COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSBogdana MarinacPersonal bibliography for the period 1993-2021

1993

1. MARINAC, Bogdana. Pomorski krst kot inciacijski obred. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 3, št. 3 (1993), str.257-268. ilustr. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 1002801]
2. MARINAC, Bogdana. Pomorski krst kot iniciacijski obred. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1993, 3, št. 3, str. 257-268. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 5650833]


1994

3. MARINAC, Bogdana. Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja : 20. stoletje. Občina Izola. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1994. 244 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 41195264]
4. MARINAC, Bogdana. O Neptunu, piratih in zelencih v Piranu. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1994, 18, št. 160, str. 578-579. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 1447217]


1996

5. MARINAC, Bogdana. Slovenski pomorščaki 1918-1945. Argo : časopis slovenskih muzejev. 1996, 39, št. 1/2, str. 111-114. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 65501184]
6. MARINAC, Bogdana (exhibitor). Slovenski pomorščaki 1918-1945 : [stalna razstava v Pomorskem muzeju "Sergej Mašera" Piran]. [COBISS.SI-ID 387060]


1997

7. MARINAC, Bogdana. Ladjedelništvo. In: VALENTINČIČ, Slobodan (ed.). Zbornik Primorske - 50 let. 1. izd. Koper: Primorske novice, 1997. Str. 136-139, ilustr. Knjižnica Primorskih novic, 5. ISBN 961-6108-04-2. [COBISS.SI-ID 4547889]


1999

8. MARINAC, Bogdana. I marittimi sloveni 1918-1945. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 1999. 1 zloženka ([8] str.). [COBISS.SI-ID 141812]
9. TERČON, Nadja (exhibitor), MARINAC, Bogdana (exhibitor). Slovenski pomorščaki : razstava o pomorski enoti slovenske vojske. [COBISS.SI-ID 146932]
10. MARINAC, Bogdana. Slovenski pomorščaki 1918-1945. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 1999. 1 zloženka ([8] str.). [COBISS.SI-ID 141556]


2000

11. MARINAC, Bogdana. Brez jela ni dela. Prehrana pomorščakov na trgovskih ladjah Kraljevine Jugoslavije. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 10, št. 1=20, str. 35-48. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 317651]
12. ŽITKO, Duška (author, translator), DOBRIĆ, Bruno (editor). Cesarsko-kraljeva mornarica v Pulju : Piran, Galerija Hermana Pečariča, 9.5.-10.6.2000 = L' imperiale e regia marina a Pola : Galleria "Herman Pečarič" di Pirano tra il 9 maggio e il 10 giugno 2000. Pula: Sveučilišna knjižnica: Društvo "Viribus Unitis", 2000. 47 str., ilustr. ISBN 953-96833-7-8. [COBISS.SI-ID 163060]


2001

13. MARINAC, Bogdana (exhibitor). Slovenski pomorščaki v mornarici Avstro-ogrske : [stalna razstava v Pomorskem muzeju "Sergej Mašera" Piran]. [COBISS.SI-ID 387316]
14. MARINAC, Bogdana. Uniforme in druga oblačila pomorščakov na jugoslovanskih ladjah v obdobju med obema svetovnima vojnama. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 11, št. 1=24, str. 17-38, ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 450771]
15. MARINAC, Bogdana (exhibitor). V modrem in belem : razstava mornariških uniform slovenskih pomorščakov vojnih mornaric od obdobja Avstro-ogrske do leta 1991 : Internautica 2001, Portorož 8.-13. 5. 2001. [COBISS.SI-ID 386036]


