COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Katarina Švab [31847]Osebna bibliografija za obdobje 2007-2022

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠVAB, Katarina. Zdravstveni kotički in izobraževanje za zdravje v splošnih knjižnicah. Andragoška spoznanja. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 27, št. 2, str. 93-107, ilustr. ISSN 1318-5160. https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/10188, DOI: 10.4312/as/10188. [COBISS.SI-ID 82225155]
2. PISANSKI, Jan, ŠVAB, Katarina. Evaluating public library events using a combination of methods. Libri. Mar. 2021, vol. 71, no. 1, str. 65-75. ISSN 1865-8423. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/libri-2019-0149/html, DOI: 10.1515/libri-2019-0149. [COBISS.SI-ID 49363203], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
3. ŠVAB, Katarina, MERČUN, Tanja. Uporabniška izkušnja v COBISS+ = COBISS+ user experience. Organizacija znanja : OZ. [Online izd.]. 20. avg. 2021, letn. 26, št. 1/2, 26 str., ilustr. ISSN 1580-9803. https://www.cobiss.si/OZ/PDF/OZ_2021_1_2_final/2126003_Svab_Mercun.pdf, DOI: 10.3359/oz2126003. [COBISS.SI-ID 73699587]
4. ŠVAB, Katarina. Facebook objave slovenskih osrednjih območnih knjižnic v času karantene zaradi pandemije covid-19 = Facebook posts of slovenian central regional libraries during the covid-19 pandemic lockdown. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. 2020, 64, [št.] 3/4, str. 67-87, ilustr. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8132/7589. [COBISS.SI-ID 84413955]
5. ŠVAB, Katarina. Razlogi za neuporabo storitev splošnih knjižnic : pilotna študija med starši predšolskih otrok = Reasons for non-using services of public libraries : a pilot study among parents of preschool children. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. 2020, 64, [št.] 3/4, str. 9-28, graf. prikazi, tabele. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8130/7587. [COBISS.SI-ID 84413699]
6. ŠVAB, Katarina. The opinion of public and academic librarians on the necessary changes in the library catalogue = Mnenja splošnih in visokošolskih knjižničarjev o potrebnih spremembah knjižničnega kataloga. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. okt. 2018, 62, [št.] 3, str. 31-50, graf. prikazi, tabele. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7376. [COBISS.SI-ID 68552802]
7. PISANSKI, Jan, ŠVAB, Katarina. The curious case of travel-related events in public libraries. Libellarium. 2018, vol. 1, no. 1, ilustr. ISSN 1846-9213. http://www.libellarium.org/index.php/libellarium/article/view/314. [COBISS.SI-ID 69849442]
8. PAUMAN BUDANOVIĆ, Mihela, ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. The gap between users and cataloguers : perception of importance of bibliographic data for required reading and leisure reading. Libellarium. 2018, vol. 1, no. 1, ilustr. ISSN 1846-9213. http://www.libellarium.org/index.php/libellarium/article/view/322/448. [COBISS.SI-ID 69849698]
9. ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. Izbira leposlovja - še vedno izziv za knjižnice? : kriteriji, ki so pomembni za uporabnike = Selection of fiction - still a challenge for libraries? : important criteria for users. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. okt. 2016, 60, [št.] 2/3, str. 127-149, ilustr. ISSN 0023-2424. http://knjiznica.zbds-zveza.si/index.php/knjiznica/article/view/596. [COBISS.SI-ID 288043776]
10. ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. The value of a library catalog for selecting childrenʼs picture books. Cataloging & classification quarterly. 2015, vol. 53, iss. 7, str. 717-737, ilustr. ISSN 0163-9374. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01639374.2015.1044059. [COBISS.SI-ID 58544482], [SNIP, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,50]
11. ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. Izbiranje leposlovja v knjižničnem katalogu in v knjižnici = Fiction selection in the library catalogue and in the library. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. jul. 2015, 59, [št.] 1/2, str. 53-72, ilustr. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6121. [COBISS.SI-ID 280783616]
12. MERČUN, Tanja, ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja, HAREJ, Viktor. Creating better library information systems: the road to FRBR-land. V: WILSON, Thomas D. (ur.). Proceedings of the Eighth International Conference on Conceptions of Library and Information Science, Copenhagen, Denmark, 19-22 August, 2013. Copenhagen: Univerity of Copenhagen, Royal School of Library and Information Science, 2013. Information research, vol. 18, no. 3. ISSN 1368-1613. http://informationr.net/ir/18-3/colis/paperC07.html#.UkA1iX-t_xU. [COBISS.SI-ID 52757346], [JCR, SNIP, WoS]

