COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Klemen Pohar [40402]Osebna bibliografija za obdobje 2013-2021

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen, REJC, Žiga. Horizontal cooperation as a limitation on the scope of applicability of the rules of public procurement and the conclusion of concession contracts. Upphandlingsrättslig tidskrift. 2018, no. 2, str. 63-82. ISSN 2001-9904. https://www.urt.cc/sites/default/files/UrT-2018_2_Muzina.pdf. [COBISS.SI-ID 2048026738]
2. POHAR, Klemen. Privolitev za patentiranje človeškega biološkega materiala. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2016, 42, [št.] 2, str. 319-339. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 14938961]
3. POHAR, Klemen. Reforma evropskega patentnega prava. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2015, 41, [št.] 3/4, str. 628-650. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 14398033]
4. POHAR, Klemen. Pojasnilna dolžnost zdravnika : obseg pojasnila o tveganjih. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2013, 39, [št.] 1, str. 146-170. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 275695104]

1.04 Strokovni članek

5. POHAR, Klemen. Registracija znamke "Je kot mleko, ampak narejeno za ljudi". Pravna praksa : PP. 4. mar. 2021, leto 40, št. 9, str. 30. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 54316803]
6. POHAR, Klemen. Kateri subjekt je ustanovljen za zadovoljevanje potreb splošnega interesa?. Pravna praksa : PP. 1. apr. 2021, leto 40, št. 13, str. 29-30, avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 58037251]
7. POHAR, Klemen. Aktivna legitimacija za uveljavljanje pravnega varstva v postopkih javnega naročanja. Pravna praksa : PP. 3. jun. 2021, leto 40, št. 21/22, str. 37-38. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 65627395]
8. POHAR, Klemen. Vnaprej odkljukano polje ni aktivna privolitev v obdelavo osebnih podatkov. Pravna praksa : PP. 16. jan. 2020, leto 39, št. 1/2, str. 34-35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 17119313]
9. POHAR, Klemen. Zamenjava neustreznega podizvajalca v postopku javnega naročanja. Pravna praksa : PP. 13. feb. 2020, leto 39, št. 6, str. 26-27. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 17192785]
10. POHAR, Klemen. Ravnanje v neskladju s pogodbo o izvedbi javnega naročila. Pravna praksa : PP. 23. apr. 2020, leto 39, št. 15/16, str. 39-40. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 17388625]
11. POHAR, Klemen. Ko Amazon za tretjo osebo skladišči blago, ki krši pravice iz znamke. Pravna praksa : PP. 28. maj 2020, leto 39, št. 20/21, str. 39-40. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 17491459]
12. POHAR, Klemen. Delitev aktivnosti med partnerji horizontalnega sodelovanja. Pravna praksa : PP. 17. sep. 2020, leto 39, št. 35/36, str. 35-36. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 29215491]
13. POHAR, Klemen. Področje poštnih storitev obsega tudi storitve vratarja na pošti. Pravna praksa : PP. 19. nov. 2020, leto 39, št. 45, str. 29-30, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 38857475]
14. POHAR, Klemen. Pravni učinek privolitve. Pravna praksa : PP. 10. jan. 2019, leto 38, št. 1/2, str. 33-34. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16517713]
15. POHAR, Klemen. Obvezne sestavine okvirnega sporazuma v postopku javnega naročanja. Pravna praksa : PP. 17. jan. 2019, leto 38, št. 3, str. 27-28. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16538449]
16. POHAR, Klemen. Prevzem ponudnika med tekom postopka javnega naročanja. Pravna praksa : PP. 19. sep. 2019, leto 38, št. 34/35, str. 39-40. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16909649]
17. POHAR, Klemen. Ali je mogoče registrirati kombinacijo barv?. Pravna praksa : PP. 26. sep. 2019, leto 38, št. 36, str. 29-30. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16921169]
18. POHAR, Klemen. Dolžnost izbrisa spletnih povezav do osebnih podatkov posameznika. Pravna praksa : PP. 24. okt. 2019, leto 38, št. 40/41, str. 39-40. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16987217]
19. POHAR, Klemen. Omejitev nastopanja s podizvajalci v postopku javnega naročanja. Pravna praksa : PP. 21. nov. 2019, leto 38, št. 45, str. 28-29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 17025617]
20. POHAR, Klemen. Uporaba podobe znane osebe v videoigri. Pravna praksa : PP. 17. maj 2018, leto 37, št. 19, str. 32-33. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16137297]
21. POHAR, Klemen. Povezave med ponudniki v postopku javnega naročanja in tveganje nesamostojnosti ponudb. Pravna praksa : PP. 30. avg. 2018, leto 37, št. 32, str. 29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4629960]
22. POHAR, Klemen. Pridobljen razlikovalni učinek znamke oblike čokolade Kit Kat. Pravna praksa : PP. 20. sep. 2018, leto 37, št. 35, str. 28-29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16330577]
23. POHAR, Klemen. Sklicevanje na znamko, vir ali izdelavo v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Pravna praksa : PP. 4. okt. 2018, leto 37, št. 38, str. 27-28. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16356433]
24. POHAR, Klemen. Vrednotenje ponudb po minimalnih zahtevah v postopku javnega naročanja. Pravna praksa : PP. 12. okt. 2018, leto 37, št. 39/40, str. 35-36. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16373841]
25. POHAR, Klemen. Odplačnost pogodbe kot opredelilni element javnega naročila. Pravna praksa : PP. 22. nov. 2018, leto 37, št. 45/46, str. 34. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16451153]
26. POHAR, Klemen. Opredelitev predmeta javnega naročila. Pravna praksa : PP. 6. dec. 2018, leto 37, št. 47, str. 27-28. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16472145]
27. MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen, REJC, Žiga. Odmerjanje finančnih popravkov evropskih sredstev. Pravna praksa : PP. 19. jan. 2017, leto 36, št. 2, str. 14-16, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4299720]
28. POHAR, Klemen. Trenutek izkazovanja osnovne sposobnosti gospodarskega subjekta v postopku javnega naročanja. Pravna praksa : PP. 10. feb. 2017, leto 36, št. 5, str. 29-30. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15420753]
29. POHAR, Klemen. Vezanost javnega naročnika na določila lastne razpisne dokumentacije. Pravna praksa : PP. 16. feb. 2017, leto 36, št. 6, str. 29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15433553]
