COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSSnježana KarinjaPersonal bibliography for the period 1997-2021

1997

1. KARINJA, Snježana. Dve rimski pristanišči v Izoli = Dvije rimske luke u Izoli = I due porti romani ad Isola. In: ČEČUK, Božidar (ed.). Arheološka istraživanja u Istri : znanstveni skup, Poreč, 22.-26. rujna 1994. Zagreb: Hrvatsko arheološko društvo, 1997. Sv. 18, str. 177-192, ilustr. Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, sv. 18. ISSN 0351-8884. [COBISS.SI-ID 59124]
2. KARINJA, Snježana. Izola, Simonov zaliv. Varstvo spomenikov. 1997, št. 36, str. 153-155, ilustr. ISSN 0350-9494. [COBISS.SI-ID 4629346]
3. KARINJA, Snježana. Koper, Kidričeva ulica. Varstvo spomenikov. 1997, št. 36, str. 161, ilustr. ISSN 0350-9494. [COBISS.SI-ID 4629602]
4. KARINJA, Snježana. Mednarodni posvet "Sklad u kamenu - tehnike obrade, gradnje i dekoracije u kamenu kroz povijesna razdoblja". Pula, 27-30.11.1996. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 1997, let. 7, št. 10, str. 352-353. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 4684849]


1998

5. KARINJA, Snježana. Associazione Italiana degli Archeologi Subacquei, Atti del convegno nazionale di archeologia subacquea, Anzio, 30-31 maggio e 1° giugno 1996. Obavijesti. 1998, god. 30, br. 2, str. 85-91. ISSN 0352-177X. [COBISS.SI-ID 147956]
6. KARINJA, Snježana, ČERČE, Peter. Domnevna rimska cesta v Piranu. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. avgust 1998, let. 8, št. 8, str. 10-11, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 4807473]
7. ČERČE, Peter, KARINJA, Snježana, ŽUPANČIČ, Matej. Strutture portuali e rotte marittime nell'Adriatico di età romana ... Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 1998, let. 8, št. 14, str. 197-198, ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 5426737]
8. KARINJA, Snježana. Šivana ladja z Ljubljanskega barja. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 1998, let. 8, št. 14, str. 57-98, ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 5346353]


1999

9. KARINJA, Snježana. Corso di archeologia e storia navale. Poletna šola "Arheologija in pomorska zgodovina". Cattolica (Rn, Italia), 23.-28.8.1999. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 9, št. 2=18, str. 515-518, ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 273363]
10. BOLŠEC-FERRI, Narcisa, KARINJA, Snježana. Otpadci prošlosti = I rifiuti del passato = Na odpadu preteklosti. Obavijesti. siječanj - travanj 1999, god. 31, br. 1, str. 121-122. ISSN 0352-177X. [COBISS.SI-ID 113652]


2000

11. BOLTIN-TOME, Elica, KARINJA, Snježana. Grubelce in Sečoveljska dolina v zgodnjerimskem času. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 10, št. 2=22, str. 481-510. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 340435]


2001

12. BURŠIĆ-MATIJAŠIĆ, Klara. Monkodonja : iznova otkrivena gradina : Arheološki muzej Istre - Pula, 2001 = Monkodonja : znova odkrito gradišče : Arheološki muzej Istre - Pulj, 2001. Pula: Arheološki muzej Istre, 2001. 23 str., ilustr. Katalog, 59. [COBISS.SI-ID 512612167]
13. KARINJA, Snježana. Poletna šola 'Arheologija in pomorska zgodovina' (Corso di archeologia e storia navale) v Cattolici v času od 21. do 26. avgusta 2000. MG : godišnjak muzealaca i galerista Istre. 2001, god. 7, str. 50-52, ilustr. ISSN 1331-1336. [COBISS.SI-ID 220660]


