COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSŠpela BožičPersonal bibliography for the period 1996-2021

1996

1. FELE ŽILNIK, Ljudmila, BOŽIČ, Špela, ŽITKO ŠTEMBERGER, Nataša, GRILC, Viktor. Ravtotežja tekoče-para sistemov metanol-voda-x, etanol-voda-x in aceton-voda-x. Ljubljana: Kemijski inštitut, 1996. loč. pag., ilustr. Delovno poročilo KI, 1528. [COBISS.SI-ID 932634]


1999

2. BOŽIČ CARLI, Irenca, TURŠIČ, Janja, GOLOB, Dunja, GRILC, Viktor, BOŽIČ, Špela, PIHLAR, Boris. Preiskava vzorcev soli za posipanje cest. Ljubljana: Kemijski inštitut, 1999. 5 + [2] f. pril., ilustr. Delovno poročilo KI, 2022. [COBISS.SI-ID 2088218]


2002

3. GRILC, Viktor, HUSIĆ, Muharem, BOŽIČ, Špela. Analiza podatkov letnih poročil za l. 2002 o ravnanju s komunalnimi odpadki v RS. Ljubljana: Kemijski inštitut, november 2003. 10 f. Delovno poročilo KI, 2240. [COBISS.SI-ID 2949658]


2003

4. GRILC, Viktor, HUSIĆ, Muharem, BOŽIČ, Špela. Analiza podatkov iz letnih poročil o ravnanju z odpadki v RS za leto 2002. Ljubljana: Kemijski inštitut, november 2003. 34 f. Delovno poročilo KI, 2246. [COBISS.SI-ID 2971674]


2004

5. GRILC, Viktor, HUSIĆ, Muharem, BOŽIČ, Špela. Analiza podatkov o ravnanju s komunalnimi odpadki v RS iz letnih poročil za l. 2003. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2004. 12 f. Delovno poročilo KI, 2274. [COBISS.SI-ID 3053594]


2007

6. GRILC, Viktor, BOŽIČ, Špela. Poskusi razbarvanja piva z granuliranim aktivnim ogljem. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2007. 9 f. Delovno poročilo KI, 2425. [COBISS.SI-ID 3850778]


2008

7. GRILC, Viktor, BOŽIČ, Špela. Poskusi razbarvanja piva z granuliranim aktivnim ogljem. II. del. Ljubljana: Kemijski inštitut, september 2008. 13 f. Delovno poročilo KI, 2445. [COBISS.SI-ID 4031514]


2012

8. PINTAR, Albin, DJINOVIĆ, Petar, DROLC, Andreja, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela. Elementna analiza in določanje anionov in kationov v farmacevtskih učinkovinah. Ljubljana: Kemijski inštitut, januar 2012. [34] f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2694. [COBISS.SI-ID 4887834]
9. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin, DJINOVIĆ, Petar, BOŽIČ, Špela, MEDEN, Emil. Ocena bioplinskega potenciala koruzne silaže : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, 2012. 4 f., ilustr. KI - DP, 2738. [COBISS.SI-ID 5097498]
10. VRTOVŠEK, Janez, PINTAR, Albin, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, BOŽIČ, Špela. Ocena učinkovitosti delovanja procesa anaerobne stabilizacije blata na CČN Ljubljana : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2012. 13 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2765. [COBISS.SI-ID 5151770]
11. PINTAR, Albin, TIŠLER, Tatjana, JEMEC KOKALJ, Anita, MEDEN, Emil, BOŽIČ, Špela. Zaključno poročilo o študiji strupenosti izlužkov odpadkov na organizme. Ljubljana: Kemijski inštitut, julij 2012. 7 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2734. [COBISS.SI-ID 5021466]


2013

12. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, MEDEN, Emil, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Odstranjevanje hlapnih organskih komponent iz čistilne naprave za odpadno vodo : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, okt. 2013. 7 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2824. [COBISS.SI-ID 5381146]
13. ERJAVEC, Boštjan, ZABILSKY, Maxim, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Poročilo o karakterizaciji nečistoč v plinovodnem omrežju : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, jun. 2013. [5] f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2794. [COBISS.SI-ID 5271066]
14. ERJAVEC, Boštjan, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Poročilo o karakterizaciji vzorcev : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, dec. 2013. [5] f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2832. [COBISS.SI-ID 5397018]


