COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSTia Kristian TajnšekOsebna bibliografija za obdobje 2005-2022

2005

1. KRIVEC, Katja, MEMIDŽAN, Denisa, TAJNŠEK, Tia Kristian. Od gosenice do metulja : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Ljubečna, 2005. 35 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050214.pdf. [COBISS.SI-ID 12308789]


2011

2. TAJNŠEK, Tia Kristian, TKALEC, Žiga. Primerjava različnih vrst voda s testom na vodne bolhe : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2011. 40 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104519.pdf. [COBISS.SI-ID 15439413]
3. TAJNŠEK, Tia Kristian, TKALEC, Žiga. Primerjava različnih vrst voda s testom na vodne bolhe : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2011. 40 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104519.pdf. [COBISS.SI-ID 9126451]


2015

4. TAJNŠEK, Tia Kristian. Preizkus učinkovitosti konzerviranja različnih sestavin naravnega izvora v dermalni formulaciji z uporabo glive Candida albicans = Examination of preservative effectiveness of various natural ingredients in dermal formulation using the fungus Candida albicans. Ljubljana: [T. Kristian Tajnšek], 2015. 40 f., tabele. http://www.ffa.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/Knjiznica/diplome/2015/Tajnsek_Kristina_Tia_dipl_nal_2015.pdf. [COBISS.SI-ID 3921777]


2018

5. TAJNŠEK, Tia Kristian. Razvoj granulata z učinkovino naravnega izvora in njegova potencialna ustreznost za tabletiranje = Development of granules with natural active ingredient and its potential tabletability : industrijska farmacija. Ljubljana: [T. K. Tajnšek], 2018. III, 55 f., graf. prikazi, ilustr. http://www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/knjiznica-doc/magistrske/2018/tajnsek_kristian_tia_mag_nal_2018.pdf?sfvrsn=2. [COBISS.SI-ID 4541809]


2019

6. TAJNŠEK, Tia Kristian, MAZAJ, Matjaž. New, porous metal-organic framework as potential, biocompatible drug delivery systems. V: RAKIĆ, Vesna (ur.), HRENOVIĆ, Jasna (ur.), RISTIĆ, Alenka (ur.). Proceedings of the 8th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, Proceedings of the 8th Croatian-Slovenian-Serbian Symposium on Zeolites, Proceedings of the 8th Slovenian-Serbian-Croatian Symposium on Zeolites : [3 - 5 October 2019, Belgrade, Serbia]. Belgrade: Serbian Zeolite Association, 2019. Str. 118-121, ilustr. ISBN 978-86-916637-2-8. [COBISS.SI-ID 40276485]
7. TAJNŠEK, Tia Kristian, MAZAJ, Matjaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Synthesis of new porous bioMOF based on ascorbic acid and zinc for biomedical application. V: EuroMOF 2019 : programme. 3rd European Conference on Metal Organic Frameworks and Porous Polymers, Paris, France, October 27 - October 30, 2019. Paris: [s. n.], 2019. Str. 321. [COBISS.SI-ID 40304389]


2021

8. TAJNŠEK, Tia Kristian, MAZAJ, Matjaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Synthesis and optimization of porous bioMOF. V: FEZA 2021 virtual : 5-9 July 2021. [S. l.]: British Zeolite Association, 2021. Str. 383. [COBISS.SI-ID 73280259]
9. TAJNŠEK, Tia Kristian, MAZAJ, Matjaž, WILLHAMMAR, Tom, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Zn-based ascorbate bioMOF with unique framework providing permanent porosity. V: 4th European Conference on Metal Organic Frameworks and Porous Polymers : 13-15 September 2021, Jagiellonian University in Kraków, Poland : programme & book of abstracts. Kraków: Faculty of Chemistry, Jagiellonian University in, 2021. Str. p-27. ISBN 978-83-951195-7-6. [COBISS.SI-ID 85721603]


2022

10. TAJNŠEK, Tia Kristian, SVENSSON GRAPE, Erik, WILLHAMMAR, Tom, ANTONIĆ JELIĆ, Tatjana, JAVORNIK, Uroš, DRAŽIĆ, Goran, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MAZAJ, Matjaž. Design and degradation of permanently porous vitamin C and zinc-based metal-organic framework. Communications chemistry. 25. Feb. 2022, vol. 5, str. 1-9, ilustr. ISSN 2399-3669. https://www.nature.com/articles/s42004-022-00639-x, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=14940, DOI: 10.1038/s42004-022-00639-x. [COBISS.SI-ID 99932419]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 13. 5. 2022