COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSGregor ŽerjavPersonal bibliography for the period 2009-2022

2009

1. ŽERJAV, Gregor. Inhibicijske lastnosti neionskega surfaktanta triton-X-100, pri povišani temperaturi : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa. Maribor: [G. Žerjav], 2009. 72 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=10133. [COBISS.SI-ID 13316374]
2. FUCHS-GODEC, Regina, ŽERJAV, Gregor. Inhibition properties of TRITON-X-100 on ferritic stainless steel in sulphuricacid at increasing temperature. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2009, vol. 56, no. 1, str. 78-85. ISSN 1318-0207. http://acta.chem-soc.si/56/56-1-78.pdf. [COBISS.SI-ID 13053718]


2011

3. MILOŠEV, Ingrid, ŽERJAV, Gregor, LEVAŠIČ, Vesna. Rezultati merjenja pH sinovialne tekočine in odvzetega tkiva pri primarnih in revizijskih operacijah kolčnih in kolenskih edoprotez. In: 2. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra, 25. november 2011. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2011. [COBISS.SI-ID 29219033]


2012

4. JOVANOVIĆ, Ž., BAJAT, Jelena B., VASILESCU, C., MILOŠEV, Ingrid, CÖR, Andrej, JANČIĆ-HEINEMANN, R. M., ŽERJAV, Gregor, MIŠKOVIĆ-STANKOVIĆ, Vesna B. Electrochemical behaviour of vinyltriethoxysilane films on aluminium in sodiumchloride solution. In: ELEONORA-MIHAELA, Ungureanu (ed.). Program & book of abstracts. RSE-SEE, Second Regional Symposium on Electrochemistry South-East Europe, Bycharest, Romania, May 13-17, 2012. Bucharest: Romanian Chemical Society, 2012. Str. 99. [COBISS.SI-ID 25804327]
5. POPA, Mona, CALERON MORENO, J. M., VASILESCU, C., DROB, S. I., CÖR, Andrej, HMELJAK, Julija, ŽERJAV, Gregor, MILOŠEV, Ingrid. Electrochemical, surface and biocompatibility characterization of a new Ti alloy in biofluids. In: ELEONORA-MIHAELA, Ungureanu (ed.). Program & book of abstracts. RSE-SEE, Second Regional Symposium on Electrochemistry South-East Europe, Bycharest, Romania, May 13-17, 2012. Bucharest: Romanian Chemical Society, 2012. Str. 91. [COBISS.SI-ID 25804071]
6. BLEJAN, Diana, MURESAN, Liana Maria Muresan, ŽERJAV, Gregor, MILOŠEV, Ingrid. Improvement in corrosion resistance of Ti and TiAlNb by anodization in acetic acid. In: ELEONORA-MIHAELA, Ungureanu (ed.). Program & book of abstracts. RSE-SEE, Second Regional Symposium on Electrochemistry South-East Europe, Bycharest, Romania, May 13-17, 2012. Bucharest: Romanian Chemical Society, 2012. Str. 88. [COBISS.SI-ID 25803815]
7. ŽERJAV, Gregor, MILOŠEV, Ingrid. Protikorozijska zaščita Cu, Zn, Cu10Zn in Cu-40Zn z uporabo karboksilnih kislin. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.). Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2012, Portorož, 12. in 14. september 2012. Maribor: FKKT, 2012. Str. 46. ISBN 978-961-248-354-8. [COBISS.SI-ID 26094631]


2013

8. ŽERJAV, Gregor, MILOŠEV, Ingrid. Corrosion protection of copper, zinc and their alloys with carboxylic acids. In: MILOŠEV, Ingrid (ed.), GABERŠČEK, Miran (ed.). Program & book of abstracts. Fourth Regional Symposium on Electrochemistry, South-East Europe - RSE-SEE, Ljubljana, Slovenia, May 26-30, 2013. Ljubljana: National Institute of Chemistry: Centre of Excellence for Low-Carbon Technologies: Jožef Stefan Institute, 2013. Str. 62. ISBN 978-961-6104-23-4. [COBISS.SI-ID 26783271]
9. MILOŠEV, Ingrid, ŽERJAV, Gregor, CALDERON MORENO, Jose Maria, POPA, Monica. Electrochemical properties, chemical composition and thickness of passive film formed on novel Ti20Nb10Zr5Ta alloy. Electrochimica Acta. [Print ed.]. 2013, vol. 99, str. 176-189. ISSN 0013-4686. DOI: 10.1016/j.electacta.2013.03.086. [COBISS.SI-ID 26780967]
10. ŽERJAV, Gregor, MILOŠEV, Ingrid. Protection of Cu, Zn, Cu10Zn and Cu40Zn against corrosion in acid rain. In: LISJAK, Darja (ed.), DUŠAK, Peter (ed.), KRALJ, Slavko (ed.). [Program and abstract book]. 7th Young Researchersʼ Day, 19 February, 2013, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2013. Str. 23. [COBISS.SI-ID 26551591]


2014

11. ŽERJAV, Gregor, MILOŠEV, Ingrid. Carboxylic acids as corrosion inhibitors for Cu, Zn and brasses in simulated urban rain. International Journal of Electrochemical Science. 2014, vol. 9, no. 5, str. 2696-2715. ISSN 1452-3981. http://www.electrochemsci.org/papers/vol9/90502696.pdf. [COBISS.SI-ID 27563815]
12. ŽERJAV, Gregor, MILOŠEV, Ingrid. Combination of stearic acid and benzotriazole as corrosion inhibitors for Cu and Cu40Zn in artifical urban rain. In: Eurocorr 2014 : European corrosion congress, 8-12 September 2014, Pisa, Italy. [S. l.]: European Federation of Corrosion, 2014. http://www.eurocorr.org/eurocorr_media/poster+programm+6_9-p-1045.pdf. [COBISS.SI-ID 27941927]
13. Journal of Chemistry (Hindawi) (Print). ŽERJAV, Gregor (reviewer 2014). Cairo: Hindawi Publishing Corporation, 2012-. ISSN 2090-9063. [COBISS.SI-ID 4976666]
14. ŽERJAV, Gregor, MILOŠEV, Ingrid. Protection of Cu against corrosion in artificial urban rain. In: ŽUNIČ, Vojka (ed.), et al. Program and abstract book. 8th Young Researchers' Day, February 18, 2014, Ljubljana. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2014. Str. 28. [COBISS.SI-ID 27529511]
15. MILOŠEV, Ingrid, HMELJAK, Julija, ŽERJAV, Gregor, CÖR, Andrej, CALDERON MORENO, Jose Maria, POPA, Mona. Quaternary Ti-20Nb-10Zr-5Ta alloy during immersion in simulated physiological solutions : formation of layers, dissolution and biocompatibility. Journal of materials science. Materials in medicine. 2014, vol. 25, no. 4, str. 1099-1114. ISSN 0957-4530. DOI: 10.1007/s10856-014-5144-1. [COBISS.SI-ID 27437863]
16. POPA, Monica, CALDERON MORENO, Jose Maria, VASILESCU, Cora, DROB, Silviu Iulian, NEACSU, Elena Ionela, CÖR, Andrej, HMELJAK, Julija, ŽERJAV, Gregor, MILOŠEV, Ingrid. Structural analysis, electrochemical behavior, and biocompatibility of novel quaternary titanium alloy with near ▫$\beta$▫ structure. Metallurgical and materials transactions. A, Physical metallurgy and materials science. 2014, vol. 45, no. 7, str. 3130-3143. ISSN 1073-5623. DOI: 10.1007/s11661-014-2254-9. [COBISS.SI-ID 27655207]
17. FUCHS-GODEC, Regina, ŽERJAV, Gregor, TOMIĆ, Milorad V., PAVLOVIĆ, Miomir. Vitamin E - (▫$\alpha-tocopherol$▫) as green corrosion inhibitor for copper and bronze. In: PAVLOVIĆ, Miomir (ed.). Stecište nauke i prakse u oblastima korozije, zaštite materijala i životne sredine : knjiga radova = Meeting point of the science and practice in the fields of corrosion, materials and environmental protection : proceedings. 16 YuCorr [Jugoslovenska korozija] Međunarodna konferencija, May 27-30, 2014, Tara, Serbia. Beograd: Udruženje inženjera Srbije za koroziju i zaštitu materijala, 2014. Str. 215-221. ISBN 978-86-82343-21-9. [COBISS.SI-ID 17942550]
18. FUCHS-GODEC, Regina, ŽERJAV, Gregor, PAVLOVIĆ, Miomir, TOMIĆ, Milorad V. Vitamin-E kot zeleni inhibitor bakra v kislem mediju. In: KRAVANJA, Zdravko (ed.), BOGATAJ, Miloš (ed.), NOVAK-PINTARIČ, Zorka (ed.). Slovenski kemijski dnevi 2014, Maribor, 11. - 12. september 2014. Slovenski kemijski dnevi 2014, Maribor, 11.-12. september 2014. Maribor: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2014. Str. 1-7, ilustr. ISBN 978-961-248-455-2. [COBISS.SI-ID 18083606]