1.04 Strokovni članek

13. ŠVAB, Katarina. Nova spoznanja za nove poti in razmišljanja. Knjižničarske novice. Mar. 2021. ISSN 2738-5523. https://knjiznicarske-novice.si/novica/462/pokazi. [COBISS.SI-ID 58483971]
14. ŠVAB, Katarina. Obogatitev stroke in znanstveni doprinos magisterijev na področju bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva. Knjižničarske novice. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 30, št. 1/2, str. 36-37. ISSN 0353-9237. http://old.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/v2/file/pdf/kn-1-2-20-36.pdf. [COBISS.SI-ID 71592034]
15. ŠVAB, Katarina. Facebook, Instagram in Twitter osrednjih območnih knjižnic med karanteno zaradi COVID-19. Knjižničarske novice. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 30, št. 5, str. 7-9, tabela. ISSN 0353-9237. [COBISS.SI-ID 31747587]
16. ŠVAB, Katarina. Pisana paleta magisterijev v letu 2018. Knjižničarske novice. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 29, št. 1/2, str. 9-10. ISSN 0353-9237. [COBISS.SI-ID 69776738]
17. ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. Sedem let pričakovanj : šolski knjižničarji o katalogu = Seven years of expectations : school librarians on the catalogue. Šolska knjižnica. 2017, letn. 26, št. 2, str. 8-16, graf. prikazi, tabele. ISSN 0353-8958. [COBISS.SI-ID 65152610]
18. ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. Razvajeni uporabniki ali težavni katalogi?. Knjižničarske novice. [Tiskana izd.]. sep. 2014, letn. 24, št. 9, str. 5-6, tabeli. ISSN 0353-9237. [COBISS.SI-ID 56280930]
19. ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. Kje si dijaki izposojajo knjige za domače branje in kako = Where and how the secondary school students borrow books for home reading. Šolska knjižnica. 2012, letn. 22, št. 2, str. 68-74, graf. prikazi, tabele. ISSN 0353-8958. [COBISS.SI-ID 262245632]
20. ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. Računalniška oprema v slovenskih osnovnošolskih knjižnicah = Computer hardware in Slovenian primary school libraries. Šolska knjižnica. 2011, letn. 21, št. 2/3, str. 83-88, ilustr. ISSN 0353-8958. [COBISS.SI-ID 45970274]
21. PISANSKI, Jan, ŠVAB, Katarina. [sic] : utrinki z raziskovalnih čajank. Popolnost podatkov v knjižničnem katalogu. Knjižničarske novice. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 19, št. 11, str. 7-8. ISSN 0353-9237. [COBISS.SI-ID 46617698]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

22. JUG, Tjaša, ŠVAB, Katarina. Do not steal this article! A study on digital piracy among students. V: KURBANOGLU, Serap (ur.). Information literacy in a post-truth era : 7th European Conference on Information Literacy, ECIL 2021 : virtual event, September 20-23, 2021 : revised selected papers. Cham: Springer, cop. 2022. Str. 558-566, ilustr. Communications in computer and information science, 1533. ISBN 978-3-030-99885-1. ISSN 1865-0937. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-99885-1_46, DOI: 10.1007/978-3-030-99885-1_46. [COBISS.SI-ID 104681219]
23. ŠVAB, Katarina. Moč bibliografskih podatkov pri Petelinjem zajtrku = The power of bibliographic data of the Rooster's breakfast. V: BEŠTER, Tomaž (ur.), VOVK, Damjana (ur.). Knjižnice - obvladovalke podatkov? : zbornik referatov = Data management in libraries : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: = Slovenian Library Association, 2019. Str. 225-240, ilustr. ISBN 978-961-6683-42-5. [COBISS.SI-ID 70208354]
24. ŠVAB, Katarina. Uporabniki - ali jih poznamo dovolj? : tri uporabniške študije o načinih izbire leposlovja v knjižnicah = Library'users - do we know them enough? : three user studies of fiction selection in the library. V: BEŠTER, Tomaž (ur.), VOVK, Damjana (ur.). Povezovanje, sodelovanje, skupnosti : ustvarimo državo bralcev : zbornik referatov = Connection, collaboration, communities : building a country of readers : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: = Slovenian Library Association, 2017. Str. 143-160, ilustr. ISBN 978-961-6683-20-3. [COBISS.SI-ID 65236322]
25. ŠVAB, Katarina, MERČUN, Tanja, ŽUMER, Maja. Researching bibliographic data with users: examples of 5 qualitative studies. V: Libraries in the digital age (LIDA) : Proceedings. Assesing libraries and library users and use : Zadar, Croatia, [16 - 20. 6.] 2014. [Online ed.]. Zadar: University of Zadar, 2014. 7 str. (pdf). LIDA 2014, Vol. 13(2014). http://ozk.unizd.hr/proceedings/index.php/lida/article/view/118/121. [COBISS.SI-ID 54905954]
26. ŽUMER, Maja, PISANSKI, Jan, VILAR, Polona, HAREJ, Viktor, MERČUN, Tanja, ŠVAB, Katarina. Breaking barriers between old practices and new demands : the price of hesitation. V: Libraries beyond libraries : integration, innovation and information for all. San Juan: IFLA, 2011. 11 str. http://conference.ifla.org/sites/default/files/files/papers/ifla77/80-zumer-en.pdf. [COBISS.SI-ID 46789730]
27. ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. Revidirani FRBR : atributi in odnosi : izazovi istraživanja za doktorsku disertaciju = FRBR revisited : attributes and relationships : challenges of dissertation research. V: HASENAY, Damir (ur.), FALETAR TANACKOVIĆ, Sanjica (ur.). Zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. Str. 36-42, ilustr., graf. prikaz. Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, knj. 54. ISBN 978-953-6001-77-4. ISSN 1846-5544. [COBISS.SI-ID 47317090]
28. ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. Slovenian school libraries: ready for new services?. V: Lida 2010 : libraries in the digital age, May 24-28 2010, Zadar Croatia. [S. l.: s. n., 2010]. Str. 86-93. [COBISS.SI-ID 42575970]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