2002

14. KARINJA, Snježana. Antična pristanišča ob Slovenski obali : podvodni arheološki park v Simonovem zalivu v Izoli - idejni očrt muzeološkega koncepta. In: HOYER, Sonja Ana (ed.). Kultura na narodnostno mešanem ozemlju Slovenske Istre : varovanje naravne in kulturne dediščine na področju konservatorstva in muzeologije : [zbornik]. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002. Str. 259-276. Razprave Filozofske fakultete. ISBN 86-7207-123-9. [COBISS.SI-ID 232692]
15. ŽITKO, Duška (editor, author), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Maritime Museum "Sergej Mašera" Piran. Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2002. 8 str., ilustr. ISBN 961-90046-6-3. [COBISS.SI-ID 119751168]
16. ŽITKO, Duška (editor, author), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Museo del mare "Sergej Mašera" Pirano. Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2002. 8 str., ilustr. ISBN 961-90046-8-X. [COBISS.SI-ID 119752192]
17. KARINJA, Snježana (exhibitor), BOLŠEC FERRI, Narcisa (exhibitor), GUŠTIN, Mitja (exhibitor). Otpadci prošlosti : izložba = I rifiuti del passato : mostra = Na odpadu preteklosti : razstava. [COBISS.SI-ID 235508]
18. KARINJA, Snježana (exhibitor), BOLŠEC FERRI, Narcisa (exhibitor), GUŠTIN, Mitja (exhibitor). Otpadci prošlosti : izložba = I rifiuti del passato : mostra = Na odpadu preteklosti : razstava. [COBISS.SI-ID 235764]
19. GUŠTIN, Mitja, CIGUI, Rino, KARINJA, Snježana, BOLŠEC FERRI, Narcisa. Otpadci prošlosti : izložba = I rifiuti del passato : mostra = Na odpadu preteklosti : razstava : [zloženka]. Umag: Muzej grada; Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; Ljubljana: Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze, 2002. 1 zloženka ([8] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 235252]
20. TERČON, Nadja. Petrus Coppus fecit: De summa totius orbis : razstava Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2002, [let.] 50, 1, str. 99-102, ilustr. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/4241. [COBISS.SI-ID 223476]
21. ŽITKO, Duška (editor, author), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, KARINJA, Snježana. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2002. 8 str., ilustr. ISBN 961-90046-5-5. [COBISS.SI-ID 119749888]
22. ŽITKO, Duška (author, editor), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Seemuseum "Sergej Mašera" Piran. Piran: Seemuseum "Sergej Mašera", 2002. [10] str., ilustr. ISBN 961-90046-7-1. [COBISS.SI-ID 119751680]
23. KARINJA, Snježana, ERIČ, Miran. Underwater archaeology in Slovenia : current issues and problems : 11th ICMM Triennial Congress, Grado (Italy)-Portorož (Slovenia), 8th-13th September 2002. [COBISS.SI-ID 234996]


2003

24. KARINJA, Snježana. Keramične najdbe iz Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Reperti ceramici dal Museo del mare "Sergej Mašera" di Pirano = Nalazi keramike Pomorskog muzeja "Sergej Mašera" Piran. In: GUŠTIN, Mitja (ed.). Srednjeveška in novoveška keramika iz Pirana in Svetega Ivana = Ceramiche medievali e postmedievali da Pirano e San Giovanni = Srednjovjekovna i novovjekovna keramika iz Pirana i Svetog Ivana. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, [Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko]; Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Segej Mašera"; Umag: Muzej grada; = Umago: Museo civico, 2004. Str. [35]-39. Annales Mediterranea. ISBN 961-90046-9-8. [COBISS.SI-ID 271092]


2004

25. STOKIN, Marko, KARINJA, Snježana. Rana romanizacija i trgovina u sjevernozapadnoj Istri s naglaskom na materijalnu kulturu. Histria antiqua : časopis međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju. 2004, sv. 12, str. 45-54. ISSN 1331-4270. [COBISS.SI-ID 410868]
26. GUŠTIN, Mitja (editor, photographer). Srednjeveška in novoveška keramika iz Pirana in Svetega Ivana = Ceramiche medievali e postmedievali da Pirano e San Giovanni = Srednjovjekovna i novovjekovna keramika iz Pirana i Svetog Ivana. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, [Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko]; Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Segej Mašera"; Umag: Muzej grada; = Umago: Museo civico, 2004. 225 str., ilustr. Annales Mediterranea. ISBN 961-90046-9-8. [COBISS.SI-ID 127232000]
27. KARINJA, Snježana. Tra terra e mare. L'Archeologo subacqueo : quadrimestrale di archeologia subacquea e navale. maggio-agosto 2004, anno 10, n. 2, str. 15-17. ISSN 1123-6256. [COBISS.SI-ID 512244]


2005

28. KARINJA, Snježana. Kaj se skriva na morskem dnu? : arheološka zbirka. In: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 48-49. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 570100]
29. KARINJA, Snježana. Navigare necesse est : poletna šola arheologije in pomorske zgodovine, Cattolica, 1995-2001. In: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 108-109. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 570356]
30. TERČON, Nadja, KARINJA, Snježana (photographer). Ulični muzej in zbirka ladijskega modelarstva v Izoli. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2005, 48, 2, str. 50-63, ilustr. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 476148]


