COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSŠpela BožičOsebna bibliografija za obdobje 1996-2021

1996

1. FELE ŽILNIK, Ljudmila, BOŽIČ, Špela, ŽITKO ŠTEMBERGER, Nataša, GRILC, Viktor. Ravtotežja tekoče-para sistemov metanol-voda-x, etanol-voda-x in aceton-voda-x. Ljubljana: Kemijski inštitut, 1996. loč. pag., ilustr. Delovno poročilo KI, 1528. [COBISS.SI-ID 932634]


1999

2. BOŽIČ CARLI, Irenca, TURŠIČ, Janja, GOLOB, Dunja, GRILC, Viktor, BOŽIČ, Špela, PIHLAR, Boris. Preiskava vzorcev soli za posipanje cest. Ljubljana: Kemijski inštitut, 1999. 5 + [2] f. pril., ilustr. Delovno poročilo KI, 2022. [COBISS.SI-ID 2088218]


2002

3. GRILC, Viktor, HUSIĆ, Muharem, BOŽIČ, Špela. Analiza podatkov letnih poročil za l. 2002 o ravnanju s komunalnimi odpadki v RS. Ljubljana: Kemijski inštitut, november 2003. 10 f. Delovno poročilo KI, 2240. [COBISS.SI-ID 2949658]


2003

4. GRILC, Viktor, HUSIĆ, Muharem, BOŽIČ, Špela. Analiza podatkov iz letnih poročil o ravnanju z odpadki v RS za leto 2002. Ljubljana: Kemijski inštitut, november 2003. 34 f. Delovno poročilo KI, 2246. [COBISS.SI-ID 2971674]


2004

5. GRILC, Viktor, HUSIĆ, Muharem, BOŽIČ, Špela. Analiza podatkov o ravnanju s komunalnimi odpadki v RS iz letnih poročil za l. 2003. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2004. 12 f. Delovno poročilo KI, 2274. [COBISS.SI-ID 3053594]


2007

6. GRILC, Viktor, BOŽIČ, Špela. Poskusi razbarvanja piva z granuliranim aktivnim ogljem. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2007. 9 f. Delovno poročilo KI, 2425. [COBISS.SI-ID 3850778]


2008

7. GRILC, Viktor, BOŽIČ, Špela. Poskusi razbarvanja piva z granuliranim aktivnim ogljem. II. del. Ljubljana: Kemijski inštitut, september 2008. 13 f. Delovno poročilo KI, 2445. [COBISS.SI-ID 4031514]


2012

8. PINTAR, Albin, DJINOVIĆ, Petar, DROLC, Andreja, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela. Elementna analiza in določanje anionov in kationov v farmacevtskih učinkovinah. Ljubljana: Kemijski inštitut, januar 2012. [34] f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2694. [COBISS.SI-ID 4887834]
9. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin, DJINOVIĆ, Petar, BOŽIČ, Špela, MEDEN, Emil. Ocena bioplinskega potenciala koruzne silaže : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, 2012. 4 f., ilustr. KI - DP, 2738. [COBISS.SI-ID 5097498]
10. VRTOVŠEK, Janez, PINTAR, Albin, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, BOŽIČ, Špela. Ocena učinkovitosti delovanja procesa anaerobne stabilizacije blata na CČN Ljubljana : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2012. 13 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2765. [COBISS.SI-ID 5151770]
11. PINTAR, Albin, TIŠLER, Tatjana, JEMEC KOKALJ, Anita, MEDEN, Emil, BOŽIČ, Špela. Zaključno poročilo o študiji strupenosti izlužkov odpadkov na organizme. Ljubljana: Kemijski inštitut, julij 2012. 7 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2734. [COBISS.SI-ID 5021466]


2013

12. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, MEDEN, Emil, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Odstranjevanje hlapnih organskih komponent iz čistilne naprave za odpadno vodo : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, okt. 2013. 7 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2824. [COBISS.SI-ID 5381146]
13. ERJAVEC, Boštjan, ZABILSKY, Maxim, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Poročilo o karakterizaciji nečistoč v plinovodnem omrežju : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, jun. 2013. [5] f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2794. [COBISS.SI-ID 5271066]
14. ERJAVEC, Boštjan, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Poročilo o karakterizaciji vzorcev : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, dec. 2013. [5] f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2832. [COBISS.SI-ID 5397018]