2002

16. MARINAC, Bogdana. Ladja je moj dom : bivalni prostori na trgovskih ladjah Kraljevine Jugoslavije : dopolnilo k razstavi. In: HOYER, Sonja Ana (ed.). Kultura na narodnostno mešanem ozemlju Slovenske Istre : varovanje naravne in kulturne dediščine na področju konservatorstva in muzeologije : [zbornik]. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002. Str. 277-301. Razprave Filozofske fakultete. ISBN 86-7207-123-9. [COBISS.SI-ID 232948]
17. ŽITKO, Duška (editor, author), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Maritime Museum "Sergej Mašera" Piran. Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2002. 8 str., ilustr. ISBN 961-90046-6-3. [COBISS.SI-ID 119751168]
18. ŽITKO, Duška (editor, author), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Museo del mare "Sergej Mašera" Pirano. Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2002. 8 str., ilustr. ISBN 961-90046-8-X. [COBISS.SI-ID 119752192]
19. ŽITKO, Duška (editor, author), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, KARINJA, Snježana. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2002. 8 str., ilustr. ISBN 961-90046-5-5. [COBISS.SI-ID 119749888]
20. ŽITKO, Duška (author, editor), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Seemuseum "Sergej Mašera" Piran. Piran: Seemuseum "Sergej Mašera", 2002. [10] str., ilustr. ISBN 961-90046-7-1. [COBISS.SI-ID 119751680]
21. MARINAC, Bogdana. Življenje mornariškega častnika Vladimirja Štolfe v luči njegovih pisem. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2002, let. 50, št. 1, str. 55-80. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/4239. [COBISS.SI-ID 222708]


2003

22. MARINAC, Bogdana. Utrinki iz življenja mornarjev. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 2003. 1 videoplošča DVD (35 min), zvok, barve. [COBISS.SI-ID 386548]
23. MARINAC, Bogdana. V modrem in belem : mornariške uniforme iz zbirke Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2003. 119 str., ilustr. Katalog, št. 12. ISBN 961-91279-0-0. [COBISS.SI-ID 128535808]
24. MARINAC, Bogdana. V modrem in belem : razstava mornariških uniform. MG : godišnjak muzealaca i galerista Istre. 2003, god. 8, str. 24-28. ISSN 1331-1336. [COBISS.SI-ID 250100]
25. MARINAC, Bogdana (book designer). V modrem in belem : razstava mornariških uniform. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 2003. 1 katalog, barve. [COBISS.SI-ID 385780]
26. MARINAC, Bogdana (exhibitor). V modrem in belem : razstava mornariških uniform in oblačenja slovenskih pomorščakov v vojnih in trgovskih mornaricah od obdobja Avstro-ogrske do danes : Kulturno-informacijski center Mestnega muzeja Ljubljana, 3. 7. - 8. 9. 2003. [COBISS.SI-ID 386292]


2004

27. MARINAC, Bogdana. Oddelek za etnologijo Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 44, št. 3/4, str. 66-68. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 23145773]
28. MARINAC, Bogdana. Pomorski muzej Sergej Mašera Piran = Segej Mašera Maritime Museum Piran. In: ROGELJ ŠKAFAR, Bojana (ed.), ZDRAVIČ POLIČ, Nina (ed.). Je etnologija doma tudi v drugih slovenskih muzejih? : razstava, Slovenski etnografski muzej, [2. december 2004-15. marc[!] 2005] = Is ethnology also at home in other Slovene museums? : exhibition, Slovene Ethnographic Muesum, [2. December 2004 - 15. March 2005]. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: = Slovene Ethnographic Museum, 2004. Str. 45-48. ISBN 961-6388-05-3. [COBISS.SI-ID 10643249]
29. MARINAC, Bogdana. Prehrana ladijskih posadk. In: BAŠ, Angelos (ed.). Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. Str. 466. ISBN 86-11-16654-X. [COBISS.SI-ID 411380]