2014

15. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, ERJAVEC, Boštjan, AW, Moom Sinn, MURI, Petra, MEDEN, Emil, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Določanje učinkovitosti plazemskega postopka čiščenja dimnih plinov : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, mar. 2014. 10 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 2825. [COBISS.SI-ID 5453338]
16. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, COTMAN, Magda, DROLC, Andreja, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Načrtovanje adsorpcijske naprave za odstranjevanje PCB iz odpadne vode : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, maj 2014. 16 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2881. [COBISS.SI-ID 5481242]
17. DJINOVIĆ, Petar, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela, ERJAVEC, Boštjan, ZABILSKY, Maxim, PINTAR, Albin. Solid acids for catalytic pyrolysis of waste plastic to produce olefins. In: 8th International Conference on Environmental Catalysis, Asheville, NC, USA, August 24-27, 2014. Asheville: [s. n.], 2014. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 37551621]


2015

18. ERJAVEC, Boštjan, COTMAN, Magda, BOŽIČ, Špela, PERC, Katja, GRDADOLNIK, Jelka, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, TIŠLER, Tatjana, PETELIN, Špela, PINTAR, Albin. Čiščenje odpadnih voda s procesom katalitske mokre oksidacije : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, jun. 2015. 14 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2928. [COBISS.SI-ID 5718042]
19. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Določitev adsorpcijske kapacitete granuliranega aktivnega oglja : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, maj 2015. 3 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2922. [COBISS.SI-ID 5744922]
20. PINTAR, Albin, ZABILSKY, Maxim, BOŽIČ, Špela, ERJAVEC, Boštjan, PLAHUTA, Maja, GRDADOLNIK, Jelka, PERC, Katja, DRAŠINAC PAJIĆ, Nina, COTMAN, Magda, DJINOVIĆ, Petar. Kemijska karakterizacija in termična pretvorba odpadkov : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, jul. 2015. 31 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2930. [COBISS.SI-ID 5745690]
21. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin, COTMAN, Magda, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela. Kemijska karakterizacija kalužne vode iz hladilnih sistemov in odpadne vode ter predlog tehnološke rešitve recirkulacije : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, feb. 2015. [12] f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2912. [COBISS.SI-ID 5661210]
22. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin, COTMAN, Magda, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela. Kemijska karakterizacija kalužne vode iz hladilnih sistemov in odpadne vode ter predlog tehnološke rešitve recirkulacije : končno poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2015. 24 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37878021]
23. DJINOVIĆ, Petar, TOMŠE, Tomaž, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela, ERJAVEC, Boštjan, ZABILSKY, Maxim, PINTAR, Albin. Natural aluminosilicates for catalytic depolymerization of polyethylene. In: BENGOA, Christophe (ed.). Conference proceedings. European Meeting on Chemical Industry and Environment, Tarragona, Spain, 10-12 June 2015. Tarragona: [s. n.], 2015. Str. 395-396, ilustr. ISBN 978-84-8424-367-0. [COBISS.SI-ID 5713690]
24. DJINOVIĆ, Petar, TOMŠE, Tomaž, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela, ERJAVEC, Boštjan, ZABILSKY, Maxim, PINTAR, Albin. Natural aluminosilicates for catalytic depolymerization of polyethylene to produce liquid fuel-grade hydrocarbons and low olefins. In: Selected contributions in the field of heterogeneous catalysis and photocatalysis that were presented at the 8th International Conference on Environmental Catalysis (ICEC 2014), [24-27 August 2014 at Asheville, NC,USA]. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2015. Vol. 258, pt. 2, str. 648-659, ilustr. Catalysis today (Print), Vol. 258, pt. 2, (Dec. 2015). ISSN 0920-5861. http://ac.els-cdn.com/S0920586115000255/1-s2.0-S0920586115000255-main.pdf?_tid=31e1f4a4-b747-11e4-9d68-00000aab0f6c&acdnat=1424247893_e4163dc9002e2235cd89449fa4b41c84, DOI: 10.1016/j.cattod.2014.12.047. [COBISS.SI-ID 5651226]
25. DJINOVIĆ, Petar, BERČIČ, Gorazd, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Natural aluminosilicates for catalytic depolymerization of waste plastics to olefins. In: ROTARU, Andrei (ed.), CERC KOROŠEC, Romana (ed.). Book of abstracts : CEEC-TAC3. 3rd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, 25-28 August 2015, Ljubljana, Slovenia. [S. l.]: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, cop. 2015. Str. 160. ISBN 978-3-940237-34-7. [COBISS.SI-ID 5757210]
26. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, BOŽIČ, Špela, PERC, Katja, COTMAN, Magda, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Odparevanje organskih topil iz vzorcev odpadnih voda : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, maj 2015. 12 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2921. [COBISS.SI-ID 5727002]
27. BOŽIČ, Špela, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Poročilo o karakterizaciji vzorcev : (poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, dec. 2015. 4 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2942. [COBISS.SI-ID 5837338]
28. PERC, Katja, DJINOVIĆ, Petar, ERJAVEC, Boštjan, BOŽIČ, Špela, ZABILSKY, Maxim, GRDADOLNIK, Jelka, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, PINTAR, Albin. Študij tvorbe aktivne učinkovine : (zaključno poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, mar. 2015. 44 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 2916. [COBISS.SI-ID 5675290]


