COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSFlavio BoninPersonal bibliography for the period 1988-2021

1988

1. BONIN, Flavio. Nada Klaić, Povijest Zagreba. Zagreb : Liber, 1988. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 1988, 42, št. 2, str. 303-305. ISSN 0350-5774. http://hdl.handle.net/11686/13925. [COBISS.SI-ID 14877440]


1989

2. BONIN, Flavio. Kralj [i. e. Kraja] lesa v Dajli. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1989, 13, št. 95/96, str. 394-395. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 15558144]
3. BONIN, Flavio. Trajektna linija Koper-Trst. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 13, št.100 (1989), str.779-780. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 15769600]


1990

4. BONIN, Flavio. Ozemeljski spori med komunama Koper, Izola in Piran do konca 16.stoletja. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 15, št.106/107 (1990), str.234-240. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 35361280]


1991

5. BONIN, Flavio. Ozemeljski spori med komunama Koper, Izola in Piran do konca 16. stoletja. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. str. 234-240. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 19711490]
6. BONIN, Flavio. Vloga vojaških ladij v primorskih mestih v 16. in 17. stoletju. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1, št. 1 (1991), str. 111-120. ilustr. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 35334400]


1992

7. BONIN, Flavio, TERČON, Nadja. Na poti v prostranstvo. In: BONIN, Flavio, TERČON, Nadja. Pomorske karte = Le carte nautiche. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; Portorož: Srednja pomorska šola, 1992. Str. [1-6]. [COBISS.SI-ID 236532]
8. BONIN, Flavio, TERČON, Nadja. Pomorske karte = Le carte nautiche. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; Portorož: Srednja pomorska šola, 1992. [32] str., zvd. [COBISS.SI-ID 5723441]


1993

9. BONIN, Flavio. Beneška vojna proti tuniškim gusarjem. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1993, let. 3, št. 3, str. 219-242. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 1002289]
10. BONIN, Flavio, HOYER, Sonja Ana, TERČON, Nadja, TERČON, Nadja (editor). Piransko pristanišče : od starega mandrača do današnje podobe = Il porto di Pirano : dall'antico mandracchio all'aspetto odierno. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 1993. 115 str., ilustr. Katalog, 8. ISBN 961-90046-0-4. [COBISS.SI-ID 36380672]
11. TERČON, Nadja (exhibitor), BONIN, Flavio (exhibitor). Piransko pristanišče od starega mandrača do današnje podobe = Il porto di Pirano dall'antico mandracchio all'aspetto odierno : Piran, Obalne galerije, oktober - november 1993. [COBISS.SI-ID 145908]


1994

12. BONIN, Flavio, SAFONOV, Nikolaj. Piratstvo. In: JAVORNIK, Marjan (ed.), VOGLAR, Dušan (ed.), DERMASTIA, Alenka (ed.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1994, zv. 8, str. 348. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 79860]


1998

13. BONIN, Flavio. Un breve cenno sulla marineria e sui tipi di imbarcazioni in uso nel litorale sloveno. In: MARZARI, Mario (ed.). Navi di legno : evoluzione tecnica e sviluppo della cantieristica nel Mediterraneo dal XVI secolo a oggi : [atti del convegno internazionale "Costruzioni navali in legno in Mediterraneo", Grado, 21-25 maggio 1997]. 1a ed. Grado: Comune; Trieste: Lint, 1998. Str. 331-334. ISBN 88-8190-052-1. [COBISS.SI-ID 4798513]
14. BONIN, Flavio, ŽAGAR, Zora. Na križišču vetrov. Adria : Adria Airways in-flight magazine. 1998, 1, str. 56-61. ISSN 1318-0789. [COBISS.SI-ID 804596]
15. BONIN, Flavio. Presentation of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran, Slovenia : International Congress of Maritime Museums interim conference, Gdańsk, Poland, 26th-28th August 1998. [COBISS.SI-ID 59380]