2015

19. ŽERJAV, Gregor, MILOŠEV, Ingrid. Corrosion protection of brasses and zinc in simulated urban rain. Part I., Individual inhibitors benzotriazole, 2-mercaptobenzimidazole and stearic acid. Materials and corrosion. 2015, vol. 66, no. 12, str. 1402-1413. ISSN 0947-5117. DOI: 10.1002/maco.201508383. [COBISS.SI-ID 28689191]
20. FUCHS-GODEC, Regina, ŽERJAV, Gregor. Corrosion resistance of high- level-hydrophobic layers in combination with Vitamin E - ▫$(\alpha-tocopherol)$▫ as green inhibito. Corrosion science. [Print ed.]. avg. 2015, vol. 97, str. 7-16. ISSN 0010-938X. DOI: 10.1016/j.corsci.2015.03.016. [COBISS.SI-ID 28503847]
21. ŽERJAV, Gregor, MILOŠEV, Ingrid. Development of a technologically simple process for the fabrication of hydrophobic and corrosion protective coatings on the surface of Cu. In: KAVČIČ, Nežka (ed.), et al. 9th Young researchers' day, April 7, 2015, Ljubljana : program and abstract book. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2015. Str. 7. [COBISS.SI-ID 28482343]
22. ŽERJAV, Gregor, FINŠGAR, Matjaž. Electroanalysis and surface analysis of copper in cloride solution containing imidazol-based compound. In: Corrosion and surface treatment in industry 2015 : book of abstracts. Technical University of Košice: Košice, cop. 2015. Str. 18. [COBISS.SI-ID 19299862]
23. ŽERJAV, Gregor. Modified surface of Cu, Zn, Cu10Zn and Cu40Zn with expression of hydrophobic properties for the purpose of corrosion protection : doktorska disertacija. Maribor: [G. Žerjav], 2015. XIX, 155 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54460. [COBISS.SI-ID 19179030]
24. ŽERJAV, Gregor, MILOŠEV, Ingrid. Protection of copper against corrosion in simulated urban rain by the combined action of benzotriazole, 2-mercaptobenzimidazole and stearic acid. Corrosion science. [Print ed.]. 2015, vol. 98, str. 180-191. ISSN 0010-938X. DOI: 10.1016/j.corsci.2015.05.023. [COBISS.SI-ID 28639783]
25. ŽERJAV, Gregor, LANZUTTI, Alex, ANDREATTA, Francesco, FEDRIZZI, Lorenzo, MILOŠEV, Ingrid. Use of stearic acid and organic inhibitors for protection of copper in simulated urban rain. In: Program. 9th AETOC 2015, Application of Electrochemical Techniques to Organic Coatings, 22nd-25th April, 2015, Sainte de Ré, France. [S. l.: s. n.], 2015. Str. 4. [COBISS.SI-ID 28540455]


2016

26. ŽERJAV, Gregor, MILOŠEV, Ingrid. Corrosion protection of brasses and zinc in simulated urban rain. Part II., The combination of inhibitors benzotriazole and 2-mercaptobenzimidazole with stearic acidi. Materials and corrosion. 2016, vol. 67, no. 1, str. 92-103. ISSN 0947-5117. DOI: 10.1002/maco.201508384. [COBISS.SI-ID 28689447]
27. ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Čiščenje odpadnih voda iz tekstilnih proizvodnih obratov : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, apr. 2016. [10] f., ilustr. DP, 2958. [COBISS.SI-ID 5896218]
28. DJINOVIĆ, Petar, ŽERJAV, Gregor, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Karakterizacija vzorcev iz pralnih in depoly linij ter študij ekstrakcije bakra iz mulja oziroma pepela : (končno poročilo). Ljubljana: Kemijski inštitut, avg. 2016. 22 f., ilustr. DP, 2966. [COBISS.SI-ID 5976090]
29. ŽERJAV, Gregor, FINŠGAR, Matjaž. Korozija aluminija in njegovih zlitin. Vakuumist : glasilo Društva za vakuumsko tehniko Slovenije. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 36, št. 2, str. 4-10. ISSN 0351-9716. [COBISS.SI-ID 19973398]
30. ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Razvoj postopka za odstranjevanje klora iz mulja : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, okt. 2016. 15 f., ilustr. DP, 2970. [COBISS.SI-ID 6017818]