2005

30. MARINAC, Bogdana. Kako so živeli pomorščaki?. In: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 58-61. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 474356]
31. MARINAC, Bogdana (author, exhibitor). "Spomini od popotovanja njegovega veličanstva ladije Saida" : potovanja z ladjami avstro-ogrske vojne mornarice skozi oči slovenskih pomorščakov : [Marina Portorož, sejem Internautica, 10.-15. 5. 2005]. Portorož: Marina, 2005. [4] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 4357047]
32. MARINAC, Bogdana (exhibitor). Spomini od potovanja Njegovega Veličanstva ladije Saida : Piran, Palača Apollonio, 24. 9.-19. 10. 2005. [COBISS.SI-ID 599284]
33. MARINAC, Bogdana (exhibitor). Spomini od potovanja Njegovega Veličanstva ladije Saida : potovanja z ladjami avstro-ogrske vojne mornarice skozi oči slovenskih pomorščakov : Marina Portorož, sejem Internautica, 10.-15. 5. 2005. [COBISS.SI-ID 599028]
34. MARINAC, Bogdana (exhibitor). V modrem in belem : razstava mornariških uniform Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran : Dolenjski muzej Novo mesto, 2005. [COBISS.SI-ID 1429492]


2007

35. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana, PRESL, Igor. In memoriam Zori Žagar. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2007, 50, 2, str. 9-11. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 628980]
36. MARINAC, Bogdana. O uniformi in njeni izpovednosti. In: TERČON, Nadja (ed.), FURLAN, Iris (ed.). Obleka po meri človeka : oblačila in obutev v preteklosti : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2007. Str. 22-29. ISBN 978-961-6331-21-0. [COBISS.SI-ID 588532]
37. MARINAC, Bogdana (exhibitor), HRIBAR, Uroš (exhibitor). Podmorničar = Il sommergibilista : razstava, Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 16. 6. 2007-1. 3. 2008. [COBISS.SI-ID 599540]
38. MARINAC, Bogdana, KONTE, Ivan. V iskanju nikljeve rude za avstro-ogrsko vojno mornarico : o odpravi ladje Albatros na Salomonove otoke leta 1896. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2007, let. 55, št. 3, str. 449-468. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/15463. [COBISS.SI-ID 581876]


2008

39. MARINAC, Bogdana. Ladja je moj dom : bivalni prostori na trgovskih ladjah Kraljevine Jugoslavije : predavanje v okviru prireditve Mare nostrum, Srečanja v knjižnici, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, 22. 3. 2008 = La nave la mia casa : come si abitava sulle navi mercantili del Regno di Iugoslavia. [COBISS.SI-ID 629748]
40. ŽITKO, Duška (editor, author), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2008. [8] str., ilustr. ISBN 978-961-90046-5-4. [COBISS.SI-ID 239220992]
41. TERČON, Nadja (editor, author), MARINAC, Bogdana (editor, author), KARINJA, Snježana (editor, author). Rex : blišč, propad, obujeni spomin : razstava = splendore, crollo, rievocazione di un mito : mostra, Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano, 30. 5. 2008 - 30. 9. 2008. Piran; = Pirano: Pomorski muzej "Sergej Mašera": Museo del mare "Sergej Mašera", 2008. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 239111424]
42. TERČON, Nadja (exhibitor), MARINAC, Bogdana (exhibitor), KARINJA, Snježana (exhibitor). Rex : blišč, propad, obujeni spomin : razstava, 30. 5.-30. 9. 2008, Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano = splendore, crollo, rievocazione di un mito : mostra, 30. 5.-30. 9. 2008, Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano. [COBISS.SI-ID 628724]


