COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSDuška ŽitkoPersonal bibliography for the period 1981-2022

0

1. Pedagoški programi v slovenskih muzejih in galerijah ... Ljubljana: Pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev Slovenije, Narodni muzej Slovenije, 1999-. ISSN 1580-6111. [COBISS.SI-ID 112478720]


1981

2. ŽITKO, Duška. Nicolas Poussin : (1594-1665) : seminarska naloga. Ljubljana: [D. Podgornik], 1981. 1 mapa (22 f.). [COBISS.SI-ID 57713667]
3. ŽITKO, Duška. Oglej = Aquileia : seminarska naloga. Ljubljana: [D. Podgornik], 1981. 1 mapa (20 f.). [COBISS.SI-ID 57719811]


1983

4. ŽITKO, Duška. Ivan Vurnik : diplomska naloga. [S. l.: D. Podgornik], 1983 [ali] 1984. 175 f., 15 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 51603810]


1986

5. ŽITKO, Duška. Kdaj bo ponovno odprta in kakšna bo prenovljena muzejska zbirka SPP. Informator : glasilo delovne organizacije Splošna plovba Piran. 1986, 27, 2/3, str. 12. [COBISS.SI-ID 615668]


1991

6. ŽITKO, Duška. Ex voto : votivne podobe pomorcev. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1991, let. 1, št. 1, str. 121-134. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 35335168]
7. FALK, Lučka (artist), ŽITKO, Duška. Lučka Falk : Portorož, Vila San Marco, 22.11. - 12.12.1991 = Portorose, Villa San Marco, 22.11. - 12.12.1991. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", [1991]. 1 zgibanka (6 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 3928759]
8. ŽITKO, Duška. Mediteranski pejsaži Mariborčanke Lučke Falk. Slovenec : časopis za politiko, gospodarstvo, kulturo in religijo. 75, št. 135 (2.12.1991), str. 10. ilustr. ISSN 0354-0960. [COBISS.SI-ID 41457408]


1992

9. ŽITKO, Duška. Dediščina Giuseppa Tartinija v Piranu. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1992, letn. 17, št. 137, str. 576-578, ilustr. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 56395520]
10. ŽITKO, Duška, DAROVEC, Darko (editor). Ex voto : votivne podobe pomorcev = immagini votive della gente di mare. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; = Capodistria: Società storica del Litorale, 1992. 64 str., barvne ilustr. Knjižnica Annales, 2. [COBISS.SI-ID 30922240]
11. ŽITKO, Duška. Morski in rečni pejsaži Franca Goloba. Slovenec : časopis za politiko, gospodarstvo, kulturo in religijo. 76, št. 52 (4.iii.1992), str. 12. ISSN 0354-0960. [COBISS.SI-ID 44801280]
12. PODRECCA, Boris (interviewee), ŽITKO, Duška (discussant). Slovenija v prvi, baročni fazi : Boris Podrecca. Delo. [Tiskana izd.]. 34, št.55 (7.iii.1992), str.27. ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 30217728]
13. ŽITKO, Duška. Triptychos post historicus. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 17, št. 128/129 (1992), str. 65. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 55842816]


1993

14. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. ŽITKO, Duška (member of editorial board 1991-1993). [Tiskana izd.]. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: = Società storica del Litorale, 1991-1993. ISSN 0353-8281. http://zdjp.si/p/annalesshs/. [COBISS.SI-ID 30240513]


1994

15. ŽITKO, Duška. Beneški kipar Antonio Dal Zotto : avtor Tartinijevega kipa v Piranu. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 1994, letn. 4, št. 5=[1], str. 107-116, ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 51140608]
16. ŽITKO, Duška. Franco Firmiani, Flavio Tossi: Il pittore Cesare Dell'Acqua 1821-1905 fra Trieste e Bruxelles. Trieste, Edizioni B & MM Fachin 1992, 255 strani ... Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1994, letn. 4, št. 5, str. 305-308, ilustr. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 2087985]


1995

17. ŽITKO, Duška. Ladijske polene v koprskem in piranskem muzeju. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 5, št. 6 (1995), str. 209-214. ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 56083456]