1999

16. TERČON, Nadja (author, editor), BONIN, Flavio. Na poti v morsko prostranstvo : zemljepisne in pomorske karte v Pomorskem muzeju "Sergej Mašera" v Piranu = Alla scoperta di terre inesplorate : carte geografiche e nautiche nel Museo del mare "Sergej Mašera" di Pirano. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 1999. 28 str., ilustr. Katalog, št. 10. ISBN 961-90046-2-0. [COBISS.SI-ID 99444480]
17. BONIN, Flavio. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran. Glasnik Unesco. [Slovenska izd.]. 1999, let. 30, št. 61, str. 55-59, ilustr. ISSN 0351-7780. [COBISS.SI-ID 120308]


2000

18. ŽITKO, Duška. Srečanja z morjem : [marinistično slikarstvo druge polovice 19. stoletja in prve polovice 20. stoletja] = Incontri con il mare : [la pittura marinista della seconda metà dell'Ottocento e del primo Novecento]. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 1999 [i. e. 2000]. 113 str., ilustr. Katalog, št. 11. ISBN 961-90046-3-9. [COBISS.SI-ID 104812800]


2001

19. BONIN, Flavio, ČERČE, Peter (author, illustrator), PERŠIČ, Janez, VODOPIVEC, Jedert, TERČON, Nadja (author, editor), COPPO, Pietro (dedicatee, author). Petrus Coppus fecit : de summa totius orbis : [razstava, Galerija Hermana Pečariča, Piran = mostra, Galleria Herman Pečarič, Pirano, 12. 7. 2001-15. 8. 2001]. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2001. 60 str., ilustr. ISBN 961-90046-4-7. [COBISS.SI-ID 113317120]
20. TERČON, Nadja (author, editor), BONIN, Flavio, ČERČE, Peter (author, technical editor, illustrator). Petrus Coppus fecit : Pietro Coppo - življenje in delo : predstavitev piranskega kodeksa De sum[m]a totius orbis = Pietro Coppo - la vita e l'opera : presentazione del codice piranese De summa totius orbis. In: et al. Petrus Coppus fecit : de summa totius orbis : [razstava, Galerija Hermana Pečariča, Piran = mostra, Galleria Herman Pečarič, Pirano, 12. 7. 2001-15. 8. 2001]. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2001. Str. 7-22, ilustr. ISBN 961-90046-4-7. [COBISS.SI-ID 206068]
21. BONIN, Flavio. Proizvodnja soli v piranskih solinah od 16. do druge polovice 18. stoletja. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 11, št. 1=24, str. 93-104. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 451795]


2002

22. BONIN, Flavio. Naloge beneških vojaških ladij na področju slovenske Istre. In: HOYER, Sonja Ana (ed.). Kultura na narodnostno mešanem ozemlju Slovenske Istre : varovanje naravne in kulturne dediščine na področju konservatorstva in muzeologije : [zbornik]. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002. Str. 223-238. Razprave Filozofske fakultete. ISBN 86-7207-123-9. [COBISS.SI-ID 232180]
23. BONIN, Flavio. The salt warehouse : the new headquarters of The Maritime Museum of Piran : 11th ICMM Triennial Congress, Grado (Italy)-Portorož (Slovenia), 8th-13th September 2002. [COBISS.SI-ID 234740]
24. BONIN, Flavio, DAHM, Hjalmar. Training of salters: guidelines and general material. ALAS technical letter. 2002, august, str. 1-15. ISSN 1581-4890. [COBISS.SI-ID 803060]


2003

25. MARINAC, Bogdana. V modrem in belem : mornariške uniforme iz zbirke Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2003. 119 str., ilustr. Katalog, št. 12. ISBN 961-91279-0-0. [COBISS.SI-ID 128535808]


2004

26. ZANETTO, Gabriele, FARINELLI, Franco, CALZAVARA, Alessandro, DIANO, Antonio, ŽITKO, Salvator, TURK, Robert, BONIN, Flavio. Portolano Adriatico : itinerari, ambienti e aree monumentali della costa veneta e slovena = Adriatic Portolan : itineraries, habitats and art monuments of the coasts of Veneto and Slovenia = Pomorski priročnik Severnega Jadrana : poti, okolja, naravna dediščina benečanske obale in slovenske obale. Venezia: Logo libri, 2004. 141 str., ilustr. ISBN 88-7539-054-1. [COBISS.SI-ID 10124337]
27. BONIN, Flavio. Slovenia. In: HARLAFTIS, Gelina (ed.), VASSALLO, Carmel (ed.). New directions in Mediterranean maritime history. St. John's, Newfoundland: International Maritime Economic History Association, 2004. Str. 103-109. Research in maritime history, no. 28. ISBN 0-9730073-8-9. ISSN 1188-3928. [COBISS.SI-ID 433908]