2016

29. DJINOVIĆ, Petar, BERČIČ, Gorazd, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Catalytic depolymerization kinetics of waste plastics to olefins over natural aluminosilicates. In: 9th International Conference on Environmental Catalysis, Newcastle, Australia, 10th-13th July 2016. Newcastle: [s. n.], 2016. Str. [1-2], ilustr. [COBISS.SI-ID 5960986]
30. DJINOVIĆ, Petar, ŽERJAV, Gregor, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Karakterizacija vzorcev iz pralnih in depoly linij ter študij ekstrakcije bakra iz mulja oziroma pepela : (končno poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, avg. 2016. 22 f., ilustr. DP, 2966. [COBISS.SI-ID 5976090]
31. ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Razvoj postopka za odstranjevanje klora iz mulja : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, okt. 2016. 15 f., ilustr. DP, 2970. [COBISS.SI-ID 6017818]


2017

32. BOŽIČ, Špela, ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Poročilo o karakterizaciji vzorca. Ljubljana: Kemijski inštitut, dec. 2017. 6 str., ilustr. DP, 3013. [COBISS.SI-ID 6301466]


2018

33. ŽERJAV, Gregor, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Preučevanje možnosti odstranjevanja parafinov iz odpadnega mulja s procesom vakuumske destilacije : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, sep. 2018. 11 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 6485530]
34. BOŽIČ, Špela, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, KUNAVER, Matjaž. Razvoj postopka za čiščenje procesne odpadne vode : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, avg. 2018. 17 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 3080. [COBISS.SI-ID 6442778]
35. ŽERJAV, Gregor, BOŽIČ, Špela, TERŽAN, Janvit, PINTAR, Albin. Vakuumska destilacija odpadnega mulja Nofir A : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, maj 2018. 9 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 3024. [COBISS.SI-ID 6410522]


2019

36. TOMŠE, Tomaž, GRDADOLNIK, Jelka, BOŽIČ, Špela, ERJAVEC, Boštjan, ZABILSKY, Maxim, DJINOVIĆ, Petar, BERČIČ, Gorazd, PINTAR, Albin. Kinetics of catalytic depolymerization of waste plastics to olefins over natural aluminosilicates. In: RAKIĆ, Vesna (ed.), HRENOVIĆ, Jasna (ed.), RISTIĆ, Alenka (ed.). Proceedings of the 8th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, Proceedings of the 8th Croatian-Slovenian-Serbian Symposium on Zeolites, Proceedings of the 8th Slovenian-Serbian-Croatian Symposium on Zeolites : [3 - 5 October 2019, Belgrade, Serbia]. Belgrade: Serbian Zeolite Association, 2019. Str. 33-36, ilustr. ISBN 978-86-916637-2-8. [COBISS.SI-ID 40274693]


2020

37. BOŽIČ, Špela, SEDMINEK, Anja, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Validation of ion chromatography method with pulsed amperometric detection for determination of glyphosate in waste water. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2020 = 26th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 16.-18. september 2020, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2020. Str. 122. ISBN 978-961-93849-7-8. [COBISS.SI-ID 31123715]


2021

38. ŽERJAV, Gregor, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Degradation of water-dissolved glyphosate in CWAO process over nanostructured ▫$TiO_2+Au$▫ catalysts. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 151. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 80957187]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Year - ascending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 13. 5. 2022