1996

18. ŽITKO, Duška. Antonio Dal Zotto e il monumento di Tartini a Pirano. Lasa pur dir : periodico della Comunità degli Italiani "Giuseppe Tartini" di Pirano. 1996, str. 7-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 4604258]
19. ŽITKO, Duška. Mario Leo Vilhar sedemdesetletnik. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1996, let. 20, št. 181, str. 369-371. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 2812465]
20. ŽITKO, Duška, SIMIČ, Slobodan (author, photographer), ZEMLJIČ, Irena. Portorož = Portorose. Ljubljana: IKI - Institut za komunikacije in informatiko, 1996. 165 str., [1] zganj. zvd., barvne fotogr. ISBN 961-90024-4-X. [COBISS.SI-ID 61286656]
21. ŽITKO, Duška. Sodelovanje Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran v projektu "Naš Kraj - njegova kulturna in naravna dediščina". In: TOMIČ, Tanja (ed.). Naš kraj : njegova kulturna in naravna dediščina : [katalog]. Piran: Vrtec Mornarček, 1996. Str. 45-47. [COBISS.SI-ID 4706146]


1997

22. ŽITKO, Duška. Ali se Tintorettu res godi krivica?. Mag. 10.VII.1997, let. 3, št. 27. ISSN 1318-6043. [COBISS.SI-ID 4604514]
23. ŽITKO, Duška. Ladijske polene = Le polene. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 1997. 15 str., ilustr. Katalog, 9. ISBN 961-90046-1-2. [COBISS.SI-ID 67062272]
24. ŽITKO, Duška, (editor). Votivne podobe iz piranskih cerkva = Immagini votive dalle chiese di Pirano : [zgibanka]. [Piran: Prijatelji Zakladnice Sv. Jurija, 1997]. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 4604770]


1998

25. ŽITKO, Duška. La grande tela di Domenico Tintoretto, dedicata alla Vergine Maria con bambino ed i padri cittadini nuovamente esposta nel palazzo del comune di Pirano. In: LUSA, Ondina (ed.). Dedicato ai 20 anni del Lasa pur dir : 1976-1997. Pirano: Trillo. 1998, str. 132-135, ilustr. Lasa pur dir, [12]. [COBISS.SI-ID 5161009]


1999

26. ŽITKO, Duška. Nesreče na morju : pripovedi votivnih podob pomorcev. In: GRANDA, Stane (ed.), ŠATEJ, Barbara (ed.). Množične smrti na Slovenskem : zbornik referatov. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1999. Str. 137-158. ISBN 961-90315-8-X. [COBISS.SI-ID 201939]
27. JAUNIK, Simona (editor), ŽITKO, Duška (editor). Pedagoški programi v slovenskih muzejih in galerijah. Ljubljana: Pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev Slovenije: Odbor za pripravo knjižice, 1999. 84 str. [COBISS.SI-ID 104533504]


2000

28. ŽITKO, Duška (author, translator), DOBRIĆ, Bruno (editor). Cesarsko-kraljeva mornarica v Pulju : Piran, Galerija Hermana Pečariča, 9.5.-10.6.2000 = L' imperiale e regia marina a Pola : Galleria "Herman Pečarič" di Pirano tra il 9 maggio e il 10 giugno 2000. Pula: Sveučilišna knjižnica: Društvo "Viribus Unitis", 2000. 47 str., ilustr. ISBN 953-96833-7-8. [COBISS.SI-ID 163060]
29. ŽITKO, Duška. Giuseppe Tartini : 1692-1770. Ljubljana: IKI - Institut za komunikacije in informatiko, 2000. 101 str., ilustr. ISBN 961-90692-2-6. [COBISS.SI-ID 108915968]
30. ŽITKO, Duška. Srečanja z morjem : [marinistično slikarstvo druge polovice 19. stoletja in prve polovice 20. stoletja] = Incontri con il mare : [la pittura marinista della seconda metà dell'Ottocento e del primo Novecento]. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 1999 [i. e. 2000]. 113 str., ilustr. Katalog, št. 11. ISBN 961-90046-3-9. [COBISS.SI-ID 104812800]