2014

15. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, ERJAVEC, Boštjan, AW, Moom Sinn, MURI, Petra, MEDEN, Emil, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Določanje učinkovitosti plazemskega postopka čiščenja dimnih plinov : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, mar. 2014. 10 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2825. [COBISS.SI-ID 5453338]
16. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, COTMAN, Magda, DROLC, Andreja, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Načrtovanje adsorpcijske naprave za odstranjevanje PCB iz odpadne vode : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, maj 2014. 16 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2881. [COBISS.SI-ID 5481242]
17. DJINOVIĆ, Petar, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela, ERJAVEC, Boštjan, ZABILSKY, Maxim, PINTAR, Albin. Solid acids for catalytic pyrolysis of waste plastic to produce olefins. V: 8th International Conference on Environmental Catalysis, Asheville, NC, USA, August 24-27, 2014. Asheville: [s. n.], 2014. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 37551621]


2015

18. ERJAVEC, Boštjan, COTMAN, Magda, BOŽIČ, Špela, PERC, Katja, GRDADOLNIK, Jelka, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, TIŠLER, Tatjana, PETELIN, Špela, PINTAR, Albin. Čiščenje odpadnih voda s procesom katalitske mokre oksidacije : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, jun. 2015. 14 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2928. [COBISS.SI-ID 5718042]
19. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Določitev adsorpcijske kapacitete granuliranega aktivnega oglja : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, maj 2015. 3 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2922. [COBISS.SI-ID 5744922]
20. PINTAR, Albin, ZABILSKY, Maxim, BOŽIČ, Špela, ERJAVEC, Boštjan, PLAHUTA, Maja, GRDADOLNIK, Jelka, PERC, Katja, DRAŠINAC PAJIĆ, Nina, COTMAN, Magda, DJINOVIĆ, Petar. Kemijska karakterizacija in termična pretvorba odpadkov : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, jul. 2015. 31 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2930. [COBISS.SI-ID 5745690]
21. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin, COTMAN, Magda, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela. Kemijska karakterizacija kalužne vode iz hladilnih sistemov in odpadne vode ter predlog tehnološke rešitve recirkulacije : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, feb. 2015. [12] f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2912. [COBISS.SI-ID 5661210]
22. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin, COTMAN, Magda, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela. Kemijska karakterizacija kalužne vode iz hladilnih sistemov in odpadne vode ter predlog tehnološke rešitve recirkulacije : končno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2015. 24 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37878021]
23. DJINOVIĆ, Petar, TOMŠE, Tomaž, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela, ERJAVEC, Boštjan, ZABILSKY, Maxim, PINTAR, Albin. Natural aluminosilicates for catalytic depolymerization of polyethylene. V: BENGOA, Christophe (ur.). Conference proceedings. European Meeting on Chemical Industry and Environment, Tarragona, Spain, 10-12 June 2015. Tarragona: [s. n.], 2015. Str. 395-396, ilustr. ISBN 978-84-8424-367-0. [COBISS.SI-ID 5713690]
24. DJINOVIĆ, Petar, TOMŠE, Tomaž, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela, ERJAVEC, Boštjan, ZABILSKY, Maxim, PINTAR, Albin. Natural aluminosilicates for catalytic depolymerization of polyethylene to produce liquid fuel-grade hydrocarbons and low olefins. V: Selected contributions in the field of heterogeneous catalysis and photocatalysis that were presented at the 8th International Conference on Environmental Catalysis (ICEC 2014), [24-27 August 2014 at Asheville, NC,USA]. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2015. Vol. 258, pt. 2, str. 648-659, ilustr. Catalysis today (Print), Vol. 258, pt. 2, (Dec. 2015). ISSN 0920-5861. http://ac.els-cdn.com/S0920586115000255/1-s2.0-S0920586115000255-main.pdf?_tid=31e1f4a4-b747-11e4-9d68-00000aab0f6c&acdnat=1424247893_e4163dc9002e2235cd89449fa4b41c84, DOI: 10.1016/j.cattod.2014.12.047. [COBISS.SI-ID 5651226]
25. DJINOVIĆ, Petar, BERČIČ, Gorazd, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Natural aluminosilicates for catalytic depolymerization of waste plastics to olefins. V: ROTARU, Andrei (ur.), CERC KOROŠEC, Romana (ur.). Book of abstracts : CEEC-TAC3. 3rd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, 25-28 August 2015, Ljubljana, Slovenia. [S. l.]: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, cop. 2015. Str. 160. ISBN 978-3-940237-34-7. [COBISS.SI-ID 5757210]
26. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, BOŽIČ, Špela, PERC, Katja, COTMAN, Magda, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Odparevanje organskih topil iz vzorcev odpadnih voda : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, maj 2015. 12 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2921. [COBISS.SI-ID 5727002]
27. BOŽIČ, Špela, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Poročilo o karakterizaciji vzorcev : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, dec. 2015. 4 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2942. [COBISS.SI-ID 5837338]
28. PERC, Katja, DJINOVIĆ, Petar, ERJAVEC, Boštjan, BOŽIČ, Špela, ZABILSKY, Maxim, GRDADOLNIK, Jelka, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin. Študij tvorbe aktivne učinkovine : (zaključno poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, mar. 2015. 44 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2916. [COBISS.SI-ID 5675290]