2017

31. ŽERJAV, Gregor, KAPLAN, Renata, PINTAR, Albin. Catalytic wet air oxidation of bisphenol A solution in a trickle-bed reactor over single ▫$TiO_2$▫ polymorphs and their mixtures. In: Book of abstracts. 5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, June 25-29, 2017, Prague, Czech Republic. Prague: [s. n.], 2017. Str. 398. [COBISS.SI-ID 6188314]
32. ŽERJAV, Gregor, LANZUTTI, Alex, ANDREATTA, Francesco, FEDRIZZI, Lorenzo, MILOŠEV, Ingrid. Characterization of self-assembled layers made with stearic acid, benzotriazole, or 2-mercaptobenzimidazole on surface of copper for corrosion protection in simulated urban rain. Materials and corrosion. Jan. 2017, vol. 68, iss. 1, str. 30-41. ISSN 0947-5117. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/maco.201608954/abstract, DOI: 10.1002/maco.201608954. [COBISS.SI-ID 5935642]
33. ŽERJAV, Gregor. Different approaches to increase the photocatalytic activity of ▫$TiO_2$▫ : lecture at the Faculty of Engineering, Universidad Nacional de mar del Plata, Argentina, 7. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 6321690]
34. ŽERJAV, Gregor, ARSHAD, Muhammad Shahid, DJINOVIĆ, Petar, ZAVAŠNIK, Janez, PINTAR, Albin. Electron trapping energy states of ▫$TiO_2-WO_3$▫ composites and their influence on photocatalytic degradation of bisphenol. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. 2017, vol. 209, str. 273-284. ISSN 0926-3373. DOI: 10.1016/j.apcatb.2017.02.059. [COBISS.SI-ID 30278951]
35. DONKO, Tadeja. Heterogeni fotokatalizatorji na osnovi mešanih oksidov za oksidativno razgradnjo organskih onesnažil v odpadnih vodah = Mixed oxides heterogeneous photocatalysts for the oxidative degradation of the present organic pollutants in waste water. Ljubljana: [T. Donko], 2017. XIV, 58 f., ilustr. http://www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/knjiznica-doc/magistrske/2017/donko_tadeja_mag_nal_2017.pdf?sfvrsn=2. [COBISS.SI-ID 4423793]
36. ŽERJAV, Gregor, ARSHAD, Muhammad Shahid, DJINOVIĆ, Petar, JUNKAR, Ita, KOVAČ, Janez, ZAVAŠNIK, Janez, PINTAR, Albin. Improved electron-hole separation and migration in anatase ▫$TiO_2$▫ nanorod/reduced graphene oxide composites and their influence on photocatalytic performance. Nanoscale. 07 Apr. 2017, vol. 9, iss. 13, str. 4578-4592. ISSN 2040-3364. http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2017/nr/c7nr00704c, DOI: 10.1039/C7NR00704C. [COBISS.SI-ID 30337063]
37. ŽERJAV, Gregor, ARSHAD, Muhammad Shahid, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Improved electron-hole separation/migration in ▫$TiO_2/reduced$▫ graphene oxide composites for efficient photocatalytic decomposition of bisphenol A. In: Book of abstracts. 5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, June 25-29, 2017, Prague, Czech Republic. Prague: [s. n.], 2017. Str. 63. [COBISS.SI-ID 6187802]
38. ŽERJAV, Gregor, ARSHAD, Muhammad Shahid, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Improved electron-hole separation/migration in TiO_2/reduced graphene oxide composites for enhanced photocatalytic activity. In: A bridge to the future. Florence: [s. n.], 2017. Str. [81-82]. [COBISS.SI-ID 6220314]
39. ŽERJAV, Gregor, ARSHAD, Muhammad Shahid, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. The influence of different ▫$TiO_2$▫ crystal structures on performance of ▫$TiO_2/reduced$▫ graphene oxide composites in photocatalytic oxidation of aqueous bisphenol A solution. In: NPM-2 : abstracts. [S. l.: s. n., 2017]. Str. 57. [COBISS.SI-ID 6187034]
40. ŽERJAV, Gregor, ARSHAD, Muhammad Shahid, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. The influence of ▫$TiO_2$▫ crystal structure on properties of ▫$TiO2-graphene$▫ oxide composites prepared for efficient utilization in wastewater treatment. In: The Fifth International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE/5), February 28-March 2, 2017, American University of Sharjah, United Arab Emirates. Sharjah: [s. n.], 2017. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 6115098]
41. ŽERJAV, Gregor, ARSHAD, Muhammad Shahid, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Influence of ▫$TiO_2$▫ morphologies in ▫$TiO_2-WO_3$▫ composites on electron trapping energy states. In: A bridge to the future. Florence: [s. n.], 2017. Str. [133-134]. [COBISS.SI-ID 6219546]
42. INCHAURRONDO, Natalia, RAMOS, C. P., ŽERJAV, Gregor, FONT, Josep, PINTAR, Albin, HAURE, Patricia. Modified diatomites for Fenton-like oxidation of phenol. Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials. [Print ed.]. Feb. 2017, vol. 238, str. 396-408. ISSN 1387-1811. http://ac.els-cdn.com/S1387181116304899/1-s2.0-S1387181116304899-main.pdf?_tid=e6288be8-a715-11e6-9962-00000aacb35f&acdnat=1478762498_7423b8b131a62ca93f5bc0605a9827ec, DOI: 10.1016/j.micromeso.2016.10.026. [COBISS.SI-ID 6027546]
43. BOŽIČ, Špela, ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Poročilo o karakterizaciji vzorca. Ljubljana: Kemijski inštitut, dec. 2017. 6 str., ilustr. DP, 3013. [COBISS.SI-ID 6301466]
44. ŽERJAV, Gregor, ARSHAD, Muhammad Shahid, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Probing electron trapping energy states of ▫$TiO_2-WO_3$▫ composites and their consequences on photocatalytic activity. In: The Fifth International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE/5), February 28-March 2, 2017, American University of Sharjah, United Arab Emirates. Sharjah: [s. n.], 2017. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 6115354]