2006

31. CUNJA, Radovan, KARINJA, Snježana. The affinities between the late medieval and renaissance pottery from Veneto and northwestern Istria. In: GOBBO, Vincenzo. Nella cucina del Castello di Fratta : ceramiche medievali e rinascimentali dalle ricerche archeologiche 1992-1996. Fossalta di Portogruaro; Teglio Veneto: Unione dei Comuni, [2006]. Str. 104-110. [COBISS.SI-ID 573684]
32. CUNJA, Radovan, KARINJA, Snježana. Analogie nel vasellame ceramico tardo-medievale e rinascimentale tra il Veneto e l'Istria nord-occidentale. In: GOBBO, Vincenzo. Nella cucina del Castello di Fratta : ceramiche medievali e rinascimentali dalle ricerche archeologiche 1992-1996. Fossalta di Portogruaro; Teglio Veneto: Unione dei Comuni, [2006]. Str. 90-96. [COBISS.SI-ID 573172]
33. KARINJA, Snježana. Nota preliminare sulle ricerche archeologice nella chiesa S. Maria d'Alieto di Isola / Izola. In: GUŠTIN, Mitja (ed.). The heritage of the Serenissima : the presentation of the architectural and archaeological remains of the Venetian Republic : proceedings of the international conference, Izola - Venezia, 4.-9. 11. 2005. Piran: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Založba Annales, 2006. Str. 19-22, ilustr. Annales Mediterranea. ISBN 961-6328-39-5, ISBN 978-961-6328-39-5. [COBISS.SI-ID 1120723]
34. TERČON, Nadja. "Riječko gradivo" u Pomorskom muzeju "Sergej Mašera" Piran. [COBISS.SI-ID 510708]
35. GASPARI, Andrej, KARINJA, Snježana, ERIČ, Miran, POGLAJEN, Sašo, ČERČE, Peter. Rimski pristaniški objekt z ribogojnico v Fizinah pri Portorožu : poročilo o raziskavah podmorskega najdišča v letih 2004 in 2005. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2006, let. 16, št. 2, str. 421-442, ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 1160403]
36. CUNJA, Radovan, KARINJA, Snježana. Sorodnosti poznosrednjeveškega in renesančnega keramičnega posodja v Venetu in severozahodni Istri. In: GOBBO, Vincenzo. Nella cucina del Castello di Fratta : ceramiche medievali e rinascimentali dalle ricerche archeologiche 1992-1996. Fossalta di Portogruaro; Teglio Veneto: Unione dei Comuni, [2006]. Str. 97-103. [COBISS.SI-ID 573428]


2007

37. ĐUKIĆ, Branka (interviewee). Dijake navdušuje drugačnost. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 60, str. 17. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 28231385]
38. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana, PRESL, Igor. In memoriam Zori Žagar. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2007, 50, 2, str. 9-11. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 628980]
39. TERČON, Nadja. Riječka građa u Pomorskom muzeju Sergej Mašera Piran. Sveti Vid. 2007, 12, str. 145-172. ISSN 1333-221X. [COBISS.SI-ID 576756]
40. AURIEMMA, Rita, GASPARI, Andrej, STOKIN, Marko, KARINJA, Snježana. Rimska pristanišča Severnega Jadrana - obmorske naselbine = I porti romani del Alto Adriatico - i siti costieri = Roman ports in the Northern Adriatic - littoral settlements. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera"; Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2007. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 514307724]
41. ANTONIOLI, Fabrizio, GASPARI, Andrej, KARINJA, Snježana, et al. Sea-level change during the Holocene in Sardinia and in the northeastern Adriatic (central Mediterranean Sea) from archaeological and geomorphological data. Quaternary science reviews. 2007, vol. 26, iss. 19-21, str. 2463-2486. ISSN 0277-3791. DOI: 10.1016/j.quascirev.2007.06.022. [COBISS.SI-ID 516634137]
42. AURIEMMA, R. (editor), KARINJA, Snježana (editor). Terre di mare : mostra, Trieste, Palazzo Gopcevich, 8 -25 novembre 2007 = Obmorske dežele : razstava, Trst, Palača Gopcevich 8 -25 november 2007 = Sea lands : exhibition, Trieste, Palazzo Gopcevich, 8 -25 novembre 2007. Trieste: Università degli studi, Dipartimento di Scienze dell'Antichita [etc.]; Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera" [etc.], [2007]. 1 zloženka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 6656864]