29. JUG, Tjaša, ŠVAB, Katarina. Do not steal this article! : a study on digital piracy among students. V: European Conference on Information Literacy (ECIL), Bamberg, Germany, 20.-23 September 2021. Hamburg: [s. n.]. https://www.conftool.com/ecil2021/index.php?page=browseSessions&form_session=201&presentations=show, http://ecil2021.ilconf.org/wp-content/uploads/sites/9/2021/09/ECIL2021_Book_of_Abstracts_FINAL_v3.pdf. [COBISS.SI-ID 77608195]
30. ŠVAB, Katarina, MERČUN, Tanja. A challenge for libraries in a digital age : how to attract young generations to library events?. V: Libraries in the digital age (LIDA) 2021, 19-22 April 2021, Dubrovnik, Croatia. Dubrovnik: [s. n.]. 2021, str. [5]. http://lida.ffos.hr/abstracts_2021/LIDA_2021_paper_83.docx, http://lida.ffos.hr/program/. [COBISS.SI-ID 61670147]
31. PISANSKI, Jan, ŠVAB, Katarina. The curious case of travel-related events in public libraries. V: Libraries in the digital age (LIDA) 2018, University of Zadar, Croatia, 13 - 15 June 2018. Zadar: Filozofski fakultet, 2018. http://ozk.unizd.hr/lida/datoteke/abstracts_2018/LIDA_2018_Pisanski_svab_paper_24.docx. [COBISS.SI-ID 67183202]
32. PAUMAN BUDANOVIĆ, Mihela, ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. The gap between users and cataloguers : perception of importance of bibliographic data for required reading and leisure reading. V: Libraries in the digital age (LIDA) 2018, University of Zadar, Croatia, 13 - 15 June 2018. Zadar: Filozofski fakultet, 2018. http://ozk.unizd.hr/lida/datoteke/abstracts_2018/LIDA_2018_Pauman_Budanovic_Svab_Zumer_paper_29.docx. [COBISS.SI-ID 67182434]
33. ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. Parents, did you get the book you wanted for your children?. V: Information: interactions and impact (i3) : Department of Information Management Aberdeen Business School, Robert Gordon University, Aberdeen, UK : 25-28 June 2013. [Aberdeen: Robert Gordon University, 2013]. Str. 171-172. [COBISS.SI-ID 52317794]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

34. ŠVAB, Katarina, VILAR, Polona. Najmlađi, dobrodošli u knjižnici : predškolski korisnici i slovenske narodne knjižnice. V: PEZER, Iva (ur.). Dječji odjel - partner obitelji i predškolskoj ustanovi : međunarodni stručni skup, Vinkovci, 7. studenoga 2014. godine : 20 godina Dječje knjižnice mira, dječjeg odjela Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci : [programska knjižica, z abstrakti]. Vinkovci: Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, 2014. Str. 10. http://www.gkvk.hr/images/pdf/program%20dkm.pdf, http://www.gkvk.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=363&Itemid=1. [COBISS.SI-ID 56438370]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