2009

43. MARINAC, Bogdana. Ko je ladja postala dom : o slovenskih pomorščakih v trgovski mornarici Kraljevine Jugoslavije. Studia iustinopolitana : revija Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. 2009, let. 2, št. 1, str. [415]-431. ISSN 1855-2528. [COBISS.SI-ID 684020]
44. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Ladja Rex na razstavi Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran. mnz.si : muzejske novice. 2009, 5, 1, str. 11-12. ISSN 1854-3510. [COBISS.SI-ID 697588]
45. MARINAC, Bogdana. Med valovi in oblaki : iz spominov mornariškega častnika, hidroletalca in profesorja Ivana Konteja. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2009. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-0-1. [COBISS.SI-ID 249105664]
46. MARINAC, Bogdana. Med valovi in oblaki : o hidroletalcih jugoslovanske kraljeve mornarice. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 2009. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1430004]
47. MARINAC, Bogdana. Podmorničar : razstava Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2009, 1, str. 61-90. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 732148]
48. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Rex - blišč, propad, obujeni spomin : razstava Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2009, 1, str. 250-269. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 734452]
49. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Rex - blišč, propad, obujeni spomin : razstava Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2009, 57, 1, str. 133-138, ilustr. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/4092. [COBISS.SI-ID 679668]
50. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Rex - rudnik železa v morju : grajen v Genovi, taljen na Jesenicah. Jeseniški zbornik. 2009, 10, str. 219-227. ISSN 1318-7317. [COBISS.SI-ID 683508]
51. KARINJA, Snježana, MARINAC, Bogdana, LANGE-LIPOVEC, Milanka, TERČON, Nadja. Ženske in pomorstvo : pogovor je posvečen 7. marcu - Dnevu slovenskega pomorstva in 8. marcu - Mednarodnemu dnevu žena : Piran, 9. marec 2009. Piran: Pomorski muzej Sergej Mašera Piran = Museo del Mare Sergej Mašera Pirano, 2009. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 691444]
52. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana, PRESL, Igor. Ženske in pomorstvo : "Zakaj na morje?". Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2009, 1, str. 234-243. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 733940]


2010

53. MARINAC, Bogdana. In memoriam : Dušan Podgornik (24. 10. 1956-28. 3. 2010). Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2010, 2, str. 10-16. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 807668]
54. MARINAC, Bogdana (exhibitor). Med valovi in oblaki : o hidroletalcih jugoslovanske kraljeve mornarice : Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 19. jun. 2010-maj 2011. [COBISS.SI-ID 1430516]
55. MLEKUŽ, Vladislav, MARINAC, Bogdana (editor), PRESL, Igor (editor). Moje službovanje v Jugoslovanski vojni mornarici. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2010, 2, str. 120-140. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 808948]
56. MARINAC, Bogdana. Razstava "Med valovi in oblaki" : med idejo in realizacijo. Izvestja Pomorskega muzeja Piran. 2010, 2, str. 99-111. ISSN 1855-8666. [COBISS.SI-ID 808436]


2011

57. MARINAC, Bogdana. I marittimi sloveni 1918-1945. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2011. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1431796]
58. MARINAC, Bogdana (exhibitor), HRIBAR, Uroš (exhibitor). Podmornice - tudi slovenska dediščina : stalna razstava : Park vojaške zgodovine Pivka, april 2011-maj 2015. [COBISS.SI-ID 1428212]
59. MARINAC, Bogdana (exhibitor). Sergej Mašera in 16. april 1941 : vitrina meseca : Pomorski muzej "Sergej Mašera", Piran, april-maj 2011. [COBISS.SI-ID 1428724]
60. MARINAC, Bogdana. The Slovene seamen 1918-1945. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2011. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1432052]
61. MARINAC, Bogdana. Slovenski pomorščaki 1918-1945 : stalna razstava. 2. dopolnjena izd. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2011. 1 zloženka ([8] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 901364]


2012

62. MARINAC, Bogdana. Med valovi in oblaki : o hidroletalcih jugoslovanske kraljeve mornarice. [Ponatis]. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 2012. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1430260]
63. MARINAC, Bogdana (exhibitor). Med valovi in oblaki : o hidroletalcih jugoslovanske kraljeve mornarice : Park vojaške zgodovine Pivka, 4. oktober 2012-30. januar 2013. [COBISS.SI-ID 1430772]


2013

64. MARINAC, Bogdana (exhibitor). Etnološka zbirka Tonina hiša : stalna razstava : [dopolnitev in posodobitev stalne razstave]. [COBISS.SI-ID 1428980]
65. MARINAC, Bogdana. Etnološka zbirka Tonina hiša in njena pripoved. In: BEZLAJ-KREVEL, Ljudmila (ed.), FURLAN, Iris (ed.). Ohranjanje spomina : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2013. Str. 28-37. ISBN 978-961-6331-49-4. [COBISS.SI-ID 37474349]
66. ŽITKO, Duška (editor, author), TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana, BONIN, Flavio. Maritime Museum "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2013. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12551476]
67. ŽITKO, Duška (editor, author), TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana, BONIN, Flavio. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran = Museo del mare "Sergej Mašera" Pirano. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2013. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 24202808]