2005

28. ŽITKO, Duška, BONIN, Flavio. Iz palače Gabrielli v skladišče soli "Montfort" : Pomorski muzej nekoč in jutri. In: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 24-27. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 570612]
29. BONIN, Flavio. Jadrnice na Slovenskem = Sailing boats in Slovenia. Ljubljana: Kmečki glas, 2005. 80 str., ilustr. 101 zaklad, knj. 4. ISBN 961-203-287-4. [COBISS.SI-ID 220147456]
30. BONIN, Flavio. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran = The Sergej Mašera Maritime Museum of Piran : 2003 Europa Nostra Medal - Cultural landscapes. In: The best in heritage : [Dubrovnik, 21-25 September 2005]. Zagreb: European Heritage Association, 2005. Str. 28-29. [COBISS.SI-ID 457204]
31. BONIN, Flavio. Popis nepremičnin v Piranu in Kaštelu leta 1626. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 53, št. 2, str. 125-140, ilustr. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/4508. [COBISS.SI-ID 435700]
32. BONIN, Flavio, DAHM, Hjalmar. Training of salters. In: NEVES, Renato (ed.), SOVINC, Andrej. Alas - All about salt : salt and salinas in the Mediterranean. [S. l.: ALAS, 2005?]. Str. 118-119. ISBN 972-9140-47-2. [COBISS.SI-ID 804084]
33. BONIN, Flavio. Vloga beneških funkcionarjev v primorskih mestih v 16. in 17. stoletju : magistrska naloga. Izola: [F. Bonin], 2005. 262 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 25020461]


2006

34. BONIN, Flavio. La brazzera. In: LUSA, Ondina (ed.), et al. El mar de Piran. Pirano: Il Trillo, 2006. Str. [73]-76. Lasa pur dir. ISBN 978-961-91050-7-8, ISBN 961-91050-7-9. [COBISS.SI-ID 569844]
35. BONIN, Flavio, ČERČE, Peter (author, illustrator), PERŠIČ, Janez, VODOPIVEC, Jedert, TERČON, Nadja (author, editor). Petrus Coppus fecit : De summa totius orbis. 2. izd. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2006. 64 str., ilustr., zvd. Katalog, 14. ISBN 961-91279-7-8, ISBN 978-961-91279-7-1. [COBISS.SI-ID 229807616]


2007

36. BONIN, Flavio. Izkušnje pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran pri sodelovanju v mednarodnih projektih. In: NARED, Andrej (ed.). Razmere v arhivskih depojih ; (Ne)znano v arhivskih fondih in zbirkah ; Medarhivsko sodelovanje : zbornik referatov. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2007. Str. 237-240. ISBN 978-961-6143-25-7. [COBISS.SI-ID 900725]


2008

37. BONIN, Flavio. Beneške vojaške ladje = Navi da guerra veneziane : predavanje v okviru prireditve Mare nostrum, Srečanja v knjižnici, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, 5. 3. 2008. [COBISS.SI-ID 629236]
38. BONIN, Flavio. Maritime museum = Pomorski muzej "S. Mašera" Piran (Slovenia). In: LI VIGNI TUSA, Valeria Patrizia (ed.). Le vie del mare : catalogo della mostra itinerante nel Mediterraneo = The ways of the sea : catalogue of the itinerant exhibition in the Mediterranean. Palermo: Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, Dipartimento dei beni culturali e ambientali e della educazione permanente, 2008. Str. 306. ISBN 978-88-6164-022-1. [COBISS.SI-ID 804340]
39. BONIN, Flavio, ČOP, Rudi. Pridelki soli v piranski komuni v času Maunderjevega minimuma. In: KUHAR, Miran (ed.). Raziskave s področja geodezije in geofizike 2007 : zbornik predavanj. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2008. Str. 63-69. ISBN 978-961-6167-84-0. [COBISS.SI-ID 602100]