2018

45. TERŽAN, Janvit, DJINOVIĆ, Petar, ZAVAŠNIK, Janez, ARČON, Iztok, ŽERJAV, Gregor, SPREITZER, Matjaž, PINTAR, Albin. Alkali and earth alkali modified ▫$CuO_x/SiO_2$▫ catalysts for propylene partial oxidation : what determines the selectivity?. Applied catalysis. B, Environmental. [Print ed.]. 5 Dec. 2018, vol. 237, str. 214-227. ISSN 0926-3373. DOI: 10.1016/j.apcatb.2018.05.092. [COBISS.SI-ID 31445799]
46. TERŽAN, Janvit, DJINOVIĆ, Petar, ZAVAŠNIK, Janez, ARČON, Iztok, ŽERJAV, Gregor, SPREITZER, Matjaž, PINTAR, Albin. Alkali and earth alkali modified ▫$CuO_x/SiO_2$▫ catalysts for propylene partial oxidation : what determines the selectivity?. In: Program [and] book of abstracts. EFCATS School on Catalysis, Liblica Castle, June 25-29, 2018, Czech Republic. Liblice: [s. n.], cop. 2018. Str. [1]. ISBN 978-80-87351-51-2. [COBISS.SI-ID 6416410]
47. ŽERJAV, Gregor, KAPLAN, Renata, PINTAR, Albin. Catalytic wet air oxidation of bisphenol A aqueous solution in trickle-bed reactor over single ▫$TiO_2$▫ polymorphs and their mixtures. Journal of environmental chemical engineering. [Online ed.]. Apr. 2018, vol. 6, iss. 2, str. 2148-2158. ISSN 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343718301453, DOI: 10.1016/j.jece.2018.03.024. [COBISS.SI-ID 6351130]
48. ARSHAD, Muhammad Shahid, DJINOVIĆ, Petar, TRAFELA, Špela, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, ŽERJAV, Gregor, KOVAČ, Janez, PINTAR, Albin. Determination of Schottky barrier height and enhanced photoelectron generation in ▫$Au/TiO_2$▫ nanorod arrays for solar energy conversion : lecture at the 10th European meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis : Environmental Applications (SPEA10), Almería (Spain), June, 4th - 8th 2018. [COBISS.SI-ID 6406938]
49. ŽERJAV, Gregor. In search of visible light active ▫$TiO_2$▫ based photocatalysts used in advanced oxidation processes (AOPs) for wastewater treatment : lecture at Forum40, 9. 5. 2018, National Institute of Chemistry, Ljubljan. [COBISS.SI-ID 6387226]
50. KRSTIĆ, Sanja S., KRAGOVIĆ, Milan M., DODEVSKI, Vladimir M., MARINKOVIĆ, Aleksandar D., KALUĐEROVIĆ, Branka V., ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, PAGNACCO, Maja C., STOJMENOVIĆ, Marija D. Influence of temperature and different hydroxides on properties of activated carbon prepared from saccharose. Characterization, thermal degradation kinetic and dyes removal from water solutions. Science of sintering : the periodical of the International Institute for the Science of Sintering. 12. Jun. 2018, vol. 50, no. 2, str. 255-273. ISSN 0350-820X. http://ojs.itn.sanu.ac.rs/index.php/scisint/article/view/255, DOI: 10.2298/SOS1802255K. [COBISS.SI-ID 6433050]
51. ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Novel visible light active ▫$TiO_2-Bi_2O_3/(BiO)_2CO_3$▫ catalyst for effective degradation of bisphenol A in AOPs. In: Program [and] book of abstracts. EFCATS School on Catalysis, Liblica Castle, June 25-29, 2018, Czech Republic. Liblice: [s. n.], cop. 2018. Str. [1]. ISBN 978-80-87351-51-2. [COBISS.SI-ID 6416154]
52. DJINOVIĆ, Petar, ZAVAŠNIK, Janez, JERMAN, Ivan, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Oxidative dehydrogenation of propane to propylene over ▫$CeO_2$▫, ▫$V_2O_5$▫ and supported ▫$CeVO_4$▫ using ▫$CO_2$▫ as a soft oxidant. In: Book of abstracts. 3rd Fundamentals and applications of cerium dioxide in catalysis, Barcelona, June 25-27, 2018. Barcelona: [s. n.], 2018. Str. [123-124]. [COBISS.SI-ID 6427930]
53. ŽERJAV, Gregor, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Preučevanje možnosti odstranjevanja parafinov iz odpadnega mulja s procesom vakuumske destilacije : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, sep. 2018. 11 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 6485530]
54. STEGNE, Luka, ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, TERŽAN, Janvit, PINTAR, Albin. Quantitative evaluation of radical formation via radical trapping and photoluminescence measurements. In: PINTAR, Albin (ed.), GANTAR ALBREHT, Marjana (ed.). Book of abstracts : plenary lectures, keynote lectures, section lectures, poster session. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2018. Str. [1]. ISBN 978-961-93849-4-7. [COBISS.SI-ID 6489114]
55. BOŽIČ, Špela, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, KUNAVER, Matjaž. Razvoj postopka za čiščenje procesne odpadne vode : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, avg. 2018. 17 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 3080. [COBISS.SI-ID 6442778]
56. INCHAURRONDO, Natalia, MAESTRE, Agustín, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, RAMOS, Cinthia, HAURE, Patricia. Screening of catalytic activity of natural iron-bearing materials towards the Catalytic Wet Peroxide Oxidation of Orange II. Journal of environmental chemical engineering. [Online ed.]. Apr. 2018, vol. 6, iss. 2, str. 2027-2040. ISSN 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343718301222, DOI: 10.1016/j.jece.2018.03.001. [COBISS.SI-ID 6343706]
57. TERŽAN, Janvit, DJINOVIĆ, Petar, ZAVAŠNIK, Janez, ARČON, Iztok, ŽERJAV, Gregor, SPREITZER, Matjaž, PINTAR, Albin. Selectivity modulation of ▫$CuO_x/SiO_2$▫ catalysts by alkali and earth alkali in the propylene epoxidation reaction. In: PINTAR, Albin (ed.), GANTAR ALBREHT, Marjana (ed.). Book of abstracts : plenary lectures, keynote lectures, section lectures, poster session. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2018. Str. [1]. ISBN 978-961-93849-4-7. [COBISS.SI-ID 6492442]
58. ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Svetovanje pri preprečevanju propada bakrenih cevi zaradi vplivov delovnega procesa : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, sep. 2018. 25 str., ilustr. Delovno poročilo KI, 3091. [COBISS.SI-ID 6477338]
59. ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, TERŽAN, Janvit, PINTAR, Albin. ▫$TiO_2$▫ ▫$nanoparticles/\beta-Bi_2O_3$▫ composite used as visible light active catalysts for wastewater treatment in AOPs. In: PINTAR, Albin (ed.), GANTAR ALBREHT, Marjana (ed.). Book of abstracts : plenary lectures, keynote lectures, section lectures, poster session. 24th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 19-21 September 2018, Portorož - Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2018. Str. [1]. ISBN 978-961-93849-4-7. [COBISS.SI-ID 6488602]
60. ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. ▫▫$TiO_2-Bi_2O_3/(BiO)_2CO_3-recuced$▫ graphene oxide composite as an effective visible light photocatalyst for use in AOPs : lecture at the 10th European meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis : Environmental Applications (SPEA10), Almería (Spain), June, 4th - 8th 2018▫. [COBISS.SI-ID 6406682]
61. ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. ▫$TiO_2-Bi_2O_3/(BiO)_2CO_3-reduced$▫ graphene oxide composite as an effective visible light photocatalyst for degradation of aqueous bisphenol A solutions. Catalysis today. [Print ed.]. 1 Okt. 2018, vol. 315, str. 237-246, ilustr. ISSN 0920-5861. https://ac.els-cdn.com/S0920586118301111/1-s2.0-S0920586118301111-main.pdf?_tid=dd2d4144-c667-43a7-9b23-48e957a3f17f&acdnat=1520497270_b610b8372976ce2fc8517d98b7039056, DOI: 10.1016/j.cattod.2018.02.039. [COBISS.SI-ID 6340634]
62. BARBIERIKOVÁ, Zuzana, BREZOVÁ, Vlasta, MAZÚR, M., ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. ▫$TiO_2/Bi2O_3$▫ heterojunction photocatalysts - visible light activity. In: Book of abstracts. The 51th Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 8th April - 12th April 2018, University of London. London: [s. n.], 2018. Str. 135, ilustr. [COBISS.SI-ID 6406170]
63. ŽERJAV, Gregor, BOŽIČ, Špela, TERŽAN, Janvit, PINTAR, Albin. Vakuumska destilacija odpadnega mulja Nofir A : poročilo. Ljubljana: Kemijski inštitut, maj 2018. 9 f., ilustr. Delovno poročilo KI, 3024. [COBISS.SI-ID 6410522]