30. POHAR, Klemen. Pravni interes za uveljavljanje pravnega varstva v postopkih javnega naročanja. Pravna praksa : PP. 30. mar. 2017, leto 36, št. 12/13, str. 38-39. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15524689]
31. POHAR, Klemen. Pogoj gospodarske odvisnosti pri in-house oddaji javnih naročil. Pravna praksa : PP. 6. apr. 2017, leto 36, št. 14, str. 29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15523153]
32. POHAR, Klemen. Omejitev možnosti sodelovanja med gospodarskimi subjekti v postopku javnega naročanja. Pravna praksa : PP. 25. maj 2017, leto 36, št. 20/21, str. 35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15621713]
33. MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen, REJC, Žiga. Uveljavljanje popravkov nepovratnih evropskih sredstev v pravdnem in upravnem postopku. Pravna praksa : PP. 7. sep. 2017, leto 36, št. 33, str. 18-20, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15755857]
34. POHAR, Klemen. "Nekrivdna" odpoved koncesijske pogodbe. Pravna praksa : PP. 14. jan. 2016, leto 35, št. 2, str. 26. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14795601]
35. POHAR, Klemen. Poseg v osebnost zaradi posesti golih fotografij. Pravna praksa : PP. 21. jan. 2016, leto 35, št. 3/4, str. 36. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14806353]
36. POHAR, Klemen. Patentiranje računalniških programov v praksi Evropskega patentnega urada. Pravna praksa : PP. 11. feb. 2016, leto 35, št. 6, str. 15-16, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14837585]
37. POHAR, Klemen. Podedljivost uporabniškega računa na družbenem omrežju. Pravna praksa : PP. 18. feb. 2016, leto 35, št. 7/8, str. 39. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14849617]
38. POHAR, Klemen. Razlikovalni učinek znaka, pozicioniranega na izdelku. Pravna praksa : PP. 3. mar. 2016, leto 35, št. 9, str. 28. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14913105]
39. POHAR, Klemen. Sposobnosti ponudnika in njegovega osebja kot merilo za izbor ponudbe v postopkih javnega naročanja. Pravna praksa : PP. 10. mar. 2016, leto 35, št. 10, str. 9-10, avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14871121]
40. MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen. Nadomestitev koncesije za rabo vode z vodnim dovoljenjem. Pravna praksa : PP. 7. apr. 2016, leto 35, št. 14, str. 10-11, avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4146888]
41. POHAR, Klemen. Prikaz videza izdelka pri registraciji modela. Pravna praksa : PP. 19. maj 2016, leto 35, št. 20/21, str. 35-36. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14987601]
42. POHAR, Klemen. Sklicevanje na zmogljivosti drugih subjektov v postopkih javnega naročanja. Pravna praksa : PP. 19. maj 2016, leto 35, št. 20/21, str. 37-38. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14987857]
43. POHAR, Klemen. Izločitev ponudnika iz postopka javnega naročanja iz razlogov, ki niso navedeni v razpisni dokumentaciji. Pravna praksa : PP. 7. jul. 2016, leto 35, št. 27, str. 27. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15086417]
44. POHAR, Klemen. Patentiranje abstraktnih idej v pravu ZDA. Pravna praksa : PP. 7. jul. 2016, leto 35, št. 27, str. 30. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15086673]
45. POHAR, Klemen. Sprememba v sestavi skupine ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila. Pravna praksa : PP. 14. jul. 2016, leto 35, št. 28, str. 25. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15098705]
46. POHAR, Klemen. Poravnava o pogodbi glede izvedbe javnega naročila med njeno veljavnostjo. Pravna praksa : PP. 6. nov. 2016, leto 35, št. 38, str. 26-27. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15197265]
47. MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen, REJC, Žiga. Finančni popravki evropskih sredstev v luči vprašanja zaupanja v akte državnih institucij. Pravna praksa : PP. 17. nov. 2016, leto 35, št. 44, str. 18-20, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15391313]
48. POHAR, Klemen. Prikaz in opis znaka pri registraciji znamke. Pravna praksa : PP. 24. nov. 2016, leto 35, št. 45/46, str. 35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15294033]
49. POHAR, Klemen. Dokazovanje pridobljenega razlikovalnega učinka znamke. Pravna praksa : PP. 22. dec. 2016, leto 35, št. 49/50, str. 46. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15404881]
50. POHAR, Klemen. Pravice živali. Pravna praksa : PP. 22. jan. 2015, leto 34, št. 3/4, str. 36. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3945928]
51. POHAR, Klemen. Nedovoljeno tržno unovčenje osebnosti. Pravna praksa : PP. 19. mar. 2015, leto 34, št. 11/12, str. 36. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14274385]
52. MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen. Upravljanje javnih podjetij lokalnih skupnosti. Pravna praksa : PP. 9. apr. 2015, leto 34, št. 14, str. 9-10, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14308945]
53. POHAR, Klemen. Patentiranje biotehnoloških izumov. Pravna praksa : PP. 4. jun. 2015, leto 34, št. 22, str. 7-8, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14374481]
54. POHAR, Klemen. Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe : sodba X Ips 208/2013, 17. marec 2015. Pravna praksa : PP. 18. jun. 2015, leto 34, št. 24/25, str. 32-33. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14433873]
55. POHAR, Klemen. Trirazsežna znamka igralnih figur Lego : Best-Lock (Europe) Ltd proti UUNT, T-395/14, 16. junij 2015. Pravna praksa : PP. 20. avg. 2015, leto 34, št. 31/32, str. 42. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14513745]
56. POHAR, Klemen. Znamka ureditve prodajnega mesta. Pravna praksa : PP. 17. jul. 2014, leto 33, št. 28, str. 26. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 13841233]
57. POHAR, Klemen. Zaščita nekaterih netradicionalnih znakov kot znamk. Pravna praksa : PP. 21. avg. 2014, leto 33, št. 31/32, str. 6-7, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3897288]
58. POHAR, Klemen. Patentiranje poslovnih metod in vzpon patentnih trolov. Pravna praksa : PP. 17. okt. 2014, leto 33, št. 40/41, str. 35-36. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14008401]
59. POHAR, Klemen. Pogoji in omejitve registracije trirazsežne znamke. Pravna praksa : PP. 11. dec. 2014, leto 33, št. 48, str. 10-11, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14113617]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

60. MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen, REJC, Žiga. Uveljavljanje popravkov nepovratnih evropskih sredstev v pravdnem in upravnem postopku. V: Zbornik 2017. Jesenski veliki kongres javnega naročanja - VKJN, Portorož, 18. in 19 september 2017. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. Str. 35-40. ISBN 978-961-247-370-9. [COBISS.SI-ID 2048012146]
61. MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen, REJC, Žiga. Odmerjanje finančnih popravkov evropskih sredstev - primer javnih naročil. V: Zbornik 2017. Spomladanski veliki kongres javnega naročanja - VKJN, Portorož, 12. in 13. april 2017. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. Str. 67-87. ISBN 978-961-247-361-7. [COBISS.SI-ID 2048009586]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

62. MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen. Koncesijska pogodba. V: MUŽINA, Aleksij (ur.), et al. Upravne pogodbe. 1. izd. Ljubljana: MLC Fakulteta za management in pravo, 2019. Str. 51-89. ISBN 978-961-94676-0-2. [COBISS.SI-ID 2048046706]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

63. POHAR, Klemen. Zbornik Jesenski Veliki kongres javnega naročanja 2019. Pravna praksa : PP. 23. jan. 2020, leto 39, št. 3, str. 32-33, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 17134417]
64. POHAR, Klemen. Kako zavarovati industrijsko lastnino. Pravna praksa : PP. 7. maj 2015, leto 34, št. 18, str. 32-33, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14344529]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

65. MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen. Poslovno upravno pravo EU. Ljubljana: Fakulteta za management in pravo, 2020. 26 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 23205635]

2.08 Doktorska disertacija

66. POHAR, Klemen. (Ne)prenosljivost osebnostnih pravic : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Pohar], 2014. 302 f. [COBISS.SI-ID 14240849]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

67. MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen. Pravno mnenje o možnostih uporabe izjem, za katere se Direktiva 2014/24/EU oziroma Zakon o javnem naročanju ne uporablja - notranja oziroma in-house razmerja. Ljubljana: MLC Fakulteta za management in pravo, 2016. 30 f., tabela. [COBISS.SI-ID 2048005234]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 11. 4. 2022