COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSNadja TerčonPersonal bibliography for the period 1987-2022

1987

1. TERČON, Nadja. Razvoj industrijskega ribištva na Slovenski obali v letih 1945-1959 : diplomska naloga. Piran: [N. Terčon], 1987. 198 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 41204]


1990

2. TERČON, Nadja. Razvoj industrijskega ribištva na slovenski obali v letih 1945-1959. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. let. 37, 1-2, str. 123-134. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 12407042]


1991

3. TERČON, Nadja. Kavšek, Slavko. In: JAVORNIK, Marjan (ed.), VOGLAR, Dušan (ed.), DERMASTIA, Alenka (ed.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1991, zv. 5, str. 32. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 78324]
4. TERČON, Nadja. Kern, Karel. In: JAVORNIK, Marjan (ed.), VOGLAR, Dušan (ed.), DERMASTIA, Alenka (ed.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1991, zv. 5, str. 54. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 78580]
5. TERČON, Nadja. Leto dni med gojenci pomorske letalske šole : iz dnevnika Pavlina Zuleta 1929/1930. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1, št. 1 (1991), str. 179-186.ilustr. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 35341312]


1992

6. TERČON, Nadja. Hranimo knjižno zapuščino starega Pirana. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 17, št. 133 (1992), str. 288-291. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 56198912]
7. TERČON, Nadja (exhibitor). Ladijski modeli : razstava v Hotelu Bernardin, Portorož, september 1992. [COBISS.SI-ID 145396]
8. BONIN, Flavio, TERČON, Nadja. Na poti v prostranstvo. In: BONIN, Flavio, TERČON, Nadja. Pomorske karte = Le carte nautiche. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; Portorož: Srednja pomorska šola, 1992. Str. [1-6]. [COBISS.SI-ID 236532]
9. BONIN, Flavio, TERČON, Nadja. Pomorske karte = Le carte nautiche. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; Portorož: Srednja pomorska šola, 1992. [32] str., zvd. [COBISS.SI-ID 5723441]
10. TERČON, Nadja (exhibitor). Pomorske karte : Portorož, Vila San Marco (Splošna plovba), 11.12.1992 do 28.02.1993 = Le carte nautiche : Portorose, Villa San Marco (Splošna plovba). [COBISS.SI-ID 145652]
11. TERČON, Nadja. Slovenski letalci so pripovedovali. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 17, št. 133 (1992), str. 341. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 56210944]


1993

12. TERČON, Nadja. Mauser, Jožef. In: JAVORNIK, Marjan (ed.), VOGLAR, Dušan (ed.), DERMASTIA, Alenka (ed.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1993, zv. 7, str. 26. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 78836]
13. TERČON, Nadja. Miklavčič. In: JAVORNIK, Marjan (ed.), VOGLAR, Dušan (ed.), DERMASTIA, Alenka (ed.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1993, zv. 7, str. 133. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 79092]
14. TERČON, Nadja. Organizacija pristaniške in pomorskosanitetne službe = L' organizzazione dei servizi portuali e marittimo-sanitari. In: TERČON, Nadja (ed.), et al. Piransko pristanišče : od starega mandrača do današnje podobe = Il porto di Pirano : dall'antico mandracchio all'aspetto odierno. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 1993. (1993), str. 68-84. ilustr. Katalog, 8. ISBN 961-90046-0-4. [COBISS.SI-ID 37863680]
15. TERČON, Nadja. Organizacija pristaniške in pomorskosanitetne službe v avstrijski monarhiji. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 3, št. 3 (1993), str.243-256. ilustr. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 1002545]
16. KRIŽNAR, Naško (director, author). Piransko pristanišče. Ljubljana: AVL ZRC; Piran: Pomorski muzej Sergej Mašera, 1993. 1 videokaseta (U-matic,PAL) (52 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 3516461]
17. BONIN, Flavio, HOYER, Sonja Ana, TERČON, Nadja, TERČON, Nadja (editor). Piransko pristanišče : od starega mandrača do današnje podobe = Il porto di Pirano : dall'antico mandracchio all'aspetto odierno. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 1993. 115 str., ilustr. Katalog, 8. ISBN 961-90046-0-4. [COBISS.SI-ID 36380672]
18. TERČON, Nadja (exhibitor), BONIN, Flavio (exhibitor). Piransko pristanišče od starega mandrača do današnje podobe = Il porto di Pirano dall'antico mandracchio all'aspetto odierno : Piran, Obalne galerije, oktober - november 1993. [COBISS.SI-ID 145908]
19. TERČON, Nadja. Po propadu Beneške republike = Dopo la caduta della Repubblica di Venezia. In: TERČON, Nadja (ed.), et al. Piransko pristanišče : od starega mandrača do današnje podobe = Il porto di Pirano : dall'antico mandracchio all'aspetto odierno. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 1993. (1993), str. 28-43. ilustr. Katalog, 8. ISBN 961-90046-0-4. [COBISS.SI-ID 37862400]
20. TERČON, Nadja. Želja mesta po napredku = La cittá e la sua volontá di crescere. In: TERČON, Nadja (ed.), et al. Piransko pristanišče : od starega mandrača do današnje podobe = Il porto di Pirano : dall'antico mandracchio all'aspetto odierno. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 1993. (1993), str. 44-67. ilustr. Katalog, 8. ISBN 961-90046-0-4. [COBISS.SI-ID 37863168]


1994

21. TERČON, Nadja (exhibitor). Ladijski modeli : navtični sejem Pronautica, Ladjedelnica Izola, maj 1994. [COBISS.SI-ID 146164]


1995

22. TERČON, Nadja. Pogačnik, Rihard. In: JAVORNIK, Marjan (ed.), VOGLAR, Dušan (ed.), DERMASTIA, Alenka (ed.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1995, zv. 9, str. 34. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 79604]
23. TERČON, Nadja. Pomorski muzej Sergej Mašera. In: JAVORNIK, Marjan (ed.), VOGLAR, Dušan (ed.), DERMASTIA, Alenka (ed.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1995, zv. 9, str. 128-129. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 79348]


1996

24. TERČON, Nadja. Ne samo Rex, tudi San Marco---. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1996, let. 20, št. 185/86, str. 672-675. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 2974257]


