zbornik referatov in povzetkov. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015. 1 USB ključ. ISBN 978-961-93849-1-6. [COBISS.SI-ID 281286912]


2016

5. KAUČIČ, Venčeslav (editor), BEŠTER-ROGAČ, Marija (editor), GANTAR ALBREHT, Marjana (editor), 22. Slovenski kemijski dnevi, Portorož, 28.-30. september 2016 = 22. Slovenian Chemical Days Portorož, September 28-30, 2016. Zbornik referatov in povzetkov. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2016. 1 USB ključ. ISBN 978-961-93849-2-3. [COBISS.SI-ID 286546176]


2018

6. PINTAR, Albin (editor), GANTAR ALBREHT, Marjana (editor), 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Book of abstracts : plenary lectures, keynote lectures, section lectures, poster session. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2018. 1 USB ključ, ilustr. ISBN 978-961-93849-4-7. [COBISS.SI-ID 296472320]


2020

7. PINTAR, Albin (editor), GANTAR ALBREHT, Marjana (editor), CERC KOROŠEC, Romana (editor), LISJAK, Darja (editor), LOZINŠEK, Matic (editor), NOVAK-PINTARIČ, Zorka (editor), VALANT, Matjaž (editor), ZUPANČIČ, Silvo (editor). Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2020 = 26th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 16.-18. september 2020, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2020. 1 USB ključ, ilustr. ISBN 978-961-93849-7-8. [COBISS.SI-ID 26241795]


2021

8. GANTAR, Kajetan. Penelopin prt. Ljubljana: Slovenska matica, 2021. 347 str., ilustr. Spomini in srečanja, 11. ISBN 978-961-213-357-3. ISSN 2712-5904. [COBISS.SI-ID 85143555]
9. PINTAR, Albin (editor), GANTAR ALBREHT, Marjana (editor), CERC KOROŠEC, Romana (editor), LISJAK, Darja (editor), LOZINŠEK, Matic (editor), NOVAK-PINTARIČ, Zorka (editor), VALANT, Matjaž (editor), ZUPANČIČ, Silvo (editor). Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. 1 USB ključ, ilustr. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 75694595]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Year - ascending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 13. 5. 2022