2019

64. ŽERJAV, Gregor, SAUNDER, Korrin, GOLUNSKI, Stanislaw E., PLUCINSKI, Pawel, PINTAR, Albin. Degradation of water disolved bisphenol A in CWAO process with supported precious metal nanoparticles. In: PINTAR, Albin (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 99, ilustr. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 40215813]
65. TERŽAN, Janvit, DJINOVIĆ, Petar, ZAVAŠNIK, Janez, ARČON, Iztok, ŽERJAV, Gregor, SPREITZER, Matjaž, PINTAR, Albin. Direct propylene oxidation using molecular oxygen using mesoporous silica as the support. In: RAKIĆ, Vesna (ed.), HRENOVIĆ, Jasna (ed.), RISTIĆ, Alenka (ed.). Proceedings of the 8th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, Proceedings of the 8th Croatian-Slovenian-Serbian Symposium on Zeolites, Proceedings of the 8th Slovenian-Serbian-Croatian Symposium on Zeolites : [3 - 5 October 2019, Belgrade, Serbia]. Belgrade: Serbian Zeolite Association, 2019. Str. 29-32, ilustr. ISBN 978-86-916637-2-8. [COBISS.SI-ID 40274437]
66. PINTAR, Albin (editor), DJINOVIĆ, Petar (editor), TERŽAN, Janvit (editor), ŽERJAV, Gregor (editor), NOVAK TUŠAR, Nataša (editor), 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes - EAAOP-6, 26-30 June 2019, Portorož, Portorose, Slovenia. EAAOP-6 : 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes : 26-30 June 2019, Portorož - Portorose, Slovenia : book of abstracts. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2019. 1 USB-ključ, ilustr. ISBN 978-961-93849-5-4. [COBISS.SI-ID 300546304]
67. ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, FERENTZ, Michael, LANDAU, Miron, HAIMOVICH, Anat, GOLDBOURT, Amir, HERSKOWITZ, Moti. Effect of surface chemistry and crystallographic parameters of ▫$TiO_2$▫ anatase nanocrystals on photocatalytic degradation of bisphenol A. Catalysts. May 2019, vol. 9, no. 5, str. 447-1-447-19. ISSN 2073-4344. https://www.mdpi.com/2073-4344/9/5/447, DOI: 10.3390/catal9050447. [COBISS.SI-ID 6626842]
68. ŽERJAV, Gregor. Efficien visible-light harvesting by ▫$TiO_2+Bi_2O_3$▫ catalysts used in advanced oxidation processes for waste water treatment : lecture at the Institute of Process Engineering (IPE), Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing, China, 15. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 40259589]
69. DOUMIC, Lucila I., GÉNOVA, Micaela, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, CASSANELLO, Miryan C., ROMEO, Hernán E., AYUDE, María A. Hierarchically structured ▫$TiO_2-based$▫ composites for Fenton-type oxidation processes. Journal of environmental management. 15 Apr. 2019, vol. 236, str. 591-602. ISSN 0301-4797. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030147971930177X, DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.02.026. [COBISS.SI-ID 6572314]
70. JURJEVEC, Sarah, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, ŽAGAR, Ema, KOVAČIČ, Sebastijan. Highly porous organic semiconductors for visible-light-driven photodegradation of water contaminants. In: PINTAR, Albin (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 59. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 40210181]
71. TERŽAN, Janvit, DJINOVIĆ, Petar, ZAVAŠNIK, Janez, ARČON, Iztok, ŽERJAV, Gregor, SPREITZER, Matjaž, PINTAR, Albin. Operando studies of the direct propylene epoxidation reaction using molecular oxygen to reduce the production of calcium chloride brine waste. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. EAAOP-6 : 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes : 26-30 June 2019, Portorož - Portorose, Slovenia : book of abstracts. 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes - EAAOP-6, 26-30 June 2019, Portorož, Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2019. Str. 459-460. ISBN 978-961-93849-5-4. [COBISS.SI-ID 6665498]
72. TERŽAN, Janvit, DJINOVIĆ, Petar, ZAVAŠNIK, Janez, ARČON, Iztok, ŽERJAV, Gregor, SPREITZER, Matjaž, PINTAR, Albin. Origin of selectivity in the direct propylene epoxidation reaction using molecular oxygen. In: 12th Natural Gas Conversion Symposium, June 2-6, 2019, San Antonio, TX. San Antonio: [s. n.]. 2019, str. [1]. https://aiche.confex.com/aiche/ngcs19/webprogram/Paper545402.html. [COBISS.SI-ID 6652186]
73. ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, FERENTZ, Michael, LANDAU, Miron, HAIMOVICH, Anat, GOLDBOURT, Amir, HERSKOWITZ, Moti. Photocatalytic degradation of water dissolved bisphenol a with ▫$TiO_2$▫ anatase nanocrystals : effect of surface chemistry and crystallographic parameters on the catalytic activity. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. EAAOP-6 : 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes : 26-30 June 2019, Portorož - Portorose, Slovenia : book of abstracts. 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes - EAAOP-6, 26-30 June 2019, Portorož, Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2019. Str. 310-311. ISBN 978-961-93849-5-4. [COBISS.SI-ID 6664730]
74. ŽERJAV, Gregor, SAY, Zafer, LANGHAMMER, Christoph, PINTAR, Albin. Photocatalytic reduction of ▫$NO_2$▫ with ▫$TiO_2$▫ -Pt catalysts : the role of ▫$TiO_2$▫ substrate. In: PINTAR, Albin (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 103, ilustr. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 40216581]
75. BARBIERIKOVÁ, Zuzana, HAJDU, Tomáš, BREZOVÁ, Vlasta, MAZÚR, M., ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Photoinduced activity of ▫$TiO_2-Bi_2O_3$▫ composites studied by EPR. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. EAAOP-6 : 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes : 26-30 June 2019, Portorož - Portorose, Slovenia : book of abstracts. 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes - EAAOP-6, 26-30 June 2019, Portorož, Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2019. Str. 59-60. ISBN 978-961-93849-5-4. [COBISS.SI-ID 6664218]
76. ALBREHT, Alen, VOVK, Irena, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Pitfalls in the quantitation of hydroxyl radicals formed during photocatalytic oxidation. In: PINTAR, Albin (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 101. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 40216325]
77. DJINOVIĆ, Petar, ZAVAŠNIK, Janez, JERMAN, Ivan, ŽERJAV, Gregor. The role of activated carbon supported ▫$CeO_x$▫ and ▫$VO_x$▫ phases during oxidative dehydrogenation of propane to propylene using CO2 as a soft oxidan. In: 12th Natural Gas Conversion Symposium, June 2-6, 2019, San Antonio, TX. San Antonio: [s. n.]. 2019, str. [1]. https://aiche.confex.com/aiche/ngcs19/webprogram/Paper545082.html. [COBISS.SI-ID 6651930]
78. INCHAURRONDO, Natalia, LUCA, C. di, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, HAURE, Patricia. Study of catalytic ozonation and fenton-like oxidation of an azo-compound using modified natural zeolites. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. EAAOP-6 : 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes : 26-30 June 2019, Portorož - Portorose, Slovenia : book of abstracts. 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes - EAAOP-6, 26-30 June 2019, Portorož, Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2019. Str. 465-466. ISBN 978-961-93849-5-4. [COBISS.SI-ID 6665242]
79. DOLHAR, David, SEDMINEK, Anja, ŽERJAV, Gregor, ZAVAŠNIK, Janez, PINTAR, Albin. Surface plasmon resonance enabled activity of ▫$Au+TiO_2$▫ catalysts in photocatalytic oxidation under visible light. In: PINTAR, Albin (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 134, ilustr. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 40220421]
80. INCHAURRONDO, Natalia, LUCA, C. di, MORI, F., PINTAR, Albin, ŽERJAV, Gregor, VALIENTE, Manuel, PALET, Cristina. Synthesis and adsorption behavior of mesoporous alumina and Fe-doped alumina for the removal of dominant arsenic species in contaminated waters. Journal of environmental chemical engineering. [Online ed.]. Feb. 2019, vol. 7, iss. 1, str. 102901-1-102901-14. ISSN 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343719300247?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.jece.2019.102901. [COBISS.SI-ID 6559770]
81. ŽERJAV, Gregor, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. ▫$TiO_2-Bi_2O_3/(BiO)_2CO_3$▫ - a novel and efficient visible light active catalyst for use in advanced oxidation processes. In: Book of abstracts. 14th EuropaCat - European Congress on Catalysis, Aachen, Germany, 18-23 August 2019. Aachen: [s. n.], 2019. Str. [232-233]. [COBISS.SI-ID 6699034]
82. ŽERJAV, Gregor, SCANDURA, Gabriele, GARLISI, Corrado, PALMISANO, Giovanni, PINTAR, Albin. Use of a batch-recycle reactor system and ▫$TiO_2-doped$▫ films in AOPs for waste water treatment under UVA or visible light radiation. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. EAAOP-6 : 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes : 26-30 June 2019, Portorož - Portorose, Slovenia : book of abstracts. 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes - EAAOP-6, 26-30 June 2019, Portorož, Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2019. Str. 463-464. ISBN 978-961-93849-5-4. [COBISS.SI-ID 6665754]
83. ŽERJAV, Gregor, TERŽAN, Janvit, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Visible light active ▫$TiO_2-\beta-Bi_2O_3$▫ catalysts, synthesized with different ▫$TiO_2$▫ morphologies, used in AOPs for waste water treatment. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. EAAOP-6 : 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes : 26-30 June 2019, Portorož - Portorose, Slovenia : book of abstracts. 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes - EAAOP-6, 26-30 June 2019, Portorož, Portorose, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2019. Str. 308-309. ISBN 978-961-93849-5-4. [COBISS.SI-ID 6664474]
84. ŽERJAV, Gregor, TERŽAN, Janvit, DJINOVIĆ, Petar, BARBIERIKOVÁ, Zuzana, BREZOVÁ, Vlasta, ZAVAŠNIK, Janez, KOVAČ, Janez, PINTAR, Albin. Visible-light active ▫$TiO_2+Bi_2O_3$▫ catalysts for waste water treatment in AOPs : the role of Ti:Bi ratio on photocatalytic activity of ▫$TiO_2+Bi_2O_3$▫ composite. In: Book of abstracts. 14th EuropaCat - European Congress on Catalysis, Aachen, Germany, 18-23 August 2019. Aachen: [s. n.], 2019. Str. 72-73. [COBISS.SI-ID 6698522]
85. ŽERJAV, Gregor. Visible-light active ▫$TiO_2+Bi_2O_3$▫ catalysts used in advanced oxidation processes for waste water treatment : lecture at the Department of Chemical Engineering, Khalifa University of Science and Technology, Masdar City, Abu Dhabi, UAE, 9. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 40258821]