2001

31. ŽITKO, Duška. Giuseppe Tartini : spominska soba = stanza ricordo = memorial room : Casa Tartini, Pirano. Koper: Pokrajinski muzej; = Capodistria: Museo regionale, 2001. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. ISBN 961-6384-04-X. [COBISS.SI-ID 111257088]
32. ŽITKO, Duška. Giuseppe Tartini : spominska soba = stanza ricordo = memorial room : Gedenkzimmer Tartinis Haus, Piran. Koper: Pokrajinski muzej: = Regionalmuseum, 2001. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. ISBN 961-6384-06-6. [COBISS.SI-ID 112526592]
33. ŽITKO, Duška. Giuseppe Tartini : spominska soba = stanza ricordo = memorial room : Tartini house, Piran. Koper: Pokrajinski muzej: = Regional Museum, 2001. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. ISBN 961-6384-05-8. [COBISS.SI-ID 111258368]
34. ŽITKO, Duška. Giuseppe Tartini : spominska soba = stanza ricordo = memorial room : Tartinijeva hiša, Piran. Koper: Pokrajinski muzej; = Capodistria: Museo regionale, 2001. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. ISBN 961-6384-03-1. [COBISS.SI-ID 111209728]
35. ŽITKO, Duška (interviewee). Ljubitelji in lastniki jaht postajajo množični zbiralci ladijskih portretov : z nostalgijo po morju. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 15. 3. 2001, št. 71, str. 17. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 319220]
36. ŠTRUKELJ, Elizabeta Petruša (editor). Pedagoški programi v slovenskih muzejih in galerijah. Ljubljana: Pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev Slovenije: Odbor za pripravo knjižice, 2001. 104 str. [COBISS.SI-ID 313452]
37. ŽITKO, Duška. "Pinacotheca minorum" v Piranu : likovna dela Minoritskega samostana sv. Frančiška v Piranu. In: DOLINAR, France M. (ed.), VOGRIN, Marjan (ed.). Sedem stoletij minoritskega samostana sv. Frančiška Asiškega v Piranu : 1301-2001. Ljubljana: Slovenska minoritska provinca sv. Jožefa, 2001. Str. 229-306. [COBISS.SI-ID 16800098]
38. AVBELJ, Peter, RIHTER, Andreja (author, editor), CIGLENEČKI, Marjeta, POČIVAVŠEK, Marija, ROGELJ ŠKAFAR, Bojana (editor), CIGLENEČKI, Marjeta (editor), BALAŽIC, Janez (editor), ŽITKO, Duška (editor). Vodnik po slovenskih muzejih : 252 muzejev in galerij. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije: Mladinska knjiga, 2001. 191 str., barvne ilustr. ISBN 86-11-16087-8. [COBISS.SI-ID 111103232]
39. ŽITKO, Duška. Votivne podobe. Val : navtični mesečnik. maj 2001, leto 10, [št.] 59, str. 82-85, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 127015936]
40. ŽITKO, Duška (interviewee). Za slikarje je morje navdih in večni izziv. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. feb. 2001, letn. 11, št. 2, str. 58-60, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 7312433]


2002

41. ŽITKO, Duška. Bitke na morju : slike iz pomorskih muzejev. Val : navtični mesečnik. 2002, let. 11, št. 67, str. 88-90, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 223732]
42. ŽITKO, Duška. Marina : motiv marine v slikarskih upodobitvah. Val : navtični mesečnik. 2002, let. 11, št. 9, str. 108-110. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 318708]
43. ŽITKO, Duška (editor, author), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Maritime Museum "Sergej Mašera" Piran. Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2002. 8 str., ilustr. ISBN 961-90046-6-3. [COBISS.SI-ID 119751168]
44. ŽITKO, Duška (editor, author), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Museo del mare "Sergej Mašera" Pirano. Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2002. 8 str., ilustr. ISBN 961-90046-8-X. [COBISS.SI-ID 119752192]
45. ŽITKO, Duška. Pedagoški muzejski projekt "Naš kraj - njegova kulturna dediščina". In: ŠKARIĆ, Mila (ed.). Zbornik radova. Skup muzejskih pedagoga hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo, 2002. Str. 90-95. ISBN 953-98225-2-1. [COBISS.SI-ID 318452]
46. MARVIN, Nives, ŽITKO, Duška. Piran : občinska palača. Piran: Občina, 2003. 1 zgibanka [14 str.], ilustr. [COBISS.SI-ID 317940]
47. ŽITKO, Duška (editor, author), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, KARINJA, Snježana. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2002. 8 str., ilustr. ISBN 961-90046-5-5. [COBISS.SI-ID 119749888]
48. ŽITKO, Duška (author, editor), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Seemuseum "Sergej Mašera" Piran. Piran: Seemuseum "Sergej Mašera", 2002. [10] str., ilustr. ISBN 961-90046-7-1. [COBISS.SI-ID 119751680]
49. ŽITKO, Duška. Trije kongresi evropskih pomorskih muzejev : Barcelona 2001. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2002, let. 45, št. 1/2, str. 153-156. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 318964]


