COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSMatevž RoškaričPersonal bibliography for the period 2012-2022

2012

1. CELCER, Metka, ROŠKARIČ, Matevž, TROJNER, Lucija. Položaj Mariborske škofije v prvem desetletju po drugi svetovni vojni (1945/55) : zgodovina : raziskovalna naloga. Maribor: Prva gimnazija, 2012. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 77139457]
2. TROJNER, Lucija, ROŠKARIČ, Matevž, CELCER, Metka. Položaj Mariborske škofije v prvem desetletju po drugi svetovni vojni (1945755) : področje zgodovina. Maribor: Prva gimnazija, 2012. 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 14161459]
award: Srebrno priznanje


2013

3. ROŠKARIČ, Matevž. V predelavi plastike je prihodnost : kemija in kemijska tehnologija : inovacijski predlog. Maribor: Prva gimnazija, 2013. 41 f., ilustr. https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2015/09/S%C5%A0_Kemija_V_predelavi_plastike_je_IP.pdf. [COBISS.SI-ID 90619905]
4. ROŠKARIČ, Matevž. V predelavi plastike je prihodnost : raziskovalno področje kemija in kemijska tehnologija : inovacijski predlog. Maribor: Prva gimnazija, 2013. 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 15222067]
award: Bronasto priznanje


2017

5. GORŠEK, Andreja, KORPAR, Samo, KRISTL, Matjaž, FINŠGAR, Matjaž, PEČAR, Darja, LEVART, Danila, SEITL, Maša, ROŠKARIČ, Matevž, HOMŠAK, Marko, NOVAK-PINTARIČ, Zorka (research coworker), KNEZ, Željko (research coworker), KRAJNC, Peter (research coworker), BREN, Urban (research coworker), GORIČANEC, Darko (research coworker), NOVAK, Zoran (research coworker), SLEMNIK, Mojca (research coworker), ČUČEK, Lidija (research coworker), KRANVOGL, Roman (research coworker), PREMROV, Sabina (research coworker), BRATUŠA, Anica (research coworker), ROJ, Sonja (research coworker), KOCUVAN, Katja (research coworker), MARKOVIČ, Mojca (research coworker), et al. Poročilo o kakovosti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo : študijsko leto 2015/2016. Maribor: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2017. 194 str. [COBISS.SI-ID 22083862]


2018

6. GORŠEK, Andreja, KORPAR, Samo, KRISTL, Matjaž, FINŠGAR, Matjaž, PEČAR, Darja, LEVART, Danila, PETEK REGORŠEK, Vita, ROŠKARIČ, Matevž, HOMŠAK, Marko, NOVAK-PINTARIČ, Zorka (research coworker), KNEZ, Željko (research coworker), KRAJNC, Peter (research coworker), BREN, Urban (research coworker), ŠKERGET, Mojca (research coworker), GORIČANEC, Darko (research coworker), NOVAK, Zoran (research coworker), SLEMNIK, Mojca (research coworker), BAN, Irena (research coworker), ČUČEK, Lidija (research coworker), PREMROV, Sabina (research coworker), BRATUŠA, Anica (research coworker), ROJ, Sonja (research coworker), KOCUVAN, Katja (research coworker), MARKOVIČ, Mojca (research coworker), et al. Poročilo o kakovosti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo : študijsko leto 2016/2017. Maribor: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2018. 210 str. [COBISS.SI-ID 22084374]
7. ROŠKARIČ, Matevž. Zaščitno delovanje izbranih polifenolnih snovi proti genotoksičnim učinkom, ki jih povzroča mikotoksin aflatoksin B1 : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa I. stopnje. Maribor: [M. Roškarič], 2018. VIII, 32 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70721. [COBISS.SI-ID 21962774]


2019

8. ROŠKARIČ, Matevž. Pyrolysis - an alternative way of recycling. In: Book of abstracts. Mednarodna konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo, Portorož, 24. - 25. 10. 2019 = International Conference Technologies and Business Models for Circular Economy, Portorož, 24. - 25. 10. 2019. Portorož: [s. n.], 2019. Str. 28. [COBISS.SI-ID 22730262]


2020

9. KHOBRAGADE, Rohini, ROŠKARIČ, Matevž, KOŠIČEK, Martin, ZAVAŠNIK, Janez, PINTAR, Albin. Effect of morphology of nanoshaped Pd/▫$CeO_2$▫ catalysts for ▫$CO_2$▫ hydrogenation to methanol. In: PINTAR, Albin (ed.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ed.), RUPPRECHTER, Günther (ed.). Engineering materials for catalysis : book of abstracts : 15-19 September 2020, Portorož - Portorose, Slovenia : [EFCATS Summer School 2020]. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2020. Str. 83. ISBN 978-961-93849-8-5. [COBISS.SI-ID 31182083]
10. ROŠKARIČ, Matevž. Katalitska hidrogenacija ogljikovega dioksida v metanol v prisotnosti katalizatorjev na osnovi žlahtnih kovin : magistrsko delo. Maribor: [M. Roškarič], 2020. XIV, 87 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=76962. [COBISS.SI-ID 31843075]