2009

40. BONIN, Flavio. La legislazione della Repubblica di Venezia sulla produzione e il commercio del sale. In: Mediterraneo : economia dei litorali e gestione delle risorse dall'antichità al Novecento. [Cattolica]: Città di Cattolica: Istituzione culturale della Regina, [2009]. Str. 39-43. [COBISS.SI-ID 694004]
41. BONIN, Flavio. Piranske soline v zgodovinskih virih - s poudarkom na 18. stoletju. In: ŽITKO, Duška (ed.). Soline : ogrožena kulturna krajina = Le saline : un ambiente culturale in pericolo = Saltpans : cultural landscape in danger. Piran; = Pirano: Pomorski muzej: = Museo del Mare "Sergej Mašera"; Koper; = Capodistria: Inštitut za dediščino Sredozemlja, Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem: = Instituto del patrimonio del Mediterraneo, Universita del Litorale, Centro di richerche scientifiche: = Institute for Mediterranean Heritage, University of Primorska, Science and Research Centre, 2009. Str. 23-30. Annales Mediterranea. ISBN 978-961-91279-8-8. [COBISS.SI-ID 735476]
42. BONIN, Flavio. Prisotnost galej na prostoru SZ istrske obale. Studia iustinopolitana : revija Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. 2009, let. 2, št. 1, str. [403]-414. ISSN 1855-2528. [COBISS.SI-ID 683764]
43. BONIN, Flavio. Solne poti = Le vie del sale = Salt paths = Salzwege. Piran; = Pirano: Pomorski muzej, Museo del mare "Sergej Mašera", 2009. 136 str., ilustr. Katalog, št. 15. ISBN 978-961-92789-1-8. [COBISS.SI-ID 249408256]
44. BONIN, Flavio. Tipologija ladij in ladijskega tovora na SZ obali istrskega polotoka med 16. in 18. stoletjem. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2009, 1, str. 46-60. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 731892]
45. BONIN, Flavio. Le vie del sale. In: Mediterraneo : sulle rotte dei relitti e dei linguaggi del mare. Cattolica: Comune: Istituzione culturale della Regina, [2009]. Str. 104-111. ISBN 978-88-903876-4-7. [COBISS.SI-ID 772084]


2010

46. BONIN, Flavio. Razvoj pomorstva na severozahodnem delu istrskega polotoka do konca 19. stoletja. In: KALIN, Mitjan (ed.). Zgodovina strojništva in tehniške kulture na Slovenskem. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2010. Str. 154-163. ISBN 978-961-6536-42-4. [COBISS.SI-ID 771316]


2011

47. BONIN, Flavio. Naloge severozahodnih istrskih mest pri oskrbi vojaških ladij in obrambi beneškega ozemlja. In: MIHELIČ, Darja (ed.), BIZJAK, Matjaž (ed.). Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. Str. 67-103, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-254-348-8. [COBISS.SI-ID 33636653]
48. BONIN, Flavio (author, editor). Piranske solne pogodbe : (1375-1782). Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2011. 175 str., ilustr. Viri, št. 33. ISBN 978-961-6143-36-3. [COBISS.SI-ID 259045888]