1997

25. TERČON, Nadja (exhibitor). 50 let Srednje pomorske šole Portorož : Portorož, Avditorij, marec - april 1997. [COBISS.SI-ID 146420]
26. TERČON, Nadja. Luka Koper. In: VALENTINČIČ, Slobodan (ed.). Zbornik Primorske - 50 let. 1. izd. Koper: Primorske novice, 1997. Str. 188-189, ilustr. Knjižnica Primorskih novic, 5. ISBN 961-6108-04-2. [COBISS.SI-ID 4564273]
27. TERČON, Nadja. 50 let Srednje pomorske šole Portorož. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 1997, letn. 6(30), [št.] 6, str. 228-231, ilustr. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 4630370]
28. TERČON, Nadja. Pomorski muzej Sergej Mašera Piran. In: STEGEL, Marjeta (ed.). 50 let Srednje pomorske šole Portorož : (1947-1997) : jubilejni zbornik. Portorož: Srednja pomorska šola, 1997. Str. 167-168. ISBN 961-90480-0-8. [COBISS.SI-ID 4630114]
29. TERČON, Nadja. Pomorski promet. In: VALENTINČIČ, Slobodan (ed.). Zbornik Primorske - 50 let. 1. izd. Koper: Primorske novice, 1997. Str. 185-187, ilustr. Knjižnica Primorskih novic, 5. ISBN 961-6108-04-2. [COBISS.SI-ID 4561713]
30. TERČON, Nadja. Ribja predelovalna industrija. In: VALENTINČIČ, Slobodan (ed.). Zbornik Primorske - 50 let. 1. izd. Koper: Primorske novice, 1997. Str. 140-143, ilustr. Knjižnica Primorskih novic, 5. ISBN 961-6108-04-2. [COBISS.SI-ID 4548145]
31. TERČON, Nadja. Schaffer, Karel Maksimilijan. In: JAVORNIK, Marjan (ed.), VOGLAR, Dušan (ed.), DERMASTIA, Alenka (ed.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1997, 11, str. 10-11. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 4630882]
32. TERČON, Nadja. Schonta, Karel. In: JAVORNIK, Marjan (ed.), VOGLAR, Dušan (ed.), DERMASTIA, Alenka (ed.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1997, 11, str. 15-16. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 4631138]


1998

33. TERČON, Nadja. Ladjedelstvo. In: ŠTEPEC, Marko (ed.). Obrt v našem kraju : zbornik. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 1998. Str. 55-60, ilustr. [COBISS.SI-ID 5181489]
34. TERČON, Nadja. Splošna plovba. In: JAVORNIK, Marjan (ed.), VOGLAR, Dušan (ed.), DERMASTIA, Alenka (ed.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1998, 12, str. 201. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 77812]
35. TERČON, Nadja. Srednja pomorska šola Portorož je praznovala 50-letnico svojega delovanja. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1998, let. 22, št. 201, str. 69-70. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 4352561]


1999

36. TERČON, Nadja (exhibitor). Ladijski modeli Leopolda Belca in Iva Kalca : Gospodarsko razstavišče Ljubljana, november 1999. [COBISS.SI-ID 147188]
37. TERČON, Nadja (exhibitor). Na poti v morsko prostranstvo : razstava na mednarodnem salonu Internautica 1999, Portorož, 12.5.1999 do 16.5.1999 = Alla scoperta di terre inesplorate : mostra alla fiera internazionale Internautica Portorose 1999. [COBISS.SI-ID 146676]
38. TERČON, Nadja (author, editor), BONIN, Flavio. Na poti v morsko prostranstvo : zemljepisne in pomorske karte v Pomorskem muzeju "Sergej Mašera" v Piranu = Alla scoperta di terre inesplorate : carte geografiche e nautiche nel Museo del mare "Sergej Mašera" di Pirano. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 1999. 28 str., ilustr. Katalog, št. 10. ISBN 961-90046-2-0. [COBISS.SI-ID 99444480]
39. TERČON, Nadja (interviewee). Po sledeh pomorske zgodovine in tradicije. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1999, let. 23, št. 221, str. 694-697. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 6044209]
40. TERČON, Nadja (exhibitor), MARINAC, Bogdana (exhibitor). Slovenski pomorščaki : razstava o pomorski enoti slovenske vojske. [COBISS.SI-ID 146932]
41. MARINKO, Primož, MATKOVIČ, Dean. Svetilniki : raziskovalna naloga. Piran: OŠ Cirila Kosmača: Pomorski muzej Sergeja Mašere Piran, 1999. 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 249332]
42. TERČON, Nadja. Štolfa, Ferdinand. In: JAVORNIK, Marjan (ed.), VOGLAR, Dušan (ed.), DERMASTIA, Alenka (ed.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1999, 13, str. 146. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 144372]
43. KAVŠEK, Slavko, TERČON, Nadja. Štolfa, Vladimir. In: JAVORNIK, Marjan (ed.), VOGLAR, Dušan (ed.), DERMASTIA, Alenka (ed.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1999, 13, str. 146. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 144628]
44. TERČON, Nadja, SITAR, Sandi. Štumberger, Miroslav. In: JAVORNIK, Marjan (ed.), VOGLAR, Dušan (ed.), DERMASTIA, Alenka (ed.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1999, 13, str. 157. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 144884]
45. TERČON, Nadja. Tomšič, Janez. In: JAVORNIK, Marjan (ed.), VOGLAR, Dušan (ed.), DERMASTIA, Alenka (ed.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1999, 13, str. 285. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 145140]


2001

46. BONIN, Flavio, ČERČE, Peter (author, illustrator), PERŠIČ, Janez, VODOPIVEC, Jedert, TERČON, Nadja (author, editor), COPPO, Pietro (dedicatee, author). Petrus Coppus fecit : de summa totius orbis : [razstava, Galerija Hermana Pečariča, Piran = mostra, Galleria Herman Pečarič, Pirano, 12. 7. 2001-15. 8. 2001]. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2001. 60 str., ilustr. ISBN 961-90046-4-7. [COBISS.SI-ID 113317120]
47. TERČON, Nadja (author, editor), BONIN, Flavio, ČERČE, Peter (author, technical editor, illustrator). Petrus Coppus fecit : Pietro Coppo - življenje in delo : predstavitev piranskega kodeksa De sum[m]a totius orbis = Pietro Coppo - la vita e l'opera : presentazione del codice piranese De summa totius orbis. In: et al. Petrus Coppus fecit : de summa totius orbis : [razstava, Galerija Hermana Pečariča, Piran = mostra, Galleria Herman Pečarič, Pirano, 12. 7. 2001-15. 8. 2001]. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2001. Str. 7-22, ilustr. ISBN 961-90046-4-7. [COBISS.SI-ID 206068]
48. TERČON, Nadja. Pomoč prihodnosti za odnos do preteklosti : delovanje v komisiji za delo zgodovinskih krožkov pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. MG : godišnjak muzealaca i galerista Istre. 2001, god. 7, str. 57-62, ilustr. ISSN 1331-1336. [COBISS.SI-ID 220148]
49. TERČON, Nadja. Pomorski promet in trgovina : pregled razvoja s posebnim poudarkom na severozahodnih istrskih obalnih mestih ter njihovi vlogi in pomorskotrgovskem odnosu do Trsta v 2. polovici 19. stoletja. In: Promet in trgovina na Slovenskem v preteklosti : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, 2001. Str. 23-38. [COBISS.SI-ID 217332]