2003

50. ŠTRUKELJ, Elizabeta Petruša (editor). Pedagoški programi v slovenskih muzejih in galerijah. Ljubljana: Pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev Slovenije: Odbor za pripravo knjižice, 2003. 120 str. [COBISS.SI-ID 308588]
51. MARVIN, Nives, ŽITKO, Duška. Pirano : il palazzo comunale. Piran: Občina, 2003. 1 zgibanka [14 str.], ilustr. [COBISS.SI-ID 318196]


2004

52. Artita, mednarodna likovna delavnica : Gostišče Panorama, Piran, 23. 05.-30. 05. 2004, Studio Galerija Gasspar Piran, razstava del od 29. 05. do 05. 07. 04. Piran: Etigraf, 2004. [43] str., ilustr. ISBN 961-238-290-5. [COBISS.SI-ID 213868544]


2005

53. ŽITKO, Duška. Dal Zotto, Antonio. In: BERTOŠA, Miroslav (ed.), MATIJAŠIĆ, Robert (ed.). Istarska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2005. Str. 168, ilustr. ISBN 953-6036-83-5. [COBISS.SI-ID 3926967]
54. ŽITKO, Duška. Dell'Acqua, Cesare. In: BERTOŠA, Miroslav (ed.), MATIJAŠIĆ, Robert (ed.). Istarska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2005. Str. 174. ISBN 953-6036-83-5. [COBISS.SI-ID 3927479]
55. ŽITKO, Duška. Dobra volja je najbolja : modelarska, preparatorska in konservatorsko-restavratorska dejavnost. In: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 96-97, ilustr. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 3928503]
56. ŽITKO, Duška, BONIN, Flavio. Iz palače Gabrielli v skladišče soli "Montfort" : Pomorski muzej nekoč in jutri. In: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 24-27. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 570612]
57. ŽITKO, Duška. Naj poženejo korenine : muzejska pedagoška dejavnost. In: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 89-91. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 571380]
58. ŽITKO, Duška. Občasne razstave : lastne, lastne gostujoče, tuje gostujoče. In: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 115-118. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 4352439]
59. ŽITKO, Duška (editor, author). Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. 124 str., ilustr. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 223483136]
60. ŽITKO, Duška. Pomorska muzejska zbirka v vili sv. Marka v Portorožu : Splošna plovba Piran - slovenski pomorski prevoznik. In: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 64-65. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 570868]
61. ŽITKO, Duška. Sodelovanje v mednarodnih projektih = Collaborazione nei progetti internazionali = Participation in international projects. In: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 110. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 4351927]
62. ŽITKO, Duška. Stalne zbirke = Le raccolte permanenti del museo = The permanent collections. In: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 114-115. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 4352183]
63. ŽITKO, Duška. Tartinijeva spominska soba : nekoč v palači Gabrielli, danes v Tartinijevi rojstni hiši. In: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 56-57, ilustr. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 3927223]
64. ŽITKO, Duška. Udeležba na mednarodnih simpozijih = Partecipazione ai simposi internazionali = Participation in international symposia. In: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 104. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 4351671]
65. ŽITKO, Duška. Umetnostne in kulturno-zgodovinske zbirke. In: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 50-55, ilustr. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 513808767]