2014

68. MARINAC, Bogdana (exhibitor). Franc Žele : vitrina meseca : Pomorski muzej "Sergej Mašera", Piran, november 2014-september 2015. [COBISS.SI-ID 1427956]
69. TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana. Marcel Blažina in umetnost ladijskega modelarstva = [Marcel Blažina] e l'arte del modellismo navale : [razstava = mostra : Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera", Piran - Pirano, 21. 6. 2014 - 31. 12. 2014]. Piran; = Pirano: Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera", 2014. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-4-9. [COBISS.SI-ID 274333696]
70. TERČON, Nadja (exhibitor), MARINAC, Bogdana (exhibitor). Marcel Blažina in umetnost ladijskega modelarstva : razstava v Pomorskem muzeju Piran, 21. 6. 2014-31. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 1271284]
71. MARINAC, Bogdana, BONIN, Flavio. Tonina hiša : collezione etnologica di S. Pietro. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 2014. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1431540]
72. MARINAC, Bogdana, BONIN, Flavio. Tonina hiša : ethnological collection at Sv. Peter. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 2014. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1431284]
73. MARINAC, Bogdana, BONIN, Flavio. Tonina hiša : etnološka zbirka v Sv. Petru. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 2014. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1431028]


2015

74. MARINAC, Bogdana. Anton Jasnič (1920-2011). In: KOKALJ KOČEVAR, Monika (ed.), ŠTEPEC, Marko (ed.), ŠTEPEC, Marko. Pot domov. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2015. Str. 65-66, fotogr. ISBN 978-961-6665-37-7. [COBISS.SI-ID 1424884]
75. MARINAC, Bogdana. Anton Lipovž (1892-*). In: KOKALJ KOČEVAR, Monika (ed.), ŠTEPEC, Marko (ed.), ŠTEPEC, Marko. Pot domov. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2015. Str. 32-34, fotogr. ISBN 978-961-6665-37-7. [COBISS.SI-ID 19993906]
76. MARINAC, Bogdana. Ciril Somrak (1919-2012). In: KOKALJ KOČEVAR, Monika (ed.), ŠTEPEC, Marko (ed.), ŠTEPEC, Marko. Pot domov. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2015. Str. 67-68, fotogr. ISBN 978-961-6665-37-7. [COBISS.SI-ID 1425140]
77. MARINAC, Bogdana. Marcel Blažina (1922-2001). In: KOKALJ KOČEVAR, Monika (ed.), ŠTEPEC, Marko (ed.), ŠTEPEC, Marko. Pot domov. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2015. Str. 123-125, fotogr. ISBN 978-961-6665-37-7. [COBISS.SI-ID 1427700]
78. MARINAC, Bogdana (exhibitor). Podmorničarstvo : stalna razstava : Park vojaške zgodovine Pivka, otvoritev 27. 9. 2015. [COBISS.SI-ID 1428468]
79. MARINAC, Bogdana. Pot domov : vračanja pomorščakov : Anton Lipovž, Ciril Somrak, Anton Jasnič, Branimir Velkaverh, Marcel Blažina, Marjan Pogačnik. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2015. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1455604]
80. MARINAC, Bogdana. Pot domov, Vračanja pomorščakov : nova občasna razstava v Pomorskem muzeju "Sergej Mašera" Piran. Val : navtični mesečnik. dec. 2015, let. 24, št. 205, str. 102-105, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 1460468]
81. ČOK, Radovan (scenarist, director). Sergej Mašera : poročnik bojne ladje. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015. Pozabljeni Slovenci, Pozabljeni. http://4d.rtvslo.si/arhiv/pozabljeni-slovenci/174353902. [COBISS.SI-ID 1109287262]
82. MARINAC, Bogdana (exhibitor). Slovenski pomorščaki 1918-1945 : [stalna razstava v Pomorskem muzeju "Sergej Mašera" Piran : posodobitev zbirke]. [COBISS.SI-ID 1429236]