2020

86. Catalysts. ŽERJAV, Gregor (guest editor 2020). Basel: MDPI AG, 2011-. ISSN 2073-4344. http://www.mdpi.com/journal/catalysts, http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:ch:bel-217803, http://www.e-helvetica.nb.admin.ch/directAccess?callnumber=bel-217803. [COBISS.SI-ID 519958297]
87. ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Effect of ▫$TiO_2$▫ morphology and crystallinity on photocatalytic properties of ▫$TiO_2+Bi_2O_3$▫ composites. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2020 = 26th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 16.-18. september 2020, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2020. Str. 48. ISBN 978-961-93849-7-8. [COBISS.SI-ID 30760451]
88. VIKRAM SAGAR, T., ŽERJAV, Gregor, KHOBRAGADE, Rohini, PINTAR, Albin. Effective methanol production by noble metal nanoparticles deposited on high surface area support. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2020 = 26th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 16.-18. september 2020, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2020. Str. 120. ISBN 978-961-93849-7-8. [COBISS.SI-ID 31121411]
89. ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Evaluation of ▫$TiO_2$▫ polymorphs for their use in heterogeneous photocatalysis. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2020 = 26th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 16.-18. september 2020, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2020. Str. 133. ISBN 978-961-93849-7-8. [COBISS.SI-ID 31255299]
90. ŽERJAV, Gregor. Formation of a junction between ▫$TiO_2$▫ and ▫$\beta -Bi_2O_3$▫ to enable efficient visible-light harvesting in advanced oxidation processes for waste water treatment : predavanje na Odjelu kemijskog inženjerstva Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ), Fakultet kemijskog inženjerstva Sveučilišta u Zagrebu (FKIT), Zagreb, Hrvaška, 20. 1. 2020. [COBISS.SI-ID 40388869]
91. ŽERJAV, Gregor. Formation of a junction between ▫$TiO_2$▫ and ▫$\beta$▫ ▫$Bi_2O_3$▫ to enable efficient visible light harvesting in advanced oxidation processes for waste water treatment : online lecture at the 2nd Advanced Training Course (ATC2): "Nanomaterials for wastewater treatment", 17th and 18th of September 2020, Zagreb. [COBISS.SI-ID 30314755]
92. JURJEVEC, Sarah, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, ŽAGAR, Ema, KOVAČIČ, Sebastijan. Hierarchically structured microcellular ▫$\pi$▫-conjugated polymers for visible light photocatalysis. In: PINTAR, Albin (ed.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ed.), RUPPRECHTER, Günther (ed.). Engineering materials for catalysis : book of abstracts : 15-19 September 2020, Portorož - Portorose, Slovenia : [EFCATS Summer School 2020]. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2020. Str. 56. ISBN 978-961-93849-8-5. [COBISS.SI-ID 31193603]
93. ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Influence of ▫$TiO_2$▫ morphology and crystallinity on visible-light photocatalytic activity of ▫$TiO_2-Bi_2O_3$▫ composite in AOPs. Catalysts. Apr. 2020, vol. 10, no. 4, str. 395-1-395-16. ISSN 2073-4344. https://www.mdpi.com/2073-4344/10/4/395, DOI: 10.3390/catal10040395. [COBISS.SI-ID 6805274]
94. KOVAČIČ, Sebastijan, JURJEVEC, Sarah, ŽERJAV, Gregor, ŽAGAR, Ema, PINTAR, Albin. Macroporous ▫$\pi-conjugated$▫ polyelectrolytes in photocatalysis. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2020 = 26th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 16.-18. september 2020, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2020. Str. 41. ISBN 978-961-93849-7-8. [COBISS.SI-ID 30703619]
95. ŽERJAV, Gregor, SAY, Zafer, LANGHAMMER, Christoph, PINTAR, Albin. Photocatalytic and thermal catalytic reduction of ▫$NO_2$▫ on different ▫$TiO_2$▫ substrates loaded with Pt. In: PINTAR, Albin (ed.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ed.), RUPPRECHTER, Günther (ed.). Engineering materials for catalysis : book of abstracts : 15-19 September 2020, Portorož - Portorose, Slovenia : [EFCATS Summer School 2020]. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2020. Str. 46. ISBN 978-961-93849-8-5. [COBISS.SI-ID 31205635]
96. ŽERJAV, Gregor, ALBREHT, Alen, VOVK, Irena, PINTAR, Albin. Photoluminescence determination of hydroxyl radical formation rate: terephthalic acid versus coumarin. In: PINTAR, Albin (ed.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ed.), RUPPRECHTER, Günther (ed.). Engineering materials for catalysis : book of abstracts : 15-19 September 2020, Portorož - Portorose, Slovenia : [EFCATS Summer School 2020]. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2020. Str. 47. ISBN 978-961-93849-8-5. [COBISS.SI-ID 31203843]
97. ŽERJAV, Gregor, ALBREHT, Alen, VOVK, Irena, PINTAR, Albin. Revisiting terephthalic acid and coumarin as probes for photoluminescent determination of hydroxyl radical formation rate in heterogeneous photocatalysis. Applied catalysis. A, General. [Print ed.]. 25 May 2020, vol. 598, str. 117566-1-117566-7. ISSN 0926-860X. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926860X20301599, DOI: 10.1016/j.apcata.2020.117566. [COBISS.SI-ID 13079299]
98. DOLHAR, David. Sinteza in uporaba plazmonskih katalizatorjev na osnovi Au+TiO(sub)2 za fotokatalitsko oksidacijo organskih onesnažil ob uporabi vidne svetlobe = Surface plasmon resonance enabled activity of Au+TiO(sub)2 catalysts in photocatalytic oxidation of organic pollutants under visible light : magistrski študijski program Industrijska farmacija. Ljubljana: [D. Dolhar], 2020. XIV, 57 f., ilustr., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=119371&lang=slv. [COBISS.SI-ID 27744003]
99. ŽERJAV, Gregor, SCANDURA, Gabriele, GARLISI, Corrado, PALMISANO, Giovanni, PINTAR, Albin. Sputtered vs. sol-gel ▫$TiO_2-doped$▫ films : characterization and assessment of aqueous bisphenol A oxidation under UV and visible light radiation. Catalysis today. [Print ed.]. 1 Nov. 2020, vol. 357, str. 380-391, ilustr. ISSN 0920-5861. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920586119305243, DOI: 10.1016/j.cattod.2019.09.027. [COBISS.SI-ID 6716442]
100. ERHATIČ, Klemen, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Use of ▫$TiO_2+Au$▫ catalysts for visible-light assisted photocatalytic degradation of bisphenols from wastewater. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2020 = 26th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 16.-18. september 2020, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2020. Str. 134. ISBN 978-961-93849-7-8. [COBISS.SI-ID 31258883]
101. BOŽIČ, Špela, SEDMINEK, Anja, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Validation of ion chromatography method with pulsed amperometric detection for determination of glyphosate in waste water. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2020 = 26th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 16.-18. september 2020, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2020. Str. 122. ISBN 978-961-93849-7-8. [COBISS.SI-ID 31123715]
102. DOLHAR, David, ŽERJAV, Gregor, SEDMINEK, Anja, SOLLNER DOLENC, Marija, ZAVAŠNIK, Janez, KOVAČ, Janez, PINTAR, Albin. Visible-light triggered photocatalytic oxidation reaction with Au+▫$TiO_2$▫ composites utilizing surface plasmon resonance effect of Au. In: PINTAR, Albin (ed.), NOVAK TUŠAR, Nataša (ed.), RUPPRECHTER, Günther (ed.). Engineering materials for catalysis : book of abstracts : 15-19 September 2020, Portorož - Portorose, Slovenia : [EFCATS Summer School 2020]. Ljubljana: Slovenian Chemical Society, 2020. Str. 48. ISBN 978-961-93849-8-5. [COBISS.SI-ID 31197187]