2007

66. ŽITKO, Duška. Ex voto. In: HATTENDORF, John B. (ed.). The Oxford encyclopedia of maritime history. Oxford: Oxford University Press, 2007. 4, str. 673-677. ISBN 978-0-19-513075-1. [COBISS.SI-ID 620276]


2008

67. ŽITKO, Duška. Morje v slikarstvu = Il mare nella pittura : predavanje v okviru prireditve Mare nostrum, Srečanja v knjižnici, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, 18. 3. 2008. [COBISS.SI-ID 629492]
68. KLEMŠE, Valentina, ŽITKO, Duška. 50. obletnica : Območno združenje Rdečega križa Piran = 50° anniversario : Associazione territoriale della Croce Rossa di Pirano. Piran: Območno združenje Rdečega križa, 2008. [14] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4072119]
69. ŽITKO, Duška (editor, author), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2008. [8] str., ilustr. ISBN 978-961-90046-5-4. [COBISS.SI-ID 239220992]


2009

70. PESEK, Albinca, KUNEJ, Drago, PETTAN, Svanibor, ŠTEFANIČ, Tatjana, ŽITKO, Duška, BELTRAM, Vlasta. Glasba danes in nekoč 7. Multimedijski priročnik : glasbeno potovanje skozi čas : video gradivo. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, cop. 2009. 1 video DVD, barve, zvok. ISBN 978-961-209-968-8. [COBISS.SI-ID 248089344]
71. ŽITKO, Duška. Morje v slikarstvu. Studia iustinopolitana : revija Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. 2009, let. 2, št. 1, str. [71]-92. ISSN 1855-2528. [COBISS.SI-ID 684276]
72. ŽITKO, Duška (author, exhibitor). 55 let plovbe z ladjami Splošne plovbe Portorož : razstava = 55 anni di navigazione con le navi della Splošna plovba di Portorose : mostra = 55 years of seafaring with the ships of Splošna plovba Portorož : exhibition : [Internautica 2009, Portorož], 12. 5.-17. 5. 2009. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2009. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 3927991]
73. ŽITKO, Duška (editor, author of introduction, etc.). Soline : ogrožena kulturna krajina = Le saline : un ambiente culturale in pericolo = Saltpans : cultural landscape in danger. Piran; = Pirano: Pomorski muzej: = Museo del Mare "Sergej Mašera"; Koper; = Capodistria: Inštitut za dediščino Sredozemlja, Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem: = Instituto del patrimonio del Mediterraneo, Universita del Litorale, Centro di richerche scientifiche: = Institute for Mediterranean Heritage, University of Primorska, Science and Research Centre, 2009. 140 str., ilustr. Annales Mediterranea. ISBN 978-961-91279-8-8. [COBISS.SI-ID 247292416]


2010

74. Domoznanski četrtki v Piranu 2010/2011 = Nell'ambito dei giovedì piranesi. 8, Pristan, svetišče obmorskega mesta, Il porto è il santuario delle citá : Piran, Pirano 10.03.2011. Piran: [Mediteranum], 2011. 1 video DVD, barve, zvok. [COBISS.SI-ID 3903159]
75. ŽITKO, Duška, SINKOVIČ, Ljudmila. Jaslice v piranskih cerkvah = I presepi nelle chiese di Pirano. Piran: Društvo "Prijatelji zakladov sv. Jurija", 2010. 1 zgibanka [7 str.], ilustr. [COBISS.SI-ID 1334750]


2011

76. ŽITKO, Duška. Krst nove ladje Portorož : Splošna plovba Portorož. Solni cvet : informativna publikacija Občine Piran. dec. 2011, št. 20, str. 16, ilustr. [COBISS.SI-ID 3988663]
77. ŽITKO, Duška. Modeli tradicionalnih jadranskih plovil na ogled v Piranu : akademija pomorskih poklicev, obrti in veščin. Solni cvet : informativna publikacija Občine Piran. okt. 2018, št. 45, str. 35, ilustr. [COBISS.SI-ID 4778167]


2012

78. SIVEC, Ivan (author, photographer). Moj ljubljeni Tartini. Kamnik: Ico, 2012. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-6868-07-5. [COBISS.SI-ID 260604928]