2012

49. BONIN, Flavio. Arheološki potencial slovenskega dela Tržaškega zaliva v luči arhivskih virov = Archaeological potential of the Slovenian part of the Gulf of Trieste in the light of archival sources. In: GASPARI, Andrej (ed.), ERIČ, Miran (ed.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, cop. 2012. Str. 161-166, ilustr., zvd. ISBN 978-961-261-251-1. [COBISS.SI-ID 4014775]
50. GUŠTIN, Mitja, TOMAŽ, Alenka (author, illustrator). Bertoki - Bonifika pri Kopru. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012. 113 str., ilustr., zvd. Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 27. ISBN 978-961-6420-89-1, ISBN 978-961-6420-90-7. http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/kategorije/4/. [COBISS.SI-ID 261396992]
51. PALISKA, Dejan, ČOP, Rudi, BONIN, Flavio, KERMA, Simon. Salt harvesting during the Maunder minimum in Sečovlje saltpans = Pridelava soli v Sečoveljskih solinah v času Maunderjevega minimuma. In: LIPEJ, Lovrenc (ed.), KOVAČ, Nives (ed.), GLAVAŠ, Neli (ed.). Zbornik prispevkov [!] = Book of abstracts. 1. mednarodni znanstveni sestanek Sečoveljske soline kot znanstvenoraziskovalni in izobraževalni bazen, Sečoveljske soline, 5. oktober 2012. Piran: Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja, 2012. Str. 36. ISBN 978-961-92543-9-4. [COBISS.SI-ID 1458910]


2013

52. ŽITKO, Duška (editor, author), TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana, BONIN, Flavio. Maritime Museum "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2013. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12551476]
53. ŽITKO, Duška (editor, author), TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana, BONIN, Flavio. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran = Museo del mare "Sergej Mašera" Pirano. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2013. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 24202808]
54. BONIN, Flavio. Razvoj severnojadranskih solin v obdobju Beneške republike : [doktorska disertacija]. Izola [i. e. Ljubljana]: [F. Bonin], 2013. 398 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 54920546]


2014

55. BONIN, Flavio. Mornarji in vojaki severozahodne Istre v obdobju Beneške republike. SLO : časi, kraji, ljudje. maj 2014, št. 2, str. 32-35, ilustr., sep. 2014, št. 3, str. 32-35, ilustr. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 288207872]
56. BONIN, Flavio. Putovi soli. Šibenik: Muzej grada Šibenika, 2014. [6] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1501172]
57. MARINAC, Bogdana, BONIN, Flavio. Tonina hiša : collezione etnologica di S. Pietro. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 2014. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1431540]
58. MARINAC, Bogdana, BONIN, Flavio. Tonina hiša : ethnological collection at Sv. Peter. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 2014. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1431284]
59. MARINAC, Bogdana, BONIN, Flavio. Tonina hiša : etnološka zbirka v Sv. Petru. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 2014. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1431028]


2015

60. PALISKA, Dejan, KERMA, Simon, ČOP, Rudi, BONIN, Flavio. An attempt to demonstrate the influence of Maunder minimum climate on salt production and itʹs price in the Slovenian Istria (Sečovlje salt-pans). Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 25, št. 2, str. 163-172, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 1538254532]
61. BONIN, Flavio. L' importanza del sale e il suo uso. In: FISCHER, Michael (ed.), HAHN, Johannes (ed.). Europa neu denken. 2 : Mentalitätsgeschichte der Adria - Neugierde und Konflikt als Betriebsgeheimnis. Salzburg: A. Pustet, cop. 2015. Str. 157-165, ilustr. ISBN 978-3-7025-0785-5. [COBISS.SI-ID 1404404]
62. BONIN, Flavio. Skladišča soli : predavanje na strokovnem srečanju Adrifort - Dediščina obzidanih mest kot razvojni izziv - primer Pirana in druge prakse v soseščini, 24. 6. 2015. [COBISS.SI-ID 1501428]
63. BONIN, Flavio. Sol - pomen in pridelava v obdobju Beneške republike. In: APLINC, Miran. Usnjarstvo na Slovenskem : zbornik referatov 4. simpozija o kulturni dediščini s področja usnjarstva na Slovenskem, [Šoštanj, 28. september 2015]. Šoštanj: Muzej Velenje, Muzej usnjarstva na Slovenskem, 2015. Str. 9-21, ilustr. Gradiva, 6. ISBN 978-961-92112-9-8. [COBISS.SI-ID 1512180]
64. BONIN, Zdenka, BONIN, Flavio. Tihotapljenje koprske in piranske soli v obdobju beneške republike. In: VINKLER, Jonatan (ed.), BIANCO, Furio (ed.), PANJEK, Aleksander (ed.). Upor, nasilje in preživetje : slovenski in evropski primeri iz srednjega in novega veka. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. Str. 181-210. Presojanja - zgodovinopisne razprave, 3. ISBN 978-961-6984-08-9, ISBN 978-961-6984-09-6. [COBISS.SI-ID 1450740]
65. PUKL, Adela, BONIN, Flavio. Tradicionalno pridelovanje morske soli : opis enote žive kulturne dediščine. Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine. 12. 8. 2015, 1 pdf datoteka (4 str.), ilustr. ISSN 2350-6407. http://www.mk.gov.si/fileadmin/http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Razvidi/RKD_Ziva/Rzd-02_00042.pdf. [COBISS.SI-ID 1858950]
66. BONIN, Flavio. Vzhodnojadranske soline v obdobju Beneške republike. In: KRIŽMAN PAVLOVIĆ, Danijela (ed.). Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa Istarsko gospodarstvo jučer i sutra, Pazin, Pula, studeni 2013 = Proceedings of the International scientific conference Istrian economy yesterday and tomorrow, Pazin, Pula, november 2013. Pazin: Državni arhiv, 2015. Str. 343-357. Posebna izdanja, 38. ISBN 978-953-7640-29-3. [COBISS.SI-ID 1457908]