2008

43. KARINJA, Snježana. Antična pristanišča ob istrski obali : predavanje v okviru prireditve Mare nostrum, Srečanja v knjižnici, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, 23. 3. 2008 = Porti istriani nell'antichità. [COBISS.SI-ID 630004]
44. ANTONIOLI, Fabrizio, GASPARI, Andrej, KARINJA, Snježana, KOVAČIĆ, Vladimir. Archaeological and geomorphological data to deduce sea level changes during the late Holocene in the Northeastern Adriatic. In: AURIEMMA, Rita (ed.), KARINJA, Snježana (ed.). Terre di mare : l'archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche : atti del Convegno internazionale di studi, Trieste, 8-10 novembre 2007. Trieste: Università degli studi di Trieste; Piran: Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano, 2008. Str. 221-234. [COBISS.SI-ID 693492]
45. STOKIN, Marko, GASPARI, Andrej, KARINJA, Snježana, ERIČ, Miran. Archaeological research of maritime infrastructure of Roman settlements on the Slovenian coast of Istria (1993-2007). In: AURIEMMA, Rita (ed.), KARINJA, Snježana (ed.). Terre di mare : l'archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche : atti del Convegno internazionale di studi, Trieste, 8-10 novembre 2007. Trieste: Università degli studi di Trieste; Piran: Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano, 2008. Str. 56-74. [COBISS.SI-ID 693236]
46. AURIEMMA, Rita, KARINJA, Snježana. La mostra "Terre di mare". In: AURIEMMA, Rita (ed.), KARINJA, Snježana (ed.). Terre di mare : l'archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche : atti del Convegno internazionale di studi, Trieste, 8-10 novembre 2007. Trieste: Università degli studi di Trieste; Piran: Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano, 2008. Str. 479-485. [COBISS.SI-ID 694260]
47. ŽITKO, Duška (editor, author), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2008. [8] str., ilustr. ISBN 978-961-90046-5-4. [COBISS.SI-ID 239220992]
48. AURIEMMA, Rita, KARINJA, Snježana. Il Progetto Interreg Italia-Slovenia IIIA AltoAdriatico: risultati e prospettive. In: AURIEMMA, Rita (ed.), KARINJA, Snježana (ed.). Terre di mare : l'archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche : atti del Convegno internazionale di studi, Trieste, 8-10 novembre 2007. Trieste: Università degli studi di Trieste; Piran: Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano, 2008. Str. 17-21. [COBISS.SI-ID 692980]
49. ANTONIOLI, Fabrizio (author, photographer), AURIEMMA, Rita (editor), KARINJA, Snježana (editor). Razstava "Obmorske dežele" : 21. junij - 29. avgust 2008, Portorož, Skladišče soli "Monfort" : 5. september - 15. oktober 2008, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije = Mostra "Terre di mare" : 21 giugno - 29 agosto 2008, Portorose, Magazzino del sale "Monfort" : 5 settembre - 15 ottobre 2008, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije = Exhibition "Sea lands" : 21. Jun - 29. August 2008, Portorož, Salt warehouse "Monfort" : 5. September - 15. October 2008, Ljubljana, National museum of Slovenia. Piran = Pirano: Pomorski muzej = Museo del mare "Sergej Mašera", 2008. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 289017]
50. TERČON, Nadja (editor, author), MARINAC, Bogdana (editor, author), KARINJA, Snježana (editor, author). Rex : blišč, propad, obujeni spomin : razstava = splendore, crollo, rievocazione di un mito : mostra, Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano, 30. 5. 2008 - 30. 9. 2008. Piran; = Pirano: Pomorski muzej "Sergej Mašera": Museo del mare "Sergej Mašera", 2008. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 239111424]
51. TERČON, Nadja (exhibitor), MARINAC, Bogdana (exhibitor), KARINJA, Snježana (exhibitor). Rex : blišč, propad, obujeni spomin : razstava, 30. 5.-30. 9. 2008, Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano = splendore, crollo, rievocazione di un mito : mostra, 30. 5.-30. 9. 2008, Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano. [COBISS.SI-ID 628724]
52. KARINJA, Snježana, ČERČE, Peter. The roman port at the St. Simon's bay, Izola : the 1994 rescue excavations. In: RADIĆ ROSSI, Irena (ed.), GASPARI, Andrej (ed.), PYDYN, Andrzej (ed.). Proceedings of the 13th annual meeting of the European Association of Archaeologists (Zadar, Croatia, 18-23 September 2007) : session: Underwater archaeology. Zagreb: Hrvatsko arheološko društvo, 2008. Str. 196-206, ilustr. ISBN 978-953-6335-00-8. [COBISS.SI-ID 1564371]
53. AURIEMMA, Rita (editor), KARINJA, Snježana (editor). Terre di mare : l'archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche : atti del Convegno internazionale di studi, Trieste, 8-10 novembre 2007. Trieste: Università degli studi di Trieste; Piran: Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano, 2008. 497 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 692724]