2013

79. ŽITKO, Duška (editor, author), TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana, BONIN, Flavio. Maritime Museum "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2013. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12551476]
80. ŽITKO, Duška. 55 let delovanja OZRK Piran. Solni cvet : informativna publikacija Občine Piran. dec. 2013, št. 29, str. 25, ilustr. [COBISS.SI-ID 4137655]
81. ŽITKO, Duška (editor, author), TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana, BONIN, Flavio. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran = Museo del mare "Sergej Mašera" Pirano. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2013. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 24202808]
82. ŽITKO, Duška. 300-letnica Tartinijevega Vragovega trilčka = Il 300° anniversario del "Trillo del diavolo" di Tartini = 300th aniversary of Tartini's Devil's trill : 1713-2013. In: KING, Friderik (ed.). Tartini : spored = program = programma. Portorož: Rotary Klub, 2013. Str. 62-69, ilustr. [COBISS.SI-ID 4357815]


2014

83. ŽITKO, Duška. Slovenske ladje : Martin Krpan : tovorna motorna ladja. Val : navtični mesečnik. jul.-avg. 2014, leto 23, št. 191-192, str. 80-82, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 4353463]


2015

84. ŽITKO, Duška. Baldomir Podgornik : (1913 -1989). In: KOKALJ KOČEVAR, Monika (ed.), ŠTEPEC, Marko (ed.), ŠTEPEC, Marko. Pot domov. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2015. Str. 107-108, ilustr. ISBN 978-961-6665-37-7. [COBISS.SI-ID 4493751]
85. ŽITKO, Duška. Baldomir Podgornik, kapitan dolge plovbe : pomorski veteran in legendarni poveljnik ladij Splošne plovbe. Val : navtični mesečnik. sept. 2015, let. 24, št. 202, str. 80-83, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 1445620]
86. ŽITKO, Duška. Prva slovenska čezoceanska ladja Rog. Val : navtični mesečnik. jul.-avg. 2015, let. 24, št. 201, str. 92-95, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 1446132]
87. ŽITKO, Duška. Rog : prva slovenska čezoceanska ladja in poveljnik Baldomir Podgornik = la prima nave slovena che solcò gli oceani e il capitano Baldomir Podgornik = the first Slovenian ocean-going ship and captain Baldomir Podgornik. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del Mare "Sergej Mašera", 2015. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-5-6. [COBISS.SI-ID 280148736]
88. ŽITKO, Duška. Slovenske ladje : tovorna parna ladja Rog = Slovene ships : the cargo steamer Rog = Slowenische Schiffe : das Frachtdampfschiff Rog. Bilten : poštne znamke. [Tiskana izd.]. maj 2015, št. 106, str. 30-31, ilustr. ISSN 1854-2891. [COBISS.SI-ID 4494007]