2016

83. MARINAC, Bogdana. Živeti v "konzervi" pod vodo : nova stalna razstava o podmorničarstvu. Val : navtični mesečnik. 2016, 206, str. 90-93, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 1799156]


2017

84. MARINAC, Bogdana. Čez morje na nepoznani daljni vzhod : potovanja pomorščakov avstrijske in avstro-ogrske vojne mornarice v Vzhodno Azijo. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2017. 191 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-94328-1-5. [COBISS.SI-ID 292889856]
85. SHIGEMORI BUČAR, Chikako, MARINAC, Bogdana. Kozuki iz zbirke kapitana bojne ladje Antona Dolenca v Pomorskem muzeju Piran : predavanje v Pomorskem muzeju Sergej Mašera, Piran, 25. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 65774434]
86. MARINAC, Bogdana, SHIGEMORI BUČAR, Chikako. Zbirke razglednic z Japonske v Pomorskem muzeju Piran : predavanje v Pomorskem muzeju Sergej Mašera, Piran, 25. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 65776226]


2018

87. MARINAC, Bogdana. Čez morje na nepoznani Daljni vzhod. Val : navtični mesečnik. 2018, 226, str. 86-89, ilustr., 2018, 227, str. 98-101, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 1799668]


2019

88. BJELICA, Veronika (author, editor), BONIN, Flavio, HRIBAR, Uroš, KARINJA, Snježana (author, editor), MARINAC, Bogdana, PRESL, Igor, TERČON, Nadja, ŽITKO, Duška, ŽITKO, Duška. Maritime Museum - Maritimes Museum "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-5-3. [COBISS.SI-ID 303281408]
89. MARINAC, Bogdana. Podmorničarji iz naših krajev. In: KOKALJ KOČEVAR, Monika (ed.). Poklici v preteklosti : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2019. Str. 43-55. ISBN 978-961-6331-66-1. [COBISS.SI-ID 1799412]
90. BJELICA, Veronika (author, editor), BONIN, Flavio, HRIBAR, Uroš, KARINJA, Snježana (author, editor), MARINAC, Bogdana, PRESL, Igor, TERČON, Nadja, ŽITKO, Duška. Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-4-6. [COBISS.SI-ID 303280896]
91. MARINAC, Bogdana. Pomorsko letalstvo Kraljevine Jugoslavije skozi spomine Feliksa Sterleta : "letenje me je veselilo". Vojnozgodovinski zbornik. 2019, 49, str. 58-75, ilustr. ISSN 1580-1284. [COBISS.SI-ID 1798900]


2020

92. MARINAC, Bogdana. Neevropska dediščina v Pomorskem muzeju ʺSergej Mašeraʺ Piran. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2020, 60, št. 1, str. 7-21, ilustr. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 15414531]
93. PODGORŠEK, Borut, BOLHAR, France, ZULE, Pavlin, PODGORŠEK, Saša (editor). Stražar z neba. Škofja Loka: Sierra5, 2020. 252 str., ilustr. Zgodbe slovenskih letalcev, knj. 2. ISBN 978-961-95146-0-3. [COBISS.SI-ID 33320195]


2021

94. MARINAC, Bogdana. Dušan Mayer, kapitan dolge plovbe iz Šoštanja, in življenje pomorščakov v njegovem času. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2021, 69, 3, str. 797-822, ilustr. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 87971587]
95. DOLENC, Anton. Okolo sveta : potopisne črtice z ilustracijami in priloženim priročnim zemljevidom potovanja. Ljubljana: Zavod Murmur, 2021. 56 str., ilustr. Zbirka Lupus in fabula, zv. 9. ISBN 978-961-95184-8-9. [COBISS.SI-ID 84585987]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Year - ascending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 13. 5. 2022