2002

50. ŽITKO, Duška (editor, author), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Maritime Museum "Sergej Mašera" Piran. Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2002. 8 str., ilustr. ISBN 961-90046-6-3. [COBISS.SI-ID 119751168]
51. ŽITKO, Duška (editor, author), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Museo del mare "Sergej Mašera" Pirano. Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2002. 8 str., ilustr. ISBN 961-90046-8-X. [COBISS.SI-ID 119752192]
52. TERČON, Nadja. Petrus Coppus fecit: De summa totius orbis : razstava Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2002, [let.] 50, 1, str. 99-102, ilustr. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/4241. [COBISS.SI-ID 223476]
53. ŽITKO, Duška (editor, author), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, KARINJA, Snježana. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2002. 8 str., ilustr. ISBN 961-90046-5-5. [COBISS.SI-ID 119749888]
54. TERČON, Nadja. Ribja predelovalna industrija v slovenski Istri (1867-1918) : aplikacija za postavitev muzeja morskega ribištva. In: HOYER, Sonja Ana (ed.). Kultura na narodnostno mešanem ozemlju Slovenske Istre : varovanje naravne in kulturne dediščine na področju konservatorstva in muzeologije : [zbornik]. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002. Str. 239-258. Razprave Filozofske fakultete. ISBN 86-7207-123-9. [COBISS.SI-ID 232436]
55. ŽITKO, Duška (author, editor), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Seemuseum "Sergej Mašera" Piran. Piran: Seemuseum "Sergej Mašera", 2002. [10] str., ilustr. ISBN 961-90046-7-1. [COBISS.SI-ID 119751680]


2003

56. TERČON, Nadja. O knjigi = About the book. In: LAMUT, Mitja. Potniške ladje na razglednicah. Ljubljana: Medias International, 2003. Str. 375-380. ISBN 961-238-163-1. [COBISS.SI-ID 239092]
57. TERČON, Nadja. Piranski De summa totius orbis Petrvs Coppvs fecit : razstava Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran. MG : godišnjak muzealaca i galerista Istre. 2003, god. 8, str. 29-35. ISSN 1331-1336. [COBISS.SI-ID 249844]
58. TERČON, Nadja. Pristaniški promet v slovenski Istri : (1850-1918). Piran: [N. Terčon], 2003. 181 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 21967970]
59. TERČON, Nadja. Svetovna zgodovina v Arzenalu : obisk Vojaškega zgodovinskega muzeja na Dunaju. MG : godišnjak muzealaca i galerista Istre. 2003, god. 8, str. 39-42. ISSN 1331-1336. [COBISS.SI-ID 249588]
60. TERČON, Nadja. Šolska kronika 11, Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje - XXXV, Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana, Slovenski šolski muzej, 2002: št. 1/2002, str. 1-197; št. 2/2002 - Ostanov zbornik, str. 198-408. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2003, let. 13, št. 1, str. 210-213, ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 588243]


2004

61. TERČON, Nadja. Batana. In: BAŠ, Angelos (ed.). Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. Str. 25. ISBN 86-11-16654-X. [COBISS.SI-ID 407284]
62. TERČON, Nadja. Bracera. In: BAŠ, Angelos (ed.). Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. Str. 45. ISBN 86-11-16654-X. [COBISS.SI-ID 407540]
63. TERČON, Nadja. Bragoc. In: BAŠ, Angelos (ed.). Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. Str. 45. ISBN 86-11-16654-X. [COBISS.SI-ID 407796]
64. TERČON, Nadja. Guc. In: BAŠ, Angelos (ed.). Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. Str. 160. ISBN 86-11-16654-X. [COBISS.SI-ID 408052]
65. TERČON, Nadja. Ladjedelstvo. In: BAŠ, Angelos (ed.). Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. Str. 276. ISBN 86-11-16654-X. [COBISS.SI-ID 408308]
66. TERČON, Nadja. Pelig. In: BAŠ, Angelos (ed.). Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. Str. 409. ISBN 86-11-16654-X. [COBISS.SI-ID 408564]
67. TERČON, Nadja. Pomorski promet. In: BAŠ, Angelos (ed.). Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. Str. 443. ISBN 86-11-16654-X. [COBISS.SI-ID 408820]
68. TERČON, Nadja. Predelava svežih morskih rib. In: BAŠ, Angelos (ed.). Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. Str. 464. ISBN 86-11-16654-X. [COBISS.SI-ID 409076]
69. TERČON, Nadja. Pristanišče. In: BAŠ, Angelos (ed.). Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. Str. 476-477. ISBN 86-11-16654-X. [COBISS.SI-ID 409332]
70. TERČON, Nadja. Ribiška šola v Piranu. In: BAŠ, Angelos (ed.). Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. Str. 498-499. ISBN 86-11-16654-X. [COBISS.SI-ID 409588]
71. TERČON, Nadja. Ribiška zadruga. In: BAŠ, Angelos (ed.). Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. Str. 499. ISBN 86-11-16654-X. [COBISS.SI-ID 409844]
72. TERČON, Nadja. Top. In: BAŠ, Angelos (ed.). Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. Str. 633. ISBN 86-11-16654-X. [COBISS.SI-ID 410100]
73. TERČON, Nadja. Trabakola. In: BAŠ, Angelos (ed.). Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. Str. 635. ISBN 86-11-16654-X. [COBISS.SI-ID 410356]
74. TERČON, Nadja. Trgovanje z morskimi ribami. In: BAŠ, Angelos (ed.). Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. Str. 641. ISBN 86-11-16654-X. [COBISS.SI-ID 410612]
75. TERČON, Nadja. Ulični muzej Izola = Museo in strada Isola = Street museum Izola. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; Izola: Občina, 2004. 1 zgibanka [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 215835136]
76. TERČON, Nadja (exhibitor). Ulični muzej Izola : stalna razstava v gostinskih in obrtniških lokalih v mestnem jedru Izole. [COBISS.SI-ID 473844]
77. TERČON, Nadja. Z barko v Trst : pomorstvo v Piranu, Izoli in Kopru ter gospodarska vloga severozahodne Istre v odnosu do Trsta : (1850-1918). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2004. 236 str., ilustr. Knjižnica Annales Majora. ISBN 961-6033-49-2. [COBISS.SI-ID 215941120]
78. TERČON, Nadja (exhibitor). Zbirka ladijskega modelarstva : stalna razstava v mestnem jedru Izole. [COBISS.SI-ID 474100]