2017

89. ŽITKO, Duška. "Dlan i veslo" : v Betini, 6. avgusta 2017 : veslaška regata za ženske. Val : navtični mesečnik. sep. 2017, leto 25, št. 222, str. 108-110, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 4776887]
90. ŽITKO, Duška. Ex voto da Strunjan/Strugnano. In: AURIEMMA, Rita (ed.). Nel mare dell'intimità : l'archeologia subacquea racconta l'Adriatico : Trieste, ex pescheria - Salone degli incanti, 17 dicembre 2017-1 maggio 2018. Roma: Gangemi, [2017]. Str. 296-297, ilustr. ISBN 978-88-49235-60-9. [COBISS.SI-ID 1746932]
91. ŽITKO, Duška. Giuseppe Tartini : [1692-1770] : violinski virtuoz, skladatelj, teoretik in pedagog svetovnega slovesa. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2017. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-8-7. [COBISS.SI-ID 288025344]
92. ŽITKO, Duška. Giuseppe Tartini : [1692-1770] : virtuoso del violino, compositore, teorico e pedagogo di fama mondiale. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2017. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-9-4. [COBISS.SI-ID 288025600]
93. JURI, Franco, ŽITKO, Duška. Medusa, la polena che incontrò i pirati. In: AURIEMMA, Rita (ed.). Nel mare dell'intimità : l'archeologia subacquea racconta l'Adriatico : Trieste, ex pescheria - Salone degli incanti, 17 dicembre 2017-1 maggio 2018. Roma: Gangemi, [2017]. Str. 251, ilustr. ISBN 978-88-49235-60-9. [COBISS.SI-ID 1746420]
94. ŽITKO, Duška, UTENKAR, Jože. Slovenske ladje : motorna tovorna ladja Portorož = Slovene ships : Portorož = Slowenische Schiffe : Motorfrachtschiff Portorož. Bilten : poštne znamke. [Tiskana izd.]. maj 2019, št. 126, str. 12-13, ilustr. ISSN 1854-2891. [COBISS.SI-ID 4791735]
95. ŽITKO, Duška, UTENKAR, Jože. Slovenske ladje : motorna večnamenska ladja Maribor = Slovene ships : multiporpose cargo ship Maribor = Slowenische Schiffe : die multifunktionale MS Maribor. Bilten : poštne znamke. [Tiskana izd.]. maj 2017, št. 116, str. 24-25, ilustr. ISSN 1854-2891. [COBISS.SI-ID 4777911]
96. ŽITKO, Duška. Tartini v besedi in sliki : knjiga in razstavi o znanem piranskem violinistu. Solni cvet : informativna publikacija Občine Piran. dec. 2017, št. 41, str. 34, ilustr. [COBISS.SI-ID 4670135]
97. ŽITKO, Duška. V seriji znamk Slovenske ladje po tovorni motorni ladji Martin Krpan in tovorni parni čezoceanski ladji Rog tudi podobi tovornih motornih ladij Piran in Maribor. Val : navtični mesečnik. jul.-avg. 2017, leto 25, št. 221, str. 106-108, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 1762804]
98. ŽITKO, Duška. Veslanje od Pirana do Benetk na tradicionalen način. Val : navtični mesečnik. okt. 2017, leto 25, št. 223, str. 100-105, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 4777655]
99. ŽITKO, Duška. Z našo žensko veslaško skupino "Voga veneta Piran" : Corteo storico v Benetkah. Val : navtični mesečnik. nov. 2017, leto 25, št. 224, str. 84-86, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 4777399]


2018

100. ŽITKO, Duška (editor). Carpaccio v Piranu : programska knjižica = Carpaccio a Pirano : libretto programma. Piran: Minoritski samostan sv. Frančiška; = Pirano: Convento dei frati minori conventuali, 2018. 24 str. ISBN 978-961-288-928-9. [COBISS.SI-ID 297511936]
101. ŽITKO, Duška. Giuseppe Tartini : [1692-1770] : violin virtuoso, composer, theoretician and pedagogue of worldwide fame. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2018. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-2-2. [COBISS.SI-ID 293179392]
102. ŠTEFANIČ, Tatjana, SKALAR, Darka, SKALAR, Simon, ČUFAR, Katarina, DEMŠAR, Blaž, MERELA, Maks, KAVKLER, Katja, LEGAN, Lea, ROPRET, Polonca, KOTER, Darja, LONGYKA, Igor, LORBER, Mojca, KNEZ, Darko, ŽITKO, Duška, MUSEK, Daniel, RADALJAC, Marijan, ŠTEFANIČ, Tatjana (editor). Goslarstvo na Slovenskem : zbornik ob 110. obletnici rojstva Maksimilijana Skalarja (1908-1997). Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 2018. 296 str., ilustr. ISBN 978-961-6438-72-8. [COBISS.SI-ID 95823361]
103. ŽITKO, Duška. Ladja Rog : Baldomir Podgornik, kapitan dolge plovbe. Premium eMorje.com : časopis za kulturo bivanja z morjem. jesen-zima 2018, leto 1, št. 2, str. 11, ilustr., portret. ISSN 2630-1644. [COBISS.SI-ID 4770231]
104. ŽITKO, Duška. "Pinacotheca minorum" v Piranu : likovna dela Minoritskega samostana sv. Frančiška v Piranu in muzejska restitucija = "Pinacotheca minorum" a Pirano : le opere pittoriche del Convento di S. Francesco a Pirano e la loro restituzione museale. In: ŽITKO, Duška (ed.). Carpaccio v Piranu : programska knjižica = Carpaccio a Pirano : libretto programma. Piran: Minoritski samostan sv. Frančiška; = Pirano: Convento dei frati minori conventuali, 2018. Str. 15-16. ISBN 978-961-288-928-9. [COBISS.SI-ID 4836791]
105. ŽITKO, Duška. S topom od Pirana do Valdoltre : 4. mesto na regati Dlan i veslo v Betini : voga veneta Piran - Pirano uspešna tudi v letu 2018. Val : navtični mesečnik. nov. 2018, leto 26, št. 234, str. 96-98, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 4776631]
106. ŽITKO, Duška, UTENKAR, Jože. Slovenske ladje : motorna tovorna ladja Ljubljana = Slovene ships : Ljubljana = Slowenische Schiffe : Motorfrachtschiff Ljubljana. Bilten : poštne znamke. [Tiskana izd.]. maj 2018, št. 121, str. 24-25, ilustr. ISSN 1854-2891. [COBISS.SI-ID 4718519]
107. ŽITKO, Duška. Sodelovanje Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran z Društvom ljubiteljev naravne in kulturne dediščine "Anbot" Piran. In: PLANINC, Natalija (ed.), et al. Vse se da : petnajst let v Društvu Anbot Piran : 2003-2018. Piran: Društvo Anbot, 2018. Str. 56-59, ilustr. ISBN 978-961-288-739-1. [COBISS.SI-ID 4827063]
108. ŽITKO, Duška. Ženska veslaška skupina Voga veneta Piran-Pirano. Premium eMorje.com : časopis za kulturo bivanja z morjem. maj 2018, leto 1, št. 1, str. 4, ilustr. ISSN 2630-1644. [COBISS.SI-ID 4778423]