2009

54. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Ladja Rex na razstavi Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran. mnz.si : muzejske novice. 2009, 5, 1, str. 11-12. ISSN 1854-3510. [COBISS.SI-ID 697588]
55. KARINJA, Snježana. Pomorski promet in pristanišča v najstarejših kulturnozgodovinskih obdobjih ob slovenski obali. Studia iustinopolitana : revija Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. 2009, let. 2, št. 1, str. [159]-182. ISSN 1855-2528. [COBISS.SI-ID 684532]
56. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Rex - blišč, propad, obujeni spomin : razstava Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2009, 1, str. 250-269. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 734452]
57. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Rex - blišč, propad, obujeni spomin : razstava Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2009, 57, 1, str. 133-138, ilustr. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/4092. [COBISS.SI-ID 679668]
58. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Rex - rudnik železa v morju : grajen v Genovi, taljen na Jesenicah. Jeseniški zbornik. 2009, 10, str. 219-227. ISSN 1318-7317. [COBISS.SI-ID 683508]
59. GORIŠEK, Savina. Spomini na učiteljevanje v Smokvici, Movražu, Podbežah in Zabičah na Primorskem. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2009, 18, 1, str. 132-142. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 729076]
60. AURIEMMA, Rita, KARINJA, Snježana. Tra terra e mare : la fascia costiera alto adriatica in età romana. Quaderni giuliani di storia. 2009, 30, 2, str. [307]-352. ISSN 1124-0970. [COBISS.SI-ID 815604]
61. KARINJA, Snježana, MARINAC, Bogdana, LANGE-LIPOVEC, Milanka, TERČON, Nadja. Ženske in pomorstvo : pogovor je posvečen 7. marcu - Dnevu slovenskega pomorstva in 8. marcu - Mednarodnemu dnevu žena : Piran, 9. marec 2009. Piran: Pomorski muzej Sergej Mašera Piran = Museo del Mare Sergej Mašera Pirano, 2009. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 691444]
62. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana, PRESL, Igor. Ženske in pomorstvo : "Zakaj na morje?". Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2009, 1, str. 234-243. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 733940]


2010

63. CUNJA, Radovan, BAVDEK, Alma, KARINJA, Snježana, MLINAR, Miha, ŽBONA-TRKMAN, Beatriče. Fibule med prazgodovino in zgodnjim srednjim vekom = Fibule tra preistoria e alto medioevo. In: BAVDEK, Alma, CUNJA, Radovan. S fibulo v fabulo : fibule iz Istre, s Krasa, iz Notranjske in Posočja med prazgodovino in zgodnjim srednjim vekom : [katalog razstave] = Con la fibula nella storia : fibule dall'Istria, dal Carso, dalla Carniola Interna e dall'Isontino tra preistoria e alto medioevo : [catalogo della mostra]. Koper: Pokrajinski muzej; = Capodistria: Museo regionale, 2010. Str. 10-89, ilustr. ISBN 978-961-6384-14-8. [COBISS.SI-ID 512296983]
64. KARINJA, Snježana (interviewee), GEC, Loredana (interviewer, editor, scenarist). Istrska srečanja, intervju s Snježano Karinja. Oddaja Istrska srečanja. Trst: RAI, Radio Trst A, 2010. 1 CD (42 min, 48 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 6318481]
65. SAKARA SUČEVIĆ, Maša, KARINJA, Snježana. Izjemno arheološko odkritje 'Kašlerski gonič' = Un ritrovamento archeologico eccezionale 'Il segugio di Castellier' : vitrina meseca : Pomorski muzej "Sergej Mašera", Piran, 19.6.2010. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 19. jun. 2010. [COBISS.SI-ID 1924819]
66. KARINJA, Snježana. Konzerviranje antičnih kamnitih predmetov iz Strunjana, gotskega vodnjaka iz 15. stoletja in fontane iz tridesetih let 20. stoletja v parku ob Pomorskem muzeju v Piranu. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2010, 2, str. 161-168. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 809716]