2021

103. JURJEVEC, Sarah, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, ŽAGAR, Ema, KOVAČIČ, Sebastijan. ▫$\pi-Conjugated$▫ polyHIPEs as an adsorptive photocatalysts. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 126. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 80567555]
104. INCHAURRONDO, Natalia, LUCA, C. di, ŽERJAV, Gregor, GRAU, J. M., PINTAR, Albin, HAURE, Patricia. Catalytic ozonation of an azo-dye using a natural aluminosilicate. Catalysis today. [Print ed.]. 1 Feb. 2021, vol. 361, str. 24-29, ilustr. ISSN 0920-5861. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920586119306686, DOI: 10.1016/j.cattod.2019.12.019. [COBISS.SI-ID 6762010]
105. ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, KHOBRAGADE, Rohini, KOŠIČEK, Martin, ZAVAŠNIK, Janez, NOVAK TUŠAR, Nataša, PINTAR, Albin. ▫$CO_2$▫ hydrogenation to methanol over nanoshaped ▫$Pd/CeO_2$▫ solids : effect of exposed surfaces on catalyst performance. In: Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo = Technologies and Business Models for Circular Economy, 13. - 15. september 2021, Portorož, Slovenia : TBMCE 2021 : book of abstracts. [Maribor: s. n., 2021]. Str. 52-53. http://tbmce.um.si/wp-content/uploads/2021/09/02_TBMCE2021_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 78599683]
106. ŽERJAV, Gregor, BOŽIČ, Špela, PINTAR, Albin. Degradation of water-dissolved glyphosate in CWAO process over nanostructured ▫$TiO_2+Au$▫ catalysts. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 151. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 80957187]
107. ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Effect of ▫$TiO_2$▫ morphology on visible-light triggered photocatalytic activity of ▫$g-C_3N_4/TiO_2$▫ composites. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 93. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 80494083]
108. INCHAURRONDO, Natalia, LUCA, C. di, HAURE, Patricia, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, PALET, Cristina. Evaluation of low-cost geo-adsorbents for As(V) removal. Environmental technology & innovation. Feb. 2021, vol. 21, str. 101341-1-101341-11, ilustr. ISSN 2352-1864. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186420316412, DOI: 10.1016/j.eti.2020.101341. [COBISS.SI-ID 46207747]
109. KHOBRAGADE, Rohini, ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, KOŠIČEK, Martin, ZAVAŠNIK, Janez, VAN DE VELDE, Nigel Willy, JERMAN, Ivan, NOVAK TUŠAR, Nataša, PINTAR, Albin. Exploring the effect of morphology and surface properties of nanoshaped ▫$Pd/CeO_2$▫ catalysts on ▫$CO_2$▫ hydrogenation to methanol. Applied catalysis. A, General. [Print ed.]. 25 Oct. 2021, vol. 627, article no. 118394, str. 1-17. ISSN 0926-860X. DOI: 10.1016/j.apcata.2021.118394. [COBISS.SI-ID 80854787]
110. ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. The height of the Schottky barrier versus the photocatalytic activity of ▫$TiO_2+Au$▫ composites under visible-light illumination. In: NUIĆ, Ivona (ed.), MAZAJ, Matjaž (ed.), DAKOVIĆ, Aleksandra (ed.). 9 th Croatian-Slovenian-Serbian Symposium on Zeolites : September 23-25, 2021 Split, Croatia : proceedings. Split: Croatian Zeolite Association (CROZA), 2021. Str. 64-67. http://www.zeolit.hr/dok/Proceedings_Book_9CSSSZ_Split_2021.pdf. [COBISS.SI-ID 82904835]
111. ŽERJAV, Gregor, ROŠKARIČ, Matevž, PINTAR, Albin. The height of the schottky barrier versus the visible light triggered photocatalytic activity of ▫$TiO_2+Au$▫ catalysts. In: KRÝSA, Josef (ed.). New trends in photo and electro catalysis : proceedings of the 10th Czech-Austrian workshop : 8th December – 10th December 2021, Hnanice, Czech Republic. Prague: University of Chemistry and Technology, 2021. Str. 14. ISBN 978-80-7592-106-2. [COBISS.SI-ID 89543939]
112. KOTNIK, Tomaž, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, ŽAGAR, Ema, KOVAČIČ, Sebastijan. Highly porous poly(arylene cyano-vinylene) beads derived through the Knoevenagel condensation of the oil-in-oil-in-oil double emulsion templates. ACS macro letters. 19 Oct. 2021, vol. 10, iss. 10, str. 1248-1253. ISSN 2161-1653. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsmacrolett.1c00457, DOI: 10.1021/acsmacrolett.1c00457. [COBISS.SI-ID 79981571]
113. ŽERJAV, Gregor, ROŠKARIČ, Matevž, ZAVAŠNIK, Janez, KOVAČ, Janez, PINTAR, Albin. The impact of the Schottky barrier height onto the visiblelight triggered photocatalytic activity of ▫$TiO_2+Au$▫ catalysts. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 49. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 80081155]
114. KHOBRAGADE, Rohini, ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, KOŠIČEK, Martin, ZAVAŠNIK, Janez, VAN DE VELDE, Nigel Willy, JERMAN, Ivan, NOVAK TUŠAR, Nataša, PINTAR, Albin. Influence of morphology of nanoshaped ▫$Pd/CeO_2$▫ catalysts and exposed surface on ▫$CO_2$▫ hydrogenation to methanol. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 153. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 89758979]
115. ŽERJAV, Gregor, ZAVAŠNIK, Janez, KOVAČ, Janez, PINTAR, Albin. The influence of Schottky barrier height onto visible-light triggered photocatalytic activity of ▫$TiO_2$▫ + Au composites. Applied Surface Science. [Print ed.]. 30 Mar. 2021, vol. 543, str. 148799-1-148799-10. ISSN 0169-4332. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169433220335583?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.148799. [COBISS.SI-ID 44698371]
116. JURJEVEC, Sarah, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, ŽAGAR, Ema, KOVAČIČ, Sebastijan. Interpenetrating, amphoteric and ▫$\pi-conjugated$▫ polyelectrolytes through emulsion-templating. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 32. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 80019203]
117. ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Nanostructured composites based on Bi and Ti mixed oxides for visible-light assisted heterogeneous photocatalysis. In: GARCÍA-LÓPEZ, Elisa I. (ed.). Materials science in photocatalysis. Amsterdam; Oxford; Cambridge: Elsevier, cop. 2021. Str. 397-407. ISBN 978-0-12-821859-4. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128218594000209, DOI: 10.1016/B978-0-12-821859-4.00020-9. [COBISS.SI-ID 74280195]
118. ŽERJAV, Gregor. Odstranjevanje monomerov plastike iz okolja z naprednimi oksidativnimi metodami = Removal of plastic monomers from the environment by advanced oxidation processes. In: SOLLNER DOLENC, Marija (ed.), NOVAK, Sara (ed.). Mikro- in nanodelci - tveganja uporabe in izpostavljenosti = Micro- and nanoparticles - risks of use and exposure : 5. kongres Slovenskega toksikološkega društva : Ljubljana, 17. 6. 2021 : [zbornik povzetkov]. Spletna izd. Ljubljana: Slovensko toksikološko društvo, 2021. Str. 19-20. ISBN 978-961-91445-5-8. https://www.tox.si/wp-content/uploads/2021/06/Zbornik-5.kongres-STD.pdf. [COBISS.SI-ID 67820803]
119. BABIĆ, Kristina, TOMAŠIĆ, Vesna, GILJA, Vanja, LE CUNFF, Jerome, GOMZI, Vjeran, PINTAR, Albin, ŽERJAV, Gregor, KURAJICA, Stanislav, DUPLANČIĆ, Marina, ZELIĆ, Ivana Elizabeta, VUKUŠIĆ PAVIČIĆ, Tomislava, GRČIĆ, Ivana. Photocatalytic degradation of imidacloprid in the flat-plate photoreactor under UVA and simulated solar irradiance conditions - the influence of operating conditions, kinetics and degradation pathway. Journal of environmental chemical engineering. [Online ed.]. Aug. 2021, vol. 9, iss. 4, [article no.] 105611, str. 1-14. ISSN 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343721005881#!, DOI: 10.1016/j.jece.2021.105611. [COBISS.SI-ID 63086595]
120. PINTAR, Albin, ŽERJAV, Gregor. Photoelectron generation in plasmonic ▫$Au/TiO_2$▫ nanorod arrays for solar energy conversion: proof of concept. In: KRÝSA, Josef (ed.). New trends in photo and electro catalysis : proceedings of the 10th Czech-Austrian workshop : 8th December – 10th December 2021, Hnanice, Czech Republic. Prague: University of Chemistry and Technology, 2021. Str. 23. ISBN 978-80-7592-106-2. [COBISS.SI-ID 91563011]
121. ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Simplex - a simple method for surface area optimization. In: PINTAR, Albin (ed.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2021 = 27th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 22.-24. september 2021, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2021. Str. 204. ISBN 978-961-93849-9-2. [COBISS.SI-ID 81123843]
122. ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Tehnika XPS : močno orodje za karakterizacijo fotoaktivnih katalizatorjev. Vakuumist : glasilo Društva za vakuumsko tehniko Slovenije. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 41, št. 1/2, str. 19-26, ilustr. ISSN 0351-9716. [COBISS.SI-ID 97040643]
123. ŽERJAV, Gregor, TERŽAN, Janvit, DJINOVIĆ, Petar, BARBIERIKOVÁ, Zuzana, HAJDU, Tomáš, BREZOVÁ, Vlasta, ZAVAŠNIK, Janez, KOVAČ, Janez, PINTAR, Albin. ▫$TiO_2-\beta-Bi_2O_3$▫ junction as a leverage for the visible-light activity of ▫$TiO_2$▫ based catalyst used for environmental applications. Catalysis today. [Print ed.]. 1 Feb. 2021, vol. 361, str. 165-175. ISSN 0920-5861. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920586120301759, DOI: 10.1016/j.cattod.2020.03.053. [COBISS.SI-ID 33298215]
124. JURJEVEC, Sarah, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, ŽAGAR, Ema, KOVAČIČ, Sebastijan. Tunable poly(aryleneethynylene) networks prepared by emulsion templating for visible-light-driven photocatalysis. Catalysis today. [Print ed.]. 1 Feb. 2021, vol. 361, str. 146-151, ilustr. ISSN 0920-5861. DOI: 10.1016/j.cattod.2020.01.049. [COBISS.SI-ID 22985238]