2019

109. BJELICA, Veronika (author, editor), BONIN, Flavio, HRIBAR, Uroš, KARINJA, Snježana (author, editor), MARINAC, Bogdana, PRESL, Igor, TERČON, Nadja, ŽITKO, Duška, ŽITKO, Duška. Maritime Museum - Maritimes Museum "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-5-3. [COBISS.SI-ID 303281408]
110. BJELICA, Veronika (author, editor), BONIN, Flavio, HRIBAR, Uroš, KARINJA, Snježana (author, editor), MARINAC, Bogdana, PRESL, Igor, TERČON, Nadja, ŽITKO, Duška. Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-4-6. [COBISS.SI-ID 303280896]
111. ŽITKO, Duška. El Tartini in piassa : zgodba o spomeniku = storia del monumento = a story about the monument. Piran; = Pirano: Pomorski muzej: = Museo del mare: = Maritime Museum "Sergej Mašera", 2019. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-6-0. [COBISS.SI-ID 303309568]


2020

112. SIVEC, Ivan (author, photographer). Moj ljubljeni Tartini : življenje in delo svetovno priznanega violinista in skladatelja. Elektronska izd. Mengeš: ICO, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), fotogr. ISBN 978-961-7069-25-9. https://www.biblos.si/isbn/9789617069259. [COBISS.SI-ID 24253699]
113. ŽITKO, Duška. Slovenske ladje = Le navi slovene = Slovenian ships : 6 ladij = 6 navi = 6 ships : Splošna plovba. Piran; = Pirano: Pomorski muzej: = Museo del mare: = Maritime Museum "Sergej Mašera", 2020. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-8-4. [COBISS.SI-ID 41581059]


2021

114. TARTINI, Giuseppe. Giuseppe Tartini & Maddalena Laura Lombardini : pismo =la lettera =the letter =la lettre =der Brief. Piran; = Pirano: Pomorski muzej: = Museo del mare: = Maritime Museum: = Musée maritime: = Schifffahrtsmuseum »Sergej Mašera«, 2021. ISBN 978-961-7151-00-8. [COBISS.SI-ID 87365635]


2022

115. ŽITKO, Duška. Iztrgano pozabi : pomorska in umetniška zbirka Splošne plovbe = Rescued from oblivion : Maritime and Art Collection of Splošna plovba. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del Mare "Sergej Mašera", 2022. ISBN 978-961-7151-02-2. [COBISS.SI-ID 106804995]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Year - ascending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 13. 5. 2022