2005

79. TERČON, Nadja. Dr. Miroslav Pahor (1922-1981) : ustanovitelj in ravnatelj Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran, muzealec, zgodovinar in utemeljitelj zgodovine slovenskega pomorstva. In: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 34-37. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 472820]
80. TERČON, Nadja. Linijska plovidba. In: BERTOŠA, Miroslav (ed.), MATIJAŠIĆ, Robert (ed.). Istarska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2005. Str. 445-446. ISBN 953-6036-83-5. [COBISS.SI-ID 437492]
81. JAKOMIN, Livio, TERČON, Nadja. Linijski brodovi. In: BERTOŠA, Miroslav (ed.), MATIJAŠIĆ, Robert (ed.). Istarska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2005. Str. 446. ISBN 953-6036-83-5. [COBISS.SI-ID 437748]
82. TERČON, Nadja (interviewee). Morje, tkalec vezi v Istri. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 16. II. 2005, leto 59, št. 38, str. 11, portret. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 10427185]
83. TERČON, Nadja. "Preučuj staro, pa boš spoznal novo". Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 2005, let. 29, št. 287/288, str. 98-102. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 482036]
84. TERČON, Nadja. Ribištvo in ribja predelovalna industrija. In: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 62-63. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 473332]
85. TERČON, Nadja. Splošna plovba d.o.o. Portorož. In: BERTOŠA, Miroslav (ed.), MATIJAŠIĆ, Robert (ed.). Istarska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2005. Str. 741. ISBN 953-6036-83-5. [COBISS.SI-ID 438004]
86. TERČON, Nadja. Šolska kronika 13, Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje - XXXVII, Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana, Slovenski šolski muzej, 2004, št. 1/2004, str. 1-200; št. 2/2004, str. 201-400. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2005, let. 13, št. 1, str. 260-265, ilustr. ISSN 1318-0185. [COBISS.SI-ID 953043]
87. TERČON, Nadja, KARINJA, Snježana (photographer). Ulični muzej in zbirka ladijskega modelarstva v Izoli. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2005, 48, 2, str. 50-63, ilustr. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 476148]
88. TERČON, Nadja. Ulični muzej in zbirka ladijskega modelarstva v Izoli. In: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 72-73. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 473588]
89. TERČON, Nadja. Usmeritev v zgodovino pomorstva : zgodovinski oddelek. In: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 44-47. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 472564]


2006

90. TERČON, Nadja. Giuseppe Bertok, un pescatore vero. In: LUSA, Ondina (ed.), et al. El mar de Piran. Pirano: Il Trillo, 2006. Str. [51]-55. Lasa pur dir. ISBN 978-961-91050-7-8, ISBN 961-91050-7-9. [COBISS.SI-ID 569588]
91. TERČON, Nadja (editor), FURLAN, Iris (editor). Ko še ni bilo mobitelov : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov, Ljubljana, 13. oktober 2006. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2006. 68 str., ilustr. ISBN 961-6331-15-9, ISBN 978-961-6331-15-9. [COBISS.SI-ID 229168128]
92. BONIN, Flavio, ČERČE, Peter (author, illustrator), PERŠIČ, Janez, VODOPIVEC, Jedert, TERČON, Nadja (author, editor). Petrus Coppus fecit : De summa totius orbis. 2. izd. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2006. 64 str., ilustr., zvd. Katalog, 14. ISBN 961-91279-7-8, ISBN 978-961-91279-7-1. [COBISS.SI-ID 229807616]
93. TERČON, Nadja. "Riječko gradivo" u Pomorskom muzeju "Sergej Mašera" Piran. [COBISS.SI-ID 510708]


2007

94. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana, PRESL, Igor. In memoriam Zori Žagar. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2007, 50, 2, str. 9-11. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 628980]
95. TERČON, Nadja (interviewee), GEC, Loredana (interviewer, editor, scenarist). Istrska srečanja, intervju z Nadjo Terčon. Oddaja Istrska srečanja. Trst: RAI, Radio Trst A, 2007. 1 CD (36 min, 58 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 5643153]
96. TERČON, Nadja. Obleka po meri človeka : oblačila in obutev v preteklosti. In: TERČON, Nadja (ed.), FURLAN, Iris (ed.). Obleka po meri človeka : oblačila in obutev v preteklosti : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2007. Str. 1-4. ISBN 978-961-6331-21-0. [COBISS.SI-ID 588276]
97. TERČON, Nadja (editor), FURLAN, Iris (editor). Obleka po meri človeka : oblačila in obutev v preteklosti : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2007. 65 str. ISBN 978-961-6331-21-0. [COBISS.SI-ID 235179008]
98. TERČON, Nadja. Riječka građa u Pomorskom muzeju Sergej Mašera Piran. Sveti Vid. 2007, 12, str. 145-172. ISSN 1333-221X. [COBISS.SI-ID 576756]


2008

99. TERČON, Nadja. La marineria e i traffici marittimi nelle città dell'Istria nord-occidentale attraverso la storia, con particolare accento sulla costituzione e sullo sviluppo del porto di Capodistria / Luka Koper. In: CATALAN, Tullia (ed.), ZILLI, Sergio (ed.). O.T.I.S. : Osservatorio del lavoro transfrontaliero per le aree portuali di Trieste, Monfalcone e Koper/Capodistria : Programma d'iniziativa comunitaria - INTERREG III A - Italia-Slovenia 2000-2006 = Č.O.I.S. : Čezmejna opazovalnica delovanja pristaniških con Trsta, Tržiča in Kopra : Program evropske pobude - INTERREG III A - Italija-Slovenija 2000-2006. Trieste: La Mongolfiera LIBRI, 2008. Str. 15-40. [COBISS.SI-ID 654836]
100. ŽITKO, Duška (editor, author), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2008. [8] str., ilustr. ISBN 978-961-90046-5-4. [COBISS.SI-ID 239220992]
101. TERČON, Nadja. Predmet kot dokument in vir informacij : delo z materialnim virom. In: BEZLAJ-KREVEL, Ljudmila (ed.), FURLAN, Iris (ed.). Zdravje in olika : kaj je bilo primerno nekoč in kaj danes : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov, Ljubljana, oktober 2008. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2008. Str. 10-20. ISBN 978-961-6331-27-2. [COBISS.SI-ID 650740]
102. TERČON, Nadja. Predstavitev knjige Z barko v Trst = Presentazione del libro " A Trieste con la barca" : predavanje v okviru prireditve Mare nostrum, Srečanja v knjižnici, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, 11. 3. 2008. [COBISS.SI-ID 630260]
103. TERČON, Nadja (editor, author), MARINAC, Bogdana (editor, author), KARINJA, Snježana (editor, author). Rex : blišč, propad, obujeni spomin : razstava = splendore, crollo, rievocazione di un mito : mostra, Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano, 30. 5. 2008 - 30. 9. 2008. Piran; = Pirano: Pomorski muzej "Sergej Mašera": Museo del mare "Sergej Mašera", 2008. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 239111424]
104. TERČON, Nadja (exhibitor), MARINAC, Bogdana (exhibitor), KARINJA, Snježana (exhibitor). Rex : blišč, propad, obujeni spomin : razstava, 30. 5.-30. 9. 2008, Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano = splendore, crollo, rievocazione di un mito : mostra, 30. 5.-30. 9. 2008, Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano. [COBISS.SI-ID 628724]