2011

67. HRIBAR, Uroš, GAMBOZ, Martina (author of introduction, etc., editor). Davide Filipas : spomini ladjedelniškega mojstra = memorie di un mastro d'ascia = sjećanja majstora brodogradnje. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera": Edit: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera": Edit: Comunità autogestita della nazionalità italiana, 2011. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-2-5. [COBISS.SI-ID 254457088]
68. KARINJA, Snježana. Piranski pav : bronasta fibula, najdena med arheološkimi izkopavanji leta 1991 v cerkvi sv. Jurija, 6.-7. stoletje = Il pavone di Pirano : fibula in bronzo, trovata durante gli scavi archeologici del 1991 nella Chiesa di S. Giorgio, 6. e 7. secolo. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 2011. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 1390836]
69. KARINJA, Snježana (exhibitor). Piranski pav = Il pavone di Pirano : Pomorski muzej "Sergej Mašera", Piran, 2. 12. 2011. [COBISS.SI-ID 1390580]


2012

70. KARINJA, Snježana. Od kozarca do črepinj, od črepinj do kozarca = Dal bicchiere ai frammenti, dai frammenti al bicchiere. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 2012. 1 zgibanka ([4] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 1391092]
71. KARINJA, Snježana (exhibitor). Od kozarca do črepinj, od črepinj do kozarca = Dal bicchiere ai frammenti, dai frammenti al bicchiere : Pomorski muzej "Sergej Mašera", Piran, 16. 6. 2012. [COBISS.SI-ID 1390068]
72. KARINJA, Snježana. Rimsko pristanišče v Simonovem zalivu pri Izoli = Roman harbour at Simonov zaliv near Izola. In: GASPARI, Andrej (ed.), ERIČ, Miran (ed.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, cop. 2012. Str. 121-130, ilustr. ISBN 978-961-261-251-1. [COBISS.SI-ID 1467892]


2013

73. ŽITKO, Duška (editor, author), TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana, BONIN, Flavio. Maritime Museum "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2013. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12551476]
74. KARINJA, Snježana. Nakit v času antike : predavanje v okviru dogajanj Knjižnica kot prostor arheoloških pomenkovanj, 23. 5. 2013, Mestna knjižnica Izola. [COBISS.SI-ID 1502452]
75. ŽITKO, Duška (editor, author), TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana, BONIN, Flavio. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran = Museo del mare "Sergej Mašera" Pirano. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2013. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 24202808]
76. KARINJA, Snježana. Večen Piran v luči arheoloških najdb = Eterna Pirano alla luce dei reperti archeologici = Eternal Piran in the light of archaeological finds. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2013. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513663056]
77. KARINJA, Snježana. Večen Piran v luči arheoloških najdb : publikacija ob arheološki razstavi Večen Piran v luči arheoloških najdb = Eterna Pirano alla luce dei reperti archeologici : pubblicazione in occasione della mostra archeologica Eterna Pirano alla luce dei reperti archeologici. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2013. 173 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-3-2. [COBISS.SI-ID 267762688]
78. KARINJA, Snježana (exhibitor). Večen Piran v luči arheoloških najdb = Eterna Pirano alla luce dei reperti archeologici : razstava v Pomorskem muzeju Piran, 28. 6. 2013-1. 3. 2014. [COBISS.SI-ID 1271540]


2014

79. KARINJA, Snježana. Antični nakit : delavnica v okviru razstavno-izobraževalnega projekta Dama z zlatimi uhani, 2. 10. 2014, Pokrajinski muzej Koper. [COBISS.SI-ID 1502196]
80. KARINJA, Snježana. Korean archaeology and its museological presentation. In: NMK 2014 Museum network fellowship : research papers. Seoul: National Museum of Korea, 2014. Str. 195-212, ilustr. ISBN 978-89-8164-111-5. [COBISS.SI-ID 1356532]
81. BONIN, Flavio. Putovi soli. Šibenik: Muzej grada Šibenika, 2014. [6] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1501172]