2021

11. ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, KHOBRAGADE, Rohini, KOŠIČEK, Martin, ZAVAŠNIK, Janez, NOVAK TUŠAR, Nataša, PINTAR, Albin. ▫$CO_2$▫ hydrogenation to methanol over nanoshaped ▫$Pd/CeO_2$▫ solids : effect of exposed surfaces on catalyst performance. In: Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo = Technologies and Business Models for Circular Economy, 13. - 15. september 2021, Portorož, Slovenia : TBMCE 2021 : book of abstracts. [Maribor: s. n., 2021]. Str. 52-53. http://tbmce.um.si/wp-content/uploads/2021/09/02_TBMCE2021_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 78599683]
12. ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Effect of ▫$TiO_2$▫ morphology on visible-light triggered photocatalytic activity of ▫$g-C_3N_4/TiO_2$▫ composites. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 93. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 80494083]
13. KHOBRAGADE, Rohini, ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, KOŠIČEK, Martin, ZAVAŠNIK, Janez, VAN DE VELDE, Nigel Willy, JERMAN, Ivan, NOVAK TUŠAR, Nataša, PINTAR, Albin. Exploring the effect of morphology and surface properties of nanoshaped ▫$Pd/CeO_2$▫ catalysts on ▫$CO_2$▫ hydrogenation to methanol. Applied catalysis. A, General. [Print ed.]. 25 Oct. 2021, vol. 627, article no. 118394, str. 1-17. ISSN 0926-860X. DOI: 10.1016/j.apcata.2021.118394. [COBISS.SI-ID 80854787]
14. ŽERJAV, Gregor, ROŠKARIČ, Matevž, PINTAR, Albin. The height of the schottky barrier versus the visible light triggered photocatalytic activity of ▫$TiO_2+Au$▫ catalysts. In: KRÝSA, Josef (ed.). New trends in photo and electro catalysis : proceedings of the 10th Czech-Austrian workshop : 8th December – 10th December 2021, Hnanice, Czech Republic. Prague: University of Chemistry and Technology, 2021. Str. 14. ISBN 978-80-7592-106-2. [COBISS.SI-ID 89543939]
15. ŽERJAV, Gregor, ROŠKARIČ, Matevž, ZAVAŠNIK, Janez, KOVAČ, Janez, PINTAR, Albin. The impact of the Schottky barrier height onto the visiblelight triggered photocatalytic activity of ▫$TiO_2+Au$▫ catalysts. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 49. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 80081155]
16. KHOBRAGADE, Rohini, ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, KOŠIČEK, Martin, ZAVAŠNIK, Janez, VAN DE VELDE, Nigel Willy, JERMAN, Ivan, NOVAK TUŠAR, Nataša, PINTAR, Albin. Influence of morphology of nanoshaped ▫$Pd/CeO_2$▫ catalysts and exposed surface on ▫$CO_2$▫ hydrogenation to methanol. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 153. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 89758979]
17. ROŠKARIČ, Matevž. Na poti proti novim ciljem in premikanju mej. Ovtarjeve novice : časopis osrednjih Slovenskih goric. [Tiskana izd.]. 29. jan. 2021, leto 13, št. 1, str. 16, ilustr. ISSN 2536-152X. [COBISS.SI-ID 78329091]
18. ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Simplex - a simple method for surface area optimization. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 204. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 81123843]
19. ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Tehnika XPS : močno orodje za karakterizacijo fotoaktivnih katalizatorjev. Vakuumist : glasilo Društva za vakuumsko tehniko Slovenije. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 41, št. 1/2, str. 19-26, ilustr. ISSN 0351-9716. [COBISS.SI-ID 97040643]


2022

20. ŽERJAV, Gregor, ROŠKARIČ, Matevž, ZAVAŠNIK, Janez, KOVAČ, Janez, PINTAR, Albin. Effect of Au loading on Schottky barrier height in ▫$TiO_2$▫ + Au plasmonic photocatalysts. Applied Surface Science. [Print ed.]. 30 Mar. 2022, vol. 579, str. 152196-1-152196-13. ISSN 0169-4332. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169433221032244, DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.152196. [COBISS.SI-ID 89691651]
21. ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, ZAVAŠNIK, Janez, PINTAR, Albin. The influence of synthesis conditions on the visible-light triggered photocatalytic activity of g- ▫$C_3N_4/TiO_2$▫ composites used in AOPs. Journal of environmental chemical engineering. [Online ed.]. Jun. 2022, vol. 10, iss. 3, str. 1-17, ilustr. ISSN 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343722005292, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=15037, DOI: 10.1016/j.jece.2022.107656. [COBISS.SI-ID 104243715]
22. PAUŠOVA, Šarka, BAUDYS, Michal, KOSINA, Jiří, PRAUS, Petr, PINTAR, Albin, ŽERJAV, Gregor, ROŠKARIČ, Matevž, FINŠGAR, Matjaž, KRÝSA, Josef. Photochemical stability of g-▫$C _3N_4$▫ in the gas phase. Journal of environmental chemical engineering. [Online ed.]. Jun. 2022, vol. 10, iss. 3, str. 1-20, ilustr. ISSN 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343722005206, DOI: 10.1016/j.jece.2022.107647. [COBISS.SI-ID 105270787]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Year - ascending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 13. 5. 2022