2009

105. TERČON, Nadja. Kozala - govorica obrobij preteklosti : reško gradivo v Pomorskem muzeju "Sergej Mašera" Piran. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2009, 1, str. 15-45. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 731636]
106. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Ladja Rex na razstavi Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran. mnz.si : muzejske novice. 2009, 5, 1, str. 11-12. ISSN 1854-3510. [COBISS.SI-ID 697588]
107. TERČON, Nadja. Mornariški odred NOVJ Koper : prve slovenske mornariške enote v novejši zgodovini. Svobodna misel : TV-15. 24. VII. 2009, let. 18, 14, str. 16-17. ISSN 1318-0266. [COBISS.SI-ID 720372]
108. HOČEVAR, Franc, TERČON, Nadja. Nova Gorica skozi oči in delo mladih zgodovinarjev. In: SKERLOVNIK ŠTRANCAR, Ana. Stezice, k' so včasih bile : zgodovinski krožek OŠ Milojke Štrukelj, Nova Gorica : 1982/83-2007/08. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, 2009. Str. [3-4]. ISBN 978-961-6331-29-6. [COBISS.SI-ID 959337]
109. TERČON, Nadja. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran. mnz.si : muzejske novice. 2009, 5, 1, str. 18-19. ISSN 1854-3510. [COBISS.SI-ID 697844]
110. TERČON, Nadja. Razumeti pomen morja : zgodovinski pregled pomorstva in pomorskega prometa v severozahodnih istrskih mestih. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2009, 1, str. 158-197. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 732660]
111. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Rex - blišč, propad, obujeni spomin : razstava Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2009, 1, str. 250-269. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 734452]
112. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Rex - blišč, propad, obujeni spomin : razstava Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2009, 57, 1, str. 133-138, ilustr. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/4092. [COBISS.SI-ID 679668]
113. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Rex - rudnik železa v morju : grajen v Genovi, taljen na Jesenicah. Jeseniški zbornik. 2009, 10, str. 219-227. ISSN 1318-7317. [COBISS.SI-ID 683508]
114. TERČON, Nadja. Z barko v Trst : pomorstvo v Piranu, Izoli in Kopru ter gospodarska vloga severozahodne Istre v odnosu do Trsta (1850-1918). Studia iustinopolitana : revija Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. 2009, let. 2, št. 1, str. [301]-312. ISSN 1855-2528. [COBISS.SI-ID 684788]
115. KARINJA, Snježana, MARINAC, Bogdana, LANGE-LIPOVEC, Milanka, TERČON, Nadja. Ženske in pomorstvo : pogovor je posvečen 7. marcu - Dnevu slovenskega pomorstva in 8. marcu - Mednarodnemu dnevu žena : Piran, 9. marec 2009. Piran: Pomorski muzej Sergej Mašera Piran = Museo del Mare Sergej Mašera Pirano, 2009. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 691444]
116. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana, PRESL, Igor. Ženske in pomorstvo : "Zakaj na morje?". Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2009, 1, str. 234-243. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 733940]


2010

117. Domoznanski četrtki v Piranu 2010/2011 = Nell'ambito dei giovedì piranesi. 5, Mediteranski vrednostni sistem in kultura, I sistemi di valore e la cultura mediterranea : Piran, Pirano 13.01.2011. Piran: [Mediteranum], 2011. 1 video DVD, barve, zvok. [COBISS.SI-ID 3902391]
118. TERČON, Nadja. Josip Gorup. In: RAHTEN, Andrej (ed.), et al. Tvorci slovenske pomorske identitete. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. Str. 49-63, portret, ilustr. Zbirka Življenja in dela, 6, Biografske in bibliografske študije, 4. ISBN 978-961-254-204-7. [COBISS.SI-ID 31584301]
119. TERČON, Nadja. Kalister, Gorupi in pomorstvo. In: PREINFALK, Miha (ed.). Rodbini Kalister in Gorup. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010. Str. 87-110, ilustr. Kronika, 58(2010), 1. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/15482. [COBISS.SI-ID 756724]
120. TERČON, Nadja. Miroslav Pahor. In: RAHTEN, Andrej (ed.), et al. Tvorci slovenske pomorske identitete. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. Str. 173-187, portret, ilustr. Zbirka Življenja in dela, 6, Biografske in bibliografske študije, 4. ISBN 978-961-254-204-7. [COBISS.SI-ID 31584813]
121. PAVLIHA, Marko (interviewee), TERČON, Nadja (interviewee). O slovenski pomorski identiteti : Radio Slovenija : III. program : Arsov Forum. Ljubljana, 3. nov. 2010. [COBISS.SI-ID 813300]
122. TERČON, Nadja. O vrednotenju ustnih virov : iz spominov piranskega ribiča Giuseppeja Bertoka. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2010, 2, str. 21-35, ilustr. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 807924]
123. TERČON, Nadja. Razstava Ciril Kosmač in film Na svoji zemlji : sodelovanje med kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2010, 2, str. 112-115. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 808692]
124. TERČON, Nadja. Sergej Mašera. In: RAHTEN, Andrej (ed.), et al. Tvorci slovenske pomorske identitete. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. Str. 149-164, portret, ilustr. Zbirka Življenja in dela, 6, Biografske in bibliografske študije, 4. ISBN 978-961-254-204-7. [COBISS.SI-ID 31584557]
125. BOBIČ, Pavlina, RAHTEN, Andrej (editor), MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja (editor), TERČON, Nadja (editor). Tvorci slovenske pomorske identitete. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 285 str., ilustr., portreti. Zbirka Življenja in dela, 6, Biografske in bibliografske študije, 4. ISBN 978-961-254-204-7. [COBISS.SI-ID 251599616]
126. TERČON, Nadja. Za kanček morja : pogovor o odnosu Slovencev do morja skozi preteklost. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2010, 2, str. 169-188. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 809972]


2011

127. TERČON, Nadja. Ali je Muzej morskega ribištva v Slovenski Istri realnost ali utopija?. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2011, 3, str. 165-188, ilustr. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 265565952]
128. TERČON, Nadja. Bogdana Marinac: Med valovi in oblaki: iz spominov mornariškega častnika, hidroletalca in profesorja Ivana Konteja. Piran : Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 2009, 119 strani. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 59, [št.] 1, str. 149-152, ilustr. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/24812. [COBISS.SI-ID 814836]
129. Dr. Miroslav Pahor. In: PAHOR, Špela (ed.), ALBREHT, Tanja. Srečanja v Piranu 2 : življenjske pripovedi prebivalcev Pirana. Piran: Mediteranum, 2011. Str. 129-152. ISBN 978-961-93022-2-4. [COBISS.SI-ID 6602641]
130. TERČON, Nadja. Kontr-admiral Aleksandr Dimitrievič Bubnov - živaja svjaz meždu morjakami Rossii i Slovenii. In: KOZYR, Igor V. Ot Cusimy do Raguzy. Sankt-Peterburg: Gangut, 2011. Str. [9]-21. [COBISS.SI-ID 900084]
131. TERČON, Nadja. Kontraadmiral Aleksander Dimitrijevič Bubnov : pomorska vez med Rusijo in Slovenijo. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2011, 3, str. 117-127, ilustr. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 265553664]
132. TERČON, Nadja. Ribiški muzej od ideje!... do realizacije? : predavanje v okviru seminarja Ribiška tradicija v Slovenski Istri, 9. marca 2011, UP FTŠ Portorož - Turistica. [COBISS.SI-ID 815348]