2022

125. KOTNIK, Tomaž, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, ŽAGAR, Ema, KOVAČIČ, Sebastijan. Azine- and imine-linked conjugated polyHIPEs through Schiff-base condensation reaction. Polymer chemistry. [Online ed.]. 28 Jan. 2022, vol. 13, no. 4, str. 474-478. ISSN 1759-9962. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/PY/D1PY01467F, DOI: 10.1039/d1py01467f. [COBISS.SI-ID 93868547]
126. ŽERJAV, Gregor, ŽIŽEK, Krunoslav, ZAVAŠNIK, Janez, PINTAR, Albin. Brookite vs. rutile vs. anatase : what`s behind their various photocatalytic activities?. Journal of environmental chemical engineering. [Online ed.]. Jun. 2022, vol. 10, iss. 3, str. 1-18, ilustr. ISSN 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343722005954?via%3Dihub, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=15055, DOI: 10.1016/j.jece.2022.107722. [COBISS.SI-ID 105147139]
127. ŽERJAV, Gregor, ROŠKARIČ, Matevž, ZAVAŠNIK, Janez, KOVAČ, Janez, PINTAR, Albin. Effect of Au loading on Schottky barrier height in ▫$TiO_2$▫ + Au plasmonic photocatalysts. Applied Surface Science. [Print ed.]. 30 Mar. 2022, vol. 579, str. 152196-1-152196-13. ISSN 0169-4332. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169433221032244, DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.152196. [COBISS.SI-ID 89691651]
128. KRALJ, Matej. Heterogena fotokatalizirana oksidacija organskih onesnaževal v vodni raztopini ob uporabi vidne svetlobe in fotokatalizatorjev na osnovi grafitnega ogljikovega nitrida = Heterogeneous photocatalytic oxidation of organic pollutants in aqueous solution using visible light and graphitic carbon nitride photocatalysts : enoviti magistrski študij farmacija. Ljubljana: [M. Kralj], 2022. X, 53 str., ilustr., fotogr. [COBISS.SI-ID 99831299]
129. ROŠKARIČ, Matevž, ŽERJAV, Gregor, ZAVAŠNIK, Janez, PINTAR, Albin. The influence of synthesis conditions on the visible-light triggered photocatalytic activity of g- ▫$C_3N_4/TiO_2$▫ composites used in AOPs. Journal of environmental chemical engineering. [Online ed.]. Jun. 2022, vol. 10, iss. 3, str. 1-17, ilustr. ISSN 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343722005292, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=15037, DOI: 10.1016/j.jece.2022.107656. [COBISS.SI-ID 104243715]
130. JALA. ŽERJAV, Gregor (reviewer 2015-). Charlottesville, Va.: Association for Laboratory Automation, 1997-. ISSN 1535-5535. [COBISS.SI-ID 28566567]
131. Materials & design. ŽERJAV, Gregor (reviewer 2015-). Reigate: Scientific and Technical Press, 1982-. ISSN 0264-1275. http://www.journals.elsevier.com/materials-and-design. [COBISS.SI-ID 10626075]
132. KOVAČIČ, Sebastijan, JURJEVEC, Sarah, KOTNIK, Tomaž, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, ŽAGAR, Ema. Photocatalysis at polymer surfaces : a new approach to efficient degradation of organic matter. In: The 6th International Conference on New Photocatalytic Materials for Environment, Energy and Sustainability (NPM-6) [and] the 7th International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for the Treatment of Water, Air, Soil and Surface (PAOT-7) : abstracts : Ljubljana, Slovenia, April 4-6, 2022. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2022. Str. 6. [COBISS.SI-ID 104998659]
133. PAUŠOVA, Šarka, BAUDYS, Michal, KOSINA, Jiří, PRAUS, Petr, PINTAR, Albin, ŽERJAV, Gregor, ROŠKARIČ, Matevž, FINŠGAR, Matjaž, KRÝSA, Josef. Photochemical stability of g-▫$C _3N_4$▫ in the gas phase. Journal of environmental chemical engineering. [Online ed.]. Jun. 2022, vol. 10, iss. 3, str. 1-20, ilustr. ISSN 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343722005206, DOI: 10.1016/j.jece.2022.107647. [COBISS.SI-ID 105270787]
134. Progress in organic coatings. ŽERJAV, Gregor (reviewer 2015-). [Print ed.]. Lausanne: Elsevier Sequoia, 1972-. ISSN 0300-9440. [COBISS.SI-ID 26193408]
135. KOTNIK, Tomaž, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, ŽAGAR, Ema, KOVAČIČ, Sebastijan. Synthesis of highly porous polymeric photocatalysts with various condensation reaction. In: The 6th International Conference on New Photocatalytic Materials for Environment, Energy and Sustainability (NPM-6) [and] the 7th International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for the Treatment of Water, Air, Soil and Surface (PAOT-7) : abstracts : Ljubljana, Slovenia, April 4-6, 2022. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2022. Str. 92. [COBISS.SI-ID 105070083]
136. ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin. Use of plasmonic metals in advance oxidation processes for wastewater treatment. In: The 6th International Conference on New Photocatalytic Materials for Environment, Energy and Sustainability (NPM-6) [and] the 7th International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for the Treatment of Water, Air, Soil and Surface (PAOT-7) : abstracts : Ljubljana, Slovenia, April 4-6, 2022. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2022. Str. 45. [COBISS.SI-ID 105020931]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Year - ascending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 13. 5. 2022