2016

29. DJINOVIĆ, Petar, BERČIČ, Gorazd, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Catalytic depolymerization kinetics of waste plastics to olefins over natural aluminosilicates. V: 9th International Conference on Environmental Catalysis, Newcastle, Australia, 10th-13th July 2016. Newcastle: [s. n.], 2016. Str. [1-2], ilustr. [COBISS.SI-ID 5960986]
30. DJINOVIĆ, Petar, ŽERJAV, Gregor, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Karakterizacija vzorcev iz pralnih in depoly linij ter študij ekstrakcije bakra iz mulja oziroma pepela : (končno poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, avg. 2016. 22 f., ilustr. DP, 2966. [COBISS.SI-ID 5976090]
31. ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Razvoj postopka za odstranjevanje klora iz mulja : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, okt. 2016. 15 f., ilustr. DP, 2970. [COBISS.SI-ID 6017818]


2017

32. BOŽIČ, Špela, ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Poročilo o karakterizaciji vzorca. Ljubljana: Kemijski inštitut, dec. 2017. 6 str., ilustr. DP, 3013. [COBISS.SI-ID 6301466]


2018

33. ŽERJAV, Gregor, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Preučevanje možnosti odstranjevanja parafinov iz odpadnega mulja s procesom vakuumske destilacije : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, sep. 2018. 11 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 6485530]
34. BOŽIČ, Špela, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, KUNAVER, Matjaž. Razvoj postopka za čiščenje procesne odpadne vode : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, avg. 2018. 17 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 3080. [COBISS.SI-ID 6442778]
35. ŽERJAV, Gregor, BOŽIČ, Špela, TERŽAN, Janvit, PINTAR, Albin. Vakuumska destilacija odpadnega mulja Nofir A : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, maj 2018. 9 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 3024. [COBISS.SI-ID 6410522]


2019

36. TOMŠE, Tomaž, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela, ERJAVEC, Boštjan, ZABILSKY, Maxim, DJINOVIĆ, Petar, BERČIČ, Gorazd, PINTAR, Albin. Kinetics of catalytic depolymerization of waste plastics to olefins over natural aluminosilicates. V: RAKIĆ, Vesna (ur.), HRENOVIĆ, Jasna (ur.), RISTIĆ, Alenka (ur.). Proceedings of the 8th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, Proceedings of the 8th Croatian-Slovenian-Serbian Symposium on Zeolites, Proceedings of the 8th Slovenian-Serbian-Croatian Symposium on Zeolites : [3 - 5 October 2019, Belgrade, Serbia]. Belgrade: Serbian Zeolite Association, 2019. Str. 33-36, ilustr. ISBN 978-86-916637-2-8. [COBISS.SI-ID 40274693]


2020

37. BOŽIČ, Špela, SEDMINEK, Anja, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Validation of ion chromatography method with pulsed amperometric detection for determination of glyphosate in waste water. V: PINTAR, Albin (ur.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2020 = 26th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 16.-18. september 2020, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2020. Str. 122. ISBN 978-961-93849-7-8. [COBISS.SI-ID 31123715]


2021

38. ŽERJAV, Gregor, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Degradation of water-dissolved glyphosate in CWAO process over nanostructured ▫$TiO_2+Au$▫ catalysts. V: PINTAR, Albin (ur.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 151. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 80957187]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 13. 5. 2022