2016

67. BONIN, Flavio. Belo zlato krilatega leva : razvoj severnojadranskih solin v obdobju Beneške republike. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2016. [XVI], 377 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-7-0. [COBISS.SI-ID 287561728]
68. BONIN, Flavio. Salt trades in the Mediterranean : predavanje v sklopu konference COST-ANR Medsalt, 24.-28. oktober 2016, Università degli studi di Palermo, Dipartimento di scienze della terra e del mare, 25. oktober 2016. [COBISS.SI-ID 1571060]
69. BONIN, Flavio. Uporaba žit v Piranu v 18. st. = The use of cereals in Piran in the 18th century. In: Knjiga sažetaka = Book of abstracts. Pazin: Državni arhiv u Pazinu: = State Archives in Pazin, 2016. Str. 30-31. Posebna izdanja, 43. ISBN 978-953-7640-34-7. [COBISS.SI-ID 1567732]


2017

70. BONIN, Flavio, MIHELIČ, Darja. Belo zlato krilatega leva : razvoj severnojadranskih solin v obdobju Beneške republike : predstavitev istoimenske monografije in pogovor z avtorjem Flaviem Boninom, Narodni muzej Slovenije - Metelkova, Ljubljana (SLO), 20. apr. 2017. [COBISS.SI-ID 41476397]
71. BONIN, Flavio (interviewee). Kaj narediti z belim zlatom krilatega leva?. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 22. apr. 2017, leto 59, št. 93, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 17619761]
72. BONIN, Flavio (interviewee). Kaj narediti z belim zlatom krilatega leva? : Flavio Bonin, avtor knjige o solinarstvu, pripoveduje o tradiciji, ki sega v čas pred poldrugim tisočletjem. Delo.si. [Spletna izd.]. 21. apr. 2017. ISSN 1854-6544. https://old.delo.si/sobotna/kaj-narediti-z-belim-zlatom-krilatega-leva.html. [COBISS.SI-ID 63483651]
73. PERKO, Verena (editor, author, author of introduction, etc.), JURI, Franco (author, translator), TERČON, Nadja (editor, author of introduction, etc.), 1. mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD - SMS - ICOM, Gledališče Tartini, Piran. Muzeji, dediščina in kulturna krajina : zbornik = Museums, heritage and cultural landscape : acta. Radovljica: SMD - Slovensko muzejsko društvo: = Slovenian Museum Association; Ljubljana: SMS - Skupnost muzejev Slovenije: = Slovenian Museum Confederation; Celje: ICOM Slovenija: = International Council of Museums, National Committee of Slovenia, 2017. 470 str., ilustr. ISBN 978-961-93561-4-2. [COBISS.SI-ID 291599104]
74. ROŠIVAL, Josip (photographer). Piranske soline : skozi objektiv Josipa Rošivala = Le saline di Pirano : nell' obiettivo di Josip Rošival = Piran salt-pans : as seen thruogh the lens of Josip Rošival's camera. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera"; Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2017. [39] str., ilustr. Katalog, št. 16. [COBISS.SI-ID 293489920]