2015

82. KARINJA, Snježana. Arheologija - kulturna dediščina obzidanega mesta Piran : predavanje na strokovnem srečanju Adrifort - Dediščina obzidanih mest kot razvojni izziv - primer Pirana in druge prakse v soseščini, 24. 6. 2015. [COBISS.SI-ID 1501684]
83. KARINJA, Snježana. Fonte di frizzante sapore : la storia di una bottiglia di ceramica per l'acqua minerale. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 2015. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1391348]
84. MAVAR, Zofia (editor). Fortifikacije i gradnja u kamenu : radionica = Fortifikacije in gradnja v kamnu = delavnica = Fortifications and building in stone = workshop. Pula: Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, 2015. 18 str., ilustr. ISBN 978-953-7264-09-3. [COBISS.SI-ID 1456116]
85. KARINJA, Snježana. Izvir šumečega okusa : zgodba o keramični steklenici za mineralno vodo. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 2015. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1391604]
86. KARINJA, Snježana (exhibitor). Izvir šumečega okusa = Fonte di frizzante sapore : zgodba o keramični steklenici za mineralno vodo : Pomorski muzej "Sergej Mašera", Piran, 19. 2. 2015. [COBISS.SI-ID 1389812]
87. SMOLIĆ, Snežana, PAVLETIĆ, Mira. Katalog brijunskih suhozida = Brionski katalog suhih zidov = Catalogue of Brijuni dry stone walls. Pula: Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, 2015. 19 str., ilustr. ISBN 978-953-7264-08-6. [COBISS.SI-ID 1457396]


2017

88. MARINAC, Bogdana. Čez morje na nepoznani daljni vzhod : potovanja pomorščakov avstrijske in avstro-ogrske vojne mornarice v Vzhodno Azijo. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2017. 191 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-94328-1-5. [COBISS.SI-ID 292889856]
89. TERČON, Nadja. Gorelo je morje : Sergej Mašera, mornariški častnik, poročnik bojne ladje, narodni heroj (*Gorica (danes Italija), 11. maj 1912 - +Boka Kotorska (Črna gora), rušilec Zgreb, 17. april 1941). Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2017. 165 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-0-8. [COBISS.SI-ID 292713728]
90. KARINJA, Snježana. Suradnja između Pomorskog muzeja "Sergej Mašera" Piran i Arheološkog muzeja Istre iz Pule = La collaborazione fra il Museo del mare "Sergej Mašera" di Pirano e il Museo archeologico dell'Istria di Pola. In: BRADARA, Tatjana. Mletačko-austrijska granica u Istri = Il confine veneto-austriaco in Istria. Pula; = Pola: Arheološki muzej Istre: = Museo archeologico dell'Istria, 2017. Str. 12-15. Monografije i katalozi, 29. ISBN 978-953-8082-05-4. [COBISS.SI-ID 26054915]
91. KARINJA, Snježana. Un'ancora romana da Pirano. In: AURIEMMA, Rita (ed.). Nel mare dell'intimità : l'archeologia subacquea racconta l'Adriatico : Trieste, ex pescheria - Salone degli incanti, 17 dicembre 2017-1 maggio 2018. Roma: Gangemi, [2017]. Str. 106-107, ilustr. ISBN 978-88-49235-60-9. [COBISS.SI-ID 1746164]


2018

92. GASPARI, Andrej, BIZJAK, Jaka, ERIČ, Miran, KARINJA, Snježana, MILEUSNIĆ, Zrinka, POGLAJEN, Sašo, ZANIER, Katharina. Challenges in management of underwater cultural heritage of Slovenian territorial waters : between identification, integrated research and promotion = Izzivi upravljanja podvodne kulturne dediščine slovenskega morja : med identifikacijio, integriranimi raziskavami in promocijo. In: Underwater heritage and tourism : final conference of the international project ATLAS - Ancient Traps of Adriatic Sea. [Koper]: University of Primorska, Faculty of Humanities, Institute for Archaeology and Heritage, [2018]. Str. [6-7]. http://www.fhs.upr.si/sl/novice/atas-underwater-heritage-and-tourism-l-23---25-5-2018. [COBISS.SI-ID 66879074]
93. KARINJA, Snježana. Izbor nakita od prazgodovine do novega veka, ki ga hrani Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran. In: PERKO, Verena (ed.). Nakit ostane : dediščina, naš najdragocenejši nakit : povzetki predavanj. [Kranj]: Gorenjski muzej, 2018. Str. 61-71. [COBISS.SI-ID 70187267]
94. KARINJA, Snježana (exhibitor, author), STOKIN, Marko. Kamen na kamen : rimska arhitektura severozahodne Istre : začasna razstava, 16. 6. - 25. 2. 2019, Pomorski muzej Sergej Mašera, Piran = Pietra su Pietra : L'architectura romana dell' Istria nord -occidentale = Stone by stone : Roman architecture of nortwestern Istria. [COBISS.SI-ID 514046763]
95. GASPARI, Andrej, BADOVINAC, David, BIZJAK, Jaka, ERIČ, Miran, KARINJA, Snježana, MILEUSNIĆ, Zrinka, POGLAJEN, Sašo, ZANIER, Katharina. Zasnova programa integriranih raziskav in izhodišč za pripravo načrta upravljanja podvodne kulturne dediščine slovenskega morja = Design of a programme of integrated research and outsets for the preparation of a management plan for underwater cultural heritage in the Slovenian sea. Varstvo spomenikov. 2018, [št.] 50, str. 130-159, 160-175, ilustr. ISSN 0350-9494. [COBISS.SI-ID 69507938]