2012

133. TERČON, Nadja. Je postavitev Muzeja morskega ribištva v Sloveniji realnost ali utopija? : predavanje na konferenci Od industrijske dediščine do muzeja, Muzeoforum, Ljubljana, Slovenski etnografski muzej, 8. 10. 2012. [COBISS.SI-ID 1050868]
134. TERČON, Nadja. Mornariški odred Koper = Il Distaccamento marittimo Capodistria. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2012. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 264702464]


2013

135. ŽITKO, Duška (editor, author), TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana, BONIN, Flavio. Maritime Museum "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2013. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12551476]
136. LAMUT, Mitja. Parniki Jadrana na razglednicah. Zagreb: Posebna izdanja / V. B. Z., 2013. 288 str., ilustr. Posebna izdanja. ISBN 978-953-304-607-5, ISBN 978-953-304-448-4. [COBISS.SI-ID 269728000]
137. LAMUT, Mitja. Parobrodi Jadrana na razglednicama. Zagreb: V. B. Z., 2013. 288, ilustr. Biblioteka Posebna izdanja. ISBN 978-953-304-607-5. [COBISS.SI-ID 14304822]
138. ŽITKO, Duška (editor, author), TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana, BONIN, Flavio. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran = Museo del mare "Sergej Mašera" Pirano. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2013. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 24202808]
139. TERČON, Nadja. Vzpostavitev slovenskega pomorstva 1945-1958 : doktorska disertacija. Koper: [N. Terčon], 2013. 398 str., ilustr. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=6286&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1536232644]


2014

140. TERČON, Nadja. Ladjedelstvo ob današnji slovenski obali : zakladi Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran. 1. Val : navtični mesečnik. apr. 2014, leto 23, št. 188, str. 15-17, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 4209847]
141. TERČON, Nadja. Ladjedelstvo ob današnji slovenski obali : zakladi Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran. 2. Val : navtični mesečnik. maj 2014, leto 23, št. 189, str. 92-113, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 4210103]
142. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana. Marcel Blažina in umetnost ladijskega modelarstva = [Marcel Blažina] e l'arte del modellismo navale : [razstava = mostra : Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera", Piran - Pirano, 21. 6. 2014 - 31. 12. 2014]. Piran; = Pirano: Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera", 2014. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-4-9. [COBISS.SI-ID 274333696]
143. TERČON, Nadja (exhibitor), MARINAC, Bogdana (exhibitor). Marcel Blažina in umetnost ladijskega modelarstva : razstava v Pomorskem muzeju Piran, 21. 6. 2014-31. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 1271284]
144. PAHOR, Špela (compiler, editor, author of introduction, etc.). Srečanja v Piranu 3 : življenjske pripovedi prebivalcev Pirana. Piran: Mediteranum, 2014. 412 str., fotogr. ISBN 978-961-93022-5-5. [COBISS.SI-ID 273648640]


2015

145. TERČON, Nadja. Kako je piransko pristanišče postajalo kulturna dediščina : kratek pregled razvoja in pomena pristanišča v luči dokumentarnega gradiva : predavanje na strokovnem srečanju Adrifort - Dediščina obzidanih mest kot razvojni izziv - primer Pirana in druge prakse v soseščini, 24. 6. 2015. [COBISS.SI-ID 1501940]
146. TERČON, Nadja. "Po srcu so ostali Kraševci" : Kras, Kraševci in morje. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 63, [št.] 3, str. 645-674, ilustr. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/38308. [COBISS.SI-ID 1447412]
147. TERČON, Nadja. Usidrali smo se na morje : vzpostavitev slovenskega pomorstva 1945-1958. Piran; = Pirano: Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera",, 2015. [XVI], 397 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-6-3. [COBISS.SI-ID 280798208]
148. TERČON, Nadja. "Usidrali smo se na morje" : vzpostavitev slovenskega pomorstva 1945-1958. Solni cvet : informativna publikacija Občine Piran. dec. 2015, št. 37, str. 46, ilustr. http://www.scribd.com/doc/291779053/Solni-Cvet-37-December-2015. [COBISS.SI-ID 4435383]
149. TERČON, Nadja. "Usidrali smo se na morje" : vzpostavitev slovenskega pomorstva 1945-1958 : nova knjiga v seriji kvalitetnih del na temo pomorske zgodovine, ki jih izdaja Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran. Val : navtični mesečnik. nov. 2015, let. 24, št. 204, str. 86-89, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 1447156]


2016

150. TERČON, Nadja (editor), PERKO, Verena (editor), 1. mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD - SMS - ICOM, Gledališče Tartini, Piran. Muzeji, dediščina in kulturna krajina = Museums, heritage and cultural landscape. Radovljica: Slovensko muzejsko društvo; Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije; Celje: ICOM Slovenija, 2016. 108 str. ISBN 978-961-93561-3-5. [COBISS.SI-ID 286867200]
151. TERČON, Nadja. "Naj nas puste v miru, ker gradimo socializem" : vpliv povojnega mednarodnega reševanja vprašanja državne meje med Jugoslavijo in Italijo na pomorsko dejavnost v Slovenski Istri = Let us be for we are building socialism : the influence of the post war international settlement of the issue of the state frontier between Yugoslavia and Italy on the maritime industry in Slovene Istria. In: Knjiga sažetaka = Book of abstracts. Pazin: Državni arhiv u Pazinu: = State Archives in Pazin, 2016. Str. 112-113. Posebna izdanja, 43. ISBN 978-953-7640-34-7. [COBISS.SI-ID 1567988]
152. TERČON, Nadja. Pomorska dediščina med zasebnimi zbiratelji in Pomorskim muzejem "Sergej Mašera" Piran. In: PERKO, Verena (ed.). Zbirke, začetki muzejev : povzetki predavanj. Kranj: Gorenjski muzej, 2016. Str. [24]-26. [COBISS.SI-ID 1578996]
153. TERČON, Nadja. Slovenci in pomorsko šolstvo : kratek pregled pomorskega izobraževanja Slovencev = Slovenes and maritime education : short overview on maritime education of Slovenes. In: ŠUŠTAR, Branko (ed.), HAKL SAJE, Maja (ed.). Zgodovina izobraževanja : knjiga povzetkov = History of education, Slovenia : book of abstracts. Ravne na Koroškem: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2016. Str. 67-68. [COBISS.SI-ID 1620980]