2018

75. BONIN, Flavio (editor), PERKO, Verena (editor), TERČON, Nadja (editor), PRESL, Igor (editor). Stalna muzejska razstava : Zborovanje SMD - SUZD : zbornik : Beltinci, 29.-30. 9. 2017. Radovljica: SMD - Slovensko muzejsko društvo; Ljubljana: SUZD - Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2018. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-93561-9-7. [COBISS.SI-ID 294011392]


2019

76. BONIN, Flavio (interviewee), BERBERIH-SLANA, Aleksandra (interviewee), ŠIROK, Katja (interviewee). Anketa - tri muzejske organizacije. Dialogi. 2019, letn. 55, št. 9, str. [7]-14. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 89629443]
77. BJELICA, Veronika (author, editor), BONIN, Flavio, HRIBAR, Uroš, KARINJA, Snježana (author, editor), MARINAC, Bogdana, PRESL, Igor, TERČON, Nadja, ŽITKO, Duška, ŽITKO, Duška. Maritime Museum - Maritimes Museum "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-5-3. [COBISS.SI-ID 303281408]
78. BONIN, Flavio (editor, author of introduction, etc.), PERKO, Verena (editor, author of introduction, etc.), TERČON, Nadja (editor, author of introduction, etc.). Muzeji in njihova vloga v sodobni družbi : XIX. zborovanje SMD : zbornik : Tržič, 20.-21. 9. 2019. Ljubljana: SMD - Slovensko muzejsko društvo, 2019. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-94902-0-4. http://www.smd-drustvo.si/Arhiv%20dokumentov/2%20Zborovanje/Zborovanje2019-Trzic/Zbornik-SMD-2019_LQ.pdf. [COBISS.SI-ID 303153408]
79. BONIN, Flavio (interviewee). Naša telesa poznajo našo sol : intervju : Flavio Bonin, muzejski svetnik. Outsider : revija, ki presega meje. [Slovenska tiskana izd.]. zima 2019, letn. 5, št. 20, str. 122-127, ilustr. ISSN 2386-0030. [COBISS.SI-ID 69313027]
80. ČEH, Katjuša. Piranske soline v odnosu do Benetk med 16. in 18. stoletjem : diplomsko delo. Koper: [K. Čeh], 2019. 59 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114365. [COBISS.SI-ID 71216482]
81. BJELICA, Veronika (author, editor), BONIN, Flavio, HRIBAR, Uroš, KARINJA, Snježana (author, editor), MARINAC, Bogdana, PRESL, Igor, TERČON, Nadja, ŽITKO, Duška. Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-4-6. [COBISS.SI-ID 303280896]
82. BONIN, Flavio, PORENTA, Tita (editor). Valvasorjeve nagrade, priznanja in diplome za leto 2018. Ljubljana: Slovensko muzejsko društvo, 2019. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2021365]


2020

83. PREŠEREN, Milica (scenarist). Tipično slovensko. Martin Krpan. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (25 min, 13 sek)), č-b in barve, zvok. Dokumentarni filmi in oddaje - izobraževalni program. https://365.rtvslo.si/arhiv/tipicno-slovensko/174754296. [COBISS.SI-ID 88886531]
84. MAROEVIĆ, Ivo. Uvod v muzeologijo. Ljubljana: Slovensko muzejsko društvo, 2020. 371 str., ilustr. ISBN 978-961-94902-1-1. [COBISS.SI-ID 44336131]


2021

85. BONIN, Flavio, BONIN, Marko (author, editor), BONIN, Zdenka, NOVAK PUCER, Tina, ROGOZNICA, Deborah, PERKO, Verena, BONIN, Zdenka (editor). Prehrana v Kopru in na njegovem podeželju od antike do konca 19. stoletja. Koper; = Capodistria: Pokrajinski arhiv: = Archivio regionale: Pokrajinski muzej: = Museo regionale, 2021. 206 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-95074-4-5. [COBISS.SI-ID 90935043]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Year - ascending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 13. 5. 2022