2019

96. BJELICA, Veronika (author, editor), BONIN, Flavio, HRIBAR, Uroš, KARINJA, Snježana (author, editor), MARINAC, Bogdana, PRESL, Igor, TERČON, Nadja, ŽITKO, Duška, ŽITKO, Duška. Maritime Museum - Maritimes Museum "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-5-3. [COBISS.SI-ID 303281408]
97. KARINJA, Snježana. Muzejska interpretacija brez ovir: Izkušnja Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Museum interpretation without obstacles: experience of the Maritime Museum "Sergej Mašera" Piran. In: BONIN, Flavio (ed.), PERKO, Verena (ed.), TERČON, Nadja (ed.). Muzeji in njihova vloga v sodobni družbi : XIX. zborovanje SMD : zbornik : Tržič, 20.-21. 9. 2019. Ljubljana: SMD - Slovensko muzejsko društvo, 2019. Str. 89-103. ISBN 978-961-94902-0-4. [COBISS.SI-ID 26052099]
98. GASPARI, Andrej (exhibitor), BADOVINAC, David (exhibitor), BIZJAK, Jaka (exhibitor), ERIČ, Miran (exhibitor), KARINJA, Snježana (exhibitor), MILEUSNIĆ, Zrinka (exhibitor), POGLAJEN, Sašo (exhibitor), ZANIER, Katharina (exhibitor). Podvodna kulturna dediščina slovenskega morja : občasna razstava, Kulturni center Vrhnika, razstavišče Moja Ljubljanica, 27. september - 31. december 2019. [COBISS.SI-ID 1541845700]
99. BJELICA, Veronika (author, editor), BONIN, Flavio, HRIBAR, Uroš, KARINJA, Snježana (author, editor), MARINAC, Bogdana, PRESL, Igor, TERČON, Nadja, ŽITKO, Duška. Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-4-6. [COBISS.SI-ID 303280896]


2020

100. TERČON, Nadja. Sava & Jolanda : prvi slovenski in jugoslovanski pomorščakinji : ženske in morje ter vstop Slovenk v moški svet pomorskega poklica. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2020. 241 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-94328-7-7. [COBISS.SI-ID 37992963]
101. KARINJA, Snježana. Skrinjica z "rozetami" iz cerkve Sv. Jurija iz Pirana. In: PERKO, Verena. 10. Valičev arheološki dan : zbornik predavanj, Kranj, 14. december 2020. Kranj: Gorenjski muzej, 2020. Str. 85-93. ISBN 978-961-7071-17-7. [COBISS.SI-ID 70190339]
102. MAROEVIĆ, Ivo. Uvod v muzeologijo. Ljubljana: Slovensko muzejsko društvo, 2020. 371 str., ilustr. ISBN 978-961-94902-1-1. [COBISS.SI-ID 44336131]


2021

103. KARINJA, Snježana. Obraza s kovancev : rimski cesarici Favstina II. in Marcija Otacilija Severa. In: PERKO, Verena. Ženske zgodbe : mitske podobe in realnost skozi muzejske predmete : medmuzejska razstava. Kranj: Gorenjski muzej, 2021. Str. 72-77, ilustr. ISBN 978-961-7071-27-6. [COBISS.SI-ID 75640835]
104. TERČON, Nadja. Sava & Jolanda : prvi slovenski in jugoslovanski pomorščakinji : ženske in morje ter vstop Slovenk v moški svet pomorskega poklica. 1. izd. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2021. 241 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-94328-7-7. [COBISS.SI-ID 85655555]
105. TERČON, Nadja (editor). Snaga k zdravju pomaga : nalezljive bolezni v preteklosti in spopad z njimi : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2021. 93 str., tabele. ISBN 978-961-6331-70-8. [COBISS.SI-ID 79025411]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Year - ascending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 13. 5. 2022