2017

154. ASTA, Marco, TERČON, Nadja. Andar per mare: la rappresentazione cartografica dell'Adriatico. In: AURIEMMA, Rita (ed.). Nel mare dell'intimità : l'archeologia subacquea racconta l'Adriatico : Trieste, ex pescheria - Salone degli incanti, 17 dicembre 2017-1 maggio 2018. Roma: Gangemi, [2017]. Str. 24-37, zvd. ISBN 978-88-49235-60-9. [COBISS.SI-ID 1745652]
155. MAZZOLI, Enrico, TERČON, Nadja, VIDULLI TORLO, Marzia. Andar per mare: le navi dell'Adriatico. In: AURIEMMA, Rita (ed.). Nel mare dell'intimità : l'archeologia subacquea racconta l'Adriatico : Trieste, ex pescheria - Salone degli incanti, 17 dicembre 2017-1 maggio 2018. Roma: Gangemi, [2017]. Str. 42-49, ilustr. ISBN 978-88-49235-60-9. [COBISS.SI-ID 1745908]
156. TERČON, Nadja. La corazzata austriaca Ferdinand Max e la battaglia di Lissa. In: AURIEMMA, Rita (ed.). Nel mare dell'intimità : l'archeologia subacquea racconta l'Adriatico : Trieste, ex pescheria - Salone degli incanti, 17 dicembre 2017-1 maggio 2018. Roma: Gangemi, [2017]. Str. 259, ilustr. ISBN 978-88-49235-60-9. [COBISS.SI-ID 1746676]
157. TERČON, Nadja. Gorelo je morje : Sergej Mašera, mornariški častnik, poročnik bojne ladje, narodni heroj (*Gorica (danes Italija), 11. maj 1912 - +Boka Kotorska (Črna gora), rušilec Zgreb, 17. april 1941). Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2017. 165 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-0-8. [COBISS.SI-ID 292713728]
158. PERKO, Verena (editor, author, author of introduction, etc.), JURI, Franco (author, translator), TERČON, Nadja (editor, author of introduction, etc.), 1. mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD - SMS - ICOM, Gledališče Tartini, Piran. Muzeji, dediščina in kulturna krajina : zbornik = Museums, heritage and cultural landscape : acta. Radovljica: SMD - Slovensko muzejsko društvo: = Slovenian Museum Association; Ljubljana: SMS - Skupnost muzejev Slovenije: = Slovenian Museum Confederation; Celje: ICOM Slovenija: = International Council of Museums, National Committee of Slovenia, 2017. 470 str., ilustr. ISBN 978-961-93561-4-2. [COBISS.SI-ID 291599104]
159. TERČON, Nadja. O bitki pri Visu 150 let kasneje. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 65, št. 2, str. 255-261, ilustr. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 1677556]
160. TERČON, Nadja. Piransko pristanišče: od gospodarjenja z morjem do mestne arhitekture : predavanje na Regionalnem srečanju dnevov evropske kulturne dediščine in tedna kulturne dediščine, Piran, 1. 2. 2017. [COBISS.SI-ID 1620724]
161. PERKO, Verena, TERČON, Nadja. Quisquis abscidit radices, frusta fruges quaeritat : kdor poseka korenine, zaman pričakuje plodove (latinski pregovor) = he who cuts off the roots will look for fruits in vain (Latin proverb). In: TERČON, Nadja (ed.), PERKO, Verena, JURI, Franco. Muzeji, dediščina in kulturna krajina : zbornik = Museums, heritage and cultural landscape : acta. 1. mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD - SMS - ICOM, Gledališče Tartini, Piran. Radovljica: SMD - Slovensko muzejsko društvo: = Slovenian Museum Association; Ljubljana: SMS - Skupnost muzejev Slovenije: = Slovenian Museum Confederation; Celje: ICOM Slovenija: = International Council of Museums, National Committee of Slovenia, 2017. Str. 11-16, 17-23. ISBN 978-961-93561-4-2. [COBISS.SI-ID 1686516]
162. TERČON, Nadja. "To so bile babe" : Šavrinke kot udeleženke maloobalnega potniškega prometa in pomorskih dejavnosti. In: CELESTINA, Ingrid (ed.), TODOROVIĆ, Suzana (ed.). Šavrinka. 1. izd. Koper: Libris, 2017. Str. 79-127, ilustr. ISBN 978-961-6618-49-6. [COBISS.SI-ID 1621236]
163. TERČON, Nadja. Vloga Sergeja Mašere v slovenski pomorski zgodovini : nova knjiga v Pomorskem muzeju. Solni cvet : informativna publikacija Občine Piran. dec. 2017, št. 41, str. 33, ilustr. [COBISS.SI-ID 4670391]


2018

164. TERČON, Nadja (interviewee). Dr. Nadja Terčon : Kraševka, ki je odraščala na morju. Premium eMorje.com : časopis za kulturo bivanja z morjem. maj 2018, leto 1, št. 1, str. 19-21, ilustr., portret. ISSN 2630-1644. [COBISS.SI-ID 4755639]
165. TERČON, Nadja. Sava in Jolanda, prvi slovenski pomorščakinji. In: LAMUT, Ana Marija (ed.), ČEČ, Dragica (ed.). Mejniki in zgodovina : velika zgodovina skozi oči majhnega človeka : zbornik povzetkov. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2018. Str. 66. ISBN 978-961-6777-23-0. [COBISS.SI-ID 1787636]
166. BONIN, Flavio (editor), PERKO, Verena (editor), TERČON, Nadja (editor), PRESL, Igor (editor). Stalna muzejska razstava : Zborovanje SMD - SUZD : zbornik : Beltinci, 29.-30. 9. 2017. Radovljica: SMD - Slovensko muzejsko društvo; Ljubljana: SUZD - Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2018. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-93561-9-7. [COBISS.SI-ID 294011392]
167. KEBER, Luciano. Veter Mediterana, tradicionalna plovila Jadrana = Vento del Mediterraneo, le barche tradizionali dell'Adriatico. Piran: Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano, 2018. 14 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1787124]