35. ŠVAB, Katarina. Coco Chanel v slovenskih knjižnicah. V: GABER, Mateja (ur.). Fenomen Chanel : od korzeta do male črne obleke ali kako je Gabrielle Chanel osvobodila žensko. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. Str. 109-124, ilustr. ISBN 978-961-06-0356-6. [COBISS.SI-ID 28675843]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

36. ŠVAB, Katarina. Ko si morda mislimo, da o knjižničnem katalogu vemo že skoraj vse ---. Blog COBISS : poti do znanja. 16. 5. 2017. ISSN 2536-2836. http://blog.cobiss.si/2017/05/16/ko-si-morda-mislimo-da-o-knjiznicnem-katalogu-vemo-ze-skoraj-vse/. [COBISS.SI-ID 64257378]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

37. PETEK, Marija, POLIČNIK-ČERMELJ, Tereza, ŠAUPERL, Alenka (avtor, urednik), ŠVAB, Katarina. Organizacija knjižničnih zbirk. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 302 str., ilustr. Bibliothecaria, 17. ISBN 978-961-06-0248-4. [COBISS.SI-ID 301846784]

2.08 Doktorska disertacija

38. ŠVAB, Katarina. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Švab], 2016. 234 f., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84072&lang=slv. [COBISS.SI-ID 283773440]

2.11 Diplomsko delo

39. ŠVAB, Katarina. Gallica : primer nacionalne digitalne knjižnice : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Demšar], 2007. 68 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 34277474]
40. ŠVAB, Katarina. Pokrajinsko in ekosistemsko vrednotenje mestnih parkov v Parizu in Ljubljani : diplomsko delo. Škofja Loka: [K. Demšar], 2007. 98 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=23427. [COBISS.SI-ID 33558626]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

41. ŠVAB, Katarina. Razumevanje vloge knjižničnega kataloga : študija primera : pisna naloga za bibliotekarski izpit. Ljubljana: [K. Švab], 2017. VI, 28, I f., ilustr. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-E5XIEC5V. [COBISS.SI-ID 83921411]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

42. JUG, Tjaša, ŠVAB, Katarina. Do not steal this article! A study on digital piracy among students. [Ljubljana]: University of Ljubljana, Faculty of Arts; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (ca. 17 min)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=PVmFVp4PxOA. [COBISS.SI-ID 87218179]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

43. ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. Young adults, what do you need to find a book in your library catalogue?. 1 poster. http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/poster-sessions.html. [COBISS.SI-ID 55841890]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

44. ŠNEIDER, Maja. Digitalna knjižnica pravljic za otroke : posnetki knjižničarjev na območju Štajerske : diplomski seminar : s prilogami na CD-ROM-u. Ljubljana: [M. Šneider], 2021. 35 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 80414211]
45. TOMAŽIN, Lucija. Skriti uporabnik knjižnice : diplomski seminar. Ljubljana: [L. Tomažin], 2021. 25 f., tabele. [COBISS.SI-ID 70982147]
46. LUKMAN, Lea. Promocija novo pridobljenega gradiva uporabnikom: Knjižnica Ivana Potrča Ptuj : diplomski seminar. Ljubljana: [L. Lukman], 2020. 31 str. [COBISS.SI-ID 27585283]


NERAZPOREJENO

47. PETEK, Marija (avtor, fotograf), POLIČNIK-ČERMELJ, Tereza, ŠAUPERL, Alenka (avtor, urednik), ŠVAB, Katarina. Organizacija knjižničnih zbirk. 1. izd., elektronska izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. Bibliothecaria, 17. ISBN 978-961-06-0376-4. https://www.biblos.si/isbn/9789610603764, DOI: 10.4312/9789610603764. [COBISS.SI-ID 28184323]
48. PETEK, Marija, POLIČNIK-ČERMELJ, Tereza, ŠAUPERL, Alenka (avtor, urednik, prevajalec), ŠVAB, Katarina. Organizacija knjižničnih zbirk. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 302 str., ilustr. Bibliothecaria, 17. ISBN 978-961-06-0248-4. [COBISS.SI-ID 302834944]
49. ŠVAB, Katarina. Razumevanje vloge knjižničnega kataloga : študija primera : pisna naloga za bibliotekarski izpit. Ljubljana: [K. Švab], 2017. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VI, 28, 1 str.)), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 96012547]
50. ŠVAB, Katarina, VILAR, Polona. Najmlađi, dobrodošli u knjižnici : predškolski korisnici i slovenske narodne knjižnice. http://www.gkvk.hr/images/pdf/program%20dkm.pdf, http://www.gkvk.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=363&Itemid=1. [COBISS.SI-ID 56007522]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 20. 4. 2022
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 4. 2022
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 4. 2022
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 12. 2021
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 10. 9. 2021