2019

168. BJELICA, Veronika (author, editor), BONIN, Flavio, HRIBAR, Uroš, KARINJA, Snježana (author, editor), MARINAC, Bogdana, PRESL, Igor, TERČON, Nadja, ŽITKO, Duška, ŽITKO, Duška. Maritime Museum - Maritimes Museum "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-5-3. [COBISS.SI-ID 303281408]
169. BONIN, Flavio (editor, author of introduction, etc.), PERKO, Verena (editor, author of introduction, etc.), TERČON, Nadja (editor, author of introduction, etc.). Muzeji in njihova vloga v sodobni družbi : XIX. zborovanje SMD : zbornik : Tržič, 20.-21. 9. 2019. Ljubljana: SMD - Slovensko muzejsko društvo, 2019. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-94902-0-4. http://www.smd-drustvo.si/Arhiv%20dokumentov/2%20Zborovanje/Zborovanje2019-Trzic/Zbornik-SMD-2019_LQ.pdf. [COBISS.SI-ID 303153408]
170. TERČON, Nadja. "Naj nas puste v miru, ker gradimo socializem" : vpliv povojnega mednarodnega reševanja vprašanja državne meje med Jugoslavijo in Italijo na pomorsko dejavnost v Slovenski Istri. In: POVOLO, Claudio (ed.). Zbornik radova 2. međunarodnog znanstvenog skupa Istarsko gospodarstvo jučer i sutra : Proceedings of the 2nd international scientific conference Istrian economy yesterday and tomorrow. Pazin: Državni arhiv, 2019. Str. 112-133. ISBN 978-953-7640-45-3. [COBISS.SI-ID 26046979]
171. BJELICA, Veronika (author, editor), BONIN, Flavio, HRIBAR, Uroš, KARINJA, Snježana (author, editor), MARINAC, Bogdana, PRESL, Igor, TERČON, Nadja, ŽITKO, Duška. Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-4-6. [COBISS.SI-ID 303280896]
172. BOLJE, Aleš (author, editor, illustrator, photographer), MARČETA, Bojan (author, photographer, illustrator), MODIC, Tomaž (author, photographer, illustrator), AVDIČ MRAVLJE, Edvard (author, photographer, illustrator), TERČON, Nadja. Ribištvo. Gradivo za splošno javnost. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2019. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-6024-83-9. [COBISS.SI-ID 300187904]
173. BOLJE, Aleš (author, editor, illustrator, photographer), MARČETA, Bojan (author, photographer), MODIC, Tomaž (author, photographer), AVDIČ MRAVLJE, Edvard, TERČON, Nadja. Ribištvo. Gradivo za učitelje 2. in 3. triade OŠ. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2019. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-6024-84-6. [COBISS.SI-ID 300188160]


2020

174. ČEPAR, Nataša (interviewer). Mala Slovenija je plula po velikih oceanih. Delo. [Tiskana izd.]. 5. mar. 2020, str. 12. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 37034499]
175. TERČON, Nadja. Nesluten razvoj pristanišč : svobodna plovba po Jadranu. Premium eMorje.com : časopis za kulturo bivanja z morjem. poletje 2020, leto 3, št. 5, str. 22-24, ilustr. ISSN 2630-1644. [COBISS.SI-ID 20397571]
176. TERČON, Nadja. Osamosvajanje Slovenije in dogajanje v mojem kraju : uvodne misli k raziskovalni temi mladih zgodovinarjev v šolskem letu 2020/2021. In: TERČON, Nadja (ed.). Osamosvajanje Slovenije in dogajanje v mojem kraju : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2020. Str. 5-8. ISBN 978-961-6331-69-2. [COBISS.SI-ID 40531459]
177. TERČON, Nadja (editor). Osamosvajanje Slovenije in dogajanje v mojem kraju : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2020. 73 str., tabele. ISBN 978-961-6331-69-2. [COBISS.SI-ID 31521539]
178. TERČON, Nadja. Sava & Jolanda : prvi slovenski in jugoslovanski pomorščakinji : ženske in morje ter vstop Slovenk v moški svet pomorskega poklica. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2020. 241 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-94328-7-7. [COBISS.SI-ID 37992963]


2021

179. TERČON, Nadja. Je preventiva boljša kot kurativa? : nalezljive bolezni v preteklosti in spopad z njimi. In: TERČON, Nadja (ed.). Snaga k zdravju pomaga : nalezljive bolezni v preteklosti in spopad z njimi : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2021. Str. 5-10. ISBN 978-961-6331-70-8. [COBISS.SI-ID 88079363]
180. ČIBEJ, Nada, VODOPIVEC, Jedert, ROGOZNICA, Deborah, TERČON, Nadja, LORENČIČ, Aleksander, SIMČIČ, Ivan, IVANČIČ, Fabio, OMAHEN, Rok, VODOPIVEC, Jedert (editor). Od Istra benza do Istrabenza : 1948-1996. Koper: Pokrajinski arhiv, 2021. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-95074-1-4. [COBISS.SI-ID 57609731]
181. TERČON, Nadja. Po morju iz pogona na veter v pogon na nafto : Istrabenz in oskrbovanje ladij z gorivom. In: VODOPIVEC, Jedert (ed.), et al. Od Istra benza do Istrabenza : 1948-1996. Koper: Pokrajinski arhiv, 2021. Str. 46-72. ISBN 978-961-95074-1-4. [COBISS.SI-ID 70181379]
182. TERČON, Nadja. Prvi pomorščakinji : Sava & Jolanda. Premium eMorje.com : časopis za kulturo bivanja z morjem. poletje 2021, leto 4, št. 7, str. 24, ilustr. ISSN 2630-1644. https://emorje.com/?s=Prvi+pomor%C5%A1%C4%8Dakinji. [COBISS.SI-ID 71847427]
183. TERČON, Nadja (interviewee). Prvi slovenski in jugoslovanski pomorščakinji, izšolani in vkrcani na trgovske ladje : pogovor : zgodovinarka Nadja Terčon, avtorica knjige Sava in Jolanda. Novi glas. 18. feb. 2021, leto 26, št. 6 (1214), str. 20, ilustr. ISSN 1124-6596. [COBISS.SI-ID 52941571]
184. TERČON, Nadja. Sava & Jolanda : prvi slovenski in jugoslovanski pomorščakinji : ženske in morje ter vstop Slovenk v moški svet pomorskega poklica. 1. izd. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2021. 241 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-94328-7-7. [COBISS.SI-ID 85655555]
185. TERČON, Nadja. Sava in Jolanda : prvi slovenski in jugoslovanski pomorščakinji. In: PERKO, Verena. Ženske zgodbe : mitske podobe in realnost skozi muzejske predmete : medmuzejska razstava. Kranj: Gorenjski muzej, 2021. Str. 116-124, ilustr. ISBN 978-961-7071-27-6. [COBISS.SI-ID 75643651]
186. TERČON, Nadja. "Smrdljivo jezero" je trg postalo : spopadanje z nalezljivimi boleznimi v pomorstvu. In: TERČON, Nadja (ed.). Snaga k zdravju pomaga : nalezljive bolezni v preteklosti in spopad z njimi : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2021. Str. 73-86, tabela. ISBN 978-961-6331-70-8. [COBISS.SI-ID 88757251]
187. TERČON, Nadja (editor). Snaga k zdravju pomaga : nalezljive bolezni v preteklosti in spopad z njimi : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2021. 93 str., tabele. ISBN 978-961-6331-70-8. [COBISS.SI-ID 79025411]


2022

188. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. TERČON, Nadja (member of editorial board 2001-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1953-. ISSN 0023-4923. https://kronika.zzds.si/kronika/issue/archive, https://www.dlib.si/results/?query='srel%3dKronika+(Ljubljana)'&pageSize=25, http://hdl.handle.net/11686/menu79. [COBISS.SI-ID 8221696]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Year - ascending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 13. 5. 2022